Noordwijkerhouts Weekblad

4 december 2018

Noordwijkerhouts Weekblad 4 december 2018


Kreda Sint viert eerste lustrum

Met z'n allen vieren dat Sint en Piet in het land zijn: voor allochtone kinderen een leuke manier van integratie. | Foto: Piet de Boer

feest n Het vieren van het sinterklaasfeest is voor veel allochtone kinderen een snelle manier om te integreren. Kreda nodigde zondag 126 kinderen uit om bij de Goedheiligman een cadeautje te halen. Stichting Kreda is eind 2013 opgericht met het doel migranten van Poolse afkomst in de Bollenstreek ondersteuning te bieden bij het vinden van hun plaats in de Nederlandse samenleving. De grote zaal in de Maasgaarde zat vol met ouders, peuters en kleuters. Veel kinderen droegen een zwartepietenoutfit. (lees verder op pagina 15)

De katholieke heilige is in Polen, maar ook Syrië bekend. Zwarte Pieten echter niet. Het grote winterfeest is Kerstmis.

Voor alle kinderen een cadeau

''We hebben voor alle kinderen een cadeau'', zegt Kate Pokutycka. Zij is organisator en werkt bij Kreda een instelling die taallessen en integratiecursussen verzorgt. Zij regelt dit vijfde sinterklaasfeest. De gevulde zakken staan naast haar gegroepeerd bij de gouden stoel van Sinterklaas.

Sinterklaas kwam vanmiddag incognito naar de Maasgaarde waar hij nog even kon omkleden en overleg voeren met zijn 'helpers'. Eentje zat al op de troon van de Sint. ''Ik ben de hoofdpiet'' zegt Bo. Hij houdt in het grote boek bij wie een cadeautje heeft ontvangen. Uitlegpiet Thirza zit op een stoel haar tekst door te nemen. ''Ik vertel straks wat Sinterklaas voor feest is. En hoe het uitdelen van pakjes gaat gebeuren. Thirza draagt onder haar baret lang blond haar en is heel, heel licht zwart. Ze is namelijk nog geen afgestudeerde helper, maar een stage-Piet. Thirza moet straks voor haar vervolgopleiding social work weer terug naar Leiden.

Moedertaal

De Sint heeft er deze zondagmiddag veel zin in. Hij buigt ver voorover om de kinderen op kindniveau te begroeten en schudt veel kleine handjes. Goedmoedig spreekt hij de peuters en kleuters toe in hun moedertaal. Af en toe geeft de Sint een high five. De meeste kinderen klimmen op schoot en nemen met een brede glimlach het presentje in ontvangst. Een liedje zingen hoeft niet. Poolse Sinterklaasliederen zijn onbekend. Toch wordt niet een kind overgeslagen. Niemand wordt vergeten. Als een meisje de zaal verlaat na het noemen van haar naam, gaat de Sint haar opzoeken in de naastgelegen ruimte met ouders om haar het pakje te geven. De Sint is er immers voor alle kinderen.

ONDERSCHRIFTEN

Cadeautje in ontvangst nemen, gekleed in een zwarte pieten broek (foto Piet de Boer)

De Sint bezoekt de Maasgaarde gevuld met kinderen van Poolse ouders en van statushouders. (foto Piet de Boer)

Jon Hermans waarnemend burgemeester

benoeming n Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2019 mevrouw J.H.M. (Jon) Hermans-Vloedbeld (64) tot waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk.

De commissaris heeft, na overleg met de beoogd fractievoorzitters van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen. De keuze is in goed overleg met de fractievoorzitters verlopen. In de loop van 2019 zal de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester van start gaan. Hermans beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Sinds september 2016 is zij waarnemend burgemeester in Oud-Beijerland, een gemeente die per 1 januari 2019 opgaat in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Daarvoor is ze onder meer burgemeester geweest van Almelo en Ridderkerk.

Illegaal vuurwerk

beslag n Op de site van de politie is te lezen dat zij bij een controle in de regio genoeg vuurwerk heeft gevonden om een gevel weg te blazen.

Donderdag 29 november werd in totaal 175 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen tijdens een controle van 23 adressen in de regio. Op verschillende adressen zijn vier verdachten aangehouden. In ons dorp werd een geïmproviseerde pijpbom aangetroffen.

In een woning vonden agenten naast illegaal vuurwerk ook diverse verboden wapens aan - luchtdrukwapens, een ploertendoder en pepperspray. Specialisten van de EOD lieten de pijpbom gecontroleerd tot ontploffing brengen.

Een 42-jarige man uit Noordwijkerhout is aangehouden.

Gewijzigde dienstverlening rondom de feestdagen in gemeentehuis

fusie n Rondom de feestdagen is een aantal gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden gesloten of minder bereikbaar. Ook in verband met de fusie is er sprake van een beperkte dienstverlening in deze periode.

In verband met de fusie is de dienstverlening vanaf 21 december 2018 beperkt. (zie ook pagina 4)

Het lokaal loket Noordwijk is gesloten op 24, 25 en 26 december en op 1 januari 2019. Op 2 januari 2019 is het lokaal loket vanaf 10.00 uur geopend. Het Wmo Adviescentrum aan de Via Antiqua is gesloten op 25 en 26 december en op 1 januari 2019. Op 2 januari 2019 is het Wmo Adviescentrum open vanaf 10.00 uur. Ook zijn er vervangende afval-ophaaldagen Noordwijkerhout en De Zilk.

Stephan Kuik viert priester jubileum

In de loop der jaren heb ik het vak geleerd'

Tradities zijn er om in stand te houden

Gotink en De Ridder zien af van zetel

uitgeweid n De dominee heeft ook een geel jasje

Welke partijen de komende raadsperiode gaan samen werken was 'snel' bekeken. NZLokaal, VVD en CDA hadden nog wel wat moeite met de Lijst Salman.

'Noordwijk' eerst was de slogan van Salman tijdens de aanloop naar de verkiezingen. De soep wordt meest niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. De retoriek van Salman kwam misschien wat hard over maar zeker niet zo bedoeld, geeft Salman nu toe. Lijst Salman wil graag weer terug in de coalitie met NZLokaal, VVD en CDA. 'Wij, Lijst Salman, zal er zijn voor alle Noordwijkers. Niks geen Noordwijkers eerst. Samen voor een, kort gezegd, welvarend Noordwijk.' Wel natuurlijk even de programma's van de vier partijen op elkaar afstemmen. Zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout waren en zijn grootse bouwplannen, evenals trouwens in Noordwijk. In Noordwijkerhout was inmiddels al begonnen met de reconstructie van het sportpark De Boekhorst en liggen er plannen op tafel bij SJC inclusief een multifunctionele sporthal. Pijnpunt: de sporthal en zwembad De Schelft. Beiden nog steeds een 'schip van bijleg'. De fusiegemeente Noordwijk beschikt over een modern zwembad en met de plannen van SJC zou de Schelft wel eens overbodig kunnen worden. Voorlopig nog niet, beide gemeenten staan er financieel goed voor, maar ja je kan je geld maar één maal uitgeven. Het zullen best nog wel wat uurtjes kosten eer een gedegen coalitieakkoord op tafel ligt.

Wat meest een paar maanden in beslag nam, moet nu in een paar weken gefikst worden. Het is zo 1 januari 2019 en men kent het gezegde, 'haastige spoed is zelden goed'. Naast het opstellen van een coalitie akkoord is er ook nog de verdeling van de wethouders posten. Niet zozeer een probleem voor de coalitie maar meer een probleem voor de deelnemende partijen zelf. In de wandelgangen is te horen dat in enkele partijen meerdere kandidaten zich hebben gemeld. Wethouder Gotink, D66 Noordwijkerhout heeft aangegeven de politiek te gaan verlaten, hij is teleurgesteld in de verkiezingsuitslag. Jammer want Bert stond op sociaal terrein 'zijn mannetje'. Naast nieuwe gegadigden hebben de huidige wethouders, zowel uit Noordwijk als Noordwijkerhout aangegeven 'hun werk' te willen afmaken. Met Bas Knapp als jongste raadslid en mogelijk Hans Knapp als 'oudste' wethouder. Uniek. 'Vroeger' zouden we zeggen: 'dat kan alleen in Noordwijkerhout'.

Jacques Looijestijn

Begroting: 206 miljoen voor waterbeheer

n Rijnland bereidt zich voor op effecten klimaatverandering

investering n Het hoogheemraadschap van Rijnland trekt volgend jaar 206 miljoen uit voor de zorg voor droge voeten en schoon en voldoende water. Naast de uitvoering van de dagelijkse waterschapstaken, bereidt Rijnland zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Ondanks een ambitieus investeringsprogramma houdt Rijnland de tariefstijgingen in alle belastingcategorieën onder de 2 procent.

Rijnland besteedt 27 miljoen aan het programma waterveiligheid: er wordt 25 kilometer aan dijken versterkt en aanvullend worden controles uitgevoerd. Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de waterkwaliteit.

