Noordwijkerhouts Weekblad

5 februari 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 5 februari 2019


'Der is niks beter dan thuis'

Kees en Tiny de Kan-Uitendaal met burgemeester Jon Hermans- Vloedbled. | Foto: Piet de Boer.

jubileum n Kees en Tiny Uitendaal vierden 3 februari hun diamanten huwelijksjubileum. Ze kennen elkaar al veel langer dan zestig jaar. Als kinderen woonden ze tegenover elkaar in de Dorpsstraat. De ouders van Kees hadden een sigarenzaak. De ouders van Tiny verkochten groenten en fruit. Kees werd bakker en Tiny hielp in de winkel van haar ouders. Ze kregen verkering in de jaren vijftig. Eigenlijk heel gewoon voor twintigers uit dezelfde straat. (Lees verder op pagina 5)

In die tijd net na de Tweede Wereldoorlog was een huis krijgen echter helemaal niet gewoon of vanzelfsprekend. En een huis was wel een voorwaarde om te trouwen en een gezin te stichten.

Liefde zonder knieval

Ze waren gek op elkaar, maar de 'filmromantiek' van tegenwoordig bestond nog niet. Kees is niet voor Tiny op de knieën gegaan om haar ten huwelijk te vragen. ''Dat bestond toen nog niet,'' zegt Tiny met een glimlach. Het ging allemaal veel gewoner. Ze hadden zes jaar verkering en nog geen huis. Op een gegeven moment zei haar moeder: ''dan komen jullie maar hier wonen''. Inwonen bij haar moeder betekende dat er toch getrouwd kon worden. De trouwdatum 3 februari was ook de trouwdatum van Tiny der ouders. Dat maakt hun huwelijksdag dag nog steeds bijzonder. Tiny droeg op haar trouwdag een chique, witte jurk. Het bruidsboeket betond uit Stephanotis ook wel 'bruidsbloemen' genoemd. De bruidsjurk werd hergebruikt als hemeltje voor het ledikantje. Een traditie in die tijd. Tiny nam de opvoeding van haar vier zonen en het huishouden op zich. Kees was kostwinner.

Bakker

Kees werkte aanvankelijk bij een bakker en kreeg in 1965 een baan op de Sancta Maria na een tip van zijn schoonvader. Die leverde daar groente en fruit. Ook na het verdwijnen van de bakkerij bleef Kees op de Sancta werkzaam. ''Daar heb ik een hele mooie tijd gehad'', concludeert Kees de Kan tevreden. Hij was nog geen zestig toen hij na 27 jaar Sancta vervroegd met pensioen kon. ''Ik mocht naar huis.'' Hij kon toch niet stil zitten en is toen opnieuw bakker geworden.

Reizen en uitstapje heeft bij het echtpaar nooit hoog op het verlanglijstje gestaan. Kees voelt zich het meest op zijn gemak in zijn eigen dorp en eigen huis. Hij doet vrijwilligers werk en is sinds 1992 hulpkoster in de Sint Jozef kerk waar hij trouwde. Zijn grote liefde na Tiny, is Feyenoord. Kees heeft al 27 jaar een seizoenskaart. De 6-2 winst op Ajax maakte hij live mee. Tiny en Kees wonen nu tevreden in een huis aan de Hoogstraat dicht bij de Dorpsstraat waar het zestig jaar geleden begon. Tiny citeert met een glimlach haar moeder. ''Die zei altijd: der is niks beters dan thuis.''

Onderschrift:

Oproep leidt tot scheuring

ondernemersfonds n Het draagvlak voor een doorstart van het Ondernemersfonds Noordwijk is onbekend. Hoeveel eigenaren en gebruikers van onroerend goed is voorstander, hoeveel zijn tegen? Op vijf februari discussiëren politiek, ondernemers en andere betrokkenen over doorgaan of stoppen met het ondernemersfonds in Noordwijk.

De raad in Noordwijkerhout was eind 2018 niet voor en heeft voor de fusie al duidelijk gemaakt dat zij geen fiat kon geven aan de voortzetting van het Ondernemersfonds Noordwijk (OFN). De gemeente moet in de nieuwe belastingverordening mogelijk maken dat de Onroerend Zaak Belasting (OZB) alleen omhoog gaat voor eigenaren en gebruikers van zakelijk onroerend goed. De gemeente moet in de belastingverordening regelen dat het geld van de OZB-verhoging direct naar het Ondernemersfonds gaat.

De gemeente mag niet over het geld beschikken. Het geld dus niet zelf beheren of uitgeven. Alleen de deelnemers beslissen over de besteding van de gelden. Ondernemers die in dezelfde sector actief zijn, worden bij elkaar gezet in een 'cluster'. Op dit moment zijn er zeven clusters: horeca en toerisme, detailhandel, non-profit sector, bedrijventerreinen, dienstverlening en overigen, agrarische sector en het cluster Hotels van Oranje. Dit cluster is het enige dat bestaat uit een lid: de Belangenvereniging Hotels van Oranje. Het OF heeft als doelen ''Gezamenlijk investeren om de economie van Noordwijk (na de fusie) te stimuleren en het collectieve belang te dienen.'' Voorzitter Alice Saat van Ondernemersfonds Noordwijk schrijft dat in het tweejarig bestaan ''meer dan zeventig evenementen zijn gerealiseerd.''

De gemeente Noordwijk heeft voor de fusie al voorgesteld alle ondernemers uit de Zilk en Noordwijkerhout bij het Ondernemersfonds Noordwijk te voegen. Toenmalig wethouder Van Duin adviseerde de raadsleden van Noordwijkerhout deze mogelijkheid niet voorbij te laten gaan. (lees verder op pagina 5)

De raad besloot anders en zei nee en schoof het OF als te hete aardappel naar de nieuwe raad.

Scheuring in ondernemersland

Volgens Alice Saat is er meer dan voldoende draagvlak. De ondernemers vereniging Noordwijk-Binnen bijvoorbeeld laat weten dat 90 procent van haar leden positief is. Ondernemers in het Noordwijk Shopping Center zijn ook voor. De georganiseerden voor 84,5 procent en de ongeorganiseerden ondernemers voor 94 procent.

Vrije ondernemers

Er is echter ook een groep ondernemers die niet wil deelnemen. Saat denkt dat deze groep vooral bestaat uit freeriders. Bedrijven die wel willen profiteren maar niet financieel willen bijdragen aan het fonds. Anderen denken dat het vooral de pandeigenaren zijn. Maar ook LTO en KAVB hebben aangegeven niet zomaar deel te willen nemen. De Coöperatie Gravendam wil allen deelnemen als dubbel betalen uitgesloten word. Een aantal tegenstanders hebben zich verenigd in Vrije Ondernemers Noordwijk (VON). Zij hameren vooral op het draagvlak van het OF. De VON verrichtte naar eigen zeggen vijf onderzoeken. In totaal zijn 1336 ondernemers en eigenaren in Noordwijk en Noordwijkerhout gepolst. De VON concludeert dat 91 procent tegen is. Bij de eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden in Noordwijkerhout is 85 procent tegen staat in ''Recht door Zee'' de draagvlak meting van de VON.

Coalitieakkoord

Het woord is nu aan de coalitiepartijen. In het coalitie-akkoord is namelijk afgesproken een onderzoek te doen naar de draagkracht en de haalbaarheid van een gemeentebreed ondernemersfonds. Hieruit moet blijken dat ''minimaal tweederde van alle ondernemers hier positief tegenover staat''. Een eerste geldachtenwisseling vindt plaats tijdens het Rondetafelgesprek op 5 februari om 20.00 uur op Zorgpark Willem van den Bergh, Rechthoeklaan 10, 2201 ZR Noordwijk (locatie Eat en Meet). Gevraagd wordt u van te voren aan te melden. De vergadering is openbaar, maar wordt niet uitgezonden en is niet terug te zien.

Ontwerpen corsowagens bekend

Vijf dagen een feest van

bloemen

Mooie winst voor

Van Nispen

Bijzonder

Bakkie Met

Uitgeweid n De dominee mist de samenhang

Een verrassende uitslag van de gemeenteraadsverkiezing voor de fusiegemeente Noordwijk, had tijdens de eerste raadsvergadering zijn weerslag.

Zo'n vier jaar had de Noordwijkse raad zich bezig gehouden met het plan Bronsgeest. Ook tijdens de aanloop naar de verkiezingen was de bouw op Bronsgeest onderwerp van discussies. Er werden zelfs 60 woningen aan het totaal van 600 woningen toegevoegd.

Tijdens de eerste raadsvergadering bleken verkiezingsbeloften, loze beloften te zijn en werd een streep gehaald door het bouwplan Bronsgeest. Vooral wethouder Salman kreeg het zwaar te verduren, want zijn partij, vurig voorstander van de bouw op Bronsgeest, ging akkoord met voorlopig uitstel van deze plannen. Tijdens de behandeling van het agendapunt 'vaststellen bestemmingsplan Maarten Kruytstraat' kreeg je de indruk dat, vooral de nieuwe raadsleden, niet precies wisten waar het over ging.

