Noordwijkerhouts Weekblad

10 april 2018

Noordwijkerhouts Weekblad 10 april 2018


Flower Event in ban van (bloemen)liefde

Suzanne van Teijlingen en Jaap van Eeden oefenen vast voor hun huwelijksreportage op 19 mei aanstaande. | Foto: Willem Krol Foto: willem krolt

corso n In de week van het Bloemencorso organiseert Noordwijkerhout, in de monumentale Witte Kerk, van woensdag 18 april tot en met zaterdag 21 april wederom het succesvolle Flower Event. Tijdens deze kleurrijke bloemenshow presenteren de Noordwijkerhoutse kwekers, aangesloten bij bij LTO en KAVB, al hun fraaie (bol)bloem producten.

De romantiek spat er vanaf dit jaar, tenslotte houden bloemen van mensen en zijn mensen weer gek op bloemen, kortom: All you need is love!

Dit geliefde thema is liefdevol uitgewerkt in verleidelijke arrangementen, onder leiding van Sandra Balk (Creatizz) en Tineke Geerlings (Typisch Tien).

Rondom dit Flower Event zijn er diverse activiteiten georganiseerd, zoals een workshop bloemen schilderen op woensdag, het kindercorso op donderdag en het klapstuk van de week: het Verlicht Bloemencorso van Noordwijkerhout op vrijdag.

Love is in the air in Noordwijkerhout, tijdens de week van het bloemencorso. Het Flower Event "Romance is…in love with flowers" vindt plaats van woensdag 18 april tot en met zaterdag 21 april, dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Toekomstig bruidspaar Suzanne van Teijlingen (28) en Jaap van Eeden (25), zijn er helemaal klaar voor. Ze trouwen pas 19 mei, maar wilden voor de gelegenheid graag poseren tussen de bloeiende narcissen in het bloemenveld van de bruidegom zelf. Namens vrienden en familie krijgen zij vast alle liefde toegewenst.

De redactie wilde natuurlijk graag weten hoe de bruid er uit zal zien en dat vast een tipje van de (bruids)sluier zou worden opgelicht over de kleur van de jurk, maar dat is nog een verrassing.

Maar de voorpret is er volop, wanneer ze als toekomstig man en vrouw tussen de eigen bollen staan: gelukkig niet in het geel, want dan hadden ze niet opgevallen!

Het Flower Event verwacht weer een mooi en bloeiend evenement te worden, waar dit jaar de liefde (voor bloemen) van af spat.

Verkeersonveilige locaties aangepakt

verbetering n De gemeente pakt zo'n twintig verkeerssituaties aan die door inwoners als onveilig worden ervaren. Inwoners hebben suggesties gedaan voor verbetering.

De gemeente gaat hiermee aan de slag en doet dat in een aantal gevallen in samenwerking met de provincie en de politie. Eind 2017 heeft het college uit handen van het CDA een lijst ontvangen met 40 locaties die inwoners als verkeersonveilig ervaren. Ondanks dat de wegen en kruispunten volgens bepaalde richtlijnen zijn ingericht, kan het voorkomen dat locaties onduidelijk zijn of om aanpassing vragen. Bewoners hebben bij een aantal locaties ook aangegeven wat eventueel de oplossing zou zijn. Van de 40 locaties die zijn gemeld worden binnen bestaande onderzoeken en/of projecten de helft van de locaties opgepakt of zijn inmiddels opgelost. Bij een aantal locaties wordt nader onderzoek gepleegd. De overige locaties kunnen vanwege andere argumenten en/of belangen niet worden opgelost. Het kruispunt Leidsevaart / 's Gravendamseweg is ook genoemd in de lijst en valt onder de provincie, waar ook een verzoek wordt gedaan. Daarnaast zien en melden bewoners geregeld te hard rijdende automobilisten door de woonkernen. De politie wordt om deze reden ook betrokken bij de aanpak van de onveilige locaties. De gemeente organiseert jaarlijks in samenwerking met VVN verkeerseducatieprojecten zowel op basisscholen als op het Teylingen college. Daarnaast worden verkeerscampagnes en rijvaardigheidsritten georganiseerd om bestuurders bewust te maken van eigen gedrag en de verkeerssituaties.

Afvoeren grond muurtje Witte Kerk

zoutdepot n Bij de gemeente zijn opmerkingen en vragen binnengekomen over het afvoeren van grond naar het voormalige zoutdepot in De Zilk.

De gemeente heeft opdracht gegeven tot het slopen van het muurtje.

Dat vond en vindt plaats onder archeologisch toezicht.

Zodra de grond door de archeologen wordt vrijgegeven, wordt de grond tijdelijk afgevoerd naar het voormalige zoutdepotterrein in De Zilk.

Dit terrein is verboden voor onbevoegden.

Volgens de planning wordt de grond gezeefd en getrommeld om eventuele botresten eruit te halen.

Deze botresten worden overgedragen aan de archeologen.

De gemeente zorgt dat de grond en het snoeihout die op het terrein liggen zoveel mogelijk worden afgevoerd.

Op het bankie met Esmee Visser

Dit dorp heeft zijn eigen sfeer'

VVSB deelt de punten met Sparta

Kindercorso is weer terug

Uitgeweid n Dominee ziet bekende gezichten

Gemeente moet op zoek naar niet geregistreerde mantelzorgers

Foto: Caroline Spaans

ondersteuning n De komst van de participatiesamenleving zorgt ervoor dat bewoners minder bij de overheid aan kunnen kloppen voor hulp en ondersteuning en steeds vaker een beroep moeten doen op mantelzorgers uit hun omgeving. Mensen worden ouder en werken langer door. De verwachting is dat hierdoor de druk op mantelzorgers alleen maar zal toenemen.

Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld dat mantelzorgers bij de gemeente terecht kunnen voor ondersteuning.

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout (HLN) heeft onderzocht hoe de mantelzorgondersteuning in de gemeente is geregeld en welke verbeteringen mogelijk zijn.

Schattingen geven aan dat slechts 5 procent is geregistreerd

Om mantelzorgers te kunnen ondersteunen moeten zij bekend zijn bij de gemeente. Dit is voor alle gemeenten een probleem. Schattingen geven aan dat slechts ongeveer 5 procent van alle mantelzorgers bij een gemeente is geregistreerd. De rekenkamercommissie sprak met een aantal niet geregistreerde mantelzorgers. De belangrijkste reden om zich niet te registreren is onbekendheid met het feit dat zij zich kunnen registreren en de organisaties waar zij dit zouden kunnen doen. Ook zien veel mantelzorgers zichzelf niet als mantelzorger.

De rekenkamercommissie beveelt de gemeente aan om vol in te zetten op het vergroten van het aantal geregistreerde mantelzorgers. Potentiële doorverwijzers, zoals loketmedewerkers, moeten, zo vindt de rekenkamercommissie, meer bekend zijn met het aanbod van mantelzorgondersteuning en meer worden getraind in het signaleren van mogelijke problemen en het actief vragen naar mogelijke overbelasting.

Om mantelzorgers goed te kunnen ondersteunen is er ook kennis nodig van de specifieke behoefte aan ondersteuning. De rekenkamercommissie beveelt aan om de uitvraag van deze behoefte te verbeteren.

Ook vraagt de rekenkamercommissie aandacht voor de toekomstbestendigheid van het beleid.

Het rapport van de rekenkamercommissie over het mantelzorgbeleid wordt op 12 april besproken in de raadscommissievergadering van de gemeente Hillegom.

Kleine honderd graven bij Witte Kerk

Archeologe Minja Hemminga bij de enige grafkist die de eeuwen in de 'verwoestende' zandgrond heeft getrotseerd. | Foto: Piet de Boer Foto: piet de boer

onderzoek n Maandag 9 april was de laatste dag dat archeologen zochten naar overblijfselen van bewoners uit Noordwijkerhout en omgeving. Senior archeologe Minja Hemminga (43) coördineerde de opgravingen op het kerkhof dat sinds 2007 een terrein met zeer hoge archeologische waarde is. Hoe is het onderzoek verlopen en wat zijn de voorlopige resultaten?

Door Piet de Boer

Er zijn een kleine honderd graven ontdekt, schrijft Hemminga, verbonden aan onderzoeksbedrijf Archol uit Leiden. "Dat is inclusief de vondsten in 'de boomkuilen. Binnen dit aantal zijn alle waarnemingen opgeteld. Dus niet alleen (delen van) skeletten, maar ook contouren van kisten of kuilen en begravingen die niet verder verstoord worden. Pas bij de uitwerking zal het precieze aantal duidelijk worden."

