Noordwijkerhouts Weekblad

17 september 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 17 september 2019


Het Zilt gestart met tijdcapsule

Vader en dochter doen tekening in de tijdcapsule. | Foto: Piet de Boer.

nieuwbouw n Een zestal kinderen lieten hun tekeningen in de buis glijden bij het officiële begin van de werkzaamheden aan de wijk het Zilt. De eerste palen zijn geslagen en de eerste twaalf casco's neergezet. De buis wordt water- en luchtdicht afgesloten en in een kuil gelegd. Drie jongens en wethouder Henri de Jong bedekten de koker door er zand overheen te scheppen. Symbolisch zijn hiermee de werkzaamheden begonnen. Alle toekomstige bewoners van het Zilt waren uitgenodigd om donderdag aanwezig te zijn. (Lees verder op pagina 7)

Een ijscokar zorgde voor heerlijk ijs waarvan volop gebruik werd gemaakt op donderdagmiddag 12 september. Opluchting is er ook dat het Zilt nog niet door de Co2 regels voor nieuwbouw getroffen lijkt te worden.

Metselaar komt snel

De eerste twaalf woningen zijn bijna wind- en waterdicht en de metselaars gaan een dezer dagen met de buitenmuren beginnen vertelde de aannemer Jaap van Rijn. De eerste bewoners krijgen volgens hem in het tweede kwart van 2020 (april-juni) de sleutels. Dat geldt ook voor de twee-onder-een-kap woningen. De kopers van deze huzen zien alleen hun betonnen vloer liggen, Wanden plafonds en daken staan nog op de vrachtwagens of in de fabriek. Kopers Anniek en Remy nemen een ijsje en kijken naar hun aanstaande woonplek. De vloer ligt lichtgrijs te blakeren in de zon. Ze zijn heel blij dat de werkzaamheden zijn begonnen. Een ander echtpaar kijkt naar de betonnen prefab huizen aan de Sportlaan. Daar komt hun woning. Ze willen dolgraag binnen kijken, maar worden door Van Rijnbouw gewaarschuwd. Daar wordt gewerkt. U kunt nu niet naar binnen. U krijgt later veel gelegenheid om dat te doen. Wethouder De Jong benadrukt dat deze woningbouw heel belangrijk is voor de Zilkse gemeenschap. Die krijgen er weer bewoners bij. ''Belangrijk om de Zilk vitaal te houden.''

Tijdcapsule

Vervolgens werd de tijdcapsule met tekeningen gevuld en in een diepe kuil gelegd. De bedoeling is dat na vijftig of honderd jaar de kunststof capsule boven de grond komt en Zilkers kunnen zien en lezen over het ontstaan van deze nieuwe wijk bij het dorp De Zilk. De jeugdige tekenaars assisteerden wethouder Henri de Jong met het toedekken van de tijdcapsule. De bewoners konden daarna in de Duinpan verder met elkaar kennis maken. En de hoge kraan tilde opnieuw een wand van de vrachtwagen.

Toekomstige bewoners helpen henri de Jong de capsule te begraven (foto Piet de Boer)

Nieuwe voorzitter tonveelvereniging ODI

wissel n Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Toneelvereniging ODI legde Sebastiaan Duivenvoorde zijn taak als voorzitter neer. Hij heeft zeven jaar in het bestuur gezeten waarvan drie jaar als voorzitter.

Zijn sterke kant is mensen bij elkaar brengen en dingen oplossen.

Hij heeft de ingeslagen weg van toenadering zoeken tot andere toneelverenigingen (o.a HTIOS) voortgezet, gezorgd dat de financiële positie van ODI goed bleef en steeds mogelijkheden onderzocht om nieuwe leden voor ODI te werven.

Zelf zegt hij een leuke tijd te hebben gehad met een fijn bestuur. Hij gaf aan ODI een warme vereniging te vinden en hij heeft veel steun gehad van de leden.

Soms was het bewaken van de continuïteit wat lastig door bestuurswisselingen. Sebastiaan gaat zich nu meer richten op de lokale politiek. Hij is commissielid van het CDA in de gemeente Noordwijk.

ODI is blij met de komst van opvolgster Adry Beugelsdijk uit Noordwijk. Ze heeft er zin in om het bestuur te versterken als voorzitster.

Beugelsdijk is afgestudeerd Antropoloog. Naast haar werk is ze coördinator van SchuldHulpMaatjes in Noordwijk.

Ze heeft geen verstand van toneelspelen, maar des te meer van besturen en coördineren.

Altesa op Binnenhof voor Prinsjesdag

Dezilk n Ieder jaar wordt op de zondag voor Prinsjesdag in Den Haag de generale repetitie voor de derde dinsdag in September gehouden. Drumfanfare Altesa oefende ook dit jaar weer mee, dit keer op het Binnenhof.

Tijdens deze repetitie worden alle bewegingen met de koetsen en escortes van paarden met ruiters tot in de puntjes geoefend. Belangrijk daarbij is dat er ook muziekkorpsen spelen om de paarden te laten wennen aan de muziek. Hiervoor nodigt men burgerkorpsen uit. Op Prinsjesdag zelf, spelen de militaire korpsen. Het blijft een unieke ervaring om aan deze repetitie te mogen mee werken. Zondag vertrok Altesa naar de Koninklijke stallen in Den Haag, waar zij samen met collega drumfanfare Vios uit Zoeterwoude de laatste instructies kregen.

| Foto: Ina Verblaauw

Akkoord voor sport

Zet sport in voor meer doelen

Halve ton naar space

Sloop

Duinrand

begonnen

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes

Het Zilt officieel van start

Toekomstige bewoners helpen wethouder De Jong de capsule te begraven. (Foto: Piet de Boer.

DeZilk n (vervolg van de voorpagina) Onder de aanwezigen heerste ook opluchting over het feit dat het Zilt nog niet door de CO2 regels voor nieuwbouw getroffen lijkt te worden.

Door Piet de Boer

De eerste twaalf woningen zijn bijna wind- en waterdicht en de metselaars gaan een dezer dagen met de buitenmuren beginnen vertelde aannemer Jaap van Rijn. De eerste bewoners krijgen volgens hem in het tweede kwart van 2020 (april-juni) de sleutels. Dat geldt ook voor de twee-onder-een-kap woningen. De kopers van deze huizen zien alleen hun betonnen vloer liggen, Wanden plafonds en daken staan nog op de vrachtwagens of in de fabriek. Kopers Anniek en Remy kijken naar hun aanstaande woonplek. De vloer ligt lichtgrijs te blaken in de zon. Ze zijn heel blij dat de werkzaamheden zijn begonnen. Een ander echtpaar kijkt naar de betonnen prefab huizen aan de Sportlaan. Daar komt hun woning. Ze willen dolgraag binnen kijken, maar worden door Van Rijnbouw gewaarschuwd: daar wordt gewerkt, u kunt nu niet naar binnen. Wethouder De Jong benadrukt dat deze woningbouw heel belangrijk is voor de Zilkse gemeenschap. Die krijgen er weer bewoners bij. Vervolgens werd de tijdcapsule met tekeningen gevuld en in een diepe kuil gelegd. De bedoeling is dat na vijftig of honderd jaar de kunststof capsule boven de grond komt en Zilkers kunnen zien en lezen over het ontstaan van deze nieuwe wijk bij het dorp De Zilk. De jeugdige tekenaars assisteerden De Jong met het toedekken van de tijdcapsule.

