Noordwijkerhouts Weekblad

6 augustus 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 6 augustus 2019


Feromoonval tegen rupsen

Op verschillende plekken in Noordwijkerhout en De Zilk hangen de vallen inmiddels. | Foto: gemeente Noordwijk Foto: gemeente noordwijk

Noordwijkerhout n Deze zomer is er veel overlast van de eikenprocessierups. Ook in de aangrenzende gemeenten zijn deze rupsen gesignaleerd. Tot op heden zijn er nog geen nesten in Noordwijk, Noordwijkerhout of de Zilk aangetroffen. Maar de kans is groot dat de eikenprocessierups ook hier de kop opsteekt. Om beter te kunnen monitoren hangt de gemeente feromoonvallen op. Hiermee worden door de vrouwelijk feromoongeur de mannelijke vlinders gelokt en gevangen. (Lees verder: www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)

De vallen bevatten geen gif en trekken weinig tot geen andere insectensoorten aan. De nachtvlinder is tot aan het einde van de zomer actief. Tot en met deze periode blijven de vallen hangen.

Daar waar ze wel aangetroffen worden, laat de gemeente in het komende voorjaar door medewerkers extra monitoren. Ook wordt de bestrijding tijdig opgestart. Zo proberen we de overlast voor te zijn.

Onderzoek om overpopulatie te voorkomen

Verder wil de gemeente onderzoek doen naar passende maatregelen die een overpopulatie van de eikenprocessierups voorkomen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door het bevorderen van natuurlijke vijanden door speciale bloem- en bloembollenmengsels toe te passen en nestkasten voor vogels op te hange

Oefenpartijen zonder winst

voetbal n De eerste twee oefenpartijen van VVSB werden beide werden verloren. De eerste, 27 juli tegen Ter Leede, werd verloren met 1-0. De tweede, tegen Kon. HFC eindigde in een doelpuntrijk 8-5. Beide ploegen waren verdedigend nog wat kwetsbaar. Voor de Koninklijken was Floris van der Linden met drie treffers de grote man. Bij VVSB was dit nieuwkomer Felitciano Zschusschen, ook hij scoorde er drie. Zaterdag 10 augustus is de volgende oefenwedstrijd om 14.30 uur uit tegen FC Rijnvogels. Daarna op dinsdag 13 augustus uit op 20.00 uur tegen Noordwijk en de laatste op zaterdag 17 augustus thuis om 17.00 uur tegen SJC. Zaterdag 24 augustus begint de competitie weer in een uitwedstrijd tegen opnieuw Ter Leede. De eerste voorronde van de KNVB Beker is bekend gemaakt. Op het Voetbalfestival in de Jaarbeurs (Utrecht) koppelde Sjaak Swart VVSB aan Harkemase Boys. Deze competitiegenoot zal zaterdag 17 augustus naar Noordwijkerhout afreizen. De winnaar van deze wedstrijd komt in de tweede voorronde van de TOTO KNVB Beker, welke eind augustus wordt geloot. Die wedstrijd is halverwege september.

Bollenstrekers ontwikkelen ultrasnelle ligfiets

regio n Noordwijkerhouters Bart van de Krol (22), Leanne van Bentem (23) en Cécile Volten uit Sassenheim maken deel uit van het Human Power Team, een studententeam van de TU Delft en de VU Amsterdam.

Zij onthulden zaterdag hun nieuwste aerodynamische ligfiets bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Met deze ligfiets, genaamd de VeloX 9, wil het team in september het wereldrecord snelfietsen van 121,8 km/uur verbreken in de Nevada woestijn in Amerika. Het Human Power Team doet mee in het vrouwelijke klassement. Vorig jaar behaalde het team de eerste en tweede plek.

Dit jaar willen de studenten niet alleen het klassement winnen ook het wereldrecord op Nederlandse naam zetten.

Het Human Power Team bestaat uit 16 studenten die een jaar lang hun studie opzijschuiven voor het project. (Bron:BO)

Geen subsidie wel ondersteuning

Noordwijk(erhout) n Geen subsidie maar wel ondersteuning voor een jubileumvoetbalwedstrijd. Dat is wat B&W te bieden hebben aan PUUR en NZLokaal, die hierover vragen stelden.

In 1789, 230 jaar geleden, was in het grensgebied tussen Noordwijk en Noordwijkerhout de eerste voetbalwedstrijd ooit op Nederlandse bodem. Beide fracties menen dat een herdenking hiervan niet mag ontbreken op de kalender van het themajaar 2019 "Cultuur en Verbinden" in de nieuwe gemeente. Zij willen met inwoners, ondernemers en de gemeente een jubileumwedstrijd organiseren op 3 november. B&W vinden het een goed plan, maar de subsidiepot voor het themajaar is leeg. Wel willen ze helpen met de vergunning en de communicatie rond het evenement.

Geen paspoort

reizen n Op haar site laat de gemeente weten dat donderdag 8 augustus het niet mogelijk is om een paspoort of id-kaart op te halen. Ook is het niet mogelijk om met spoed een reisdocument aan te vragen. Het aanvraagstation voor reisdocumenten wordt dan vervangen.

Weekje vakantie

redactie n Het Noordwijkerhouts Weekblad slaat een weekje over. De eerstvolgende krant rolt dinsdag 20 augustus weer bij u op de mat. www.noordwijkerhoutsweekblad.nl blijft natuurlijk gewoon in de lucht. Kopij en tips kunt u blijven sturen: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grad en Ria 60 jaar getrouwd

Ik zou haar zo weer

kiezen!'

Herstel dak Pesthuis krijgt prioriteit

Shantyfestival voor de deur

puzzel n Maak kans op bioscoopkaartjes

Bouwplannen op de tocht door fijnstofdiscussie?

Omwonenden maken zich ongerust. Mogelijk zorgt de nieuwe CO2-regelgeving voor opluchting. | Foto: Wim Siemerink

bouwen n Kunnen straks de grote bouwplannen in Noordwijk nog wel worden uitgevoerd? Dat is de vraag die voortvloeit uit de discussie die er is over fijnstof en Natura 2000-gebieden. Deskundigen menen dat er problemen kunnen ontstaan indien Nederland de normen voor fijnstof echt serieus gaat nemen. In dat geval valt er niet veel meer te bouwen.

In Noordwijk is men trots op de vele natuur die er in de omgeving is. De natuur wordt inmiddels ingezet om de badplaats nog nadrukkelijker te profileren in de toeristische markt. Wanneer dit succesvol is dan zullen er nieuwe functionele accommodaties moeten komen. Grootschaligheid zal wel steeds moeilijker worden omdat bij nieuwbouwplannen inmiddels ook een fijnstofdiscussie hoort.

De vraag wat precies fijnstof is kan niet eenvoudig worden beantwoord. Het zijn allerlei deeltjes verontreiniging die door de lucht zweven. Voor een deel opwaaiende partikels van natuurlijke oorsprong. Belangrijker is echter het stof dat vrijkomt bij verbrandingsprocessen. Dat fijnstof gevaarlijk is en zelfs dodelijk kan zijn, blijkt uit vele publicaties. Het veroorzaakt, vooral op langere termijn, problemen die nog niet volledig te overzien zijn. Naast het verkeer zou, volgens enkele deskundigen, ook bouwen een belangrijke veroorzaker van fijnstof zijn. Niet alleen de mens maar ook de natuur ondervindt invloed van fijnstof. Omdat Noordwijk midden in het bijzondere en kwetsbare natuurgebied Natura 2000 ligt is hiervoor speciale aandacht.


Rijk stelt doelen

Door het Rijk zijn inmiddels doelen gesteld voor de Natura 2000-gebieden en deze worden uitgewerkt in een Natura 2000-beheerplan. Daarbij wordt belanghebbenden voorafgaande aan definitieve vaststelling nog de mogelijkheid geboden om mee te praten. Wat invloed kan hebben op de realisatie van de actuele bouwplannen van Groot Hoogwaak. Omdat niet alleen omwonenden maar ook anderen, waaronder de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inmiddels zeer kritisch zouden kijken naar deze grootschalige bouwplannen.

