Noordwijkerhouts Weekblad

6 november 2018

Noordwijkerhouts Weekblad 6 november 2018


Verkiezingsstrijd brandt los

| Foto: Suzanne Bierens

politiek n Nog even en we mogen weer naar de stembus: woensdag 21 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor Noordwijkerhout en Noordwijk. Op 21 maart dit jaar vonden deze al plaats in veel gemeenten in de rest van Nederland, maar door de fusie zijn wij later. Overal in het dorp, in De Zilk en in de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen zie je de borden staan. Nog zonder brilletjes of baarden erop getekend, zoals dat vaak het geval is op den duur. Eens kijken hoelang de borden 'schoon' blijven!

Aanhouding prullenbak vernielers door vuurwerk

illegaal n Op de site van de politie werd melding gedaan over een onderzoek naar het opblazen van een prullenbak op 13 oktober door zwaar vuurwerk in een speeltuin aan de Ranonkelstraat in Noordwijk. Dit leidde donderdagavond 1 november tot de aanhouding van twee jongens van 14 en 16 jaar uit Noordwijk en Noordwijkerhout. Agenten onderzochten vijf woningen in Noordwijk en Noordwijkerhout en namen zwaar illegaal vuurwerk in beslag.

De gemeente deed aangifte van de vernieling. De politie sprak met meerdere getuigen.

Onderzoek door het vuurwerkteam leidde uiteindelijk naar vier verdachten. Het vuurwerk is in beslag genomen, alsmede twee mobiele telefoons. Deze goederen worden nog onderzocht door rechercheurs. Beide verdachten zijn aangehouden voor het in bezit hebben van zwaar vuurwerk. De vier verdachten worden gehoord over hun betrokkenheid bij het opblazen van de prullenbak.

Ook wordt hun betrokkenheid bij andere vernielingen in de openbare ruimte, onderzocht.

Illegaal vuurwerk is strafbaar. De politie treedt hard op tegen gebruikers, bezitters, afstekers en handelaren van illegaal vuurwerk, omdat dit vuurwerk levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt.

De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. "Ziet u iemand illegaal vuurwerk afsteken, twijfel niet en bel 112.

Of vermoedt u bezit van vuurwerk danwel dat er illegaal zwaar vuurwerk verhandeld wordt in uw buurt en u wilt anoniem melden, bel dan met 0800-7000, " aldus de politie.

Ruim 63.000 euro bij kerkenveiling

DeZilk n In een optimistische sfeer werd vrijdag 26 oktober de jaarlijkse Kerkenveiling H.Hart De Zilk gehouden onder het motto "Geef onze Zilker kerk toekomst". In De Duinpan aan de Sportlaan werd dankzij een gevarieerd aanbod van 465 kavels, het enthousiasme van veilingmeester Verkade en de medewerking van een grote groep vrijwilligers een record opbrengst bereikt van ruim 63.000 euro.

Om iets na 20:00 uur viel de eerste en iets na middernacht de laatste hamerslag. De kavels werden tegen mooie bedragen aan de man gebracht. Een vierdaagse reis voor twee personen naar Marrakech Marokko werd verkocht voor 260 euro. Acht kaarten voor een acht-gangengangendiner voor 2 in de druivenkas bij Hans Meskers waren zeer in trek. Onder toeziend oog van notaris Mr. Arsenault werden de loten getrokken en na de veiling de winnaars van de loterij bekend gemaakt. (Lees het artikel op: www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)

De derde prijs, 15 x een boeket aan huis bezorgd, werd gewonnen door fam. Jansen uit De Zilk. De tweede prijs bestond uit een diner bij het Oude Dijkhuis en was voor de fam. Kleverlaan en de eerste prijs, een reischeque t.w.v. 450 euro, viel de fam. Van Eeden ten deel. Kort na middernacht werd de opbrengst van veiling, advertenties, bollenpakketten, lotenverkoop en schenkingen bekend gemaakt en bleek een recordbedrag van ruim 63.000 te zijn bereikt. De zeer verheugde voorzitter sprak zijn dank uit aan iedereen die aan dit geweldige resultaat, in welke vorm dan ook, zijn bijdrage heeft geleverd. Het comité voelt zich uiteraard zeer gemotiveerd om volgend jaar opnieuw een fantastische veilingavond te gaan organiseren.

Veel belangstelling voor duurzaamheid

DuurzaamheidsPodium. GroenLinks organiseerde de avond over het het energievraagstuk in de nieuwe gemeente.

Het ging vooral over verhalen uit de praktijk. Albert Jansen vertelde over het succesvolle windenergiecollectief 'Zuidenwind'.

Bostjan van Hemel kwam daarna met een persoonlijk verhaal over het volledig verduurzamen van zijn huis. Met de aanwezigen deelde en de wegen hij hiervoor moest bewandelen beschreef. Beide verhalen boden voor het publiek ook veel aanknopingspunten voor vragen, en om zelf wegen naar praktische verduurzaming te vinden. Na het prikkelende betoog van columnist Sam Bal mochten inwoners, ondernemers, natuurvorsers en politici aan de bak. In spelvorm zochten zij naar plaatsen voor windmolens en velden met zonnepanelen in de gemeente.

Een kwestie van dilemma's omzetten in keuzes.

Alle politieke partijen waren aanwezig en speelden enthousiast mee.

En op zo'n avond blijkt het ook te kunnen: wellevend en in harmonie samen zoeken naar de beste oplossingen om in de nieuw gemeente het energievraagstuk aan te pakken.

Fortaleza krijgt groen licht

Jos van den Burg licht het plan toe

Felle strijd met rode en gele kaarten

Plannen niet verenigbaar

Plannen Keiebijters en Dierenhoeve niet verenigbaar

pesthuis/dierenhoeve n In de commissie ruimte en wonen is afgelopen woensdag uitgebreid gesproken over de herontwikkeling van het Pesthuis en de combinatie Dierenhoeve – Keiebijters. De conclusie van het college van B&W is, dat de Dierenhoeve mag blijven op het BAVO-terrein en dat er voor de Keiebijters een andere locatie gezocht moet worden. Deze beslissing viel bij sommige commissieleden in verkeerde aarde. Dit heeft geleid tot een stevige discussie en veel commotie via de sociale kanalen. Omdat de Dierenhoeve zich de afgelopen maanden bewust afzijdig heeft gehouden van verschillende uitlatingen en beschuldigingen, is volgens het bestuur van de Dierenhoeve een negatief beeld neergezet.

Voor de Dierenhoeve geldt dat deze op het oude BAVO-terrein blijft, zoals dit expliciet is vastgelegd in 2014 in de anterieure overeenkomst tussen de zorginstellingen Rivierduinen/Parnassia, de eigenaren van het Bavo terrein en de gemeente Noordwijkerhout. Deze overeenkomst is door wethouder Knapp samen met de zorgpartijen opgesteld en ondertekend. In deze anterieure overeenkomst zijn specifiek het Pesthuis, de verhuizing van de Dierenhoeve en het opknappen en onderhoud van de Engelse tuin opgenomen, zodat deze bij de toekomstige ontwikkeling van het Bavo terrein weer een plaats krijgen. De Keiebijters zijn echter niet opgenomen in deze overeenkomst.

Op initiatief van de gemeente zijn de Keiebijters en de Dierenhoeve gaan onderzoeken of een samenwerking rondom en in het Pesthuis tot de mogelijkheden zou kunnen behoren.