Buuv ziet monumenten in de sauna

Noordwijkerhout n Plekken van Plezier is een moeilijk thema voor monumenten en monumentenzorg. Wanneer wordt een gebouw neergezet voor plezier? En wanneer wordt een pleziergebouw een monument?

Door Piet de Boer

Café van der Geest staat als enige duidelijke plezierplaats op de monumentenlijst van dit jaar. Op de plezierplek van de kermis staat nu niets meer. Het is wel een plek van plezier maar zonder gebouw of monument. Toch wist het Comité Open Monumentendag dit jaar een aantrekkelijk programma samen te stellen voor Noordwijkerhout en De Zilk. Prins Blackjacken prinses Red Velvet hesen de vlag voor de start van Open Monumenten Dag 2019.

''Het is echt een feest om hier te mogen openen'', zegt Sylvia Steenbakker in de trouwzaal van het raadhuis van Noordwijkerhout. Het thema is 'plekken van plezier'. Deze dag wordt georganiseerd door een comité bestaande uit NoVaTo, Genootschap Oud de Zilk, Vereniging Dorpsbehoud en de gemeente. In de trouwzaal liggen ter illustratie enkele trouwboekjes en is er een rondleiding door het gebouw.

Veelal is plezier niet de belangrijkste functie een Rijks of Gemeentelijk monument. In Noordwijkerhout is plezier vaak verbonden met een openbare plek. Het carnaval, de kermis zijn grote feesten, maar niet onlosmakelijk verbonden aan een monumentaal gebouw. Daarentegen hebben alle monumenten ooit een feest meegemaakt. Zijn er vroeger maar ook nu nog in monumenten feestelijke gebeurtenissen. Niet alleen bij Van der Geest maar bij voorbeeld ook in het raadhuis. In de Witte kerk viert men ook trouwerijen, wordt er gedoopt en zijn er vieringen.

Plekken van plezier

Desalniettemin moest het Comité creatief op zoek naar Plekken van Plezier in Noordwijkerhout en De Zilk. De Buuv die de Monumentendag opende had weinig moeite met de connectie plezier en monumenten. Monumenten-plezier beleefde zij onder andere in de sauna. In Noordwijkerhout en De Zilk is geen officiële sauna, maar toch. Tijdens haar bezoek ziet ze de monumenten aan zich voorbij komen. Mensen als monumenten. De ouderdom is aan de lijven te zien, merkte Buuv op. Vrouwen krijgen hangborsten en mannen hebben een klokkenspel waar de klokken lager hangen dan het koordje. Monumenten zijn vormen van verval, voor de tonnenprosser.

De commissie Open monumentendag verzamelde toch elf monumenten in goede staat verbonden met plezier. De kapellen van de Sint Bavo en Sancta Maria horen daar ook bij. Daar vonden in het verleden eucharistievieringen plaats. Religie en het geloof gaven de cliënten troost, zegt mevrouw Brouwer. Haar man Klaas was de laatste koster van de kapel bij Sancta Maria. Veel beelden en kleur zijn verdwenen. De sfeer is nu met de witte muren en simpele glas-in-lood-ramen vooral sober. Het spijt haar. De vieringen toen waren warm, zegt ze. De kapel is nu wel in trek. We hebben meer dan tweehonderd bezoekrs geteld zegt Sylvia Steenbakker van het comité.

Sloop Duinrand Hafakker

Herman, oud-inwoner van de Duinrand, mag de 'sloopapparatuur' even gebruiken. | Foto: Wendy Plug

Noordwijkerhout n Raamwerk heeft, op dinsdag 10 september, de start van de sloop van Duinrand 24-46 ingeluid. Dit heuglijke feit vierde Raamwerk met cliënten en medewerkers onder het genot van een heerlijk taartje. Twee oud-bewoners van Duinrand mochten zelfs even achter de hekken bij de kraangrijper kijken om de sloop van dichtbij te aanschouwen.

In plaats van de oude woningen komt een nieuw wooncomplex met vier groepen van acht wooneenheden (32 appartementen). De appartementen zijn bestemd voor cliënten van Raamwerk die momenteel elders wonen en waarvan de huisvesting niet meer voldoet aan eisen die hieraan vanuit het huidige gebruik worden gesteld.

De nieuwbouw voorziet straks in moderne appartementen met elk een eigen badkamer en is geheel rolstoeltoegankelijk en -doorgankelijk. De verdieping is ook per lift te bereiken. Ook voorziet Raamwerk het gebouw van een installatie voor verwarmen en koelen die is aangesloten op een duurzaam en energiezuinig systeem van warmte-koude-opslag in de bodem.

Nadat de bestaande huisvesting is gesloopt, wordt gestart met het grondwerk en aansluitend het aanbrengen van een strokenfundering op vaste grondslag. Hiertoe hoeven geen palen te worden geheid of geboord. Vervolgens wordt de begane grondvloer aangebracht en vindt de ruw- en afbouw plaats.

Naar verwachting wordt de nieuwbouw in de zomer van 2020 opgeleverd. Omwonenden zijn middels een informatiebijeenkomst geïnformeerd.

De Sjaan houdt een open dag

Noordwijkerhout n Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc houdt tijdens Nationale Sportweek een open dag.

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek kan heel Nederland zien dat iedereen kan genieten van sport en Cultuur en beweging. Want sport en cultuur verbindt en levert mooie vriendschappen op. Kortom: 'samenspel doet iets met je'. Dat is dan ook het thema van de NOC*NSF Nationale Sportweek dit jaar.

Ook een keer op een saxofoon blazen, roffelen op een drumstel of een van de vele andere muziekinstrumenten uitproberen? Kom dan naar de Open Dag van Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc op zondag 22 September van 11.00 tot 15.00 uur in Verenigingsgebouw de Parade aan de Van der weijdenlaan 2a in Noordwijkerhout (naast scouting Bronsgeest).

Kom alles te weten over onze vereniging; van proeflessen, muziekles, Het opleidingstraject Sjaan Kids, spelen in een orkest, Majorette en Twirl tot de diverse jeugdactiviteiten zoals het jeugdkamp. Doe mee met de speurtocht of kleurwedstrijd en win mooie cadeaubonnen van Suzanne's feestshop.Het is ook mogelijk om te luisteren en kijken naar de (jonge) topmuzikanten en mooie shows van de majorette van 11.00 tot 15.00 uur

Minister De Jonge bezoekt Topaz Munnekeweij

Noordwijkerhout n Een jaar geleden ging in de regio Leiden de vernieuwende praktijk-leerroute Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® (RVWO) van start. Vorige week bracht minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid een werkbezoek aan woonzorgcentrum Topaz, locatie Munnekeweij om te horen wat er in het afgelopen jaar veranderd is, dankzij RVWO.

Het afgelopen jaar zijn zo'n honderd mbo- en hbo-studenten begonnen aan hun opleiding. De eerste ervaringen lijken positief; hoewel nog niet alles perfect loopt. In september ontvangen de eerste studenten hun diploma. En in oktober gaat alweer een volgende groep van start.
De minister was benieuwd naar de ervaringen. Onder leiding van Mieke Hollander, initiatiefnemer van RVWO, ging de minister in gesprek met studenten, betrokken medewerkers van de drie zorgorganisaties en de voorzitter van de cliëntenraad van Munnekeweij. Vervolgens bezocht de minister twee bewoners van Munnekeweij om te horen wat zij dagelijks merken van de nieuwe manier van opleiden.