Deze Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is voornemens om een handhavingplan op te stellen voor alle Natura 2000 gebieden. Waaronder dus ook Noordwijk met de Coepelduynen en het noordelijk gelegen duingebied met de naam Kennemerland-Zuid. Dit grenst precies aan het Goot Hoogwaakterrein.

Op dit moment zijn de omwonenden al in actie om de politiek te bewegen de reeds gepresenteerde bouwplannen van Groot Hoogwaak opnieuw kritisch te bekijken. Zij hebben actief de politieke partijen benadert en daarbij hun zorg uit gesproken over gebrek aan transparantie en bovendien het volledig ontbreken van persoonlijke communicatie. Zij uiten zich zeer kritisch over het verloop van het proces. Er leeft bij hen een zevental vragen waarop zij graag antwoord zouden willen hebben. De belangrijkste is de vraag waarom in het bestemmingsplan wonen/zorg werd gewijzigd in simpelweg wonen. Zij zien dit als een truc van de ontwikkelaar om veel winst te vergaren. Ook het beschermen van de burger en de feitelijke rol van de klankbordgroep roept bij hen vraagtekens op.


Gewoon verder

Wethouder de Jong zegt ons dat de eerder ingezette wettelijke procedure rond Groot Hoogwaak gewoon verder wordt vervolgd. Hij zegt nog wel in gesprek te zijn met de ontwikkelaar omdat de opgave een behoorlijke puzzel is. De gemeente zet daarbij in op het gelijk blijven van de bestaande zorg bij Groot Hoogwaak en op 30% sociaal bij uitbreiding van het aantal woningen. Dat daarbij een deel van het gebied een andere bestemming krijgt is noodzakelijk vanuit het oogpunt van ontwikkelkosten.
De vraag is inmiddels gerechtvaardigd of de nieuwe inzichten op het gebied van fijnstof, in combinatie met grootschalige nieuwbouw, nog van invloed kunnen zijn op de vergunning verlening. Want dat zou door de omwonenden natuurlijk worden bejubeld.

Het is waar

Het is intussen een onderwerp dat in aanmerking komt voor het tv-programma Kannie waar zijn. Welke besluiten de gemeenteraad ook neemt of welke oplossingen door mensen met gezond verstand worden aangedragen, de uitvoering van de reconstructie Jeroensplein blijkt steeds opnieuw, al of niet opzettelijk, te worden vertraagd door onbegrijpelijk ambtelijk geneuzel. En steeds opnieuw worden we geconfronteerd met berichtgeving die de kwalificatie 'nepnieuws' verdient.

Diverse moties kregen steun van de gemeenteraad. Zes jaar geleden al beloofde het college dat er snel actie zou komen. Wethouders zochten de publiciteit. Een van hen liet zich zelfs op het beruchte plein fotograferen met opgestroopte mouwen en een schop in zijn handjes.
Drie jaar later, jawel drie jaar, kwam de smoes dat er sprake was van auteursrecht en de ontwerper dwars zou liggen. An me hoela, dat was nepnieuws. Want later bleek dat de ontwerper al bij de aanleg andere gedachten had en juist die 'Atlantikwall' helemaal niet zag zitten. Vanuit de Noordwijkse ambtenarij was echter aangedrongen op plaatsing. Intussen bleven inwoners klagen. In de gemeenteraad werd de ene motie na de andere aangenomen. De raad gaf het college op 14 juli 2018 opdracht om nu snel actie te nemen. Maar helaas, opnieuw bleef die snelle actie achterwege. Wel was er natuurlijk tijd voor een verkiezingsstunt. Twee wethouders, opnieuw met opgestroopte mouwen, poseerden gewillig en breedlachend voor de camera's. Nu niet met een schop maar met een heuse graafmachine. Ook nog een snel toespraakje met hele mooie woorden. Het leek er dus echt van te komen. Maar inmiddels weten we dat ook dit als nepnieuws in de archieven staat. Weer gebeurde niet wat beloofd werd.
Uiteindelijk voor D66 reden om begin juni maar weer eens aan de bel te trekken. Deze week kwam een reactie en bij het lezen ervan viel ik van de ene verbazing in de andere. De beschuldigende vinger ging nu niet eens naar de ambtenarij maar naar de Oranjevereniging. Ja, echt waar. Wat je noemt 'kannie waar zijn'. Bij het nieuwe ontwerp was men even vergeten dat het dure plein ook was aangelegd om als evenementenplein dienst te doen. Nu blijkt dat juist daar geen rekening mee werd gehouden. In de gepresenteerde plannen is er plots geen ruimte meer voor de feesttent van de OV. 'Kannie waar zijn', dacht ik nog.
Enfin, wat blijkt? Een serie ambtelijke gesprekken leidde niet tot een oplossing, wel tot vele maanden vertraging. En de OV zou dus schuldig zijn? Kom op zeg! Het college komt nu met, wat zij noemen, een snelle oplossing. We lezen dat de werkzaamheden mogelijk al in het najaar kunnen worden opgestart. Haha, let op, 'al'. Ja, ja, snel.
Tot slot even goed nieuws. De OV kan er met de feesttent dit jaar nog wel terecht. Tijdens het dorpsfeest is er vast wel gelegenheid voor een mooie foto van de burgemeester met voorzitter John. Lijkt mij een mooie kans om publiekelijk te verklaren dat de OV echt onschuldig is.

'Toewijzing aan eigen inwoners geen doel op zich'

huisvesting n Een eigen huis en lekker op jezelf wonen is voor veel jongeren een ideaal. Dit is bepaald geen gemakkelijk te realiseren wens. Hoewel de politiek graag ziet dat Noordwijkse jongeren zich kunnen vestigen in hun geboortedorp, blijkt dit maar mondjesmaat mogelijk. Ook al omdat Rijk en Provincie veel meer zien in regionale oplossingen in het huisvestingsvraagstuk.

De regionale woningmarkt geeft nog steeds weinig perspectief want deze blijkt ook de komende jaren nog steeds zeer krap te zijn. Veel woningzoekenden met beperkte financiële mogelijkheden moeten hierdoor wel erg lang wachten voordat zij een passende woning kunnen vinden. Er zijn talloze voorbeelden dat men hierdoor ernstig in de knel kan komen. Vooral sociale huurwoningen zijn bijzonder schaars beschikbaar. Dat is de reden dat er regionaal steeds opnieuw wordt gekeken of er aanpassingen nodig zijn in de bestaande regelgeving rond dit onderwerp. Voor Noordwijk geldt de regeling die is vastgelegd door de gezamenlijke gemeenten in Holland Rijnland. Deze regels zijn recentelijk geactualiseerd. Daarbinnen blijkt beperkte ruimte te zijn voor toewijzing aan eigen inwoners. Daarvan zegt een opvallende toelichting in de verordening: Lokale toewijzing kan kansen van anderen zonder binding onnodig belemmeren. Daarom kan toewijzing aan eigen inwoners geen doel op zich zijn. Lokale beleidsruimte is bedoeld om lokale problemen op te lossen waarvoor de regionale toewijzingsregels onvoldoende ruimte bieden of te generiek zijn. De basis voor het lokaal maatwerk moet zijn beschreven in lokale beleidsdocumenten zoals een woonvisie of prestatieafspraken. In Noordwijk zijn deze documenten actueel. Helaas ontbreekt het nog wel aan grootschalige bouwplannen. De tijd die er is tussen plannen maken en realiseren bieden zeker geen soelaas aan mensen waarbij het om urgentie gaat.

Herstel dak Pesthuis heeft prioriteit

monument n Het Pesthuis op het Bavo-terrein is al sinds 2011 een gemeentelijk monument. Wat straks geïntegreerd gaat zijn in de nieuwe woonwijk met de fraaie aanduiding 'Landgoed in den Houte'. In 2015 besloot de toenmalige gemeenteraad tot aankoop van het pand en het te bestemmen voor passende sociaal maatschappelijke doeleinden.