Maar er zijn geen 'schatten' gevonden als gouden ringen, munten of zelfs maar spijkers. Laat staan kwetsbare vergankelijke materialen als kleding, schoenen en grafmarkeringen van hout.

Heeft dit dan wel zin? 'Laat die mensen toch liggen', zeiden sommige omstanders. Volgens de archeologe is dat niet mogelijk, omdat de nieuwe fundering van het muurtje een stuk dieper komt te liggen dan van de oude muur. "Je zou dan dwars door de menselijke resten een gleuf moeten graven. Daarom worden de resten respectvol verzameld, afgevoerd en onderzocht. En wat niet verwoest gaat worden door de nieuwe muur, blijft liggen en wordt afgedekt met 'verklikkers'. Houten balken met worteldoek." Als later diepere lagen onderzocht worden, zijn dit markeringen voor de archeologen.

Complete kist uitzondering

Vanaf 26 maart zijn in acht werkdagen alle vondsten in kaart gebracht en geruimd. De verschillen zijn groot. Eén graf was niet meer dan een verkleuring in het lichte zand. De zandgrond rond de kerk blijkt op sommige plaatsen de menselijke resten slecht te conserveren. Maar op een andere plek komt een complete kist met een volledig skelet uit de grond. Hoe oud zijn de resten? Dat is nu nog moeilijk te zeggen. De botresten van diverse perioden liggen vaak door elkaar. Hier en daar ontbreken bij voorbeeld botten van benen of een schedel. De datering is dan moeilijk vast te stellen. Volgens Hemminga en haar collega fysisch antropologe Babara Veselka dateert het meeste materiaal waarschijnlijk uit de zeventiende en achttiende eeuw. De negentiende-eeuwse graven zijn eerder al geruimd.

Datering door oude troep

Wat moet je met die oude troep, vragen nieuwsgierigen. De 'oude troep' leverde bij de opgravingen in 2005 veel metalen voorwerpen op. Van spijkers en een gesp tot een verzameling munten. Er zijn toen ook resten uit de dertiende eeuw van (kerk)gebouwen aangetroffen en een paar gouden ringen aan een hand. Het zegt iets over de sociale status van de bewoners en het leven van de mensen uit die tijd.

Bij de huidige opgraving is vooral botmateriaal aangetroffen. Geen spijkers, of sieraden, geen munten en geen hout. Uitzondering is de grafkist met een goed geconserveerd, 'knoerthard skelet'. Wie het is blijft onbekend is nu al de conclusie. Maandag begint Hemminga met het schrijven van het verslag. Als dat klaar is, heeft Noordwijkerhout al lang een nieuwe muurtje met een betonnen fundering. Dan zit Noordwijkerhout straks in de zomerzon op een bankje dat rust op de resten van een ver verleden.

Politie tevreden over dalende misdaad

veiligheid n John Oppelaar is tevreden over de politiecijfers 2017 en de dalende criminaliteit. Hij geeft ook advies: denk na over de veiligheid op het nieuwe sportcomplex en zorg voor één Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de fusie van 2019.

Door Piet de Boer

Zorg dat je gescheiden supportersstromen hebt op het nieuwe sportpark.

Niet alles door een toegangspoort. Ook voor de fusie heeft Oppelaar een wens. Kom met één APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Wat mag wel en wat mag niet in het nieuwe Noordwijk. Over de dalende cijfers is hij tevreden. Het is een goed jaar geweest, legt hij uit in de Commissie Bam van 5 april. Het aantal misdrijven is opnieuw gedaald. In 2017 resulteerde dat in 491 misdrijven (tegen 517 in 2016). Ook het aantal vermogensdelicten is redelijk stabiel. Daarentegen is het aantal woninginbraken gestegen van 34 (2016) naar 45 vorig jaar. Vooral door babbeltrucs bij senioren. Opvallend is de concentratie van misdrijven in de buurt van doorgaande wegen. De 's-Gravendamse weg bijvoorbeeld. Whatsapp groepen hebben daarbij geen aantoonbaar positief effect. Wel voelen mensen zich hierdoor veiliger. Inbraken bij bedrijven en winkels daalde ook. Van 33 naar 23 inbraken. Het plaatsen van camera's helpt goed volgens Oppelaar.

Het aantal meldingen van overlast is gedaald. Het aantal incidenten met verwarde personen is gelijk gebleven. De politie werkt nu samen met de nieuwe noodopvang in Leiden. Verwarde personen komen niet meer in een cel.

Burenruzies

Zorgwekkend is de overlast door burenruzies. Deze nam toe van 64 naar 75 gevallen: "Mensen leven op hun eigen eilandje en het lontje is kort", verklaart Oppelaar. "Het is mij nog nooit gelukt met een gesprek de ruzie op te lossen."

Buurtbemiddeling met alle betrokken partijen is veel succesvoller, weet hij. Mensen moeten om tafel met een bemiddelaar en eigen stappen ondernemen. De gemeente kan deze vorm van bemiddeling inkopen.

Jeugd

De jeugd blijft een zorgenkindje, maar ook hier gaat het de goede kant op. Het aantal incidenten nam af van 138 in 2016 naar 97 vorig jaar. De vuurwerkoverlast is verminderd door een speciaal Vuurwerkteam bij de politie, dat invallen doet en vuurwerk in beslag neemt.

Vorig jaar zijn negen drugshandelaars opgepakt en er is een hennepkwekerij aan de Gieterij ontmanteld.

De politie heeft vorig jaar ook een jeugdscan gedaan en een groep van 33 jeugdigen in het vizier die drugsoverlast geeft.

Maar ook alcohol blijft een groot probleem.

De groep gebruikers wordt steeds jonger. Voorlichting over drinken en groepsdruk begint al op de lagere school: voor kinderen van tien en elf jaar. Marcel Wiebes (D66) was oprecht ontdaan. 'Ongehoord', vindt hij dat. Hij wil het onderwerp op de agenda van de raad.

Na heel wat rekenwerk door 'diverse deskundigen' rolde er uiteindelijk een bedrag uit van 11,3 miljoen euro, veel geld maar dan hadden we een sportpark waar we jaren mee vooruit konden.

Natuurlijk, er moest nog het een en ander geregeld worden, maar dat er lijken uit de kast zouden rollen, nou nee.

Nu was het natuurlijk wel bekend dat het sportpark, vooral het hoofdveld nog wel eens afgekeurd werd, als het behoorlijk geregend had. Was de schuld van de wijk de Boekhorst, het sportpark lag lager dan de wijk en was het opvang putje van het water dat afvloeide van uit deze wijk.

Dat werd opgevangen door een drainage en een afvoer naar een vijver. Prima geregeld en die paar afgelastingen nam men op de koop toe. Ook de plannenmakers zagen niet direct problemen. Plannen werden gemaakt, er werd met de velden wat geschoven, een nieuwe ingang werd weer verschoven en zo het er naar uitzag was iedereen tevreden.

Tot donderdagavond. Toen bleek dat de drainage, vooral door de aanleg van kunstgrasvelden niet meer voldeed.

Het Hoogheemraadschap constateerde, in de huidige omstandigheden, dat de aanleg van kunstgrasvelden onmogelijk was. De ondergrond was er niet geschikt voor en er zou een vernieuwde waterhuishouding nodig zijn. Dat zou zo'n 2,5 miljoen euro extra gaan kosten.

Maar ja, wat moet moet, dus men sloeg aan het rekenen. Papier is geduldig. Het kwam goed uit dat de verenigingen hadden aangegeven, dat zij tijdens de werkzaamheden graag op de Boekhorst wilden blijven spelen. Prima toch, het is dan wel behelpen, maar we verlengen de realisatie van het sportpark, dat levert geld op in verband met de afschrijving en gelukkig is de rentestand laag en ja hoor er werd 1,5 miljoen gevonden! Om de gewenste waterhuishouding te realiseren was er nu maar 1 miljoen euro extra nodig.

De commissie ruimte en wonen was er niet blij mee. Waren de plannenmakers niet deskundig genoeg of stelde het Hoogheemraadschap te grote eisen en moesten die niet voor de extra kosten opdraaien. Dat gaat hem niet worden. We hebben nog een potje waaruit die 1 miljoen bijgelegd kan worden. Dat mag waar zijn, maar onze politici waren nog niet overtuigd en de komende raadsvergadering komt de 1 miljoen nogmaals op de agenda.