Diverse malen werden de straten waar wel of niet gebouwd ging worden, zelfs door de wethouder, door elkaar gehaald. Het werd zelfs zo verwarrend dat men besloot de behandeling nog maar weer eens uit te stellen. Dat zou volgens ingewijden, voor het vijftiende jaar zijn. Gelukkig zit er wel schot in de realisatie van de bouw op het voormalige BAVO terrein. Er kan worden ingeschreven en gaan de werkzaamheden een aanvang nemen. De aan te leggen bouwweg nadert ook zijn voltooiing. Het gaat de 'goede' kant op, nu maar hopen dat dat niet opgaat voor VVSB en dat de kwalificaties waar hij zijn 'tegenstanders en pers' vaak onder rangschikt, op hem zelf van toepassing wordt.

Het is duidelijk nog wennen. Ondertussen gaat het leven in de kern Noordwijkerhout gewoon door. Het tonnenprossen werd weer een succes en ook de 'aanloop feesten' naar het carnaval trekken veel deelnemers. Tijdens de raadsvergadering bleek onze waarnemend burgemeester zich goed ingelezen te hebben.

Nu maar hopen dat dat voor ook opgaat voor onze nieuwe raadsleden, zodat zij de komende raadsvergadering goed beslagen ten ijs komen. Alle begin is moeilijk, zullen we maar denken.

Jacques Looijestijn

Diamanten huwelijk voor Kees en Tiny

jubileum n (vervolg van de voorpagina) In die tijd net na de Tweede Wereldoorlog was een huis krijgen echter helemaal niet gewoon of vanzelfsprekend. En een huis was wel een voorwaarde om te trouwen en een gezin te stichten. Ze waren gek op elkaar, maar de 'filmromantiek' van tegenwoordig bestond nog niet.

Kees is niet voor Tiny op de knieën gegaan om haar ten huwelijk te vragen. ''Dat bestond volgens mij toen nog niet,'' zegt Tiny met een glimlach. Het ging allemaal veel gewoner. Ze hadden zes jaar verkering en nog geen huis. Op een gegeven moment zei haar moeder: ''Dan komen jullie maar hier wonen''. Inwonen bij haar moeder betekende dat er toch getrouwd kon worden. De trouwdatum 3 februari was ook de trouwdatum van Tiny haar ouders. Dat maakt hun huwelijksdag nog steeds bijzonder. Tiny droeg op haar trouwdag een chique, witte jurk. Het bruidsboeket betond uit Stephanotis ook wel 'bruidsbloemen' genoemd.

De bruidsjurk werd hergebruikt als hemeltje voor het ledikantje. Een traditie in die tijd. Tiny nam de opvoeding van haar vier zonen en het huishouden op zich. Kees was kostwinner.

Bakker

Kees werkte aanvankelijk bij een bakker en kreeg in 1965 een baan op de Sancta Maria na een tip van zijn schoonvader. Die leverde daar groente en fruit. Ook na het verdwijnen van de bakkerij bleef Kees op de Sancta werkzaam. ''Daar heb ik een hele mooie tijd gehad'', concludeert Kees tevreden. Hij was nog geen zestig toen hij na 27 jaar Sancta vervroegd met pensioen kon. ''Ik mocht naar huis.'' Hij kon toch niet stil zitten en is toen opnieuw bakker geworden.

Reizen en uitstapje heeft bij het echtpaar nooit hoog op het verlanglijstje gestaan. Kees voelt zich het meest op zijn gemak in zijn eigen dorp en eigen huis. Hij doet vrijwilligerswerk en is sinds 1992 hulpkoster in de Sint Jozef kerk waar hij trouwde.

Zijn grote liefde na Tiny, is Feyenoord. Kees heeft al 27 jaar een seizoenskaart. De 6-2 winst van vorige week op Ajax maakte hij live mee.

Tiny en Kees wonen nu tevreden in een huis aan de Hoogstraat dicht bij de Dorpsstraat waar het zestig jaar geleden begon. Tiny citeert met een glimlach haar moeder. ''Die zei altijd: der is niks beters dan thuis.''

Zoute zeelucht, een gezond 'Reizklima'

interview n (vervolg van de voorpagina) "In onze maatschappij is er duidelijk behoefte om te investeren in vitaliteit. Ook onze eigen inwoners en onze gasten zien het belang in van het verblijf in een omgeving die actief bijdraagt aan hun persoonlijk welzijn. Wat ons betreft is er geen plek die zich beter voorbereidt om te voorzien in de behoeften van de mens van morgen.

De zoute zeelucht, een gezond 'Reizklima' zoals de Duitsers dit benoemen, voldoende faciliteiten en activiteiten moeten er voor garant staan in dat Noordwijk een hoogstaand aanbod aanwezig is voor een weldadig en gezond verblijf. Een vitale regio is van belang voor onze eigen inwoners en voor onze nationale en internationale gasten. We zijn al een jaar bezig om aan alle eisen te voldoen. Zo'n status krijg je beslist niet zo maar. Daar zijn strikte voorwaarden aan verbonden. Denk daarbij aan de lucht- en waterkwaliteit, aan het aanbod van accommodatie. Maar ook de elementen sport en rust zijn belangrijk. Het Ondernemersfonds heeft ons een belangrijke duw in de rug gegeven om te starten", hervat Van Buiten. "Zonder het fonds was de start beslist uitgesteld."

'We wonen in een nationaal park!'

De werkgroep is in gesprek met retail- en strategische ondernemers, maar ook met Staatsbosbeheer. "Met relatief eenvoudige middelen kun je veel beleving creëren. Neem nou alleen al maar een wandeling langs het strand of in een rustgebied. We wonen nota bene midden in een nationaal park. In feite zijn we al lang een kuuroord, alleen gaan we het nu formaliseren."

Deze drie aandachtsgebieden zijn er natuurlijk op gericht om meer mensen naar Noordwijk te trekken. En dan vooral buiten het gebruikelijke badseizoen. Het laat geen twijfel dat, als alles verwezenlijkt kan worden, dit een goede stimulans voor de Noordwijkse economie kan betekenen.

Burgemeester leest voor

Assistent Mex draagt de ambtsketen terwijl de burgemeester voorleest. | Pdb

onderwijs n Burgemeester Jon Hermans las afgelopen donderdag 31 januari voor aan kleuters van de Prinsenhofschool. Dat gebeurde in de bibliotheek van Noordwijkerhout tijdens de Nationale voorleesdagen. De burgemeester bleek een getrainde vertelster die met het verhaal over een verdwaalde kater de kleuters moeiteloos wist te boeien samen met haar assistent Mex.

Mex krijgt van de burgemeester de keten om met de zware medaille. De ketting is oorspronkelijk van Noordwijkerhout de medaille van Noordwijk, legt ze uit. De burgemeester zat op een echte burgemeesterstoel met het wapen van Noordwijkerhout. Speciaal voor deze gelegenheid hierheen gebracht, zegt bibliotheekmedewerkster Maartje Nierop. Mex zit op een krukje naast de burgemeester en begeleidt het verhaal met een vingerpoppetje dat de kater Harry voorstelt. Hij is de hoofdfiguur in 'Een huis voor Harry' van Leo Timmers. Hermans blijkt een goede vertelster. Niet alleen de 26 kleuters, maar ook de aanwezige onderwijzer, de bibliotheekmedewerksters en ouders luisterden belangstellend. De burgemeester vertelt hoe deze met behulp van vrienden en heel veel vlinders uiteindelijk de weg naar zijn huis weet terug te vinden. De kinderen genieten, maar ook de burgemeester zelf is enthousiast: ''Ik vind het een cadeautje om dit doen.''

politiek/nieuws

Bloemencorso biedt unieke promotie

Meerijden in de mooiste file van Nederland is een mooie bedrijfspromotie. | Foto: archief.

mooistefile n Deelname aan het corso met een luxe of bijzonder wagen is een mooie bedrijfspromotie. De inschrijving hiervan is inmiddels gestart. Succes is gegarandeerd.

"Wat is er mooier dan mee te kunnen liften met een evenement dat nationaal en internationaal zo goed op de kaart staat als het Bloemencorso van de Bollenstreek?", zegt bestuurslid Pieter van Waardenburg die zich samen met Ad van Zelst vanuit de commissie marketing toelegt op het werven van corsodeelnemers. "Dit maakt deelname aan het corso een must voor diegenen die daadwerkelijk willen scoren. Het miljoenenpubliek dat naar het corso komt kijken komt letterlijk overal vandaan waardoor iedere doelgroep wel is vertegenwoordigd. Neem vervolgens de vele duizenden foto´s en filmpjes die van het corso worden gemaakt en verspreid via de sociale media, waaronder Facebook, Instagram, Pinterest en Google+. Dit werkt als een olievlek. Eigenlijk bestaat er geen effectievere wijze van promotie. En dan komt daar ook nog eens bij dat het Bloemencorso van de Bollenstreek als het eerste grote voorjaarsevenement altijd een maximum aandacht krijgt in de media."

Geïnteresseerden mailen naar: deelname@bloemencorso.info. Pieter van Waardenburg of Ad van Zelst nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. Zelf contact opnemen mag ook via: 06 83601850. Er zijn verschillende deelnamepakketten voorhanden. Ook op www.bloemencorso.info is de informatie te vinden.