Als het warmer wordt neemt de kans op blauwalg toe. Rijnland blijft daarom zoeken naar oplossingen voor blauwalg en andere bacteriologische problemen. Voor de zorg voor voldoende water heeft Rijnland 56 miljoen in de begroting opgenomen.

Rijnland trekt 79 miljoen uit voor beheer, onderhoud, renovatie en automatisering van zuiveringsinstallaties.

Tot slot reserveert Rijnland 34 miljoen voor het programma bestuur, organisatie en dienstverlening. Het klantcontactteam handelt jaarlijks 8.000 contacten af, waarvan 3500 incidentmeldingen. Rijnland streeft er naar om volgend jaar 90 procent van de meldingen binnen twee weken af te handelen.

Een eenpersoons huishouden betaalt volgend jaar 1 euro meer

Ondanks de nieuwe investeringen en de uitvoering van dagelijkse waterschapstaken blijven de tariefstijgingen beperkt.

Een éénpersoonshuishouden in een huurwoning betaalt over het hele jaar 2019 1 euro meer.

Voor een meerpersoonshuishouden is dat een bedrag van 3 euro.


Brandjes op de bres voor Comité

De Kies Transparant Krant veroorzaakte een heftige reactie van het nog zittende college. | Foto: Wim Siemerink

dialoog n Na de verkiezingsuitslagen is er grote commotie ontstaan bij enkele partijen in de politiek. Vooral de vlak voor de verkiezingen verspreide folder met de naam 'Kies Transparant krant' werd aanleiding tot ernstige verwijten aan de initiatiefnemers, comité Transparant Noordwijk. Volgens eigen zeggen een groeiend platform dat zich principieel richt tegen elke geheime deal met projectontwikkelaars.

Door Wim Siemerink

Het Noordwijkse college reageerde ongekend heftig op sommige teksten in de folder. Dit riep vooral bij veel belangstellende dorpsgenoten een aantal vragen op. Zo wekte het verbazing dat, nog voor er enig persoonlijk contact was geweest, er op de officiële website van de gemeente Noordwijk al eisen en dreigementen werden geuit. Bovendien is een terechte vraag waarom het college er voor koos om namen van slechts enkele betrokkenen te publiceren. Juist in een tijd waar privacy een hot item is.

Het dreigement van juridische stappen bracht bij enkelen grote schrik en vooral ongeloof. Zo ook de angst voor de financiële gevolgen van een rechtszaak. Zij werden echter al snel gerust gesteld toen Paul Brandjes reageerde en zich als lid van het platform aanmeldde. Daarbij kwam de mededeling dat hij alle financiële gevolgen voor zijn rekening wil nemen.

Het door het college gevraagde gesprek met Transparant Krant zien de comitéleden nu wel met veel vertrouwen tegemoet. Uit een persbericht blijkt dat men zich strijdlustig opstelt: 'Gezien de inhoud van het persbericht van het College eisen wij dit gesprek inmiddels ook vanuit onze zijde, omdat hierdoor de integriteit van het Comité en daarmee van de betrokken en verontruste burgers, is aangetast.'

Natuurlijk zocht de redactie van De Noordwijker contact met de burgemeester van Noordwijk.

Maar hij wilde niet ingaan op het verzoek om bovenstaande vragen in een gesprek te beantwoorden. Er kwam wel een verzoek van de afdeling communicatie om eventuele vragen op de mail te willen zetten met daar bij de belofte: 'dan pakken we deze zo spoedig als mogelijk op'.

Inmiddels is er de afspraak gemaakt dat comité en college op 19 december het gesprek aangaan. Maar of dit wel of niet in de openbaarheid gebeurt, is nu nog onduidelijk.

Coalitievorming is altijd kwestie van tijd

Formatie n Coalitievorming is soms een proces van meerdere maanden, soms is al na enkele weken de coalitie gesmeed. Op dit moment is er echter voor Noordwijk wel haast geboden. Want per 1 januari moet een nieuwe coalitie actief van start gaan in de nieuwe gemeente aan de hand van een nieuw beleid.

Wie gaan er met elkaar in zee en wie krijgt welke belangrijke portefeuille? Dat is altijd een interessante vraag bij coalitievorming. Er zijn populaire en minder populaire wethouderstaken.
Afgelopen vrijdag kwam tijdens een VVD-borreluurtje natuurlijk de gang van zaken rondom de coalitievorming aan de orde. Waarbij opnieuw duidelijk werd dat VVD en CDA elkaar nadrukkelijk een rol toebedelen. Een stevige CDA-afvaardiging mengde zich informeel onder de gasten in de Heeren van Noortwijck. Lijsttrekker Michael van Dormolen deed de aanwezigen verslag van de procedure tot nu toe. En dat houdt in dat er allereerst een ernstig gesprek is geweest met de vertegenwoordiging van Lijst Salman Noordwijk. Waarbij de onderwerpen ´beduvelen´ en ´arbeidsmigranten´ de belangrijke onderwerpen waren. Maar er blijken meer voorwaarden verbonden aan een wethouderszetel voor Dennis Salman. Van Dormolen daarover: 'Het was een stevig gesprek waarin concrete voorwaarden werden gesteld. De gegeven antwoorden waren, wat de VVD betreft, voorlopig voldoende. Op de vraag wie er als wethouder van de VVD naar voren wordt geschoven, bleef de partijleider het antwoord schuldig. Volgens hem is dit nu nog niet aan de orde en hebben andere zaken binnen een coalitievorming voorrang.

Het is wel gebruikelijk dat partijen eerst komen tot een gezamenlijk te voeren beleid en daarna komt pas de poppetjes invullen.

Waarbij deskundigheid en persoonlijke voorkeur natuurlijk ook een rol spelen.

Barnhoorn en Gütlich toch in de raad

Voorkeur n Direct bij de uitslag van verkiezingen werden de ook de kandidaten die met voorkeurstemmen werden gekozen, bekend gemaakt. Daarbij bleek onder andere dat CDA-veteraan Jan de Ridder was gekozen.

Direct zei De Ridder bedenktijd te vragen omdat hij niet voor niets tussentijds de gemeenteraad had verlaten. Deze week liet hij weten geen zitting te willen nemen in de raad. Vooraf had de Ridder gezegd dat hij op een vrouw zou stemmen en mede daardoor de keus om zijn zetel af te staan aan Nathalie Barnhoorn. Ze was eerder gekozen als kandidaat van Noordwijk Zelfstandig.

Omdat die partij niet levensvatbaar bleek te zijn verkoos ze in 2015 om aan te sluiten bij het CDA en stond nu als nummer 5 op de lijst.
Door de voorkeur van de kiezer voor De Ridder leek zij vanaf de zijlijn te moeten toekijken.

Kiezersbedrog?

Maar nu hij heeft afgezegd is zij officieel als raadslid aangewezen. Datzelfde is ook van toepassing op Dick Gutlich, kandidaat voor D66 en nummer 2 op de lijst. Voor Bert Gotink, 15 jaar in de Noordwijkse politiek en 4 jaar wethouder, is de teleurstellende uitslag van D66 reden om het stokje over te dragen. Gütlich is nu voor nog een termijn gemeenteraadslid. Op de social media sprak men van kiezersbedrog: 'Als je op een lijst staat en je wordt verkozen dan ben je moreel verplicht ook raadslid te zijn'. Die keuze maakten wel de VVD-veteranen Gerard Duindam en Hans Knapp. Daarmee verwezen zij wel jeugdige talenten naar de reservebank.

politiek

Amnesty's Write for rights

actie n Op de internationale dag van de rechten van de mens, 10 december, wordt in Noordwijkerhout voor de tweede keer een schrijfmarathon gehouden.

Overal ter wereld worden er op deze dag Write for rights brieven en kaarten geschreven aan mensen die gevangen zitten omdat zij opkwamen voor mensenrechten. Ook worden brieven geschreven aan regeringsleiders en autoriteiten van landen, waar deze mensen, vaak zonder eerlijk proces gevangen zitten. Het schrijven van brieven aan autoriteiten is nog steeds een effectieve manier van actievoeren. Als regeringsleiders weten dat de ogen van de wereld op hen gericht zijn, zullen zij schendingen van de mensenrechten eerder bestrijden. De handgeschreven brief, de persoonlijke verontwaardiging, werkt nog steeds. Alle brieven die worden geschreven vormen een vuist tegen onrecht. Want machthebbers staan liever niet te boek als onderdrukker, folteraar of tiran. Ook de kaarten aan activisten die onder druk staan, zijn heel belangrijk, het geeft ze kracht om vol te houden.

Leerlingen Leeuwenhorst doen ook mee

De schrijfmarathon vindt plaats op maandag 10 december, van 16.00 uur tot 20.00 uur in de Witte Kerk.

Om 16.00 uur verricht burgemeester Gerrit Goedhart de opening verrichten. Gitarist Hans Elzinga verzorgt de muzikale omlijsting. Er is voor de schrijvers een hapje en drankje. Naast de schrijfactie in de Witte Kerk worden er die dag ook Write for rights kaarten en brieven geschreven door leerlingen van college Leeuwenhorst.

