Noordwijkerhouts Weekblad

10 december 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 10 december 2019


Vrijwilligers in het zonnetje

Tijdens de vrijwilligersavond werden de vrijwilligers van het jaar gekozen. | Foto: Ina Verblaauw

vrijwilligersprijs n Ieder jaar houdt de Stichting Welzijn Noordwijk een avond voor alle vrijwilligers en de verkiezing van de Vrijwilligers van het Jaar. Dit jaar vond dat plaats op woensdag 4 december in de Sint Jozefkerk. Ruim 400 vrijwilligers waren aanwezig om de avond op deze bijzondere locatie mee te maken. De organisatie was in handen van Aleid Guyt en Corrie Hunnekink.

Door Ina Verblaauw

Noordwijker van het Jaar Louky Crama riep op om vooral ook jongeren te stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen. "Het is een verrijking van jezelf en de ander". Wethouder Sjaak van den Berg kon vol trots constateren dat er in het nieuwe Noordwijk enorm veel gebeurt op het gebied van kunst en cultuur. "De vrijwilligers zijn het cement van de samenleving; respect voor wat er allemaal georganiseerd wordt voor anderen. Volgend jaar is het thema 75 Jaar Vrijheid en de eerste aanvragen zijn ook weer al binnen". Daarna volgde een filmimpressie over de projecten die in 2019 zijn uitgevoerd.

De Passie van Noordwijkerhout bracht vervolgens Het Winterhotel op de planken, onder regie van Peter van den Berg en Yvonne Pompe. Een voorstelling die zich afspeelde in de lobby van een chic hotel, met alles wat er zoal in een hotel zich kan afspelen. De 14 vocalisten brachten een prachtige, wervelende show ondersteund door visuals, lichteffecten en begeleid door een geweldige gelegenheidsband.

Na de fantastische show was het tijd voor de verkiezing van de Vrijwilligers van het Jaar. De jury, onder leiding van burgemeester Jon Hermans, kwam met de uitslag, die door Sjaak van den Berg vlot aan elkaar werd gepresenteerd. In de categorie Jeugd won de Scouting Noordwijk, In de categorie Individueel vier prijswinnaars: Hans Hoogeveen (Resto van Harte), Lo en Coby de Haas (ziekenpost Gambia), Ineke van der Meulen (wijkvereniging Boerenburg) en Jeanette Verkerk (Theaterhuis ZeepaanZee). Zij ontvingen ieder een cheque van € 200,00. Richard van Egmond ontving voor het maken van fotoreportages bij diverse organisaties een boeket bloemen en een waardebon.

In de categorie Organisaties werden de winnaars: De KNRM voor het organiseren van de drenkelingenherdenking onlangs en het Bibliotheek Taalhuis Noordwijk/Noordwijkerhout. Een waarderingsprijs was er voor de Z-ambassadeurs. Zij ontvingen ieder een cheque van € 400,00.

Collecte Leger des Heils

opbrengst n Onlangs is er in Noordwijkerhout door een aantal vrijwilligers huis aan huis gecollecteerd voor het Leger des Heils. Ondanks het slechte weer hebben ze dit jaar voor een goede opbrengst gezorgd: € 1353,62. Het geld wordt gebruikt voor sociaalmaatschappelijke projecten, zoals hulp aan mensen die eenzaam zijn en dreigen te worden buitengesloten. Veel mensen verliezen hun baan, krijgen geldproblemen of vereenzamen. Collecte gemist: sms collecte naar 4333 €2,50 per bericht of stort een bedrag op NL72 RABO 0707 0701 71 t.n.v. Leger des Heils te Almere.

Feestelijke opening Leeuwenhorst

winterfair n Op donderdag 19 december zal wethouder Salman de officiële opening verrichten van de nieuwbouw van Teylingen College Leeuwenhorst. De school organiseert daar omheen allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor Stichting Met je hart.

Tijdens de winterfair kan men zich voor een klein bedrag inschrijven voor korte workshops/activiteiten in de diverse lesruimtes. Denk hierbij aan theater, sport, informatica en een silent disco. Natuurlijk is er ook een kerstmarkt. Er komt voor één dag zelfs een schaatsbaantje op het plein, dus neem je schaatsen mee!

De stichting Met je hart heeft als missie kwetsbare ouderen verbinden. Daarom zullen er ook leerlingen van Leeuwenhorst gaan helpen en koken bij bejaarden die dag. De winterfair van Teylingen College Leeuwenhorst duurt van 17.00 tot 20.00 uur en iedereen is welkom.

'Iets om trots op te zijn'

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes

Sint Jozefkerk wordt Winterhotel

VVSB verliest in Nijkerk

Eigentijds woonconcept in bestaande panden

De monumentale Bollenschuur aan de Voorstraat biedt kansen voor een eigentijds woonconcept. | Foto: WS

bollenschuur n Ewout van Dijk en Arnold R. Weijs willen een bijdrage leveren aan de vraag naar woningen door toepassen van eigentijdse woonoplossingen. Zijn zien kansen om binnen de bestaande contouren van de gemeente kleinschalige bouw te ontwikkelen waarmee wordt voldaan aan de vraag naar betaalbaar en levensloopbestendig wonen. Zij noemen het een levensloopbestendig zorgwoningconcept.

Arnold Weijs zocht contact met wethouder Salman om te spreken over de plannen om bestaande grote woonhuizen om te bouwen tot eigentijdse koop- en huurappartementen. Maar de wethouder zou echter elk gesprek daarover hebben afgewezen. Weijs legt uit dat de gemaakte plannen veel meer betreft dan alleen winstgevend herontwikkelen van bestaande bouw. Zij willen zich ook richten op kleinschalige nieuwbouw in een gelijksoortig concept. De uitvoering moet gebeuren op basis van maximale duurzaamheid met als eerste de energievoorziening zoals gasloos en met de warmtepomp maar tevens optimale isolatie en zonnecollectoren.

Verder hoort daar een georganiseerde regeling bij. Waarbij gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld auto en kleine voorzieningen zoals de wasruimte, een logeerkamer, de tuin enz. De doelgroep is niet beperkt tot senioren vanaf 55+ maar ook jonge mensen zien voordeel in zo'n eigentijdse invulling. Uiteindelijk moet elk project een mix zijn van kopen en huren. Per wooneenheid streeft men naar een actieve VVE met maximale inspraak voor huurders en optimaal gebruik van lokale bouwpartners zou ook veel voordeel opleveren.

De initiatiefnemers zijn enthousiast en zien dus tal van voordelen, zowel praktisch als in de sociale sfeer. Want de initiatieven zullen bovendien leiden tot sociale cohesie en het elkaar ontmoeten van de bewoners. Zij denken dat er per project snelle realisatie mogelijk is doordat financiering binnen een eigen netwerk tot de mogelijkheden behoort. Ze zouden het alleen willen uitvoeren in een directe en goede samenwerking met de gemeente. Zo wil men wil gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Daarnaast is het ook een gezamenlijk initiatief om zo nodig de bestemmingsplan wijzigingen. Wethouder Salman zei dat hij de hele zaak niet kent maar dat hij wel degelijk bereid is om hierover het gesprek aan te gaan.

Moties over fietsen en paarden op het strand

Er is veel te doen over paarden en fietsen op het strand. | Foto: PR

motie n B&W lijken moeite te hebben met de moties van de gemeenteraad betreffende het gebruik van het strand door fietsers en ruiters te paard via afrit 27. Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de brede de brede interesse van de met bijna 1300 handtekeningen voorziene petitie juist aanleiding is om de wensen betreffende afrit 27, niet uit te voeren.

Het college meent dat openstelling van afrit 27 naar verwachting niet alleen gaat leiden tot een intensiever gebruik van de afrit, maar vooral dat er hierdoor de belangstelling zal toenemen en er veel meer paarden op het strand gaan komen. Ook werd een motie Fietsgebruik Strand door de raad aangenomen. De essentie is dat in de periode van 1 oktober tot 1 maart op het gehele Noordwijkse strand door een ieder vrijuit gefietst mag worden. Noodzaak daarbij is wel dat het college via aanpassing van de APV ontheffing verleent.