Corso 2019

Het thema van het Bloemencorso van de Bollenstreek luidt dit jaar 'Changing World'. Zaterdag 13 april rijdt de bonte stoet zijn 42 km lange tocht van Noordwijk naar Haarlem. De avond ervoor rijdt het feestelijk verlicht door het centrum van Noordwijkerhout.

Oranje Fonds opent aanmelding vrijwilligers voor jubileumeditie NLdoet

sociaal n Heel Nederland kan zich vanaf nu aanmelden voor de 15e editie van NLdoet. Het Oranje Fonds organiseert de grootste vrijwilligersactie van Nederland dit jaar op 15 en 16 maart. Tijdens deze dagen kan iedereen op zijn of haar manier meedoen om Nederland nog socialer te maken. Een leuke vrijwilligersactiviteit vinden kan op nldoet.nl. Er zijn al bijna 6.800 activiteiten aangemeld.

Ieder jaar melden duizenden sociale organisaties in heel Nederland activiteiten aan waar ze hulp bij kunnen gebruiken. Tijdens NLdoet komen honderdduizenden vrijwilligers in actie om deze organisaties te helpen bij de activiteiten en zo iets voor een ander te doen. Omdat het aanbod heel divers is, is er voor ieder wat wils. Mensen die van klussen houden kunnen bijvoorbeeld aan de slag met het opknappen van een buurthuis, tuinierliefhebbers kunnen een voedseltuin lenteklaar maken en mensen die graag wat aandacht willen geven aan anderen kunnen bijvoorbeeld een uitstapje maken met ouderen of kinderen.

15 jaar geleden begon de landelijke vrijwilligersactie als Make a Difference Day, en werd later omgedoopt tot NLdoet. NLdoet wordt door het Oranje Fonds georganiseerd om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: "Of een land fijn is om in te wonen, wordt voor een groot deel bepaald door de mensen. Door voor elkaar klaar te staan en naar elkaar om te kijken kunnen we er samen voor zorgen dat niemand er alleen voor staat. Veel Nederlanders doen dat al, maar soms weten mensen niet hoe en waar ze moeten beginnen. NLdoet is voor velen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Niet alleen leuk voor de vrijwilligers zelf, maar ook voor de deelnemende organisaties. Die hebben er naderhand nog maandenlang plezier van."

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Internationaal duurzaamheids-certificaat Tespelduyn

waardering n Landgoed & Golfbaan Tespelduyn is erin geslaagd om het GEO-certificaat, een internationaal duurzaamheids-certificaat, te behalen.

De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft dit certificaat in samenwerking met de Golf Environment Organization (GEO) ontwikkeld voor golfbanen die op aantoonbaar duurzame wijze het onderhoud uitvoeren en specifieke aandacht geven aan natuur en milieu. Het certificaat omvat een zestal deelgebieden waaraan vele criteria zijn gesteld. Voldoet de organisatie aan al deze criteria, dan komt zij in aanmerking voor het GEO-certificaat.

Op 30 januari heeft de NGF dit begeerde certificaat aan directeur Peter Duivenvoorde uitgereikt tijdens het Nationaal Golf Congres in 't Spant in Bussum. Met het verkrijgen van het certificaat wordt een periode van twee jaar aan voorwerk afgesloten. "Wij hebben voor dit project een commissie met onze hoofdgreenkeeper Ro Wempe en een team van kundige vrijwilligers weten samen te stellen en deze commissie heeft onder leiding van coördinator Jos Ploeg fantastisch werk geleverd", zegt directeur Peter Duivenvoorde. "Als bijzonder waardevol hebben wij de samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging afdeling Bollenstreek ervaren."

(Lees het hele artikel op: www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)

In meer dan 100 landen zet GEO zich in voor de ontwikkeling van duurzaam beheer op golfbanen. Wempe licht gepassioneerd toe: "Door als golfbaan deel te nemen aan dit traject maken wij deel uit van een internationale ontwikkeling in de golfbranche. Steeds meer banen pakken enthousiast de uitdaging op om te streven naar een continue verbetering van de natuur- en milieukwaliteit."

Coördinator Ploeg toont zich onverminderd enthousiast; "Bij de eindbeoordeling kregen wij het mooist denkbare compliment. GEO gaf namelijk aan nog niet eerder een natuurinventarisatie van ons niveau te hebben gezien, dus veel dank gaat uit naar de KNNV!"

"Met het verkrijgen van het certificaat is de eerste mijlpaal bereikt en nu gaan wij verder met het meerjarige werkplan met actielijst en verbeterpunten. Hoe fijn is het dat wij ook voor het vervolg onverminderd op de commissie kunnen rekenen", sluit Duivenvoorde af.

Cees Veerman volgt Teelen op

benoeming n Cees Veerman is door de aandeelhouders van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. De benoeming gaat in per 22 mei aanstaande. Op die datum zal de huidige voorzitter, Jacques Teelen, terugtreden. Teelen is dan negen jaar voorzitter geweest en was vanaf de start van GOM in die functie actief.

Veerman heeft zeer ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Hij was onder meer Minister van Landbouw van 2002 tot 2007, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Researchcentrum en commissaris van Rabobank. Op dit moment vervult hij nog een aantal toezichthoudende functies, waaronder voorzitter van de coalitie HOT, president-commissaris van Royal Reesink B.V. en voorzitter van het Nationaal Groenfonds. Onno Zwart, directeur van GOM, ziet uit naar de samenwerking met Veerman: "Jacques Teelen heeft als toezichthouder van het eerste uur een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van GOM. Door de brede kennis en ervaring van Cees Veerman, maar ook door zijn bijzondere interesse in de herstructurering van de Greenport Duin- en Bollenstreek en de werkzaamheden van GOM, zal hij een waardig opvolger zijn". GOM zorgt er door ruimtelijke plannen en investeringen voor dat de Duin- en Bollenstreek mooier, economisch sterker en toekomstbestendig wordt. Dat doet GOM onder meer door met grondeigenaren afspraken te maken over het slopen van verouderde en niet meer gebruikte opstallen, door de groei van greenportondernemingen ruimtelijk mogelijk te maken en moderne vestigingslocaties te ontwikkelen, door het landschap te verbeteren en door nieuw, modern en duurzaam bollenteeltgebied te maken.

De GOM

Onno Zwart, directeur Greenport Ontwikkelings Maatschappij, was vorige week te gast bij de LTO voor een voorlichtings- en discussieavond. Omstandig werd het doel van de GOM uit de doeken gedaan: herstructurering van de streek om een rendabele bollenteelt, ook voor de toekomst, te bevorderen. Dit alles na aanname

van het Pact van Teylingen in 1997. De Bollenstreek offerde toen Lentevreugd, bollengebied bij Wassenaar, op. Om de streek ook mooier en aantrekkelijker te maken, eiste de Provincie 600 grote woningen in de streek. In hun ogen zag de Bollenstreek er te armoedig uit. Die z.g. GOM-woningen zouden een groot bedrag in het GOM-fonds storten, bedoeld om verrommeling en niet meer gebruikte kassen en bedrijfsgebouwen op te kopen. So far, so good! Inmiddels zijn 200 GOM-woningen vergund, de bollenexport kon naar het Bulb Trade Park bij de Delfweg en met de opcenten van de GOM-woningen is de nodige gesloopte verrommeling betaald. Een bevlogen Onno Zwart somde trots de resultaten op. Verhuizing van de Javo en ATH naar de Delfweg is weliswaar geen Bulb Trade, maar toch. Nu over de Hogeveense Polder: het eerste speerpunt om de gebrekkige verkaveling daar aan te pakken. Weijers en de Koning hebben een prachtige nieuwe plek aan de Ambachtsweg gekregen maar, oeps, hun huizen in de Hogeveense Polder zijn "burgerwoning" geworden! Ander belangrijk punt van Onno's betoog was handhaving. Al die paardenweitjes en caravanstallingen in lege schuren en kassen zijn hem een doorn in het oog. Dan, waar plaatsen we de 400 nog te bouwen GOM-woningen? De centjes ervan zijn hard nodig om de herstructurering te bekostigen. Zou het een gekke gedachte zijn om een stukje van Lentevreugd terug te nemen en ze daar te bouwen? Geld voor bouwkavels is er meer dan genoeg en die paar, daar grazende, Hooglanders malen er niet om!         AvR

nieuws/column

Het is de leeftijd

Aan kappers geen gebrek in ons dorp. Welgeteld tien met De Zilk erbij elf, thuiskappers niet meegerekend. In Noordwijk Binnen en Zee tel ik er ongeveer 17, thuiskappers niet meegerekend. Dan hebben we het binnen een straal van pakweg elf kilometer over minstens 28 coiffeurs waar we uit kunnen kiezen om onze haren te laten stylen. Ik vind dat best veel, maar dit terzijde.

Ik ben heel blij met mijn eigen kapper. Ik kom altijd 'Bij Wendy', maar eigenlijk bij Renee. Niet omdat ik de andere salons niet goed vind, maar omdat ik met hen een aangename klik heb. Wanneer iemand letterlijk zo dichtbij komt en aan je zit, is dat wel zo fijn.