Emigreren

Aanleiding voor mijn verhaaltje is een mail uit Nieuw Zeeland van Kees van Dam. Een teken van leven sinds lange tijd. Kees, klasgenoot op de lagere school, wilde al van jongs af aan naar Nieuw Zeeland. Pas toen hij 18 werd mocht hij van zijn moeder weg. Was inmiddels lasser geworden en bleef dat daar ook. Samen met zijn broer, die er al langer was, hebben ze, zowel op het Noorder- als op het Zuidereiland een fabriek in kantoormeubelen gebouwd. De boel is verkocht en "Case" is nu met pensioen. In de vijftiger en zestiger jaren zijn talloze Nederlanders geëmigreerd. Ons land raakte overvol en er was, dachten ze, geen toekomst voor jongelui uit veelal kinderrijke gezinnen. Iedereen heeft wel een kennis of familielid die naar Nieuw Zeeland, Amerika, Canada, Australië of zelfs naar Brazilië ging. Je kunt het je nu niet meer voorstellen: de jongelui hadden meestal geen geld en kenden geen Engels. Toch zijn er veel voorbeelden van een succesvolle emigratie: hard werken en durven! Van de bollenjongens die naar Amerika gegaan zijn, zit een paar heel grote in de staat Washington. Daar doen de bollen het goed. Sleutel tot succes is het contact met familie in Holland. De nieuwste machines rijden daar ook. De waterbroei van de tulpen is er evenals de buitenteelt in netten. Op het Zuidereiland van Nieuw Zeeland is het zo koel, goed voor de tulpen, dat er zomers zijn dat mevrouw van Eeden haar wintertrui niet opbergt. Kom daar eens mee in ons land! In Brazilië is de familie Schoenmaker heel succesvol. Menig amaryllis die bij u op de vensterbank staat, komt daar vandaan. Zo komen de tulpen die nu aangeboden worden, veelal uit Nieuw Zeeland of Chili, van Hollanders. Wat te denken van al die emigranten die nu juist naar Europa willen. Het zijn er zoveel dat we barrières opwerpen of ze zelfs in hun eigen land, meest in Afrika, willen opvangen. Het kan verkeren! Aad van Ruiten.

Drukke decembermaand voor Shantykoor 't Bollenhart

De mannen van 't Bollenhart in volle glorie. | Foto: pr

optreden n Ook dit jaar geeft Shantykoor 't Bollenhart in de tweede helft van december weer een aantal sfeervolle kerstoptredens. Onder vele verschillende zeemansliederen heeft het koor ook een vijftigtal kerstnummers op haar repertoire staan. Daarop ontbreekt natuurlijk 'Stille Nacht' niet, maar ook evergreens als 'Let it snow' en 'White Christmas' komen langs.

Een overzicht van de optredens:

Zaterdag 15 december

is om 19.00 uur de kerstsamenzang met Harpe Davids in de St. Jozefkerk. Tijdens de inloop (18.30 uur) geven zowel 'De Harp' als 't Bollenhart al een voorproefje op wat komen gaat.

Dinsdag 18 december

geeft het koor een kerstconcert in de aula van Munnekeweij, aanvang: 19.30 uur.

Vrijdag 21 december

zal 't Bollenhart, evenals vorig jaar, weer bijdragen aan de gezellige sfeer in het dorp tijdens Lichtjesavond. 't Bollenhart staat ter hoogte van het Uitvaarthuys aan de Dorpsstraat.

Zondag 23 december

is er van 16.00 tot 17.30 uur een kerstconcert in Grand Hotel Huis ter Duin. Tenslotte volgt op

Woensdag 26 december

het hoogtepunt uit de reeks optredens: de eucharistieviering van 10.00 uur in de St. Jozefkerk, waarbij 't Bollenhart zorgt voor de muzikale ondersteuning. Al vele jaren zorgt deze bijzondere viering voor een volle kerk. Met recht een drukke periode waarop de koorleden zich met veel plezier en enthousiasme voorbereiden.

Shantykoor 't Bollenhart nodigt iedereen uit om één of meerdere optredens bij te wonen. Toegang is vrij.

Hoogeveense polder proeftuin toekomstbestendig bollenlandschap

groen n De Hoogeveense Polder in Noordwijkerhout wordt de proeftuin voor een toekomstig bollenlandschap. Uniek omdat heel diverse partijen zich over het landschap gaan ontfermen. De opdracht is een toekomstbestendig landschap te maken.

Door Piet de Boer

In de zomer van 2018 kwamen ruim veertig bestuurders, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, agrariërs en ambtenaren bij elkaar voor de bollenpolder van de toekomst. De overheid stelde 950 miljoen beschikbaar voor zogenaamde Regio Deals.

De Bollenpolder van de toekomst zou in de Hoogeveense polder van Noordwijkerhout komen. De Bollenpolder greep naast het geld net als 77 andere aanvragen. Ondanks deze tegenvaller blijven de partijen samenwerken om alsnog deze polder te realiseren.

2,2 miljoen euro beschikbaar

Dit zijn onder meer the Economic Board Duin- en Bollenstreek, de GOM, Hoogheemraadschap van Rijnland, de KAVB, Provincie Zuid-Holland en de Agrarische Natuur en Landschapsvereniging Geestgrond.

Er is 22,5 miljoen beschikbaar voor het toekomstbestendig maken van bollenlandschap, schrijft Lars Flinkerbusch van de Economic Board Duin- en Bollenstreek.

Dat geld gaat ingezet worden voor herverkaveling van bollengrond, beschikbaar maken van voldoende water van goede kwaliteit en onderzoek te bekostigen naar vermeerdering en bloei van bolgewassen.

Met het geld moet ook de biodiversiteit in de polder vergroot worden en recreatief gebruik van het polderlandschap mogelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld met recreatieve routes voor toeristen en bewoners.

Grote biodiversiteit

De partijen hebben de Hoogeveense polder in Noordwijkerhout als 'proeftuin' gekozen.

Deze polder herbergt ongeveer tien procent van het totale bollenareaal in de streek.

Het doel is grotere bollenkavels te realiseren, grotere biodiversiteit, minder fosfaat en 'gewasbeschermingsmiddelen' in het water en in de grond, de helft van alle daken in de polder moeten in 2022 bedekt zijn met zonnepanelen en komt een goede ontsluiting van de polder over het water en over land.

De ervaringen en resultaten kunnen volgens de initiatiefnemers later gebruikt worden in andere gebieden zowel binnen als buiten de bollenstreek.

column/nieuws

Tradities

Het sinterklaasfeest. Ik heb er goede herinneringen aan. Cadeautjes, familie om je heen en marsepein eten tot je er misselijk van werd. Pepernoten en taai-taai, heerlijk. Ontelbare chocoladeletters in wit, melk en puur heb ik door de jaren heen verorberd. Kriebels in je buik als je met de andere kinderen uit je klas luidkeels: 'Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht" zong. Maar dat liedje mag niet meer. Dat is veranderd. De kinderen leren nu: 'Sinterklaasje kom maar binnen met je Piet, want we zingen allemaal blij een lied'.

Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind dat raar. De tekst van een liedje dat al jaren zo wordt gezongen, uit miljoenen Nederlandse, Antilliaanse en Vlaamse kinderkelen klinkt, moet ineens anders. Omdat volwassenen zich storen aan het woord 'knecht'. Die hele discussie over de kleur van die pieten ieder jaar opnieuw. Het is de kinderen toch worst, wat voor kleur ze hebben? Ik vind dat zowel voor- als tegenstanders zich schandelijk misdragen om zich zó op te winden over een fictieve intocht en een niet bestaande kindervriend met een schimmel tussen z'n benen en zijn niet bestaande hulppieten. Alsof bewust is geprovoceerd al die jaren. Als ik nog gelovende jonge kinderen zou hebben, zou ik niet weten hoe ik ze moet uitleggen wat er allemaal gebeurt tijdens intochten op tv en in de dorpen en steden. Hele politiemachten zijn op de been. Het hele land zou zich dood en rood moeten schamen.

Tot zover mijn ergernissen over dit onderwerp, want er viel genoeg te genieten afgelopen week. Zwarte Pieten op 'het bankie' voor de VVV en overal in het dorp sinterklaasliedjes uit de speakers die op straat hingen. Prima sinterklaassfeer in ons dorp wat mij betreft.

Over tradities gesproken: ik kan zonder nadenken een volle handvol Noordwijkerhoutse tradities opnoemen, maar in het kader van de fusie.... kent u Noordwijkse tradities?

Het corso op de boulevard, vooruit. Grentpop? Vooruit, nog eentje. Maar daarmee houdt het wel zo'n beetje op. Ja, iets met zandsculpturen en andere graverijen aan het Noordzeestrand. Maar die tel ik niet mee als Traditioneel Hoogtepunt.

Dat zijn toch activiteiten die schraal afsteken tegen Ons Carnaval en Onze Kermis en Ons Volkslied. Zeg nou eerlijk: "Dorpje in de duinen, men kent je overal, met je Witte Kerkje en je carnaval, met je mooie wijken, fris en ruim gebouwd, daar wil ik altijd wonen: Noordwijkerhout."