Jacques Looijestijn

politiek/nieuws

Vloek of zegen

Toerisme is wereldwijd een heel belangrijke tak van inkomsten geworden .Relatief goedkoop vliegen en toegenomen welvaart dragen hier zeker toe bij .Landen die vroeger als een pot gesloten waren verwelkomen nu iedereen. Ze laten ook hun onderdanen vrij gaan. Kon je je vroeger

voorstellen dat er opeens een Chinees of een Rus in je tuin staat te koekeloeren? Fotootjes maken bij de vleet .Nederland is voor heel veel nationaliteiten een gedroomd reisdoel. En dan willen ze natuurlijk allemaal naar Amsterdam .De stad werkt als een magneet. Musea, grachten, oude gebouwen en natuurlijk de rosse buurt. Maar je zult maar in die stad wonen. Behalve dat dat wonen bijna onbetaalbaar wordt , gaat ook het gezellige karakter snel verloren.de hele dag ratelen de koffers over de keien. De stad zoekt wanhopig naar toeristische doelen buiten de stad. Zijn de toeristen nu een vloek of een zegen voor de stad?! Bij en rondom Schiphol gebeurt iets dergelijks. Voor de economie van ons land is de hele bedrijvigheid rond de luchthaven een zegen. Maar je zult maar onder de aanvliegroute wonen, dan begint het op een vloek te lijken. Nu de bollen... Die hebben in het voorjaar een ongekende aantrekkingskracht. Nergens in de wereld, vlak na de sneeuw of koude winter, is zo'n kleurenpracht te zien. Dus op naar Holland om eerst naar Keukenhof en later op de oranje fietsen van Van Dam de streek te verkennen. En natuurlijk foto's te nemen. Bij mooi weer in een bloeiend veld. Meestal ongevraagd. Daar denken Anja Jansze en Rudolph Uittenboogaard een oplossing voor gevonden te hebben. Staand, midden in een bed met tetjes, plaatsten ze een angstaanjagend bord: No Enter! Het heeft zelfs de Telegraaf gehaald. Zijn al die toeristen, misschien wel onze toekomstige bollenkopers, nu een vloek of een zegen?? Wie zal het zeggen! Aad van Ruiten

Scootmobielen Bloementoertocht rijdt weer met slingers

eropuit n De leukste file van de Bollenstreek rijdt weer op dinsdag 24 april. Op deze dag zullen zo'n 120 deelnemers uit de Bollenstreek, maar ook van ver daarbuiten, genieten van een toertocht door de bloeiende bollenvelden.

Na enkele jaren waarbij de weergoden de organisatie niet erg gunstig gezind waren, ziet het er nu beter uit. Een koud voorjaar waardoor vrijwel zeker weer met narcissenslingers gereden kan worden. En statistisch gezien kan het vanaf nu alleen maar warmer worden…. Dat belooft wat 24 april!

Ook een prachtige file: deelnemers aan de scootmobielentocht van 2017. | Foto: pr Foto: pr

Na een hartelijke ontvangst in het atrium van De Munnekeweij, met een kop koffie van de vrijwilligers van Topaz Munnekeweij, wordt om exact 10.30 uur het startschot gegeven en gaat de tocht richting de bollenvelden. Net als vorig jaar is FC Lisse met al haar vrijwilligers weer gastheer voor een lunch met soep, broodjes en levensliederen van dameskoor BroCante.

Geen Gehoor en The Melody Makers

's Middags rijden de scootmobielen langs bij restaurant Como & Co voor een kop koffie, thee of een glaasje jus terwijl genoten wordt van de smartlappen van dameskoor Geen Gehoor. Daar vandaan voert de tocht weer richting Noordwijkerhout. Hier worden alle deelnemers, na het in ontvangst nemen van een medaille en een bloemetje, wederom ontvangen door de vrijwilligers van Topaz en muziek van The Melody Makers.

Terwijl de deelnemers genieten van een welverdiend drankje komt een heel bataljon chauffeurs en vrijwilligers op gang. Nadat de meeste scootmobielen maandagavond door vrachtwagens waren opgehaald moeten deze weer retour. Ondertussen rijden taxi's af en aan om iedereen weer thuis te brengen.

Gratis deelname

Het bovenstaande wordt allemaal belangeloos gedaan en/of gefinancierd door de sponsoren. Fonds 1818 en de gemeente Noordwijkerhout heeft ook gezorgd voor een financiële bijdrage. De hele tocht zou niet door kunnen gaan zonder de hulp van de vele vrijwilligers die ieder jaar weer paraat staan. Aanmelden kan nog: er is nog voldoende plaats en het is helemaal gratis. Dit kan via Jaap Walen, 06-53837262 of via het aanmeldformulier op de website van de stichting: www.debloemenslinger.nl.

Beoogd gemeentesecretaris voor nieuwe gemeente Noordwijk

wissel n De nieuwe gemeente Noordwijk is op 1 januari 2019 een feit en is Carsten Hof de nieuwe gemeentesecretaris. Tot die tijd wordt hij de projectleider/kwartiermaker voor de nieuwe gemeente. Na een overdrachtsperiode neemt hij het stokje over van Dirk Louter, de huidige projectleider Fusie. De nieuwe gemeentesecretaris komt een beetje thuis, want hij is geboren en getogen in Noordwijkerhout.

Hof is een veelzijdige nieuwe gemeentesecretaris. Een bouwer en verbeteraar die goed op zijn plek zal zijn bij de ontwikkelingen van de nieuwe gemeente Noordwijk. Na zijn opleiding Bestuurskunde bij de Rijksuniversiteit Leiden is hij een aantal jaar projectsecretaris bij het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek geweest. Sinds 1997 heeft hij diverse functies gehad bij de gemeente Den Haag, waar hij de laatste drie jaar lid van de directie van het Intern Dienstencentrum is geweest. In zijn carrière heeft hij de nodige ervaring opgedaan die nodig zijn bij ontwikkelingen voor de nieuwe gemeente Noordwijk.

Hof woont met zijn gezin in Voorhout. Zoals hij zelf zegt: "Ik kan niet wachten om te beginnen. Als gemeentesecretaris krijg ik de unieke kans om in mijn 'eigen' Bollenstreek aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de nieuwe gemeente Noordwijk, waar de medewerkers, bestuur, inwoners en ondernemers trots op mogen zijn."

In de afgelopen periode heeft een selectieprocedure plaatsgevonden voor de werving van een beoogd gemeentesecretaris. Deze is begeleid door het bureau Public Spirit. De selectiecommissie bestond uit de beide burgemeesters, twee wethouders en twee vertegenwoordigers uit de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). Er was een kwantitatief en kwalitatief goede respons. Uit het aanbod heeft de selectiecommissie vijf kandidaten geselecteerd waarmee een eerste gesprek is gevoerd. Op basis hiervan is een vervolggesprek gevoerd met drie kandidaten en hebben daarna twee overgebleven kandidaten een assessment afgelegd. Op basis van alle informatie heeft de selectiecommissie unaniem gekozen voor Carsten Hof.

De formele kant

Carsten Hof wordt per 1 mei a.s. projectleider/kwartiermaker van nieuwe gemeente Noordwijk. De beide colleges van Burgemeester & Wethouders (B&W) dragen hem voor als gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Noordwijk bij het nieuwe college van B&W dat geformeerd wordt na de gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe college zal de benoeming van Hof formeel moeten bekrachtigen. | Foto: www.noordwijk.nl

Voorjaarsconcert Altesa samenwerking met MuBo

Foto: piet de boer

muziek n Drumfanfare Altesa geeft zaterdag 14 april traditiegetrouw haar jaarlijkse voorjaarsconcert in De Duinpan in De Zilk.

De zaal is open om 20.00 uur en het concert start om 20.30 uur.