Landgoed In den Houte is een eigentijdse ontwikkeling waarbij de historie van het oude Bavo-terrein de basis is. Dat was een gebied waarop de congregatie van de Broeders van Liefde in diverse paviljoens een psychiatrische instelling exploiteerden. Er zijn dus plannen voor een woonwijk met ruim 700 woningen. De architectuur van de nieuwe woningen is geïnspireerd op de bollencultuur en de historische gebouwen van Sint Bavo. Voor het Pesthuis ligt inmiddels een plan op tafel voor een kinderboerderij met daarnaast gelegenheid voor dagbesteding en kinderopvang. B&W willen in ieder geval het dak van het Pesthuis snel gaan herstellen. Een deskundige heeft overigens vastgesteld dat het dak veel beter is dan aanvankelijk in politieke kringen werd verwacht. Tijdelijke maatregelen zijn daardoor overbodig geworden en nu wordt er een aanbesteding voorbereid. Zodat nog voor het eind van het jaar aan de slag kan worden gegaan. Hoewel in ambtelijke stukken gebruikelijk de bedragen met kruisjes worden aangeduid, staat er nu openlijk dat dit €100.000 mag kosten. Na het zomerreces zal de gemeenteraad nog wel een besluit moeten nemen om het voornemen te bekrachtigen.

Oordelen

Als ik ergens een hekel aan heb, is het wanneer iemand me 'vrouwtje' noemt.

Ze mogen alles tegen me zeggen; mama, collega, muts, doos, Caro of lekker wijf voor mijn part, maar geen vrouwtje. Dan word ik boos. Ik ben geen hond. Over honden gesproken. Sinds kort heb ik een hond, zoals u wellicht weet.

Niet zomaar eentje, nee. Het is een teef met stamboom. Een dame op stand, de crème de la crème onder de honden. Onder het mom: het kost een paar centen maar dan heb je ook wat. En het is nog een Française ook. Ze weegt nog geen 10 kilo, heeft oren waar je hallo-Jumbo tegen zegt en een blik in haar ogen waarvan zelfs ijskonijn Bridget zou smelten. Het is een handzaam modelletje, verhaart nauwelijks en luistert best goed met die kroepoek-oren van d'r.

Bovendien bezorgt ze me de broodnodige lichaamsbeweging, want je moet er wel mee aan de wandel natuurlijk. Regelmatig komen we andere honden tegen: heel gemoedelijk gaat dat altijd. Beetje snuffelen aan elkaars achterste en dan weet ze instinctief dat het goed zit. Of niet. Als dat laatste het geval is, loopt ze door: geen interesse. (Zou bij ons mensen ook makkelijk zijn, als we daar zo snel en op die manier achter konden komen, ha!)

Pasgeleden kwam ik tijdens het laatste avondrondje een man tegen met twee van die kleine ADHD-keffers. Mijn vader noemde ze vroeger heel anders, maar laat ik het netjes houden. U kent ze wel. Op zich niets mis mee, maar ze blaffen zo irritant. Blaffen is het niet. Ze keffen. Grote honden keffen niet. Die blaffen. Zelfs die kleine van mij.

Enfin. Lang verhaal kort: mijn hond liep los en die twee van hem ook. Hysterisch keffend naar mijn mademoiselle, die vervolgens opkijkt naar mij met een blik van: waar is de Retalin? Mijn hond negeert de twee hysterica, maar de man reageert net zo opgewonden als z'n viervoeters: "HAAL DIE PITBULL WEG", schreeuwt hij naar me. Ik kijk hem verbaasd aan en zeg dat mijn hond een Franse Bulldog is en bovendien geen kwaad in zich heeft. "KAN ME NIET SCHELEN WAT HET IS!", blaft hij (hij kan het wel). Volgens de man is mijn 'soort' hond agressief. Ondertussen is een van zijn honden tussen ons in gaan staan en plast bijna over mijn nieuwe Nikes. Hond en baas kijken me venijnig aan. Als hij het zou kunnen, had ook de baas zijn bovenlip grommend omhoog getrokken.

Mijn welopgevoede Française huppelt ongestoord verder. Ik blijf vriendelijk, dat lijkt me beter. Als de man eindelijk bedaart en inziet dat hij te vroeg oordeelde, biedt hij zijn excuses aan. "Een van mijn schatjes is pas gebeten door nét zo'n hond, vandaar", legt hij uit.

Terwijl hij zijn weg vervolgt kijkt hij nog even om en glimlacht verontschuldigend: "Sorry hoor vrouwtje!" roept hij me na...

Caroline Spaans, redacteur

Scouts Bosgeest terug van zomerkamp

noordwijkerhout n De leden van scouting Bosgeest zijn (vermoeid) weer teruggekeerd van hun jaarlijkse zomerkamp. Verspreid door het land, en zelfs in Duitsland, hebben zij een actief, leerzaam, warm en gezellig kamp achter de rug.

De esta's waren in het Utrechtse Maartensdijk waar zij alle feestdagen gevierd hebben omdat de zandloper van Vadertje Tijd van slag was. Hierdoor konden zij bijvoorbeeld naar de carnavalsdisco, en een spooktocht doen met Halloween. Gelukkig is het hen gelukt om, door opdrachten goed uit te voeren, Vadertje Tijd opnieuw op te starten.

De welpen waren dichterbij huis, op het grote scouting terrein in Aerdenhout. Het thema van hun kamp was Avatar: de gehele week hebben zij opdrachten gedaan om de Vuurnatie te verslaan. Ook hebben zij Linnaeushof bezocht.

De padvindsters en scouts waren in Mook, vlakbij Nijmegen. Het thema was flashback: elke dag was er een flashback test over de dag, en de laatste avond over de hele week!

De explorers, jongeren tussen de 15-18 jaar, zijn gaan kamperen in Monschau (Duitsland). Zij zijn onder andere naar een groot natuurbad geweest, hebben een uitkijktoren bezocht en de stad Monschau verkend.

In september begint het nieuwe scouting seizoen weer. Kijk op www.bosgeest.nl voor meer info.

column/nieuws

Verloren liefdes, de zee en de duinen: inhaken en meezingen!

Het belooft weer een ouderwets gezellige dag te worden in het centrum van het dorp. | Foto: archief, Frans van Steijn. Foto: Frans van Steijn

Noordwijkerhout n Nog even en dan kan weer volop worden genoten van het jaarlijkse Shantykorenfestival in de dorpskern.

Zaterdag 17 augustus zingen acht deelnemende koren op vier verschillende podia de longen uit het zeemanslijf. Nederlandse, Engelse, Franse shanty's, maar ook zeemansliedjes in het Russisch passeren de revue. De deelnemende koren zijn:

Noordwijkerhout Culinair in 2018. | Foto: archief Foto: Esdor van Elten

Shantykoor De Zilk (De Zilk), Shantykoor De Blierbekjes (Winsum), Shantykoor 't Joppekoor (Warmond), Zeemanskoor De Torren (Lisse), Zingerij Dwarsgetuigd (Nuenen), Shantykoor IJgenweiss (Berkel en Rodenrijs), Shantykoor Compagniezangers (Medemblik) en uiteraard het organiserende Shantykoor 't Bollenhart.

De optredens zijn bij de Witte Kerk (podium A), het Marktplein (podium B), de Zeestraat (podium C) en de Dorpsstraat (podium D).

Ook dit jaar geeft een mistery guest het startsein voor dit bijzondere meezingfestival. De aftrap is om 12.45 uur bij de Witte Kerk, gevolgd door het eerste optreden aldaar om 13.00 uur door Shantykoor De Zilk. Ook op de andere podia zullen vanaf 13.00 uur de optredens starten. Zoals gebruikelijk is er een grand finale van alle koren tesamen op het podium bij de Witte Kerk om 17.45 uur.