Daar gaan we niet ineens een andere tekst van maken? Mag ik toch hopen?

Caroline Spaans, redacteur

Noordwijkerhouts Weekblad

Tonnepros- en zangtalent gezocht

carnaval n Rap van tong en zin een een carrièreboost? Wie de functie Tonneprosser op zijn CV heeft staan, geeft zwart op wit aan over een dosis humor en goede contactuele eigenschappen te beschikken. Dit carnavalseizoen vindt het Tonneprossen plaats in De Residentie (café van der Geest) op vrijdag 25 januari 2019.

Vorig jaar won Adrianus van Noortwijck (prosnaam van Ard Zandbergen) de prestigieuze Jaap Aartman Bokaal. Vele ervaren rotten schitteren al jaren op het podium van de Residentie der Kaninefaaten. De jeugd is in opkomst.

CV De Kanifaaten is altijd op zoek naar nieuw prostalent. Leeftijd speelt geen rol, belangrijk zijn een Kokkerhouts hart en kunnen spreken met het hart op de tong. Samen met je ervaren collega-prossers bereiden deelnemers zich voor op deze avond. Meedoen is dus belangrijker dan winnen.

De Jaap Aartman Bokaal is de hoofdprijs en tweede prijzen zijn de eervolle Jackpot. Aanmelden kan op tonnepros@kaninefaaten.nl of bij Ruud Hooghiemstra (casarujos1@casema.nl; 0252-375307). Het deelnemersoverleg is gepland in de Raadskamer van Café van der Geest op woensdagavond 19 december vanaf 20.00 uur bij café Van der geest

zangtalent

Zij die een beetje kunnen zingen en een bestaand liedje kunnen ombouwen tot iets nieuws, of helemaal vanuit het niets een liedje kunnen maken, op een podium durven staan en een zaal aan het hossen krijgen, moeten zich zeker inschrijven. Wie weet wordt er een nieuw volkslied voor de fusiegemeente geschreven!?

Het liedje moet 31 december af zijn en aanmelden kan via: liedfestival@gmail.com, want dit gezellige festival wordt volgend jaar al op zaterdagavond 12 januari gehouden in De Schelft.

Bridgeuitslagen De Schelft, HJB en Gambri

kaarten n Ter onderbreking van de reguliere competitie werd vorige week bij BC De Schelft opnieuw de topintegraal competitie afgewerkt. Hieronder de beste tien paren. Volledige uitslag: www.nbbclubsites.nl.

H Geerlings/F Warmerdam 71,25

A Broekhof/P Broekhof 64,91

S Hiep/H Heemskerk 62,86

S vd Werf/H vd Zalm 61,74

P Hogervorst/H v Schie 58,16

R Lucassen/N v Paridon 57,31

R de Jong/N. Warmerdam 57,22

J Boogmans/T Hulsebosch 55,57

H Duivenvoorden/L Straver 54,63

F en G Duivenvoorde(n) 54,56

Gambri, 29 november

Lijn A        

M. Duivenvoorde / c. Caspers 59,03

N.vd Berg/J. Zandvliet 57,29

Duivenvoorden/Wesseling 55,90

Lijn B

P. vd Burg / P. v Schie 58,33

T. vd Berg / T. v Gijlswijk 56,25

R. Koster / C. Caspers 55,90

Lijn C

A. Dijkstra / j. Wijnands 59,03

L.vd Putten / J. vd Ploeg 57,99

A. Pennings / R. Bouwmeester 57,99

Lijn D

W.Janssen / C. Janssen 61,81

R. vd Berg / T. vd Klugt 59,38

E. v Schoor / E. van Vliet 59,03

H.J.B 28 november

ROOD

Duivenv./Meeuwenoord 64.58

P vd Berg/ K. den Hollander63,92

M. vd Berg/N. v.d. Berg57,92

BLAUW

H. Duivenvoorden/A. Pennings58,75

B. Aartman /M. Duivenvoorde57,08

Sj. Geerlings/G-J Warmerdam56,67

GROEN

A.Meeuwenoord / J. Verwer66,25

L. Aanhane / J. Wijnands60,42

D. Bod / P. v.d. Lans58,33

ORANGE

R. van den Berg / J. Wijnands58,85

H. v.d. Haak / T. v.d. Klugt56,25

C. Duivenvoorden / L. v. Eeden56,25

De sponsoren tekenen de overeenkomst met de sportraad Noordwijk nieuwe stijl. | Foto: Wim Siemerink

Sportgala n Deze week werden in de Oude Raadzaal in het Noordwijkse gemeentehuis de overeenkomsten getekend die een nieuwe editie van de sportverkiezingen mogelijk maken. Deze keer kwam voorzitter Sportraad Noordwijk, Rob de Jong, met een bijzondere mededeling.

Door Wim Siemerink

De voorzitter meldde niet zonder trots dat vooruitlopend op de aanstaande fusie, bij de sportverkiezing 2018 de Noordwijkerhoutse sportprestaties al mee worden beoordeeld.

De Jong verduidelijkt: "Als sportraad willen we een positief signaal afgeven wat betreft de toekomst van Noordwijk.

We zullen het gezamenlijk gaan doen. Met het oog op de naderende eenwording zal er daarom in goede harmonie per 1 januari 2019 een nieuwe Sportraad Noordwijk gevormd worden waarin de Noordwijkerhoutse sport ruim is vertegenwoordigd."

(Lees verder op pagina 13)

De sportraad weet zich bij hun enthousiaste nieuwe aanpak verzekerd van de steun van de sponsoren Abswoude Autopromenade, Uitgeverij Verhagen, Hotels van Oranje, Koninklijke Beuk en Reactiva B.V. Zodat er op 15 februari opnieuw veel aandacht kan worden besteed aan het sportjaar 2018.

De Sportraad weet zich daarbij ook al jarenlang gesteund door de gemeente Noordwijk. Die de nadruk legt op de prestaties van de vele vrijwilligers die het sporten op tal van terreinen mogelijk maken. Waar er traditioneel een sportquiz voor verenigingsvoorzitters was wordt het deze keer compleet anders. Verenigingen mogen filmpjes insturen waarin zij aandacht vestigen op hun club of een onderdeel daarvan. Het gaat om een filmpje van maximaal 1 minuut met daarin gemotiveerd waarom een vereniging de vrijwilligersprijs verdient. De 2 meest aansprekende filmpjes worden beloond met een geld bedrag van niet minder dan €1000,- wat besteed dient te worden om clubvrijwilligers iets extra's te bieden.


Noordwijkse model

De Noordwijkse wethouder Gerben van Duin was ook aanwezig en complimenteerde de sportraad met de gekozen koers. Hij sprak ook dankwoorden richting de onmisbare sponsoren. Bovendien ging hij in op het belang van sport in brede zin.

Van Duin: 'In Noordwijk ervaren we inmiddels dat sport op maatschappelijk terrein heel veel kan betekenen, kosten kan besparen en vooral ook kan verbinden.' De wethouder meldde zichtbaar trots dat hij van veel kanten wordt benadert om uit te leggen hoe dit in Noordwijk werd aangepakt. Van Duin nogmaals: 'Ik ben er trots op dat in het land Noordwijk als voorbeeld wordt genoemd en men in dit verband spreekt over 'het Noordwijkse model'. Hij wenste de organisatie bijzonder veel succes en voorzag een unieke sportverkiezing 2018.

Bij deze sportverkiezingen op 15 februari is iedereen van harte welkom in de sfeervolle wintertuin van de Hotels van Oranje. Waar opnieuw alle lokale sporthelden zullen worden bejubeld en geëerd.

Workshop bij De Kletskop

creabea n Elke maand houdt De Kletskop een themamiddag in het Victorhuis aan het Sporkenhout 12 naast de St. Victorkerk.

De bijeenkomsten worden gehouden van 13.30 uur tot 16.00 uur en zijn bedoeld voor iedereen en hebben als doel mensen uit de gemeente Noordwijkerhout en omgeving bij elkaar te brengen en onder het genot van een kop koffie of thee met een kletskop om samen een gezellige themamiddag te beleven. Deze maand is het thema Kerstmis en wordt een kerstworkshop gehouden op 12 december. Meedoen kost 7,50 euro per; aanmelden kan tot 7 december bij Adri Verhart, 0252-375185 of adriverhart@casema.nl, Maria Beelen, 0252-370735, mariaencees@tele2.nl.

Kerstmarkt bij de Hafakker

sfeervol n Zorgboerderij De Hafakker van Raamwerk houdt woensdag 12 december weer de populaire Boeren Kerstmarkt. Dit jaar verzorgt het Noordwijkerhoutse popkoor Bloom een speciaal optreden.

De kerstmarkt bij de Zorgboerderij is één van de grootste en meest veelzijdige van de Duin- en Bollenstreek. Er zijn ongeveer 60 kramen vol kerst- of streekartikelen waarvan veel zelfgemaakte artikelen.

