Noordwijkerhouts Weekblad

13 maart 2018

Noordwijkerhouts Weekblad 13 maart 2018


Zij fietsen net zo goed als wij!

Uiteraard hoort een bordesscène met burgemeester Gerrit Goedhart er ook bij. | Foto: Piet de Boer Foto: piet de boer

uitwisseling n Bart de Haas kijkt vol trots naar de nieuwe groep Japanse leerlingen uit Hirado. Noordwijkerhout heeft sinds 2001 een stedenband met dit vissersdorp. "Ze krijgen een culture shock", volgens de voorzitter van de Stichting Hirado Noordwijkerhout. Hier is het wat losser en misschien ook wat rommeliger. "Wij komen wel eens wat later op een afspraak. In Japan is dat een doodzonde. Dat kun je niet maken." Dit jaar zijn twaalf leerlingen naar Noordwijkerhout afgereisd. Lees het hele artikel op pagina 5

Piet de Boer

Compleet met ambtelijke ondersteuning, twee begeleiders, een onderwijzeres Engels en een tolk. Japans is geen eenvoudige taal voor Nederlanders. Op woensdag 7 maart geven de vijf jongens en zeven meisjes koffie aan de bewoners van Munnekeweij. ''Wat vindt u van de Japanse gasten? Prima. Het is weer eens wat anders'', zegt een dame in een rolstoel. ''Speelt de oorlogsherinnering een rol? Nee ben je gek. Dat is al zo lang geleden.''

Maki

Maki is onderwijzeres Engels en praat over het vreemde landschap zonder bergen in Nederland. Wat ze aantrekkelijk vindt, is de vriendelijkheid van de mensen. Maar japanners zijn toch ook vriendelijk? Ze glimlacht. Hirado is een vissersplaats gelegen tussen hoge bergen. In 2001 vond de eerste uitwisseling plaats tussen voetballers van VVSB en Japanse voetballers uit Hirado. Het gezamenlijke VOC verleden speelde daarbij een grote rol. Sinds 2013 is het een uitwisseling geworden tussen scholen. Een leerling van Leeuwenhorst wordt gekoppeld aan een leerling uit Japan.

Dans

Na de kleurrijke vissersdans gaan de scholieren op de fiets naar het raadhuis. De Japanners van deze uitwisseling kunnen wonderbaarlijk goed fietsen. Dat is in vorige uitwisselingen wel eens anders geweest. Burgemeester Gerrit Goedhart heet iedereen hartelijk welkom en benadrukt de waarde van de Aziatisch-westerse uitwisseling. Je begrijpt elkaar ook al zijn er grote verschillen. Zo kunnen conflicten of oorlogen voorkomen worden. Tenslotte gaan de leerlingen op het bordes en de trappen van het raadhuis op de foto. Op dinsdagavond 13 maart zijn de eindpresentaties in Leeuwenhorst. Vertegenwoordigers van de Japanse ambassade, burgemeesters en wethouders van Noordwijk en Noordwijkerhout en het bestuur van de Nederland-Japan vereniging zullen hierbij aanwezig zijn.

Levende tuin met operatie Steenbreek

groen n De gemeente Noordwijkerhout gaat van start met 'Operatie Steenbreek'. Hiermee wil de gemeente groene tuinen stimuleren. Dat wil zeggen, tuinen met minder steenoppervlak en meer planten. Stenen eruit, planten erin. Want een groene tuin heeft veel voordelen.

Ontvang een gratis plan in ruil voor stenen: op zaterdag 17 maart, tijdens de Landelijke Compostdag, doet wethouder Martijn Bilars de aftrap van Operatie Steenbreek.

Bij de milieustraat aan de Walserij in Noordwijkerhout en bij De Duinpan in De Zilk krijgen inwoners een plant in ruil voor vijf stenen.

Hiervoor geldt op = op en maximaal van vijf stenen per huishouden.

Wethouder Bilars is op de volgende tijdstippen aanwezig om de plantjes te overhandigen: 11.00 tot 11.40 uur bij De Duinpan en van 12.00 tot 12.45 uur bij de milieustraat aan de Walserij 11.

Een groene tuin heeft allerlei voordelen.

Een groene omgeving is beter voor de gezondheid, het geeft een schonere lucht en biedt mensen een rustpunt na een drukke dag.

Ook is het beter voor de natuur, er komt meer leven in de tuin, zingende vogels, vlinders en misschien zelfs een egel. Het klimaat is aan het veranderen.

Nu we ook te maken hebben met meer hoosbuien en meer warme dagen kan een onverharde tuin meer water bergen en voor verkoeling zorgen.


De gemeenten Noordwijkerhout wil goede voornemens van haar inwoners ondersteunen.

Voor het ontstenen van de tuin, maar bijvoorbeeld ook voor een regenton en de aanleg van een groen dak, is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Alle informatie daarover vindt staat op: www.duurzaambouwloket.nl

Groen licht voor nieuwbouw op locatie van oude postkantoor

bouw n De vergunning voor de nieuwbouw op de hoek Dorpsstraat-Kerkeland is onherroepelijk.

Dat betekent groen licht voor de bouw van onder meer achttien appartementen en een parkeergarage op de plek van het oude postkantoor. Het eerste bouwplan voor de locatie werd in 2012 ingediend.

Na enkele wijzigingen, waaronder een erker aan de zijgevel, die viel binnen het bestemmingsplan, werd in oktober 2017 vergunning verleend.

Deze vergunning is nu onherroepelijk geworden.

Wanneer gestart wordt met de bouw en wat de invulling van de begane grond van het pand wordt, is niet bekend.

De initiatiefnemer van het bouwplan is de Noordwijkse makelaar Jan van der Meer. (Bron: BO)

Vragen over de Victoriberg

veiligheid n De gemeente start medio 2018 met de herinrichting van de Victoriberg.

Het gaat om het gedeelte tussen Kerkeland en de rotonde Schulpweg/Gooweg. Weggebruikers die hiervan maken worden verzocht de enquête in te vullen op de site van de gemeente. Dat kan t/m 31 maart.

Acht keer raak maar geen winnaar

Spektakel op

de

Boekhorst

Jongste burger raadslid legt gelofte af

Onderzoek naar

spoedzoekers

Uitgeweid n What's in a name, dominee

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, niet voor Noordwijkerhout, onze politici hebben het nog druk om samenwerking te zoeken met geestverwanten uit Noordwijk.

Zelfs de PvdA en GroenLinks schuiven naar elkaar toe. De PvdA leed bij de landelijke verkiezingen een enorm verlies. Dat werkt meest ook door bij de gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks won echter en om nu te voorkomen dat in Noordwijkerhout de PvdA zou verdwijnen, dat gelet op de voor die partij actieve raadsleden (raadslid en burgerraadsleden) zou jammer zijn. Samenwerking met GroenLinks zou dat kunnen voorkomen. Inmiddels zijn het de politieke kopstukken, die zich inzetten voor de aan hun partij verbonden plaatselijke partijen. Dat missen de plaatselijke partijen, die momenteel landelijk als 'onkruid' uit de grond schieten. Onze plaatselijke partij NZLokaal heeft nog een paar maanden de tijd om in Noordwijk een partij te vinden waar ze mee zouden kunnen samenwerken. Maar misschien zou het beter zijn om gewoon als NZLokaal in de toekomstige raad van Noordwijk de belangen van Noordwijkerhout/gemeente Noordwijk te behartigen. Gebeurde jaren terug ook met de oprichting van de Zilker partij, drie raadsleden, die speciaal in de raad van Noordwijkerhout opkwamen voor De Zilk en niet zonder succes.

In Noordwijk en Noordwijkerhout mogen we 21 maart gaan stemmen voor een raadgevend referendum. Kennelijk wordt geen grote opkomst verwacht, gelet op het feit dat het aantal stembureaus verminderd is. Bij een ja voor dit referendum kan de politiek alles over zijn burgers te weten komen, of ze dat allemaal al niet weten. Je in te leveren belastingformulier is al bijna geheel voor je ingevuld.

De bomen rond de Witte Kerk staan er. Het is even wennen Nu komt het muurtje, waarvan al een klein stukje is verdwenen, aan de beurt en opknappen van het hof. De met zwarte aarde opgevulde gaten van de gerooide bomen kunnen wel wat kleur gebruiken. Het voorjaar is begonnen en als hart van de bollenstreek moet je je toch wel presenteren. Een tijdelijke aanpak van het hof kan, gelet op het totale kostenplaatje, toch financieel geen probleem zijn.