Het zijn jonge meiden- althans, een stuk jonger dan ik. En iedere keer wanneer ik weer toe ben aan een knip- en/of kleurbeurt, kaatst mijn spiegelbeeld die generatiekloof meedogenloos terug: tijdens het kleuren zeker zo'n anderhalf uur lang. Want je ziet niet alleen jezelf, maar ook die frisse, jonge kapster die achter je staat. Waarvan haar haar natuurlijk altijd leuker, mooier, voller en kleurrijker is dan het jouwe. "Doe mij jouw kleur maar, deze keer", vroeg ik. (Haar model, half opgeschoren aan één kant vond ik net iets té voor mijn aantal lentes, maar wel heel 'cool', liet ik Renee weten.)

So far so good. Eerst een leesbril scoren, want die was ik vergeten. Met de leesmap op schoot en de Privé Story van mijn Weekend verder, had mijn haar anderhalf uur later dezelfde kleur als mijn kapster. Mooi! Ik had wel een zilvershampoo nodig, zei ze. Want dan bleef de kleur lekker zitten tijdens de week zon en zee die kort daarna zou volgen. Ze zei ook nog iets over de paarse kleur van de shampoo: die ook op mijn handen zou komen, maar goed te verwijderen was. Ze deed er nog een tube bij van hetzelfde merk als de shampoo. Ik hoorde eigenlijk niet goed wat ze zei, maar vond het allemaal best. Ik was blij met mijn coupe en kleur en de vakantie stond voor de deur!

Tijdens mijn vakantie waste ik mijn haar elke dag met de door Renee voorschreven shampoo. Paars, inderdaad. Maar het spoelde prima uit en de kleur van mijn haar bleef zoals hij was. Het spul uit het bijgeleverde tubetje van hetzelfde merk, deed ik er na het wassen in. Geen idee wat het was, want ik had geen leesbril op en die lettertjes op de tubes zijn zo verrot klein. Ik gebruikte lekker veel, dan hoefde ik minder mee terug te nemen. Wat wel opviel, was dat het steeds lastiger werd mijn haar uit te spoelen. Het werd steeds vetter, leek wel.

Op de dag van vertrek pakte ik mijn toilettas in en wilde de tube weggooien. Toch eens kijken wat voor soort crèmespoeling ik had gebruikt. Ik pakte mijn leesbril: Salon Exclusive, stond er op. En: Reparing Hand Cream.

Mijn ogen gaan achteruit. Dat wist ik. Mijn oren dus ook.

Caroline Spaans, redacteur

Schietvereniging reikt prijzen uit

regio n Tijdens de ALV van schietvereniging Blijf Voor 't lande is vrijdag 1 februari een aantal prijzen uitgereikt aan interne competitiewinnaars.

Voorzitter Joost van Rooij: "De competitie wordt tijdens het kalenderjaar geschoten en bestaat uit 30 schietbeurten elk met twee kaarten. De punten van alle schietbeurten worden bij elkaar opgeteld. Er zijn verschillende disciplines die we hier kunnen schieten: pistool, karabijn en geweer. We schieten dit van verschillende afstanden: 10, 12 en 25 meter. Voor elke discipline en afstand is er een wisselbeker."

Dit jaar is er voor het eerst ook een wisselbeker voor de jeugdafdeling van de Handboogvereniging. Van Rooij: "Door de inzet van onze vrijwilligers is de handboogvereniging heel actief en is er veel groei bij de jeugdleden. De handboogvereniging doet mee met de sportinitiatieven Sjors Sportief en Friends United. Deze organisaties organiseren sportactiviteiten voor kinderen. Zij kunnen op die manier kennis maken met verschillende sporten. Het is voor de jeugd erg leuk om boog te schieten. Het is een combinatie van concentratie en ontspanning."

Blijf Voor 't Land heeft het verenigingsgebouw aan de Johanna van Hoornstraat in Noordwijk. De vereniging heeft op dit moment ruim 110 leden. Het schieten met lucht- en vuurwapens is op dinsdag- en vrijdagavond vanaf 19.30 uur. Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur wordt er boog geschoten.

Meer info: www.blijfvoortland.nl.


De Zonnebloem serveert

Het gehele bedrag dat door de jeugdgemeenteraad is toegekend, gaat naar het diner. | Foto: pr.

diner n In november 2018 was de jaarlijkse Jeugdgemeenteraad in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Basisschoolleerlingen waren voor even wethouder en raadslid en mochten 1000 euro verdelen over voorgestelde projecten vanuit diverse verenigingen waarvoor een financiële bijdrage vanuit de gemeente werd gevraagd ter ondersteuning.

Ook de Zonnebloem afdeling Noordwijkerhout had een projectvoorstel ingediend. Dit voorstel werd gehonoreerd met 500 euro en momenteel staat de Zonnebloem in de startblokken voor de uitvoering van het ingediende projectvoorstel: een diner voor gasten van de Zonnebloem in restaurant De Jonge Garde van de KTS in Voorhout, waar leerlingen van de ISK (Internationale SchakelKlas) vanuit hun eigen achtergrond een internationaal diner samen zullen stellen. Zij zullen met begeleiding van koksleerlingen en docenten het diner bereiden in de keuken van de school en laten uitserveren door leerlingen horeca van de KTS. In de ISK zitten leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar uit zo'n 18 verschillende landen. Na twee jaar op de ISK, waar ze vooral de Nederlandse taal leren, maar ook de Nederlandse samenleving, stromen ze door naar het regulier onderwijs. Door deze actie kunnen deze leerlingen in dit project iets van hun eigen achtergrond laten zien. Daarnaast worden zij betrokken bij De Zonnebloem als onderdeel van de samenleving en brengt De Zonnebloem oud en jong via dit diner met elkaar in contact. Vanuit de KTS is voor dit project alle medewerking gegeven. Dinsdag 12 februari schuiven 50 personen van de Zonnebloem aan.

Bridgeuitslagen BC De Schelft, Gambri en Het Juiste Bod

kaarten n Bij BC De schelft was het vorige week tijde voor de vierde ronde van de topintegraal competitie. De hoogste score was voor het paar Sjaak Hiep/Henk Heemskerk. Onderstaand de uitslag van de eerste 10 paren. De rest van de uitslag is te zien op www.nbbclubsites.nl/club/9028/uitslagen.

H Geerlings/F Warmerdam 65,83

S vd Werf /H vd Zalm 63,35

A Broekhoef/P Broekhof 62,82

S Hiep /H Heemskerk 59,68

R de Jong / N Warmerdam 58,03

C vd Lans /P vd Lans 57,73

R Lucassen /N v Paridon 57,14

P Hogervorst / H v Schie 56,81

T ter Heide /A Maij 55,96

J Boogmans /T Hulsebosch 55,75

Gambri, 31 januari

Lijn A        

J. Geerlings / K. Meeuwenoord 61,81

I. Belt / G. Duivenvoorde 58,33

N. vd Berg / J. Zandvliet 55,21

Lijn B

L. Aartman / R. vd Burg 67,36

P. vd Burg / K. vd Slot 55,56

L. Aanhane / J. Wijnands 55,21

Lijn C

D. Bod / JW Bod 61,81

G. Geerlings / S. Geerlings 55,90

C. Duivenv./Rvd Lans 54,86

Lijn D

P. Geerlings / B. Schrijvers 61,25

J. Bonfrere / L. Kerkvliet 60,83

W. Aartman / K. Duivenv. 60,00

Het Juiste Bod 30 januari

De beste vijf teams:

Lijn A

Team Haket 120

Team Szymanowski 108

Team Hollander 97

Team Bon 93

Team Schut 89

Lijn B.

Team Laan 91

Team Laros 91

Team Schie 90

Team Aanhane 90

Team Aalberts 86

carnaval n Zoals ieder jaar organiseren de Dwergknijnen en de Duinknijnen weer een gezellig opwarmweekend in de aanloop naar de carnaval.

Zaterdagavond 9 en zondagmiddag 10 februari vindt in De Duinpan het jeugdprinsenbal en de bakkiesmiddag plaats. Op het jeugdprinsenbal zal jeugdprins Zaesar en prinses Cleopatra samen met hun Raad van 11 een aantal bevriende jeugdverenigingen ontvangen. Uiteraard zijn Prins Murphey en prinses Marli met hun Raad van 11 ook van de partij. Deze avond is een opwarmavond voor de inmiddels traditionele bakkiesmiddag op zondag 10 februari. Naast de Dwergknijnen en de Duinknijnen zorgen uiteraard discotheek Music Wave en blaaskapel De Stropers voor de muzikale invulling en treden de junioren en senioren dansgarde op met een showdans. Ook is er een dubbeloptreden van een goochelaar. Op deze familiemiddag is iedereen welkom en de entree is ook hier gratis. De feesten zijn in De Duinpan. De zaal is op zaterdag vanaf 19.00 uur open en op zondag vanaf 14.00 uur.

column/nieuws

Bloemencorso in teken van Changing Worlds

Regio n De 72ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft het thema 'Changing World'. De praalwagens zijn hierop geïnspireerd. Op maandagavond 4 februari werden de zeventien ontwerpen onthuld tijdens een presentatieavond in Van der Valk in Sassenheim. Een kleurrijke vooruitblik.