Zwaaimeester van het organiserende Shantykoor 't Bollenhart, Jan de Klerk, heeft er zin in: "Voor mij is het de zesde keer dat ik op het festival leiding mag geven aan 't Bollenhart. Ons koor is nog altijd springlevend: met vier nieuwe bemanningsleden en vele optredens!" Ook festivalvoorzitter Willem Geerlings kan haast niet wachten tot het zover is: "Het is ieder jaar weer een ongekend feestje in ons mooie Noordwijkerhout. Een traditie die we graag in stand houden. We danken dan ook de vele vrijwilligers en onze sponsoren die dit mede mogelijk maken!"

Meer info over dit gratis bij te wonen het festival staat op www.shantykoorbollenhart.nl

Laatste loodjes voor de Flower Parade

Corso n De voorbereidingen voor de 74e Flower Parade Rijnsburg zijn in volle gang. Het kan niemand zijn ontgaan dat de parade dit jaar als het thema ´Beroepen´heeft. Dit is niet alleen terug te zien op alle praalwagens maar ook op een flink aantal personen- en bedrijfsauto´s.

De officiële opening van het bloemencorso is vroeg in de middag op 9 augustus. Direct na deze opening, die verricht wordt door SBS weerman Piet Paulusma, is iedereen vanaf 16.00 uur welkom om de alle voertuigen te komen bekijken. Misschien zie je Piet Paulusma wel die zijn weerpraatje live vanuit Royal FloraHolland zal doen. De kinderen die tussen 16.00 en 18.30 uur komen kijken, kunnen in elk geval op de foto met Buurman & Buurman. Zij lopen gewoon tussen de praalwagens en willen graag met je op de foto. Bijzonder is ook het optreden van de Noorse zanger Jonas Hovland. Hij zingt om 17.15 uur vanaf de praalwagen van Haringrock. Om 18.00 uur start het avondprogramma met Casual Company, Flora Brass en De Vlietzangers.

Wil je een toelichting op- en over de parade, zoek dan een plekje op een van de twee gratis tribunes. Deze staan op het Burg. Koomansplein in Rijnsburg en op de Boulevard in Katwijk. In Katwijk maakt Omroep Max tv opnamen die op vrijdag 17 augustus om 17.10 uur op NPO 2 worden uitgezonden.

Na de pauze in Willem van den Berg, start het hele rijdend theater opnieuw in Noordwijk Binnen om te eindigen op de Kon. Wilhelmina Boulevard. Op zondag 11 augustus is alles nog eens te bekijken tijdens een wandelingetje op de boulevard.

Open Dag

Voor de open dag van de "Bollenstreek in Bedrijf" is al heel wat publiciteit geweest. Toch wil ik het wagen om er ook mijn zegje over te doen. Wetende dat heel veel toeristen en inwoners van de streek een kijkje willen nemen in een draaiend bedrijf, is dit een uitstekend initiatief. Bovendien loop je niet zomaar bij je buurman naar binnen. Er zijn ook kwekers die niemand binnen willen hebben omdat ze bang zijn dat hun "truc van de yank" gekopieerd wordt. Het zij zo!

De nazaten van Jantje Heemskerk, mijn vader noemde hem zo, hebben een prachtig, grootschalig bollenbedrijf opgebouwd. Zoals het hoort bij ondernemende lieden, zelf een export opgestart. Dan kan het misschien wat goedkoper, maar je geeft aan een importeur bovendien veel kwekerskennis mee.

J.J. van Saase is bollenteler pur sang, gaat u er zelf maar kijken!

Kwekerij de Groeneweg met zijn canna's heeft heel duidelijk voor een niche (gat) in de markt gekozen. Zeker nu het er op lijkt dat het klimaat warmer wordt, is een uitbundige zomerbloeier meer dan welkom. In talloze steden heb ik ze al in de plantenbakken gezien. Vooral in het najaar is het een eyecatcher. Een paar jaar geleden heeft zoon Mats al aangegeven in het vak te willen, zijn vader en zijn moeder gaan voorop.

Op nummer 80 en 82, beiden van Haasters, vooral bollen. Laat u uitgebreid voorlichten over het hollen van hyacinten; nog steeds een vak apart. Misschien laten ze u ook nog wat jeuk voelen, het hoort erbij!

Vernooy teelt voornamelijk Hosta's. Daar is een waanzinnig groot sortiment van. Hoewel vooral schaduwplant, zijn er ook die de felle zon verdragen. Kijkt u vooral naar de kleinere en gevlamde soorten. Ze worden nu opgepot, maken goede wortels en zijn dan in het vroege voorjaar klaar voor de export.

Bovendien is er verder omheen nog van alles te doen op zaterdag 10 augustus.

Kortom, gaat dat zien!

Aad van Ruiten

Zoeken naar waterbeestjes

| Foto: Ina Verblaauw Foto: Cor de Mooy

Noordwijkerhout n Natuurbeschermingsorganisatie Het Zuid-Hollands Landschap houdt zaterdag 17 augustus van 10.00 tot 11.30 uur een de excursie: Waterbeestjes zoeken.

Er leeft van alles in het water…van grote vissen tot hele kleine waterbeestjes. Maar wat zijn het eigenlijk voor diertjes? Het is ontzettend spannend en boeiend om te zien wat er allemaal leeft in het water, maar het is nòg leuker om zelf met een schepnet allerlei waterbeestjes te gaan vangen. Deelnemers worden begeleid door een deskundige. Met behulp van zoekkaarten kunnen zij er zelf achter komen welke diertjes zijn gevonden. Het is handig om laarzen aan te trekken of sandalen die nat mogen worden.

De excursie is leuk voor kids. Verzamelen op het P-terrein aan de Gooweg 36, 2211 XX, Noordwijkerhout. Deelname kost 4 euro.

Blooming Festival

corso n Op 11 augustus van 12.00 tot 19.00 uur vindt het Blooming Festival plaats op de Oranje Promenade aan de K.W. Boulevard. Dit Blooming Festival vindt gelijktijdig plaats met de Flower Parade.

De Flower Parade Rijnsburg rijdt elk jaar op de tweede zaterdag in augustus en is samengesteld uit 12 praalwagens en meer dan 50 overige elementen, zoals personenauto's, koetsen, muziekkorpsen etc. Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus zullen deze fantastische praalwagens tentoongesteld worden op de K.W. Boulevard. Tijdens het Blooming Festival zullen er ca. 100 kramen op de Oranje Promenade komen de staan. Standhouders met lifestyle producten, handgemaakte artikelen van diverse materialen, bloemen, planten, ambachtelijke producten, kleding, sieraden etc. zullen hun opwachting maken. De K.W. Boulevard wordt in zijn geheel afgesloten. Gratis toegang.

Smullen geblazen in het centrum

Noordwijkerhout n Culinaire liefhebbers kunnen hun hart ophalen in Noordwijkerhout, komend weekend. Zaterdag 10 augustus van 16.30 tot 23.00 uur en zondag 11 augustus van 15.00 tot 21.00 uur laat de lokale horeca haar beste gerechten proeven tijdens de jaarlijkse Noordwijkerhout Culinair.

Rondom de Witte Kerk kunnen bezoekers weer kennismaken met de lekkerste hapjes en drankjes. Zoals ieder jaar is het weekend van Noordwijkerhout Culinair een plek waar veel Noordwijkerhouters samen komen om samen een culinaire reis te maken. De toegang is natuurlijk gratis. De NOV maakt gebruik van muntjes voor de verkoop van eten en drinken.

column/uitgaan

Kannerschool: 'We hopen dat de gemeenteraad in het najaar knopen doorhakt over nieuwbouw'

Locatiedirecteur Douwe Splinter (rechts) met een vakdocent en een leerling. | Foto: Willemien Timmers

regio n Enthousiast als altijd loopt Kannerschool-directeur Douwe Splinter door de gangen van 'zijn' school aan de Oegstgeester Hazenboslaan. Bij bijna elke klaslokaaldeur staat hij even stil om naar binnen te kijken en een kort praatje te maken met een docent of leerling. "We hebben een geweldig team op deze locatie van de Prof Dr Leo Kannerschool, en de sfeer is hier, ondanks dat we bomvol zitten en al jaren geleden hoopten te verhuizen, nog steeds erg goed."