Jacques Looijestijn

Start Economic Board Duin- en Bollenstreek

Vanaf links: Willy Spaan, Jan Rijpstra, Jan Bout, Arie van Erk, Marco Beijersbergen en Jos Vranken. | Foto: pr Foto: pr

n leden board en interim-programmadirecteur benoemd

Regio n De gemeenteraden van Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse en Teylingen stelden eind 2017 het Uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek vast, samen met de bijbehorende financiering. Vorige week zijn de leden van de Economic Board (EB) en de interim-programmadirecteur benoemd. Zij werden vrijdag 9 maart gepresenteerd op een bijeenkomst in het gemeentehuis van Hillegom.

Foto: piet de boer

Door Jos Draijer

Het Bestuurlijk Overleg van Wethouders Economische Zaken draagt het stokje met een gerust hart over.

Coördinerend wethouder Bas Brekelmans namens het bestuurlijk overleg: "We zijn oprecht blij met de zwaargewichten waaruit de Economic Board nu bestaat.

Dat zij zich willen verbinden aan de Economische Agenda, betekent veel voor ons."

De leden van de EB zijn vertegenwoordigers uit de sectoren overheid, ondernemers en onderwijs.

De EB zet de koers uit, houdt overzicht, zorgt voor afstemming en besluit over het leveren van bijdragen aan businesscases. Daarnaast kan zij ook nieuwe businesscases aandragen.

De leden van de Board zetten hun kennis en netwerk in ter ondersteuning van de directie en ten behoeve van de Economische Agenda. In die zin hebben zij ook de ambassadeursfunctie.

"Onze kerntaak is het faciliteren van verbinding tussen publieke en private partijen en zo de bestaande economische kracht in onze streek versterken" aldus Voorzitter Jan Bout in zijn eerste optreden.

Leden Economic Board

De Economic Board heeft zeven leden die allen binding met de streek hebben: Jan Bout, gepensioneerd voorzitter Raad van Bestuur van Royal Haskoning (tevens voorzitter), Jos Vranken, Directeur Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, Marco Beijersbergen, oprichter en directeur van het bedrijf Cosine en hoogleraar aan de Universiteit Leiden, Willy Spaan, Voorzitter Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum, Paulette Timmerman, directeur Zelfstandige Klinieken Nederland, Jan Rijpstra, burgemeester van Noordwijk en Arie van Erk, burgemeester van Hillegom.

Meer gedetailleerde informatie over deze leden staat op:

www.ebdb.nl

Programmadirecteur

Totdat de Economic Board een definitieve programmadirecteur heeft geworven, is Marco van Lente actief als interim-programmadirecteur.

Hij ondersteunt - tot de aanstelling van de programmadirecteur - de partijen die zich als trekker van een businesscase van de Economische Agenda hebben aangediend (de projecteigenaren) en helpt hen bij het uitwerken van de plannen tot voorstellen waarvoor de stichting Economic Board financiering ter beschikking kan stellen voor het jaar 2018.

Vissersdans op de Munnekeweij

uitwisseling n (vervolg van de voorpagina) Compleet met ambtelijke ondersteuning, twee begeleiders, een onderwijzeres Engels en een tolk. Japans is geen eenvoudige taal voor Nederlanders. Op woensdag 7 maart geven de vijf jongens en zeven meisjes koffie aan de bewoners van Munnekeweij. "Wat vindt u van de Japanse gasten? Prima. Het is weer eens wat anders", zegt een dame in een rolstoel. "Speelt de oorlogsherinnering een rol? Nee ben je gek. Dat is al zo lang geleden."

Door Piet de Boer

Maki is onderwijzeres Engels en praat over het vreemde landschap zonder bergen in Nederland. Wat ze aantrekkelijk vindt, is de vriendelijkheid van de mensen. Maar Japanners zijn toch ook vriendelijk? Ze glimlacht. Hirado is een vissersplaats gelegen tussen hoge bergen. In 2001 vond de eerste uitwisseling plaats tussen voetballers van VVSB en Japanse voetballers uit Hirado. Het gezamenlijke VOC verleden speelde daarbij een grote rol. Sinds 2013 is het een uitwisseling geworden tussen scholen. Een leerling van Leeuwenhorst wordt gekoppeld aan een leerling uit Japan. Na de kleurrijke vissersdans gaan de scholieren op de fiets naar het raadhuis. De Japanners van deze uitwisseling kunnen wonderbaarlijk goed fietsen. Dat is in vorige uitwisselingen wel eens anders geweest. Burgemeester Gerrit Goedhart heet iedereen welkom en benadrukt de waarde van deze Aziatisch-westerse uitwisseling. Je begrijpt elkaar ook al zijn er grote verschillen. Zo kunnen conflicten voorkomen worden. Tenslotte gaan de leerlingen op het bordes en de trappen van het raadhuis op de foto. Dinsdag 13 maart zijn de eindpresentaties in Leeuwenhorst. Vertegenwoordigers van de Japanse ambassade, burgemeesters en wethouders van Noordwijk en Noordwijkerhout en het bestuur van de Nederland-Japan vereniging zijn hierbij aanwezig.

Herinrichting Boekhorst

Opwarmen met een polonaise rond de Keietoeters op De Brink. | Foto Piet de Boer Foto: piet de boer

wateroverlast n De gemeenteraad heeft alweer even geleden besloten voor herinrichting van sportpark De Boekhorst.

Sportpark De Boekhorst is in de jaren 60 aangelegd. Het sportpark ligt in een polder en is lager gelegen dan woonwijk De Boekhorst. Bij de ingang is dat goed zichtbaar: deze ligt 3 meter hoger dan de boezemsloot aan de andere zijde van het sportpark. Het gevolg hiervan is, dat het grondwater uit de wijk De Boekhorst al jarenlang naar het sportpark zakt. Dat is ook te merken op de voetbal- en tennisvelden die aan de woonwijk grenzen. Het drainagesysteem, dat moet zorgen voor de afvoer van regenwater, is verouderd en moet worden vervangen. De herinrichting van het sportpark is dus een uitgelezen moment om de wateroverlast aan te pakken. Op dit moment is de gemeente in overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland om een technische oplossing.

Voor de zomer hoopt de gemeente op meer duidelijkheid.

Ruim zeventig halfvasten-wandelaars

carnaval n Tegen elven werd het zaterdag droog en konden de deelnemers opwarmen: op muziek van de Keietoeters is het polonaise op De Brink.

Door Piet de Boer

Het wandelen met halfvasten is oorspronkelijk een gezamenlijk initiatief van de Keiebijters en sportcoach Loes Duivenvoorde. De sportcoach zorgde voor een beweegaanbod tijdens en na schooltijd, bij de sportvereniging, in de woonomgeving of in de zorginstelling. Het gemeentebeleid over beweeg- en sportcoaches ligt stil en wordt herzien. De halfvasten wandeling op 11 maart ging gewoon door. Het initiatief is geadopteerd door de Keiebijters, de NSL, Kaninefaaten, Tulpkabouters en Duinknijnen. ''Dit is de vierde editie'', zegt organisator Suzanne van Teijlingen namens de Keiebijters. Er zijn twee parcours: 5 en 10 km. Onderweg zijn vijf stempelposten bemand door prinsen en prinsessen. Zij hebben een opdracht voor de wandelaars. Prins Mechanicus zit op stempelpost 1. Hij heeft zijn prinses Privilige meegenomen en een aantal auto-onderdelen. Moeilijkst om te raden? Hij denkt na: ''De fusee kogel''. Volgens automonteur Mechanicus toch goed te doen. Hij glimlacht. Volgens de prinses veel te moeilijk. Gelukkig wordt niemand benadeeld.

Er zijn dit jaar geen prijzen.