Inmiddels geeft het college en andere uitleg aan de motie en spreekt van het voeren van een 'ruimhartiger beleid', waarbij ontheffing uitsluitend geldt van 1 oktober tot 1 maart en er niet mag worden gefietst voor de beide boulevards. Ook mag er niet worden gefietst op de strand tussen paal 70 en paal 73. Reden voor PUUR om schriftelijke vragen te stellen waarin gewag gemaakt wordt van administratieve rompslomp en 'blij maken met een dooie mus'. De fractie vraagt zich af welke reden er is om niet in de geest van de motie te willen handelen.

Het college wijst in haar uitleg nog eens op gevaren voor fietsers door kuilen en rul zand en dat er vooral rekening zal moeten worden gehouden met andere strandgebruikers en bezoekers. Men verwacht dat er zich zeker incidenten gaan voordoen en stelt het verplicht om hiervan altijd melding te maken bij Team VHT.

Werk aan de winkel

Ik stel me als mens met regelmaat de vraag, hoe geef je nu precies invulling aan de rol die ik vandaag moet spelen.

Soms is mijn rol een vaderrol. Vaker ben ik nadrukkelijk Opa, wat om ander gedrag vraagt. Zo ben ik vaak politiek verslaggever, wat minder vaak voetbalverslaggever en bij tijd en wijle onderzoeksjournalist. Vandaag ben ik weer columnist. Ik ben me daarbij bewust van de rol die ik spelen moet en heb daar persoonlijk geen moeite mee. Let wel: ik heb het niet over een rol die een toneelspeler moet neerzetten. Die kruipt namelijk in de huid van iemand die mogelijk totaal anders is. Maar de toeschouwer een juist beeld wil verschaffen. Nee, ik heb het juist over het invullen van een rol waarbij men altijd zichzelf moet blijven. Waarbij je karakter overeind blijft en je vanuit een eigen visie de keuze maakt met invulling van een rol.
Burgemeester is ook zo'n baan waarbij er wisselende rollen moeten worden ingevuld. Let wel ingevuld of neergezet maar zeker niet gespeeld. Voorzitter zijn van de vergadering met 27 raadsleden, met gepaste discipline en begrip voor het politieke spel, lijkt mij een totaal andere rol dan bestuurlijk voorzitter van het college van B&W. Als burgervader, of in deze tijd ook als burgermoeder of mogelijk zelfs een genderneutraal burgermens, verwacht men een andere invulling.

De volksvertegenwoordiger moet zich steeds afvragen welke rol hij dient te spelen. Diegene, die denkt dat hij als raadslid altijd zichzelf zal blijven, zal er achter komen dat dit niet alleen onmogelijk maar ook onwenselijk is. In de praktijk heb ik maar al te vaak meegemaakt dat de meest linkse politicus zich in zijn rol schikte om met uiterst rechtse beslissingen mee te stemmen. Zo heb ik de meest rechtse bal de soms uiterst linkse standpunten horen verdedigen. Raadsleden dienen te schakelen tussen persoonlijk belang, politiek belang, bestuurlijk belang en niet te vergeten kiezersbelang. Voor eigenwijze mensen, (ken uzelf) vraagt dit in sommige gevallen een behoorlijke aanpassing. Grote moeite heeft het Noordwijkse ambtenarenapparaat met het invullen van de verschillende rollen. Met name de leiding maakt het zich lastig bij respectievelijk wettelijke taken, de digitalisering, het nieuwe werken en de menselijke maat. Om op een juiste manier hun rol in te vullen. De lijst met klachten over contactarm beleid in Noordwijk groeit met de dag. Directe contacten worden sinds de fusie en de komst van nieuwe leidinggevenden, angstvallig vermeden. 'Het gemeentelijk beleid is dat beleidsmedewerkers dit afhandelen', lees ik in het treurige ambtelijke antwoord op een verzoek van een positieve Noordwijker om een wethouder te spreken te krijgen. Het lijkt op terugkeer naar ver vervlogen tijden van regenten in het lokale bestuur. Maar dit is echt Noordwijk anno 2019.

Kortom, er is straks voor Wendy, in haar rol als burgermoeder en burgemeester en als dorpsgenoot, volop werk aan de winkel.

Vragen rond Jeroensplein

traag n In de gemeenteraadsvergadering stelde Dick Gutlich (D66) vragen over de enorme traagheid bij de uitvoering van de herinrichting van het Jeroensplein. Waarop de wethouder slechts laconiek reageerde met de opmerking dat er juist op dat moment aan gewerkt zou worden.

Als reden dat het allemaal zo uiterst langzaam tot stand komt gaf hij dat de benodigde materialen lang op zich zouden hebben moeten laten wachten. Een excuus wat door niemand serieus genomen kan worden omdat het vorige college al in juli 2018 de toezegging gaf dat de herinrichting 'voor de feestdagen van 2018' zou zijn afgerond.

In oktober 2018 werden in aanwezigheid van veel pers, de eerste palen verwijderd. Maar daar bleef het maandenlang bij. Er werd gefluisterd dat de door de politiek geëiste verandering door het ambtelijk apparaat zou zijn afgewezen omdat de lelijke palen nodig zouden zijn voor de verkeersveiligheid. De herinrichting nadert nu zijn eind maar inmiddels groeit de kritiek op de nieuwe situatie alweer. De dagelijkse weggebruikers vragen zich oprecht af welke verbetering van de verkeersveiligheid er met deze geldverslindende oplossing is bereikt. Incidentele bezoekers, fietsers, voetgangers en automobilisten ervaren volgens zeggen een onoverzichtelijk verkeersgebied. Het laatste woord zal er dan ook nog niet over zijn uitgesproken.

Hoek: 'Gemeen spel'

Viskiosk n Op 4 december kreeg de gemeenteraad een schrijven van het college met als onderwerp 'viskiosk Kloosterplein'. Met de mededeling dat geen medewerking wordt gegeven aan een standplaats voor viswinkelier Frans Hoek en de al in 2011 door het college gedane toezegging.

'Het college speelt een gemeen spel', laat een zeer emotionele vishandelaar ons weten.

Het verhaal kent zijn ontstaan bij de aanvang van de herinrichting Jeroensplein. Waarbij het centrum nagenoeg een jaar lang werd ontregeld door de politieke keus dat Portugese straatmakers met Portugese werktijden een plein realiseerde. Vishandelaar Frans Hoek werd hierdoor onbereikbaar en zijn zaak dreigde failliet te gaan. De toenmalig wethouder Vroom (CDA) zette zich in om een tijdelijke vergunning te verstrekken voor een verkooppunt op het Kloosterplein. Dat beviel beide partijen uitstekend en Hoek kreeg, nadat door de herinrichting zijn problemen opnieuw groot bleken te zijn, de toezegging van een permanente vergunning.

In genoemde brief laten B&W de gemeenteraad nu weten de positieve grondhouding van weleer te willen vergeten en dat er geen reden is om de gedane beloften in te lossen.

KBO bestaat halve eeuw

Gerard Alders overhandigt het jubileumboek aan wethouder Dennis Salman. | Foto: Annemiek Cornelissen

DEZILK n In De Duinpan heeft op woensdag 4 december het vijftigjarig jubileum plaatsgevonden van de KBO. De middag werd afgesloten met een lopend buffet voor de ruim honderd gasten. Een van de hoogtepunten was de overhandiging van het jubileumboek '50 jaar KBO in De Zilk', waarvan voorzitter Gerard Alders het eerste exemplaar overhandigde aan wethouder Dennis Salman. Uiteraard werden de boekjes vervolgens uitgedeeld aan de aanwezige leden.

Door Annemiek Cornelissen

20 December wordt Noordwijkerhout Kerstwijkerhout. | Foto: Lev Dolgachov

In zijn openingswoord haalde voorzitter Gerard Alders aan dat wanneer een organisatie vijftig jaar bestaat hier veelal mensen van het eerste uur bij zijn. "Dat is bij een ouderenbond niet het geval. Iedereen die bij de start aanwezig was is niet meer onder ons om hier iets over te vertellen. Maar we bestaan vijftig jaar en dat is iets om trots op te zijn".

KBO De Zilk telt driehonderd leden. "Dat zijn bijna allemaal Zilkers. IK heb het opgezocht. Op 4 oktober jongstleden telden we 1950 inwoners. 15% van ons dorp is lid van de KBO en wanneer we alleen kijken naar de ouderen in het dorp is meer dan 30% daarvan lid van onze club". Alders verklaart dat het merendeel van de driehonderd leden wekelijks actief is bij de activiteiten van de KBO, of jaarlijks bij de vieringen, de bustocht of de slotmiddag. "Daar zijn we enorm blij mee".