Voorzitter Astrid Warmerdam: "Beide partijen hebben gedurende een aantal jaar zonder positief resultaat aan tafel gezeten. De Dierenhoeve heeft om toch tot een gemeenschappelijk invulling te komen zelfs initiatief genomen om via een bovenliggende stichting tot een vruchtbare samenwerking te komen (Carnaval der Dieren). Op verzoek van de Dierenhoeve is Alfons Morssink voorzitter geworden van deze stichting. Maar helaas, is ook dit initiatief stuk gelopen. Nadat de Dierenhoeve uit de stichting en het overleg is gestapt, is Morssink als voorzitter en vertegenwoordiger van de stichting met alleen de Keiebijters verder gegaan. Over deze gang van zaken is een feitenrelaas opgesteld door de gemeente Noordwijkerhout. Dit is in september 2018 gepubliceerd."

"De plannen van de Keiebijters en de Dierenhoeve zijn niet verenigbaar", vervolgt Warmerdam. "Het karakter en de doelstelling van beide verenigingen zijn eenvoudig té verschillend. Hierbij kwam ook dat de Keiebijters zich als eigenaar van het terrein en het Pesthuis als leidend zagen, waarbij de Dierenhoeve een van de huurders van de Keiebijters zou zijn. Er is echter op geen enkel moment sprake van geweest dat de Keiebijters eigenaar zouden worden van het Pesthuis, de omliggende gronden of de Engelse tuin."

De zorg -en kinderboerderij dient een heel ander doel dan een primair op feesten en partijen gerichte carnavalsvereniging. De Dierenhoeve bedient een uitgebreide groep mensen en kinderen met een heel divers karakter, met een maatschappelijk en educatief doel, waarbij bijvoorbeeld het nuttigen van alcohol niet past. Aspecten als duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid en lifestyle staan voor De Dierenhoeve centraal (rookvrije generatie/ alcoholvrije jeugd/ gezonde voeding). "Ook voor het verkrijgen van gelden uit fondsen wat nodig is om straks de verhuizing en het onderhoud van de Dierenhoeve en de Engelse Tuin te bekostigen, is een combinatie tussen een kinderboerderij en een carnavalsvereniging niet voor de hand liggend en daardoor onacceptabel."

Naar aanleiding van het stuklopen van de gesprekken met de Keiebijters heeft het bestuur van de Dierenhoeve zichzelf de vraag gesteld op welke wijze De Dierenhoeve toekomstbestendig kan worden en welke inpassing daarbij in de Engelse tuin en het Pesthuis het beste past. Deze vraag is omgezet in een gedegen onderzoek wat uitgevoerd is in samenwerking met BURO ORG-ID. Dit onderzoek heeft geleid tot een kwalitatief goede en kansrijke businesscase. Door de gesprekken die tijdens het onderzoek gevoerd zijn met diverse partijen hebben zich inmiddels twee partners aangediend die met de Dierenhoeve samenwerken en een gedeelte van de kosten van de verhuizing op zich zullen nemen. Bovendien passen deze twee partners goed bij de doelstellingen van de Dierenhoeve en biedt deze samenwerking een degelijke financiële garantie voor de toekomst.

Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Gotink aangegeven dat ook de Keiebijters niet slachtoffer van deze beslissing mogen worden en er samen met de gemeente gezocht gaat worden naar een passende locatie voor opslag en de jaarlijkse feesttent van de Keiebijters, op dezelfde manier als de gemeente ook andere verenigingen helpt. Warmerdam besluit: "De Dierenhoeve betreurt het dan ook dat de Keiebijters zich als eenzijdig slachtoffer blijft neerzetten, en de oorzaak van het mislukken van de samenwerking helemaal bij het bestuur van de Dierenhoeve legt."

Nog even en we gaan naar de stembus. De verkiezingskrant lag in de bus, een krant vol beloften en goede voornemens. Zeven van de acht partijen, die aan de verkiezingen deelnemen gaan voor de vier segmenten waar ons Noordwijk is 'opgedeeld'.

Zeven van de acht, want lijst Salman gaat eigenlijk alleen voor Noordwijk Binders en Noordwijk Zeeërs. Dennis Salman, de lijsttrekker van deze partij, was en is nog steeds tegen de fusie. Hij noemt zijn verkiezingsprogram een actieplan. Een plan voor 'de Noordwijkers'. Met name noemt hij het parkeerprobleem. De Binders en Zeeërs, die 's avonds van hun werk thuiskomen moeten hun auto kunnen parkeren en het moet toch niet zo zijn dat hun parkeerplaats wordt ingenomen door Noordwijkerhouters of Zilkers, die een vergunning krijgen om in Noordwijk aan Zee of Noordwijk Binnen vrij te kunnen parkeren waardoor de Noordwijkers hun auto niet meer kwijt kunnen.

We zijn na 1 januari 2019 allemaal inwoners van Noordwijk, wel natuurlijk met behoud van de eigen identiteit. Dat betekent natuurlijk niet dat elk segment zijn eigen (wets)regels krijgt. Om dat te harmoniseren, wordt momenteel hard gewerkt en blijkt helemaal geen eenvoudige zaak en heeft zelfs al geleid tot onenigheid tussen Noordwijk en Noordwijkerhout waar het ging om de 0ZB belasting en het ondernemersfonds.

Ook wordt er letterlijk hard gewerkt om diverse locaties in te richten waar, na 2019, de raadsleden en commissieleden kunnen vergaderen. Overigens we gaan anders vergaderen. We zijn nu 'groot' en gaan vergaderen zo ze dat in de tweede kamer doen. Geen commissievergaderingen maar 'Ronde tafel gesprekken'. Raadsleden kunnen dan de mening van hun partij kenbaar maken. Er wordt dan geen besluit genomen, In een volgende besluitvormende sessie, voormalige raadsvergadering worden dan de besluiten genomen. Spreker geven hun mening niet vanuit hun raadszetel, maar staande achter een kateder. Doen ze ook als ze een interruptie willen plaatsen. Dat wordt dan, net als in de tweede kamer, in de rij staan en lekker onrustig, al dat geloop. Burgemeester Goedhart had dit allemaal al voorzien toen hij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de partijen opriep vooral met 'jonge' kandidaten te komen. Hij was het ook, die de 'verloving' met Noordwijk aankondigde, die uiteindelijk tot de fusie leidde!

Januari wordt het huwelijk voltrokken. Er worden diverse feestelijkheden georganiseerd en de hele fusie mag wat kosten. Inmiddels hebben de meeste partijen al met het vormen van duolijsttrekkers al een huwelijk getrokken.Twee kapiteins op een schip, als dat maar goed gaat. Of krijgen we weer wethouders, waarvan de één over de plaatjes en de ander over de zwarte grond gaat die aangebracht moet worden? Wie van de twee kandidaatlijststrekkers gaat de partij leiden?

We gaan een leuke politieke tijd tegemoet. Nu maar hopen dat Dennis Salman, voorman van lijst Salman, niet model staat voor de toekomstige raadsleden van de fusiegemeente Noordwijk.

Jacques Looijestijn

VVD toert door de streek

Foto: KROLFOTO 0622505508

politiek n De Noordwijkse VVD organiseert twee busritten voor senioren uit Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk.

Woensdag 7 november stopt de bus bij De Duinpan in De Zilk en Munnekeweij in Noordwijkerhout. Hans Knapp zal als tourgids alles vertellen over de regio. Woensdag 14 november is het de beurt aan de bewoners van St. Jeroen, Groot Hoogwaak en andere senioren die mee willen. Marjolijn van der Jagt verzorgt deze tweede rit de rol van tourgids. Beide tours duren van 13.00 tot 16.30 uur. De route voert van Estec tot Langeveld en alles dat daar tussen ligt en straks bij de nieuwe gemeente hoort. Onderweg is tijd voor een sanitaire stop en er is koffie met wat lekkers bij het NH Leeuwenhorst. Iedereen wordt weer veilig bij het eigen verzorgcomplex afgezet. Aanmelden kan door te mailen naar info@noordwijk.vvd.nl of door te bellen met Robin van Maris (06-43541494). Per tourrit zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar.