Wel een afterparty met soep en brood.

politiek/nieuws

Naar Engeland

Dit jaar ging onze gebruikelijke februari-excursie naar Engeland. Twee nachten op de boot, 2 nachten in hotel. Een bus vol LTO-ers en -dames om te kijken hoe het er in het Engelse bollengebied aan toe gaat en wat ze van de Brexit verwachten. Niemand weet het, maar een nieuwe stemronde hierover acht men uitgesloten. Dan wordt het "anarchy". We waren op uitnodiging van Jan Koomen bij Superflora in Wisbech. Uitgerekend op de maandag voor hun Moederdag ( in Engeland 3 weken voor Pasen). Daar kan je zien hoe mondiaal de bloemenhandel is geworden. Rozen, samen met wat wij zomerbloemen noemen, uit Kenia. Chrysanten komen met de boot uit Columbia en natuurlijk het hele sortiment uit Holland. Voor alle prijsklassen werden er boeketten gemaakt: 24 uur lang. Opvallend was de uitgebreide en strenge kwaliteitscontrole voor de supermarkten. Die slikken niets!. Op Belmont Nurseries, bij Peter Ward, broeien ze 20 miljoen tulpen, grotendeels uit eigen teelt. Ook hier is alles op de Moederdag gefocust. De kassen centraal verwarmd met een houtgestookte ketel. Alle bloemen voorverkocht, heb je extra kosten vanwege, ook daar, de ongebruikelijk koude winter: pech gehad! Lingarden, een narcissen-handelaar, koopt de "Bleistift Narzissen" van de kwekers en exporteert ze naar heel Europa en zelfs naar Amerika. Na 10 dagen ijs en sneeuw was nu zijn hele voorraad op. En vraag genoeg! O.A. Taylor, een bollenteler en -handelaar, belevert 1700 tuincentra in heel Engeland. Al 25 jaar een gouden medaille-winnaar op de Chelsea Flower Show. Een bedrijf, bekend om service en kwaliteit. Als tegenstelling, op bezoek bij Jack Buck's Farm. Wat dacht u van 6000 ton knolselderie. Een bedrijf op 800 ha met narcissen en vele akkerbouwgewassen. Een 8-schaar ploeg en tractor van 230 pk imponeerden iedereen. De derde dag een rondtoer en stadswandeling door Cambridge. Wat een historie, pracht en praal! Een stad bomvol studenten, allemaal op de fiets! Als kers op de taart een bezoekje aan Alan Shipp. Die heeft de Nationale Collectie van oude hyacinten. Dat zou je in Engeland niet verwachten. Hoe het met de Brexit zal gaan? Als iedereen, ook in Europa, bij zinnen is gekomen, zal het wel een compromis van compromissen zijn geworden!

Aad van Ruiten

Volop lente op de Dierenhoeve

De Rotary heeft als vanouds weer hand- en spandiensten verricht. | Foto en tekst: met dank aan Thea ter Heide Foto: pr

n Rotary steekt (weer) de handen uit de mouwen

actief n Traditiegetrouw werd een grote groep van de Rotary Duin– en Bollenstreek verwelkomd op de Dierenhoeve.

Al diverse jaren achter elkaar komen zij naar de Dierenhoeve om allerlei voorhanden zijnde klussen op NL Doet te verrichten. Zo ook zaterdag 10 maart.

Onder leiding van Erika (van het groen) ging de groep enthousiast aan de slag met de bordjes, die onlangs konden worden aangeschaft uit de opbrengst van de Jeugdgemeenteraad.

Verwijzingsbordjes om bezoekers meer wegwijs te bieden op de zorg- en kinderboerderij. Er werd met vaart gewerkt, gezaagd en gemeten.

De zelf meegebrachte decoupeerzagen kwamen dan ook goed van pas.

Ook de binnenkant van het kippenhokje kreeg een opknapbeurt, terwijl de entree van de Dierenhoeve weer van een frisse nieuwe verflaag werd voorzien.

Het nieuwe milieuhok, geïntroduceerd door Joke, dat een vaste plek op de Dierenhoeve gaat krijgen (voor inzameling van onder meer elektrische apparaten en frituurvet) bleek een dankbare klus.

Er werd schoongemaakt en ook het nieuwe 'insectenhotel' werd onder handen genomen.

Volop bedrijvigheid dus; niet alleen van de enthousiaste Rotary leden, maar ook van de bezoekers, die op deze lenteachtige zaterdagmorgen de Dierenhoeve wisten te vinden.

Schattig klein grut reden voor bezoek

Beheerder Floortje en assistente Bianca waren druk met het schattige kleine grut, een lentebode ten top: zes lammetjes en acht geitjes zijn er geboren, dus alle reden om de Dierenhoeve een bezoek te brengen.

Zie ook de facebookpagina en de website: www.dierenhoeve.nl

Burgerraadslid Lisa Wouda: Jongeren betrekken bij politiek

gelofte n Op internationale vrouwendag, 8 maart, is Lisa Wouda geïnstalleerd als burgerraadslid voor D66. De studente geschiedenis is met 21 jaar een van de jongste jong burgerraadsleden in Noordwijkerhout. Ze is meteen opgenomen in de fractie. Na de heidag wordt verwacht dat ze zaken voor jongeren in de plaatselijke politiek gaat behartigen. Wouda hoopt dat ze met haar bijdrage meer jongeren weet te betrekken bij de politiek. Haar interesse in de politiek dateert uit de tijd van de basisschool in Sassenheim.

Tekst en foto: Piet de Boer

De kindergemeenteraad was een eyeopener. Een vriendinnetje nam haar mee naar de Jovd. Discussiëren was leuk maar de partij (VVD) bleek niet haar partij. Ze werd op haar 18e lid van de Jong Democraten van D66. Lisa geeft de voorkeur aan het pragmatisme en liberalisme van Hans van Mierlo. Haar persoonlijke favoriet in het huidige kabinet is Ingrid van Engelshoven. Minister van Onderwijs, cultuur en wetenschappen. Betrokkenheid, discussiëren en oplossingen zoeken is wat haar trekt aan de politiek. Je mening geven over politieke onderwerpen. Bij Lisa geldt dat met name voor de terreinen onderwijs en sport. Zelf heeft ze gevoetbald bij VVSB en op dit moment squasht ze. Het zijn niet alleen onderwerpen die in haar persoonlijk leven een belangrijke rol spelen. Ook de bespreking van de jaarlijkse begroting vindt ze interessant: "Ik wil weten waar het geld naar toe gaat en hoeveel." De onzekerheid van het raadslidmaatschap door verkiezingen, deert haar niet. "Dat maakt het leuk. Voor verkiezingen zet je je extra in."

Voorlopig nog geen lijsstrekker

Ze zit nu al in de programmacommissie van D66 en denkt mee over het partijprogramma voor de verkiezing in november. En de kieslijst? Voorlopig nog geen lijsttrekkerschap voor Lisa Wouda. Dat laat ze over aan Bert Gotink en Dick Gutlich. Op 13 februari sluit de e-voting voor het lijsttrekkerschap. Lisa Wouda is wel ambitieus en hoopt op een plek zo dicht mogelijk onder deze lijsttrekkers.

Zoals te lezen is in de wekelijkse Bollenpraat-column van deze week van Aad van Ruiten, zijn de LTO-ers op excursie naar geweest naar Engeland


De Witte Raaf

Zwart schaap, sluwe vos, ongelikte beer. Dieren als misbruikte figuranten in uitdrukkingen over menselijk gedrag. Witte raaf is ook zo'n uitdrukking.