Volgens Alders staat de KBO altijd open voor initiatieven. "Via een enquête hebben we geprobeerd te achterhalen waar behoefte aan is en daaruit kwam onder andere naar voren een cursus omgaan met de iPad, de computer en medicijngebruik en we hebben serieus overwogen om dit soort zaken te realiseren. Helaas is dit niet gelukt vanwege te weinig animo". Volgens Alders wordt er ook samengewerkt, onder andere met de Zonnebloem, wat heeft geresulteerd in een Nieuwjaarsconcert op 8 januari. "Ook zijn we opgenomen in de gemeente Groot-Noordwijk. Samenwerking met andere ouderenbonden kan het mogelijk maken om aan te sluiten bij de initiatieven daar".

Wethouder Dennis Salman haalde aan dat in het nieuwe welzijnsbeleid wordt ingezet op geluksbevordering. "Als vrijwilliger bijvoorbeeld kun je anderen iets brengen: een dienst, een praatje of een activiteit. Doordat je dit doet draagt dit ook weer bij aan je eigen welzijn". Volgens Salman is eenzaamheid giftig. "Sociale connecties zijn goed voor ons. De KBO De Zilk brengt al vijftig jaar mensen met elkaar in contact, zorgt voor lichtpuntjes in het leven van velen, faciliteert vriendschappen, betekenisvolle gesprekken en warmte. Daarvoor dank ik u namens het gemeentebestuur van Noordwijk. Een diepe buiging voor het bestuur en alle leden namens de hele gemeente".

Na het officiële gedeelte was er een optreden van Marjolein Meijers met haar muzikanten, een presentatie van Theo van Gijlswijk van het het genootschap Oud De Zilck en tenslotte het buffet.

Dorp in kerstsfeer: Kerstwijkerhout

kerstdorp n Ook dit jaar staat er weer een leuk kerstweekend op het programma in het centrum van Noordwijkerhout. Van vrijdag 20 tot zondag 22 december wordt het centrum gevuld met gezelligheid, muziek en kerstsfeer. Het hele wekend staan er tien leuke kerstkraampjes, met kerstartikelen van ondernemers, waar men het hele weekend van kan genieten.

Op vrijdag om 13.00 uur het startsein van Kerstwijkerhout. Om 19.00 uur begint de Lichtjesavond met een kerstwandeling van Carolinde van der Linden bij de kerk. Om 19.05 uur geven de wethouders het startsein van een nieuwe lichtprojectie op de kerk gemaakt door Mariëlle Rol met op de achtergrond livemuziek van de band Bubblegumm.


De wethouders Van den Berg, De Jong en Ter Hark delen soep uit op het terras bij Erik (bij de Buren). Door het hele dorp is er glühwein en warme chocolademelk op diverse plekken te verkrijgen (VVV, Vink, Sante). De scouting is er elk jaar weer bij met lekkere marshmallows op het vuur en ook kunt u met de kerstman en zijn elfjes op de foto.

In de kerk verzorgt de Harpe Davids dit jaar een concert. Op zaterdag en zondag kunt u opnieuw langs de kerstkraampjes, is de kerstman er ook weer bij en kan men genieten van livemuziek. Op zondag speelt van 12.00-16.00 uur het Charles Dickens-orkest van Jeanne d'Arc.

Kaarten voor OverHOOP in de verkoop

Foto: Sylvia Steenbakkers

kerstverhaal n Op 13, 14 en 20 december presenteert muziekvereniging St. Jeanne d'Arc, in samenwerking met koor Elan, toneelvereniging Louis Bouwmeester en solisten Maurits Draijer en Lene Groothuis (zang) het muzikale Kerstverhaal OverHOOP uit.

Kaarten zijn te bestellen via www.stjeannedarc.nl/kaartverkoop Sinds deze week zijn de kaarten voor de optredens in Noordwijkerhout en De Zilk ook bij diverse verkooppunten beschikbaar. Kaarten voor de voorstelling in Noordwijkerhout op 14 december zijn verkrijgbaar bij de VVV in Noordwijkerhout en de kaarten voor de voorstelling in De Zilk op 20 december zijn verkrijgbaar bij De Duinpan en bakker Pompe.

De entreeprijs is €10,00. Donateurs en Sponsors van Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc kunnen twee gratis kaarten krijgen voor de voorstelling op zaterdag 14 december in de Schelft in Noordwijkerhout, hiervoor dient men een email te sturen naar contact@stjeannedarc.nl

Engelen bij NoVaTo

expositie n Bij de stichting Noordwijkerhout van Toen is tot en met zaterdag 28 december een tentoonstelling over engelen te bezichtigen.

Het woord engel komt van het Griekse 'ángelos', wat' boodschapper' betekent. Ze komen voor in verschillende religies. Engelen worden gezien als bovennatuurlijke, verstandelijke wezens. Ze treden op als bedienden of beschermers van de mens, als boodschappers van God (of de goden), en beschikken over bovenmenselijke capaciteiten en eigenschappen.

De engelen die bij NoVaTo tentoongesteld staan hebben verschillende maten en zijn gemaakt van verschillende materialen. Er zijn engelen afkomstig uit de kerk, beschermengelen, maar ook zelfgemaakte engeltjes. Daarbij zijn engelen die staan of liggen, die muziek maken of lezen. En weet u wat offerengelen zijn? Men kan zich laten verrassen bij NoVaTo in de Zeestraat 3A. Het dorpsmuseum is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00-16.00 uur. Entree bedraagt € 2,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar en sympathisanten hebben vrij entree. Meer informatie over NoVaTo staat op www.noordwijkerhoutvantoen.nl

(Foto: Sylvia Steenbakkers)

Sportloket geeft advies bij kiezen van sport

bewegen n Iedereen weet het; sporten is gezond. Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Dit lijkt weinig, maar toch blijkt dat lang niet iedereen dit haalt. Het hebben van een structurele sport- of bewegingsactiviteit zorgt ervoor dat in elk geval op deze momenten voldoende bewogen wordt.

Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te sporten of te bewegen. Soms weet men bijvoorbeeld niet welke sportmogelijkheden er in de buurt zijn of weet men niet welke sport er nu echt bij je past. Misschien is het wel een hele stap om zomaar mee te gaan doen met een activiteit of naar een vereniging toe te gaan.

Daarom is er vanaf nu het Sportloket in de gemeente Noordwijk. Het sportloket kan helpen bij het zoeken naar een geschikte sport- of beweegactiviteit. Het maakt hierbij niet uit of je jong of oud bent of dat je een beperking hebt. Iedereen wordt geholpen.

De buurtsportcoaches zullen ieder bij het sportloket informeren, adviseren en waar nodig begeleiden in de zoektocht naar sport- of bewegen. Het loket is te bereiken via sportloket@sportbedrijfnoordwijk.nl of 06-17446473.

Emigreren

Heel duidelijk is Van Dale niet over dat woord. Het is uitwijken of je definitief in een ander land vestigen. Die dubbele uitleg geldt voor heel wat jongelui die in de zestiger jaren naar het buitenland vertrokken. Dikwijls kwamen ze uit grote gezinnen en als er al eentje weggegaan was en de mooie brieven kwamen in de bus, dan begon het bij de anderen ook behoorlijk te kriebelen.

Nogal wat Brabanders gingen naar Brazilië. Gewend aan het zonnetje thuis, dachten ze dat het daar met de warmte wel mee zou vallen; dus niet! Er waren er die hun gezin en de hele veestapel meenamen: heel lang pionieren. Naar Nieuw Zeeland kon je vertrekken met steun van onze regering. Ook daar ging het niet vanzelf.
In Frankrijk was het land zo goedkoop, voor een akkerbouwer kon het bijna niet misgaan, maar ook daar is het klimaat niet gemakkelijk. Canada en Amerika waren ook heel populair en binnen de kortste keren had iedereen daar een auto en zelfs een koelkast!
In veel landen heb ik emigranten bezocht. Diegenen die er succesvol geworden zijn, hebben allen dezelfde eigenschap: ze hebben zich volledig aan het land aangepast. Weliswaar met hun Hollandse achtergrond, maar toch. Een bakker, ten oosten van de Rockies in Amerika verkocht er ook haar Limburgse vlaaien. Bollenjongens in Oregon hebben hun eigen tulpendagen in het voorjaar. Jan Piero in Canada was er de pioenenkoning op de bloemenveiling.
Ook de kwekers die naar Noord-Holland verhuisden, vallen een beetje onder emigreren. Complete gezinnen uit De Venen, Noordwijk en ook Noordwijkerhout settelden er zich. Op omgeploegde stolpboerderijen kon je immers prima bollen telen. De verkaveling is er ook ideaal.
Van de meeste emigranten staat nu de 2e of 3e generatie aan het roer en, geholpen door de snelle communicatie met Holland tegenwoordig, blijven ze goed op de hoogte. Ze telen allemaal tulpen in netten en broeien doen ze op water. Wat te denken van die Noorwijkerhouter Kees Jansen die, in New Jersey, een heuse Keukenhof heeft aangelegd. Compleet met een oude stal, oude bollenmachines en een dierentuin. Er zit zelfs een echte Hollandse molen aan te komen. Puik!