Vanuit de hele regio volgen leerlingen met autisme onderwijs aan de Prof. Dr. Leo Kannerschool voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). "Alle leerlingen hebben de diagnose autisme, maar stuk voor stuk zijn ze erg verschillend." Daarom doet de school bij elke afzonderlijke leerling zijn best een opleidingsvorm en stageplek te vinden die bij hem of haar past.
In één van de onlangs opgeknapte praktijklokalen vertelt Splinter over de nieuwe opleidingstrajecten 'techniek'. "In samenwerking met de KTS (een technische vmbo-school in Voorhout - red) en het Vakcollege Rijnmond (een vmbo-opleiding met basis, kader en gemengde leerweg in Katwijk – red) kunnen we leerlingen een heel complete opleiding bieden waarin ze leren houtbewerken of schilderen." De Kannerschool werkt ook samen met het Oegstgeester Wellantcollege, waar leerlingen leren in het groen te werken.
Een andere groep Kannerschool-leerlingen volgt praktijkvakken op het 'grote' Da Vincicollege in Leiden. "Ouders waren eerst huiverig voor dit traject", vertelt Douwe Splinter, die na jaren ervaring in het speciaal onderwijs als geen ander weet waar leerlingen met een autisme-spectrumstoornis tegenaan lopen. "Het mooie is dat de meeste leerlingen die hieraan meedoen nu zelfstandig naar het Da Vinci reizen, en ook binnen de school zelf naar het juiste lokaal lopen. Dat is een enorme stap vooruit."
Ook in de horeca doen leerlingen werkervaring op. Het restaurant dat de school één avond per week runt in de Leidse Douzastraat (in het Hof van Sijthoff) is een groot succes, en was het afgelopen schooljaar iedere week volgeboekt. "We hebben daar elke week een top menu gehad."
Zo kunnen Kannerschool-leerlingen dus kennismaken met allerlei beroepsgroepen. "Hier in huis hebben we ook nog onze repro-afdeling", vult Splinter aan. "Leerlingen die vastlopen op school kunnen hier terecht voor een vorm van dagbesteding."

Uitstroom

Vorige week zijn de diploma's op de Kannerschool uitgereikt, en opnieuw is het gelukt voor alle leerlingen een plek te vinden op een vervolgopleiding of binnen een bedrijf.
"Zo hebben vijftien leerlingen het entreediploma voor MBO-Rijnland behaald. Daarnaast heeft een groot aantal leerlingen op VMBO-kader en basisniveau deelcertificaten in ontvangst genomen. Vanwege onze goede relatie met Rijnland kunnen deze leerlingen met een warme overdracht ook op hun school terecht."

Dat de relatie die de Leo Kannerschool aan de Oegstgeester Hazenboslaan met zijn leerlingen heeft, bijzonder is, blijkt wel uit het feit dat de school elke scholier een 'terugkomgarantie' geeft. "Afgelopen maand hebben we een oud-leerlinge van ruim in de twintig verder geholpen omdat ze vastliep op haar werk. Ook al is iemand al van school: we blijven meedenken."


De school doet er alles aan om thuiszitters weer naar school te krijgen. "Dit jaar hebben we samen met de BinnensteBuitenTuin in Warmond een klaslokaal ingericht waar tieners met onder andere autisme worden opvangen die niet meer naar school gaan. Inmiddels hebben we dit project overgedragen aan een voor deze projecten aangestelde adjunct-directeur. De samenwerkingsverbanden Duin- en Bollenstreek en VO-Leiden zijn enthousiast en ondersteunen het project. Ik ben er trots op dat dit project van de grond is gekomen."

Huisvesting

De actieve directeur, die over een aantal jaar met pensioen gaat, verheugt zich in alle activiteiten van zijn school, maar ziet ook met lede ogen aan dat de Kannerschool nog steeds in het oude PABO-gebouw aan de Hazenboslaan gevestigd is. Al jaren is men bezig een locatie te zoeken voor een nieuw schoolgebouw dat voldoet aan de behoeften van kinderen met autisme, en waar de Oegstgeester bevolking voor allerlei diensten binnen kan lopen.

"Het lijkt soms moeilijk om de gemeenteraad te overtuigen van de noodzaak van nieuwbouw. We wachten al jaren op groen licht." Dit najaar zullen er door de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling knopen moeten worden doorgehakt over de toekomstige huisvesting van de school: komt er nieuwbouw op de huidige locatie, of verrijst er elders een nieuwe Kannerschool? Bijvoorbeeld op het terrein van Rivierduinen?
Splinter geeft aan dat hij de indruk heeft dat inmiddels wel is doorgedrongen op het gemeentehuis dat bij eventueel vertrek van de Hazenboslaan de bouwkavel van 9000 vierkante meter behoorlijk wat geld in het laatje brengt. "Inmiddels brengt dit stuk grond zo'n dertig procent meer op dat een jaar of vijf geleden."

'Als partijen het eens worden, zou er binnen een jaar gebouwd kunnen worden'

Douwe Splinter laat weten goede gesprekken te hebben gehad met wethouder Matthijs Huizing. "Vanuit het college wordt erg meegedacht over de toekomstige huisvesting van onze school, nu de gemeenteraad nog. De Begrotingsraad in het najaar is voor ons cruciaal."
Inmiddels heeft een groepje Kannerschool-docenten al diverse bezoeken gebracht aan scholen in de regio, om ideeën op te doen voor de inrichting van hun nieuwe school.

"We hebben goed contact met de Oudendal-groep die de oude Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg gekocht hebben. Ook zij denken mee. Er is daar veel mogelijk. Mooie bijkomstigheid is dat Jan Wolkers er op school gezeten heeft, en we daar in een toekomstig restaurant of lunchroom mooi op kunnen inspelen."

Als partijen het eens zouden worden over deze locatie, zou er mogelijk binnen een jaar al gebouwd kunnen worden. "Dat hoop ik van harte, want onze kinderen hebben recht op goede huisvesting!"

Zomerbeelden in kleur

Foto: Mark Kras

De zomer begint bij mij altijd met het beeld van Franse velden vol van het geel van de zonnebloemen. Velden doorsneden door wegen waarover mannen op fietsen jagen op een gele trui. Dit jaar lijkt het Nationaal Park Hollandse Duinen (i.o.) ook voor de kleur geel te hebben gekozen.

Langs de paden staat volop geel walstro, teunisbloem, koningskaars, zwarte toorts, bezemkruiskruid en jacobskruiskruid. Ja, ik leg die Franse velden er, om in wielertermen te blijven, gelijk maar op. Niet één monotoon geel veld met zonnebloemen. Nee, de Hollandse Duinen scoren met een veelsoortig palet aan gelen. En dan heb ik het nog niet eens over steunkleur paars die slangenkruid, kleine steentijm en kruisbladgentiaan ons bieden.

Die laatste is overigens een bijzondere soort. Niet een soort die velden kleurt maar juist één die heel bescheiden op noordhellingen staat te pronken. De kruisbladgentiaan is een zeer zeldzame soort in Nederland. Je vind ze alleen in de duinen. Ooit waren de aantallen zo groot dat een vlinder zich op deze soort specialiseerde: het duingentiaanblauwtje. Helaas stamt de laatste waarneming in Meijendel van 1979. Gelukkig gaat het met de plant beter en is het één van de iconische soorten van Nationaal Park Hollandse Duinen. Reden dus om er dit jaar eens bijzondere aandacht aan te besteden en er een mooie foto van te maken.

