Noordwijkerhouts Weekblad

15 mei 2018

Noordwijkerhouts Weekblad 15 mei 2018


Chauffeur gezocht

regio n Welzijn Hillegom-Lisse zoekt chauffeurs voor op haar zilveren bus voor personenvervoer.

Al vele jaren wordt deze bus ingezet voor het vervoer van ouderen in Hillegom, De Zilk en Beinsdorp. Met behulp van chauffeurs die dit vrijwillig doen. Voor sommige ouderen wordt het steeds lastiger om met de fiets of het normale openbare vervoer te reizen. De bus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Ook op zaterdag wordt de bus ingezet en speciaal voor deze dag zoeken wij nog vrijwilligers. Meer info via Hilde Koudijs: 0252-757100, of mail: h.koudijs@welzijnskompas.nl.

A Break 4 Kids

goeddoel n De Stichting A Break 4 Kids ondersteunt zo'n 100 kinderen van 12 tot 18 jaar die om nare redenen niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen wonen in gewone huizen in gewone wijken. Van deze huizen steunt de organisatie er acht in Den Haag en twee in Zoetermeer.

Heel binnenkort worden pakketten samengesteld met basisproducten die direct nodig zijn, maar waar je niet aan denkt om in te pakken als je op stel en sprong uit huis wordt geplaatst. Denk daarbij aan shampoo, douchegel of een eigen handdoek. De spullen voor deze pakketten krijgt de organisatie van instanties en donateurs.

Op dit moment hebben ze een grote behoefte aan vooral handdoeken. Check www.abreak4kids.nl voor meer informatie.

Opvolging voor SOP voorzitter Dick Snel

sop n Tijdens het vaste driemaandelijks overleg tussen het bestuur van de SOP (Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam) met haar vrijwilligers, is afscheid genomen van de voorzitter van het eerste uur, Dick Snel.

Snel heeft te kennen gegeven dat zijn gezondheid het helaas niet toelaat om verder mee te besturen. Vicevoorzitter Hans van Mullekom, tevens penningmeester, dankte hem voor zijn inzet. Een bos bloemen, een VVV bon en applaus van alle aanwezigen, was zijn aandeel. Snel deelde mee dat het bestuur er in is geslaagd om een goede opvolger te vinden: Bert Volkerijk die samen met zijn vrouw Marijke al vrijwilliger is bij de stichting. SOP kan nog steeds nieuwe gastvrouwen-/heren gebruiken om het team van vrijwilligers te versterken, die koffie schenken bij verschillende activiteiten, een bardienst draaien en andere hand- en spandiensten verrichten. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze een flexibele instelling hebben, tussen 9.00 en 17.00 uur of in de avonduren beschikbaar zijn. Ze worden maandelijks ingeroosterd. Neem contact op met Toos van den Berg voor meer info: 06-55582015.

Waar is snelheidscontrole?

Regio n Politie Bollenstreek-Noord gebruikt de maand mei om de snelheid van de weggebruikers in Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout te controleren.

Inwoners kunnen daarbij zelf aangeven waar ze graag een snelheidscontrole zien.

De politie kiest steeds voor een door het publiek voorgestelde locatie.

Via Facebook of door het politiebureau te bezoeken kunnen inwoners een locatie aandragen.

Hen wordt gevraagd om daarbij aan te geven op welke dagen en tijdstippen te hard wordt gereden.

Na de controle geeft de politie Bollenstreek-Noord via Facebook en Twitter door waar op snelheid is gecontroleerd wat de resultaten waren.

Muurtje over zes weken klaar

centrum n Het nieuwe muurtje rondom de Witte Kerk moet over ruim zes weken klaar zijn.

De gemeente laat weten dat de plaatsing maandag 14 mei begint.

Lara wint tweede prijs

Extra kado

voor

moederdag

VVSB pakt drie punten

Zilveren Odi jubileum voor Peter vd Berg

Uitgeweid n De dominee heeft zo zijn contacten...

Logowedstrijd fusiegemeente Noordwijk


fusie n Ontwerpers bekritiseren de procedure voor het kiezen van het nieuwe logo voor fusiegemeente Noordwijk. ''Wat me stoort is de totaal kortzichtige en amateuristische aanpak'', laat ontwerper en columnist Roel Stavorinus in Adformatie weten. Freek Kroesbergen van Belangenorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) is ook niet blij. ''We zijn geen voorstander van dit soort wedstrijden'' en: ''Het is geen schoonheidswedstrijd.''


Door Piet de Boer

Kroesbergen heeft gesproken met de gemeenten. ''Ze hebben de adviezen in de wind geslagen.'' Met name zijn aanbevelingen in de BNO-pitchcode voor de presentatie van de logo's. Het opvolgen van deze aanbevelingen is natuurlijk niet verplicht, maar Kroesbergen en Stavorinus wijzen op de situatie in de gemeente Haarlemmermeer. De kritiek was daar fel op de keuze van de jury en de rol van het gemeentebestuur bij het proces. Een van de raadsleden sprak zelfs van een ''speeltuin-'' en ''Pippi Langkouslogo''. Een gemeentelogo moet niet de uitstraling hebben van een kinderserie van langgeleden.

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben ook gekozen voor een traject waar burgers de uiteindelijke keuze maken. Burgerparticipatie staat hoog in het vaandel van de nieuwe gemeente. De twintig aangeschreven ontwerpbureaus komen dan ook uit Noordwijk en Noordwijkerhout of uit plaatsen in de buurt.

Uit de ingezonden ontwerpen worden vijf voorstellen geselecteerd

Ongeveer een derde daarvan is lid van de BNO. Dat betekent dat de bedrijfsleider beschikt over erkende diploma's en de BNO-ballotage goed heeft doorstaan. Het BNO lidmaatschap is zo ook een kwaliteitsgarantie volgens Kroesbergen. Maar nuanceert hij, ''er zijn ook goede bureaus die geen lid zijn van de BNO''. Uit de ingestuurde ontwerpen worden vijf voorstellen geselecteerd door een commissie van ambtenaren en politici. 24 mei kiezen 150 burger juryleden in Noordwijk in twee ronden het nieuwe logo. Hopelijk komt uit deze voor de BNO verwerpelijke jurywedstrijd een breedgedragen ontwerp zonder Pippi Langkous associaties.

Pesthuis restauratie en uitbouw start in augustus

pesthuis n (vervolg van de voorpagina) De Hafakkers, de zorgboerderij, maar ook de Keiebeiters en de Dierenhoeve zouden samenwerken om het pesthuis te renoveren, te exploiteren en een maatschappelijke functie te geven.

Door Piet de Boer

Het zijn allemaal organisaties verbonden aan het Bavoterrein en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het liep niet zoals verwacht. ''Ik heb al maanden tot een half jaar niets gehoord en weet ook niet hoe het ervoor staat'', zegt Astrid Warmerdam van de Dierenhoeve. De heer Jaap Duijn van CV de Keiebijters verwijst door naar voorzitter van de stichting Alfons Morssink. De intentieovereenkomst met de Beukelaargroep is verlopen.

Afzonderlijk overleg

Het bestuur van de stichting Carnaval der Dieren io bleef niet stilzitten en is doorgaan met het plan: het opzetten en exploiteren van een ''sociaal maatschappelijk cultureel centrum en landschapspark op het oude Bavo-terrein in Noordwijkerhout.''

Er is veel vergaderd, zegt Morssink, maar bevestigd ook dat er nu alleen met de afzonderlijke stakeholders overleg is. ''We zijn al jaren bezig.''

Hij wacht nu op de goedkeuring van de Bavoplannen door de raad. De tekeningen zijn er al voor de renovatie van het Pesthuis met de extra gebouwen voor de carnavalsvereniging, kinderdagverblijf de Boomgaard, maar ook een plaats voor de Dierenhoeve en een horecavoorziening.

Het omgevingsplan voor de Bavo wordt in de eerstvolgende Commissievergadering Ruimte en Wonen besproken.

Als dat plan goedgekeurd wordt in de raadsvergadering hoopt Morssink in augustus of september te kunnen beginnen.

Eén miljoen euro

Hij denkt dat het totale project ongeveer 1 miljoen euro gaat kosten. De Keiebijters en de Dierenhoeve zijn echter geen kapitaalkrachtige organisaties. Morssink maakt zich desondanks geen zorgen over de kosten van renovatie en nieuwbouw. ''Ik ben een geboren optimist.''

Voorjaarsnota is Afwijkingenrapportage

financiën n Geen nieuw beleid in de voorjaarsnota van 2018. De voorjaarsnota staat in het teken van de fusie op 1 januari 2019. Er is nu even geen ruimte voor grote nieuwe plannen en nieuw beleid. Het gemeentebestuur spreekt dit jaar dan ook van een 'afwijkingenrapportage'.