Aad van Ruiten

Space Expo in het teken van Star Wars

In de kerstvakantie is Space Expo helemaal in Star Wars-sfeer. | Foto: PR

Noordwijk n Ruimtevaartmuseum Space Expo laat vanaf 12 december een collectie zien van verschillende Nederlandse Star Wars verzamelaars. In deze nieuwe en tijdelijke tentoonstelling worden typische Star Wars objecten getoond zoals de helm van Darth Vader, uniformen van Stormtroopers en andere attributen uit de films. Ook zijn er verschillende modellen van ruimteschepen te zien en is er een uitgebreide LEGO Star Wars collectie.

Tijdens de kerstvakantie zijn er extra activiteiten die te maken hebben met 'From a galaxy far way'. Zo is er dagelijks een lezing 'Star Wars versus reality' waarin Space Expo de verschillen tussen Star Wars en de huidige spacetechnologie laat zien. Ook kunnen kinderen een lichtzwaard training volgen en met LEGO een eigen space creatie bouwen.

Op 22 december heeft Space Expo een speciale gast: Niels Frederiksen, de man die bij LEGO verantwoordelijk is voor de Star Wars ontwerpen. Hij geeft deze dag twee presentaties. Op 22, 28 en 29 december en op 4 januari lopen er bij Space Expo een aantal spannende figuren rond die zo weg lijken te zijn gelopen uit een Star Wars film.

Tijdens de kerstvakantie kunnen er ook excursies gemaakt worden naar de naastgelegen Europese ruimtevaartorganisatie ESA ESTEC. Hier breng je met de spaceshuttle een bezoek aan diverse interessante gedeeltes. In de kerstvakantie is Space Expo dagelijks van 10 tot 17 uur geopend, met uitzondering van eerste kerstdag en nieuwjaarsdag. www.space-expo.nl

Tonneprossers gezocht in Groot Kokkerhout

Leontine van der Klugt alias De Buuf won vorig jaar bij het Tonneprossen. | Foto: Archief

comedy n Op 19 december houdt CV De Kaninefaaten haar deelnemersavond voor kandidaat-tonneprossers. Deze gastvrije avond wordt speciaal voor potentiële deelnemers aan het Tonneprossen 2020 gehouden. Ervaren Tonneprossers als Gerrit Heen-en-Weer, De Buuf en andere prijswinnaars staan klaar om jou alle ins-en-outs van het Tonneprossen te vertellen. Een unieke gelegenheid voor een kijkje achter de schermen dus. Tevens is de begeleidingscommissie Tonneprossen aanwezig. De avond wordt gehouden in Café van der Geest en begint om 20.00 uur.

CV De Kanifaaten is altijd op zoek naar nieuw prostalent. Leeftijd speelt geen rol: belangrijk zijn het kunnen spreken met het hart op de tong. Ga jij de uitdaging aan, kom je uit Groot Kokkerhout, De Zilk, Noordwijk of Noordwijkerhout en omgeving en bezorg jij de Groot Kokkerhouters een avondje gieren, lachen en brullen? Geef je dan op!

De kandidaten staan er niet alleen voor! Samen met ervaren collega-prossers bereiden ze zich in een gezellig samenzijn voor op die mooie avond. Meedoen is dus belangrijker dan winnen. De Jaap Aartman Bokaal is de hoofdprijs en tweede prijzen zijn weer eeuwige roem. Daarnaast wordt aan alle deelnemers door de Prins een leuke herinnering uitgereikt.


Prossen is het houden van een kleine conference van niet meer dan 11 minuten. De Tonneprosser neemt onder andere de actuele lokale politiek en andere nieuwswaardige gebeurtenissen uit de streek op de hak. Hoewel het belangrijkste is, dat wat er gezegd wordt, kan inventief gebruik van hulpmiddelen een verrassende dimensie aan de pros geven.


Dit jaar zal het Tonneprossen op vrijdag 17 januari in De Residentie Cafe van der Geest plaatsvinden. Vorig jaar won Noordwijkerhoutse De Buuf (prosnaam van Leontine van der Klugt) en het jaar daarvoor de Noordwijker Adrianus van Noortwijck (prosnaam van Ard Zandbergen) de prestigieuze Jaap Aartman Bokaal. Zal dit jaar een Zilker de winnaar worden?

Aanmelden kan bij Ruud Hooghiemstra (casarujos1@casema.nl; tel of 0252-375307). Het deelnemersoverleg is gepland in de Raadskamer van Café van der Geest op donderdagavond 19 december om 20.00 uur.

De Kletskop houdt Kerst-high tea

Noordwijkerhout n Op woensdag 18 december houdt De Kletskop in samenwerking met de leerlingen van de KTS onder leiding van Sander Blom een feestelijke Kerst-high tea.

Alle deelnemers aan deze middag gaan gezellig samen aan de slag om de verschillende lekkernijen te vervaardigen.

Vervolgens wordt de zelf vervaardigde high tea aan een lange kersttafel genuttigd omringd met mooie kerstmuziek om met zijn allen al helemaal in de kerstsfeer te komen.

Kom gezellig meedoen van 13.30 tot 16.00 uur in het Victorhuis naast de Victorkerk aan Sporkenlaan 12.

Deelname kost €10,00 all-in. Graag voor 17 december aanmelden bij Maria Beelen, tel. 0252-370735 / mariaencees@tele2.nl

In actie voor de Voedselbank

goedebuur n Maar liefst €902,65 hebben de leerlingen van De Noordwijkse School afgelopen week opgehaald met de Sinterklaasactie voor de voedselbank Noordwijk gevestigd naast de school.

Het doel was dat de leerlingen zich echt zouden gaan inzetten voor de voedselbank. Denk hierbij aan kleine karweitjes thuis, binnen de familie, in de buurt, etc. Met hun inzet hebben ze meteen resultaat gezien.

Het geld is gebruikt om gelijkwaardige extra's te kopen. De extra's is weer gelijkwaardig verdeeld over de 26 gezinnen. Door het geld zelf te verdienen hebben de leerlingen een nog sterker positief gevoel bij hun bijdrage voor het Sinterklaasfeest van de 26 gezinnen uit Noordwijk.

Er kan met dit geld nu niet alleen iets extra's gedaan worden voor Sint maar hebben zelfs genoeg om iets leuks te doen voor Kerst en andere feestdagen zoals Oud & Nieuw.

Foto: Cor de Mooy

2019 was een bewogen jaar voor mij zelf maar ook voor Noordwijk en Nederland.
Een jaar waarin het besef is doorgedrongen dat we ons gedrag moeten veranderen als we een leefbare aarde voor onze kinderen en kleinkinderen willen achterlaten.
Veel mensen hebben hun stem laten horen. Boeren, bouwers, onderwijzers, mensen uit de zorg, opiniemakers en twitteraars.
Een jaar waarin we ook in Noordwijk veel hebben gepraat.
Nu is het tijd om naar elkaar te luisteren om samen van Noordwijk en Nederland een gezond en gastvrij land te maken met een doel voor ogen. Want zolang je praat kun je niet luisteren.
En om met de woorden van een bekende club te spreken 'Geen woorden maar daden' betreedt aanvoerster Wendy het veld om met de mannen van het collegeviertal eindelijk eens te gaan scoren. En wij Noordwijkers doen mee. Hand in hand!