Behalve paarse zeldzaamheid is er ook de witte overtreffende trap qua zeldzaamheid: liggend bergvlas. Dit minuscule plantje werd in 1976 ontdekt nabij Katwijk, als enige vindplaats in Nederland. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan en zijn beheermaatregelen getroffen om de plant te behouden. Dat lijkt succesvol want onlangs werd een mooie uitgebreide groeiplaats ontdekt waar zelfs een plant stond van reusachtige afmetingen, namelijk wel 10 cm hoog. En daar word ik dan weer blijer van dan van eentonig geel. De zomer is wat mij betreft namelijk het seizoen van zeldzaam veelsoortige en kleurrijke beelden.

Veel bewondering voor Levende Beelden aan zee

Deze kwakzalver trok gelukkig geen echte kiezen. | Foto en tekst: Ina Verblaauw

beelden n Het massaal toegestroomde publiek kon zondag 4 augustus op de Koningin Wilhelmina Boulevard genieten van de tientallen levende beelden die aan beide zijden van de boulevard stonden opgesteld. Er werd volop gefotografeerd door het publiek. Ook het standbeeld van Koningin Wilhelmina tegenover Hotel van Oranje werd daarin meegenomen. Tot grote hilariteit van de toerist om daarna te ontdekken dat het hier een echt standbeeld betrof.

Eén van de deelnemers aan dit festival is Cat Rook uit Arnhem. "Ik doe dit zo'n 8 keer per jaar. De kunst is om lang stil te staan. Niet bewegen terwijl er om je heen van alles gebeurt, is een heel prettige ervaring; bijna therapeutisch. Een inmiddels uit de hand gelopen hobby". De meeste beelden worden geleverd door Beeldje.nl "De beelden staat drie kwartier en pauzeren daarna een half uur, om schmink bij te werken en vooral veel water te drinken", aldus Marloes Wijnhoff, die dit jaar met allemaal nieuwe beelden kwam: 28 vaste acts en 3 lopende. "Dit jaar is er veel meer actie. Een aantal beelden speelt zelfs een kort verhaal". Zoals "de kwakzalver", die een kies trok bij een meisje met pijn in de mond. Of "wat schaft de pot", waarbij publiek aan tafel werd uitgenodigd en een sok uit een pan gepresenteerd kreeg. Bijzonder waren ook de twee poortwachters aan de kop van de Hoofdstraat, die het publiek de doorgang versperde, wat met een grote grijns op het gezicht werd geaccepteerd.

Organisator van o.a. dit festival is FEIN. Nico Stokman toonde zich zeer tevreden. "Je kunt over de hoofden lopen, zo druk. En het verloop allemaal heel kalm en gemoedelijk". En voegt hij er aan toe: over twee weken weer Cirque des Dunes mét vuurwerk`. Bij alle beelden stond een spaarpot, waar geld in kon worden gedaan. De opbrengst gaat naar de KNRM.

Zaterdag rijdt de Flower Parade

Op 11 augustus staan de corsowagens op de Kon. Wilhelmima Boulevard in Noordwijk. | Foto: PR

Op 10 augustus rijdt Flower Parade Rijnsburg voor de 74e keer door de straten van Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Het thema van 2019 is 'Beroepen'.

De echte corsoliefhebber bezoekt natuurlijk a.s. vrijdag de Flower Parade Show. De ´the place to be´ om de parade in alle rust te bekijken en te fotograferen. Een echte middag en avond uit, want in Royal FloraHolland waar de show al om 16.00 uur begint, ontbreekt het de bezoeker aan niets. Waar vind je immers nog een evenement waar je gratis kunt genieten van bloemen en muziek. De Lions Club Rijnsburg-Valkenburg zorgt voor een hapje en een drankje. Op het podium is er muziek van Casual Company, De Vlietzangers en Flora Brass. Tussen 16.00 en 18.30 uur lopen Buurman & Buurman rond op de show en op de praalwagen van Haringrock zingt om 17.15 uur de Noorse Zanger Jonas Hovland.

Via Rijnsburg en Katwijk naar Noordwijk

Een dag later gaat iedereen de deur uit voor de rijdende parade. Rond 13.00 uur verlaten de Rijnsburgers hun woning, om 14.00 uur zijn de Katwijk Binners aan de beurt en na 15.00 uur is Katwijk aan Zee. Na de pauze rijdt de parade 18.30 Noordwijk Binnen binnen en in Noordwijk aan Zee rijdt de parade vanaf 19.00 uur naar een daverend slot. Een slot? Neen, niet echt want voor iedereen die dat wil zijn alle praalwagens en een aantal personenauto´s op zondag 11 augustus de hele dag nog te zien op de Koningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk.

Veiligheid voor alles

Voordat de parade gaat rijden controleren veiligheidsfunctionarissen en politie of alle voertuigen aan de gesteld eisen voldoen. Dat wil zeggen: hebben alle chauffeurs voldoende zicht en zijn alle voertuigen die worden getrokken ook ´geremd´. Vanaf 2019 zijn alle praalwagens technisch aangepast en voldoen zodoende aan alle veiligheidseisen. Ook is er een compleet team van ervaren chauffeurs die het klappen van de zweep kennen, want met een praalwagen laveren door smalle straten, daar heb je de nodige ervaring voor nodig.

Tribunes

Bijzonder is dat de Rijnsburgse Flower Parade een gratis evenement is. Bij bloemencorso´s elders in het land dient vaak toegang betaald te worden. Dit geldt zeker voor tribunes. Zelfs deze, op het Burg. Koomansplein in Rijnsburg en op de Boulevard in Katwijk aan Zee, is het vrij zitten. Rond beide tribunes is vooraf muziek. In Rijnsburg speelt Just4Fun en op de Boulevard DVS on Stage. Omroep Max maakt tv opnamen nabij het Vuurtorenplein en Boulevard. Op deze plek zal voorafgaande aan de parade Just4Fun het publiek vermaken met heerlijk blaasmuziek. Twee redenen om daar de parade eens te bekijken, want misschien zie je jezelf dat wel terug op tv. Voor beide tribunes geldt: vol is vol! Veel corsoplezier!

Dierenasiel blij met gift Lions

Beheerder Caroline van der Veld met Lionsleden Liesbeth Rodenburg en Mirjam Luijer en Dorothea. | Foto: PR

donatie n Vorige week werd het Dierenasiel in Noordwijk verblijd met een waardecheque van € 1.380 Dit is de helft van de opbrengst van de bloemenverkoop van de Lions op de Tuinenmarkt Lindenplein. De andere helft is bedoeld voor andere kleine doelen in de regio. De club ondersteunde afgelopen jaren diverse doelen in Noordwijk, zoals het Taalhuis, Vluchtelingenwerk, de Voedselbank en Reuring. Allemaal belangeloos en met inzet van veel Lionsleden. Dit jaar werd onder andere gekozen voor het Dierenasiel, een organisatie die ook grotendeels afhankelijk is van donaties en actieve vrijwilligers. Het Dierenasiel wil de gift gebruiken als bijdrage voor het bouwen van een bruggetje naar het naastgelegen park. Hierdoor kunnen de honden gemakkelijker worden uitgelaten.

Vijfde concert in Zomerserie

Orgel n Op donderdag 8 augustus vindt voor de tweede keer dit jaar een concert in de Zomerserie plaats in de R.K. Jeroenskerk. Aart Bergwerff, die in de afgelopen jaren al een aantal keren optrad in de Oude Jeroenskerk, bespeelt dan het imposante Maarschalkerweerd-orgel.