Alleen de oudste bokken uit ons dorp zullen de boerderij met die naam nog gekend hebben, afgebroken in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Jonkvrouw Cremers-Boreel gaf begin 20e eeuw deze naam aan haar bezit op de hoek van de Duinweg. Mogelijk verwees zij hiermee naar het witte pleisterwerk van het gebouw of naar haar rol binnen haar familie. Monumentale boerderijen uit onze omgeving hebben als bouwlocatie middeleeuwse wortels maar het vaststellen van de ouderdom van de gebouwen zelf is lastig. Maar voor boerderij de Witte Raaf is er een aanwijzing. In 1588 wordt de boerderij eigendom van Guido van Meetkerke uit een aanzienlijke Vlaams/Leidse familie. Kort daarvoor verkocht Guido zijn woning aan het Rapenburg aan de laatste nonnen van het klooster Leeuwenhorst. Nu is dit het Rijksmuseum van Oudheden. Militair Guido leidde een leger van professionele vechters in de strijd tegen de Spanjaarden. Het is onwaarschijnlijk dat hij genoegen nam met een eenvoudige boerenwoning, dus we mogen aannemen dat hij de woning van verkoper Pieter Willem Stevenszoon uitbouwde tot hofstede. Het gebouw wordt nog lang als "Van Meetkerkes woning" vermeld. Tweede helft 17e eeuw wordt de boerderij bewoond door de familie Alkemade waarvan de verschillende leden met elkaar een groot deel van de Noordzijder polder in eigendom hadden. Vanaf 1703 woont Gerrit Duijvenvoorden op Van Meetkerkes woning, aanvankelijk met zijn broer Arij. Gerrit was boer en daarnaast leverde hij schelpen aan kalkbrander Lelyvelt. Bij deze producent van metselkalk had Gerrit een hypotheek, vermoedelijk de reden dat hij zijn boerderij na vijftig jaar aan Lelyvelt verkoopt. Pachter wordt Adam Wijnands, net als Gerrit boer en schelpenvisser. Dat laatste beroep komen we ook later in de familie Wijnands tegen. Vanaf begin 19e eeuw is Leendert van der Holst langdurig bewoner van de boerderij. De erven Van Lelyvelt proberen tijdens zijn pachtperiode hun bezit te verkopen. Dat lukt maar ten dele. Pas in 1848 vindt bij een tweede veiling overdracht van de Witte Raaf plaats. Hendrik Pennings en Cornelis van Saazen kopen de boerderij vermoedelijk als belegging. Immers twee jaar later verkopen zij al door aan Pieter Zeestraaten uit Hillegom. Pieter blijft 20 jaar boer op de Witte Raaf met achttien hectare weiland, alles dicht bij de boerderij. Cornelis van der Meer uit Noordwijk volgt hem op. Als de erven van Cornelis de nalatenschap van hun vader regelen worden de landerijen opgesplitst. Een gedeelte kennen we nu als camping De Gouden Spar. Jan van der Meer blijft eigenaar van het resterend deel dat hij in 1914 verkoopt aan jonkvrouw Cremers-Boreel. Zij hechtte aan haar Witte Raaf want de pogingen van pachter Dirk Oostdam om de boerderij te kopen strandden. Het gebouw dat vanwege haar ouderdom en bijzondere indeling bestudeerd is door onderzoeker Uilkema kent een mysterieus einde. Zo zou een brand haar fataal geworden zijn.

Fraaier is de anekdote dat de boerderij ingestort zou zijn nadat mevrouw Oostdam de deur per ongeluk te hard dichtgooide. Een variant heeft het over instorting door een steen van een kwajongen tegen de gevel. Mythes, ver bezijden de waarheid. Het gebouw was simpelweg aan het eind van haar boerenlatijn. Afbraak en herbouw paste bij de overschakeling naar bollenteelt en campingbedrijf die eerder door de familie Oostdam werd ingezet. In 1952 mocht Dirk Oostdam de Witte Raaf dan eindelijk kopen. Zijn vroege dood was aanleiding voor zijn weduwe en kinderen om keuzes te maken voor de toekomst. Met als resultaat het bekende hotel- en restaurantbedrijf.

Beleef de natuur in en rond Noordwijkerhout

groen n De koffie+ van 15 maart staat helemaal in het teken van de natuur in en rond Noordwijkerhout. Herman Doornebal neemt de deelnemers mee met verhalen en beeldmateriaal door de natuur in de omgeving.

Omdat het Boekenweek is met dit jaar het thema Natuur is Doornebal uitgenodigd door het IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) Medewerkers van IVN laten toehoorders beleven hoe leuk, gezond en belangrijk de natuur is. Dit doen zij onder meer door het geven van excursies, cursussen en lezingen voor jong en oud. Zelf leren en doen staan altijd centraal. De koffie staat klaar en is, zoals altijd, gratis.

Aanvang: inloop 10.15 uur, start 10.30 uur. Locatie: bibliotheek Bollenstreek, Herenweg 2.

Jaaroverleg Dorpsbehoud

boek n De vereniging Dorpsbehoud houdt maandag 19 maart haar jaarvergadering.

Om 19.30 uur begint de huishoudelijke vergadering voor de leden en een huur later, na een korte pauze, zal Miek Smilde een presentatie houden over haar boek 'Sint Bavo, 100 jaar psychiatrie in Noordwijkerhout 1914 – 2015'.

Daar zijn ook niet-leden welkom. Smilde heeft al op 13 december 2017 haar boek onder grote belangstelling gepresenteerd in de Witte kerk. Dorpsbehoud verwacht dan ook weer veel mensen en vraagt daarom u aan te melden als u de jaarvergadering en/of presentatie bij wilt wonen. Dat kan per e-mail naar herman.doornebal@dorpsbehoud.nl of anders per telefoon 0252-375160.

De jaarvergadering is in Café van der Geest, Zeestraat 7a.

Raad reageert De Monitor

bouwen n Een werkende gescheiden moeder met kind valt tussen wal en schip. Ze is voor de wet niet hulpbehoevend genoeg. Deze spoedzoekers vinden noodgedwongen onderdak bij familie en vrienden en in recreatieparken. Dat was te zien in de uitzending van De Monitor op 14 februari. Er zijn te weinig sociale huurwoningen om deze groep een woning aan te bieden. We moeten bouwen, vindt het college.

Door Piet de Boer

De wachttijd voor een sociale huurwoning is in Noordwijkerhout 6,5 jaar in Noordwijk 6,7 jaar. De PvdA wil met de motie 'Huisvesting Spoedzoekers' van vooral kinderen een huis geven. Dat is noodzakelijk stelt Jan Janson in de raadsvergadering van 8 maart, omdat ''De groep spoedzoekers met kinderen een doelgroep is die (. . . ) extra aandacht verdient vanwege de zorgen over de ontwikkelkansen van kinderen en het gevaar op psychische schade bij zowel ouder als kind.'' De motie roept de gemeente op de problematiek van de urgenties op te pakken. Spoedzoekers maken geen kans op een urgentieverklaring. Er moeten volgens de PvdA mogelijkheden komen voor het ''tijdelijk , verantwoord huisvesten' van deze groep spoedzoekers. Wachten het bouwen, bouwen en bouwen van de gemeente duurt te lang. Noordwijk wil tot 2030 in totaal 1200 sociale huur en koopwoningen bouwen. Dat is honderd woningen per jaar. De VVD vindt dat de spoedzoekers niet de enige zijn die een sociale woning nodig hebben. Zij kiezen voor de optie bouwen. Ook D66 hangt die mening aan net zo als Astrid Warmerdam (CDA). De meerderheid van de raad ondersteunde echter de motie. De resultaten van het onderzoek naar spoedzoekers wordt voorgelegd aan de raad.

Dieneke Bod: 'Ik vroeg hem ten huwelijk'

Vorige week stonden ze al in de krant, maar het verhaal was net te laat voor plaatsing. | Foto: Piet de Boer

n Uit Hellendoorn naar Noorwijkerhout

jubileum n In 1953 gaven Jan Willem Bod en Dieneke Pennings elkaar het ja-woord in hun geboorteplaats Hellendoorn. Nu 65 jaar later blikken ze terug op die tijd. Het gemende jeugdkoor heeft ze bij elkaar gebracht. Nog steeds is zingen een hobby, net als bridgen.

Door Piet de Boer

Jan Willem werkte in de metaal als machinetekenaar voor landbouwwerktuigen. Hij kwam al vroeg in aanraking met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Een rode vakbond. "Ik kon een opleiding volgen op de kaderschool Het Troelstra-oord in Egmond aan zee", vertelt hij. De bruid heeft een opleiding gedaan voor textieljuffrouw en stond voor de klas. Haken, breien, borduren. In 1961 volgde ontslag omdat ze een kind kreeg: Annemiek. Moeders mochten niet werken.

Dat was de wet. Zoon Peter zag in 1963 het levenslicht.

Is hij voor u op de knieën gegaan? Dieneke schudt nee. "We waren met het zangkoor een weekend weg. We gingen 's avonds wandelen met de hele groep. Toen dacht ik: dit duurt toch allemaal veel te lang. Ik ben vooruit gerend en toen terug." Vlak voor hem heeft Dieneke zich letterlijk voor zijn voeten geworpen. "Expres hoor", zegt ze lachend. Jan Willem was volkomen verrast door haar huwelijksaanzoek.

In 1982 kwamen ze uiteindelijk in Noordwijkerhout wonen. Jan Willem werkte toen in Den Haag als directeur van een pensioenfonds. Het briljanten huwelijksfeest wordt groots gevierd met familie, buren en de vele verenigingen waar ze lid van zijn.

Ze zijn beiden 89 jaar en blijven voorlopig in Noordwijkerhout wonen. Al waren de zeven verhuizingen geen probleem. "Ik aard overal", zegt Dieneke met een lach.

132.500 stuks pannenkoeken bakken

bakken n Tijdens nationale pannenkoekendag, vrijdag 16 maart, organiseren 258 scholen in Zuid-Holland een pannenkoekfeest voor jong en oud.