Foto: Cor de Mooy

Aan het eind van het jaar blikken veel mensen terug. Dat kan je natuurlijk landelijk doen, maar daar hebben we de vele cabaretiers voor, die dat in hun oudejaarsconference kenbaar maken. Ik wil het graag klein en persoonlijk houden. 2 januari viel mij de eer te beurt om Noordwijker van het jaar te worden. Door die titel ben ik het afgelopen jaar met heel veel grote maar vooral veel meer kleine projecten in aanraking gekomen en heb ik veel vrijwilligers ontmoet die er voor zorgen dat zij samen de wereld om ons heen een stukje mooier maken. Die vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daarom is het heel jammer dat er zoveel controverse is: Je bent ergens voor of je bent ergens tegen! De dialoog om te komen tot een werkbare oplossing van kleine problemen is verre te zoeken. Samen kom je echt veel verder. Als je in je naaste omgeving te maken krijgt met verdrietige gebeurtenissen, besef je eens te meer dat het leven gevierd moet worden en dat kan alleen als je zelf de slingers ophangt en anderen mee laat genieten!

Foto: Cor de Mooy

Positieve punten vind ik o.a. de nieuwbouw van Leeuwenhorst, de strandrups die ws. tóch het strand op mag, onze nieuwe burgemeester en SJC mag bouwen. Waar ik van opkijk zijn de diverse (relatief nutteloze) onderzoeken die elk jaar weer uitgevoerd worden, bv. of er in Noordwijk nu daadwerkelijk een tekort is aan betaalbare woningen voor jongeren en oudere Noordwijkers (sociale woningbouw). Tja, zo'n onderzoek is weggegooid geld. Andere zaken die niet goed zijn gegaan zijn o.a. het stoppen van "Afval loont", Hoek's Vis die na 10 jaar toch geen kiosk krijgt, de nog steeds vele "shameplekken", de beperkte woningbouw in Bronsgeest (kost ons handen vol geld), de paardenmotie inzake afrit 27 (niet/wel/niet) en wat dacht men van het parkeren. Man, man, wat een "flexibiliteit" hebben onze dorpsvrienden van de handhaving zeg, geen greintje. Prioritair gezien hoop ik dat in 2020 eindelijk eens écht betaalbare woningen gebouwd gaan worden voor de jongeren en oudere Noordwijkers! (we moeten van 19% naar 30% sociale huur/koop!). Verder wens ik een ieder die deze rubriek leest fijne kerstdagen en een gezond 2020 toe!

Shantykoor 't Bollenhart laat weer van zich horen

Shantykoor 't Bollenhart heeft een drukke kerstagenda. | Foto: Archief

kerstoptredens n Ook dit jaar zal Shantykoor 't Bollenhart in de tweede helft van december weer een aantal sfeervolle kerstoptredens verzorgen. Behalve een groot aantal zeemansliederen heeft het koor ook een vijftigtal kerstnummers op haar repertoire staan.

Op dinsdag 17 december geeft het koor een kerstconcert in de aula van Munnekeweij. De aanvang is om 19.30 uur.

Op zondag 22 december geeft 't Bollenhart alweer voor het zesde jaar een kerstconcert in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Hier kunt u in een schitterende ambiance genieten van bekende kerstmelodieën. De aanvang is om 15.45 uur.

Tenslotte volgt dan op tweede kerstdag het hoogtepunt uit de reeks optredens: de eucharistieviering van 10.00 uur in de St. Jozefkerk, waarbij 't Bollenhart de gezangen verzorgt. Al vele jaren zorgt deze bijzondere viering voor een volle kerk.
Met recht een drukke periode waarop de koorleden zich met veel plezier en enthousiasme voorbereiden. Shantykoor 't Bollenhart nodigt eenieder dan ook van harte uit om één of meerdere van hun optredens bij te wonen.

Ichthus Kerstmaaltijd

kerstmaaltijd n Ook dit jaar houdt de Wijk Ichthus een kerstmaaltijd voor hen die erg tegen de kerst opzien, of alleen zijn.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend de kerstdagen met elkaar samen door te brengen. Het gevoel van welkom zijn en zich thuis voelen is een uitdaging die we elk jaar weer willen aangaan. Bijzonder is dat iedereen met welke achtergrond ook dat ook zo mag ervaren.

De kerstmaaltijd vindt plaats op woensdag 25 december in de Ichthuskerk, Houtkrocht 2, aanvang 13.00 uur en is ongeveer om 16.00 uur afgelopen. Aansluitend is het mogelijk om het kinderkerstfeest mee te beleven. De maaltijd is gratis. Voor wie moeilijk ter been is, is er de mogelijkheid van vervoer.

Informatie en aanmelding bij Cobi Lindhout, tel. 3618756 of Corrie Wendt, tel. 06-24661862 of via kerstmaaltijd@wijkichthus.nl

Sint Jozefkerk wordt Winterhotel

De cast van Winterhotel speelde tot drie keer toe voor een bomvolle zaal. | Foto en tekst: Diana Maas

Noordwijkerhout n De Jozefkerk was afgelopen weekend voor de gelegenheid omgetoverd naar de lobby van 'Winterhotel',een muziektheaterproductie van Stichting de Passie. Een jonge stichting, opgericht in 2015 en bestaande uit vijf enthousiaste bestuursleden. Zij maken totaal-locatie-theater met als doel sociale samenhang en verbinding door middel van entertainment.

Het verhaal werd dus gezongen in de lobby van het hotel en iedere medewerker en gast voegde iets toe aan de voorstelling en het verhaal. Het geheel werd vakkundig muzikaal omlijst door live muziek; uitgevoerd door een gelegenheidsformatie van in totaal twintig ervaren muzikanten en vocalisten uit alle kernen van de gemeente.

De Jozefkerk zat tot drie keer toe vol, uitverkocht, en de bezoekers hebben genoten van een prachtig decor, visuals en professioneel licht en geluid. Luid applaus en staande ovaties voor iedereen!

Kerstconcert Leiden English Choir

Noordwijk n Op vrijdag 20 december geeft het Leiden English Choir een sfeervol kerstconcert in de Maria ter Zeekerk. Op het programma staan een aantal bekende kerstliederen die traditiegetrouw door het publiek meegezongen kunnen worden. Daarnaast wordt de Ceremony of Carols van Benjamin Britten uitgevoerd, begeleid door Liesbeth van Bostelen op harp.

Britten componeerde Ceremony of Carols in 1942 en liet zich inspireren door middeleeuwse en vroeg-Engelse teksten over het Kerstfeest. Ook worden verschillende uitvoeringen van 'O Magnum Mysterium uitgevoerd. De tekst bezingt het wonder van de geboorte van het kind van Maria, liggend in een kribbe tussen de dieren in een stal. Verschillende componisten hebben zich door de eeuwen heen door deze oorspronkelijk Gregoriaanse tekst laten inspireren en dat heeft geleid tot prachtige verstilde composities. Uitgevoerd worden zestiende-eeuwse versies van Gabrieli en De Victoria en de serene versies van de twintigste-eeuwse componisten Lauridsen en Gjeilo.

Het concert vindt plaats op 20 december in de Maria ter Zeekerk, Nieuwe Zeeweg 112, Noordwijk. Aanvang 20.15 uur. Kaarten zijn voor €18 verkrijgbaar in de voorverkoop via www.lec.nl en eventueel nog aan de zaal (€20, kinderen tot 12 jaar €10,00).

Zing Nederlands Met Me in de bibliotheek

noordwijk n Zingen maakt gelukkig en samen zingen verbindt. Daarbij is het de ideale manier om snel Nederlands te leren wanneer je de taal nog niet zo goed spreekt. Twee redenen om op 14 december om 14.00 uur naar 'Zing Nederlands Met Me' te komen in de bibliotheek van Noordwijk aan de Akkerwinde 1A.

Onder leiding van zangeres/gitarist/dichter Helga Huisjes zingen de bezoekers uit volle borst een uur lang liedjes van bekende Nederlandse artiesten.
'Zing Nederlands Met Me' is oorspronkelijk ontwikkeld als 'De Gelukkig Zijn Sessies' door de Ancienne Belgique (AB), het toonaangevende concertpodium in Brussel, in samenwerking met Theater van A tot Z. Geïnspireerd door Paradiso waarin mensen uit verschillende landen samen zingen onder de noemer Zing Nederlandse Met Me organiseert de bibliotheek in Noordwijk deze maand nog een bijeenkomst op zaterdagmiddag.
Zing samen met nieuwe bewoners en geboren Nederlanders een uur lang verschillende oude en nieuwe Nederlandstalige popliedjes.