Door Piet de Boer

Deze Voorjaarsnota 2018 sluit wel met een negatief saldo van 198.245 euro. Dat wordt veroorzaakt door zogenaamde 'bijramingen'. Er is onder andere meer geld nodig dan gedacht, voor het huisvesten van statushouders. De taakstelling huisvesting statushouders is voor 2018 hoger dan voorspeld. In 2018 moet er ruim 41.000 euro bij. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) kost ook meer. Daar moet 58.000 euro bij. Ook wordt in 2018 meer geld uitgegeven aan personeel. Het werk neemt toe door de fusie en een aantal ambtenaren vertrekt voortijdig. De lege plekken op de werkvloer worden ingevuld met tijdelijk personeel. Bij de afdeling Ruimtelijke Ordening zijn die extra personeelskosten ruim een half miljoen euro in 2018. De gemeente voorspelt dat het tekort van 2018 eenmalig is. Het saldo voor 2019 en volgende jaren is positief en bedraagt 49.210 euro. Dit wordt veroorzaakt door structureel lagere kosten. Op 31 mei wordt de voorjaars(afwijkingen)nota behandeld in de gemeenteraad.

Zorgpauze voor mantelzorgers

n Pilot voor 2 jaar in Noordwijkerhout

welzijn n Noordwijkerhout start met een pilot voor kortdurende respijtzorg, eigenlijk een zorgpauze voor mantelzorgers.

Piet de Boer

Noordwijk werkt al sinds november 2016 met deze kortdurende vervangingen van hulpverleners. De zorgpauze maakt het mogelijk dat 'zorggevers' hun sociale contacten kunnen onderhouden of gewoon een uur kunnen sporten.

Mensen weten niet dat ze voor de gemeente mantelzorgers zijn. ''Ben ik mantelzorger?'' hoort wethouder Bert Gotink regelmatig op bijeenkomsten over zorg. Je bent mantelzorger als je iemand verzorgt voor tenminste acht uur per week. Je doet dat nu al drie maanden of langer. Je staat als mantelzorger ingeschreven bij de mantelzorgconsulent in Noordwijkerhout.

Als alles goed gaat is er niets aan de hand, maar een mantelzorger leeft niet alleen om te zorgen. Met deze kortdurende Zorgpauze vooral kun je een keer naar naar een verjaardag van een familielid of naar de klaverjasclub.

Met de Zorgpauze wil de gemeente overbelasting van zorgverleners voorkomen.

(lees verder op pagina 7)

Deze pilot Zorgpauze is vooral bedoeld voor volwassen zorgverleners die zorgen voor een andere volwassene met dementie of langdurige lichamelijke klachten. Als de zorggever een keer weg moet of met vrienden wil afspreken, zorgt de gemeente via het Wmo Adviescentrum voor een vervanger. Ook tijdelijke ondersteuning bij het eigen huishoudelijk werk is mogelijk. In Noordwijk hebben ze al goede ervaringen met deze pauze voor mantelzorgers. Even de tijd om iets anders te doen. Het is laagdrempelige zorg en vaak een goede oplossing om de eigen sociale contacten te onderhouden.

Jeugdigen

Na 2019 zal de regeling Zorgpauze misschien permanent worden. Dan zal ook gekeken worden of jongeren die mantelzorg geven voor een Zorgpauze in aanmerking kunnen komen. Kinderen met zorgtaken presteren minder op school en hebben minder sociale contacten, als ze zorg moeten verlenen. Bijvoorbeeld aan een van hun ouders. Als u mantelzorger bent kunt u bij het Wmo Adviescentrum informeren of u van deze kortdurende hulp gebruik kunt maken.

Tijdens het persgesprek van vorige week merkte burgemeester Goedhart op, 'eigenlijk is er geen nieuws, de ontwikkeling rond het Bavo-terrein, de sportvelden en de bouwactiviteiten in de Zilk liggen op schema, geen nieuws dus.

Nieuws had alleen wethouder Gotink. Op zijn manier, zeer uitgebreid dus, meldde hij dat er voor de mantelzorgers betere voorwaarden worden gerealiseerd. Noordwijk heeft ook een speciale regeling, we passen dat niet aan, maar creëren een eigen regeling.

Niet inpassen in Noordwijk want de Noordwijkse regeling loopt nog twee jaar en bestaan er straks in de fusiegemeente Noordwijk, twee regelingen voor mantelzorgers.

Afgaande op het aantal deelnemers aan de moederdagmarkt, zou je toch denken dat er wel handel is in ons dorp. In de zeestraat is een kledingwinkeltje geopend en het 'gewenste horecaplein' rond de Witte Kerk krijgt, middels de opening van een lunchroom, weer wat meer uitstraling.

Gezamenlijk opende de wethouder van Noordwijk en Noordwijkerhout een toeristisch fietspad. Dwars door de bollenvelden en over het terrein van de Sancta Maria. Toerisme waarna de fusie, zeker voor de gemeente Noordwijk, de nadruk op zal worden gelegd. Voor Noordwijkerhout zaak zich te blijven presenteren als 'Hart van de Bollenstreek'.

Met enige vertraging is begonnen met de realisatie van het muurtje rond de Witte Kerk. Als het meezit, is het voor het zomer seizoen klaar. De bestrating moet nog even wachten. Gebrek aan stenen is de reden. Het idee van een nieúwe bestrating kwam ook, ja-ja, zo plotseling dat er inmiddels geen stenen genoeg meer zijn en we kennelijk op een wachtlijst staan. Uitstel dus, maar ook dit keer weer in overleg met de NOV. Prima toch het overleg met de NOV en de gemeente was er altijd wel, maar nooit zo intensief als de laatste tijd vooral over de ontwikkeling rond de Witte Kerk.

Gelukkig was het prachtig weer en konden onze gasten genieten op de terrassen van de horeca, zonder last te hebben van bouwactiviteiten.

Genieten kunnen we ook dit jaar weer van de wekelijkse activiteiten georganiseerd door de NOV. Hoe het zal gaan na de fusie? Daar wordt al over gesproken. Met diverse ondernemers verenigingen in de beide dorpen zal het inpassen van alle activiteiten nog een hele klus worden.

Jacques Looijestijn

Bollenpellen voor managers

Foto: Caroline Spaans

Regio n 'Bollenpellen voor managers' is de titel van het eerste boek van Toon van Tol uit De Zilk. Het boek bevat negen werkstrategieën voor managers en leidinggevenden die universeel toepasbaar zijn. Uniek is dat Van Tol de inspiratie hiervoor vond in de bollen.

Door Wilma van Velzen

Toon van Tol: Het schrijven duurde zo'n twee maanden; het bedenken zeker tien jaar. | Foto: pr

"De beroemde uitspraak; het schrijven duurde ongeveer twee maanden, het bedenken meer dan tien jaar is ook op mij van toepassing", begint Van Tol gevat. "Al zolang ik mij kan herinneren ben ik gefascineerd in hoe dingen werken. Het simpele werk als bollenpeller naast de kruk van mijn moeder gebruik ik vaak als voorbeeld om uit te leggen wat de kracht is van de eenvoud. Bollenpellers werden in de schuur vaak gevraagd 'geen vogelnestje te maken', wat voor mij een prachtig handvat is om mensen aan te sporen de werkplek, en de bovenkamer, schoon en opgeruimd te houden. Of neem 'een kop op de mand'.

'Geen vogelnestjes maken'

"Dat vergelijk ik graag met net dat stukje extra waarmee je het onderscheid kunt maken in gewoon je werk doen of écht succesvol worden. Deze en meer voorbeelden resulteerden in negen werkstrategieën, als basis van mijn boek. En of je nu bollenpeller of de grote Frits Philips bent, deze strategieën werken voor iedereen."

De strategieën van Van Tol kunnen gezien worden als metaforen die universeel toepasbaar zijn. "In de bollenwereld begrijpt men wel wat het is om 'geen vogelnestjes te maken' en 'de werkvloer goed opgeruimd' te houden. Maar ook in andere branches zoals in ziekenhuizen, de zorg of het midden en kleinbedrijf herkent men zich hierin. Bij lezingen heb ik dit in de praktijk al meerdere keren zo ervaren. Mijn eerste strategie is 'Een beetje klooien en vlooien'. Zo begint het meestal in het leven en op het werk. Je moet immers eerst die 10.000 vlieguren maken anders word je meestal niet écht succesvol. Mijn slotstrategie is altijd 'Zorg goed voor jezelf, want daar wordt iedereen beter van' ofwel 'bollen pellen voor jezelf."