Overeenkomst Schippersvaartweg

wonen n Door wethouder Henri de Jong en bestuurder Merlien Welzijn van Woningstichting Sint Antonius van Padua is vorige week een koop- en samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het project Schippersvaartweg 39.

In de overeenkomst zijn financiële afspraken gemaakt om de bouw van 45 sociale huurwoningen op het terrein van Oud-Munnekeweij mogelijk te maken. Nu de koop- en samenwerkingsovereenkomst getekend is, is de weg vrij om het gewijzigd bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vast te stellen. De gemeenteraad behandelt de stukken op 15 november aanstaande. Voorafgaand daaraan behandelt de Commissie Ruimte en Wonen het beeldkwaliteitsplan in haar vergadering van 31 oktober.

Gasten

Al in de Bijbel wordt ons verteld hoe met gasten om te gaan. Was hen de voeten, geef ze te eten en laat ze rusten. Zo oud is waarschijnlijk het woord "gastvrijheid" al. Toen het woord "toerist" werd uitgevonden kreeg het alras een andere betekenis. Zeker in deze tijd is het voor velen iemand waaraan je kan verdienen, er wordt een heel businessplan voor opgesteld. Van de kleine "Zimmer mit Frühstück" tot de grote hotels, ze weten er alles van.

Kunnen al deze gasten zelfs een plaag worden? In Amsterdam begint het er op te lijken. Het hele jaar door is de omgeving van het Centraal Station mudvol. Meewarig luisteren de andere grote steden in ons land naar het geweeklaag van Amsterdam: het zal wel zo zijn. In de jaren '60 kregen we de "gast"arbeiders. Opgetrommeld door grote bedrijven als bijvoorbeeld de Hoogovens of Daf, kwamen ze bij ons het vuile en zware werk doen. Veelal uit Turkije of Marokko.

Nu de bollen: hoewel bijna iedereen die ooit bollen gepeld heeft daar trots op is, kiezen velen toch voor ander werk. Ook nu weer komen buitenlanders ons te hulp. De meesten uit Polen, waar de economie nog behoorlijk achter loopt. Komt nog bij dat ook in de bollen heel wat handjes nodig zijn om alles in te pakken of op potjes te planten.

Om die mensen als gast te ontvangen en logies te bieden begint nu, zo zoetjes aan, een hele klus te worden. Vooral in de Bollenstreek is woonruimte schaars en willen de inwoners ook wel eens aan de beurt komen. Komende weken, na de verkiezingen van Noordwijk, zal het spannend worden. Noordwijk gaat voor de toerist, Noordwijkerhout voor de eigen mensen en de kweker natuurlijk voor zijn "gast"werker!

Aad van Ruiten

Patroonsfeest in de regio

geloof n Rond de feestdag van Sint Maarten (11 november), de patroon van de R.K. Parochie in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen wordt door de zeven parochiekernen het patroonsfeest gevierd.

Dit jaar is het feest in de Sint Pancratiuskerk in Sassenheim, die een jaar lang hoofdkerk zal zijn van de Parochie Sint Maarten. Zondag 11 november zal om 10.00 uur het voltallige pastorale team voorgaan in de Sint Maartenviering in de Sint Pancratiuskerk. Het Gemengd Koor ondersteunt de viering muzikaal, met uitbreiding van zangers uit de overige parochiekernen. Op deze ochtend zijn er binnen de andere kerken van de parochie geen vieringen. Na de viering is koffie/thee en wat lekkers. Tijdens de viering is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst, waarbij er een Sint Maartenlied wordt ingestudeerd, samen met het Kinderkoor Vivo. Hiervoor zijn alle kinderen van de parochie uitgenodigd. Iedereen die de viering bezoekt wordt gevraagd iets bij te dragen aan de offergang die tijdens de viering wordt gehouden: houdbare levensmiddelen bijvoorbeeld, of een financiële bijdrage. De opbrengst is voor de voedselbanken in Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. De pastoraatgroep van de Sint Pancatiuskerk geeft het jaar waarin zij hoofdkerk zijn het thema: Er zit muziek in. Na afloop van de viering wordt het programma gepresenteerd en uitgereikt in de vorm van een boekenlegger.

Zomer voorbij, toch nog kamperen?

toneel n Bij toneelvereniging ODI gaan ze weer even terug naar dat heerlijke campinggevoel en de lente dat daarbij hoort. Het verhaal van het nieuwe stuk neemt het publiek mee in het leven van een aantal campinggasten die een rustige vakantie denken te hebben.

Zo is daar mopperkont Jos (gespeeld door Hans van Gijlswijk).

Zijn vrouw Ina (gespeeld door Helma van der Lans) heeft engelengeduld met Jos.

In de andere caravan logeert het stel Gemma en Hetty (gespeeld door José Lammerse en Heleen van de Waal) die denken een rustige fietsvakantie te hebben.

Dan komen nog wat vrienden langs van Jos en Ina. Wilfried en Janneke (gespeeld door Alex Duivenvoorde en Patty van Amsterdam) en aan de kant van Gemma en Hetty komen Cor en Dienke onverwachts langs (gespeeld door Arjan Laros en Chantal Witteman).

De drank vloeit rijkelijk... genoeg ingrediënten voor weer een komische uitvoering van ODI.

Regie is in handen van Jeroen Kortekaas.

Uitvoeringen en kaartjes

De uitvoeringen zijn vrijdag 16 november en zaterdag 17 november in De Schelft in Noordwijkerhout en de laatste uitvoering is zaterdag 1 december in De Duinpan in De Zilk. De zaal gaat steeds om 19.30 uur open en het stuk begint steeds om 20.00 uur.

Kaartjes zijn vanaf twee weken voor de voorstelling te koop bij Boekhandel Wagenaar&van Halem en Suzanne's Feestshop in Noordwijkerhout, bij M-kappers in De Zilk en bij drogisterij Letschert in Hillegom. Meer info: www.toneelverenigingodi.nl

Rooie rakkers

Toen ik eindelijke mocht stemmen, stemde ik VVD. Politiek interesseerde me geen bal en partijprogramma's zeiden me niets. Nee. Het was me met de paplepel ingegoten; ik groeide op als dochter van een middenstander dús stemde je VVD. Bovendien vond ik die Ed Nijpels wel leuk. In ieder geval een stuk aantrekkelijker dan Dries van Agt. Jan Terlouw vond ik saai, om maar te zwijgen over Joop den Uyl. Zijn naam werd thuis niet eens hardop uitgesproken. Wanneer hij op tv kwam, wist mijn vader niet hoe snel hij bij de buis was om een ander net op te zetten: weg met die linkse rooie rakker.

Tijdens de vervroegde verkiezingen van '89 was Joris Voorhoeve lijsttrekker. Dat was even andere koek vergeleken met die flamboyante en kakkerige maar oh zo aantrekkelijke Nijpels. Wat een droogkloot die Voorhoeve. Wat mij betreft kon hij zo de Efteling in met zijn lange nek. Geen VVD dus.

"Als je het maar uit je hoofd laat om links te stemmen!" waarschuwde mijn vader. Maar hé! Ik was inmiddels ruim 18+, dus die ouwe heer van mij kon me niets meer maken. Ik werkte bovendien bij een organisatie waar ontslagen vielen en waar ik gekozen lid was van de Ondernemingsraad én lid van de vakbond. Dat laatste heb ik mijn vader nooit verteld. Hij had erin gebleven denk ik. Links heb ik niet gestemd, maar wel een beetje. Het werd Hans van Mierlo. Omdat ik vond dat hij zo'n mooie stem had en positief overkwam. Ik geloofde alles wat hij zei, ook al was het bullshit.