Na het concert is het mogelijk om een te gokje wagen tijdens het welbekende 21-spel met kans op leuke prijzen. Tambour-maître Bas van Splunter heeft dit jaar een bijzondere samenwerking met MuBo op touw gezet. MuBo is een stichting voor muziektheater in de Duin- en Bollenstreek. Zij brengen regelmatig grote producties uit op musicalgebied. Altesa brengt samen met MuBo een aantal gezamenlijke nummers ten gehore. Het belooft een gevarieerde avond te worden met onder andere marsmuziek en muziek uit musicals. Ook een optreden van leerlingen staat op het programma en zelfs een rocknummer! | Foto: Bas van Splunter (archief)

nieuws/column

ODI en HTIOS zetten Zwerfvuil op de planken

De beide toneelverenigingen hebben de handen weer ineen geslagen. | Foto: pr Foto: pr

regio n Net als vorig seizoen werken de Noordwijkerhoutse toneelvereniging ODI en de Noordwijkse toneelvereniging HTIOS weer samen om een mooi stuk op de planken te brengen. Dit keer is dat het stuk 'Zwerfvuil', geschreven door Mauritz Keyzer en de regie is in handen van Janneke van der Zalm en Peter van den Berg.

Het verhaal: In een verlaten kantoorpand woont een verzameling van vreemde figuren met elk hun eigen zorgen en problemen. Ze zijn verzamelt door de 'moeder' van het stel die de fantasie heeft samen met hen een gelukkig gezin te vormen. De gemoederen lopen hoog op met de komst van een nieuwe bewoonster, een deftige dame. Zij is gevlucht voor haar dominante echtgenoot, een beroemde politicus. Wanneer deze dame ook nog eens verliefd wordt op één van de bewoners, is de chaos compleet. Dit stuk is te zien op 20 en 21 april in De Muze in Noordwijk en op 11 en 12 mei in De Schelft in Noordwijkerhout Om 19.30 uur gaat steeds de zaal open. Aanvang steeds om 20.00 uur. Kaartjes kosten 8 euro voor De Schelft en 10 euro voor de Muze. Kaartjes voor De Muze zijn alleen verkrijgbaar via: www.demuzenoordwijk.nl. Kaartjes voor De Schelft zijn verkrijgbaar via www.toneelverenigingodi.nl of zijn vanaf twee weken voor de voorstelling te koop bij Wagenaar&van Halem en Suzanne's Feestshop in Noordwijkerhout, bij M-kappers in De Zilk en bij drogisterij Letschert in Hillegom.

Het beste van twee werelden

Noordwijkerhout leerde ik kennen via Noordwijk. Mijn ouders hadden begin jaren '80 een zomerhuisje in Noordwijk aan Zee. Zodra het voorjaar zich aankondigde, gingen we ieder weekend naar de kust. Weer of geen weer: we reden vanuit Dordrecht naar Noordwijk. En als het geen strandweer was, pakten we de fiets. Ik fietste in die tijd regelmatig met hen door de regio.

'Noordwijkerhout is geen Noordwijk. Ik kan hier geen boulevardje pikken', concludeerde mijn vader al snel. Dat perceptievermogen van mijn pa, daar was niets mis mee, ha! Hele volksstammen waren in de periode 'bevriend' met mijn ouders.

Een gratis uitje naar zee is natuurlijk heel aantrekkelijk. Er stond altijd een bed voor je klaar en mijn ouders zijn zeer gastvrij: hapje, drankje... schuif maar aan. Iedereen mocht met z'n zandvoeten binnenkomen. 'Huisje de zoute inval', noemden we het ook wel eens.

Omdat mijn ouders verwend kaartliefhebbers zijn, vonden vele bridge- en klaverjasweekenden plaats in dat zomerhuis. Maar ook daarbuiten. En als de zon scheen gingen de kaarten mee, sprongen ze met hun vrienden op de fiets naar.... Noordwijkerhout. Dat vonden ze toch gezelliger dan Noordwijk. 'Het waait te hard aan zee', was het argument. Maar ik wist wel beter. Hier hadden ze een terras achter glas gevonden waar ze het gezelliger vonden. In Noordwijk heb je natuurlijk legio terrassen, maar daar is de sfeer in het hoogseizoen toch anders vonden mijn ouders. Een tafeltje bezet houden en er aan gaan kaarten, daar doen ze in Noordwijkerhout niet moeilijk over. Wellicht is dat nu niet meer zo, maar dertig jaar geleden werden ze hier niet weggestuurd. Als ze af en toe maar een drankje bestelden.

In de maand april was het natuurlijk dubbel genieten met alle bloemenpracht en het corso. Dan wilde alle 'vrienden' wel naar Noordwijk(erhout) komen, maar dan was er alleen ruimte voor familie. Corso en de bloeiende velden waren traditioneel gereserveerd voor familie.

Oma, opa, tantes, ooms en neven en nichten kwamen allemaal naar de kust. Tijdens het corso zaten we langs de weg. Tuinstoelen mee, iets lekkers en genieten maar. En ook dat gebeurde in Noordwijkerhout, niet in Noordwijk. De strandbeleving, dáárvoor kwamen ze naar Noordwijk.

The best of both worlds.

Caroline Spaans

Redacteur

Noordwijkerhouts Weekblad

'Verbinden met het doel voor ogen'

Fusiegemeente n Noordwijk stevent snel af op een nieuwe toekomst. De nieuwe gemeente van ruim 40.000 inwoners krijgt te maken met nieuwe opvattingen. Opvattingen die nu leven bij belangrijke ambtenaren, de beide colleges en inmiddels bij de in het leven geroepen raadsgroep. De beide gemeenteraden moeten hier snel hun fiat aan geven. Gebaseerd op: 'Wat voor gemeente willen we zijn'. Met als actiepunt: 'Verbinden met het doel voor ogen'.

Het gaat er straks voornamelijk om dat de lokale politiek betrouwbaarheid, wendbaarheid, veerkracht en verbinden als basis neemt. Waarbij gericht werken, overheidsparticipatie en natuurlijk innovatie als belangrijk worden betiteld. De raad wordt op basis van 'Verbinden met het doel voor ogen' door het college voorgehouden dat het allemaal anders moet. 'In de nieuwe gemeente wordt het bestuur een maatschappelijk spelbegeleider die de samenleving verbindt vanuit de samen opgestelde basisspelregels. Minder zelf 'met de bal aan de voet', maar anderen het spel laten maken. Inwoners moeten onderschrijven dat ze verwachten dat dit op een open en integere wijze gebeurt. Met behoud van aandacht voor 'kleinere' spelers. Het lijkt allemaal zeer theoretisch idealistisch te zijn. Want straks is het uitgangspunt: 'het bestuur verkent bewust wat als best passende rol wordt gezien voor de gemeente'. Hier wordt dan samen goed over nagedacht. Maar, de ambtelijke organisatie adviseert, zoals ze dit tot nu toe altijd vanuit hun deskundigheid deed. Voor de politiek wordt het in theorie ook anders. Meer proactief en dienstbaar. Waarbij de inwoners te allen tijde meer invloed mogen, eigenlijk moeten uitoefenen.

Pastoor in het getuigenbankje

Niet zo lang geleden beweerde een wetenschapper met grote stelligheid dat hij een dinosaurussoort had ontdekt die vegetarisch leefde. Je vraagt je af hoe hij tot deze conclusie is gekomen want zijn werkmateriaal bestond uit niet meer dan wat versteende botjes. En eigen ervaring leert dat zelfs uit dikke pakken archiefmateriaal niet altijd een goed beeld van een gebeurtenis samen te stellen valt. Het Noordwijkerhoutse archief kent daar een mooi voorbeeld van.

Het betreft de rechtszaak van bakker Jan van Eeden. Hij daagt pastoor Wilhelmus Swaack voor het gerecht. Uit de dagvaarding wordt niet duidelijk waarom Jan een verklaring bij de pastoor wil afdwingen. Hij eist dat " de gedaagde zal worden gecondemneerd (veroordeeld) getuigenis der waarheid te geven". De pastoor had eerder categorisch en smalend een verzoek van Jan geweigerd. Jan was overtuigd dat de pastoor iets wist, maar wat? We kunnen er slechts naar gissen en feiten verzamelen. Jan van Eeden kreeg in 1804 zijn bakkersvergunning. Hij nam de zaak over van zijn overleden schoonouders Van Leeuwen. Tot die tijd had hij een winkel in de Dorpsstraat en dreef hij handel via een marktschuit. Machiel Harteveld is schippersknecht en inwonend bij het echtpaar. Als bakker krijgt Jan het te druk en draagt daarom zijn markthandel en schuit over aan Machiel. Aan de verkoop is de clausule gekoppeld dat Jan zijn winkelproducten van Machiel zal afnemen en vrachtjes door hem laat vervoeren. Tot zover lijkt alles in orde. Echter binnen een paar jaar bouwt de vrouw van Jan schulden op bij Machiel Harteveld voor geleverde winkelwaren. Jan van Eeden twijfelt aan de juistheid van de geclaimde bedragen maar ook aan de omstandigheden waaronder de schulden tot stand zijn gekomen. De jurist van Jan omschrijft het als: "ongepermitteerde handelingen van Harteveld met Jans huisvrouw Sijmetje van Leeuwen aangegaan buiten enige wetenschap van de eiser". Tja, wat moet je daar nu van maken. Het klinkt geheimzinnig. We tasten met Jan in het duister. De zaak is mede interessant omdat het zich afspeelt in het voorjaar van 1810. De Fransen zwaaiden in dat jaar nog de scepter in ons landje en zij hadden in de voorafgaande jaren het nodige veranderd en verbeterd.