Basisschool De Egelantier uit De Zilk doet ook mee.

Tijdens de twaalfde editie van Nationale Pannenkoekdag bakken meer dan 17.000 leerlingen voor zo'n 14.400 ouderen stapels pannenkoeken. Dit landelijk pannenkoekfeest wordt in totaal bijgewoond door zo'n 69.000 ouderen die mogen mee-genieten van deze oer-Hollandse lekkernij en wat extra aandacht.

Wilde westen

Ik was vorige week in Amsterdam. Avondje popconcert in de Heineken Music Hall, of nee. Het heet AFAS Live tegenwoordig. Ik geloof niet dat deze nieuwe (sponsor)naam ooit net zo makkelijk bekt als HMH, maar dit terzijde. Popconcert, 6000 man voor Steve Wilson. Onder de Pink Floyd liefhebbers onder u wellicht geen onbekende naam. Met zijn band is hij op wereldtournee momenteel. Geen ticket meer te krijgen, van Canada tot Chili en van Ierland tot Istanboel: stijf uitverkochte zalen.

In Amsterdam was het publiek opvallend rustig. Als in: respectvol naar deze grootheid in dit genre. Veel 50-plussers en opvallend blank. Zeker in hartje Amsterdam zou je toch verwachten een meer gemêleerd publiek aan te treffen. Maar nee. Ik was een uur voor aanvang aanwezig om verzekerd te zijn van een goede zitplaats en zie druppelsgewijs de zaal vollopen. Links naast mij ging een stel zitten. Jonge vijftigers. Ze komen uit een plaatsje bij Groningen, zo bleek. In onvervalst Noord-Nederlands vertelden ze mij hoe ze helemaal naar het 'wilde westen' waren gekomen om 'hun' Steve te zien optreden. Na afloop gingen ze niet terug naar Groningen, nee. Ze hadden een heel weekend vastgeplakt aan hun muziekuitje. Maar niet in Amsterdam. 'Neu, doar goan we niet noar toe heur. Al dat stadtse gedoe. Doar houwe wie nie van' , werd mij ongevraagd medegedeeld. 'Ken je Noordwijkerhout?', vroegen ze. Ik knipper even met mijn ogen. Hoorde ik dat goed? Ik kan het haast niet geloven. De vrouw van het stel ratelt verder over de De Witte Kerk, de duinen, hetzelfde hotel waar ze altijd overnachten als ze in het westen zijn, de restaurants waar ik toch zeker een keer moet gaan eten.

Ha! Ik zeg niks. Ik ben wel nieuwsgierig hoe ze over 'mijn' dorp denken. Want ik hoor een 'maar' aankomen. En die kwam. Alvorens naar Amsterdam te komen, hadden ze ingecheckt in het voor hen bekende hotel en waren lopend naar het voor hen bekende restaurant gegaan. 'Alles koal', zei de man van het stel. Hij vond er niets meer aan in het centrum. Ik begreep het eerst niet zo goed, totdat ik door kreeg wat hij bedoelde: die oude mooie bomen rondom dat witte kerkje waren gekapt. In het groene Grootegast, waar het stel woonde, zou zoiets ondenkbaar zijn. Ik zei nog: 'Misschien waren die bomen in Noordwijkerhout wel ziek?' Maar daar geloofden ze niets van. Zoveel groen dat verloren gaat in een dorpskern rondom een kerk. Eer dat dat weer een beetje vol in de bladeren staat duurt jaren, volgens de man. Ik dacht aan Wim Sonneveld en dat oude tuinpad van m'n vader.

Het licht ging uit, de spot ging aan en mijn gedachten waaiden over naar Mies Bouwman. Maar dit terzijde. Het concert was fantastisch en de Groningers naast mij genoten in ieder geval van de muziek in Amsterdam. In Noordwijkerhout ben ik ze dit weekeinde niet meer tegen gekomen...

Caroline Spaans, redacteur Noordwijkerhouts Weekblad

Start collecteweek Reumafonds: extra vrijwilligers welkom

DeZilk n Het Reumafonds start binnenkort weer met de jaarlijkse, landelijke collecte. In de week van 19 maart tot en met 24 maart zal een van de 60.000 landelijke vrijwilligers langs de deur komen om geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma en artrose.

Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Reuma heet ook wel de onzichtbare ziekte. Ruim 2,3 miljoen mensen in Nederland moeten rekening houden met hun ziekte bij alles wat zij doen. En dat geldt niet alleen voor oudere mensen: 3.000 kinderen in ons land hebben geen onbezorgde jeugd als gevolg van reuma.Ook het vaak zware medicijngebruik met veel bijwerkingen, zoals misselijkheid, beperkt de levenskwaliteit. 2/3 van alle reumapatiënten is jonger dan 65 jaar en behoort tot de arbeidsbevolking. De lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de zorgverlening kosten zo'n 13 miljard euro per jaar. Kortom: reuma is een maatschappelijk probleem. Er is al veel bereikt, dankzij het hoge niveau van Nederlands reumaonderzoek. Het Reumafonds financiert dit onderzoek, geeft voorlichting en vraagt maatschappelijke aandacht. Al ruim 85 jaar zet het Reumafonds zich hiervoor in en krijgt hiervoor geen overheidssubsidie.

In De Zilk is een trouwe groep vrijwilligers actief: de meesten lopen al meer dan 20 jaar langs de deuren in dezelfde wijk. Het Reumafonds kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Ouderen of jongeren, man of vrouw. Dat maakt niet uit. De organisatie is blij met iedere aanmelding. Scholier kunnen zelfs vrijwilliger worden als onderdeel voor hun maatschappelijke stage. Opgeven kan via: Janneke Zuiderduin, 0252-521397 of 06-51686271, of mail: zuiderduin@snelnet.net.

Kom in de Ka(r)s 2018

nostalgie n Tientallen oldtimers zijn zaterdag 7 april te bewonderen zijn op de Brink.

De toertocht voor oldtimers die bekend staat als de KOM IN DE KA(R)S rit start zoals de laatste jaren gebruikelijk is in Noordwijkerhout.

Vanaf 11.30 uur verzamelen de heilige koeien zich met hun eigenaars op de Brink waarna om 12.30 uur het startsein wordt gegeven voor vertrek van een rit door de streek.

Rond 14.00 uur komen alle voertuigen aan bij theeschenkerij Noordwijker Buiten aan de Leeweg 14.

Hier kunnen alle auto's nogmaals bewonderd worden.

Meer weten of (gratis) deelnemen aan de rit: kijk op www.liefdesopleeftijd.nl.

Bellen met René van Houten mag ook via: 071 – 36 25 344.

Familie Den Elzen wint cheque van 1000 euro

Van het gewonnen geld gaat het gezin naar Disneyland Parijs. | Foto: pr

prijs n Iedereen die lege batterijen inlevert, maakt kans op mooie prijzen, zoals een reischeque. In februari won de familie Den Elzen uit Noordwijkerhout een cheque van 1000 euro. Van het geld gaan ze naar Disneyland Parijs.

"Ik lever al jaren zakjes in met adresgegevens. Dan verzamel ik een tijdje en ga ik met de kinderen er even voor zitten", vertelt prijswinnaar Linda Den Elzen. "Vaak zijn het vijf of zes zakjes van tien batterijtjes. En dan stop ik ze in de inzamelbak bij de supermarkt of op de school van de kinderen. Mijn man en ik zijn eerder naar Disneyland Parijs geweest toen ik zwanger was van onze dochter en nu gaan we weer. Met de kinderen. Ze vinden het geweldig!" Stibat verloot elke maand één reischeque van 1000 euro, twee van 500 euro en honderd Pluim cadeaubonnen ter waarde van 25 euro onder inleveraars van lege batterijen. Consumenten maken kans op een prijs door tien lege batterijen in een zakje te doen, samen met gegevens. Dit leveren ze in bij een inleverpunt bij de supermarkt, bouwmarkt of drogist. De gerechtsdeurwaarder selecteert elke maand 103 gelukkige winnaars vanuit het batterijensorteercentrum in Lelystad. Stibat organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van lege batterijen in Nederland. In meer dan tweeëntwintig jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend inzamelnetwerk van ruim 24.000 inleverpunten op bij winkels en scholen.

column/nieuws

VVSB pakt in spektakelstuk maar 1 punt

Guido Pauw.| Foto: Orange Pictures, Wim Wobbes Foto: guido pauw

voetbal n Wat een spektakelstuk speelde zich af in Noordwijkerhout! Acht doelpunten verdeeld over beide teams. VVSB had weliswaar het betere van het spel, maar zag in Danny van den Meiracker een ware kwelgeest aan de andere kant.