Daarnaast zijn er volop activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen ponyrijden, springen op het springkussen en spelen in het kinder- en strodorp.

Bezoekers kunnen zich wagen aan oude ambachten en de kerstman loopt rond.

De markt begint om 12.00 uur en is om 18.00 uur afgelopen, met de mogelijkheid tot hapjes en drankjes tot 20.00 uur.

Om 17.00 uur is het optreden van popkoor Bloom. Parkeren kan op het Bavo-terrein (Strandwal 2).

Er zijn verkeershulpen aanwezig die de weg wijzen, maar gebruik maken van het speciale pendelbusje mag ook. Zowel parkeren als toegang tot de markt is gratis.

Info over het Raamwerk

Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding en (para)medische zorg.

De doelgroepen zijn kinderen met meervoudige beperkingen en (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, in de Duin- en Bollenstreek. Het Centraal Bureau is gevestigd in Noordwijkerhout. Meer info: www.hetraamwerk.nl.

column/nieuws

VOORLEZEN: SINTERKLAAS

Woensdagmiddag 5 december wordt voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar, van 14.30 tot 15.30 uur in de bibliotheek.

De toegang is vrij

KOFFIE+ BIJEENKOMST

Donderdag 6 december is er weer een thema-ochtend in de bibliotheek.

De lezing "Eetbare tuin" is van 10.30 tot 11.30 uur en de toegang is gratis!

PUBQUIZ

Test je kennis en speel mee, op donderdag 6 december om 21.00 uur in café van der Geest.

Aanmelden aan de bar.

KERST- EN SNUFFELMARKT

De Sjaan houdt vrijdag 7 december van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 8 december van 9.00 tot 16.00 uur een markt in de Parade aan de Van der Weijdenlaan.

De toegang is gratis.

WORKSHOP STOFFIG STEL

Creatieve workshop op vrijdag 7 en zaterdag 8 december in de winkel aan de Dorpsstraat 48.

Aanmelden via stoffigstel@gmail.com

WORKSHOP KAARSEN MAKEN

Zaterdag 8 december om 11.00 uur bij Ateljee, P.J.Warmerdamstraat 38, de Zilk.

Aanmelden via 06 12587965

WORKSHOPS KERST

Creatieve workshops, meerdere dagen, bij Greenhouse en Bloemensfeer en meer.

Aanmelden in de winkel of via websites

WORKSHOP AFTELKALENDER

Zorgboerderij de Dierenhoeve, Langevelderweg 27, verzorgt op zondag 9 december van 10.00 tot 12.00 uur een creatieve workshop voor kinderen, deelname 10 euro.

SCHRIJFCAFE

Workshop: Persoonlijke verhalen, vanuit je hart, op maandag 10 december van 9.30 tot 11.30 uur in de Witte Kerk.

Aanmelden via nelhogervorstvankampen@hotmail.com

CADEAU IDEE

Altijd welkom: VVV cadeaucard, VVV Dinercheque, VVV Lekkerweg, Bioscoopbon, Theaterbon, Boekenbon, Bongobon, Fashioncheque, Bol.com, verkrijgbaar in de VVV win kel, de andere cadeauwinkel.

EVENEMENTEN IN 2019

Voor een gratis vermelding van uw activiteit in 2019 in het VVV informatieboekje "Voel je thuis 2019", kunt u het evenement tot uiterlijk 15 januari sturen naar media@vvvnoordwijkerhout.nl

Op het bankie met…

Vrijwliggers van De Sjaan. | Foto: vvv

vvv n Bij de VVV werken veel vrijwilligers die naast toeristen en bezoekersook de lokale inwoners van Noordwijkerhout graag van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is.

In deze rubriek nemen bezoekers plaats op 'het bankie' dat voor het mooie pand van de VVV in de Dorpsstraat staat. Natuurlijk gaan ze op de foto en bovendien beantwoorden ze een aantal vragen.

Deze week: de vrijwilligers van muziekvereniging St Jeanne d'Arc

Van links naar rechts: Peter van der Togt, Jacqueline van de Klis, Piet Duivenvoorde, Thea van Schooten, Angela van der Togt, Silvia Peschier, Lidia Noppe en Gerard Noppe.

Waarom zitten jullie hier?

Wij zijn de groep vrijwilligers die graag de 'kerst- snuffelmarkt' van 7 en 8 december onder de aandacht willen brengen. Het wordt wederom een mooie markt. We hebben aardig wat hele leuke spullen opgehaald, waar voor onze dank! Onder andere door onze oproep een paar weken geleden! We hebben nieuwe en tweedehands spullen, mooie kerststukjes, kerstkaarten en nog vele andere leuke hebbedingetjes. Dit mag je niet missen en de entree is gratis. De gehele opbrengst is voor de muziekvereniging.

Zijn jullie echte Noordwijkerhouters?

Ja! Inmiddels zijn we door deze rubriek EBN-ers: Echte Bekende Noordwijkerhouters, ha!

Mooi bankie toch?

Inderdaad super leuk! Vanaf dit gave bankie willen we alle lezers van het Noordwijkerhouts Weekblad meegeven dat iedereen welkom is op onze kerst-snuffelmarkt op vrijdag 7 december van 18.30 tot 21.30 uur en zaterdag 8 december van 09.00 tot 16.00 uur in De Parade.

Wat doen jullie in het dagelijks leven?

De meesten hebben een baan, een gezin en sommige ook kleinkinderen waar ze op passen.

Wat vinden jullie van Noordwijkerhout?

Een prachtig en gezellig dorp met veel activiteiten waar het goed wonen is!

Wat is de leukste plek in het dorp of regio?

Op 7 de 8 december is dat De Parade aan de v.d. Weijdenlaan 2a!

Harpe Davids in Kerstsfeer

zingen n Muziekvereniging Harpe Davids houdt zaterdag 15 december weer de kerstsamenzang in de Sint Jozefkerk, aanvang 19.00 uur.

Aan deze Kerstsamenzang wordt medewerking verleend door Shantykoor 't Bollenhart, pastor Claassens en ds. Mandemaker.

Vanaf 18.30 uur is de kerk open. Tijdens lichtjesavond op vrijdag 21 december is het mogelijk om te genieten van de Harpe Davids en Easy does it.

Zij zorgen voor een muzikale kerstsfeer in de Witte Kerk tussen 19.00 uur en 21.00 uur.

Voor beide concerten is de entree gratis.

Leeuwenhorst presenteert REVUE18

opdeplanken n Negentig leerlingen van de theaterklas van het College Leeuwenhorst geven maandag 10 en dinsdag 11 december een presentatie tijdens het jaarlijkse Revue.

De leerlingen van klas 1 tot en met 6 spelen diverse stukken zoals dialogen, een sprookje maar ook dans.

Daarnaast zal een Griekse tragedie worden gespeeld. Dit stuk is in een modern jasje gestoken door leerlingen uit 4 gymnasium.

Deze samenwerking tussen het gymnasium en de theaterklas is inmiddels een vast onderdeel van het programma geworden.

Revue18 start beide avonden om 19.30 uur en kaartjes zijn te reserveren via www.teylingen-college.nl.

Kerstsnuffelmarkt bij de Sjaan

gezellig n Muziekvereniging St Jeanne d'Arc houdt vrijdag 7 december van 19.00 tot 21.30 uur een kerstsnuffelmarkt in de Parade aan de Van der Weijdenlaan 2a.

Bij aankomst ontvangen bezoekers uit handen van de kerstman een glas glühwein, daarna mogen zij rondsnuffelen tussen nieuwe en tweedehands artikelen.

Pronkstukken zijn onder andere een kinderfiets, een bedbank, een hoekkast en een kunstkerstboom.

Maar er zijn ook boeken, kerstkaarten en kerststukjes.

Op zaterdag is er warme chocolademelk, broodjes worst en erwtensoep. Meer info: www.stjeannedarc.nl.

Korting en subsidie op isoleren

groen Een goed geïsoleerde woning zorgt voor meer woongenot, bespaart op de energierekening en vermindert de CO2-uitstoot wat beter is voor het milieu. Daarom starten de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout en Duurzaam Bouwloket een isolatieactie.

Tot en met 31 december 2018 kunnen woningbezitters in beide gemeenten profiteren van een scherp geprijsd aanbod op de uitvoer van spouwmuur-, vloer- en/of bodemisolatie. Naast het aanbod is in beide gemeenten ook een subsidieregeling beschikbaar.

De maatregelen worden zo financieel extra interessant.

Meer info via: www.duurzaambouwloket.nl of mail naar info@duurzaambouwloket.nl.

Bellen kan ook: 072-743 39 56.

Sportverkiezingen nieuwe stijl

n Sportend Noordwijk en Noordwijkerhout hebben zich al verenigd

sportfusie n (vervolg van pagina 9) De sportraad weet zich bij hun enthousiaste nieuwe aanpak verzekerd van de steun van de sponsoren Abswoude Autopromenade, Uitgeverij Verhagen, Hotels van Oranje, Koninklijke Beuk en Reactiva B.V. Zodat er op 15 februari opnieuw veel aandacht kan worden besteed aan het sportjaar 2018.