De toegang is gratis, graag aanmelden via taalhuis@bibliotheekbollenstreek.nl

Kolven

De kolfbaan van Noordwijkerhout.

Bij het lezen van het woord kolven denk je in eerste instantie aan het afkolven van borstvoeding door jonge moeders. Toch is nog een andere betekenis van het woord kolven. Het is namelijk een eeuwenoud spel.

Het is een populaire volkssport, die ook In Noordwijkerhout actief is beoefend. Begin achttiende eeuw wordt bij het Rechthuis een overdekte kolfbaan aangelegd. Nicolaas de Stoppelaar, jurist uit Den Haag en eigenaar van het perceel, heeft de opdracht hiertoe gegeven. De sport colven of kolven wordt daar vanaf die tijd overdekt beoefend. Volgens de overlevering worden er wedstrijden gehouden om 'de zilveren' en later zelfs 'de gouden kolf'. Het Rechthuis en de kolfbaan lagen zo ongeveer op de plaats waar de Rabobank heeft gestaan en waar nu Restaurant Hudson en Brasserie Op Dorp in Noordwijkerhout liggen.

De baan en het spel zijn uit Noordwijkerhout verdwenen, maar hoe is het spel gespeeld?

Het ontstaan van het spel

Het kolven komt al in de Middeleeuwen voor. Een houten bal wordt met een houten colf geslagen. Een colf is een stok met een verzwaarde onderkant van lood of ijzer. Voor het colfspel heb je de tijd nodig en wordt gespeeld op straten, pleinen en velden. Bij een echte winter op het ijs. Het is de bedoeling om in zo min mogelijk slagen een bepaald doel te raken, of om in een vast aantal slagen een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Het vertoont overeenkomst met het huidige boerengolf. De bal is een iepen- of beukenhouten bal. Veel duurder zijn de bazaanleren (leer van schapenhuid) ballen gevuld met haren of veren.

De bal vliegt regelmatig door ruiten, richt andere vernielingen aan of verwondt mensen. In Haarlem bijvoorbeeld mag het spel alleen nog buiten de Houtpoort, in de Haarlemmerhout gespeeld worden. Dat het spel populair geweest is, zien we in Leiden. Er is in de 15 eeuw de Colfmakerssteeg. Op 29 januari 1660 wordt alhier een heus colfmakers-gilde opgericht.

Het spel wordt een sport

Tegen het eind van de 17e eeuw wordt het als openlucht spel minder populair en er komen banen. Eerst zijn ze 24 tot 30 meter lang en ongeveer 5 meter breed. Later worden de banen aanzienlijk kleiner.
In de lengteas van de baan worden twee palen geplaatst, enigszins van achterkant af en een beetje schuin naar het midden. De bal moet aan de grond blijven en wordt steeds minder echt geslagen, maar meer geschoven. De bal mag net als bij biljarten via de band gespeeld worden. Met streepjes wordt het aantal slagen genoteerd en degene die de minste heeft is winnaar.

In 1884 wordt een Nederlands Kolfbond opgericht, die tot op de dag van vandaag bestaat. In West Friesland bestaan nog steeds een aantal kolfclubs en banen. Niet in Noordwijkerhout, maar we kennen nog wel het spreekwoord 'Een kolfje naar mijn hand'.

Kerstconcert Schola Gregoriana

Concert n Op woensdag 11 december wordt door het bekende Schola Gregoriana Noordwijk van 20.00 tot 21.00 uur in de Maria ter Zee-kerk het jaarlijkse kerstconcert gegeven.

Koorleider Rens Tienstra selecteerde uit middeleeuwse manuscripten de mooiste gezangen voor deze tijd van het jaar. Ze variëren van Italiaanse lofzangen en Spaanse pelgrimsliederen tot Laaglandse eenvoud. Dit kerstconcert is een terugkeer naar de mystiek van verstilde melodieën met een ziel. Het meditatieve karakter ervan biedt een moment van reflectie in de traditioneel zo drukke kerstperiode. Het concert wordt instrumentaal ondersteund door Jos en Renata van der Hulst op draailier, harp en fluit. Na afloop schenkt de Schola warme chocolademelk en glühwein bij een stukje kerststol. Inschrijven kan via www.palliam.nl Het concert wordt gehouden in de Maria ter Zee kerk, Nieuwe Zeeweg 73. De toegang bedraagt € 10,00.

DE-punten en vreemd geld

Lions n Via de Noordwijkse supermarkten Dirk en Albert Heijn, de Bibliotheek Noordwijk en Dirk Noordwijkerhout, verzamelt Lionsclub Noordwijk Douwe Egberts waardepunten voor koffie voor de plaatselijke voedselbank. Hiermee kunnen veel pakken koffie worden uitgereikt.                

Daarnaast wordt vreemd en oud geld ingezameld voor oogoperaties in derde wereldlanden. De Lions zijn via hun netwerk in staat om dit geld uit de hele wereld om te zetten in euro's. Oud geld, dat niet meer kan worden ingewisseld, wordt op veilingen aan verzamelaars verkocht. De opbrengst wordt door de Wilde Ganzen met 50% verhoogd. Het bedrag gaat naar oogklinieken in derde wereldlanden, waarvoor veel mensen weer beter kunnen zien na een staaroperatie.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 12 december

Bingo met mooie kerstprijzen. Meedoen kost € 0,50 per ronde.

Dinsdag 17 december

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: maaltijd: lichtjesdiner
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

De Wieken

Donderdag 19 december van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: Kerstdiner door Marjan en Mari. Live-muziek door Sjaak Caspers!

Het Trefpunt

Dinsdag 24 december van 17.30 tot 20.30 uur

Vanaf 18.15 uur: gesloten

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 16 december

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: kerstdecoratie maken op steigerhout. Meedoen kost € 2,00.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 17 december

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: kerstdecoratie maken op steigerhout. Meedoen kost € 2,00.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

VVSB verliest tegen en bij Sparta Nijkerk: 1-3

Ties Evers passeert Frank Heus van Sparta Nijkerk. | Foto: OrangePictures Foto: Arjen Gerritsma

Voetbal n Onze Noordwijkerhoutse trots heeft er helaas niet voor kunnen zorgen dat Sparta Nijkerk zaterdag de eerste periode binnen haalde. De paars-gele brigade speelde een alleraardigste pot voetbal tegen de koploper van de Derde Divisie, maar werd in de slotfase verslagen. Janic Makizodila scoorde tot tweemaal toe uit een standaardsituatie en werd hierdoor de grote man van de wedstrijd. Yannick Bouw scoorde namens VVSB.

Door Stefan van den Burg

Koen van der Linden leverde veel strijd op het middenveld. | Foto: Trudy van den Berg

Trainer Richard Plug besloot na de 1-5 nederlaag tegen ODIN'59 om weer terug te stappen naar het 4-3-3. Zodoende was er weer ruimte in het elftal voor Lulinho Martins, ook Jelmer Vijlbrief keerde na kort blessureleed terug in de basisopstelling.

Sparta Nijkerk had binnen 10 seconden al op voorsprong kunnen staan. De aanvallers van de thuisploeg snoepte de bal af van Rob Zandbergen, maar stuitte op doelman Ruben Valk. Een paar minuten later moest opnieuw Valk optreden op de inzet van Jesse Buitenhuis. Na een kwartier was het aanvoerder Donny van der Wal die van dichtbij over schoot.

Na het eerste kwartier kwam VVSB beter in de wedstrijd en konden de aanvallers wat meer in stelling gebracht worden. Zo schoot Felitciano Zschusschen op aangeven van Martins net naast en schoot Mo el Osrouti op de vuisten van doelman Gino Coutinho. Toch bleef VVSB kansen creeeren en had het vlak voor rust op voorsprong moeten komen. De harde pegel van El Osrouti verdiende een beter lot dan de lat.

Na rust opende Sparta Nijkerk weer sterker en kwam het in de 60e minuut op voorsprong. De corner werd door de boomlange Janic Makizodila binnen gekopt. VVSB was even van de leg, maar herpakte zich weer. Met Yannick Bouw voor aanvoerder Frans van Niel werd er door Plug aanvallend gewisseld. Deze zet bleek even later goud waard te zijn. De invallende Bouw, wonend in Nijkerkerveen stond met nog een kwartier op de klok op de juiste plek om de voorzet van Tim de Rijk binnen te koppen.