Bren Zonneveld maakte de 3-1 voor Van Nispen. | Foto: Trudy van den Berg

Door Stefan van den Burg

Tommy Bekooij keerde terug in de basiself na zijn ziekte van vorige week. Ook Tomas Arroyo was weer van de partij, nadat hij twee wedstrijden geschorst op de tribune moest toekijken. Diezelfde Arroyo had na vijf minuten al een overtreding nodig op Nick Hak.

Die overtreding werd gemaakt in het strafschopgebied, waardoor VVSB net als vorige week tegen Kozakken Boys al vroeg een strafschop tegen kreeg. Danny van den Meiracker verzilverde dit buitenkansje.

Guido Pauw kreeg binnen een kwartier twee mogelijkheden om zijn ploeg op gelijke hoogte te brengen, maar Jordi Balk en Van den Meiracker voorkwamen dit. Toch lag de bal na een kwartier voetbal achter doelman Jan Schimmel. Richelo Fecunda kwam maar weer eens op langs de rechterkant, gaf een vrije harde voorzet die aan iedereen voorbij schoot behalve Mo el Osrouti.

De flankspeler van VVSB bracht de bal vanaf de andere kant opnieuw in, nu laag waarna Bekooij de bal bij de eerste paal binnen schoot.

Het spel golfde op en neer en na 25 minuten stond het alweer 1-2. Een prima voorzet van Mo Bendadi kwam op het hoofd van Van den Meiracker, die de bal tegendraads raak kopte.

Na de rust zorgde Pauw voor de 2-2. En enkele minuten later stond VVSB dan eindelijk op voorsprong door een schot van Vladimir Jozic uit een vrije trap. Toch kon ook VVSB niet lang genieten van deze voorsprong, want een rebound kwam maar weer eens voor de voeten van Van den Meiracker waardoor dit opnieuw een doelpunt werd. Met nog ruim 20 minuten op de klok was het opnieuw raak: El Osrouti was voor de derde keer deze avond de aangever, Bekooij was voor de tweede keer deze avond de afmaker. Met nog een kwartier te spelen dacht VVSB zelfs aan de 5-3, maar het doelpunt van Jordy Zwart werd wegens buitenspel afgekeurd.

Hands wordt corner

In de allerlaatste seconden van de blessuretijd werd invaller Frank Wiafe-Danquah de diepte ingestuurd door Kenny Elders.

De invaller van FC Lienden beroerde de bal zeer duidelijk met de hand en had hier voordeel van. Het arbitrale kwartet onder leiding van scheidsrechter Frank van den Elzen zag het niet en gaf een corner aan de gasten uit de Betuwe, nadat Fecunda de voorzet van Wiafe-Danquah blokte.

Zelfs doelman Schimmel was mee naar voren gekomen om voor gevaar te stichten en dit had effect.

Verdediger Broekhof was er bij de eerste paal als de kippen bij om de gelijkmaker achter Valk te koppen en 'De Boekhorst' ondanks een punt in diepe rouw te storten.

Al met al een spektakelstuk van de bovenste plank zonder winnaar.

Eerste thuisoverwinning Van Nispen

voetbal n Van Nispen heeft zondag 11 maart de rode lantaren overgedragen aan Bernardus. Het boekte tegen FC Rijnland de eerste thuisoverwinning van het seizoen. De wedstrijd was niet altijd even fraai, maar voor het talrijke publiek wel heel aantrekkelijk.

Door Tino de Groot

Jeffry van der Geest schreef historie, want hij scoorde het snelste doelpunt ooit voor Van Nispen. Binnen 15 seconden konden de geel-roden al juichen. Direct van de aftrap werd over rechts een prima aanval opgezet die door Van der Geest keurig werd afgerond. Daarna nam FC Rijnland het heft in handen en ging het op zoek naar de gelijkmaker. Ondanks een veldoverwicht werden de bezoekers zelden gevaarlijk. Eenmaal schoot één der Leidse aanvallers de bal in scoringspositie rakelings voorlangs, maar meer echte doelkansen creëerden men niet. Van Nispen bleef de gevaarlijkste ploeg en het kreeg zelfs twee beste kansen om de voorsprong nog voor de pauze te vergroten.

In de tweede helft werd de wedstrijd wat grimmiger. Het was Van Nispen dat na tien minuten voor de tweede maal toesloeg. Wederom was het Van der Geest die de doelman van FC Rijnland verschalkte. Vijf minuten hierna scoorde de gasten de aansluitingstreffer en werd de wedstrijd alsmaar spannender. Rond de zeventigste minuut brak de tegenstander. Eerst moest een verdediger van FC Rijnland na zijn tweede gele kaart vertrekken en kort daarna scoorde Brenn Zonneveld uit een zeer vlot lopende aanval 3-1. Een kwartier voor tijd werd het duel ontsierd door een opstootje langs de lijn, waardoor ook een tweede speler van de Leidse tegenstander kon vertrekken. De prima leidende scheidsrechter lastte een afkoelingsperiode van een kwartier in om daarna de wedstrijd te hervatten. Dat Ferdy Smit in de slotfase de 4-1 aantekende was puur voor de statistiek.

Zondag 18 maart speelt Van Nispen uit tegen WVC. De bus vertrekt om 12.30 uur.

Bowling viert jubileum

Tiny, Hotty en Jeen zijn al 45 jaar lid. | Foto: pr

bowlen n BVN (BowlingVereniging Noordwijkerhout) is opgericht op 12 maart 1973. Dit betekent dat de BVN dit jaar haar 45-jarig jubileum viert.

Vrijdag 9 maart werd een feestavond gehouden voor alle leden met hun partners. Mede dankzij sponsoring van All American Bowling konden de leden de hele avond genieten van een hapje en een drankje en dansen op de live muziek van een dj. Vier leden werden in het zonnetje gezet met een prijs. Zij zijn al 45 jaar lid: Tiny, Hotty en Jeen hebben hun prijs in ontvangst genomen. Koos kon helaas door ziekte niet aanwezig zijn. Hij krijgt zijn cadeau op een later moment. BVN organiseerde uiteraard een alternatief toernooi voor alle aanwezigen. Hierbij ging het niet om het kunnen bowlen, maar om een gezellig samenspel tussen bowlers en niet-bowlers.

Johan, Tim en Teun gooiden samen de hoogste game en Susan, Bart en Coby wisten de laagste game te winnen. Tim bleek de langste adem te hebben bij de afvalrace.

Uitslag bridgetoernooien

kaarten n De uitslagen van de beste drie koppels in iedere lijn van twee bridgeverenigingen:

Gambri 8 maart

Lijn A

I. Belt / G. Duivenvoorde 59,03

A. vd Laan / A. Brama 57,99

L. Aartman / R. vd Burg 55,56

Lijn B

R. Bouwmeester / J. vd Berg 65,00

C. vd Lans / C. vd Lans 57,92

C. Bakker / B. Duivenvoorden 56,67

Lijn C

C. Nulkes / J. Smit 65,83

C. Duivenvoorden / R. vd Lans 63,33

R. Koster / C. Caspers 60,42

Lijn D

Nel vd Hoorn / Philo Verdegaal 62,92

A. Brama / W. Warmerdam 60,83

J. Bonfrere / L. Kerkvliet 58,33

Het Juiste Bod 6 maart

Rood

J Haket/P Haket 63,19

M vd Berg / N vd Berg 55,56

L v Oostrum/ H vd Zalm 52,43

Blauw

A Meeuwenoord/J Verwer 65,48

L Dopper/E Vaessen 63,08

T v Noort / N v Noort 59,42

Groen

R Larosv / Corrie vasn Haaster 59,03

R Geerlings / H vd Lans 58,68

L Aalberts / J Warmerdam 58,33

Oranje

B Dubendorffer /T Hogervorst 61,46

T v Gijlswijk /G d Winter 60,07

Duivenvoorden/Warmerdam 56,94

Vriendinnendag bij VVSB

voetbal n VVSB organiseert in samenwerking met de KNVB voor de zesde keer de jaarlijkse vriendinnendag. Dit gebeurt op vrijdag 23 maart.