Toen Frits Bolkestein in 1994 lijsttrekker was van de VVD, ging ik weer om: voor mij was hij een soort pater familias van de partij en straalde vertrouwen uit. Geen moeilijke keus. Daarna stemde ik alleen nog maar op vrouwen. Van Els Borst en Mona Keijzer tot Femke Halsema (toch links, al is het geen rood maar groen). Ik vond en vind het tijd voor een vrouw als leider van ons land en stem allang niet meer op alleen een prettig hoofd of een mooi stemgeluid (hoewel Thierry Baudet wel hoog scoort met zijn naaktfoto, ha!)

Ik interesseer mee meer voor politiek dan vroeger. Niet alleen vanwege mijn werk, maar misschien ook omdat ik ouder ben en vaste verkering heb met iemand die zeer politiek geëngageerd is. Tussen mijn lief en mij is het voer van discussie: gelukkig zijn we het ook wel eens oneens en kunnen een heerlijk potje politiek bekvechten.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ben ik er nog niet uit. Hoewel ik wel weet op welke partij ik zeker níet zal stemmen. En dat zijn niet de 'rooie rakkers', maar dat is een andere partij. En u mag alles van me weten, maar niet op welke partij ik niet stem.

Ik wens u veel kies-wijsheid 21 november!

Caroline Spaans, redacteur

Noordwijkerhouts Weekblad

Repetitieruimte Seniorenkoor

Foto: Sylvia Steenbakkers

Noordwijkerhout n Het seniorenkoor Noordwijkerhout is weer helemaal op de weg terug. Dat heeft ook veranderingen met zich mee gebracht. Zoals bijvoorbeeld een wisseling van de repetitieruimte.

In een bericht dat het koor naar deze krant had gestuurd, is de indruk gewekt dat het koor niet meer welkom was in de ruimte van Puyckendam. Maar door wisseling een bestuurswisseling en veranderingen binnen het koor is begin dit jaar besloten om gebruik te maken van het aanbod om in de grote zaal van Munnekeweij te gaan repeteren. Dat hierbij een verkeerde indruk is gewekt naar Puyckendam vind het bestuur dan ook heel vervelend en is zeker niet de bedoeling geweest. Het koor is alle betrokkenen van Puyckendam dankbaar voor de jaren dat zij daar hebben kunnen repeteren en optreden.

Expositie bij NoVaTo

kunst n Gedurende de maand november exposeert de van oorsprong Noordwijkerhoutse kunstenaar Hendrik Jan van den Hoonaard een deel van zijn schilderijen bij de stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo).

Van den Hoonaard tekent en schildert al vanaf zijn vroegste jeugd. Op zijn 16de ging hij naar de Haarlemse tekenacademie en vervolgens nam hij les op de Leidse tekenschool. Hoewel hij tekenonderwijs heeft gevolgd, beschouwt hij zichzelf als autodidact.

Het schilderen met olieverven, acrylaat en de aquareltechniek heeft hij zelf ontwikkeld en toegepast. Recentelijk werkt hij aan aangezichten van zijn woonplaats Noordwijk aan Zee.

De expositie is te bezoeken op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur bij NoVaTo aan de Zeestraat 3A.

Behalve bewonderen is het ook mogelijk om werk aan te schaffen.

De toegang voor sympathisanten is gratis.

Overige bezoekers betalen 2 euro per persoon (vanaf 12 jaar). Meer informatie over NoVaTo: www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

CJG-Webinar – Pubers zijn leuk!

opvoeding n Het Centrum voor Jeugd en Gezin houdt 15 november in samenwerking met Tischa Neve een webinar over (aanstaande) pubers.

Pubers in huis ... dat is voor velen best een hele uitdaging! Naast leuk en lief kunnen pubers namelijk ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Wat schuilt er achter het dwarse en stoere gedrag van een puber, wat maakt de puberteit voor een kind zo lastig en vooral: hoe ga je daar als ouder nou wel en niet mee om? Welke manier van communiceren werkt het beste? Hoe kan je de lol weer inzien van die worstelende puber? In dit webinar, een lezing die thuis te volgen is achter de computer, neemt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve de deelnemer mee op een heldere en laagdrempelige manier in haar visie op opvoeden en omgaan met pubers. Met humor, zelfspot, positiviteit en vooral gericht op ontdekken wat werkt voor u en uw kind. Want elke puber is anders en elke ouder ook. Heeft u een (aanstaande) puber en lijkt u het leuk om eens in de wereld van een puber te duiken en tips te krijgen om het thuis (nog) leuker en makkelijker te maken? Ga dan naar: www.cjgcursus.nl voor een aanmelding. Deelname is gratis en het webinar vindt plaats op donderdag 15 november van 20.30 tot 21.30 uur.

vroeger n Het genootschap Oud De Zilck houdt woensdag 14 november haar tweemaandelijkse inloopochtend. Belangstelling voor de historie van De Zilk? Maak dan kennis met het genootschap Oud De Zilck.

Tijdens deze inloop liggen fotoboeken van De Zilk ter inzage. Het zijn boeken met klassenfoto's van de H. Hartschool/Mariaschool en fotoboeken van voetbalvereniging Van Nispen.

Eigen foto's of fotoalbums zijn zeer welkom: het genootschap zou deze graag willen inscannen.

Een aantal vrijwilligers is aanwezig om vragen over De Zilk of over families in De Zilk te beantwoorden.

Oud De Zilck heeft ook belangstelling voor foto's, en ander beeldmateriaal, die met de geschiedenis van De Zilk te maken hebben.

De inloop vindt plaats in De Duinpan aan de Sportlaan 34 en duurt van 9.30 tot 12.00 uur. Toegang is gratis.

column/nieuws

Festalval 1: Groots Fusiefestival voor alle leeftijden

Foto: samsung

feest n De Schelft staat zaterdag 24 en zondag 25 november in het teken van FESTIVAL 1 en wordt voor deze gelegenheid omgetoverd tot een festivalterrein.

Het festival staat in het teken van het verenigingsleven van de nieuwe gemeente groot Noordwijk. Diverse verenigingen en stichtingen uit Noordwijk, de Zilk en Noordwijkerhout verzorgen tijdens dit weekend optredens. Op het hoofdpodium zullen doorlopend verschillende, optredens te zien zijn. In de omringende tenten die tevens in de Schelft te vinden zijn, zijn er kleinere optredens of workshops zoals een tent met 'Silent disco' en een workshop 'lachyoga'. Deelname is gratis.


Zaterdag 24 november

De zaterdagmiddag is gereserveerd voor de senioren. Iedereen boven de 65 jaar is welkom om in de grote zaal te genieten van een feestelijk en gevarieerd programma. Er zijn optredens van verschillende koren, een orkest en Barry Olivier met een goochelshow. Kaartjes voor deze middag zijn verkrijgbaar bij Vink Multimedia in Noordwijkerhout, Bakkerij Pompe in de Zilk en Reisbureau de Haan in Noordwijk.

De zaterdagavond is voor alle 18 plussers met optredens van verenigingen van de vier deelgemeenten: muziek van Jeanne d'Arc, theater van Theaterhuis Noordwijk en ook op deze avond geen goochelshow van Barry Olivier. De avond wordt afgesloten door de twee bands 'Nightlife' en 'the X-plosions'.