De Jonge kreeg ook het eerste exemplaar aangeboden van de publicatie 'Radicale vernieuwing zorgonderwijs', een initiatief uit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. De organisaties die betrokken zijn bij RVWO zijn trots dat hun verhaal hierin is opgetekend. In de publicatie zijn ook antwoorden te vinden op de vragen die tijdens het werkbezoek van de minister centraal stonden. De publicatie is gratis te lezen via www.radicalevernieuwing.nl.

Renovatie Sportpark Lageweg gaat in de papieren lopen

BAM moet de opdracht krijgen om de noodhuisvesting van SJC te vervangen. | Foto: WS

Sjc n Het college van B&W stelt voor om aan het bouwbedrijf BAM opdracht te verlenen om de plannen tot herbouw van sporthal en verenigingsruimtes bij SJC uit te voeren.

Dit voorstel gaat over een totaal van € 5.191.875. Er is al een beschikbare projectdekking in het investeringsplan van € 2.829.000, maar er is aanvullend meer nodig en daarvoor zal de raad akkoord dienen te gaan met nog eens € 2.362875 extra voor aanvullende projectkosten inclusief kapitaallasten. In het voorstel wordt niet uitgeweid over de onderbouwing van de benodigde dekking. Het college heeft in juli het besluit al genomen om dit als 'geheim' aan te merken. Dat betekent dat alleen voor de raadsleden een uitvoerige omschrijving beschikbaar is via de griffie, waarbij er bij het schenden van de geheimhouding de raadsleden een zware straf boven het hoofd hangt.

Het project Sportpark SJC werd als een Europese openbare inschrijving in de markt geplaatst. Daaruit bleek dat er geen interesse bestond. Daarop werd een onderhandelingsprocedure gestart waaraan drie aannemers hebben deelgenomen. Op basis van de oorspronkelijke gunningcriteria werd Bam Bouw en Techniek - regio Zuidwest door het college geselecteerd als winnende aannemer. De totale investering van de gehele renovatie van het sportpark zijn nu al gesteld op niet minder dan € 14.400.000.


Risico's

In het voorstel staat te lezen dat dan kan worden gestart met de bouw van de nieuwe accommodatie op het sportpark aan de Lageweg. Het gunnen aan de Bam Bouw en Techniek is echter nadrukkelijk een zaak van de gemeenteraad, omdat een amendement van D66, wat daartoe opriep, werd aangenomen.

Inmiddels zijn er grote risico's opgedoken. Zo is er bijvoorbeeld twijfel over de mogelijkheid om bij de belastingdienst de BTW terug te kunnen vorderen. Bovendien gaat het borgen van de veiligheid tijdens de bouw voor de gebruikers, met name de vereniging en de scholen,waarschijnlijk extra geld kosten. Bovendien is op dit moment niet duidelijk wanneer de bouwvergunning alsnog wordt afgegeven.

In het voorstel wordt duidelijk gemaakt dat indien de gemeenteraad instemt met deze voorstellen er in beginsel dus kan worden gestart met de bouw van de nieuwe accommodatie. Wel mits hiervoor de vereiste bouwvergunning wordt verleend.

Jaarlijks € 50.000 om Noordwijk te profileren als ruimtevaartgemeente

| Foto: Wikipedia Foto: Cor de Mooy

space n Het college ziet veel heil in een verdere profilering van Noordwijk als ruimtevaartgemeente .De gedachte is dat dit bijdraagt aan het creëren van een positief imago, waardoor provinciale en landelijke overheden, instellingen en bedrijven beslissingen gaan nemen ten gunste van de verdere versterking van het Nederlandse ruimtevaartcluster.

Het college hoopt met name op meer aandacht voor de Noordwijkse infrastructuur. Daarom is er het voorstel om hier ter plaatse te beginnen om nog voor 2019 een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor een zogenaamd profileringbudget Space. Volgens het college is er behoefte aan structureel budget om spacegerelateerde activiteiten en evenementen blijvend te ondersteunen. Men komt tot deze conclusie na evaluatie van de incidentele ondersteuning van het Space Summer Program van de International Space University in 2018 en de uitreiking van de Noordwijkse ruimtevaartprijs in 2017 en 2018.

Noordwijk staat, mede door dit soort initiatieven, meer en meer op de kaart als dé ruimtevaart gemeente van Nederland. Naast de intensieve ondersteuning van de economische ontwikkeling door de regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk zou er dus grote behoefte zijn aan verdere profilering van Noordwijk als ruimtevaart gemeente. Niet alleen bij het grote publiek dat de evenementen komt bezoeken. Maar zeker ook voor het interesseren van diverse specifieke doelgroepen zoals studenten. De gemeenteraad moet beslissen of dit een aanvaardbaar voorstel betreft.

Cynthia Maan voor GroenLinks in de Raad

Cynthia Maan neemt zitting in de gemeenteraad voor GroenLinks. | Foto: WS

Wissel n Deze week lazen we een opmerkelijke mededeling op de website van de gemeente Noordwijk. Daar is te lezen dat de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van leden van de gemeenteraad mevrouw Fles benoemd verklaart als lid van de gemeenteraad wegens het openvallen van de plek van S. van Berkum.

Opmerkelijk omdat lijsttrekker van Groen Links mevrouw Fles al eerder had aangegeven alleen beschikbaar te zijn voor een baan als wethouder. En het reglement maakt duidelijk dat kandidaten die de voorzitter van het centraal stembureau al hebben laten weten niet benoemd te willen worden ook niet worden benoemd.
Navraag hierover bij de huidige fractievoorzitter levert de bevestiging op dat mevrouw Fles geen lid wil worden van de gemeenteraad. Ook kandidaten die allereerst recht hebben op de zetel, te weten Maurice Knijnenburg en Ton Hoffmans, ontbreekt de wil om plaats te nemen in de gemeenteraad. Daardoor valt er een plekje vrij voor commissielid Cynthia Maan. Zij woont pas 3 jaar in Noordwijk en is gepromoveerd als klimaatwetenschapper. De stap naar de lokale dorpspolitiek ziet zij als een logisch middel om te blijven streven naar verwezenlijking van groene idealen. Ze vind dat onze gemeente een voorbeeldrol moet gaan vervullen in de wereldwijde strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. Haar persoonlijke trefwoorden zijn idealistisch, verandering, samenwerken en denken in oplossingen.
Koppel verklaart blij te zijn met haar kandidaatschap en ziet uit naar de samenwerking met deze nieuwkomer op gemeentelijk bestuurlijk niveau. Op 24 september zal haar officiële installatie plaatsvinden waarna Ton Hoffmans de opengevallen plek als commissielid gaat invullen.

Volkshuisvesting

Deze week brak CDA-fractievoorzitter Heerma in Buitenhof een lans voor gemeenschapszin in Nederland. Ook ik zie de noodzaak dat de, zich als de Japanse Duizendknoop ontwikkelende, individualisering een halt toegeroepen dient te worden.

Natuurlijk moeten we de eigentijdse argumenten niet negeren en natuurlijk heeft de opvatting 'laat de markt zijn werk doen' ook zijn voordelen. Men moet in het nastreven van individuele belangen zeker ruimte houden voor gemeenschapszin. Helaas kon ik er niet bij zijn, maar de Noordwijkse sport lijkt het wel te hebben begrepen. Er werd een eerste stap gezet naar een lokaal sportakkoord, waarbij het algemeen belang van sportief bewegen voor jong en oud door sportclubs wordt gepromoot, los van de clubactiviteiten en ledenwerving.