Illustraties

Visueel wil het oog ook wat volgens Van Tol en dus heeft illustrator Gerard Gratema iedere strategie van een eigen plaatje voorzien. Ook verder in het boekje zijn illustraties doorgevoerd, evenals op zijn website www.bollenpellenvoormanagers.nl "De plaatjes zijn zo veelzeggend dat ook mijn zonen Twan en Tijn, de nieuwe generatie bollenpellers, in een oogopslag zagen waar het om ging. We hebben ook nog wat mokken met strategieën bedrukt en vervolgens een eigen 'bollenpelhandel' opgestart. De boekjes kosten 14,95 per stuk inclusief verzendkosten en zijn via de website te bestellen. Bollenpellers Twan en Tijn zorgen voor de verzending."

Vermeldenswaardig is nog dat Van Tol het eerste exemplaar van zijn boek zaterdagmiddag 28 april in Hotel De Nachtegaal van Lisse heeft overhandigd aan Peter Ruigrok, directeur van Ruigrok Productie.

Iedere zomer vakantiewerk in de bollen

De link tussen hen, zo verklaarde Van Tol, is dat Ruigrok evenals hijzelf als kleine jongen iedere zomer vakantiewerk deed in de bollen. "En beiden zijn we aan de Leidsevaart geboren, de een in Lisse de ander in Hillegom. Dagelijks stuurt Ruigrok nu meer dan 1500 mensen op pad om de werkstrategieën in praktijk te brengen, daarmee is hij zeer succesvol ondernemer geworden en een inspiratie voor Van Tol

Adviseur

Ook op zijn eigen werkplek als commercieel adviseur zorgt Van Tol voor een tafel vol bollen. "Anders kun je niet pellen" zegt hij gevat. In de historische tuinen van de Hortus Bulborum in Limmen ontdekte Van Tol dat de oudste in Nederland bekende tulp de Duc van Tol (1595) is vernoemd naar Aleid van Tol, de vrouw van Adrieaan Duyck Heer van Oudkarspel. "In de familiestamboom ben ik al terug bij de Van Tollen uit Nieuwveen en ooit hoop ik ook een link te vinden naar Aleid van Tol. Dat zou mooi passen in mijn bollenpelverhaal, want de tulp Duc van Tol is commercieel, wordt al jaren geteeld en diens nazaten staan nog steeds in mijn tuin."

Zorgpauze voor mantelzorgers

welzijn n (vervolg van pagina 5) Deze pilot Zorgpauze is vooral bedoeld voor volwassen zorgverleners die zorgen voor een andere volwassene met dementie of langdurige lichamelijke klachten.

Als de zorggever een keer weg moet of met vrienden wil afspreken, zorgt de gemeente via het Wmo Adviescentrum voor een vervanger. Ook tijdelijke ondersteuning bij het eigen huishoudelijk werk is mogelijk. In Noordwijk hebben ze al goede ervaringen met deze pauze voor mantelzorgers. Even de tijd om iets anders te doen. Het is laagdrempelige zorg en vaak een goede oplossing om de eigen sociale contacten te onderhouden.

Na 2019 zal de regeling Zorgpauze misschien permanent worden. Dan zal ook gekeken worden of jongeren die mantelzorg geven voor een Zorgpauze in aanmerking kunnen komen. Kinderen met zorgtaken presteren minder op school en hebben minder sociale contacten, als ze zorg moeten verlenen. Bijvoorbeeld aan een van hun ouders. Mantelzorgers kunnen via het Wmo Adviescentrum informeren of ze van deze kortdurende hulp gebruik kunnen maken.

NI.M.B.Y.

Wie wel eens naar de Rijdende Rechter kijkt, weet meestal van tevoren al waar het om gaat. Buren willen de maximale vrijheid tegenover elkaar. De heg, de schutting, het schuurtje of de oprit zijn de steen des aanstoots. Nimby is weliswaar een Engelse afkorting: not in my backyard, maar iedereen weet dat het om meer gaat dan de "achtertuin". Oude irritaties komen, soms heel heftig, boven en heel Nederland smult ervan.

Wat heeft dit nu met de bollen te maken? Afgelopen weken was de Bollenstreek mudvol met toeristen. Natuurlijk gelokt door de Keukenhof, maar ook door het mooie weer en gebruik makend van de vrije dagen. Bollentelers hebben borden laten maken die, in Jip-en-Jannekestijl, vragen om de foto's vanaf het kopeinde van de velden te maken. Nu, dat pakte averechts uit. Hele horden bezoekers lopen het veld in. Ik heb ze hier bij Leeuwenhorst gezien, met hond en al en dan later door het bed lopend alsof het gras is!

Hebben kwekers ook het nimby-gevoel? Lang niet allemaal. Keukenhof vraagt zijn buren om het koppen van de tulpen over het weekeinde een te tillen. Als je dan de verrukte gezichten van de fotonemers ziet, heeft dat toch wel wat. Wat dacht je van de velden van WAM Pennings aan de Oosterduinen? Alleen de ijscoman ontbrak, dan was het beeld compleet geweest. In Noord-Holland gaan ze er anders mee om. Op een aanhangwagen achter de trekker wordt je, als toerist, rondgereden over de mooiste paden! In Engeland is er het systeem van "public footpath", je hebt de bezoekers maar op je land toe te laten, zij het onder bepaalde restricties. Hoe dan ook, voor al die kwekers die gruwen van al die bezoekers: het duurt maar even!

Aad van Ruiten

Obstakelrun in Speelakker

kids n In waterspeeltuin De Speelakker is maandag 21 mei een Obstakelrun voor kinderen.

Naar een idee van Jantje Beton wordt de waterspeeltuin dan door twee maatschappelijke stagiaires omgebouwd tot een hindernisparcours. Vorig jaar was De Speelakker de eerste speeltuin waar een Obstakelrun werd georganiseerd.

Dit was een groot succes en dus voor herhaling vatbaar. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn maandag van 10.30 tot 14.30 uur welkom om mee te doen.

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

De Obstakelrun is een activiteit om met elkaar in beweging te komen en daagt kinderen uit tot avontuurlijk, educatief en prikkelend buitenspelen. Door het afleggen van een parcours met hindernissen leren kinderen grenzen verleggen, angsten overwinnen, samenwerken en successen ervaren. Dit geeft ze een sterke en gezonde basis voor de toekomst.

Het project 'De Obstakelrun' is vorig jaar door Jantje Beton getest op een aantal locaties.

De Speelakker in Noordwijkerhout was de allereerste speeltuin die de Obstakelrun samen met Jantje Beton organiseerde. Ook dit jaar maken twee maatschappelijke stagiaires (Sjaak en Gideon van het Fioretti College) het mogelijk dat de speeltuin voor één dag wordt omgebouwd tot een parcours met verschillende obstakels, dat alle kinderen uit de omgeving op 21 mei kunnen afleggen.

Ieder mag de obstakels op zijn/haar eigen manier en eigen tempo overwinnen.

Het is geen wedstrijd, kinderen helpen elkaar naar de finish. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud mogen meedoen.

Tip: trek kleren aan die makkelijk zitten en die vies mogen worden.

Kijk voor meer informatie op www.speelakker.nl of op onze FaceBook pagina.

nieuws/column

Tien halve marathons voor de waterschapsverkiezingen van start

De eerste run begon start vanaf de Langevelderslag richting IJmuiden. | Foto: pr

sportief n Dijkgraaf Rogier van der Sande van het Hoogheemraadschap van Rijnland gaf zondag 13 mei met een waterpistool het startsignaal van de eerste halve marathon voor de #RunRijnland-campagne. De 1ste van de 10 etappes langs de grenzen van het Rijnlandse waterschap ging over het strand, van Langevelderslag naar IJmuiden Zeehaven.

Waterschapsbestuurder Joas van den Berg organiseert #RunRijnland en rent zelf langs de grenzen van Rijnland. Zo wil hij ruchtbaarheid te geven aan de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019. Een miljoen Rijnlandse inwoners mogen dan stemmen voor een bestuur dat beslist over veiligheid, schoon en gezond water in hun gebied. Van den Berg is naast zijn werk als milieuexpert sinds 2014 actief voor de Algemene Waterschapspartij (AWP). Met zijn 35 jaar is hij het jongste commissielid. De eerste etappe was een strandetappe langs de Waterleidingduinen en Nationaal Park Zuid-Kennermerland. "Net voorbij Parnassia, ten noorden van Zandvoort, zagen we gaten in de duinen. De eerste hoge duinenrij is deels afgegraven en de duinkommen ontdaan van struiken. Zo krijgt de wind vrij spel om het zand te verstuiven in het natuurgebied. Zo blijft het echte duinlandschap behouden, zonder dat de veiligheid op het spel staat," laat Van den Berg weten. Iedereen met wat kilometers in de benen is welkom om mee hard te lopen. De tweede etappe vanaf IJmuiden naar Zijkanaal B is op 3 juni. Opgeven via: RunRijnland@algemenewaterschapspartij.nl. Meer info: www.runrijnland.nl

Bomenwandeling

groen n Het thema van de bomenwandeling van dit jaar is de bloeiwijze. De organisatie laten graag zien hoe klein en soms hoe groot de bloeiwijze kan zijn.