Zondag 25 november

De start van zondagmiddag is speciaal gereserveerd voor de kinderen. Vanaf 13.00 uur is er voor de kinderen tot en met groep 5 een groot sinterklaasfeest met optredens van het kinderkoor Sint Victor, de Dansmaarpietjes en de voorstelling Het Cadeau voor Sinterklaas. Voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 wordt door de zwemvereniging Noordwijkerhout een gevarieerd programma georganiseerd in het zwembad (zwemdiploma verplicht).

Kaartjes kosten 2 euro en zijn verkrijgbaar bij Vink Multimedia in Noordwijkerhout, Bakkerij Pompe in de Zilk en Reisbureau de Haan in Noordwijk.

Paalzitten is terug

In het weekend van 24 en 25 november aanstaande, tijdens Festival 1, komt Paalzitten terug.

Het is 30 jaar terug dat Paalzitten voor het laatst werd georganiseerd in het Comomeer (Oosterduinse Meer) in Noordwijkerhout.

Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de festiviteiten die plaatsvonden rondom de palen, waarop de deelnemers probeerde op te blijven zitten.

Een zware wedstrijd voor de paalzitters.

Op een houten plaat, een paar meter boven het water, zo lang mogelijk blijven zitten.

Een toilettent voor de hoognodige behoefte, masseurs om de bloeddoorstroming te bevorderen. Veel toeschouwers en activiteiten om de paalzitters wakker te houden. Premies die werden gegeven aan de zitters.

Het komt terug in de Schelft: er worden vier palen neergezet, waar bij toerbeurt op gezeten kan worden voor een uur.

Hoog boven het publiek, om de zaal goed te kunnen overzien.

Er is totaal plek voor veertig paalzitters. Wie wil? Opgeven kan via: festivaleen@gmail.com. Uiterlijk 18 november krijgen de gelukkigen meer informatie.

VOORLEZEN

Woensdag 7 november wordt voorgelezen aan kinderen van 4 tot 7 jaar, van 15.30 tot 16.30 uur in de bibliotheek.

De toegang is vrij!

NEDERLAND LEEST: SCHRIJFWORKSHOP

Koffie+ bijeenkomst: Creatief schrijven, thema "Voeding", donderdag 8 november van 10.30 tot 11.30 uur in de bibliotheek.

De deelname is gratis!

PUBQUIZ

Test je kennis en speel mee, a.s. donderdag 8 november om 21.00 uur in café van der Geest.

Aanmelden aan de bar.

DAG VAN DE WITTE KERK

Taxatiedag, met tentoonstelling van Noordwijkerhoutse verzamelaars, zaterdag 10 november van 10.30 tot 15.00 uur in de Witte Kerk.

De toegang is gratis!

CARNAVAL: DE DUINKNIJNEN

Opening seizoen, zaterdag 10 nov. om 20.11 uur in de Duinpan, de Zilk. www.duinknijnen.nl

WANDELING VOOR VROEGE VOGELS

Met natuurgidsen op pad door de Amsterdamse Waterleidingduinen, zondag 11 november om 8.00 uur vanaf ingang Joppeweg, de Zilk.

De deelname is gratis!

NSL: BOSCROSS

Bosloop over 5 – 10 of 15 km. op zondag 11 november.

Start vanaf Piet Florisdal ( Duindamse Slag ) om 11.11 uur. Aanmelden kan ter plekke

CARNAVAL: 11e van de 11e

Gala avond van de Kaninefaaten in de Prinsenzaal van de Schelft, op zondag 11 november om 20.00 uur.

Kaarten via Vink Multimedia.

DISCUSSIE AVOND

Thema: "Het verenigingsleven in de nieuwe gemeente Noordwijk", maandag 12 november in café van der Geest.

KERST -/NIEUWJAARSPAKKET

In de VVV winkel aan de Dorpsstraat 8 volop cadeau suggesties: kom langs of maak afspraak met Cilene, telefoon: 0252 372096.

EVENEMENTEN NOORDWIJKERHOUT

Kijk voor alle activiteiten op www.vvvnoordwijkerhout of volg VVV op Twitter @VVVNWH – Facebook - Instagram

Op het bankie met…

Jos van den Burg. | Foto: vvv

vvv n Bij de VVV werken veel vrijwilligers die naast toeristen en bezoekers of toeristen, maar ook de lokale inwoners van de gemeente graag van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is.

In de wekelijkse rubriek Op het bankie met, nemen bezoekers plaats op het bankje dat voor het VVV in de Dorpsstraat staat en beantwoorden een aantal vragen.

Deze week: Jos van den Burg, beter bekend als Jos Seijs

Bent u een echte Noordwijkerhouter?

Ja zeker een rasechte! Gebouwd in 1935 in ons dorp, zoals ook mijn ouders. Mijn vader was bakker en ook mijn moeder was destijds een bekende Noordwijkerhoutse!

Waarom zit u op het bankie?

Omdat het zo'n gezellig plekkie is. Het hoort echt bij de Witte Kerk in het centrum.

Wat doet u in het dagelijks leven?

"Ik ben vrijwilliger in de Munnikeweij, waar ik zeven dagen in de week ben te vinden. Ik help daar als vrijwilliger met het schenken van koffie en thee. Ik doe het graag!"

Wat vindt u van Noordwijkerhout?

"Noordwijkerhout is een gezellig dorp. Ik zou echt nergens anders meer willen wonen. Het is heerlijk en gezellig."

Wat is de leukste plek in het dorp of regio?

"De steeg, zoals we vroeger alles rondom de Witte Kerk noemden."

Wat kan Noordwijkerhout nog aantrekkelijker maken?

"Een mooi bejaardentehuis of seniorenflat boven de Digros. Deze oudere mensen zouden perfect zijn voor het centrum, zij geven namelijk ook geen parkeeroverlast."

Verf voor het bankie

In de wintermaanden krijgt het bankie een opknapbeurt, maar in de zomer staat het weer voor de VVV gevel. Meedoen aan deze rubriek kan nog tot en met week 47, daarna wordt het weer een ouderwets 'Bakkie-Met' in de winkel. Bakkie koffie, bakkie chocolademelk of bakkie thee. En natuurlijk op de foto, een voorstelrondje en vertellen over Noordwijkerhout! Meedoen? Mail de redactie of bel naar de vvv.

Bridgeuitslagen

Foto: KROLFOTO 0622505508

kaarten n De drives zijn weer achter de rug. De uitslagen van de beste drie paren:

De Schelft, 29 oktober

A-lijn                                                                        

S vd Werf & H vd Zalm 61,25

F en G Duivenvoorden 56,35

A en P Broekhof 52,81

B-lijn

H Duivenvoorden/L Straver 55,46

P Hogervorst /H van Schie 55,21

I Belt/A Hoffmans 53,33

C Lijn

I Heshof /A Hogervorst 60,00

I Heemskerk/G van der Geest 58,13

T van de Burg /L van Gils 55,00

N Jongerius /L van der Niet 55,00

D-lijn

P vd Burg /K van der Slot 66,42

A van Velthoven /G v Kampen 61,17        

P Meegdes/J Meegd 59,21

Het Juiste Bod, 31 oktober

ROOD

L. Aatmen/G.Meeuwenoord 60,00

Duivenvoorden/Meeuwenoord 58,75

M. v.d. Berg/N. v.d. Berg 57,93

BLAUW

R.Laros/M. Balk 61,25

M.Brama- D./L. v. Schie 57,50

P. Goddijn/R.Kamphues 55,00

GROEN

T. Laros/M. Duivenvoorde 56,25

L. Aanhane/J.Wijnands 54,69

H.Duivenvoorden/L.Straver 53,13

R. Geerlings/H. v.d. Lans 53,13

ORANGE

L. v. Grieken/A. Warmerdam 58,85

L. Aalberts/J. Warmerdam 52,60

Duivenvoorden/L. Heesbeen 52,60

H. Bouter/C.Nulkes 52,60

Weerbaarheidstraining voor scholen

onderwijs n Wethouder Bert Gotink woonde op vrijdag 2 november een weerbaarheidstraining van leerlingen van groep 8 van de St. Victorschool bij.