Zo was een wijziging van ons rechtssysteem in voorbereiding met mogelijk een gewijzigde bescherming voor religieuze personen. De jurist van pastoor Swaack benadrukt de complexiteit van de situatie: "…het nieuwe wetboek is gedrukt, maar nog niet van kracht!". Daarnaast waren zowel Van Eeden als drie leden van de rechtbank parochiaan van de pastoor. Tijdens een proces zouden zij hun pastoor mogen "interrogeren" (ondervragen), dus een omdraaiing van de rollen bij de biecht. En tenslotte blijkt dat de pastoor wordt verdedigd door de dorpsnotaris. Die man had dus twee petten op, immers de rechtbankleden waren zijn klanten. Pieter de Kan, herbergier in het Rechthuis is president van de Vierschaar, de burgerrechtbank. Leden zijn de boeren Engel Oostdam, Gerrit van den Berg en Cornelis van der Elst. Zij krijgen Latijnse teksten, wetten en jurisprudentie om de oren geslingerd door de juristen die alle registers opentrekken. Jan en Machiel worden ook persoonlijk niet ontzien. Onplezierige kwalificaties vliegen over en weer in het Rechthuis. Uit Jans poging om de pastoor te dagvaarden kan slechts 1 conclusie getrokken worden: hij was overtuigd dat Machiel Harteveld de pastoor de waarheid had verteld, waarschijnlijk in de biechtstoel. En dus wilde hij via de rechter het biechtgeheim opheffen.

Een zwaar middel maar tekenend voor het geringe respect dat pastoor Swaack genoot onder zijn parochianen. De hele zaak loopt uiteindelijk een jaar later vast door het overlijden van de veelgeplaagde pastoor.

Wie A zegt moet B zeggen

n Bedrag voor Boekhorst stijgt met 1 miljoen

sportpark n De ontwikkeling van de Boekhorst gaat fors meer kosten. Twee en een half miljoen. Door boekhoudkundige meevallers blijft de noodzakelijke budgetverhoging beperkt tot 1 miljoen. De VVD is boos op het Hoogheemraadschap en wil compensatie voor het veranderde beleid. Totale kosten worden door deze verandering 14,8 miljoen.

Door Piet de Boer

Met twee presentaties wilde het college de raadsleden goed voorlichten in de commissie Bouwen en Wonen van woensdag 4 april. De Boekhorst gaat veel meer geld kosten. De rijzende kosten komen voor de partijen uit de lucht vallen.

Extra geld voor waterhuishouding

Het extra geld is nodig voor een goede waterhuishouding op het nieuwe sportcomplex. De grond is nat. Kletsnat. Het Hoogheemraadschap is voor actieve ontwatering. Nadelen zijn de kosten en op termijn gaan de onderhoudskosten omhoog. Het huidige systeem is bronbemaling. Het college wil dit systeem behouden. De onderhoudskosten zijn op de lange termijn ook minder hoog. Maar het blijft veel extra geld. ''Waarom hebben die onderzoeksbureaus dit niet opgemerkt'', vroeg NZLokaal?

VVD motie

De VVD struikelt ook over de extra kosten. Die zijn volgens fractievoorzitter Marc Kramer het gevolg van veranderend beleid. Kramer wil de extra kosten verhalen op het Hoogheemraadschap. Hij gaat daartoe in de raad een motie indienen. Van der Wal (D66) blijft laconiek. "In Amsterdam waar ik vandaan kom, wordt alles duurder." Dat schiet Gerard van der Klugt (NZLokaal) in het verkeerde keelgat: "Het is belastinggeld. De kosten worden een kwart hoger." Volgens NZLokaal komt Noordwijkerhout hierdoor in 'een tranendal' terecht.

Afblazen wil niemand: een goed sportpark komt er sowieso

Over het algemeen heerst toch het gevoel dat nu stoppen onmogelijk is.

Leon Floor citeert Astrid Warmerdam van het CDA: "Wie A zegt, moet ook B zeggen."

Dat nieuwe sportpark komt er hoe dan ook. De kosten van beide systemen verschillen niet veel. Stoppen en afblazen wil niemand. We hebben een goed sportpark nodig is de conclusie.

Laatste voorbereidingen Vrienden de Sjaan Live

Foto: Wil van Elk

muziek n Het coverorkest van St. Jeanne d'Arc houdt zaterdag 14 april, in samenwerking met negen zangers en zangeressen: Bart Weijers, Pauline van Eeden, Anita van der Zon, Martijn Barnhoorn, Sophie Warmerdam, Natacha Hulsebosch en Bob Draisma, een bijzondere muzikale avond.

In Café van der Geest wordt het publiek getrakteerd op diverse popnummers. Onvervalste klassiekers zoals Purple Rain worden afgewisseld met gezellige meezingers zoals nummers van Andre Hazes. In een ongedwongen sfeer kan het publiek meezingen, dansen en genieten van een hapje en een drankje.

Donderdag 5 april hebben de muzikanten het gehele programma doorgelopen, waarna de komende week de laatste details nog gefinetuned kunnen worden. Daarmee zijn de muzikanten nagenoeg klaar voor het optreden.

Er zijn nog kaarten beschikbaar: deze kosten 7,50 euro en zijn verkrijgbaar bij café van der Geest (iedere dag vanaf 14.00 uur), de VVV Noordwijkerhout (maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur) en De Parade (dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19.30 en 22.00 uur). Donateurs hebben op vertoon van de donateurskaart recht op twee gratis kaarten. Ter plekke donateur worden kan ook. Bij het invullen van een machtiging van 10 euro per jaar krijgen nieuwe donateurs direct twee toegangskaarten en een donateurskaart waarmee zij ook naar het decemberconcert kunnen gaan.

Rommelmarkt Jeugdwerk

DeZilk n Jeugdwerk De Zilk heeft 5 april weer heel veel mooie en bruikbare spullen opgehaald voor de rommelmarkt die wordt gehouden op zondag 15 april.

Op dit moment wordt alles gesorteerd, uitgezocht, getest en geprijst en vervolgens vervoerd naar het Jeugdhonk aan de Sportlaan 34.
Op deze locatie is de rommelmarkt van 10.00 tot 15.00 uur. Er staan zo'n dertig kramen opgesteld. Loop gerust ook langs de catering voor een bakje koffie of thee en win mooie prijzen bij het enveloppenspel. Voor de kinderen is er ook limonade en een snoepkraam.

De gehele opbrengst komt ten goede aan de Zilkse jeugdleden van de Rakkers, Zwervers en Hobbyclub "De Bikkels". Zij kunnen daarmee spulletjes kopen om te knippen, plakken en schilderen en nog veel meer. Daarnaast bekostigt de rommelmarkt ook voor een groot gedeelte het jaarlijkse, populaire zomerkamp van de Rakkers en Zwervers. Meer informatie op www.jeugdwerkdezilk.nl

Bridgeuitslagen

Foto: Cor de Mooy

kaarten n De Noordwijkerhoutse bridgers hebben de kaarten weer geschud. De uitslagen van de beste drie koppels:

Gambri, 5 april

Lijn A

J.Nederpel / H. vd Lans 63,54

N. vd Berg / C. vd Lans 60,76

J. Geerlings/K.Meeuwenoord 56,60                

Lijn B

L. v Eeden / M. Rooyakkers 65,63

F. Tulen / H. Tulen 56,25

C. Duivenvoorden / R. vd Lans 53,82

Lijn C

R. Beljaars / A. v Eeden 63,19

F. Duivenvoorden / J. d Elzen 57,99

R.Duivenvdn/A Warmerdam 52,43

Lijn D

B. vd Linden / G. Timmers 62,08

J. Bonfrere / L. Kerkvliet 57,92

C. Duivenvoorden / A. Kroon 55,00

Het Juiste Bod, 3 april

Rood

M en N. vd Berg 64,58

M Bon / E v Waarden 64,24

K den Hollander/C Spaargaren 62,85

Blauw

B Duivenvoorden /B v. Schie 64,24

C Caspers/ E Schut 56,94

N Jongerius/H vd Lans 56,25

Groen

M Geerlings /R v.d. Lans 68,06

R Laros / F Tulen 61,46

R Komijn / P v. Schie 58,68

Oranje

W Aartman / K Duivenvoorde 59,72

R Beljaards / N Duivenvoorde 59,38

T v.d. Klugt / W Warmerdam 58,68

VVSB en Jong Sparta delen de punten

Guido Pauw, de maker van de aansluittreffer, (archieffoto, 17/3 tegen IJsselmeervogels). | Foto: OP, Arnold Verkade

voetbal n Aan een onderhoudende pot voetbal hebben Jong Sparta en VVSB allebei één punt overgehouden. Waar de jonge mannen uit Rotterdam in de eerste helft de overhand hadden, kwam VVSB sterk terug in het tweede bedrijf. Guido Pauw en Tommy Bekooij scoorde namens de Noordwijkerhouters, die veelal luid werden toegejuicht door de flink aantal jonge fans.

Dick Verhoeven kreeg een goede kans maar wist hem niet te verzilveren. | Foto: Trudy van den Berg

Door Stephan van den Burg

Al snel was het raak voor Jong Sparta. Anderhalve minuut had Ayoub Boukhari nodig om Ruben Valk te verschalken. De aanvallende middenvelder van de gastheren kreeg de bal op een presenteerblaadje van Halil Dervisoglu, waarna het een koud kunstje was om de score te openen. VVSB riep het in het begin van de wedstrijd volledig over zichzelf heen om de score hoger op te laten lopen.

De Rotterdammers waren al 6 wedstrijden ongeslagen en lieten duidelijk merken ook wedstrijd nummer 7 te willen winnen. Jong Sparta speelde goed voetbal op de warme kunstgrasmat en liet een aantal flinke kansen onbenut. In de 26e minuut kwam dan toch de 2-0 op het scorebord. Ragnar Ache stond volledig vrij op 15 meter van het doel en rondde bekwaam af. Niet vele later kreeg Ache opnieuw die kans, maar zeilde dat schot wel over het doel van Valk.

Meer druk op Sparta

Na een half uur voetbal kwam ook VVSB beter in de wedstrijd. Tim de Rijk, Guido Pauw en Vladimir Jozic namen het doel van Leonard Nienhuis onder vuur, maar zonder effect. In de tweede helft gaf De Rijk, Tommy Bekooij een levensgrote kans. Echter kopte de flankspeler van VVSB zodanig hard naar de grond dat de bal over het doel van Jong Sparta stuiterde.

Toch werd enkele minuten later de aansluitingstreffer gescoord. Uit een vrije trap van De Rijk kopte Pauw de 2-1 binnen. Het was het startsein voor VVSB om meer druk op Jong Sparta te zetten. Een kwartier na de aansluitingstreffer werd de bevrijdende gelijkmaker gescoord. Scheidsrechter Kevin Puts gaf prima voordeel na een harde tackle van Bradley Martis op Jelmer Vijlbrief. Invaller Mo el Osrouti ontsnapte hierdoor aan de verdediging van Jong Sparta en gaf de bal voor op de geheel vrijstaande Bekooij. Voor de topscoorder van VVSB was dit een koud kunstje om de 2-2 binnen te tikken.

De slotfase van de wedstrijd was bijzonder levendig. Met kunst- en vliegwerk hielden beide doelmannen de gelijke stand in ere. De 2-2 bleef tot de slotseconde op het scorebord staan.

Scoreverloop en opstelling

Jong Sparta – VVSB 2-2: 2. Boukhari 1-0, 26. Ache 2-0, 58. Pauw 2-1, 73. Bekooij 2-2.

VVSB: Valk; Fecunda, Arroyo, Zwart, Vijlbrief; Theuns (80. Van Pelt), Jozic, De Rijk; Wijks (55. El Osrouti), Pauw, Bekooij (90. Koopman).

Van Nispen nog meer in de knoei

voetbal n De 3-0 nederlaag thuis tegen Stompwijk, was wel het laatste waar Van Nispen in nood, in deze fase van de competitie op zat te wachten.

Door Tino de Groot

Onverwacht mag je het natuurlijk niet noemen, als je als degradatiekandidaat de nummer vier van 3 A op bezoek krijgt. Zeker niet als je weet dat Stompwijk na de winterstop de ene na de andere zege heeft behaald, maar het betekent wel dat de Zilkers in een uiterst precaire situatie blijven verkeren. Terwijl de hoop en verwachting bestond dat de situatie na de winterstop, met de terugkeer van een aantal belangrijke spelers, wel zou verbeteren.

Klasseverlies gering houden

De vraag is nu of Van Nispen het tij kan doen keren, of moet hopen dat er voldoende clubs uit 3 A afhaken op zondag, zodat de kans op klasseverlies zo gering mogelijk wordt.

Na de eerste helft van het duel tegen Stompwijk, was er onder de aanhang nog voldoende vertrouwen in een positief resultaat. Het stond bij rust weliswaar 0-1, maar kansloos was Van Nispen tot op dat moment zeker niet. Na de vroege openingstreffer, Luiten in minuut vier, ging de strijd tot de pauze gelijk op. Met drie goede scoringskanse voor beide ploegen. Waarbij Van Nispen via Dick Verhoeven, met het hoofd en Jeffrey van der Geest, vrij voor de keeper, de thuisclub op gelijke hoogte hadden kunnen brengen.

Toen Stompwijk direct na de rust door een ongelukkig eigen doelpunt van Nick van Westerop op 0-2 kwam, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Van Nispen kon geen vuist maken tegen de goed georganiseerde verdediging van de gasten. Het verwierf zich geen kansen meer op een doelpunt. De 0-3 van topschutter Enrico Geus maakte het leed voor de Zilkers alleen maar groter. Hopelijk kan Van Nispen zich volgende week van deze nederlaag herstellen.

Dan wacht in Warmond het plaatselijke Warmunda. Aanvang 14.00 uur.

Schooltennistoernooi weer groot succes

Het winnende team van groep 7/8: De Prinsenhof. | Foto: pr Foto: pr

tennis n Voor de derde achtereenvolgende keer vond vorige week het Schooltennistoernooi in Noordwijkerhout plaats.

Vanwege de slechte weersvoorspelling werd er door Tennisvereniging de Boekhorst uitgeweken naar Tenniscentrum Frijlink, de indoorlocatie van de vereniging, zodat alle wedstrijden door konden gaan. De organisatie was in handen van de trainers van de Boekhorst. Negentig leerlingen van groep 5 tot en met 8 van de Noordwijkerhoutse en Zilkse basisscholen deden mee. Onder hen ook veel niet-tennissers die zich prima staande wisten te houden. Kinderen speelden in teams van 8-12 spelers tegen teams van andere scholen. Bij de groepen 5/6 werd 'Prinsenhof Groep 6' de winnaar, vóór 'Regenboog team 2' en 'De kleine tennisballen' van de Victorschool. Ook bij groep 7/8 won er een team van de Prinsenhof en werd de Regenboog tweede en de Victorschool derde.

Drie dagen langs de bollen

fietsen n De nationale Bollenstreek-drie-daagse welke als vanouds de Ruigenhoek als startpunt heeft, start dit jaar op dinsdag 17 april. De voorinschrijving is begonnen. Ook aan de start kan nog worden ingeschreven al is men dan duurder uit.