De wandeling loopt vanaf de Brink langs de hartjesboom, waar de eigenaresse achter haar raam ook de Tamarinde tentoonstelt. Via de ingang Bavo tuin door naar de Engelse tuin waar de aandacht ligt op het behoud van de mooie oude bomen die hier staan. Tijdens het uitzetten van de bomenwandeling is geconstateerd dat er nog maar één Maki boompje dat geschonken is door Hirado, in de tuin van het gemeentehuis staat. Het is te hopen dat het boompje dat er nog wel staat langer in leven blijft. De wandeling start om 19.15 uur vanaf de Brink. Duur ongeveer een uur en een kwartier. Meelopen kost 2.50 euro. De opbrengst gaat naar het vervaardigen van een naamplaatje voor de Makiboom.

Bewust wandelen organiseert 2 maal per jaar een extra wandeling in Noordwijkerhout. Dit is een bomenwandeling, om de kennis te vergroten en met andere ogen naar bomen te kijken. Ook start na de meivakantie, op dinsdag 15 mei weer bewust wandelen. Iedere dinsdag een uur wandelen in en om Noordwijkerhout wordt 5 kilometer gewandeld met als doel: helderheid van geest, opbouwen van conditie, genieten van de omgeving en elkaar. Dinsdagochtend start 9.00 uur ingang Munnekeweij, Via Antiqua 28, 's avonds start om 19.30 uur viaductweg 50 ingang x-out. Kosten per wandeling 2.50 euro.


Dominee

Mijn ouders zijn gedoopt en trouwden in de kerk. Daar hield het zo'n beetje op voor wat betreft het geloof. Wij groeiden op 'met respect voor'. We hadden een bijbel in huis en zondag was een rustdag. Als in: relax-dag.

Met een eigen zaak die de andere zes dagen van de week open was, waren zowel mijn vader als moeder bekaf op zondag. Voor twaalven kwam je je bed niet uit. Het motto luidde steevast: zo laat mogelijk ontbijten en dan naar opa en oma. Daar kwamen ooms, tantes, neefjes en nichtjes bij elkaar om de ongeëvenaarde eigengemaakte soep van oma te eten, te borrelen en daarna om 19.00 uur gezamenlijk naar Studio Sport te kijken. Vervolgens ging je vroeg je mandje in, want de volgende dag ging om 7.00 uur de wekker weer.

Nee. De zondag had bij ons geen enkele kerkelijke functie. Het geloof beperkte zich tot een 'Here zegen deze spijzen amen' voor het eten.

Ik zat wel op een hervormde kleuterschool. Een van mijn klasgenootjes woonde in dezelfde straat als ik. Zijn ouders waren, zoals wij dat noemden 'van-de-zwarte-kousen-kerk'. Iedere zondag liep het hele gezin langs ons huis naar de kerk. Vader voorop. Zwart pak, een hoed op, hoofd gebogen, handen op zijn rug. Moeder liep daarachter, in een diep donkerblauw mantelpak, hoed op en haar lange haren in een dikke knot met een netje er over heen. Mijn klasgenootje liep met zijn twee grote zussen achter zijn ouders: hij met opgeschoren haren en zijn zussen met de haren in lange vlechten. Ik zie ze nog zó voor me. Het gezin straalde geen blijdschap uit. Dat is me altijd bijgebleven. Met mijn klasgenootje kon je lachen, maar niet op zondag. Dan moest hij tussen de kerkgangen door naar zondagsschool en mocht nooit buitenspelen. Hun dominee heb ik één keer gezien, toen ik bij ze thuis was. Zo'n smoezelige, onverzorgde, kalende man, de je heel streng aankeek. Ik voelde me dan als kind heel slecht, omdat ik eigenlijk in niks geloofde.

Toen ik drie jaar geleden redacteur werd van het Noordwijkerhouts Weekblad kreeg ik wekelijks contact met 'onze' dominee. Dat verloopt meestal via de mail en een enkele keer via de telefoon. Ik had destijds geen idee hoe hij er uit zag, of hoe oud hij is. Ik stelde me gewoon een dominee voor. Smoezelig. Onverzorgd. Kalend. Streng. Vorig jaar, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op het gemeentehuis, kwam ik in gesprek met een heel aardige man die ik niet kende, maar zo'n beetje alle aanwezigen wel. Zo bleek. Halverwege het gesprek dacht ik: wat een knappe man is dit! Vriendelijke blik, mooie ogen, goed gekleed. Geïnteresseerd in wat je te vertellen hebt. U raadt het al. Alleen dat kalende. Dat klopte wel.

Caroline Spaans

Redacteur

Noordwijkerhouts Weekblad

Omgevingsvisie verrijkt met komst Space campus

regio n In zijn nieuwjaarstoespraak zei burgemeester Jan Rijpstra (Noordwijk) over 2018: 'Waar willen we heen met onze gemeente, waar zijn we naar op zoek en wie zijn wij?'

Hij stelde vast dat ruimtevaart ontwikkeling een doel kan zijn en kondigde het Noordwijkse jaarthema aan: 'Space'.

Naast de bestaande samenwerking met ESA-Estec, één van de pijlers van de Noordwijkse economie, zijn er al vele activiteiten op het gebied van de ruimtevaart in Noordwijk.

Het college wil nu werk maken van een de realisatie van een Space campus en wil dit ook vastleggen in de Omgevingsvisie.

Vanuit de Bollenstreek is aangegeven dat men alles wat met ruimtevaart en ESA-Estec te maken heeft , ziet als een belangrijke impuls voor de economie in de gehele streek. Men wil , indien dit mogelijk blijkt, deze campus realiseren op het Space Bussinesspark.

Maar allereerst wordt er gedacht aan het ontwikkelen van een Space Experience Centre. Wat eigenlijk het doorontwikkelen is van het reeds bestaande Space Expo.

Maar men ziet meer mogelijkheden en voldoende kansen in het realiseren van een verzamelterrein waarop innovatieve bedrijven, alsook organisaties die een link hebben met de ruimtevaart, op de Space Tech campus.

Van hieruit komen dan hopelijk kansrijke verbindingen en cross-overs met het onderwijs, met onderzoeksinstellingen en mogelijk met start-ups.

Het kenmerk van dit laatste cluster zou zijn dat het al open infrastructuren kent en kansen biedt aan betrokken burgers, consumenten en werknemers.

ravotten n In de waterspeeltuin de Speelakker kunnen kinderen zich Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, uitleven tijdens de obstakelrun. Zoals al vermeld op pagina 7. Hier nog een mooie foto van de run van vorig jaar. Aanmelden hoeft niet en het duurt van 10.30 tot 14.30 uur. Deelname is gratis.

De Obstakelrun is een activiteit voor kids tussen de 4 en 12 jaar en is bedoeld om met elkaar in beweging te komen en kinderen uit te dagen tot avontuurlijk, educatief en prikkelend buitenspelen. Het project 'De Obstakelrun' is vorig jaar door Jantje Beton getest op een aantal locaties. De Speelakker in Noordwijkerhout was de allereerste speeltuin die de Obstakelrun samen met Jantje Beton organiseerde. Ook dit jaar maken twee maatschappelijke stagiaires (Sjaak en Gideon van het Fioretti College) het mogelijk dat de speeltuin voor één dag wordt omgebouwd tot een parcours met verschillende obstakels. Kinderen mogen de obstakels op zijn/haar eigen manier en eigen tempo overwinnen. Het is geen wedstrijd, kinderen helpen elkaar naar de finish.

column/nieuws

Pinkster Proefvaartweekend bij Jachthaven Poelgeest

De comfortabele Maril 7Nxt sloep. | Foto: pr

regio n Het komend pinksterweekend organiseert Jachthaven Poelgeest in Oegstgeest een Antaris, Maril en Maxima Proefvaart Weekend! Tijdens dit weekend is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met deze sloepen en tenders.


Poelgeest staat al jaren bekend vanwege de super luxe Antaris en Maril sloepen en heeft dit jaar haar assortiment uitgebreid met de Maxima tenders.

Klaar voor een tocht in boot met zwemplateau

De sloepen en tenders van Maxima worden geleverd met Honda buitenboordmotoren en Vetus dieselmotoren in afmetingen van 4,85 tot 6,30 meter.

Scherpe prijs

Deze boten onderscheiden zich in comfort en gebruiksgemak voor een zeer scherpe prijs.