"Hoe trots wij zijn op onze mooie kleurrijke, veranderende wereld, is terug te zien in de ontwerpen voor de praalwagens. Innovatie, bewuster leven, dynamiek, gezondheid en geluk, dat is wat u op 13 april voorbij ziet trekken in de bonte stoet door de Bollenstreek, van Noordwijk tot Haarlem," meldt het bestuur van Bloemencorso Bollenstreek.

Gemeente Teylingen. Foto: pr.

Het is ook niet voor niets dat trendwatcher en innovatie-ambassadeur Lieke Lamb de aanwezigen in een presentatie een andere kijk op de veranderende wereld gaf. Vervolgens was het aan de 16-jarige Cain Slobbe uit Voorhout, rapper en voormalig deelnemer aan The Voice Kids, om de ontwerpen van de 72ste editie te onthullen.

Verrassend en imposant

Floral designers Jack van der Ende en Eric Pannenborg hebben halverwege het stokje overgenomen van designer Lucinda van der Ploeg, die begin januari vanwege persoonlijke omstandigheden haar taken moest neerleggen.

De ontwerpen van de praalwagens zijn zeer divers, verrassend en imposant om te zien. Corsogroep De Zilk gaat voor 'Rise of the Phoenix', Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem e.o. voor 'Verandering dierenrijk' en Corsogroep KAVB Noordwijkerhout brengt 'Evolutie' in beeld.

Ook de gemeenten vertalen de veranderende wereld naar een kleurrijke corsowagen. De gemeente Hillegom gaat voor 'Mobiliteit', de buren in Lisse voor 'Samen!' en in Teylingen is het thema 'Vitaal'. De nieuwe gemeente Noordwijk kiest toepasselijk voor 'Connectie', terwijl de gemeente Haarlem gaat voor de 'Hollandse Meesters'. Keukenhof kiest voor een ontwerp met als thema 'Flower Power', Leiden, stad van ontdekkingen voor 'Leven in vrijheid'.

Omroep Max doet ook dit jaar weer mee en zet in op 'Max Maakt Mogelijk'. Rabobank Bollenstreek - Haarlem e.o. heeft het ontwerp 'Growing a Better World Together' en Van der Valk Hotel Sassenheim - Leiden kiest voor 'Natuurlijk thuis'. Het Ondernemersfonds binnenstad Haarlem heeft een corsowagen met als titel 'Poppodium binnenstad'. Ook de buitenlandse deelnemers weten te verrassen. Thailand gaat voor 'Nong Nooch Tropical Garden' en Volksrepubliek China richt zich op 'Traditional and New China'. Tot slot is ook de schooiwagen van de Stichting Bloemencorso Bollenstreek weer een kleurrijk geheel.

Vijf dagen bloemenfeest

Het Bloemencorso van de Bollenstreek voorziet in een voorjaarsbloemenfeest van maar liefst vijf dagen van 10 tot en met 14 april. Van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 april worden de praalwagens voorzien van bloemen tijdens de opbouwdagen in de Klinkenberghal. Vrijdag 12 april staan de wagens vanaf 16.00 uur in Noordwijkerhout. Daar wordt om 21.00 uur het startschot gegeven voor een verlichte ronde door dit dorp. Op zaterdag 13 april start om 9.15 uur de 40 kilometer lange tocht van het Vuurtorenplein in Noordwijk totdat hij 's avonds om 22.00 uur eindigt bij Raaks in Haarlem. Op zondag staan de praalwagens nog de hele dag in het hart van bloemenstad Haarlem. In elke dorp of stad worden diverse activiteiten georganiseerd tijdens het corso.

Bloemencorso 2019

Gemeente Lisse Foto: pr.

Boven: 'Samen!' van de gemeente Lisse. Links: 'Vitaal' van de gemeente Teylingen.

Foto: pr.

Onder: De gemeente Hillegom gaat voor 'Mobiliteit'.

Alle deelnemers aan het Bloemencorso tonen hun ontwerp. Foto: pr.

Alle deelnemers aan het 72ste Bloemencorso tonen hun ontwerp. | Ontwerpen: Bloemencorso Bollenstreek

Foto: pr.

'Rise of the Phoenix' van KAVB De Zilk. Onder: KAVB Noordwijkerhout met 'Evolutie'.

Foto: pr.

Boven: KAVB Hillegom-Haarlem met 'Verandering Dierenrijk. Onder: 'Flower Power' van de Keukenhof.

Foto: pr.

KAVB Noordwijkerhout.

Foto: pr.

'Flower Power' van de Keukenhof.

Van Nispen wint uitwedstrijd op eigen veld

voetbal n Het gebeurt zelden of nooit dat een uitwedstrijd wordt omgezet in een thuiswedstrijd. Het veld van MMO was onbespeelbaar en zodoende kwam het verzoek uit Hoogmade om de geplande wedstrijd dan maar in De Zilk te spelen. Dubbel voordeel voor Van Nispen. Een wedstrijd voor eigen publiek en een extra omzet in de kantine.

Door Tino de Groot

De wedstrijd zelf gaat de boeken in als één van de vele gemiste kansen.

Van Nispen bouwde een enorm veldoverwicht op en reeg de ene na de andere kans aaneen. Maar de bal wilde er de eerste helft niet in.

Vooral gelegenheidsspits Dick Verhoeven was ongelukkig in de afwerking.

MMO werd in de eerste rondgang slechts eenmaal gevaarlijk, maar de kopbal ging rakelings langs het doel van doelman Tom van Maris.

Van Nispen ging vanaf de aftrap van de tweede helft op zoek naar het doelpunt dat niet uit kon blijven.

En dat doelpunt kwam er ook. In de 55ste minuut ontving één van de betere Vannispianen Cody Zonneveld de bal, kapte zijn tegenstander uit en krulde de bal om de keeper in de rechterbenedenhoek.

Toen Jeffrey van de Geest vanaf de bank in de spits werd geposteerd werd het direct een stuk gevaarlijker. Bij zijn tweede balcontact in de zeventigste minuut was het al raak: op snelheid troefde hij zijn directe tegenstander af en schoof daarna de bal rustig onder de goed keepende MMO-doelman in het vijandelijke doel.

Het was jammer dat Van Nispen de score niet verder uitbouwde.

Integendeel: uit één van de spaarzame tegenaanvallen scoorde MMO een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer.

Belangrijke zesde plek

Daarna werd het nog even spannend, maar de enige redding deze middag van doelman van Maris was nodig om de gelijkmaker te voorkomen.

Door deze winst heeft Van Nispen nog altijd zicht op die belangrijke zesde plaats die nodig is om zich te plaatsen in de kampioenspoule. Maar dan moet er aanstaande zondag weer gewonnen worden. Dan trapt Van Nispen om 14.00 op eigen veld af tegen het sterke ASC.

| Op de foto: Cody Zonneveld zette Van Nispen op een 1-0 voorsprong. Foto met dank aan Trudy van den Berg.

VVSB laat opnieuw voorsprong uit handen glippen

Dylan Chiazor en Richelo Fecunda. | Foto: WJ Dijkdrent, Orange Pictures. Foto: WJ Dijkdrent

voetbal n VVSB begon de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zeer voortvarend. Binnen een kwartier voetbal schoot Frank Tervoert de paarsgelen naar een voorsprong, waarna er jacht werd gemaakt op meer. Meer kwam er niet voor de rust, waar na de thee het spelbeeld volledig omdraaide.

Door Stefan van den Burg

De bezoekers kwamen al snel terug in de wedstrijd door doelpunten van Eef van Riel en Danny van den Meiracker, kregen kansen op meer maar lieten het net niet meer bollen. Ook de tussentijdse pauze (scheidsrechter Winkel staakte de wedstrijd voor 10 minuten wegens wanordelijkheden buiten het veld) zorgde er niet voor dat VVSB het tij weer kon keren en bleef het opnieuw zonder punten.

VVSB startte sterk aan de wedstrijd tegen IJsselmeervogels. Over het hele veld werd er veel druk gezet, waar de bezoekers maar moeizaam mee om konden gaan. Al binnen 60 seconden kreeg VVSB hierdoor de eerste kansen. Tommy Bekooij schoot op de vuisten van doelman Jaimy Schaap waarna de rebound van Tim de Rijk net geen doel trof. Het bleef niet lang rustig voor het doel van Schaap, want enkele minuten later ontstond er een scrimmage voor zijn doel. Mede door het wegwerken van Shanon Carmelia bleef het scorebord op 0-0 staan.

Nog voordat er een kwartier gevoetbald was, kwam VVSB dan toch op voorsprong. Een soepel lopende aanval van Richelo Fecunda en Lulinho Martins werd binnen getikt door nieuwbakken spits Frank Tervoert. VVSB bleef de betere partij op het zware grasveld van De Boekhorst, maar ondanks dit overwicht kregen de bezoekers ook zo haar kansen. Zo schoot Mike van de Laar de bal in het zijnet en werd de kopbal van Maurice de Ruiter gered door doelman Ruben Valk. Na een half uur voetbal werd het bijna 2-0, maar de pegel van Danny Bakker werd, zij het met moeite, gered door Schaap.