Leden van Toerclub Vogelenzang zijn al maanden bezig met het op papier zetten en controleren van de routes. Toerclub Vogelenzang is opgericht in Vogelenzang, vandaar de naam, waar zij echter al na enkele jaren is vertrokken. Daarna is gestart vanuit de Zilk en vanaf 2010 is de start van de fietstochten vanuit De Ruigenhoek. Deelnemers van de fietsdriedaagse krijgen een route mee op papier. Er kan 40 of 60 km gereden worden. Wie geen drie dagen achter elkaar tijd heeft, is ook welkom om één of twee dagen deel te nemen. Mede dankzij de plaatselijke middenstand krijgt elke inschrijver een versnapering mee. Bollenstreek-drie-daagse: 17-18-19 april. Startlokatie Café-Restaurant De Ruigenhoek, Herenweg 444. Starttijd 60 km: 9.00-11.00 uur, 40 km: 10.00-12.00 uur. Voorinschrijving vóór 15 april: 9 euro voor 3 dagen. Dagkaart 4 euro. Meer info: www.fietsenindebollenstreek.nl of bel Joke van Beek: 0252-521181

Ontdek Het Beste van de Bollen

Op zaterdag 14 april vindt Het Beste van de Bollen plaats, een fietsroute langs het beste wat de streek te bieden heeft. | Foto: Céline van Egmond Foto: Cor de Mooy

n Fietsevenement ten bate van Friedensstimme • Ook vanuit Lisse

fietsevenement n De Christelijke Gereformeerde kerk in Rijnsburg houdt zaterdag 14 april een fietstocht door de bloeiende Duin- en Bollenstreek. Het organiserend comité nodigt iedereen uit om aan de start te verschijnen.

Het Beste van de Bollen is een fietstocht van ruim 45 kilometer. Deze voert langs bloeiende bollenvelden, door het duin, langs zee en strand. Op 14 april is de streek op haar mooist!

Kleurrijke bloemenpacht zo ver het oog reikt en een natuur die uit de winterslaap ontwaakt.

Bij mooi zonnig weer zijn de Hollandse plassen ook een punt om even de fiets aan de kant te zetten. Liefhebbers van geschiedenis komen ook aan hun trekken. Kortom: het beste dat de Duin- en Bollenstreek heeft te bieden.

Genoeg voor een ontspannen dagje eropuit met de fiets.

Om de netto-opbrengst van de startgelden een goede bestemming te geven, is gekozen voor het kinderbijbelproject van Friedensstimme.

De start en finish zijn bij de Eben Haëzerkerk, Oegstgeesterweg 71 te Rijnsburg.

Gestart kan worden vanaf 9.00 tot 11.00 uur. De actiedag duurt tot 17.00 uur. Het startgeld is 5 euro voor volwassenen. De jeugd tot 12 jaar betaalt 2 euro. Inschrijven en betalen (graag gepast) kan aan de start.

Speeltuin Marijke, naast de kerk, is die dag van 11.00 tot 15.00 uur gratis toegankelijk voor kinderen die ook meedoen. Een team van stichting Oekroe is daar als begeleiding. In de speeltuin wordt een waar Stoepkrijtfestijn gehouden.

Om 15.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt. Hij of zij krijgt een leuke prijs. Limonade en snoep zijn natuurlijk ook te koop. Niet meefietsen, maar wel zin om mee te doen? Dat kan ook. Dan zijn de entreekosten 1,50 euro.

Voorjaarsfair

In het zalencomplex achter de kerk in Rijnsburg is tegelijkertijd een gezellige Voorjaarsfair ingericht. Hier is het mogelijk om te struinen langs de stands waar onder meer boeken, kinderkleding en nog veel meer te zien is. Ter plaatse worden ook hoeden gemaakt. Het horecateam zorgt voor genoeg te eten en drinken. Een deel van de opbrengst daarvan is voor de eigen kerk bestemd.

Gratis, ruim en veilig parkeren in Rijnsburg kan bij Bloemenveiling FloraHolland aan de Laan van Verhof. Volg de borden met Het Beste van de Bollen, dan wijst het zich vanzelf.

Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Zeker als men met een groep komt. Dat kan bij Cor de Mooy via: 06-13017660, Facebook of bestevandebollen@yahoo.com. Hier is het ook mogelijk om vooraf lunchpakketten te bestellen. Deze kosten 2,50 per stuk.

Kijk voor meer informatie op https://bestevandebollen.wixsite.com/mijnsite of op Facebook.

Op het bankie met….

Esmee Visser. | Foto: Tino Stulen Foto: Tino Stulen

vvv n Bij de VVV werken veel vrijwilligers die naast toeristen/bezoekers ook de lokale inwoners van Noordwijkerhout graag van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is.

In deze rubriek nemen ondernemers, bezoekers, verenigingen en andere mensen die iets te vertellen hebben over zichzelf of hun organisatie plaats op het bankie en doen hun verhaal. Deze week:

Esmee Visser

Esmee is een Nederlands langebaanschaatsen en komt uit Beinsdorp. Ze is gespecialiseerd in de lange afstanden. Visser werd in 2018 Europees kampioen op de 3000 meter en olympisch kampioen op de 5000 meter.

Waarom neem jij plaats op het Bankie?

Ik ben uitgenodigd door de VVV Noordwijkerhout. Mijn ouders zijn bevriend met Annemieke Duivenvoorden, zij is hier al heel lang vrijwilligster. Via haar ben ik dus hier heen gekomen voor dit interview.

Wat doe je nog meer in het dagelijks leven om op dit niveau te kunnen blijven schaatsen?

Slapen en eten!

Wat is je indruk van Noordwijkerhout?

Noordwijkerhout is een gezellig dorp. Ik ben er vroeger wel eens geweest om het bloemencorso te bekijken. Wat ik leuk vind dat ieder dorp in de streek zijn eigen persoonlijkheid heeft en behoudt. In Noordwijkerhout is dat goed gelukt. Een mooi en gezellig dorp! Zelf ben ik opgegroeid in Beinsdorp, daar wonen mijn ouders nu nog. Nu woon ik in Heereveen.

Wat zou je de lezers van het Noordwijkerhouts weekblad mee willen geven vanaf deze bank?

Geniet van alles wat je doet en bekijk alles positief dan wordt de wereld een stuk mooier!

Wat vind je eigenlijk van het bankie?

Ik vind 'm wel mooi en heel traditioneel, maar eh…. hij zou wel een verfje kunnen gebruiken. Hij wordt bijna groen….!

Varen Bloemenstreek

Vaartocht langs de bollenvelden, elke woensdag om 13.30 uur en elke zondag om 11.00 uur. Vertrek vanaf de aanlegsteiger t.o. NH Leeuwenhorst. Reserveren via www.noordwijkticket.nl

Tulpen en Bloemen Tour

Ontdek de bloemenstreek in een elektrische auto, dagelijks om 10.00, 14.00 en om 18.00 uur. Reserveren via www.renzy.nl .

NoVaTo: Lezing

Woensdag 11 april om 19.30 uur lezing over 80 jaar EHBO in het museum aan de Zeestraat.

Pubquiz

Wekelijkse pubquiz, donderdag 12 april om 21.00 uur in Café Van der Geest. Aanmelden aan de bar.

Craft Daten

Workshop sjaal haken 13 april van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com.

Tikkie speelt Switch

Muzikaal theater 13 april 19.30 uur en 14 april om 11.30 en 15.30 uur in College Leeuwenhorst. Reserveren: www.tikkie.nl

Helivliegen

Rondvlucht boven de streek, elke zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Aanmelden via de VVV

Beers & Tulips Festival

Loungefeest met muziek, speciaalbieren en hapjes, zaterdag 14 april van 12.00 tot 02.00 uur bij Como & Co. De toegang is gratis

Concert Bloom

Optreden popgroep Bloom in Munnekeweij zaterdag 14 april 14.15 uur. Kaarten (alleen senioren) via de VVV winkel.

VVSB – de Treffers

Voetbalwedstrijd in de 2e divisie, zaterdag 14 april om 18.00 uur op sportpark de Boekhorst.

Tocht met paard en wagen

Zaterdag 14 april maakt Paul van der Stap een natuurtocht door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vertrek om 18.00 uur vanaf ingang Joppeweg, de Zilk. Aanmelden via www.waternet.nl

Vrienden van de Sjaan Live

Muziekavond in Café Van der Geest, zaterdag 14 april om 21.00 uur. Kaarten 5 euro, verkrijgbaar bij de VVV winkel (donateurs gratis)

Metakids Obstacle Race

Samen obstakels overwinnen zondag 15 april vanaf 10.00 uur op het stand van Langevelderslag. Inschrijven: www.metakidsobstaclerace.nl

Oldtimershow

Bezichtiging Porsches, zondag 15 april van 10.00 tot 11.00 uur op de Brink.

Fiets 3 daagse

Drie dagen fietsen door de streek, 17, 18 en 19 april. Vertrek vanaf café de Ruigenhoek om 9.00 uur (60 km) en 10.00 uur (40 km)

Zwem4daagse

55+ zwemmen in De Schelft, vanaf 17 april van 10.45 tot 11.30 uur. Aanmelden bij de receptie.