Van de Friese sloepenbouwer Maril ligt de dit jaar uitgekomen 7Nxt klaar voor een proefvaart.

De 7Nxt is de grotere broer van de 6Nxt. Kenmerkend voor de nieuwe Maril serie is de functionele deur in de spiegel die toegang biedt tot het geïntegreerde zwemplateau.

Midscheeps zijn een makkelijk toegankelijke koelkast en spoelbak ingebouwd.

De breedte gecombineerd met het vlakke onderwaterschip zorgt voor veel stabiliteit en vaarcomfort.

Naast de nieuwe Maril liggen ook de immens populaire Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een proefvaart.

Met deze vernieuwende modellen heeft Antaris veel succes.

Al vijf jaar achtereen is de maximale productie gedraaid. Voor de snelle beslisser is het mogelijk nog deze zomer met één van deze prachtige sloepen het water op te gaan.

Poelgeest heeft diverse uitvoeringen op voorraad en nog enkele in aanbouw.

Schuitje varen, theetje drinken

Ook kennis maken met deze prachtige boten?

Kom dan langs op het Pinkster Proefvaart weekend.

De vloot ligt klaar op zaterdag 19 en maandag 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 20 mei van 13.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest, Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest.

Voor meer informatie kijk op: www.poelgeest.nl.


VVSB wint bij gedegradeerd De Dijk

voetbal n De tweede degradant in de Tweede divisie is bekend. De Dijk uit Amsterdam zal volgend seizoen in de Derde divisie acteren. Doordat VVSB haar sportieve plicht nakwam en bij De Dijk won met 0-1, kan de ploeg van Jochem Twisker zichzelf niet meer redden. Pieter Koopman zorgde namens VVSB voor de enige treffer, waarin gezien de eerste helft dat er toch echt te weinig waren.

Door Stefan van den Burg

In een zeer aantrekkelijke eerste helft kregen beide ploegen wel een aantal kansen, maar waren die van de Noordwijkerhouters een stuk gevaarlijker. Tommy Bekooij en Loyd van der Wilden konden het net niet vinden. Aan de andere kant was het Harry Zwarthoed die via de vuisten van doelman Ruben Valk de paal trof.

In de 17de minuut was het dan wel raak voor VVSB. Na een goede combinatie tussen Bekooij en Mitchell Theuns, gaf laatstgenoemde de bal voor op Pieter Koopman. De spits van VVSB wist hier wel raad mee en gaf het beslissende tikje. Niet veel later had Van der Wilden de kans op 0-2, maar hij schoot op de vuisten van doelman Roy Pistoor.

Ook vleugelverdedigers Richelo Fecunda en Peet van der Slot waren gevaarlijk, maar zij hadden het vizier net niet op scherp staan. Vlak voor de rust had Bekooij de marge kunnen vergroten op aangeven van Vladimir Jozic.

De buitenspeler van VVSB schoot de bal echter over het doel van De Dijk.

In de tweede helft waren de kansen in eerste instantie nog voor VVSB, maar naar mate de wedstrijd vorderde nam De Dijk het initiatief over op zoek naar hun laatste redmiddel. De Amsterdammers wisten van te voren dat zij een overwinning nodig hadden om nog uitzicht te houden op plaats 16 en gingen al snel alles of niets spelen.

Lars Raaijen had een enorme kans na het mistasten van Tomas Arroyo en Valk.

De speler van De Dijk wilde de bal met een stift in het doel werken, maar zag te laat dat Jordy Zwart op de doellijn was gaan staan en kon op tijd wegwerken.

In de slotfase was Tony Tol nog dichtbij de gelijkmaker uit een vrije trap, echter was het Valk die zijn doel schoon hield.

Van Nispen ongelukkig in de slotfase

voetbal n Van Nispen begon goed aan de wedstrijd tegen Nicolaas Boys. De gastheren uit Nieuwveen wisten in de eerste helft weinig te creëren en Van Nispen verwierf zich wat kleine kansjes.

De verdediging onder leiding dit keer van Mark van Saase liet weinig steken vallen. Nick van Westerop verving op het middenveld Koen van der Linden die een schorsing uitzat. Na een half uur spelen wist Jeffrey van der Geest, na een goede pass van Jelle Vleugel, de keeper uit te spelen en de bal in de touwen te schieten. Zo zette hij Van Nispen op een 0-1 voorsprong.

Na de rust waren de rollen omgedraaid en zette Nicolaas Boys veel meer druk op de defensie van Van Nispen. Het verwierf een aantal goede kansen maar keeper Tom van Maris redde keer op keer. Vijftien minuten voor tijd was het wel raak voor de gasten uit Nieuwveen. Een hoge bal van invaller Bart Verlooij verdween via de lat en paal achter doelman Tom van Maris: 1-1. In de blessure tijd was het weer raak voor invaller Verlooij. Hij lobte de bal over keeper van Maris en bracht zo de drie punten voor Nicolaas Boys binnen.

Zondag 20 mei is de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen thuis tegen ASC. De mannen van René Ras hebben de punten nog hard nodig om zich veilig te spelen.

J. Bernlef

Hersenschimmen

Het eerste boek dat ik las van de kleine volwassenenafdeling van de Zoeterwoudse buurtbibliotheek van mijn jeugd en dat de overstap vormde naar Remco Campert en Tommy Wieringa. Over de aan dementie lijdende Maarten Klein, die midden in een sneeuwlandschap zijn greep op de werkelijkheid steeds meer verliest. Met name de steeds moeizamere liefde tussen Maarten en zijn vrouw Vera ontroert. En dan nadert het einde, met steeds meer gaten in het geheugen, en steeds meer wit op de pagina's. Nog steeds een aanrader.

Julian Barnes

Alsof het voorbij is

Een compacte roman over de kwetsbare Tony Webster, die, terugkijkend op zijn leven, moet concluderen dat hij een voortkabbelend bestaan heeft geleid, zonder hoge pieken of diepe dalen. Maar dan vindt hij het dagboek terug van een jeugdvriend die zelfmoord pleegde en verandert zijn kijk op de geschiedenis. Met Alsof het voorbij is won Barnes de prestigieuze Man Booker Prize. Onlangs ook nog eens prachtig verfilmd, met Jim Broadbent en Charlotte Rampling in de hoofdrollen.

Remco Campert

Een liefde in Parijs

Schrijver Richard Sanders komt in Parijs een vrouw tegen die hem herkent, terwijl hij niet weet wie zij is. Wel schieten andere beelden aan hem voorbij, die duidelijk maken hoe ambitieus hij aan het kunstenaarschap begon, maar, in tegenstelling tot zijn goede vriend Tovèr, nooit is doorgebroken. Een liefde in Parijs is, net als Camperts andere romantische verhalen, weer vol van melancholie en dwingt tot dezelfde nauwkeurige observaties als zijn hoofdpersonen. Subtiel en sfeervol – alsof je zelf door de Parijse straten loopt.

tip van de bieb:

D. Draaisma

Vergeetboek

In mei staat de Bibliotheek Bollenstreek in het teken van Mijn Brein. Daarom praten neuropsycholoog Erik Scherder en organisatiepsycholoog Kilian Wawoe op 23 mei in Noordwijk over stress op de werkvloer. 29 mei ontvangt Oegstgeest geheugenprofessor Douwe Draaisma. De lezing in Noordwijk is uitverkocht; voor die in Oegstgeest zijn nog kaarten.

Anne van den Dool

Anne van den Dool (1993), Collectiespecialist van de Bibliotheek Bollenstreek en lezer in hart en nieren deelt graag haar leestips met jullie. Deze keer in het teken van het thema Mijn Brein, dat in de maand mei in de bibliotheek centraal staat.

leestips/nieuws

Veelbelovend lokaal talent speelt hoofdrol in musical Guys en Dolls

Sarah (Chantal Bakker) en Sky. | Foto: pr

regio n In de Nagtegaal speelt de komisch, romantische Broadway hit, Guys & Dolls waarin een hoofdrol is weggelegd voor Chantal Bakker.

De talentvolle Noordwijkerhoutse neemt de rol van de voorbeeldige en vrome jonge vrouw Sarah voor haar rekening. Sarah tracht een missiepost van het Leger des heils overeind te houden. Haar voorspelbare leventje bij het leger wordt ruw onderbroken wanneer ze in contact komt met de gewiekste Sky.

"In eerste instantie begreep ik Sarah's beweegredenen nog niet zo goed," vertelt Bakker, "maar na enkele solistenrepetities ging dat al een stuk beter.

Zonder mijn 06 zou ik niet kunnen

Sarah is heel nadenkend, soms een beetje té zelfs, terwijl ik juist meer impulsief en druk kan zijn. Toch zie ik ook gelijkenissen want we stellen ons beide een doel voor ogen en daar gaan we dan volledig voor. Dan weet je zeker dat je er echt alles voor hebt gedaan!"