IJsselmeervogels kwam sterker de kleedkamers uit na de rust en zette dit dan ook snel om op het scorebord. In de 55e minuut schoot Eef van Riel de 'Rooien' naar een gelijke stand. Twee minuten later was het Danny van den Meiracker die zijn ploeg op een 1-2 voorsprong schoot. De bezoekers regen de kansen aaneen en het was aan Valk te danken dat de score op dat moment niet verder opliep.

In de 71ste minuut dirigeerde scheidsrechter Thom Winkel de spelers weer terug naar de kleedkamers. Naar verluidt waren er wanordelijkheden achter het doel van IJsselmeervogels door 'supporters'. Na een pauze van 10 minuten ging de formatie van Eric Meijers volle bak op jacht naar de gelijkmaker. IJsselmeervogels kon dan ook wel Van Riel bedanken voor het wegwerken van de bal vlak voor de doellijn. Door het aanvallende spel van de thuisploeg konden de bezoekers vrijuit counteren, maar de paal en doelman Valk voorkwamen een grotere einduitslag.

VVSB – IJsselmeervogels 1-2: 13. Tervoert 1-0, 54. Van Riel 1-1, 56. Van den Meiracker 1-2.

VVSB: Valk; Fecunda, Ten Hoope (88. Felicia), Zwart, Vijlbrief; Goeman, De Rijk, Bakker (82. Dijkstra); Martins (79. Pauw), Tervoert, Bekooij.

Hans Portengen

foto's t.b.v. bibliotheek bollenstreekfoto: ARIE KIEVIT Foto: Arie Kievit

Binnen de Bibliotheek Bollenstreek staat februari dit jaar in het teken van 'Een leven lang leren'.

Directeur Hans Portengen deelt leestips waar je als volwassene anno 2019 wat van opsteekt, waar je je voordeel mee kunt doen en die je aan het denken zetten.

Een opgeruimde geest

Daniel Levitin

Marie Kondo is de opruimgoeroe, die in huis orde brengt in de chaos. Daniel Levitin laat zien hoe wij in deze tijden van informatieoverdaad de chaos in ons hoofd tegen kunnen gaan. Zo legt hij uit waarom e-mail zo verslavend is en multitasken nooit een goed idee is. Het gaat ook over toeval en bibliotheken. In kleinere bibliotheken is de kans groter dat je bij toeval een geweldig boek tegenkomt dat je niet kende of zocht, dan in grote bibliotheken.

Rechtvaardigheid

Michael J. Sandel

Mag je één mens doden om honderd anderen te redden? Kan het verkeerd zijn om de waarheid te spreken? Sandel stelt interessante vragen die niet eenvoudig zijn te beantwoorden. Een fascinerend, helder en vlot geschreven boek over rechtvaardigheid. De bekende Harvard professor was in 2018 nog bij Human op de televisie met colleges waarin mensen worden uitgenodigd om hun overtuigingen onder de loep te nemen en zo nodig bij te stellen.

Feitenkennis

Hans Rosling

Rosling laat aan de hand van cijfers en tien menselijke misvattingen zien hoe het gaat met de wereld. Het gaat namelijk veel beter met de wereld dan we geneigd zijn te denken. We zijn rijker, beter opgeleid, gezonder dan ooit. Rosling legt helder uit waarom we ons laten leiden door denkfouten, verkeerde vooronderstellingen en vooroordelen. Rosling is onder andere bekend van zijn veel bekeken TED-talks en van Zondag met Lubach. Een positief geluid in de vaak slecht nieuwsshow in de media.

Lydia Verbart

Leerschool

Tara Westover

Tara groeit op in een groot streng mormoons gezin. Haar vaders bipolaire stoornis leidt tot extreme regels en een enorm wantrouwen richting buitenwereld. School en opleiding zijn verboden. Wanneer Tara toch naar de universiteit gaat, is een breuk met haar familie onvermijdelijk. Geweldig debuut; ik kon dit boek niet wegleggen.

sport/leestips

Mubo viert 10-jarig bestaan

Regio n Muziektheater voor de Duin- en Bollenstreek (MuBo) bestaat dit jaar 10 jaar en vierde dit jubileum afgelopen weekend voor iedereen die ooit aan een productie heeft meegewerkt.

Gedurende de toespraak van voorzitter Ank Brouwer en regisseur en artistiek leider Hans Hollander werd onder meer duidelijk dat tijdens het negen maanden durende proces van het in elkaar zetten van een musical er een intensieve band gevormd wordt tussen de deelnemers. Hechte vriendschappen zijn ontstaan. Bij MuBo spreken ze zelfs van de MuBo-familie. En de MuBo-familie blijft groeien: eerst was er een MuBo-huwelijk en zeer binnenkort wordt de eerste MuBo-baby geboren. De hechte band is ook te zien tijdens de voorstellingen.

Het plezier van het samen maken van een mooie musical, met alle tegenslagen op de weg naar een prachtig eindresultaat, is te zien voor elke toeschouwer.

Via deze weg wil MuBo dan ook iedereen bedanken die de afgelopen tien jaar, op welke manier dan ook, onderdeel is geweest van MuBo. Zonder hen, en onze bezoekers, was het jubileum niet mogelijk geweest.

In Zomerzorg in Hillegom, waar het feest gevierd werd, kregen bezoekers ook een voorproefje van de eerste musicalproductie in het jubileumjaar: 'Cyrano'. Deze voorstelling is te zien in de Muze in Noordwijk aan Zee op 15 en 16 maart. Er zijn nog kaarten beschikbaar via www.stichtingmubo.nl.

Wie wordt het boerenbruidspaar?

carnaval n Het 44ste Jubileum Boerenbruidspaar viert verloving tijdens het matinee.

Dit jaar verbindt het Boerenpaar zich weer traditiegetrouw on-echt tijdens het carnaval. Voordat dit stel zal trouwen, moet er eerst on-echt verloofd worden. Iedereen kan dit live op het Boerenmatinee meemaken, waar het jubileumpaar zich bekend maakt. Uiteraard moet zo'n boerenfeest worden opgeluisterd met een volle zaal met echte Noordwijkerhoutse boeren en boerinnen. Deelnemers wordt gevraagd om in hun mooiste boerenkleding en op klompen te komen. Het feest is zondag 10 februari in Café van der Geest en duurt van 14.30 uur tot 19.00 uur. De toegang is gratis en ook de kleine boertjes en boerinnetjes zijn welkom. Het matinee is het opstapje naar de Boerenbruiloft op 4 maart. Hiervoor kost een kaartje 7 euro via de voorverkoop van de Kaninefaaten.

Cilene geeft 10.000 stappenwandeling-stokje door aan Debby Schouten

Debby Schouten (links) en Cilene Vriend. | Foto: Tino Stulen. Foto: TINO STULEN

sportief n Het was de laatste keer dus daarom extra bijzonder. De 10.000-stappenwandeling werd zaterdag 2 februari voor de allerlaatste keer georganiseerd door Cilene Vriend van VVV Noordwijkerhout.

Het weer was niet feestelijk maar de opkomst was groots. Een vaste kern van wandelaars en nieuwkomers liepen eerst het traditionele rondje om de Kerk en in 10.000 stappen, ongeveer 8 kilometer wandelden ze gezamenlijk richting het Nieuw Leeuwenhorstbos.

Bij het kopje koffie of thee halverwege de wandeling in NH leeuwenhorst had de 'afscheidswandeling' toch een onverwachte wending want Cilene Vriend gaf daar het stokje over aan Debby Schouten van Schouten Schoenen.

Start aan de Dorpsstraat 15

Onder luid applaus van de deelnemers vertelde Debby blij te zijn met deze traditie.

Zij zal dus vanaf komende maand de wandelingen organiseren en voorlopen. De traditie wordt dus voorgezet en zowel, Cilene, Debby als alle (trouwe) wandelaars zijn blij dat dit wande fenomeen in Noordwijkerhout blijft bestaan.

Zaterdag 2 maart is de eerstvolgende 10.000 stappenwandeling.

Deze start om 9.00 uur bij Schouten Schoenen aan de Dorpsstraat 15.

De wandeling begint met het gewoonlijke rondje om de Witte Kerk.

Ook de tussenstop met kopje koffie of thee blijft.

Meelopen kost 3 euro.

Voor meer informatie: info@schoutenschoen.nl

Valentine: geen diner voor twee bij Lucky's Bowling

uitgaan n Lucky's Bowling biedt op Valentijnsdag een plek voor iedereen die de zoetsappige activiteiten voor koppels wilt ontvluchten.

Met het thema 'broken heart at the bowling alley' heet Lucky's alle singels, vriendengroepen en Cupidohaters welkom. Geen roze champagne en chocolade aardbeien, maar bier, bites & strikes. De bowlingbaan heeft drie Anti-Valentijn combideals waaronder een burgertrio en een gebroken hartpizza. De hele avond verzorgt dj Alankara de muziek. Kortom; een uitvlucht nodig van al het kleffe geneuzel? Boek dan snel de combideals via info@luckysbowling.nl.

Lucky's Bowling ligt aan de Veerpolder 14 in Warmond. www.luckysbowling.nl, www.facebook.com/luckysbowlingwarmond

Genomineerden sportverkiezingen

Laura Stullich van Wheel Sensation. | Foto: Suzanne Heikoop

primeur n Een nieuw onderdeel in de sportverkiezingen is van artistieke aard. Welke Noordwijkse sportfoto uit 2018 verdient een prijs?