Deze weerbaarheidstraining wordt gegeven aan leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Noordwijkerhout en De Zilk. De gemeenteraad heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. De training bestaat uit 7 lessen en heeft tot doel het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten. Het geeft de kinderen handvatten om voor zichzelf op te komen.

De kinderen leren zich verweren tegen pestgedrag en ze oefenen om niet te bezwijken onder groepsdruk (denk aan alcohol, blowen etc) maar daarin gezonde keuzes durven maken en daarvoor uit te komen.

De training wordt gegeven door gekwalificeerde trainers.

Pak rammel van Excelsior Maassluis

Sander van der Eijk trekt gele kaart voor Richelo Fecunda ; teleurstelling bij Thomas Arroyo. | Foto: Pim Waslander, OP. Foto: Pim Waslander

voetbal n VVSB heeft de wedstrijd tegen Excelsior Maassluis met 5-1 verloren. De gastheren waren bijzonder scherp voor het doel en stonden dan ook na ruim een half uur voetbal al met 4-0 voor. Arno Dijkstra zorgde uit de kluts nog voor een treffer, maar meer konden er niet volgen voor VVSB. Daan Blij maakte in de tweede helft zijn derde treffer van de middag vanaf de strafschopstip.

Door Stefan van den Burg

Frans van Niel stond voor het eerst dit seizoen weer in de basis van VVSB. Mede door de afwezigheid van Kevin Brands kon de spelbepaler van weleer zijn taak op het middenveld weer oppakken. Met zijn ervaring probeerde hij de boel op sleeptouw te nemen, maar nog zonder resultaat want na 10 minuten voetbal lag het eerste doelpunt alweer in het mandje. Daan Blij kapte naar zijn favoriete linkerbeen en verschalkte doelman Ruben Valk in de lange hoek.

Tien minuten later was het opnieuw raak. Uit een hoekschop kon Daan Smith koppen ondanks de aanwezigheid van diverse VVSB-verdedigers. De aanvoerder van Excelsior Maassluis verdubbelde hiermee de marge.

Ondanks de 2-0 achterstand liet VVSB bij vlagen goed voetbal zien. Diverse combinaties over vele schijven zorgde er even voor dat Excelsior Maassluis naar achteren werd gedrukt. De kansen die hieruit volgde waren echter niet doeltreffend genoeg. In, op dat moment, een van de spaarzame mogelijkheden van de thuisploeg was twee keer achter elkaar raak. De 3-0 kwam op naam van Marouane Afakar uit de rebound. Twee minuten later zorgde Daan Blij voor zijn tweede van de middag.

Vlak voor rust kwam de bal via een scrimmage voor Arno Dijkstra die het leer achter doelman Jean-Paul van Leeuwen kon krijgen. Enige hoop gloorde weer voor de Noordwijkerhouters, maar dit werd in de tweede helft weer teniet gedaan. Richelo Fecunda gleed in zijn eigen strafschopgebied uit, waardoor ook zijn directe tegenstander onderuit ging. Scheidsrechter Van den Eijk wees naar de stip, waarna Blij met zijn derde treffer de wedstrijdbal mee naar huis mocht nemen.

NSL Boscross in Noordwijkse duinen

hardlopen n De NSL Boscross staat gepland voor zondag 11 november vanaf het Piet Florisdal, Duindamseslag, Randweg 25.

Het parcours voert over de prachtige bospaden en kent mooie geaccidenteerde gedeelten. Houdt dan rekening met een paar pittige heuveltjes tussendoor.

Deelnemers kunnen kiezen uit 5, 10 of 15 km, respectievelijk 2, 4 of 6 ronden. Voorinschrijving kan via www.av-nsl.nl tot en met 10 november. Inschrijven en ophalen van startnummers kan voor de wedstrijd vanaf 9.30 uur in het Piet Florisdal. De start is om 11.11 uur. Op de wedstrijdlocatie is gelegenheid tot omkleden, maar er is geen bewaakte tassenberging. Parkeren van fietsen kan in de directe omgeving van de inschrijflocatie. De finishtijden staan na afloop op de site.

Teylingen college Leeuwenhorst gaat internationaal

onderwijs n College Leeuwenhorst staat bekend om haar culturele profiel, maar sinds een aantal jaren wordt er ook druk gewerkt aan de internationale betrekkingen. Natuurlijk is het mooi en leuk om een trip te maken naar Japan, Noorwegen of China, maar de persoonlijke ontwikkeling staat tijdens deze uitwisselingen voorop.

Afgelopen weken zijn een 100-tal leerlingen bezig geweest met een van de internationaliseringsprojecten. Zo kwamen er leerlingen over vanuit Alicante om hier een plek te krijgen binnen een gastgezin. De leerlingen trokken bijna twee weken met elkaar op om zo een vriendschapsband op te bouwen. Gedurende deze weken waren er ook leerlingen uit Bocholt (Duitsland) op bezoek. De opdrachten en activiteiten die uitgevoerd werden, waren gericht op de wederzijdse afhankelijkheid. Met andere woorden: zonder jouw partner kun je dit niet klaarstomen. Dit principe ligt ten grondslag aan alle uitwisselingen die in de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen. In de afgelopen weken zijn er leerlingen vertrokken richting China, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk en Japan. De leerlingen uit de vierde klassen van havo en vwo krijgen de kans om door middel van deze uitwisselingen aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken én daarnaast een zeer mooie ervaring op te doen.

Beeldengroep op kerkhof

Foto: piet de boer

kunst n Portefeuillehouder burgemeester Gerrit Goedhart wil nog dit jaar een kunstwerk plaatsen op het gerenoveerde kerkhof. Thema van de beeldengroep is cultuurhistorie en verdwenen erfgoed in Noordwijkerhout. In de commissie Sam van 30 oktober presenteerden de kunstenares en projectleidster de eerste schetsen en voorlopige ideeën.

Het college heeft een budget voor kunst in de openbare ruimte. Dat kunstpotje groeit jaarlijks met 10.000 euro. De kunstpot is nu 30.000 euro. Wat er gebeurt met het geld na de verkiezingen is onzeker. De burgemeester wil dit geld voor de fusie besteden aan een Noordwijkerhouts kunstwerk. Dinsdag 30 oktober presenteerden Marieke de Waard en Hester van Dapperen de plannen en eerste houtskoolschetsen. Hester van Dapperen nam de commissie mee in haar werkproces. Aan de hand van de reeks gebouwen zijn tekeningen gemaakt. Deze zijn uitgewerkt tot schematische, maar herkenbare voorstellingen. Deze kunstmonumenten komen op palen van 2m meter hoog. De kunstenares heeft een voorbeeld op schaal bij zich. Door de hoogte zweven de draaiende voorstellingen bij wijze van spreken boven het gras en de bloemen op het kerkhof. De wind laat de metalen afbeeldingen draaien en de zon zal weerkaatsen op het glanzende oppervlakte van de monumenten.

Door de hoogte en de verankering in beton zijn de metalen beelden 'hufterproof'. Bovendien is het de bedoeling de beelden te omgeven met begroeiing en bloemen. Van Dapperen maakt in haar schilderwerk gebruik van herkenbare maar geabstraheerde beelden. Ook de metalen glanzenden beelden in Noordwijkerhout zijn vereenvoudigde silhouetten van monumenten. Verdwenen erfgoed als de 'coremolen' maar ook (nog) niet verdwenen erfgoed is gebruikt. De kerk van De Zilk krijgt misschien ook een plek in de beeldengroep, net als de koepel van de Bavo. Ook het raadhuis met de opvallende trapbevel kan straks met de wind mee draaien. Hoeveel monumenten er een plekje krijgen op het oude kerkhof is nog niet precies bekend.