Vanwege de leuke kleding ze best in de jaren '50 hebben kunnen leven, maar zegt ze: "Ik zou m'n mobiel toch wel iets te veel gaan missen!".

Bakker raadt iedereen aan om te komen kijken. "Het is een ongelofelijk grappig stuk, waarbij twee onwaarschijnlijke werelden bij elkaar komen. Dat zorgt natuurlijk voor hilarische momenten, maar er zijn absoluut ook lieve en ontroerende stukken! Omdat je er als publiek middenin zit, zul je je geen moment vervelen.

Extra spannend

Het wordt voor Bakker overigens een extra spannend rond de voorstellingen. Naast deze hoofdrol moet zij namelijk ook nog eens haar examens doen. "Tot nu toe ben ik nog redelijke relaxed, maar mijn laatste tentamen is op de dag van de première. Het enige wat ik kan doen is me goed voorbereiden. Ik heb dan ook nog geen moment spijt gehad dat ik deze rol heb aangenomen, het is zo'n gave ervaring!"

Professionele aanpak

Vooral de sfeer binnen de groep is iets waar ze graag over vertelt. "Dit jaar zal mij altijd bij blijven. Ik ben natuurlijk de jongste en ben er ook nog eens later bijgekomen, maar dat heeft nooit uitgemaakt. Ik voel me super thuis in deze groep en dat komt door de leuke sfeer en het welkome gevoel dat iedereen me gaf. Daarnaast heeft MuBo een hele professionele aanpak die ik nog niet eerder had meegemaakt!"

MuBo speelt Guys & Dolls op 25, 26 en 27 mei en 1 en 2 juni in de Nachtegaal, Lisse. Zaterdag 26 mei is uitverkocht. Voor de overige voorstellingen zijn nog maar beperkt kaarten beschikbaar. Kaarten zijn te verkrijgen via www.stichtingmubo.nl

Runderpest (deel 2)

Interessant is de invloed die de veepest heeft op de prijzen voor onroerend goed. De Gouden (17e) eeuw heeft de welvaart in ons dorp absoluut bevorderd, maar met die welvaart stegen ook de prijzen van agrarisch onroerend goed. Tussen 1640 en 1700 betaalt de rijke burgerij grof geld voor boerderijen en landbouwgrond, er lijkt bijna lukraak gekocht te worden.

Hoe anders is het ten tijde van de veepest, in een eeuw waarin het land het economisch toch al moeilijk had. Pieter Stalpert moet in 1679 voor boerderij Westerhout 11.000 gulden neertellen. De weduwe Van der Hans probeert in 1766 dezelfde boerderij met ongewijzigde hoeveelheid weiland te verkopen maar vangt daar nog maar 2700 gulden voor. Op vier percelen land wordt niet eens een bod uitgebracht, er was geen animo voor. Jonkheer Vladeracken koopt boerderij Groenewege aan de Zeestraat in 1680 voor 9000 gulden. Voor die prijs krijgt hij ook de bijbehorende 20 hectare weiland. Na de derde pestgolf kopen Hendrik Verdegaal en Jan Langeveld deze boerderij in combinatie met de naastgelegen hoeve de Hut en een dubbele hoeveelheid weiland voor slechts 5150 gulden. De invloed van de veepest is overduidelijk en de prijzen van onroerend goed zullen pas na 1825 herstellen.

In 1749 tellen de erfgenamen in de stal van Dirk Elstgeest die zijn woning had tegenover de Witte Kerk negen koeien waarvan zes ziek en drie "gebeterd" zijn. De gangbare prijs voor een koe lag tussen de 40 en 80 gulden, maar voor Dirks nalatenschap waren de beesten nagenoeg waardeloos. Het jaar erop gaat Cornelis Langeveld op boerderij Sasbergen failliet en dat lot treft ook Huibert Simonszoon Heemskerk die boerderij Sixenburg pacht. De ziekte houdt aan want in 1755 noteert de notaris op boerderij Westerhout dat 10 van de 15 koeien van de overleden vrijgezel Laurens Erffoort gestorven zijn.

Een Noordwijkse statistiek geeft inzicht in het verloop van de ziekte tijdens de 3e ziektegolf. In juni 1769 wordt bij boer Cornelis Brelofsbergen die in het Langeveld 14 koeien hield vastgesteld dat 1 koe aan de ziekte zou zijn overleden. Een conclusie die mogelijk in paniek is getrokken want het blijkt loos alarm. Cornelis komt later niet meer in de statistiek voor. Er zijn nog een paar schijngevallen maar eind 1769 wordt duidelijk dat de veepest werkelijk heeft toegeslagen. Twaalf stallen zijn binnen enkele weken besmet. Van de 110 koeien in deze stallen zijn er dan nog 81 gezond.

Daarna gaat het snel, af te leiden uit de maandelijkse rapporten. In maart 1770 is de ziekte op haar hoogtepunt en tellen we 65 besmette stallen met 651 koeien, waarvan er 394 gestorven zijn en 142 "gebeterd". Slecht 115 koeien (17%) zijn gezond gebleven. In de maanden erna komt er nog maar een handvol bedrijven bij. De grote boeren Cornelis en Jacob Heemskerk die aan het einde van de Langevelderlaan wonen lijken aanvankelijk buiten schot te blijven maar worden die zomer alsnog toegevoegd aan de lijst. Cornelis met 33 koeien houdt slechts 6 gezonde dieren over. Jacob heeft 35 beesten en mag met 20 gestorven dieren niet eens mopperen, want er zijn collega's die alle dieren kwijtraken.

Opvallend genoeg zijn er aan de duinkant andere boeren die gespaard worden, zij komen niet in de statistiek voor. Dit geldt voor Pieter van den Berg op Kijkduin, Adam Wijnands op de Witte Raaf en de weduwe van Cornelis Hendrikszoon Heemskerk op de Woeste Hoeve in het Langeveld. Deze derde golf was dus kort maar heftig.

De runderpest zal ook in de 19e eeuw regelmatig terugkeren ondanks verbeterde behandelmethoden. Het is een onderbelicht onderdeel van onze geschiedenis.

Dagprogramma Senioren: Eenzaamheid, blijf er niet mee zitten!

Regio n Eenzaamheid is vaak een stil verdriet, mensen lopen er niet mee te koop. Toch kan het iedereen overkomen. Aan de buitenkant is niet zichtbaar hoe iemand zich van binnen voelt.

De stap naar buiten, het weer aangaan van contacten is moeilijk en wordt als een hoge drempel ervaren. Terwijl men wel graag andere mensen wil ontmoeten en behoefte heeft aan gezelligheid.

Misschien is dze dagbesteding, Dagprogramma Senioren, een mooie opstap naar contact om de eenzaamheid te verminderen. Iedereen die meer wil weten, zich eenzaam voelt of een familielid of een bekende heeft met deze problematiek, kan contact opnemen met WelzijnsKompas.

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met welzijnsadviseur Bertine Krewinkel. Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.30 uur op: 0252-757100.

Medaillesregen voor Judo Team Bollenstreek

judo n De A-selectie van Judo Team Bollenstreek kwam zaterdag 12 mei in actie tijdens het Lentetoernooi in Wehl (Gelderland).

Dit toernooi is sterk bezet met topclubs uit het oosten van het land en Duitsland. "We komen natuurlijk in het hele land al verschillende topclubs tegen, maar tegen de topclubs uit het oosten van het land staan we niet zo vaak op de mat. Dit was dus een mooie gelegenheid om juist die clubs op de mat te ontmoeten", laat trainer Johan Zagers weten. Met heel sterk en tactisch judo wisten de judoka's tot de finales door te dringen.

De judoka's van het Judo Team Bollenstreek lieten zien dat ze grote stappen hadden gemaakt in het totaalplaatje (tactisch, technisch en conditioneel). Dit resulteerde in een derde plek voor Stefan Disseldorp en Bas Duivenvoorde. Een tweede plek voor Eva Hornsveld en Bram van der Voet. Een eerste plek was weggelegd voor Bas Verwer en Yannick Turk.

Op de foto, staand achter van links naar rechts: Bas Duivenvoorde, Wijnand Marks, Marijn van Staveren en trainer Johan Zagers. Op de voorgrond van links naar rechts: Yannick Turk, Stefan Disseldorp, Ryan van der Molen en Bram van der Voet.

column/nieuws

Jubileum Peter van de Berg

toneel n Na afloop van de komedie Zwerfvuil heeft Peter van de Berg een zilveren speld ontvangen ter gelegenheid van zijn zilveren amateurtoneelcarrière. Deze speld is afkomstig van de Nederlandse Vereniging Amateurtoneel. Er hoorde ook een oorkonde en bloemen bij.