De Sportraad weet zich daarbij ook al jarenlang gesteund door de gemeente Noordwijk. Die de nadruk legt op de prestaties van de vele vrijwilligers die het sporten op tal van terreinen mogelijk maken. Waar er traditioneel een sportquiz voor verenigingsvoorzitters was wordt het deze keer compleet anders. Verenigingen mogen filmpjes insturen waarin zij aandacht vestigen op hun club of een onderdeel daarvan. Het gaat om een filmpje van maximaal 1 minuut met daarin gemotiveerd waarom een vereniging de vrijwilligersprijs verdient. De twee meest aansprekende filmpjes worden beloond met een geld bedrag van niet minder dan 1000 euro wat besteed dient te worden om clubvrijwilligers iets extra's te bieden.

Noordwijkse model

De Noordwijkse wethouder Gerben van Duin was ook aanwezig en complimenteerde de sportraad met de gekozen koers. Hij sprak ook dankwoorden richting de onmisbare sponsoren. Bovendien ging hij in op het belang van sport in brede zin. Van Duin: "In Noordwijk ervaren we inmiddels dat sport op maatschappelijk terrein heel veel kan betekenen, kosten kan besparen en vooral ook kan verbinden." De wethouder meldde zichtbaar trots dat hij van veel kanten wordt benadert om uit te leggen hoe dit in Noordwijk werd aangepakt. Van Duin nogmaals: "Ik ben er trots op dat in ons land de plaats Noordwijk als voorbeeld wordt genoemd en men in dit verband spreekt over 'het Noordwijkse model'." Hij wenste de organisatie bijzonder veel succes en voorzag een unieke sportverkiezing 2018.

Sportverkiezingen op 15 februari bij HvO

Bij deze sportverkiezingen op 15 februari is iedereen van harte welkom in de sfeervolle wintertuin van de Hotels van Oranje.

Waar opnieuw alle lokale sporthelden zullen worden bejubeld en geëerd.

Stephan Kuik viert zijn 12,5-jarig jubileum

priesterjubileum n Kapelaan Stephan Kuik viert komende zondag om tien uur tijdens een eucharistieviering in de Heilig Hartkerk in De Zilk zijn 12,5 jarig priesterjubileum. De kapelaan is sinds oktober 2013 verbonden aan de Parochie Heilige Willibrordus, waaronder naast de parochiekerk in De Zilk, de Agathakerk en Engelbewaarderskerk in Lisse en de Jozef- en Martinuskerk in Hillegom vallen.

Door Jankees Faas

Stephan reikt aan de aanwezigen komende zondag een boekje uit, door hem zelf geschreven, waarin het belang wordt uitgedrukt van een kerkgemeenschap. "Heel veel instellingen zijn maatschappelijk bezig. Een kerkgemeenschap onderscheidt zich echter, omdat christelijke hoop staat voor eeuwigheid en oneindige liefde. Een liefde die voorbij de dood rijdt. Het christelijk geloof probeert mensen te helpen in hun zoektocht. Wat verlangen ze en kunnen wij daarin iets aanbieden? Waar vinden mensen nu echt rust en troost?"

Stephan (49) zag het levenslicht in Den Haag. "Mijn moeder, in Indonesië geboren, is al vanaf haar geboorte katholiek. Mijn vader is van hervormde afkomst, maar bewust katholiek geworden tijdens zijn trouwen."

(Lees verder op pagina 15)

"Ik ben opgegroeid in een naoorlogse wijk in Den Haag Zuid-West als flatjongen. Ik heb nog op school gezeten met fraters. Zo kregen wij godsdienstles. Een keer per maand werden wij betrokken bij een gezinsviering. Wij noemden dat de uitbeelding. Op 8-jarige leeftijd werd ik misdienaar in de huidige Emmauskerk. Het leuke was als je misdienaar was bij een 'rouwtje' of een 'trouwtje' hoefde je niet naar school. Ik deed dat met een klasgenoot. Wij hadden vaak lol en kregen weleens de slappe lach."

Tot zijn 17de bleef Stephan misdienaar. Daarna was de kerk enige tijd uit het zicht van Stephan. Naar later bleek stak de oma van Stephan jarenlang elke dag kaarsjes op in de kerk, in de hoop dat haar kleinzoon ooit priester zou worden. Stephan kwam min of meer tot geloof tijdens zijn studie technische natuurkunde aan de TH in Rijswijk. "Ik voelde mij niet helemaal gelukkig tijdens mijn opleiding. Ik ben mij vanaf 1991 gaan verdiepen in mijn geloof."

Lees verder op pagina 15.

Dat betekende onder meer veel lezen uit de Bijbel en bezig zijn met spiritualiteit. Pas vanaf mijn 22ste begon ik serieus met bidden. Dit proces heeft vervolgens nog een aantal jaren geduurd, eer ik mij ging aanmelden voor de priesteropleiding. Zelfs dan is het nog een sprong in het diepe, omdat minstens de helft van de studenten tijdens de priesteropleiding afvalt. Uiteindelijk ben ik in 2006 gewijd tot priester."

Stephan kreeg in 2006 zijn eerste benoeming in de parochie Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Zijn tweede benoeming kreeg Stephan in de parochie Katwijk en Oegstgeest, dat later fuseerde met Wassenaar en Voorschoten. Vijf jaar geleden werd Stephan 'gevraagd' door bisschop Van den Hende om het pastoraal team van Parochie Heilige Willibrordus te versterken. "Mijn laatste benoeming kwam uit de hemel vallen. In de loop van de jaren heb ik het vak geleerd. Een viering op kerstavond geeft wat extra spanning. Het is dan een volle kerk. Er zitten dan veel mensen in de kerk die ik niet ken. Het vormt voor mij dan een uitdaging hoe ik ook deze mensen kan bereiken. Kerstavond is intensief, omdat dit drie vieringen achter elkaar zijn. Een viering op kerstavond met daarin een preek moet je opbouwen. Het gaat erom mensen te enthousiasmeren en te inspireren. Te laten zien, dat wij iets bijzonders vieren. Hoe de preek er precies uit gaat zien zit nu nog niet helemaal in mijn hoofd. Wel weet ik, dat ik het ga hebben over de hoop."

VVSB pakt punt tegen Jong Sparta

Frans van Niel en Suently Alberto. | Foto: Kees Kuijt, Orange Pictures Foto: Kees Kuijt

voetbal n VVSB stond zaterdag 1 december nog voordat er 60 seconden gespeeld waren op voorsprong tegen de nummer 2 uit de Tweede Divisie. Jong Sparta bleek echter niet onder de indruk en kwam nog voor de rust op voorsprong door 2 intikkers van het nieuwe wonderkind Elayis Tavsan. Na de pauze vocht VVSB zich terug in de wedstrijd en werd de inzet beloond. Het schot van Sven Verlaan werd voldoende aangeraakt door Danny Bakker om doelman Michael Fabrie te passeren. In de slotfase drong VVSB nog aan, maar het gelijkspel gaf de verhoudingen in het veld juist weer.

Door Stefan van den Burg

Vorige week tegen GVVV zag VVSB al na 64 seconden een achterstand op het bord staan. Dat daarvan geleerd is, werd tegen Jong Sparta al snel duidelijk. Nog voordat het scorebord de 60 seconden had gepasseerd, stond er al 1-0 op. Tommy Bekooij kapte zijn directe tegenstander uit en schoof met links de bal onder doelman Michael Fabrie door. Een spectaculaire start van de paars-gelen tegen de jonge honden uit Rotterdam.

Onder zeer natte omstandigheden wist Jong Sparta zich in de eerste helft bij vlagen prima onder de druk van VVSB uit te voetballen. Nog voordat er een half uur was gevoetbald, was het daardoor ook 1-2. Twee identieke doelpunten die beide werden afgerond door Elayis Tavsan. De 17-jarige aanvaller was de laatste weken al aardig op dreef bij Jong Sparta en maakte mede hierdoor enkele weken geleden zijn debuut voor de hoofdmacht van de Rotterdammers. Tavsan werd in de aanval vergezeld door Halil Dervisoglu (vorig jaar goed voor 21 doelpunten) en Ilias Alhaft (twee seizoenen geleden goed voor 10 doelpunten). Allen spelers die dit seizoen al meermaals in actie kwamen voor Sparta 1. Kortom, Jong Sparta was met een zeer goede selectie richting Noordwijkerhout afgereisd.

Na de rust kwam VVSB feller uit de kleedkamer, waardoor de gasten onder leiding van Jeroen Rijsdijk meer moeite hadden om de vrije man te vinden. Ondanks de felheid, gaven kansen voor beide ploegen geen problemen voor beide doelmannen. Na de dubbele wissel van trainer Eric Meijers kwam er meer elan in het elftal. Met de snelheid van Lulinho Martins en de balvastigheid van Guido Pauw kon VVSB meer gevaar stichten en kwam een kwartier voor tijd de bevrijdende gelijkmaker op het scorebord. De afvallende bal kwam via Richelo Fecunda voor de voeten van Sven Verlaan. De centrale verdediger van VVSB vuurde de bal richting het doel van Fabrie, waarna Danny Bakker de bal beroerde. Door de touché stond de doelman op het verkeerde been en was de gelijkmaker een feit.