Vlak voor tijd kreeg VVSB nog wel enkele klappen te verduren. Makizodila kopte uit een vrije trap zijn tweede van de middag binnen, waarna even later invaller Mo Bendadi de wedstrijd in het slot gooide door de 3-1 binnen te schieten. Tot overmaat van ramp kreeg verdediger Peter Verhoeve ook nog een rode kaart te zien van scheidsrechter Schul. Niet veel later floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd en was het feest daar voor Sparta Nijkerk, zij pakken als promovendus de eerste periode in de Derde Divisie.

Van Nispen krijgt deksel op de neus

voetbal n Van Nispen had een zeer lastige middag tegen Zwanenburg. De gastheren startte goed en zetten Van Nispen vast. De formatie van Roy Schulpzand liep achteruit en wist de vrije man niet te vinden. Zwanenburg daarentegen legde vlotte combinaties op het kunstgrasveld en was vele malen beter dan Van Nispen. De Zilkse formatie gaf teveel ruimte weg.

Doordat de ruimtes tussen de linies te groot waren werd het middenveld overgeslagen en werd veelvuldig de lange bal gehanteerd. Dat had zelden of nooit succes. Bovendien werd er zwak verdedigd en daar wisten de aanvallers van Zwanenburg wel raad mee. Na ongeveer 20 minuten was het Jordy Vierbergen die de score opende voor de gastheren. Niet veel later zette Kevin Verhoeve Van Nispen op een 2-0 achterstand.
Na de rust bleek Van Nispen herboren. Er werden weer duels gewonnen en gestreden voor elke meter. Halverwege de 2e helft wist de defensie van Zwanenburg de bal niet goed te verwerken en klungelde keeper René Jonker. Xavi Noltenius van Elsbroek was attent, veroverde de bal en schoot hem zuiver in de touwen: 2-1. De spanning in de wedstrijd was terug en ook het geloof bij Van Nispen om toch een goed resultaat te behalen. Van Nispen ging achterin één op één spelen en Zwanenburg kreeg het moeilijk. De gelijkmaker bleef uit en Van Nispen kreeg vlak voor tijd de deksel op de neus. Met een simpele schuiver gooide Joshua von Mauw de wedstrijd in het slot. Zondag speelt Van Nispen haar laatste thuiswedstrijd van dit kalender jaar thuis tegen FC Aalsmeer. Na afloop is er een veiling en wordt het feest met zanger Alex.

Nu stemmen op favoriete sportmensen

sportverkiezingen n De jury had het de afgelopen weken pittig met het beoordelen van de meer dan 100 sportnominaties die de afgelopen maanden zijn binnengekomen. Ontzettend veel mooie sporters zijn aangedragen en de waardering vanuit de organisatie is groot voor alle inzendingen.

De jury is eruit en de top drie genomineerde sporters per categorie zijn bekend. Vanaf nu kan op www.sportverkiezingennoordwijk.nl gestemd worden op de ultieme sportfavoriet.

De genomineerden zijn:

Sportteam: Noordwijk MB1; VV Noordwijk Heren 1; Judoteam Bollenstreek.
Sportman: Kevin Langeree; Robert Hendriks; Martijn Smak.
Sportvrouw: Marit Huiberts; Jalou Langeree; Ria Duivenvoorden.
Sporttalent: Eloise de Mooij; Jonna van de Velde; Floor van der Linden.
Sportvrijwilliger: Tino de Groot; Carola van Hunnik; Johan Zagers

Sportinitiatief

Mocht je op de avond van de Sportverkiezingen Noordwijk het podium willen pakken voor jouw sportinitiatief dan kan dat. Mail deze naar info@sportverkiezingennoordwijk.nl en de organisatie neemt zo snel mogelijk contact met jou op.

De uitslag van de stemronde wordt op zondag 9 februari 2020 vanaf 19.00 uur tijdens de Sportverkiezingen Noordwijk in het Leeuwenhorst in Noordwijkerhout bekend gemaakt. Het is een gratis evenement waar iedereen welkom is.

Via social media (Facebook en Instagram), de website (www.sportverkiezingennoordwijk.nl) en de digitale nieuwsbrief kan men helemaal op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website of via info@sportverkiezingennoordwijk.nl

V.v. Noordwijk kansloos in Spakenburg: 4-2

Maikel de Harder van IJsselmeervogels in duel met Sander Bosma. | Foto: OrangePictures Foto: Arnold Verkade

n Voorlaatste wedstrijd voor de winterstop teleurstellend

Voetbal n De realiteit na afloop van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels gaf aan dat Noordwijk steeds kwetsbaarder wordt. In Spakenburg kon er in de eerste helft nauwelijks kansen worden gecreëerd . En de hoop die nog even gloorde nadat Emiel Wendt de 3-2 op het scorebord bleek ijdel. De uiteindelijke 4-2 nederlaag was dan ook volkomen terecht.

Noordwijk begon feitelijk met een 1-0 achterstand op de Westmaas. Een onhandige actie van Achefay op het middenveld luidde een snelle tegenstoot met bijbehorende treffer op. De Vogels oogden sterk en behielden hierna het initiatief. En produceerde geheel in lijn met de wedstrijd na ruim twintig minuten ook de tweede treffer.

V.v. Noordwijk leek kansloos en het was dan ook nog voor rust dat er een 3-0 achterstand op het scorebord kwam. Technisch en tactisch schoten de roodwitten, die overigens voor deze keer in het blauw speelden, simpelweg tekort. De vraag was of de technische staf tijdens de thee een oplossing zou kunnen bedenken om een ommekeer te realiseren

Na de rust verving Kees Zethof Roshanali en Achefay door Westdijk en Waandels. Een opportunistisch bedenksel gericht op het maken van de nodige doelpunten. Het duo stond na twintig minuten in de tweede helft, wel via-via, aan de basis van een eerste tegentreffer: 3-1.

Niet dat het spel zo fraai was maar de hoop keerde bij een klein deel van meegereisde supporters wel terug. En toen een kleine tien minuten later Emiel Wendt geheel onverwacht de 3-2 wist te maken leek er toch nog een stunt in het verschiet. Maar uiteindelijk bleek dat nauwelijks realistisch te noemen. Want de Vogels waren en bleven de betere ploeg. En de ver in blessuretijd gemaakte 4-2 gaf maar schamel uitdrukking aan de krachtsverhoudingen die er deze middag op het veld werden getoond.

Zaterdag ontvangt Noordwijk het jeugdig team van FC Volendam. Na een lange reeks van nederlagen wonnen zij met een klinkende 5-0 van Jong Sparta. Maar het team is volgens de statistieken verdedigen zeer kwetsbaar.

Noordwijk, inmiddels met een doelsaldo van dertig voor en dertig tegen, staat op een elfde plaats met 19 punten. Om vooralsnog uit de onderste regionen vandaan te blijven is winnen van Jong FC Volendam wel erg nuttig. Misschien een mooie gelegenheid om met een goed gevoel de winterstop in te gaan en via een geslaagd trainingskamp, de sterke kanten en doen waar je goed in bent, weer nieuw leven in te blazen.

Opnieuw geen winst voor mat SJC

De watervlugge Lucas Coopmans werd al voor rust door trainer Wolf ingezet. | Foto: J. Oskam

Voetbal n Er zit bij SJC behoorlijk de klad in. De prestaties houden inmiddels gelijke tred met de treurige omstandigheden van de entourage aan de Lageweg. Ook in de thuiswedstrijd tegen het Leidschendamse RKAVV kon geen opgaande lijn worden vastgesteld. Het inbrengen al voor rust van de jonge en razendsnelle Lucas Coopmans toonde aan dat Florian Wolf weliswaar over een zeer brede selectie beschikt maar ook dat zijn collectief niet meer voor aansprekende resultaten weet te zorgen.

SJC begon met Roy Haasnoot in het doel omdat Björn Haggerty een vrij ernstige liesblessure heeft opgelopen. En de jonge doelman begon zeer ongelukkig omdat hij, bij een beoogde verre trap in de 5e minuut, pardoes tegen een tegenstander aan schoot. Waarna de bal achter hem in het net caramboleerde: 0-1.
Hierna ontspon zich nauwelijks een echte wedstrijd. SJC speelde mat en leek aangeslagen. En de verwachtte 0-2 viel ruim 10 minuten later. Omdat verdedigers simpel voorbij werden gelopen en de noodzakelijke rugdekking ontbrak.