Burgemeester Gerrit Goedhart was aanwezig om Van de Berg toe te spreken en hem de speld op te spelden. "Fantastisch om zelf te aanschouwen wat een cultuuraanbod we zoal hebben in Noordwijkerhout. ODI is een vereniging om trots op te zijn en straks nog veel meer potentie heeft als we vanaf 2019 een nog grotere gemeente zijn," zei Goedhart. ODI heeft zijn thuisbasis hier in de Schelft, treedt ook elk jaar in de Duinpan in de Zilk op. Echter heeft ook alweer een tijd een samenwerking met HTIOS uit Noordwijk, nog voor de fusieplannen er lagen, en treedt daar nu al op in de Muze.

Van de Berg speelde in veel stukken van ODI, waaronder Liefde half om half in maart 1996, een van origine Engels stuk afspelend in de vijftiger jaren. Een stuk vol intriges, wantrouwen en uiteindelijk vertrouwen. "Je speelde Frank Foster in een decor wat voor de ene helft in de ene huiskamer speelde en in de andere helft van die andere huiskamer. In Geen seks in Sussex, speelde je als pasgetrouwd man, Peter Hunter. Ook een Engels stuk. De naam Hunter in combinatie van de titel van het stuk, zorgde voor de nodige hilariteit!" Van de Berg heeft nog een passie en dat is: regisseren. "Nu ik Passie zeg, dames en heren, hier staat ook de man die al jaren verbonden is aan de uitvoeringen van de Passie hier in Noordwijkerhout. Ook buiten ODI, of juist in samenwerking met ODI het paasverhaal brengend. Wat hebben we ook daar van genoten."

Van den Berg zijn plan is om een opleiding te doen op de toneelschool Amsterdam om het spelen en regisseren nog meer uit te diepen.

Op het bankie met ....

vvv n In de rubriek Op het bankie met, nemen voorbijgangers, inwoners van Noordwijkerhouter, bezoekers van de vvv, toeristen of ondernemers uit de regio plaats op het mooie nieuwe Delfts Blauwe 'bankie' dat voor de evenzo mooie gevel van het vvv kantoor aan de Dorpsstraat ligt. Ze stellen zich voor en vertellen iets over het dorp. Deze week:


Het comité van de kerkenveiling, St Jozefkerk

Zijn jullie echte Noordwijkerhouters?

Ja. Alle medewerkers komen hier uit het dorp.

Waarom zitten jullie op het bankie?

Wij willen de Kerkenveiling van vrijdag 18 mei promoten

Wat doen jullie in het dagelijks leven?

Velen van ons zijn gepensioneerd en we hebben allemaal andere beroepen (gehad)

Wat is de leukste plek in het dorp of in de regio?

Alle plekken rond de Witte Kerk. Het is hier heerlijk om te wonen en te werken!

Wat kan het dorp nog aantrekkelijke maken?

Het kan bijna niet beter. Het verenigingsleven is enorm actief. Zoveel vrijwilligers die een bijdrage geven. Als je in Noordwijkerhout roept: "Willen alle vrijwilligers opstaan", blijft er zowat niemand zitten.

Paardrijden: Maanrit

Avondrit door bos en duin en over het strand, dinsdag 15 mei en vrijdag 18 mei. Vertrek om 21.00 uur vanaf manege Smit, Schulpweg 129. www.manegesmit.nl

Concert Harpe Davids

Avondconcert, woensdag 16 mei voor de bewoners van Munnekeweij in Atrium. De toegang is gratis

Golf: Wednesday Srcamble

Golven in teamverband op Golfbaan Tespelduyn, woensdag 16 mei van 16.00 tot 21.00 uur. Info en aanmelding via www.tespelduyn.nl

Bomenwandeling

Wandeltocht langs (on)bekende en zeldzame bomen. Vertrek woensdag 16 mei om 19.15 uur vanaf de Brink. Aanmelden via 0252 376815.

Pubquiz

Test je kennis en speel mee, donderdag 17 mei om 21.00 uur in café van der Geest. Aanmelden aan de bar.

Flamingo Casino: Scooteractie

Italiaanse weken bij Flamingo Casino, elke vrijdag in mei, met vele verrassingen en geweldige prijzen.

VVSB – TEC

Laatste thuiswedstrijd in de 2e divisie op zaterdag 19 mei om 18.00 uur op sportpark de Boekhorst.

Pinksterweekend KidsZoo

Diverse extra activiteiten op zaterdag, zondag en maandag van 9.00 tot 18.00 uur bij indoorspeeltuin KidsZoo.

Paardrijden: Ontbijtrit

Buitenrit door bos en duin, zondag 20 mei. Vertrek om 6.00 uur vanaf manege Smit, Schulpweg 129.

AWD: Tocht met paard en wagen

Koetsier Paul neemt u mee door de Amsterdamse Waterleidingduinen, zondag 20 mei om 14.00 uur. Aanmelden via www.waternet.nl

Rommel- en Vrijmarkt

Maandag 21 mei van 8.30 tot 12.00 uur, met diverse activiteiten, op Amaryllisplein, terrein Rivierduinen. De toegang is vrij

Senioren Fietstocht

Tourrit voor 55-plussers, dinsdag 22 mei. Vertrek om 10.30 uur vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444.

Evenementen Noordwijkerhout

Kijk voor alle activiteiten op www.vvvnoordwijkerhout.nl

Slechte vangsten in Ringvaart bij Vijfhuizen

vissen n De zesde wedstrijd van de Ouderenafdeling van HSV De Arnoud werd onder zomerse weersomstandigheden gevist in de Ringvaart nabij Vijfhuizen. Het was de tweede maal dat op dit parcours wordt gevist. De eerste keer werd er goed gevangen. De vangsten vielen vandaag tegen. Het water was erg helder en er was geen stroom. Met 23 man werd er ruim 35 kilo gevangen. Dagwinnaar werd Jan Vink met een score van 8.000 gram.

Jos Aartman is aan een uitstekend seizoen bezig. Hij werd vandaag dagwinnaar in groep A met een resultaat 3.200 gram. Hiermee nam hij de koppositie in het klassement. Nico Prins en Arie van den Burg werden tweede en derde met een vangst van respectievelijk 2.000 gram en 1.600 gram.

Henk Heemskerk viste naast de staart een uitstekende wedstrijd. Hij harkte 4.200 gram naar binnen hetgeen genoeg was voor de dagwinst in groep B. Tevens steeg naar de kop van het klassement. Jan Went werd tweede met een vangst van 1.400 gram. Piet Vlag schraapte 400 gram bij elkaar en greep de derde plaats.

Jan Vink is dagwinnaar in groep C en tevens staat hij onbedreigd aan kop in het klassement van deze afdeling.

Fred van Eeden viste ook een prima wedstrijd. Met een vangst van 5.400 gram greep hij de tweede plaats. Aad van Diest bracht 2.300 gram ter weging hetgeen goed was voor de derde plaats

De stand na zes wedstrijden:

Groep A

1. Jos Aartman 29.600

2. Kees van den Burg 26.650

3. Nico Prins 21.500

Groep B

1. Henk Heemskerk 27.400

2. Henk Heemskerk 26.100

3. Piet Vlag 20.800

Groep C

1. Jan Vink 40.400

2. Aad van Diest 27.700

3. Fred van Eeden 22.900

Koffie+ over gezonde hersenen en geheugen

lezing n 'Leer meer over je brein' is in de maand mei het motto van de bibliotheek Bollenstreek. In samenwerking met de Hersenstichting is er een Koffie+ ochtend over de werking van de hersenen en geheugen.

Donderdag 24 mei in de bibliotheek in Noordwijkerhout is de lezeing: Hoe houd ik mijn hersenen gezond?

Onze hersenen zijn belangrijk bij alles wat we doen: van lopen tot onthouden en van emoties tot ingewikkelde denkprocessen.

Maar gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend.

Je kan zelf veel doen om jouw hersenen in een zo goed mogelijke conditie te houden.

Tijdens de lezing 'Hoe houd ik mijn hersenen gezond?' geeft Willem Gotink van de Hersenstichting concrete tips.

Hoe eerder je daarmee begint, hoe groter de kans dat ook jouw hersenen tot op hoge leeftijd actief blijven.

De lezing is in de Bibliotheek in Noordwijkerhout op de Herenweg 2 in Noordwijkerhout.

De inloop is vanaf 10.15 uur en om 10.30 uur begint de lezing door Willem Gotink van de Hersenstichting.

De toegang is gratis.

Tweede prijs voor Lara

kleurwedstrijd n De Noordwijkerhoutse Lara kreeg zaterdag een leuk telefoontje van de redactie van het Noordwijkerhouts Weekblad.