Keukenhof

Niet in de rij staan? Kaarten ook verkrijgbaar in de VVV winkel (ook Duinrell )

Vluchtheuvel beter gemarkeerd

ingezonden n Van Piet Pennings ontving de redactie de volgende mededeling: "Al geruime tijd kreeg ik klachten binnen dat de vluchtheuvel bij het viaduct aan de Herenweg, als afscheiding in de bocht Herenweg-Viaduct onvoldoende zicht gaf op het kruisende verkeer aldaar."

"Een witte rand en kleine lichtjes om de vluchtheuvel vielen onvoldoende op, om het doorgaande verkeer te waarschuwen. Na verder aandringen bij de verkeersdeskundige is nu een duidelijke markeerpaal geplaatst, die ook in het donker zeer goed zichtbaar is. Hopelijk zijn hiermee de problemen nu opgelost."

Denktank bijeenkomst CDA

verkiezingen n Het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk nodigt inwoners uit om donderdagavond 7 juni mee te denken over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2018.

Deze zogenaamde CDA-denktank is een initiatief om zoveel mogelijk inwoners van de nieuw te vormen gemeente Noordwijk te betrekken bij de toekomst van hun gemeente. "We willen een verkiezingsprogramma maken vóór en dóór de inwoners", laat raadslid Astrid Warmerdam weten. Deelnemers krijgen de kans om over een thema mee te denken en mee te beslissen. In twee gespreksrondes met maximaal tien deelnemers kunnen zij vervolgens gezamenlijk een concreet voorstel doen voor het verkiezingsprogramma. Aan het einde van de bijeenkomst stemmen de aanwezigen over al deze voorstellen. De vijf voorstellen met de meeste stemmen worden één op één overgenomen. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 23.00 uur en vindt plaats in het Victorhuis, Sporkenhout 12. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom. Aanmelden kan via de mail: secretaris@cdanoordwijkerhout.nl.

Hoogeveen wint openingswedstrijd

vissen n De competitie 2018 van de ouderenafdeling HSV De Arnoud is gestart in de Leidsevaart nabij De Zilk met 27 deelnemers. De eerste wedstrijd is traditioneel een eierenwedstrijd. Door 25 vissers werd slechts 12.900 gram gevangen. Twaalf deelnemers vingen niets.

Dagwinnaar in groep A werd Arend Hoogeveen met een vangst van 2.700 gram. Kees van der Burg eindige als tweede met een vangst van 350 gram. Gijs Geerlings wist 300 gram binnen te harken en werd derde. De overige deelnemers vingen niets.

In groep B werd Piet Vlag dagwinnaar met een vangst van 1.600 gram. Henk Heemskerk werd tweede met 1.400 gram. Jan Went en Theo d´ Hooghe eindigden gelijk op de derde plaats. Zij wisten 700 gram te bemachtigen.

In deze groep C zijn er vijf nieuwkomers. Jan Vink gaf gelijk zijn visitekaartje af. Op plaats 4 wijst hij 1.600 gram te vangen hetgeen genoeg was voor de dagwinst. Fred van Eeden en Henk van den Berg eindigden gelijk op plaats 2 en 3 met een vangst van 1.500 gram.

vvv/uitgaan

Bekend volk

Ik durf te zeggen dat ik een behoorlijk aantal mensen ken, van naam en gezicht. Wanneer je binnen 57 jaar in 8 verschillende dorpen en steden woont en daar meer dan gemiddeld aan de weg timmert, levert dat een respectabel aantal 'bekenden' op.

Toch heb ik me er altijd over verbaasd dat ik onderweg, in drukke treinen of op grote stations, zo weinig bekenden tegenkom. In de bus naar Leiden of op station Voorhout nog wel, maar verder van huis veel minder. Of neem onze nationale luchthaven, Schiphol. Een groot deel van de inwoners van Hoogeveen/Kampen/IJsselmuiden/Axel/Nijverdal/Maassluis/Noordwijkerhout en Warmond komt daar ook, van tijd tot tijd. Maar bekenden zie je er weinig. Ik ken aardig wat mensen die op Schiphol werken, maar ook daarvan heb ik er in alle jaren slechts één in functie aangetroffen. Alle anderen lijken steeds koffiepauze te hebben… Trouwe lezers zullen nog weten dat we in ergens diep in Spanje 4 Noordwijkerhouters troffen – maar dat was min of meer afgesproken werk. Maar nu! Mijn reisje naar Sevilla, in de Paasweek, bracht mij wederom in hoger sferen. Vliegen vanaf Eindhoven was nauwelijks goedkoper maar wel tijdrovender. Schiphol dus. Weer geen bekenden, dacht ik. Ben je dan teleurgesteld, of bevestigt zo'n constatering je in wat je al wist? Ik houd het op het eerste. Want tot mijn stomme verbazing en niet geringe blijdschap stond er opeens een hele kudde Noordwijkerhouters achter mij toen het tijd was om in te stappen. Zelfde vliegtuig, zelfde bestemming! Echte Noordwijkerhouters bovendien: nazaten uit roemruchte geslachten als Van Wieringen, Balk en Bouwmeester stonden daar met hun boardingpass in de hand of stand-by op hun mobieltje. Met aanhang erbij 6 stuks in totaal. Sommigen van hen waren bij ons over de vloer geweest bij een diner ten bate van de Jozefparochie. Met anderen had ik ooit tot diep in de nacht gekaart en geborreld bij de pastoor. Uiteraard hebben we telefoonnummers uitgewisseld en afgesproken elkaar in Sevilla te treffen. We hebben daar heerlijk gegeten en het glas geheven op alle Noordwijkerhouters. Bekend en onbekend.

egbert van der weide

Kindercorso is weer terug!

bloemen n Na enkele jaren van afwezigheid is het Kindercorso weer terug. Niet zoals gebruikelijk op de vrijdag van het corso, maar één dag eerder: donderdag 19 april.

Om 17.00 uur komen de kinderen, feestelijk verkleed en met de ouders, naar het Marktplein om de meegebrachte fietsen, bolderkarren en ander rijdend materieel uitbundig te versieren. Na een uur werken is er om 18.00 uur een patatje en limonade geregeld, en kan het resultaat bewonderd en gefotografeerd worden. Drumfanfare Altesa (De Zilk) zorgt voor de muziek. Zij vertrekken om 18.30 uur vanaf het St. Jozefplein, via Dorpsstraat, Witte Kerk, om de kinderen op te halen bij het Marktplein: vertrek aldaar om 19.00 uur voor een parade door het dorp, via Havenstraat, rondje Witte Kerk, Dorpsstraat (Disseldorp) en weer terug naar het eindpunt: de Witte Kerk.

Inzamelingsactie

regio n In samenwerking met de Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) wordt Sam's kledingactie gehouden op zaterdag 14 april van 10.00 tot 12.00 uur bij Gebouw Mariaoord aan de Mariastraat 28 in Hillegom.

Aanlevering van (schone) kleding, schoenen en textiel (handdoeken, lakens e.d.) graag in gesloten plastic zakken en de schoenen apart. De opbrengst is voor de wederopbouw en herinrichting van elf basisscholen in crisisgebieden in de Centrale Afrikaanse Republiek.

Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en vaak zijn de scholen beschadigd of verdwenen. Wie niet zelf kan brengen kan bellen met Joke Zonneveld, 06-13096656.

Heilig Hartkerk

geen opgave ontvangen

St. Jozefkerk

geen opgave ontvangen

St Victorkerk

zaterdag 14 april

19.00 uur

voorganger: pastor P. Owel

mmw dameskoor

zondag 22 april

10.00 uur

voorganger: pastor Owel

eerste communieviering

mmv kinderkoor

zaterdag 28 april

19.00 uur

voorganger: pastor Owel

mmw herenkoor St Caecilia

Witte kerk

zondag 15 april

Ds. E.H van der Weide

doopdienst

zondag 22 april

Drs. R. Schultheiss uit Sassenheim

zondag 29 april

Ds. C Haasnoot uit Lisse

Winnaar week 14: Steven van Leeuwen

De juiste oplossing: zanglijster

De prijswinnaar ontvangt een Cinema Floralis Arrangement. Dit bestaat uit een film naar keuze voor één persoon, een hoofdgerecht en drankje naar keuze. Stuur uw oplossing uiterlijk 15 april naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl, ovv: oplossing puzzel. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!