Hester denkt zes of zeven silhouetten te maken. Het aantal is vooral afhankelijk van de kosten om de afbeeldingen te stansen uit roestvrij staal.

De voorlopige [lek voor de beeldengroep is links naast de Witte kerk.

De commissie Samenlevingszaken reageerde unaniem enthousiast. Het verhaal achter de monumenten wordt verteld door een bewoner uit die tijd. Bezoekers van de route kunnen via een QR-code de verhalen op hun telefoon beluisteren.

De bedoeling is dat op heel korte termijn de beeldengroep geproduceerd gaat worden en de beelden een plaats kunnen krijgen op de hof van de kerk .

Schrijven over voeding: workshop door Dorothée Albers

eten n in de Bibliotheek is donderdag 8 november van 10.30 tot 11.30 uur een schrijfworkshop van Dorothée Albers.

Het thema van de schrijfworkshop is voeding, net zoals het thema van landelijke campagne Nederland Leest. Het gaat over proeven, ruiken en tasten. Over geur, smaak en structuur. Over herinneringen die mogelijk met geuren verbonden zijn en hoe je dat allemaal op papier krijgt. Met iedereen die zich af vraagt hoe je zo over eten kan schrijven dat bij lezers het water in de mond loopt of dat ze beginnen te griezelen, deelt Albers haar tips. Ook vertelt ze alles over waarom personages in boeken en films zo vaak tafelen. Meedoen is gratis, aanmelden vooraf is gewenst en kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Koffie+

De schrijfworkshop wordt gegeven tijdens Koffie+. Bij Koffie+ is iedereen welkom. Tijdens een koffieochend in de Bibliotheek ontmoeten mensen elkaar en raken in gesprek aan de hand van een thema, workshop of andere activiteit.

Talent gezocht

toneel n De voorstelling ANNE is gebaseerd op het Dagboek van Anne Frank. Veel mensen kennen het verhaal van Anne Frank en hoe zij was ondergedoken met haar familie.

De Makers Theater is op zoek naar jonge acteurs en actrices tussen de 15 en 25 jaar om dit verhaal opnieuw vorm te geven en te vertellen. De auditie is op 19 november om 19.30 uur op het Teylingen College Leeuwenhorst. Aanmelden kan via: katlalaura@hotmail.com of nicolette87@hotmail.com. De Makers Theater is sinds 2014 actief met het maken van theatervoorstellingen onder leiding van de twee professionele theaterdocenten en regisseurs Nicolette Terhaag en Laura Martin.

Meespelen

muziek n Iedereen die het leuk lijkt om (weer) een keer mee te spelen met de Marchingband is welkom in de Parade.

Hier is dinsdag 20 november om 19.30 uur een repetitie van de Sjaan. Meedoen en geen eigen instrument? Stuur een mailtje naar contact@stjeannedarc.nl. en zij zorgen dat er een instrument klaar staat.

voetbal/nieuws

jubileum n Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Bridge Club De Schelft vorige week, werd ook stil gestaan bij het feit, dat de bridgeclub haar 30 jarig jubileum vierde.

Voor de leden was er koffie met gebak en werd er rondgegaan met hapjes.

Verrassing voor de vrijwilligers

Aan het eind van de vergadering had voorzitter Annemarie de Winter nog wel een heel leuke verrassing. Twee noeste vrijwilligers, tot vorig jaar trouwe bestuursleden, werden tot erelid benoemd.

Voormalig voorzitter Ria Lucassen en materiaalman Henk Duivenvoorden.

Sinds 2000 hebben zij zich met hart en ziel voor de bridgeclub ingezet.

Gelukkig zijn ze achter de schermen nog steeds actief voor de club. De voorzitter overhandigde hen een herinneringsmedaille en werd ook al eerder tot erelid benoemd, Wil Brauckmann in de hulde betrokken.

Vanwege het jubileum waren er diverse gasten uitgenodigd, waaronder Egbert Sneller, voorzitter van het District Leiden van de Nederlandse Bridgebond.

Ook hij had nog een verrassing in petto en wel voor de secretaris van de club, Thea ter Heide – Vrolijk.

Zij ontving uit handen van Sneller de 'Kei Award' van de NBB vanwege haar jarenlange inspanningen voor de bridgeclub.

Zij is vanaf 2001 actief als secretaris en de ´spil´ in de communicatie naar district, bond, de eigen leden, zusterverenigingen en meer.

Kroegendrive en Unicefbridgedrive

Zoals dat ook geldt voor de jaarlijkse Kroegendrive op Hemelvaart, sinds 2001 en de Unicefdrive in november.

De secretaris, achter de schermen actief geweest voor het erelidmaatschap van haar voormalige bestuursleden, werd nu zelf totaal verrast door deze leuke onderscheiding, die vergezeld ging met een fraaie ruiker bloemen.

In samenwerking met de Noordwijkerhoutse bridgeclubs, organiseert BC de Schelft op zondagmiddag 18 november voor de vierde maal de Unicef Bridge Drive.

Aanmelden hiervoor kan nog steeds bij Ton sur Ton en via de mail bij Thea ter Heide, terheide-vrolijk@ziggo.nl.

Op de foto boven: voorzitter Annemarie de Winter, secretaris Thea ter Heide-Vrolijk en NBB districtsvoorzitter Egbert Sneller en op de foto onder de vrijwilligers.

week in beeld

Bekende Noordwijker(houter)s staan in ronde nummer twee

Rechts wethouder Henri de Jong. | Foto: pr

n Opnieuw: Maestro!

muziek n (ingezonden) De zaterdagavondrust in het stille De Zilk werd afgelopen weekend verstoord door tal van Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers zelf, op weg naar de Duinpan.

Daar vond de tweede ronde plaats van "de Maestro van Noordwijk(erhout)": het ludieke muzikale evenement dat de Chr. Muziekverenging De Harpe Davids organiseert in de aanloop naar de komende gemeentelijke fusie.

Vier overgebleven Maestro's vertoonden deze avond hun kunsten: Ria Vink, Joke Brouwer, Ton van den Burg en Henri de Jong. Zij deden dat onder het toeziend oog en de vrolijke aanmoedigingskreten van de honderden fans en belangstellenden. Ook de reeds afgevallen Maestro-kandidaten, Els Bax, Leontien van der Klugt en Arnold Geerlings waren zo sportief om te komen kijken – de vierde, Jan Rijpstra, had ook willen komen maar was verhinderd.

De vlotte co-presentatie door Ard Zandbergen en Sjaak van den Berg en de professionele filmbeelden van Giel Productions brachten de stemming er in. Zenuwen waren er ook – zeker omdat er steeds meer op het spel staat. De deskundige jury (bestaande uit Carin Meijland, Herma van Piekeren en Peter van den Berg) zag met kritische blik hoe de vier zwetende aspirant-dirigenten de batons met elkaar kruisten.

Alhoewel: drie dirigeerden met blote handen…

Volgende ronde op 12 januari in de Jozefkerk

Aan de beoordeling hadden de juryleden een hele dobber.

Alle vier de kandidaten lieten zich van hun beste kant zien – en de muzikanten van de Harp lieten zich van hun beste kant horen. Uiteindelijk mochten Ria Vink en Ton van den Burg doorgaan naar de finale.

Die zal zijn op 12 januari om 20.00 u in de Sint Jozefkerk in Noordwijkerhout.