Wat minder enthousiast ben ik over het feit dat hierbij weer een geldverslindende buitenstaander is aangetrokken als onafhankelijk informateur. Zelfs een man die ooit van de gemeente Voorschoten te horen kreeg 'dat-ie de boel belazerd had', las ik een oud artikel in 'de Sleutelstad'. Overigens, in mijn tijd zou zo'n lokale informatie gewoon zijn uitgevoerd door Sportraad Noordwijk. Daarin was toen voldoende deskundigheid aanwezig om de lokale gemeenschap veel geld te besparen. Kennelijk is dit anno 2019 niet meer mogelijk. Of mogelijk niet meer nodig omdat het geld tegen de plinten klotst.

Gemeenschapszin is kennelijk te ouderwets. Individueel belang en resultaat staat bij velen voorop. Zo hebben we ervaren dat de gemeentelijke woningcorporaties ook niet op zoek zijn naar gezamenlijke oplossingen. Ook daar is 'volkshuisvesting' van het lijstje met doelstellingen geschrapt en koos men nadrukkelijk voor de rol van ontwikkelaars die zich een plekje willen veroveren in de woningmarkt.

Genoemde Heerma kaartte dit probleem al landelijk aan, maar ook in onze gemeente heeft dit zeker aandacht nodig. De Noordwijkse politiek moet, zij aan zij met de corporaties, aan de bak. Volkshuisvesting even los zien van winst maken. De schandalige winsten die op bij het ontwikkelen van de wijk Boechorst zijn gemaakt hadden natuurlijk rechtstreeks in het potje van de volkshuisvesting moeten worden gedeponeerd. De verdienmodellen bij WNS en Padua moeten, naast de bedrijfsvoering van deze stichtingen, nodig in een openbare politieke discussie worden blootgelegd. Ten dienste van de Noordwijkse samenleving en voor een transparante discussie met woningzoekenden. Aan de raad om aan iedereen zichtbaar te maken dat de gemaakte keuzes de juiste zijn. Nu een geen partijpolitieke belangen maar samen even gaan voor gemeenschapszin. Even niet het individuele raadslid maar de gemeenteraad. Natuurlijk niet gesteund door dure externen die het toch ook niet weten, maar het heel transparant laten horen van de persoonlijke visie, de individueel wijsheid en de persoonsgebonden kennis van zaken. Ik kijk uit naar zo'n aanpak van volkshuisvesting.

Dahlia's

Iedere teelt heeft zo zijn eigen imago. Waar vroeger de teelt van gladiolen voor de arme man was: lage investering met veel arbeid, zo was die van de dahlia's er een voor het grote gezin.

In het vroege voorjaar worden de moederknollen in de kas "opgelegd" en kon later de hele familie de stekjes ervan plukken. Die werden dan een-voor-een in een bakje met schoon zand geplant om wortel te schieten. Later werden die bakjes in de koude kas gezet om te groeien en af te harden. Vóór de IJsheiligen kon je ze niet buiten planten vanwege nachtvorstgevaar. Dit hele procedé gebeurt nog steeds, zij het dat het nu in Polen gebeurt: goedkope handjes.

De teelt van de knollen in Nederland is redelijk stabiel gebleven en bedraagt ongeveer 350 ha. Goed voor 50 tot 60 miljoen stuks. Opvallend is dat die teelt de laatste jaren grotendeels in de Duin- en Bollenstreek plaatsvindt. Grondsoort, klimaat, grondwaterstand, jonge telers en vooral nieuw élan zijn hier debet aan.

Er wordt de laatste jaren veel veredeld in de dahlia's. Talloze nieuwe soorten zijn al gewonnen. Vaak zijn de eigenschappen toegespitst op het toekomstig gebruik. Lage plantjes voor de kleine tuin tot mega-grote bloemen voor de echte liefhebber. Zelfs de Chinezen hebben zich op de knollenmarkt gemeld. Het is een plant die een warme, zonnige zomer goed doorstaat. Ook als snijbloem blaast de dahlia zijn partijtje mee. Er zijn nu meerdere soorten die de zeven dagen op de vaas halen.

Dahliavelden voor de knol zal je nooit kleurig in bloei zien staan. Die worden regelmatig gemaaid om de plant tot knolgroei te verleiden. Zie je soms een kleurrijk bloemenveld, zoals langs de Oosterduinen. Dan zijn het moederknollen die getest worden op ziekten en soortechtheid. Er middenin kan je bij de dames van FAM Flowerfarm genieten van een drankje of, op afspraak, van een heuse lunch!

Aad van Ruiten

Gemeenten ondertekenen overeenkomst gemeenteberichten

Woensdag 11 september werd de overeenkomst tussen en de gemeenten getekend. | Foto: Sven van der Vlugt

n Uitgeverij Verhagen zet in op de toekomst

gemeenteberichten n Burgemeester Lies Spruit van gemeente Lisse, Carla Breuer van Teylingen en wethouder Sjaak van den Berg van Noordwijk hebben woensdag 11 september gezamenlijk de overeenkomst voor het plaatsen van de gemeenteberichten getekend. Arie van Erk, burgemeester van Hillegom kon hierbij niet aanwezig zijn. Directeur Dirk Bouman tekende namens Uitgeverij Verhagen.

Altesa op het Binnenhof. | Foto: met dank aan Ilse Pennings.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben de publicaties van de gemeenteberichten gezamenlijk Europees aanbesteed. De komende jaren worden de gemeentelijke publicaties wederom gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen van Uitgeverij Verhagen. Uitgeverij Verhagen schreef als enige in op deze aanbesteding. De overeenkomst loopt van de periode 1 september 2019 tot 31 augustus 2021 en kan twee keer met een jaar worden verlengd.

Aandachtspunten

Tijdens de aanbesteding is vooral kritisch gekeken naar de kwaliteit in de verslaggeving en de afhandeling van bezorgklachten. De gemeenten en Uitgeverij Verhagen vinden het belangrijk om ook de komende jaren weer een kwalitatief goede krant te bezorgen bij de inwoners van de gemeenten. "Daar ligt een uitdaging", onderstreepte Dirk Bouman zijn zorg. "Door heel Nederland hebben de verspreiders van huis-aan-huisbladen moeite om de bezorging goed rond te krijgen. Wij doen daar alles aan, maar lopen ook tegen onmogelijkheden aan. De komende tijd richten wij ons via speciale campagnes op nieuwe bezorgers. In onze kranten gaan we open wijken communiceren, zodat nieuwe bezorgers direct zien op welke wijk ze kunnen reageren en inwoners weten dat hun wijk even vacant is. We kijken naar een verdubbeling van de extra afhaalpunten, maar ook naar een betere afhandeling van bezorgklachten. Er wordt een digitaal portal gebouwd, zodat we direct zicht hebben op de klachten. Wie de krant niet heeft ontvangen en dit meldt, krijgt de editie per e-mail toegezonden."