Foto 1 - Suzanne Heikoop

| Foto: Suzanne Heikoop
V.v. Noordwijk viert feest bij het behalen van het kampioenschap. | Foto: Marcel Verheggen Marcel Verheggen Fotografiewww.marcelverheggen.eu

De bovenste foto is gemaakt door Suzanne Heikoop tijdens de Sportverkiezing Noordwijk 2017. Op de foto is wereldkampioene Laura Stullich van Wheel Sensation te zien. Zij voert hoog in de zaal haar adembenemende 'Aerial Silks act' ogenschijnlijk moeiteloos uit.

Foto 2 - Suzanne Heikoop

Nog een foto, gemaakt door Suzanne Heikoop is deze tijdens de Australische Kampioenschappen Live Saving in Perth. Op de foto zie je de Noordwijkse topatleet Robert Hendriks (midden) die strijdt voor de Beach Flag met Japanse atleten Kenichi Wada en Shintaro Mori.

Foto 3 - Marcel Verheggen

Deze foto is gemaakt door Marcel Verheggen vlak na de wedstrijd waar V.v. Noordwijk kampioen werd in de Hoofdklasse. Op de foto zijn onder andere de spelers, trainer en verzorgers te zien die net de uitgereikte kampioensschaal laten zien aan de toegestroomde pers.

CHG wijst bestemmingswijziging en sloop bollenschuur De Wolff Lisse af

De oude bollenschuur bij hoeve De Wolff. | Foto: met dank aan CHG.

Streek n Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) is fel gekant tegen de voorgestelde nieuwbouw van een woning op de locatie Stationsweg 1-3 en de sloop van de karakteristieke, oude bollenschuur bij hoeve De Wolff. De gemeente Lisse heeft hiertoe een voorontwerp tot wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

In een brief aan de gemeente Lisse wijst het CHG erop dat de locatie, waar de bestemmingswijzing van agrarisch naar wonen wordt voorgesteld, van zeer hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde is. De locatie ligt midden in het open bollenareaal, naast de oude ingang van Keukenhof en tussen de Van Lyndenweg en de Westelijke Omleidingsweg van Lisse.

Groot aantal bezwaren

Het CHG wil het wereldwijde, unieke karakter van de Duin- en Bollensreek op deze toplocatie behouden en de landschappelijke waarde juist versterken. De nieuwe woning zou vlak naast de hoeve De Wolff komen. De hoeve is een gemeentelijk monument, gebouwd in 1603. De nieuwe woning wordt significant groter dan de huidige woning en zou niet langer agrarisch gebonden hoeven te zijn. Het CHG heeft hiertegen een groot aantal bezwaren ingediend.

Deel geschiedenis Bollenstreek ontkend

Het meest omstreden vindt het CHG de voorgenomen sloop van de bollenschuur die in 1908 tegen de oude hoeve is aangebouwd en in 1967 is uitgebreid.

"Als de bollenschuur gesloopt wordt en alleen de hoeve De Wolff overblijft is alleen de 17de en 18de eeuw nog zichtbaar", aldus het CHG in zijn brief.

"De geschiedenis van de 19de en 20de eeuw is dan gewist.

Daarmee wordt een deel van de wordingsgeschiedenis van de Bollenstreek ontkend.

Ook zijn de veranderingen van de bollenschuur als gevolg van ontwikkelingen in techniek en logistiek in de bloembollencultuur dan niet langer meer zichtbaar."

Onderzoek

Voordat een sloopvergunning wordt afgegeven wil het CHG eerst de cultuurhistorische waarde en de bouwtechnische staat van de bollenschuur onderzocht hebben en de mogelijkheden laten onderzoeken voor herbestemming.

Ook wil het CHG dat schuur een gemeentelijk monument wordt.

De brief van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek is mede geschreven uit naam van de Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse en Keukenhof.

De brief is te vinden op de website van het CHG: www.chg.duinenbollenstreek.nl

Bakkie met…

Cilene Vriend is alleen deze maand nog bij de VVV te vinden. | Foto: pr

vvv n Bij de VVV werken veel vrijwilligers die naast toeristen en bezoekers ook de lokale inwoners van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is.

In deze rubriek drinken bezoekers een 'bakkie' in het mooie pand van de VVV in de Dorpsstraat gaan ze op de foto en beantwoorden een aantal vragen. Deze week een 'speciaal bakkie met' met de vestigingsmanager Cilene Vriend, (47). Zij heeft besloten om na acht jaar toe te zijn aan een nieuwe stap in haar carrière en gaat met ingang van 1 maart haar talent inzetten als sales- & marketingmanager bij Landgoed Tespelduyn.

Celine: "Ik woon al 12 jaar in Noordwijkerhout en ben trots op mijn 2 pracht kinderen, Jason van 11 en Stef van 5 jaar oud. Ook al ben ik hier niet geboren en getogen: Noordwijkerhout en de Noordwijkerhouters zitten in mijn hart! Ik wandel graag en hou ook van skaten en binnenkort dus ook veel te zien op de golfbaan! In 2011 ben ik als Vestigingsmanager begonnen bij VVV Noordwijkerhout. Acht jaar werk ik hier al met veel plezier met een topteam van vrijwilligers. Maandag tot en met zaterdag staan we het hele jaar door van 10.00 tot 17.00 uur klaar voor bezoekers en bewoners om ze te informeren, inspireren en enthousiasmeren. We vertellen veel en vaak over de toeristische aanbieders, de lokale horeca en de vele evenementen en activiteiten welke het dorp rijk is.

Hoe kijk je terug op je tijd bij de VVV?

Superleuke, leerzame en waardevolle periode. Heel fijn samengewerkt met het team van vrijwilligers en alle participanten. Het contact met alle bezoekers heb ik ook als heel prettig ervaren.

Wat is een van de leukste dingen die hebt meegemaakt ?

Op woensdag 2 maart 2016 stond heel Noordwijkerhout en vooral de VVV op zijn kop. De uitstekende prestatie van VVSB, in de halve finale van de KNVB zorgde er voor dat er een ware VVSB-koorts ontstond waar het hele land van heeft mee kunnen genieten. Van Fox sport tot het NOS journaal, een Spaanse film-team, iedereen wist VVSB maar ook de VVV te vinden. We stonden zelfs, als team van vrijwilligers zomaar op de voorpagina van de Telegraaf! Heerlijk!

Een moment van glorie om nooit te vergeten!

Waar ben je trots op?

We hebben veel bereikt met het letterlijk Noordwijkerhout op de kaart te zetten. Van de bekende kaartenmaker Falk zijn drie kaarten uitgebracht waar prominent aandacht voor Noordwijkerhout is. Een voor het wandelen een voor het fietsen en zelfs voor de auto, de kaart voor de Bloemenstreek. Het ontwikkelen van www.bloemenradar.nl, de 10.000stappen wandeling. En het varenBloemenstreek zijn toch wel de projecten waar ik het meest trots op ben!

Ben je eigenlijk een echte Noordwijkerhouter?

Ook al ben ik hier niet geboren en getogen: Noordwijkerhout en de Noordwijkerhouters zitten in mijn hart!

Hoe kan Noordwijkerhout nog beter op kaart komen?

Ik heb in die jaren er alles aangedaan om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.

Door creatief te zijn, met inzicht, doorzettingsvermogen en samenwerkingen met heel veel partijen is dit volgens mij redelijk gelukt. Ik laat het nu graag over aan de volgende VVV-Vestigingsmanager??

WANDELEN: KABOUTERPAD

Gezinswandeling van kabouterpad in het Hollands Duin. Vertrek dagelijks vanaf restaurant "Langs Berg en Dal'. Deelname € 5.00 per kind, incl. knapzak en iets lekkers.

WANDELEN: KONIJNENROUTE

Vrije gezinswandeling door het Nieuw Leeuwenhorstbos. Vertrek dagelijks vanaf de parkeerplaats, Gooweg 36.

WORKSHOP STOFFIG STEL

We gaan mutsen haken, woensdag 6 febr. van 13.00 tot 15.30 uur in de winkel, Dorpsstraat 8. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com

ZEEMEERMIN ZWEMMEN

Leer ook zeemeermin zwemmen in de Schelft, elke woensdag om 14.00 uur. Aanmelden bij de receptie.

VOORLEZEN

Woensdag 6 febr. wordt er weer voorgelezen aan de kinderen van 4 tot 7 jaar, om 14.30 uur in de bibliotheek. De toegang is gratis!

PUBQUIZ

Test je kennis en speel mee in de pubquiz, donderdag 7 febr. om 21.00 uur in café van der Geest. Aanmelden aan de bar.

JUNIORBOER DIERENHOEVE

Boeren vanaf 8 jaar gaan de dieren verwennen op zorgboerderij de Dierenhoeve., elke zaterdag van 9.00 tot 11.30 uur. Deelname € 3.50 en aanmelden bij Erika.