Vanaf half december zijn de (gratis) toegangskaarten voor dat concert verkrijgbaar. Houd de berichtgeving in de gaten.

Het belooft een spektakelstuk te worden: niet alleen dirigeren de laatste twee Maestro's elk twee stukken in de strijd om de hoogste eer, er zal door alle 8 kandidaten in estafette een muziekstuk worden gedirigeerd. Muziek verbroedert over gemeentegrenzen heen.

Dat bleek op deze avond, het zal zeker ook weer blijken op die 12de januari. Hulde aan de Harp voor dit mooie initiatief!

Van Nispen in tumultueus duel naar remise

voetbal n Dat de spelers in grote mate bepalen hoe de scheidsrechter fluit ondervond het elftal van SJZ zondag in hun wedstrijd tegen Van Nispen. Een voetballend beter SJZ vergooide de overwinning door iedere beslissing van de referee aan te vechten, hetgeen resulteerde in twee rode en vijf gele kaarten.

Door Tino de Groot

SJZ kwam veel beter uit de startblokken dan Van Nispen. Van Nispen had moeite om onder de druk van de gasten uit te komen. Dit resulteerde in vele lange ballen. Na de rust kwam een toch wat feller Van Nispen op het veld en SJZ heerste niet zoals in de 1e helft. Wel werd de wedstrijd wat grimmiger en er werd vooral door de spelers uit Zoeterwoude gemekkerd op de beslissingen van de scheidsrechter. Na een goed uur stond aanvaller Philip Mossel vrij voor doel, maar voordat hij uit kon halen werd hij door de keeper van SJZ in het strafschopgebied getorpedeerd. Strafschop en een rode kaart, aldus de scheidsrechter. De "heren" van SJZ waren het hier niet mee eens en er ontstond een zeer vervelende sfeer. Mossel bleek ernstig geblesseerd. De scheidsrechter besloot om beide teams voor enige tijd naar de kleedkamers te sturen. In die tijd werd Mossel met de ambulance van het veld afgereden. Gelukkig werden er in het ziekenhuis geen breuken geconstateerd. Na twintig minuten werd de wedstrijd hervat met een penalty voor de thuisclub. Deze werd feilloos ingeschoten door Joost Verwer en Van Nispen rook haar kansen tegen de 10 spelers van SJZ. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Na een diepe pass werd de snelle spits van SJZ in stelling gebracht en scoorde de 1-2. Met nog een kwartier te spelen gooide Van Nispen alles op alles. Een zondagsschot van Jef van der Geest zorgde alsnog voor een gelijkspel. Over veertien dag speelt Van Nispen weer thuis. Nu tegen de nieuwe koploper DIOS. Aanvang 14.00 uur.

Exegi monumentum aere perennius…

We staan met z'n drieën op die begraafplaats, die vooralsnog veel te groot is. Ook in die streken is cremeren in de mode. Voor haar, wier lichaam we daar op een warme voorjaarsdag in de aarde legden, was cremeren uit den boze. Iets verderop raast het verkeer voorbij: alleen de doden hebben geen haast, lijkt het.

Direct om ons heen is het stil. We zijn de enige bezoekers op deze najaarszondag. Dat wil zeggen: het had allang herfst moeten zijn, maar het gaat niet van harte. De zomer is wat uit de hand gelopen, dit jaar. We plukken wat onkruid en knippen uitgebloeide bloemen van de lavendel, de nepeta en de salvia. Maagdenpalm slingert buiten het kleine perkje dat schuins tussen het grint ligt. We weten alle drie dat we hier niks vinden. Toch gaan we erheen, en vast niet voor het laatst. Een steen vermeldt haar naam en twee data. De laatste nu bijna 4,5 jaar geleden. We zijn hier om die naam. Die is niet alleen maar kil in steen gebeiteld. Die naam staat met grote letters geschreven dwars door het leven heen, van ons en van al die anderen die met haar en met ons verbonden zijn. Die naam staat als een brandmerk in ons hart. Soms schrijnt het. Dan weer is de herinnering als een balsem. Wat zit die naam nog met talloze onzichtbare draadjes vast aan ons leven hier en nu. We weten nog hoe ze keek, hoe haar stem klonk, wat ze dacht. Zoveel herinneringen, zoveel gedeeld. Zoveel dat we van haar weten – en zoveel ook niet. Die naam zal nooit in de geschiedenisboeken vermeld staan. Er wordt ook geen straat naar haar genoemd. Bijna 83 jaar aan zorg en zeer en verdriet en vreugde en geloof en twijfel en liefde ligt daar begraven, Daar èn in ons hart. Terwijl mijn vrouw met haar oude vader in het tempo dat past bij een 97-jarige terug wandelt naar de auto, breng ik het laatste afval naar een groenkorf. De steen blijft achter. 'Ik heb in mijn poëzie een monument opgericht dat sterker is dan brons', blufte een Romeinse dichter in de woorden die hierboven staan. Maar ik weet van iets dat nog onvergankelijker is, zelfs sterker dan de dood: liefde.

egbert van der weide

St. Jozefkerk

zondag 11 november

10.00 uur

Alleen viering in de H. Pancratius, te Sassenheim

Sint Maartenviering

zaterdag 17 november

19.00 uur

Woord- en Communiedienst met Cadans

Voorganger: pastor M. Claassens

Witte Kerk

zondag 11 november

9.30 uur

voorganger Ds. H Pals uit Utrecht

zondag 18 november

9.30 uur

voorganger Ds. E. Mandemaker

Heilig Hart kerk De Zilk

zondag 11 november

11.00 uur

celebrant: kapelaan Kuik

met samenzang

zondag 18 november

11.00 uur

celebrant: kapelaan S. Kuik

m.m.v. het Dames- en herenkoor

St Victorkerk

weekend van 10 en 11 november

alleen viering in Pancratius Sassenheim: zondag 11 november 10.00 uur

zondag 11 november

16.30 uur

Kinderkoor St. Victor

geen voorganger (St. Maartenviering voor kinderen)

zondag 18 november

10.00 uur

Manna

voorganger: Pastor Claassens

Schrijfcafé in de kerk

gedachten n De Stichting Vrienden van de Witte kerk houdt een schrijfcafé op maandag 12 november van 9.30 tot 11.30 uur.

Deelnemers hoeven niet goed in taal te zijn. Het gaat erom om iedereen uit zijn of haar hart te laten spreken. Door middel van allerlei korte opdrachten komen er soms de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Iedereen is welkom. Van tevoren opgeven is wel gewenst. Het schrijfcafé is elke tweede maandag van de maand. Deelname: 10 euro per keer, inclusief koffie of thee. De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel: 0252-373719.

Prijspuzzel!

Doe mee en win twee 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 11 november bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar

redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. De oplossing van week 44 was: haardvuur. De winnaar: Leo Hoogstede

Samen wandelen door het dorp

sportief n Een keer in de twee weken organiseren Irma van de inloop van Puyckendam en Kirsten, de buurtsportcoach, een wandeling door Noordwijkerhout. De wandeling wordt in een rustig tempo gedaan, zodat het voor iedereen mogelijk is om mee te wandelen. Na de wandeling is het tijd om even tot rust te komen met een kop koffie of thee.

De wandeling begint om 12.45 en vertrekt bij de Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (SOP) aan de Pilarenweg 4.

Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteit.

Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om met meerdere personen mee te wandelen.

Voor de organisatoren is het wel fijn dat ze weten hoe groot de groep wordt. Aanmelden kan bij: Irma (06-22439398 of i.melessen@rivierduinen.nl) of Kirsten 06-45645980 of kirsten@sportbedrijfnoordwijk.nl).