Ontwikkelingen

Uitgeverij Verhagen is volop met ontwikkelingen bezig. "Wij doen er alles aan om te realiseren dat onze inwoners een kwalitatief goed huis-aan-huisblad in de brievenbus krijgen", vervolgt Bouman. "Echter de markt staat wel onder druk. Het is een teken aan de wand dat andere uitgeverijen niet meer meedoen met aanbestedingen van de gemeente. Wij vinden het fijn een bijdrage te kunnen leveren aan de lokale democratie. Dat geldt ook voor online. Alle kranten hebben een eigen website, waarop ook de krant wekelijks staat. We zijn een samenwerking aangegaan met RTV Katwijk, die inmiddels in ons pand is gehuisvest. En gezien het laatste rapport, waarin de Bollenstreek Omroep (BO) dringend geadviseerd wordt samen te werken, hopen we dat zij erbij komen. Op die manier kunnen we meer van elkaars expertise gebruik maken en onze inwoners nog beter bedienen."

Digitale gemeenteberichten

De gemeenten vinden het belangrijk om de inwoners goed op de hoogte te houden van de plannen en gemeentelijk beleid. Naast de gemeenteberichten in de krant zijn de digitale versies ook wekelijks te vinden op de websites van de gemeenten, op alle websites van genoemde lokale kranten en de site van Uitgeverij Verhagen.

Op de foto v.l.n.r. Sjaak van den Berg, wethouder van Noordwijk, Lies Spruit, burgemeester gemeente Lisse, Dirk Bouman directeur Uitgeverij Verhagen en Carla Breuer burgemeester van Teylingen.

Sloop van Duinrand Hafakker is begonnen

Herman geniet met volle teugen van de sloop van uit de kraan. | Foto: PR

Noordwijkerhout n Raamwerk heeft, op dinsdag 10 september, de start van de sloop van Duinrand 24-46 ingeluid. Dit heuglijke feit vierde Raamwerk met cliënten en medewerkers onder het genot van een heerlijk taartje. Twee oud-bewoners van Duinrand mochten zelfs even achter de hekken bij de kraangrijper kijken om de sloop van dichtbij te aanschouwen.

In plaats van de oude woningen komt een nieuw wooncomplex met vier groepen van acht wooneenheden met in totaal 32 appartementen.

De appartementen zijn bestemd voor cliënten van Raamwerk die momenteel elders wonen en waarvan de huisvesting niet meer voldoet aan eisen die hieraan vanuit het huidige gebruik worden gesteld.

De nieuwbouw voorziet straks in moderne appartementen met elk een eigen badkamer en is geheel rolstoeltoegankelijk en -doorgankelijk. De verdieping is ook per lift te bereiken. Ook voorziet Raamwerk het gebouw van een installatie voor verwarmen en koelen die is aangesloten op een duurzaam en energiezuinig systeem van warmte-koude-opslag in de bodem.

Nadat de bestaande huisvesting is gesloopt, zal gestart worden met het grondwerk en aansluitend het aanbrengen van een strokenfundering op vaste grondslag. Hiertoe hoeven geen palen te worden geheid of geboord. Vervolgens zal de begane grondvloer worden aangebracht en de ruwbouw en afbouw gaan plaatsvinden.

Naar verwachting zal de nieuwbouw in de zomer van 2020 opgeleverd worden. Omwonenden zijn middels een informatiebijeenkomst geïnformeerd.

Drumfanfare Altesa repeteert op Binnenhof voor Prinsjesdag

DeZilk n Gezamenlijk liepen ze richting paleis Noordeinde. Bij het paleis aangekomen splitsten de twee fanfares zich, Altesa mocht dit jaar door naar het Binnenhof. Op het Binnenhof werd de aankomst en het vertrek van de koetsen van de koninklijke familie geoefend.

Zodra het achtspan van de Koning en de Koningin stil stond voor het paleis, moest Altesa met flink volume spelen. De goed getrainde paarden reageerden amper! Na de officiële repetitie volgden er nog een aantal muzikale nummers voor de gasten van de Koninklijke stallen. Deze maand zit vol met optredens en repetities: donderdag 19 september start de lotenverkoop. Inwoners van De Zilk kunnen deze avond de leden van Altesa op de stoep verwachten. De trekking met koffieconcert is zondag 20 oktober in de Duinpan.

'Toerisme hoort bij Noordwijk'

De Nederlandse aantrekkingskracht op buitenlandse toeristen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Niet alleen kwamen er meer bezoekers deze kant op, ze gaven samen ook meer uit. Waar het voorheen veelal Duitsers of Britten waren die de kustgebieden en Amsterdam bezochten, komen er tegenwoordig steeds meer intercontinentale gasten naar Nederland. Vooral de komst van Aziatische bezoekers zien toeristische ondernemers maar al te graag: ze zijn royaler in hun uitgaven dan Europese toeristen. (Bron: Volkskrant 26 juli 2019)

Per jaar wordt er nu ruim 30 miljard gespendeerd door die bezoekers. Maar dat brengt wel met zich mee dat veel plaatsen te maken krijgen met drukte en vervuiling. In een boek van Ilja Leonard Pfeijffer wordt gesteld 'dat sommige plaatsen door het toerisme precies de kwaliteit verliezen waardoor toeristen er aanvankelijk juist naartoe wilden komen.'
Gemeentes willen nog meer toeristen om de lokale economie te stimuleren. Het verbazingwekkende is dat toerisme geregeld is ondergebracht bij de afdeling economische zaken. (Bron: Volkskrant 6 september 2019)
Beste panelleden, Noordwijk heeft nu meer dan 1 miljoen overnachtingen per jaar die voor een deel komen van het congrestoerisme. Moeten de verschillende instellingen/instanties blijven focussen op meer bezoekers aan onze dorpskernen?

Drie milieuparkjes in gebruik genomen

Wethouder Dennis Salman overhandigt een boeket aan de eerste gebruiker van het milieupark op het Kloosterplein. | Foto: Ina Verblaauw

Afval n Een groot probleem en een doorn in het oog van velen: het afval dat bij, in plaats van in de afvalcontainers wordt geplaatst. Bij wijze van proef werd donderdag 12 september door wethouder Dennis Salman het startsein gegeven voor het aanpakken van dit probleem door op drie plaatsen in Noordwijk maatregelen te treffen. De eerste inwoonster van Noordwijk die afval in de container plaatste, werd beloond met een fraai boeket bloemen.

Door Ina Verblaauw

Bij het Kloosterplein wordt heel veel afval rondom de containers neergezet. De gemeente heeft een containercoat laten aanbrengen. Een soort kleine tuintje gras met bloemen. Proeven hiermee elders in het land tonen aan dat een nette omgeving inwoners stimuleert het ook netjes te houden.

Een ander probleem speelt op het Bonnikeplein. Hier blijkt dat voornamelijk veel karton niet klein wordt gemaakt en de papiercontainers verstopt raken. Het oud papier komt in de verkeerde container terecht of wordt ernaast achtergelaten. Stickers met het juiste gedrag worden op de containers geplaatst. Op het Rederijkersplein wordt vooral veel grof afval achtergelaten. Via simpele beelden op de tegels rondom de containers wordt uitgelegd waar grof vuil kan worden ingeleverd.

De komende drie maanden zal de gemeente Noordwijk in kaart brengen welke effecten deze maatregelen hebben op het gedrag van mensen en wat het beste helpt. Daarna zullen de tuintjes verplaatst worden naar andere locaties binnen de gemeente. Bewoner aan het Kloosterplein Steven de Bruijne heeft dagelijks zicht op de containers. "De ergernis is groot. Elke dag ligt er enorm veel rotzooi en dat wordt vaak op incourante uren geplaatst. Sinds de tuintjes zijn geplaatst, heb ik er geen rommel meer gezien", zegt hij hoopvol. Een wens die door de gemeente van harte wordt ondersteund.