Alle meidenleden van VVSB mogen die dag hun vriendinnetje, buurmeisje of nichtje meenemen om samen te voetballen.

Ook niet-leden zijn welkom.

De Vriendinnendag van VVSB op de Boekhorst begint om 17.30 uur en eindigt rond 19.15 uur.

Tijdens de Vriendinnendag voetballen meiden in de leeftijd van 5-12 jaar met elkaar en worden er oefeningen gedaan maar natuurlijk staat het plezier voorop.

Tijdens de pauze krijgen de toekomstige voetbalsterren natuurlijk wat lekkers.

Doel van de dag is om meiden en hun ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meidenvoetbal bij VVSB.

Aanmelden kan via: meidenvoetval@vvsb.nl.

Meer info via: Frank Helmus 06.20438127.

Jozeffeest en Jozefdrive

klaverjassen n In de Jozefkerk is zondag 18 maart het feest van patroonheilige Sint Jozef. Dit begint met een feestelijke viering om 10.00 uur, waarbij alle koren samen muziek en zang verzorgen.

Aan het einde van de viering is er koffie met iets lekkers en om 14.00 uur begint de Jozefdrive in de Maasgaarde. Aanmelden voor deze klaverjasdrive kan via 0252-340499. Meekaarten kost 5 euro.

Opgeven kan ook bij het parochiesecretariaat, elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

Tijdens de drive is er een loterij met mooie prijzen. De opbrengst is bedoeld voor extra liturgische artikelen, zoals nieuwe kleding, waterkan en schaal.

sport

Leonard v Leeuwen: Noordwijkerhouter in Panama

Moderne kassen met op de achtergrond kleine percelen van de arme boeren. | Foto: pr

reizen n Voor deze krant schreef Leonard van Leeuwen in 2014 een verhaal over zijn voetreis naar Santiago de Compostella. Nu is hij in Panama en neemt ons opnieuw mee in een boeiend reisverslag. Deze week deel 8:

"Terug in de omgeving van de vulkaan, Baru, voor een bruiloft. Omdat het 'thuis' gewoon te warm is om lang te lopen, grijp ik mijn kans. Hans en Tineke, twee Noordwijkerhouters die al meer dan twintig jaar projecten van padre Roberto steunen, brengen me met de auto zover als mogelijk is, tot waar de weg stopt bij het dorpje, Guadeloupe, op de rand van het tropisch regenwoud.

Het is ongeveer 20 kilometer langzaam naar beneden. Ik loop door het belangrijkste groenteteelt gebied van het land. Omgeven door bergen loopt er maar één weg terug. Dus hier kan ik niet verdwalen. In het dal zie ik behoorlijk grote moderne bedrijven, maar tegen de berghellingen aan, kleine percelen. Ze zijn echt steil, het is nauwelijks mogelijk om te belopen, laat staan te bewerken. Constant rijden pick-ups langs vol met personeel of met agrarische producten. Regelmatig loop ik in de zwarte uitlaatgassen van verbrande olie. Maar ja, het is hier nu eenmaal niet anders. Het lijkt erop dat het zware werk grotendeels door indiaanse mensen gedaan. Ik raak, bij een kleine koffieplantage, aan de praat met een wat oudere indiaanse man. Hij vraagt waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. 'Holandes' zeg ik, en ik vertel hem waar ik heen loop. Ongelooflijk, wandelen voor je plezier. Lopen is pure noodzaak voor de armsten. Hoe armer, hoe groter vaak de afstand naar een fatsoenlijke weg, dus hoe meer je moet lopen om de bewoonde wereld te bereiken. Als ik verder wil, vraagt hij nog of ik een vrouw wil!

Ik kom langs een benzinestation waar de prijzen de helft zijn van de onze. Overal langs de weg bloeiende planten en bomen. Sommige plantjes denk ik te herkennen als de kamerplanten thuis alleen hier meters hoog. Mooie kleurige vogeltjes vluchten weg tussen de takken. Een eindje verderop moet er wat aan de hand zijn.

Gieren smullen van een kadaver

Gieren komen cirkelend aanzweven. Als ik dichterbij kom, zitten er tientallen op de grond van een of ander kadaver te smullen. Het is alsof ik in een natuurfilm rondloop. Er wordt getoeterd! Ik kijk om en zie een bus afremmen. 'Wil je meerijden? ' Non gracias, voy a pie. Ze zullen me wel een vreemde buitenlander vinden, gaan lopen als je zo met de bus meekan. Als ik wat verder door in de kloof loop, en het laatste smalle gedeelte door ben, loop ik door een dorpje waar overal reclame wordt gemaakt voor de aardbeien. Aardbeien met chocoladesaus, ga ik proberen. Zozo...2 dollar 50, da's duur. Maar wel heerlijk! Kopje koffie 50 dollarcent, kijk da's normaal voor hier!

Een paar dagen later om 6 uur in de ochtend, op weg naar ons project in Corral de piedra. De dag begint nog maar net, maar overal lopen er al kinderen, netjes in uniform, richting school die om 7 uur start. De bouw van het huis nadert het einde. Het stucadoren is klaar en de mannen zijn bezig met de vloeren. Dan nog de deuren geplaatst en de boel geschilderd.

Volgende week, vlak voor het vertrek naar Nederland, is de opening gepland!"

Meer info via: www.doneeractie.nl (kijk onder Panama)

Pubquiz

Test je kennis en speel mee i de wekelijkse Pubquiz, donderdag 15 maart in café van der Geest, aanvang 21.00 uur. Aanmelden aan de bar

Koffie+ bijeenkomst

Het thema is "de natuur in Noordwijkerhout",een lezing van Herman Doornebal van IVN, donderdag 15 maart van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek. De toegang is gratis

Tuinboulevard Bollenstreek

Feestelijke opening aan de Delfweg op zaterdag 17 en zondag 18 maart, met tal van activiteiten

Lentefeest

Kleurrijk voorjaarsevenement bij Janssen's Overseas aan de Schippersvaartweg, zaterdag 17 maart vanaf 10.00 uur, met leuke activiteiten voor jong en oud. De toegang is vrij

Golf: Voorjaarswedstrijd

Een 18-holes wedstrijd op de Bloembollenbaan van Golfbaan Tespelduyn, zaterdag 17 maart om 14.00 uur. Meedoen kan met een handicap 54. Aanmelden via www.tespelduyn.nl

Workshop "Avontuurlijk koken"

Stoken op houtskool en stoofpotje maken op de Dutch BBQ, bij Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, ingang Westeinde, op zaterdag 17 maart om 15.00 uur. Aanmelden via www.hetkoken.nl

Concert Concert Harpe Davids

Muziekvereniging Harpe Davids geeft concert i.s.m. popkoor Bloom, op zondag 18 maart om 14.00 uur in de St. Victorkerk. De toegang is gratis

Paasworkshops

Vanaf dinsdag 20 maart, kijk op www.greenhouseonline.nl of op www.vandenbergbloemensfeerenmeer.nl

Informatieavond mozaiek maken

Interessante informatie avond voor alle belangstellenden op woensdag 21 maart om 19.30 uur in café Het Feest van Harry. Nu al aanmelden kan via nmkoomen@casema.nl of tel. 0651588709

Kindercorso

Voorlopig staat dit evenement gepland op donderdag 19 april vanaf 17.00 uur. Heeft u (uiteraard uw kind ) interesse, kom dan ook naar de infobijeenkomst woensdag 21 maart om 19.30 uur bij café Feest van Harry. Voor info Nico Koomen, 06 51588709.

Evenementen Noordwijkerhout

Kijk voor alle activiteiten op www.vvvnoordwijkerhout.nl

Op het bankie met…

vvv n De bekende bank van het dorp is vervangen door een Hollands exemplaar. Deze is in het bezit van Dutch Dune Design en blijft hier voorlopig nog even staan. Iedereen mag er even op gaan zitten, een fotootje maken en in deze rubriek zijn of haar zegje doen.

Deze week: Helen van der Wal

Waarom neem jij plaats op het bankie?

Ik ben klaar voor de start om mee te lopen met de 10.000 stappen wandeling.

Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven ben ik welzijnsmedewerkster in de Bernardus in Sassenheim.

Wat zou Noordwijkerhout nóg leuker kunnen maken?

Meer winkeltjes en terrasjes, waar je bijvoorbeeld na afloop van de 10.000 stappen wandeling nog even een bakkie doen.

Wat wil je de lezers van het Noordwijkerhouts weekblad meegeven vanaf deze bank?