Het publiek ging nog maar eens achter de ploeg staan en schreeuwde de mannen vooruit. Er werd flink druk uitgeoefend op de verdediging van Jong Sparta. De gevaarlijkste kansen waren voor Frans van Niel en Lulinho Martins, echter konden beide spelers uit de rebound niet het doel vinden. Door het gelijkspel en de nederlagen van onder andere Scheveningen, FC Lienden en Barendrecht kroop VVSB weer een punt dichterbij de concurrentie.

VVSB – Jong Sparta 2-2: 1. Bekooij 1-0, 24. Tavsan 1-1, 29. Tavsan 1-2, 75. Bakker 2-2.

VVSB: Valk; Fecunda, Arroyo, Verlaan, Vijlbrief; Van Niel, De Rijk, Bakker; Felicia (64. Martins), Brands (64. Pauw), Bekooij.

Winter Wonderland twee maanden open

regio n Winter Wonderland opende dit weekend haar vierde seizoen aan de Koningin Astrid Boulevard in Noordwijk aan Zee.

Op het terrein van Het Zuiderbad verrijst weer de winterwarme Alpenstube met een 150 m2 ijsbaan. Dit jaar uitgebreid met een sportscafé, waar op groot scherm sportwedstrijden gevolgd kunnen worden. Tot en met zondag 27 januari 2019 is iedereen welkom voor winterse pret om met elkaar de gezellige decembermaand te vieren en het nieuwe jaar in te luiden. Op en rond de ijsbaan zal er naast schaatspret voor jong en oud een gevarieerd winters programma worden geboden. Schoolschaatsen, culinaire Zwitserse avonden, een Stube (pub-)quiz, een mosselavond en hüttenbingo staan ook dit jaar weer op de agenda, die voortdurend wordt geactualiseerd op de website www.noordwijkwinterwonderland.nl. Vanaf deze week zijn alle basisscholen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk welkom voor het schoolschaatsen. Leerlingen uit groepen 5 tot en met 8 worden uitgenodigd door de gemeente om te komen schoolschaatsen en worden uiteraard verwend met warme chocolademelk en iets lekkers. Noordwijk Winter Wonderland is elke dag geopend. De entree is gratis, het huren van schaatsen kost 6 euro. Voor de agenda en actuele openingstijden wordt geadviseerd de website te raadplegen. Of kijk op Facebook: www.facebook.com/noordwijkwinterwonderland.

Alzheimer café Teylingen-Noordwijkerhout

welzijn n Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Maandag 10 december is er een bijeenkoms in de tuinzaal van woonzorgcentrum Munnekeweij aan de Via Antiqua 25.

Deze bijeenkomst staat in het teken van onbegrepen ofwel probleemgedrag bij mensen met dementie. Wat is probleemgedrag ofwel onbegrepen gedrag bij mensen met dementie?

Onder dít gedrag worden alle gedragingen verstaan van mensen met dementie dat door de omgeving en de mensen met dementie, als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Fysieke of verbale agressie maar ook dwalen, roepen, angst en onrust vallen onder dit gedrag.

Hoe kan de mantelzorger, hulpverlener en andere betrokkenen bij de zorg met dementie, omgaan met dit gedrag? Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Meer informatie: Carla van Noort, 06-10918151.

sport/nieuws

Reservering tribune-plaatsen corso geopend

Reserveer nu vast een plaats op de publiekstribune. | Foto: pr

bloemencorso n Met publiekstribunes aan de Rijksstraatweg 52 in Sassenheim en aan de Heereweg 345 bij 'De Loft' in Lisse voorziet het Bloemencorso van de Bollenstreek sinds enkele jaren in een uniek concept waarvan de echte corsoliefhebbers helemaal blij worden. Dus corsoliefhebbers opgelet, want het online reserveren van tribuneplaatsen via de website www.bloemencorso.store is geopend.

Vanaf het begin zijn de publiekstribunes van het Bloemencorso van de Bollenstreek een geweldig succes. Om ervoor te zorgen dat het corsobestuur zich volledig op het corso zelf kan richten, verzorgen Kees Noort en Bart Sosef, bekend van 'De Loft', de exploitatie van de publiekstribunes. Uiteraard doen zij dit met de nodige corsopassie. Noort: "Het is geweldig leuk om te doen. De overdekte tribunes zijn voorzien van een flinke hoeveelheid zitplaatsen en bieden een fantastisch uitzicht op het voorbijtrekkende corso. Een parkeer- en toiletvoorziening en catering zijn aanwezig. Als extra zorgt het Bloemencorso van de Bollenstreek voor een speaker die tijdens de doorkomst van het corso een toelichting geeft op de deelnemers. Dat maakt van het corso een nog grotere beleving!"

Corsolunch en bollenrondleidingVoor corsoliefhebbers die er helemaal een feestje van willen maken is er ook nog de mogelijkheid een tribuneplaats uit te breiden met een educatieve corsolunch en een rondleiding door de bollen of bij een bollenkweker onder begeleiding van een gids. Reserveer wel tijdig, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

De 72ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft het thema Changing World. De praalwagens zijn hierop geïnspireerd. Het verlichte corso rijdt op vrijdagavond 12 april in Noordwijkerhout. Op corsozaterdag 13 april rijdt het corso zijn meer dan 40 km lange tocht van Noordwijk naar Haarlem en passeert het onderweg de publiekstribunes.

Sinterklaas bij Kreda

feest n (vervolg van de voorpagina) De katholieke heilige is in Polen, maar ook Syrië bekend. Zwarte Pieten echter niet. Het grote winterfeest is Kerstmis.

''We hebben voor alle kinderen een cadeau'', zegt Kate Pokutycka. Zij is organisator en werkt bij Stichting Kreda. Zij regelt dit vijfde sinterklaasfeest. De gevulde zakken staan naast haar gegroepeerd bij de gouden zetel van Sinterklaas. Sinterklaas kwam deze middag incognito naar de Maasgaarde waar hij nog even kon omkleden en overleg voeren met zijn 'helpers'. Eentje zat al op de troon van de Sint. ''Ik ben de hoofdpiet'' zegt Bo. Hij houdt in het grote boek bij wie een cadeautje heeft ontvangen.

Uitlegpiet Thirza zit op een stoel haar tekst door te nemen. ''Ik vertel straks wat Sinterklaas voor feest is. En hoe het uitdelen van pakjes gaat gebeuren. Thirza draagt onder haar baret lang blond haar en is heel, heel licht zwart. Ze is namelijk nog geen afgestudeerde helper, maar een stage-Piet. Thirza moet straks voor haar vervolgopleiding social work weer terug naar Leiden. De Sint had er deze zondagmiddag veel zin in. Hij boog ver voorover om de kinderen op kindniveau te begroeten en schudde veel handjes.

Goedmoedig sprak hij de peuters en kleuters toe in hun moedertaal. Af en toe gaf de Sint een high five. De meeste kinderen klommen op schoot en namen met een brede glimlach het presentje in ontvangst. Een liedje zingen hoefde niet. Poolse Sinterklaasliederen zijn onbekend. Toch werd niet een kind overgeslagen.

'Wil je met mij in gesprek?'

bieb n Nationale Vrijwilligersdag valt dit jaar op vrijdag 7 december. Bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek zijn nu meer dan 200 taalvrijwilligers verbonden. In de Bollenstreek zijn helaas toch nog een flink aantal anderstaligen die graag met een taalcoach in gesprek gaan.

Daarom wil Bibliotheek Bollenstreek meer taalvrijwilligers kunnen koppelen aan lokale anderstaligen. Het Taalhuis vraagt continu - en deze periode in het bijzonder - aandacht voor taalcoaching; het oefenen van de Nederlandse taal door anderstalingen met vrijwilligers.

Het Taalhuis maakt daarbij gebruik van de campagne 'Wil jij met mij in gesprek?. In video's beschrijven migranten hun passies waarover ze graag met Nederlandssprekenden in gesprek gaan. Doel van de video's is bewustwording over wat ons verbindt: in gesprekken over gedeelde hobby's kun je elkaar echt ontmoeten. De video's zijn te bekijken op www.bibliotheekbollenstreek.nl/taalhuis. En wil iemand vervolgens taalvrijwilliger worden, dan kan hij/zij zicht aanmelden bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek.

Op dit moment zijn er in Nederland zo'n 15.000 vrijwilligers elke week in gesprek met 28.000 anderstaligen.

Maar er zijn meer dan 600.000 anderstaligen die door hun taalniveau onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving.

Enthousiaste, vrijwillige taalcoaches kunnen zich aanmelden bij het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek. Een taalcoach heeft wekelijks een taalontmoeting met iemand die moeite heeft met de Nederlandse taal. Samen oefenen zij op een informele manier de taal.