Foto: Ruud van Drunen

Noordwijk nu samen met Noordwijkerhout en De Zilk het nieuwe Noordwijk met zowel strand, zee, duinen, bossen, bloemvelden en historische kernen. Een gewild oord om vakantie te vieren of congressen te organiseren. Maar in ons Noordwijk wonen ook 35.000 mensen. Deze mensen willen ook gewoon lekker wonen, winkelen en werken. De leefbaarheid in ons mooie dorp wordt regelmatig aangetast omdat de vraag naar parkeerruimte de boventoon gaat voeren. Het zoeken naar extra parkeerplaatsen voor de topdrukte op zomerse dagen houdt de politiek bezig en kost ons als inwoners veel geld. Dure onderzoeken, externe bureaus en vele ambtelijke uren worden besteed aan het zoeken naar oplossingen. Maar kan het misschien een tandje minder? Ons dorp is ook van ons! Genoeg is genoeg. Als de hotels vol zijn dan zijn ze vol. Alle bijzondere evenementen die georganiseerd worden zullen gebruik moeten gaan maken van grote parkeerterreinen buiten het dorp waar mensen dan via een shuttlebus naar onze dorpskernen kunnen komen. Op die manier kunnen ze de horeca spekken zonder dat het de leefbaarheid van de inwoners aantast.

Foto: Cor de Mooy

Landelijk gezien wordt men in grote steden dol van de toeristen. Deze steden zetten eerst allerlei campagnes op om toeristen naar de stad te krijgen om vervolgens weer plannen te bedenken om ze weg te houden. Slechts 14% van alle 19 miljoen toeristen komt naar de kust. Als je in Noordwijk woont, dan weet je dat toerisme erbij hoort, zoals Feyenoord bij Rotterdam hoort, Bassie bij Adriaan en Puk bij De Wels. Hoe dan ook, wat mij betreft mogen we blijven focussen op meer bezoekers aan Noordwijk, omdat het onze ondernemers en de gemeente inkomsten oplevert en omdat het banen oplevert. Als gemeente moeten we uiteraard wel kijken naar de negatieve aspecten van meer toerisme: de parkeerproblemen zijn prima op te lossen, alleen duurt het nemen van beslissingen hier altijd zo enorm lang. Het schoonhouden van het dorp kan ook simpel opgelost worden door extra capaciteit aan mensen in te zetten. Dat is door de vele extra inkomsten goed recht te rekenen. Dus wat mij betreft: laat de toeristen maar komen en ook genieten van ons superdorp.

Foto: Cor de Mooy

Al 150 jaar probeert Noordwijk het toeristen naar de zin te maken om daardoor nieuwe toeristen aan te trekken. En met succes. Na een dip is het aantal toeristische overnachtingen weer fors gestegen. Dat is fijn voor de economie. Maar is het ook fijn voor de bevolking? Na de oorlog verhuurde bijna iedereen in Noordwijk aan Zee kamers. Het bordje Zimmer mit Frühstuck zag je overal. Nu gaat dit subtieler via internet. Toe werd er misschien ook wel geklaagd, maar ja, iedereen deed het en je kon het geld niet missen. Nu is dat anders. Panden worden speciaal gekocht om te verhuren. Soms lastig als je er naast woont. En parkeren is ook steeds vaker een probleem. Moeten we er dus mee ophouden? Nee. Het dilemma tussen ergernis en overlast aan de ene kant en welvaart aan de andere kun je alleen oplossen door regulering en handhaving. Een gericht gemeentelijk beleid kan zorgen voor een evenwichtige groei. Maar dan moet dat beleid er wel zijn.

Supportersbus naar Tiel

voetbal n Op zaterdag 21 september om 18.00 uur speelt V.v. Noordwijk de uitwedstrijd tegen TEC. De supportersbus naar Tiel vertrekt om 16.00 uur vanaf de Duinwetering. Je kunt instappen vanaf 15.45 uur en de kosten bedragen €8,-. Alle informatie via www.supportersclub-vvnoordwijk.nl

Sportakkoord ondertekend in Northgo College

Een goede opkomst bij de bijeenkomst voor het Sportakkoord. | Foto en tekst: Ina Verblaauw

Bewegen n Het Ministerie van VWS, de gemeenten en de sportbonden hebben samen een Nationaal Sportakkoord opgesteld. Met dit rapport van aanbevelingen gaan formateurs het land in om in gemeenten te komen tot een eigen sportakkoord. Woensdag 11 september was de bijeenkomst in het Northgo College.

Door Ina Verblaauw

De opkomst was hoog: ruim 90 mensen uit diverse geledingen van sport, gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Sportformateur Fons Bultman legde uit wat er van de aanwezigen werd verwacht. In zijn openingswoord benadrukte wethouder Sjaak van den Berg dat de gemeente net als alle aanwezigen deelnemer is aan de gesprekken.

Vervolgens werd achtergrond en ontstaansgeschiedenis van het Nationaal Sportakkoord besproken. Een aantal punten werd naar voren gehaald. De georganiseerde sport kampt met het teruglopen van ledental, vrijwilligers en financiën; de ambitie is meer sport en bewegen, sport als middel inzetten in de gezondheidszorg en de maatschappelijke rol van sport tegen eenzaamheid. Deze problemen kunnen het best samen worden aangepakt. Ook blijkt uit onderzoek dat de motoriek van kinderen de afgelopen 10 jaar sterk is afgenomen. Gamen in plaats van buitenspelen. Dit zal op termijn gezondheidsproblemen tot gevolg kunnen hebben. Een andere constatering was dat de prachtige sportaccommodaties in Noordwijk overdag bijna niet gebruikt worden. Gevraagd werd na te denken om daar wel een juiste oplossing voor te bedenken.

Na deze presentatie volgden twee sessies waarbij de aanwezigen konden kiezen uit een viertal stellingen. Opgeroepen werd om ook eens out of the box te denken. Alle ideeën werden aan het eind van de avond meegenomen door de formateur. Hij zal een inventarisatie maken en met een kleinere groep de ideeën nader uitwerken. Na verwachting zal later dit jaar het Noordwijkse Sportakkoord worden gepresenteerd.

Kleynkoor Academy gaat weer van start

kinderkoor n Stichting Kleynkoor Academy gaat op 28 oktober weer van start met het kinderkoor onder leiding van Chantal van der Klugt en Herma van Piekeren en met pianobegeleiding van Michiel Barendse.

Er staan twee projecten gepland die uitgevoerd worden in december en in het voorjaar van 2020. Zo werkt de Academy in 2019 met de kinderen aan een sprookjesachtige kerst met leuke optredens op bijzondere locaties zoals Hotels van Oranje, Oude Jeroenserk en Landgoed Calorama en 's Heerenloo.

In het voorjaar van 2020 is het thema Vrijheid. Onder die titel werken de kinderen toe naar gedenkwaardige en feestelijke momenten rondom Bevrijding.

Naar aanleiding het succes van de kinderkerstwandeling 2017 en 2018 heeft Kleynkoor Academy het plan opgevat om een aantal historische plekken tijdens de kinderkerstwandeling 2019 extra te belichten in het kader van 75 jaar Vrijheid, het thema van de gemeente Noordwijk in 2020
Zowel het huis in de Voorstraat waar Freddie Heineken ondergedoken zat als Landgoed Calorama waar Van Wely haar bakkerij had zullen in het licht worden gezet tijdens deze bijzondere muzikale Kinderkerstwandeling.
Kleynkoor Academy gaat onder andere op zoek naar kerstliedjes die gezongen werden tijdens de oorlogsjaren en naar herinneringen van de generatie die kind was in het jaar 1944. Hoe werd kerst gevierd in de winter van 1944.