SJC lijkt niet meer op de zelfverzekerde ploeg waarmee de competitie werd gestart. In de spits oogde Wesley Haasnoot wanhopig omdat hij nauwelijks bespeelbare ballen kreeg toebedeeld. De treinsnelle linkervleugel van RKAVV bezorgde de verdediging van SJC handen vol werk. Reden voor trainer Wolf om al ver voor rust de eveneens snelle Lucas Coopmans in te brengen. Dat zorgde aanvankelijk voor meer lucht en voor enkele tegenaanvallen.

Eerst was het Coopmans zelf die op rechts gevaarlijk ogend door kwam. Even later kwamen over links ook kansen. Eerst via Jordy Groot en even later ook via Mostava Frederik werd de verdediging van RKAVV op de proef gesteld. Maar het net kon helaas niet worden gevonden. Ook een vrije schop van zo'n 35 meter, van Timo Ruigrok, vloog over het doel.

Na rust hoopten de supporters op een ander SJC. Maar ook in de 2e helft was van collectieve passie en strijdlust geen sprake. Ook de spelhervattingen brachten geen grote voordelen in de vorm doelpunten. Af en toe deden zich wel kleine mogelijkheden voor en verdedigend werd RKAVV beter aan banden gelegd.

De grootste mogelijkheid voor SJC leek de vrije trap op 12 meter, na een door de keeper verkeerd beoordeelde terugspeelbal. Maar ook dit leverde niets op. Aanvallend kwam SJC nauwelijks verder dan de bal regelrecht richting de spitsen. Men zag geen kans om de bal in de ruimte achter de verdediging neer te leggen om daarbij de snelheid van de spitsen uit te buiten. Waardoor de verdediging van RKAVV dan ook vrij makkelijk overeind bleef.

Met nog 20 minuten te gaan kwam voor SJC de genadeklap. Aanvaller Coopmans , ver terug in het strafschopgebied, ging verdedigend in de fout. De toegekende penalty werd feilloos verzilverd: 0-3. Hierna kabbelde de wedstrijd, zonder dat hij nog boeiend kon zijn, naar een einde.


SJC lijkt te snakken naar de winterstop maar eerst moet nog de verre reis naar Meppel worden ondernomen. Om daar zondag te trachten het laaggeplaatste MSC aan de zegekar te binden.

Blue Monday-loop

loopevenement n Op 20 januari is het weer Blue Monday, zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. Ook dit jaar organiseert SocialRunteam GGz Rivierduinen, samen met atletiekvereniging NSL, een loop om aandacht vragen voor depressie. Daarnaast wil men geld ophalen ter ondersteuning van activiteiten voor mensen die ermee te maken hebben en om psychische problemen te voorkomen.

Er wordt hardlopen omdat men het heel graag doet, en omdat bewezen is dat bewegen, dus ook hardlopen, depressieve klachten kan verminderen. Er bestaat zelfs een speciale 'running therapy'. Het buiten zijn, in de natuur, en het contact met andere hardlopers kan helpen om je hoofd leeg te maken en je goed te voelen. Dat is goed voor iedereen.
Er is een leuke route uitgezet in de duinen in de directe omgeving van Noordwijkerhout, de thuisbasis van Noordwijkerhoutse Strandlopers. Deze route (7,6 km) is wandelend of hardlopend af te leggen.

Omdat vorig jaar bleek dat maandag voor veel mensen een lastige dag is om mee te kunnen doen, is er nu voor gekozen er een Blue Sundayrun van te maken, op 26 januari. Men is op die dag vanaf 13.30 uur welkom bij Cooling Duin, het clubhuis van de NSL. De loop begint om 14.00 uur.

21 / 22

NOORDWIJK

11 december
• Kerstconcert door Schola Gregoriana; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 20.00 – 21.00 uur. Entree € 10,00.

12 december
• DYLANS Comedy Dinnershow; DYLANS Restaurant – Bar – Lounge, Oude Zeeweg 63. Tijd: 18.30 – 23.00 uur. Entree € 54,50 (incl. 3-gangen diner).

13 december
• Met Leonard Cohen naar het licht; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 uur. Entree € 5,00.
• Kerstverhaal "Overhoop"; Maria ter Zeekerk, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 20.00 uur. Entree 10,00
• Callas, Kennedy, Onassis – Een muzikale Vete; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 22,50.


14 december
• Hoogste Levende Muzikale Kerststal van Nederland; Toren Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 12.00 – 17.00 uur. Entree € 4,00 (volwassenen) en € 2,50 (kinderen).
• Meet & Greet Ronald Giphart; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis.
• XMAS Beat Club – Alexander Beat Club; Alexander Beach Club, Kon. Wilhelmina Boulevard. Tijd: 20.30 – 01.00 uur. Entree: vanaf € 15,00.


15 december
• Kerstmarkt Kerkstraat; Kerkstraat e.o. Tijd: 12.00 – 17.00 uur. Entree gratis.
• 15e Muzikale Kerstwandeling Noordwijk-Binnen; Vereniging de Oude Dorpskern, Lindenplein & Voorstraat. Tijd: 13.00 uur Openingsconcert in RK St. Jeroenskerk, Van Limburg Stirumstraat; vanaf 14.00 uur start muzikale kerstwandeling. Deelname € 10,00 (volwassenen) € 5,00 (kinderen t/m 12 jaar) incl. consumptiebon. Kaartverkoop vanaf 29 november bij Bruna-winkels in Noordwijk aan Zee, Noordwijk-Binnen en Noordwijkerhout.
• Klamuze – Camiel Boomsma & Club Classique; Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 14.00 – 17.00 uur. Entree € 35,00 (incl koffie vooraf en consumptie tijdens de pauze en parkeren)
• Double trouble live; Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103. Tijd: 15.30 uur. Entree gratis.

ERHOUT / DE ZILK

11 december
• Boeren Kerstmarkt, sfeervolle markt van 12.30 tot 18.00 uur bij Äppeltje-Eitje"( Hafakker ), de toegang is gratis.
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.

12 december
• Koffie+ bijeenkomst, thema ochtend van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek, Herenweg 2, de toegang is vrij!

13 augustus
• Lezing "licht in de duisternis, met muziek en poezie van Leonard Cohen, om 19.30 uur in de St. Victorkerk, de toegang is vrij!
• Tiroler Glamour Bingo, nu nog leuker, nog gekker vanaf 20.00 uur in de VVSB kantine, aanmelden bij Heidi: 06 42848139.
• NoordwijkerHOUSE, housepary met dj's bij Feestcafe Madero, Zeestraat om 21.00 uur, de toegang is vrij!

14 december
• VVSB – Harkemase Boys, voetbalwedstrijd in de 3e divisie om 15.30 uur op sportpark de Boekhorst
• VVSB Kerstveiling, verrassende kavels, uniek aanbod, vanaf 18.30 uur in de VVSB kantine, de toegang is vrij!
• Kerstconcert "OverHoop", klassiek kerstverhaal m.m.v. de Sjaan, koor Elan en toneelver. Louis Bouwmeester, om 20.00 uur in de Schelft, kaarten € 10.00 verkrijgbaar in de VVV winkel.

15 december
• Chrismas Ride, Solex Tour met Kerstmannen door de Bollenstreek, vertrek om 11.30 uur vanaf St(r)andplaats Nederzandt, Langevelderslag
• Akoestisch Open Podium, met vele muziekstijlen, vanaf 15.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, de toegang is vrij!


NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 13 december

WZC Groot Hoogwaak

19.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA

Zondag 15 december

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA

Buurtkerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater, HA

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater, DHA

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds. A. Christ

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 15 december

10.00 uur: ds. J. Maliepaard, viering HA

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 11 december

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 13 december

WZC Jeroen

15.00 uur: Oec. adventsviering, pastoor Blokland en dhr. D. Barnhoorn

Zaterdag 14 december

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Ionaviering

Zondag 15 december

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Woord en Communieviering, B. Prins

Dinsdag 17 december

Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 15 december

10.00 uur: dhr. H. Hamoen

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 15 december

10.00 uur: ds. J. Leeffers, Weert

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

zaterdag 14 december

19.00 uur: Pastor M. Straathof, eucharistieviering met Dameskoor

St. Victorkerk

Zondag 15 december

10.00 uur: Pastor P. Owel / Diaken J. Lamberts

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 15 december

11.00 uur: Pastor Van Eijk

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 15 december samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 49: KROONGETUIGE

De winnaar: Winnie Rusman