Priesterjubileum

Foto: ruth eppink

12,5jaar n (vervolg van pagina 13) "Ik ben opgegroeid in een naoorlogse wijk in Den Haag Zuid-West als flatjongen. Ik heb nog op school gezeten met fraters. Zo kregen wij godsdienstles. Een keer per maand werden wij betrokken bij een gezinsviering. Wij noemden dat de uitbeelding."

"Op 8-jarige leeftijd werd ik misdienaar in de huidige Emmauskerk. Het leuke was als je misdienaar was bij een 'rouwtje' of een 'trouwtje' hoefde je niet naar school. Ik deed dat met een klasgenoot. Wij hadden vaak lol en kregen weleens de slappe lach."

Tot zijn 17de bleef Stephan misdienaar. Daarna was de kerk enige tijd uit het zicht van Stephan. Naar later bleek stak de oma van Stephan jarenlang elke dag kaarsjes op in de kerk, in de hoop dat haar kleinzoon ooit priester zou worden. Stephan kwam min of meer tot geloof tijdens zijn studie technische natuurkunde aan de TH in Rijswijk. "Ik voelde mij niet helemaal gelukkig tijdens mijn opleiding. Ik ben mij vanaf 1991 gaan verdiepen in mijn geloof." Dat betekende onder meer veel lezen uit de Bijbel en bezig zijn met spiritualiteit. Pas vanaf mijn 22ste begon ik serieus met bidden. Dit proces heeft vervolgens nog een aantal jaren geduurd, eer ik mij ging aanmelden voor de priesteropleiding. Zelfs dan is het nog een sprong in het diepe, omdat minstens de helft van de studenten tijdens de priesteropleiding afvalt. Uiteindelijk ben ik in 2006 gewijd tot priester." Stephan kreeg in 2006 zijn eerste benoeming in de parochie Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Zijn tweede benoeming kreeg Stephan in de parochie Katwijk en Oegstgeest, dat later fuseerde met Wassenaar en Voorschoten.

Vijf jaar geleden werd Stephan 'gevraagd' door bisschop Van den Hende om het pastoraal team van Parochie Heilige Willibrordus te versterken. "Mijn laatste benoeming kwam uit de hemel vallen. In de loop van de jaren heb ik het vak geleerd. Een viering op kerstavond geeft wat extra spanning. Het is dan een volle kerk. Er zitten dan veel mensen in de kerk die ik niet ken. Het vormt voor mij dan een uitdaging hoe ik ook deze mensen kan bereiken. Kerstavond is intensief, omdat dit drie vieringen achter elkaar zijn.

Een viering op kerstavond met daarin een preek moet je opbouwen. Het gaat erom mensen te enthousiasmeren en te inspireren. Te laten zien, dat wij iets bijzonders vieren. Hoe de preek er precies uit gaat zien zit nu nog niet helemaal in mijn hoofd. Wel weet ik, dat ik het ga hebben over de hoop."


Stemverdeling

verkiezingen n In de krant van vorige week stond in het artikel op pagina 5, 'NZLokaal meeste stemmen...', onder het kopje voorkeursstemmen, dat VVD-er Hans Knapp de meeste voorkeursstemmen kreeg: 355.

Dit bericht is echter onjuist. Hans Knapp kreeg 245 voorkeursstemmen. Zijn kleinzoon Bas Knapp is degene met de meeste voorkeursstemmen: 355.

Voor zowel kleinzoon als opa dus beiden een zetel in de raad van het nieuwe Noordwijk.

Vrijblijvende inloop

basketball n Bij basketballvereniging The Jump zijn woensdag 12 december en 19 december van 17.00 tot 18.00 uur inlooptrainingen voor kinderen van ongeveer 6 tot en met 12 jaar.

Kinderen die het leuk vinden kunnen dan vrijblijvend een keer meedoen of oefenen voor het schoolbasketbaltoernooi voor basisscholen op 29 december.

Er zijn geen kosten aan verbonden en vooraf inschrijven is niet nodig.

Locatie is De Schelft.

Gilets jaunes

In de kofferbak van onze auto liggen er twee, voor als je aan de kant van de weg komt te staan met pech. Vrouwlief heeft er eentje aan wanneer ze naar haar werk fietst. In Frankrijk worden ze nu bij wijze van protest gedragen. Aanvankelijk een actie tegen de verhoging van de brandstofprijzen (waar hebben ze het over? Hier is de benzine pas duur!) maar allengs breder gedragen en meer omvattend.

Afgelopen weekend zag je ook in Den Haag tientallen mensen protesteren in zo'n hesje. Daar ging het er vriendelijker aan toe dan diezelfde dag in Parijs het geval was. Zo gaat dat: er mengen zich beroepsrelschoppers tussen die brave, oprecht teleurgestelde actievoerders. Zoals de mensen die vóór het zwart van Piet zijn niet echt blij waren met de hooligans in Eindhoven, zo leek mij de bijdrage van deze actievoerders-om-het-actievoeren niet echt zinnig. Een geplunderd restaurant – alsof de eigenaar himself de boosdoener van alles is. Voor de autoriteiten is dat de aanleiding om hard terug te slaan en de actie in z'n geheel af te keuren. Maar dat is te snel. Die gele-hesjesdragers hebben een punt. Ze staan voor al die mensen die zich niet gehoord voelen. Die bij alle maatregelen op hoog niveau ook echt niet gezien worden. Zij worden het meest geconfronteerd met de afbraak van de publieke sector: rechtspraak, gemeentebestuur, politie, onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer en voorzieningen als buurthuizen en sportvelden en parken, zwembaden – het is allemaal niet winstgevend en daardoor niet interessant. Het wordt door een onachtzame overheid prijsgegeven aan de vrije markt, onder het motto 'de mondige burger zoekt het zelf wel uit'. Maar nogmaals: niet iedereen is mondig. Juist al die openbare voorzieningen vormen het cement van de samenleving. Wanneer dan ook nog eens de revenuen van de economische opleving vooral op de toch al riante rekeningen van aandeelhouders en investeerders worden bijgeschreven, snap ik dat Jules et Marie en ook Gerrit en Joke dat hesje uit hun kofferbak halen en naar Parijs/Brussel/Den Haag reizen. Dat de overheid zich nog steeds nergens van bewust lijkt te zijn snap ik dan weer totaal niet…

egbert van der weide

St. Victorkerk

zaterdag 8 december

19.00 uur

voorganger: pastor Owel

mmv dameskoor St Victor

zondag 16 december

10.00 uur

voorganger: diaken Prins

mmv herenkoor St. Caecilia

Heilig Hartkerk De Zilk

zondag 9 december

10.00 uur

Viering 12,5 jarig priesterjubileum

kapelaan S. Kuik

zondag 16 december

11.00 uur

celebrant: pastoor Franken

mmv dames- en herenkoor

Witte Kerk

zondag 9 december

9.30 uur

voorganger: Ds. E. Mandemaker

Viering Heilig Avondmaal

zondag 16 december

9.30 uur

Ds. E. Mandemaker

St. Jozefkerk

zondag 9 december

10.00 uur

eucharistieviering

mmv dameskoor Sint Jozef

voorganger: pastor P. Owel

vrijdag 14 december

19.00 uur

kaarsjesavond

mmv popkoor Bloom

zaterdag 15 december

19.00 uur

kerstsamenzang

mmv Harpe Davids en Shantykoor 't Bollenhart

Expositie bij NoVaTo

mooi n Liefhebbers kunnen nog tot 6 januari terecht bij de stichting Noordwijkerhout van Toen in de Zeestraat 3A waar 125 verschillende kerstgroepen te bewonderen zijn.

Daaronder zijn ruim 80 bijzondere miniatuurgroepjes, sommigen van maar enkele millimeters groot.

Ook zijn mooie beelden van wel 40 centimeter te zien. De groepen komen vanuit landen van over de hele wereld.

Ze zijn ter beschikking gesteld door sympathisanten van NoVaTo. De tentoonstellingsruimte is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur in de Zeestraat 3a.

Entree 2 euro vanaf 12 jaar. Sympathisanten hebben vrij toegang.

Meer informatie over NoVaTo is te lezen op: www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

Prijspuzzel!

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 9 december bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. De oplossing van week 48: FIETSROUTE. De winnaar: E. van Vlaanderen

Kaarsjesavond: Met Kerstmis ik je

licht n "We willen je naam blijven noemen, blijven horen en we willen over je praten".

Daar gaat het om tijdens Kaarsjesavond 2018 op vrijdagavond 14 december in de Jozefkerk.

Het thema van de avond is: "Met kerstmis ik je".

Voor wie dat wil, is er gelegenheid om de gevoelens te uiten via een kerstwens.

Ook zijn kinderen van harte welkom. Zij kunnen tijdens de bijeenkomst iets moois maken in de pastorie.

Popkoor Bloom uit Noordwijkerhout verzorgt de zang en muziek.

Kaarsjesavond begint om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is de kerk open.

De kerstwenssterren liggen vanaf 1 december achter in de Jozefkerk en Victorkerk.