Aart Bergwerff is een echte grootheid onder de Nederlandse organisten. Hij speelt al orgel vanaf zijn zevende jaar. Na zijn studie aan het Rotterdams Conservatorium oriënteerde hij zich verder in het buitenland. Hij besloot zijn studie bij Marie-Claire Alain in Parijs met het behalen van de Prix de Virtuosité.
Aart won prijzen op diverse orgelconcoursen en werd een aantal keren onderscheiden voor zijn bijdragen aan de orgelcultuur. Aart is hoofddocent aan het Rotterdams Conservatorium en organist van de Grote-of O.L.V.-Kerk in Breda en daarmee de vaste bespeler van het monumentale Flentrop-orgel..
Op het programma van donderdag staan o.a. werken van Felix Mendelssohn, Stravinsky (de Vuurvogel) en Léon Boëllmann en ook het liefelijke Rhosymedre van Ralph Vaughn Williams. Dat laatste stuk was ook te horen in het tweede concert van de serie op het Knipscheer-orgel. Leuk om de uitvoeringen met elkaar te vergelijken. Zie ook www.muziekinjeroen.nl.

Na afloop van het concert dat om 20.15 uur begint, wordt nagepraat onder het genot van een drankje.

Echtheid laatste levensfase

Noordwijkerhout n In Munnekeweij hangen zes olieverfschilderijen van Sophie Vrolijk en een tekening. Ze zijn gemaakt om de ''echtheid'' van de laatste levensfase te laten zien. De echtheid of misschien wel werkelijkheid is dat geportretteerden en toeschouwer geen verding meer kunnen maken met elkaar en met de werkelijkheid.

Door Piet de Boer

Zelf zegt de kunstenares hierover: ''ik heb het uiteenvallen van de persoonlijkheid en opgedrongen verwarring willen vastleggen om te laten zien hoe het in de realiteit kan zijn.'' Ze maakte de rouwkaart voor haar oma's en gebruikte daarvoor een moment uit hun laatste levensfase. Door de integere sobere wijze van schilderen zijn de portretten beklemmend.

Sophie gebruikte eigen beeldmateriaal en foto's gemaakt door naasten van de geportretteerden. ''Oma An, oma van een vriendin, oma Jo en oma Timmie'' hebben dementie. De schilderijen laten de echtheid zien van de laatste levensfase in de ogen van de nabestaanden. De kleuren zijn sober. De oma's zitten vaak alleen zonder contact met de toeschouwer. Het gelaat naar beneden gekeerd of de blik afwezig. Ze zijn in zichzelf gekeerd. Bij de maaltijd maar ook als ze een kleinkind vasthouden of de hand van hun kind.

De realiteit lijkt afwezig te zijn in de laatste levensfase. De dementerenden en daarmee ook de naasten leven in een blijvend isolement. Maar de schilderijen zijn ook troostend. De hond van oma Timmy kijkt ons vriendelijk aan. Een kat ligt rustig te slapen op het schilderij 'de oma van een vriendin'. De meningen over de portretten zijn verdeeld. Van de baliemedewerker van Munnekeweij hoeft het allemaal niet. Zij zou zich ook niet laten portretteren. Een andere personeelslid zegt dat het mooie schilderijen zijn en de beelden ''bij haar binnenkomen''. Maar voegt zij daar aan toe ''het is wel de werkelijkheid.''

Diamanten huwelijk voor Grad en Ria

Het 60 jarig bruidspaar in hun woonkamer. | Foto: Piet de Boer

Noordwijkerhout n Op hun trouwdag 30 juli vierden Grad (88) en Ria (86) van der Togt-Romijn op Tespelduin hun 60 jarig huwelijksjubileum. Daarna deden ze het feest nog eens over met vrienden, bekenden en medebewoners.

Door Piet de Boer

''Onze ontmoeting is een raar verhaal'', zegt Grard. ''Ria woonde samen met haar broer. Ik moest zogenaamd elke avond langskomen om de tv af te stellen. Dat vond ik noodzakelijk.'' Ria vult aan: ''Grad was een kameraad van mijn broer.''

Hoe ze verliefd geworden zijn? Ze zeggen het beiden nog steeds niet te snappen, maar het lag voor de hand. Ze woonden dicht bij elkaar werden 'geleidelijk aan' verliefd. Helaas raakte Grard op zijn twintigste gehandicapt en lag meer dan een jaar in het ziekenhuis. ''Trouwenn werd toen toch een beetje twijfelachtig'', zegt Ria.

Aanvankelijk wilde Grard namelijk loodgieter worden, maar moest nu op jonge leeftijd al omscholen. Hij werd na een jaar praktijkervaring radio- en later tv-technicus. ''Dat heb ik 42 jaar gedaan. Ik was blij dat ik kon werken, want zoveel mogelijkheden had ik niet."

Toch concludeert hij nu: "Ik vind dat ik veel geluk heb gehad in mijn leven en ik kon me uitleven in de muziek." Grad speelde 62 jaar bij muziekvereniging Jeanne d'Arc: bariton, maar ook trompet en cornet.

Liefde voor de muziek

Vijfendertig jaar is hij bestuurslid geweest en zelfs een periode voorzitter, net als zijn vader, die de liefde voor harmonie- en blaasmuziek doorgaf aan zijn kinderen. Grad heeft koperblazers opgeleid.

''Goed vermogen, goede blaastechniek en noten kunnen spelen zijn het belangrijkste als je begint. Niet echt moeilijk volgens Grad ''maar sommigen leren het nooit.''

Ria heeft niets met blaasmuziek. ''Nee, ik vind het mooi om naar te luisteren, maar verder helemaal niks.'' Ze schildert liever. Er hangen stillevens en landschappen van olieverf en pastelkrijt verspreid door het huis. Ze exposeerde zelfs een keer in het raadhuis.

Stoppen met werken

Grad was 28 en Ria 26 jaar toen ze in de Jozefkerk elkaar het jawoord gaven. Het weer was bar en boos op 30 juli 1959. Het regende en het dak van de kerk lekte. Er lagen plassen water in het middenpad. ''Daar liep ik met mijn krukken een beetje omheen,'' zegt Grad. Ria moest met haar zelfgemaakte trouwjurk langs het water manoeuvreren. Door haar huwelijk moest ze stoppen met haar kantoorwerk op de Bisschoppelijke Nijverheids School. Ze vond het niet erg. Het echtpaar kreeg vier kinderen: drie jongens en een meisje. Grad en Ria hebben inmiddels ook acht kleinkinderen en sinds kort ook een achterkleinkind.

Ze komen allemaal nog graag bij hun vader, moeder opa en oma in Noordwijkerhout zegt het tweetal. En is er een recept voor een lang en gelukkig huwelijk? ''Gewoon doen'', zegt Grad. '' En alles delen met elkaar'', vult Ria aan.

Sarine Alders

Al eerder tipte Sarine Alders, die veel Young Adult boeken leest en die werkt in de Oegstgeester vestiging van de bibliotheek Bollenstreek, boeken uit dit bijzondere genre. Het is officieel voor jong volwassenen, maar eigenlijk kunnen alle volwassenen deze boeken prima lezen. Sarine heeft drie bijzondere boeken uitgezocht.

Kristen Ciccarelli

Iskari: de laatste Namsara

Asha is de dochter van de koning, maar ook de Iskari: de meest gevreesde drakendoder van het land. Thuis wacht haar een gedwongen huwelijk met een vreselijke commandant. De enige manier om haar vrijheid terug te kopen is in ruil voor de kop van Kozu, de gevaarlijkste draak van het rijk. Tijdens de strijd ontrafelt Asha een eeuwenoud geheim over het lot van de Iskari en zet hiermee haar leven op het spel.

Dit fascinerende en avontuurlijke boek sleept je mee vanaf moment één.

Adam Silvera

Op het einde gaan ze allebei dood

Rond middernacht wordt Mateo gebeld. Het is Death-Cast, een organisatie die mensen vertelt dat ze binnen 24 uur zullen sterven. Niet alleen Mateo krijgt dit bericht, maar ook Rufus.

Ze kennen elkaar nog niet, maar sluiten vriendschap tijdens hun laatste dag. Samen maken ze van deze laatste dag een onvergetelijk avontuur. Helaas is hun einde al bepaald. Het is een ontzettend mooi boek, dat je aan het denken zet.

Wat zou jij doen als je weet dat het je laatste dag is?