Dat ze allemaal elke eerste zaterdag van de maand mee moeten lopen met de 10.000 stappen wandeling. Het is niet alleen heel gezond, maar ook gezellig want je leert nieuwe mensen kennen en ontdekt de mooiste plekjes in en rond Noordwijkerhout.

Wat vind je eigenlijk van de het bankie?

Een pronkstuk! Nodigt uit om lekker even te zitten en het straatbeeld te verfraaien.

Ook plaatsnemen op het bankie?

Dat kan! Laat u fotograferen, of maak een foto en loop even binnen bij de vvv.

Vertel iets over uzelf en wat uw indruk is van Noordwijkerhout.

Contact opnemen met de redactie van het Noorwijkerhouts Weekblad mag ook. Dat kan via: 06 3079 1260 of mail naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

Dansgarde Keiebijters zoekt dansliefhebbers

carnaval n De Dansgarde van de Keiebijters bestaat uit twee dansgroepen. De mini-dansgarde is een groep in de leeftijd van 7 tot 12 jaar en de maxi-dansgarde is een groep in de leeftijd van 13 tot 18 jaar.

Voor elk nieuw carnavalsseizoen wordt er getraind op een nieuwe gardedans en een showdans. Er wordt elke dinsdagavond (met uitzondering van de schoolvakanties) getraind onder leiding van onze eigen team van trainsters en begeleidsters. Tijdens het carnavalsseizoen wordt er mee gedaan aan verscheidene dansmariekefestivals en toernooien waarbij verschillende prijzen worden gewonnen. De kleding voor beide dansen worden door de vereniging zelf verzorgd.

Meiden tussen de 7 en 16 jaar met gevoel voor ritme en liefhebbers van dansen, zijn zeer welkom. Meld je aan via: dansgarde-keiebijters@hotmail.com. Een keer kijken bij de training in de residentie aan de Langerveldeweg (achter de Bavo-kapel) mag natuurlijk ook.

Heerenclub neemt afscheid van bestuurslid

DeZilk n Tijdens de jaarvergadering, vrijdag 9 maart, nam De Heerenclub afscheid van zijn bestuurslid Ton Opdam.

Na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest heeft Opdam, bestuurslid van het eerste uur, besloten plaats te maken voor nieuw bloed. Na mooie woorden van voorzitter Piet van Haaster, werd Opdam benoemd tot erelid. Hij kreeg hierna het ontworpen certificaat Erelid Heerenclub De Zilk overhandigd met de daarbij horende speld.

Onder een staande ovatie van de ruim vertegenwoordigden leden ontving culinair liefhebber Opdam ook nog een mooie kist wijn en een dinerbon. Hij gaf aan zeer vereerd te zijn en bedankte bestuur en leden voor het jarenlange vertrouwen. Zijn vertrek als bestuurslid gaat zeker niet het afscheid van de club betekenen. Opdam meldde de maandelijkse bijeenkomsten voorlopig nog niet te willen missen. Na het officiële gedeelte schoof onder luid applaus nieuw bestuurslid Kim Bouckaert aan achter de bestuurstafel om het bestuur voor de toekomst te komen versterken.

Verkeerde been

De oorlog is nog altijd dichtbij. Zo dichtbij dat iedereen begrijpt wat er met 'de oorlog' wordt bedoeld: de jaren '40-45. De musical 'Soldaat van Oranje' draait inmiddels voor het 8ste jaar.

De film 'Bankier van het verzet' mag zich verheugen in een grote schare bezoekers. De generatie die zelf en bewust de oorlog heeft meegemaakt is inmiddels ras aan het uitsterven. Nu is het de beurt aan hun kinderen en kleinkinderen om te onderzoeken welke sporen die jaren hebben nagelaten, in stad of dorp, in de grote geschiedenis of in de petite histoire van iemands eigen familie. En langs die weg: in hun eigen bestaan. In Noordwijkerhout was de passie van 2016 daar een goed voorbeeld van. Talloze musea zijn geheel of gedeeltelijk aan de oorlog zijn gewijd. In het Fries Museum in Leeuwarden bijvoorbeeld is het Fries Verzetsmuseum, een afdeling die gewijd is aan de indrukwekkende geschiedenis van het verzet in deze provincie.

Onlangs was ik weer in dat museum. Ik was, met vrouw en bevriend echtpaar per spoor naar de Friese hoofdstad gereisd omdat die stad ook Culturele Hoofdstad van Europa is dit jaar. In dat kader is daar veel te zien en te beleven.

Teveel voor één dag. Maar in der Beschränkung zeigt sich der Meister, zoals de Duitsers zeggen, dus deden we rustig aan. We namen uitgebreid de tijd voor de expositie over het merkwaardige en bewogen leven van de Friese spionne Mata Hari. Toen ik aan het einde daarvan wachtte op mijn reisgenoten, stonden er vlak bij mij twee dames op leeftijd te delibereren wat ze nog zouden gaan doen. Mata Hari hadden ze gezien en de wisseltentoonstelling op de derde verdieping en ook het Verzetsmuseum in hetzelfde gebouw. 'Er is ook nog iets over Schindler', zei een van hen, 'willen we dat ook nog gaan zien?' De ander gaf aan dat ze daar niks van gelezen had. Welke Schindler? 'Nou, die van de film denk ik, Schinlders list, over de redding van al die joden'. De ander snapte er niks van – had ze dat dan over het hoofd gezien? En waar had haar vriendin het dan gelezen? 'Nou, het staat duidelijk in de lift: 'SCHINDLER…'

egbert van der weide

Heilig Hartkerk De Zilk

zondag 18 maart

09.30 uur

eucharistieviering

celebrant: Pastor T.van Eijk

mmv dames- en herenkoor

zondag 25 maart

09.30 uur

Palmpasenviering

celebrant: Kapelaan S. Kuik

St Victorkerk

zaterdag 17 maart

19.00 uur

5e zondag veertigdagentijd

voorganger Pastor M. Claassens

mmv herenkoor St. Caecilia

St Jozefkerk

zondag 18 maart

10.00 uur

eucharistieviering

voorganger: pastoor Goumans

zaterdag 24 maart

19.00 uur

voorganger: pastoor Owel

mmw herenkoor St. Caecilia

Witte kerk

woensdag 14 maart

19.30 uur

biddag voor gewas en arbeid

voorganger: ds. Haasnoot

zondag 18 maart

voorganger: ds. Schuddebeurs

woensdag 21 maart

19.30

Vesper

voorganger ds. Hop

Bingo bij de Kolibri

balletjes n De lente weer is in aantocht, de violen staan dus zoals gebruikelijk te wacht op de deelnemers van de bingo.

Bij vogelvereniging De Kolibri draaien de balletjes op donderdag 15 maart in 't Victorhuis aan de Sporkenhout / Maandagsewetering.

De zaal is om 19.45 uur open en omstreeks 20.15 uur begint de bingo. Liefhebbers van het bingospelletje zijn welkom om mee te doen en de toegang is gratis.

Natuurlijk gaat niemand met lege handen naar huis. De ongelukkigen in het bingospel kunnen altijd hun geluk nog beproeven tijdens de grote loterij in de pauze. Als blijkt dat hier ook deelnemers tussen zitten die nog geen prijs hebben, zorgt de organisatie nog voor een aardigheidje.

Harp en Bloom in concert

muziek n Muziekvereniging de Harpe Davids geeft zondag 18 maart samen met popkoor Bloom een concert in de St. Victorkerk aan de St. Victorlaan 11. Het concert begint om 14.00 uur, de kerk is open vanaf 13.30 uur de toegang is gratis.

Harpe Davids en Bloom zullen afwisselend, samen en apart van elkaar optreden. Popkoor Bloom bestaat uit ondertussen alweer meer dan tien jaar en heeft zich ontwikkeld tot een gemotiveerde, hechte en gezellige club. Bloom heeft inmiddels een indrukwekkend repertoire weten op te bouwen en zingt zowel Engels- als Nederlandstalig, waar de vierstemmigheid goed te horen is. Meer info op: www.harpedavidsnwh.nl

De winnaar van week 10:

Joke Hogewoning

De juiste oplossing: vorstgevoelig

Voor de prijswinnaar ligt een Cinema Floralis Arrangement klaar. Dit bestaat uit een film naar keuze voor één persoon, een hoofdgerecht en drankje naar keuze. Stuur uw oplossing uiterlijk 18 maart naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl, ovv: oplossing puzzel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!