WORKSHOP STOFFIG STEL

We gaan boerenschortjes maken, zaterdag 9 febr. van 13.00 tot 14.30 uur in de winkel, Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com

JAMSESSIE DE RUIGENHOEK

Speel en/of luister mee naar enthousiaste muzikanten, zaterdag 9 febr. o 20.30 uur in café de Ruigenhoek, met optreden van The Xplosion. De toegang is vrij!

BOEREN FAMILIE MATINEE

Wie wordt het nieuwe bruidspaar? Gezellig familiefeest, zondag 10 febr. van 14.30 tot 17.00 uur in Residentie van der Geest. De toegang is vrij!

SCHRIJFCAFE WITTE KERK

Schrijven vanuit je hart, workshop in de Witte Kerk, maandag 11 febr. van 9.30 tot 11.30 uur, aanmelden via nelhogervorstvankampen@hotmail.com

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Hou je van Noordwijkerhout, hou je van mensen? Dan vind je vrijwilligerswerk bij de VVV vast heel erg leuk. Loop en binnen in de winkel aan de Dorpsstraat 8 en vraag naar Cilene!

(vervolg: Bakkie met....)

Waar ben je trots op?

We hebben veel bereikt met het letterlijk Noordwijkerhout op de kaart te zetten. Van de bekende kaartenmaker Falk zijn drie kaarten uitgebracht waar prominent aandacht voor Noordwijkerhout is. Een voor het wandelen een voor het fietsen en zelfs voor de auto, de kaart voor de Bloemenstreek. Het ontwikkelen van www.bloemenradar.nl, de 10.000stappen wandeling. En het varenBloemenstreek zijn toch wel de projecten waar ik het meest trots op ben!

Hoe kan Noordwijkerhout nog beter op kaart komen?

Ik heb in die jaren er alles aangedaan om dit zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.

Door creatief te zijn, met inzicht, doorzettingsvermogen en samenwerkingen met heel veel partijen is dit volgens mij redelijk gelukt. Ik laat het nu graag over aan de volgende VVV-Vestigingsmanager?

Stichting Voorlezen-plus

bijzonder n Om de nationale voorleesdagen luister bij te zetten organiseerde Kinder Dienstencentrum de Honingraat, in samenerking met de Stichting Voorlezen-plus, het Voorlezen-plus ontbijt.

Dit jaar werd voorgelezen uit een Huis voor Harry, een prentenboek van Leo Timmers. Diverse collega's en externen waren aanwezig om voor te lezen. De Nationale Voorleesdagen vinden elk jaar plaats in de laatste week van januari en worden afgetrapt met Het Nationale Voorleesontbijt. Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

Voorlezen plus boeken zijn speciaal gemaakt voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Bij Voorlezen-plus gaat het om méér dan gewoon voorlezen, namelijk om het voorlezen van een persoonlijk verhaal, gemaakt op maat van de luisteraar en met toevoeging van zintuiglijke prikkels zoals knuffels, of zachte stof om aan te voelen.

Opwarmbal in aantocht

carnaval n Het is weer bijna carnaval in Kokkerhout. Het hele dorp maakt zich weer klaar voor de komende Carnavalsfeesten.

Het Opwarmbal is zaterdagavond 23 februari in De Prinsenzaal in De Schelft. Dit jaar met optredens van Het Feestteam en de Partyfriex. Stan en Frank van het Feestteam hebben al meerdere keren de Award voor "Beste feestact van Nederland" gewonnen en Tom en Bart van de Partyfriex hebben zelfs dit jaar nog de Buma Award voor grootste feesthit gewonnen.

Kaartjes zijn verkrijgbaar bij TonsurTon of bij Vink Multimedia (leeftijd 16+). Het thema van de avond is Tijdmachine. De optredens beginnen om 22.00. Voor meer informatie zie: www.kaninefaaten.nl.

Alzheimercafé bij Topaz

welzijn n Het eerstvolgende Alzheimer café is maandag 11 februari in de Tuinkamer van Topaz Munnekeweij aan de Via Antiqua.

Zorgen voor iemand met dementie kan zwaar zijn, maar daarin staat de mantelzorger niet alleen. Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Meer info via: 06-10918151.

Bubbels

Het is ergens in de 15de eeuw begonnen: het proces van individualisering dat in onze dagen zo'n beetje z'n hoogtepunt heeft bereikt. Het is een heilzaam proces geweest: we hebben geleerd ik te zeggen en zelf na te denken. We werden mondige burgers die voor zichzelf konden opkomen. We zijn daarbij bevrijd van slavernij, onderdanigheid en betutteling. Geen God, geen baas, geen mens schrijft ons de wet voor.

Wij zijn eigen baas. 'Mensch, durf te leven!' zong Jean-Louis Pisuisse al in 1917, en hij riep ons op niet bang te zijn voor wat 'men' zou vinden of denken. Een krachtig lied. Ik onderschrijf de strekking. 'Wees op je vierkante meter een vorst', klinkt het in datzelfde lied. Met andere woorden: alle beperkingen die er zijn hoeven je niet tegen te houden jezelf te zijn. Maar het lijkt zich allemaal wat tegen ons te keren. We willen zelfs die beperkingen niet meer onder ogen zien. Ze zijn er wel degelijk: we weten niet alles, we kunnen niet alles, we zijn niet volmaakt. Kwestie van zelfkennis, nuchterheid, relativering en bescheidenheid. Maar het eigen baas zijn heeft ons zo verblind dat we dat allemaal niet meer zien. Al die 17 miljoen Nederlanders wanen zich nu vorst, niet alleen over hun eigen vierkante meter maar ook over die van een ander. We leven allemaal in onze eigen bubbel. We hebben de realiteit met onze beleving verward. We halen kennis en emotie door elkaar. We maken een valse tegensteling tussen hoofd en hart. Als iemand een aantoonbaar en bewezen feit vermeldt zeggen we 'ja, dat is ook maar een mening'. Wat we er zelf van vinden is nu de norm. Ik verlang echt niet terug naar de sociale controle van voor de jaren '60: de dwang van zo-hoort-het, de macht van de kerk of de baas. Maar de samenhang mis ik, de saamhorigheid, het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Het nuchtere besef dat niet iedereen goed genoeg is om solist te zijn – goeie koorzangers maken samen ook prachtige muziek. In plaats daarvan toeteren we zo hard we kunnen in onze eigen bubbel. We willen wel gehoord worden maar luisteren zelf niet. Maar als niemand luistert naar niemand vallen er doden in plaats van woorden…

egbert van der weide

St. Jozefkerk

zaterdag 9 februari

19.00 uur

Eucharistieviering met De Schalmei

voorganger: pastoor Goumans

zondag 17 februari

10.00 uur

Stampotviering met zang van Revoice

Voorgangers: pastoor Goumans en diaken Prins

zaterdag 23 februari

19.00 uur Eucharistieviering met Joy

voorganger: pastor P. Owel

St. Victorkerk

zondag 10 februari

10.00 uur

Manna

voorganger: Lia Spiegeler

zaterdag 16 februari

19.00 uur

dameskoor St. Victor

voorganger pastor Prins

zondag 24 februari

10.00 uur

herenkoor St. Caecilia

voorganger diaken Prins

Heilig Hartkerk De Zilk

geen opgave

Witte kerk

10 februari

10.00 uur Ds. E. Mandemaker Noordwijkerhout Viering Heilig Avondmaal

17 februari

10.00 uur Ds. E. Mandemaker Noordwijkerhout

Valentijn met de Kleskop

creabea n Elke maand organiseert De Kletskop een themamiddag in het Victorhuis aan het Sporkenhout 12 naast de St. Victorkerk.

De bijeenkomsten worden gehouden van 13.30 uur tot 16.00 uur en zijn bedoeld voor iedereen en hebben als doel mensen uit de gemeente Noordwijkerhout en omgeving bij elkaar te brengen en onder het genot van een kop koffie of thee met een kletskop om samen een gezellige themamiddag te beleven.

Deze keer is er een Valentijns-Workshop op 13 februari.

Het thema Liefde, lief zijn voor jezelf en lief zijn voor elkaar staat centraal.

Leerlingen van de K.T.S. helpen mee.

Meedoen kost 12,50 euro; aanmelden voor 11 februari bij: Adri Verhart, 0252-375185, adriverhart@casema.nl of Maria Beelen, 0252-370735, mariaencees@tele2.nl.

Reünie voor veteranen

oproep n Ieder jaar, dit keer op 25 mei, organiseert de reünie- en nazorgcommissie van onder meer Javaveteranen een grote landelijke reünie voor pakweg 200 Indië-veteranen en hun begeleiders.

Voor de daarbij te houden loterij kan de organisatie voor deze grote groep nog best wat leuke prijzen gebruiken. Met prijzen uitgekozen van ingeleverde DE-punten wordt deze dag voor de eens zo stoere oud-strijders in de leeftijd van 90+ een nog groter plezier. Het landelijke evenement is dit keer in de kazerne in Oirschot. Veteranen vanuit het hele land, ook uit de Bollenstreek, komen dan bij elkaar. Meer info: voorzitter reünie-en nazorgcommissie 2-6RI, T-Brigade en Javaveteranen, marianne.lankhuizen@gmail.com.

Prijspuzzel!

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 10 februari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. De oplossing van week 5: OOSTENWIND.

De winnaar: Jolanda Warmerdam