Hayley Barker

Showstopper

Hoshiko is de grootste attractie van het gevaarlijkste circus van Engeland, waar de kinderen van immigranten moeten optreden met gevaar voor eigen leven. De autochtone elite is gek op de show.

Hoe gevaarlijker, hoe beter. Wanneer Ben, de zoon van de minister, voor het eerst de show bezoekt, wordt hij op slag verliefd op Hoshiko.

Kan Ben haar helpen ontsnappen uit deze gevangenis en heeft hij de moed het systeem van zijn moeder aan te klagen?

Dan neem ik je mee

wanneer ik voor mij kijk, dan zie ik meer, dan wat er niet is, vergeten wat we kunnen, is veel meer dan wat we doen. geklemd om randen, toetsen, vellen en platen, laten we meer los, dan dat we vast houden, dan neem ik je mee de stad uit het veld in.

'Staalkaart vd NL podiumpoëzie'. 27/9 dicht Jeroen Naaktgeboren tijdens het Boekenbal in Noordwijk.

Agenda Reuring

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Donderdag 8 augustus

Cupcakes versieren met Marjan. Meedoen kost 1 euro.

Dinsdag 13 augustus

12.30 uur: maaltijd: rijst met zoetzure kip

Elke dinsdag

- vanaf 14.00 uur: wandelen met Reuring! Reuring is open tijdens de wandeling voor koffie.
- 14.00 uur: Tafel vol geluk
- 10.00-13.00 uur: Inloop budgetcoach voor uw financiële vragen (gratis).

Iedere dinsdagochtend en donderdagmiddag:

papiercollage maken met Cindy Salman

Elke vrijdag 10.00-14.00 uur:

- 10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten

- 12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid

- 13.00 uur: soep met brood: 2 euro.

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Bel: 06-50610135.

leestips/uitgaan

NOORDWIJK

7 t/m 11 augustus
• Bloemenfestival Noordwijk; NH Kapel aan Zee, Hoofdstraat 96. Woensdag 7 augustus van 12.00-21.00 uur, donderdag 8 t/m zaterdag 10 augustus van 10.00-21.00 uur, zondag 11 augustus 10.00-17.00 uur. Entree gratis.

7 augustus
• Zomermarkt Hoofdstraat; Hoofdstraat e.o. Tijd: 10.00-18.00 uur.

8 augustus
• Yoga op het strand; Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, strandafrit 2. Tijd: 9.30-10.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl
• Zomerserie Orgelconcerten-Aart Bergwerff-Muziek in Jeroen; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44.Tijd: 20.15 uur. Entree € 7,00. Vrienden € 5,00.
• StarBalm Strandlopen; start Kon. Wilhelmina Boulevard, Strandafrit 10. Tijd: 19.30 uur (kaartverkoop start om 18.45 uur). Deelname € 3,50 (volwassenen) € 2,50 (kinderen).

10 augustus
• Torenbeklimming Oude Jeroenskerk; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00-16.00 uur. Deelname € 3,50 p.p. (t/m 12 jaar € 2,50.
• Op zoek naar de Grote Vijf-Staatsbosbeheer; start vanaf bezoekerslocatie, Duinweg 81. Tijd: 18.00-22.00 uur. Deelname € 37,00 pp (incl. soep en brood), kinderen t/m 12 jaar € 30,00.
• Flowerparade 2019; via Noordwijk Binnen naar de Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: vanaf 18.30 uur. Entree gratis.

11 augustus
• Yoga op het strand; Bries, Koningin Astrid Boulevard 102, strandafrit 2. Tijd: 9.30-10.30 uur. Deelname € 10,00. www.yogabeach.nl
• Toeristenmarkt Vuurtorenplein; Vuurtorenplein. Tijd: 10.00-18.00 uur.
• Kofferbak-rommelmarkt-De Keiebijters; locatieterrein Rivierduinen, Langevelderweg 27. Tijd: 9.00-16.00 uur. Entree gratis.
• Bunkerrondleidingen Atlantikwall; Atlantikwall Museum, Bosweg (250 meter vanaf de Bosweg, linkerkant van het fietspad). Tijd: rondleidingen om 10.00, 11.15, 12.30, 13.45, 15.00 en 16.15 uur en duren een uur. Entree: volwassenen € 7,50, kinderen ouder dan 12 jaar € 5,00, kinderen van 4 tot 12 jaar € 3,00.
• Blooming Festival 2019; Oranje Promenade e.o. Tijd: 12.00-19.00 uur.

ERHOUT / DE ZILK

7 augustus
• Boerderijkids, kinderen van 6 tot 10 jaar verzorgen de dieren van 9.00 tot 11.30 uur op zorgboerderij de Dierenhoeve, Langevelderweg 27. Deelname € 17.50 en aanmelden via www.boerderijkids.nl
• Knutselclub, workshop voor kinderen van 10.30 tot 12.00 uur in de winkel Stoffig Stel, Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Zeemeermin zwemmen, vanaf 14.00 uur in zwembad de Schelft, Maandagse Wetering 202. Aanmelden bij de receptie.


8 augustus
• Zed's Sportzomer, zwemmen en andere sportactiviteiten doen, elke donderdag van 9.00 tot 11.30 uur in zwembad de Schelft, Maandagse Wetering 202.
• Koffie+ bijeenkomst, workshop breien van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek, Herenweg 2. De deelname is gratis!
• Zomerbridge om 13.30 uur in de recreatiezaal van Puyckendam, Pilarenlaan. Aanmelden bij Sjaak Geerlings, tel. 06 22559225.


9 augustus
• Zed's Sportzomer, zwemmen en andere sportactiviteiten doen, elke vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur in De Schelft, Maandagse Wetering 202.
• Workshop Stoffig Stel, creatieve workshop van 19.00 tot 21.00 uur in de winkel, Dorpsstraat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com


10 augustus
• Bollenstreek in Bedrijf, open dag van 10.00 tot 16.00 uur van agrarische bedrijven aan de Zilkerbinnenweg in De Zilk. De toegang is gratis.
• Knutselclub, creatieve workshop voor kinderen van 10.30 tot 13.30 uur bij Stoffig Stel, Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Noordwijkerhout Culinair, eet- en drinkfestijn voor de fijnproevers en liefhebbers van lekker eten, van 16.30 tot 23.00 uur rondom de Witte Kerk, centrum dorp. De toegang is vrij.

11 augustus
• Kofferbakmarkt van 9.00 tot 16.00 uur op voormalige Bavoterrein, Langevelderweg 27. De toegang is vrij!
• Noordwijkerhout Culinair, genieten van een culinaire rondreis, van 15.00 tot 21.00 uur rondom de Witte Kerk. De toegang is vrij!

12 augustus
• Toeristenmarkt, met groot terrassenplein, van 10.00 tot 17.00 uur rondom de Witte Kerk, winkelcentrum.

NOORDWIJK


Protestantse Gemeente

Vrijdag 9 augustus

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: dhr D. Barnhoorn
WZC Jeroen
16.00 uur: dhr. C. van Vliet

Zondag 11 augustus

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA

Buurtkerk

10.00 uur: ds. R. Wattel

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. P. Nobel, Garderen

17.00 uur: ds. W.J. Dekker, Amersfoort

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. van Vliet

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 11 augustus

10.00 uur: ds. J. Maliepaard, HA

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 7 augustus

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 9 augustus

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 10 augustus

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Geen viering

Zondag 11 augustus

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, M. Kuipers

Dinsdag 13 augustus
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 11 augustus

10.00 uur: dhr. P. Jonkers

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 11 augustus

10.00 uur: Ds. H. Pals

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zaterdag 10 augustus
19.00 uur: P. Owel

St. Victorkerk

Zondag 11 augustus

10.00 uur: A. van Kapel

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 11 augustus
11.00 uur: pastoor R. Franken

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 18 augustus samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 30:

WERELDDEEL

De winnaar: Frouke Mandema