Lara deed mee aan de kleurplatenwedstrijd die de VVV in samenwerking met het Noordwijkerhouts Weekblad had georganiseerd, speciaal voor Moederdag, en die twee weken geleden in de krant stond. Voor de jury was het een hele klus om uit de vele inzendingen de mooist gekleurde kleurplaat uit te zoeken. Na lang wikken en wegen ging de eerste prijs naar Uiteindelijk ging de eerste prijs naar de 8-jarige Nina, de tweede prijs dus naar de 9-jarige Lara en derde werd de 5-jarige Teun Meiland. De eerste- en derde prijswinnaars waren niet in de mogelijkheid om zaterdag van jurylid en redacteur van het Noorwijkerhouts Weekblad, Caroline Spaans, de prijs in ontvangst te nemen. Dat gebeurt later.

Lara was er wel met haar moeder. Lara won voor haar moeder een dinerbon. "Ik heb eigenlijk al een cadeautje voor Moederdag, maar nu heb ik nóg iets om te geven", reageerde Lara verrast. De eerst prijs was een dagje rijden op een scooter en de derde prijs een kussen van de VVV.

25 jaar pastoor van de Jozefkerk

Foto: pr

jubileum n Een kwart eeuw geleden werd André Goumans benoemd tot pastoor van de Jozefkerk. Op 2 december 2001 werd hij ook benoemd tot pastoor van de Victorparochie.

Sinds 2012 is hij de pastoor en leider van het pastoraal team van parochie Sint Maarten met haar zeven kernen. Bij al deze groeiende samenwerking en schaalaanpassing is hij dus toch onafgebroken al 25 jaar als pastoor aan de Jozefkerk verbonden. Dat is een mijlpaal die de pastoraatsgroep niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Daarom nodigt zij iedereen uit om dit jubileum samen te vieren in een feestelijke eucharistieviering op Eerste Pinksterdag, zondag 20 mei. De pastoor gaat zelf voor en dominee Egbert van der Weide is de gastpredikant. Muzikale ondersteuning verlenen het dameskoor, Cadans en kinderkoor de Schalmei. Na de viering is er gelegenheid om met elkaar onder het genot van koffie/thee en iets lekkers, verhalen op te halen over het wel en wee van de afgelopen 25 jaar.

Geslaagde bridgedrive BC de Schelft

kaarten n Bridgeclub De Schelft organiseerde op Hemelvaart voor de 17de maal de bridge kroegen fiets drive.

Een uitermate geslaagde editie ditmaal, met een record aan deelnemers.

De organisatie kon 140 paren inschrijven. Alle deelnemers hebben zoals gebruikelijk een heerlijke actieve en ontspannen dag gehad, met bridge, fietsen en gezelligheid.

In het centrum van Noordwijkerhout leek het eerder te gaan om ouderwetse dauwtrappen, dat altijd op Hemelvaart werd gehouden. De bridgeclub kon de 280 bridgers verwelkomen in haar nieuwe startlocatie van Restaurant To Meat/Harry's feest. Ook het Wapen van Noordwijkerhout bleek een nieuwe locatie.

Ria en Albert winnen met 64.84 procent

Vervolgens werden in het 'rondje' Zonneweelde, Invitation, en het Koetshuis van Tespelduyn aangedaan. Op iedere locatie werden de bridgers verwend met een door de organisatie aangeboden drankje en een smakelijke lunch. Na afloop vond bij Invitation de prijsuitreiking plaats. De drive werd gewonnen door het paar Ria en Albert den Blanken (64.84 procent) gevolgd door Margaritha en Rens de Ruiter (63,65 procent). De Noordwijkerhoutse eer werd hoog gehouden door het paar Kees den Hollander en Piet van de Berg (derde plaats 62,61 procent) en Paul en Janne Haket (vijfde, 62.37 procent). Naast een rijke prijzentafel van gevarieerde planten waren er voor de eerste vijf deelnemers cadeaucheques, beschikbaar gesteld door de deelnemende 'kroegen'. Meer info: www.nbbclubsites.nl/club/9028/uitslagen. De kroegendrive is alom in de omgeving, zelfs ver daarbuiten (Friesland/Doetinchem/Rotterdam en verder weg) geliefd.

Connecties

Dat de juiste connecties van onschatbare waarde kunnen zijn, hoef ik u niet te vertellen. Je buurman, je achternichtje, een oud-klasgenote of iemand van dezelfde kerk als jij op een handige plek kan je nog altijd veel voordeel opleveren. Uiteraard heb ik ook connecties. Ik heb in mijn werkzame leven geprobeerd er zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Je moet onafhankelijk blijven, in dit vak.

Maar soms was het gewoon wel plezierig ze te hebben. Soms ook werden mij connecties toegedicht die ik beslist niet had. Toen ik lang geleden sneller van mijn hernia-operatie opknapte dan mijn collega-geopereerden, legden zij zonder uitzondering een link met mijn ambt: ik zou over een lijntje naar boven beschikken. Ik geloof daar niet in. Zo heb ik werkelijk nog nooit om wat voor soort weer dan ook gebeden. Ik geloof dat de goede God zich daar niet mee bezighoudt. Daarbij: als de een bidt om regen vraagt de ander misschien om mooi weer. En nee, Hij is ook geen Noordwijkerhouter. Ik moet u wat dat betreft teleurstellen. Dat uw kermis geregeld bij mooi nazomerweer plaatsvindt ligt echt niet aan een of andere bijzonder betrekking tussen u en de hemel. Het valt gewoon vaak mee en af en toe tegen. Dat alles is eerder een kwestie van genade dan van verdienste, zeg ik als rechtgeaarde protestant. Toch word ik er wel op aangesproken: verschijn ik op een feestje bij regenachtig weer dan kijkt men mij aan met een blik van 'vergeten te bidden zeker?' En is het mooi weer, dan lopen alle blikken over van dankbaarheid. Zo vierde onlangs mijn zus haar 60-jarig bestaan. Aan zee. In een strandtent en daarbuiten. Dat is, ook half mei, altijd riskant. IJsheiligen en zo, en regen en wind. Maar de gekozen dag was mooi, veel mooier dan in De Bilt voorzien. De zon zakte rustig en roze-rood in de zee, het was op een gegeven moment zelfs windstil. Mijn zus keek mij op enig moment dankbaar aan: ik heb even van jouw lijntje met je Baas gebruik gemaakt. Ik riposteerde dat ze gewoon geluk had gehad. En daarbij: het is mijn oud-werkgever…

egbert van der weide

St. Jozefkerk

zondag 20 mei

10.00 uur

jubileumviering met alle koren

voorganger: pastoor A. Goumans

gastpredikant: Ds. E. v.d. Weide

zondag 27 mei

10.00 uur

terugkomviering 1e communicanten met kinderkoor De Schalmei

Voorganger: diaken B. Prins

zaterdag 2 juni

19.00 uur

woord- en Communiedienst Voorganger: diaken B. Prins

                

St. Victorkerk

zondag 20 mei

voorganger: diaken B. Prins

mmv herenkoor St Caecilia

zaterdag 26 mei

19.00 uur

vormselviering St. Maarten

mmv koor Joy en B. Westenwind


Witte Kerk

zondag 20 mei

10.00 uur

Pinksteren

voorganger: ds Tiggelman

zondag 27 mei

10.00 uur

voorganger: ds Hop

Heilig Hartkerk De Zilk

zondag 20 mei

Pinksteren

10.00 uur

celebrant: pastor R. Franken

mmv dames- en herenkoor

Marente College met Iris van der Reijden

Regio n Marente houdt dinsdag 5 juni het Marente College met Iris van der Reijden in verzorgingshuis Berkhout, Berkhoutlaan 15 in Lisse. Het thema voor deze avond is 'Probeer maar eens lief te zijn en geduldig te blijven als mantelzorger'.

Van der Reijden ondersteunt al jarenlang lotgenotengesprekken voor naasten van mensen met dementie en heeft zelf ook ervaren hoe het is als een dierbare een slopende ziekte krijgt. En als manager en directeur in verpleeg- en verzorgingshuizen heeft zij ook het nodige gezien. Het college start om 19.30 uur en duurt ongeveer 1,5 uur, de zaal is open om 19.00 uur. Aanmelden kan via 071-409 3223 of ledenservice@marente.nl.

Winnaar week 20: Marien de Ridder

De juiste oplossing: gazonmaaier

De prijswinnaar ontvangt een Cinema Floralis Arrangement. Dit bestaat uit een film naar keuze voor één persoon, een hoofdgerecht en drankje naar keuze. Stuur uw oplossing uiterlijk 27 mei naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl, ovv: oplossing puzzel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!