De repetities zijn op maandag van 16.00 tot 1700 uur aan de Hoogwakersbosstraat 12.

Kinderen van de basisschool in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar kunnen zich aanmelden voor dit koor via http://kleynkoor.academy/niveaus/kinderkleynkoor/ of door een e-mail te sturen naar secretariaat@kleynkoor.academy met daarin naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Ook graag vermelden op welke school en in welke groep.

Vaccineren

R.K. school ‘De Voorzienigheid’. | Foto: Sylvia Steenbakkers. Foto: Sylvia Steenbakkers

Het vaccineren van kinderen leidt momenteel in den lande tot heftige discussies. Dat is zestig jaar geleden wel anders. Collectief met de hele klas naar het consultatiebureau aan de Herenweg waar de prik gegeven wordt. Geen hulpouders mee, gewoon alleen met de juf. Deze juf, Mien de Klerk- van den Berg, van 'De Voorzienigheid' aan de Kerkstraat, heeft hierover in haar dagboek het onderstaande geschreven. Voor alle duidelijkheid: haar man is Adriaan de Klerk, banketbakker aan de Dorpstraat en vooral bekend van zijn overheerlijke ijs. Harry is hun jongste zoon en zit dan op de St. Jozef jongensschool.

Vrijdag 21 oktober 1960: Naar de prik

Met mijn 49 kinderen gingen we op stap naar het consultatiebureau, dat een half uur lopen besloeg. Voor alle zekerheid had ik gemakkelijke schoenen aangetrokken. Het werd op alle gebieden een succes! Alle beschikbare mama's, sommige met baby's op de arm, wuifden ons toe als we voorbij kwamen, alsof mama het kind al geen eeuwen meer had gezien. Simon Nulkes zei nuchter: "Ik hoef mijn moeder niet te zien, want ik heb haar al zo dikwijls gezien". Van een klein beetje zenuwen merkte ik iets toen we bij het bureau aan kwamen. Maar alle 49 zijn dapper geweest, zonder tranen en zonder trammelant. Van tevoren had ik het vergeleken met een kleine speldenprik en had gezegd dat ze niet moesten kijken.

De terugtocht

De terugtocht ging minder gesmeerd omdat ik de Dorpstraat koos, waar de winkels een grote attractie betekende.

Ik zag Adriaan niet bij ons huis staan, maar de achterhoede, die uit meisjes bestond, ging in cadans spreken: "Hier woont de juffrouw", terwijl ritmisch hun vingers bewogen. Dat hoorde hij en kwam aan de weg staan. Met zijn koksmuts boven op zijn hoofd.

Bij de kleuterschool van de Ireneschool klopte 'toevallig' een juffrouw een borstel uit tegen de muur en werd in ijltempo op de hoogte gebracht over het doel van deze optocht. Bij de nieuwbouw in Duin en Dal waren snappende monden tegelijk dicht in ademloze aandacht door de machinerieën. Maar verderop daagde een bouwer hen uit door in de holle geraamtes te schreeuwen: "Nozems!"

De stilte was over, en in koor klonk het "Nozem" terug. Telkens weer en telkens anders klonk de vermaakte roep van de bouwer: "Nozem!". Maar de laatste roep hadden onze kinderen. De mede-arbeiders genoten net zo van dit tafereel als ik. Het was een prettige tocht en de dag is verder omgevlogen. De geluiden van de andere scholen klinken anders. Van de St. Jozefmeisjesschool waren er twaalf flauwgevallen.

De jongensschool had zich niet correct gedragen wat de woede van mijnheer Prins had opgewekt. Onze Harry was zo zenuwachtig dat hij begon te huilen om een prik die hij niet eens voelde.

Evenement voor alle zangers in De Muze

scratch n Samen met meer dan 100 andere zangers en zangeressen. Een belevenis die je niet snel vergeet. Zaterdag 12 oktober swingt het de pan uit in Theater De Muze aan het Wantveld in Noordwijk.

Close harmony zanggroep Dune & Forest organiseert dan een zogeheten scratch. Dit betekent: thuis de nummers instuderen, 12 oktober overdag met zangcoaches er een goed, driestemmig geheel van maken en 's avonds uitvoeren onder begeleiding van Nightlife Combo.

Ook loco-burgemeester en wethouder van Cultuur, Sjaak van den Berg, heeft de stoute schoenen aangetrokken en komt meezingen.
Dune & Forest organiseerde al 2 keer eerder een dergelijk zangfestijn: in 2014 met songs van de Beatles en in 2017 met de hits van de TOP 2000. Dit jaar is het thema Pop-evolution, met hits door de jaren heen: van Jailhouse Rock van Elvis Presley uit 1957, via onder andere Good Vibrations, Fame en Hallelujah tot Perfect van Ed Sheeran uit 2017.

Wie zich wil aanmelden als deelnemer vindt alle informatie op de site www.duneandforest.com. Muziekliefhebbers die dit swingende concert als publiek mee willen maken kunnen kaarten bestellen bij Theater De Muze, tel. 3646226 of www.demuzenoordwijk.nl

Opbrengst KWF

collecte n De collecte voor het KWF Kankerbestrijding in De Zilk leverde het mooie bedrag van € 1.347,53 op.

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in De Zilk heeft een mooi bedrag van € 1.347,53 opgebracht. Met het geld dat onze trouwe en nieuwe! collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie waarmaken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. KWF-afdeling De Zilk dankt iedereen voor haar of zijn bijdrage aan de collecte.

SJC krijgt HBS niet op de knieën

voetbal n Bij de start van de competitie was niet duidelijk in hoeverre SJC een rol kon gaan spelen in de hoofdklasse. Met opnieuw een aantal nieuwe spelers, een nieuwe trainer en ambitieuze tegenstanders die zich soms nadrukkelijk manifesteerden op de transfer markt. Maar de eerste wedstrijden brachten het maximaal aantal punten op.

In de uitwedstrijd tegen HBS uit den Haag zou het nu anders lopen. HBS-Craeyenhout is een oude bekende grote sportvereniging met afdelingen cricket,hockey en natuurlijk voetbal. En een club waarvan bekend is dat zij prestatievoetbal ambiëren en in het verleden altijd acteerden op subniveau. De club kon evenals SJC vorig seizoen degradatie niet afwenden. En trok ook een aantal spelers aan met het doel snel terug te keren in de derde divisie.
SJC begon zonder aanvoerder Stef van der Zalm die na zijn rode kaart van vorige week een schorsing uitzit. Voorhem maakte Melvin van Stijn naast Broekhuizen en Strojil zijn opwachting op het middenveld in de basiself. Waarin Hardenberg,van Nispen en Postma de aanvalslinie vormden en Groot, Lim, Van Breukelen en Wijdenbosch het in de achterste lijn voor keeper Haggerty moesten gaan klaren.


Behoudend

Aanvankelijk was het HBS die de boventoon voerden. Ook al omdat SJC behoudend wilde beginnen, met Timo Ruigrok nog op de reservebank. Hiermee wekte trainer Wolf de indruk eerst de kat uit de boom te willen kijken. HBS kwam in die periode een aantal keren gevaarlijk ogend in het strafschopgebied van de zwart-witten maar de defensie hield stand. SJC leek goed weg te komen na een discutabel duel in het beruchte gebied maar scheidsrechter Rob Souen zag er kennelijk geen kwaad in. SJC stond verdedigend goed en leek hierna wat meer nadruk te willen gaan leggen op aanvallen. Maar toen was er plots voormalig SJC-speler en centraal verdediger Levi Berends, die uit het niets de bal achter de vertwijfelde Haggerty wist te krijgen:1-0. Even later moest Puck Postma, na een te grove charge, zich laten vervangen door Mostava Frederik. HBS liet hierna zien dat ze SJC vooral fysiek wilden aftroeven en de duels logen er niet om. Maar de Noordwijkers bleven voetballen goed overeind en deelden ook een aantal plaagstootjes uit.


Kansen

Na de gebruikelijke thee ging SJC op de ingeslagen weg verder. Na zo'n 10 minuten liep Hagenaar Barradas tegen een tweede gele kaart op en kon gaan douchen. Maar ook met elf tegen tien zag SJC geen kans om HBS op de knieën te krijgen. Daar was wel een viertal behoorlijk grote kansen. maar deze keer zat het in de afwerking behoorlijk tegen. Een prachtig doelpunt van Levi van Nispen leek de ban te breken maar deze werd wegen buitenspel geannuleerd. SJC, inmiddels met Timo Ruigrok als creatieve spelverdeler, deed wat het kon maar de zwart-witten kregen de bal niet in het net en dus moest de eerste nederlaag in de hoofdklasse worden bijgeschreven.

Trainer Florian Wolf was na afloop duidelijk: 'Het was vandaag niet geweldig. We misten teveel kansen en een onachtzaamheid in de verdediging bezorgde ons een achterstand die we niet meer inliepen. Maar we hebben nu zes punten uit de eerste 3 wedstrijden in de hoofdklasse zondag. Dat geeft alle reden om optimistisch verder te gaan. We zijn op de goede weg. Ik zie dat we duidelijk stappen voorwaarts maken. Maar ik besef dat deze ploeg ook wel eens een stapje terug moet doen.

Volgende week, tegen Quick '20 uit Oldenzaal, zal aan de Lageweg blijken of SJC zich kan herpakken na deze tegenvaller. De Oldenzalers bleken, in een doelpuntrijke wedstrijd tegen V.v. Hoogeveen, met 5 tegen 4, de winnende ploeg.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners van de gemeente. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 19 september

Reuring mini-market! Meld je aan voor een gratig verkooptafel! Vanaf 13.30 uur spullen met kleine prijsjes.

Dinsdag 24 september

10.00-13.00 uur: Gratis inloopspreekuur budgetcoach.
12.30 uur: Hadeel kookt Irakees
14.00 uur: wandelen met Reuring. Tijdens de wandeling is Reuring open voor koffie.
14.00 uur: tafel vol geluk.

Elke vrijdag

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten tegen eenzaamheid.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

Reuring - nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Openingstijden: iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 23 september

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: schilderen op een boomschijf . Meedoen kost € 2,00.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Binnenkort ook Reuring in Noordwijkerhout

Er is een ophaal- en thuisbrengservice. Wil je hier gebruik van maken? Bel: 06 50610135.

Fluks deelt punten met ESDO

Florian Wolf: 'Het was vandaag niet geweldig'. | Foto: OrangePictures

Korfbal n Fluks begon na de goede wedstrijd van vorige week tegen Thor met veel motivatie aan de wedstrijd tegen ESDO uit kockengen. Vanaf het begin werd het al snel duidelijk dat het geen makkelijke middag zou worden voor de Noordwijkse korfballers.

Joella van Baren tekende voor 2 Fluks-treffers. | Foto: PR

Het ontbrak bij Fluks aan scherpte in de aanval en de verdediging, en ESDO nam een 4-0 voorsprong. Na aanwijzingen van coach Enrico Mud begon het beter te draaien waardoor Fluks terug kwam tot een rust score van 6-6. Direct na de thee nam ESDO opnieuw de leiding. Fluks had erg veel moeite met de rebound door de lange heren van de ploeg uit Kockengen. De blauw-witten vonden echter weer de aansluiting door 3 rake vrije ballen van Maurits van der Vos en het ging gelijk op met een stand van 11-11, met nog 3 minuten te spelen. In de slotfase trok ESDO toch aan het langste eind wat resulteerde in een eindstand van 13-11.

Stichting Klamuze en Huis ter Duin breiden samenwerking uit

muziek n Stichting Klamuze en Grand Hotel Huis ter Duin breiden voor het concertseizoen 2019/2020 de samenwerking verder uit. Naast de toevoeging van een vijfde concert in April 2020 wordt het bestuur van Stichting Klamuze vanaf komend seizoen ook ondersteunt door de Marketing & Communicatie afdeling van Grand Hotel Huis ter Duin.

Voorzitter John Tjen is verheugd met de uitbreiding van samenwerking. "Stichting Klamuze heeft een mooie traditie opgebouwd en richt haar blik op de toekomst. Met de uitbreiding van een vijfde concert en de ondersteuning van Grand Hotel Huis ter Duin liggen we een stevig fundament". Ook Grand Hotel Huis ter Duin is enthousiast over de uitbreiding. Directeur Stephan Stokkermans kijkt uit naar de komende concertreeks. "De concerten van stichting Klamuze brengen in het winter- en lenteseizoen extra sfeer op de zondagmiddag. Het bestuur is ambitieus en gezien de lange samenwerking is het voor ons niet meer dan logisch dat we het bestuur ondersteunen"

Het belooft een mooi concertseizoen te worden. Vanaf november 2019 tot en met april 2020 kunnen liefhebbers van klassieke- en lichte jazz muziek genieten van een 5 tal concerten. Speciaal voor het concert op 2 februari en het bekende Wiener Ball op zaterdag 1 februari is het Ensemble Johann Strauß ingevlogen vanuit Wenen. Het Oostenrijkse ensemble speelt werken van de Strauss dynastie en de mooiste melodieën uit het gouden en zilveren tijdperk van de operette. Het wordt geheel in stijl van Johann Strauss door de 'Stehgeiger' geleid.

Het laatste concert van het Klamuze seizoen 2019/2020 staat in het teken van jazz muziek. Niemand minder dan Peter Beets & Henk Meutgeert verzorgen de muzikale invulling. Beide heren hebben reeds mooie successen behaald in de muziek wereld. Een aantal jaar geleden sloegen zij de handen in één en vormden zij samen met 18 jonge musici New Jazz Orchestra. Het is big band jazz in z'n originele vorm, groovy, modern en eigentijds maar met duidelijk roots in de jazz historie en zelfs invloeden uit klassieke muziek.

Kaarten kunnen worden besteld via www.klamuze.nl of bij de receptie van Grand Hotel Huis ter Duin. Het hotel is te bereiken op 071-33651290. De kaarten zijn €35,00,- per stuk. Het parkeren, de garderobe en de consumpties vóór het concert en in de pauze zijn inbegrepen. Jongeren tot en met 25 jaar hebben het speciale tarief voor een toegangsbewijs van € 25,00 per stuk.

V.v. Noordwijk overklast ASWH met ruime cijfers

Thomas Reynaers en Emiel Wendt breken door.| Foto: OrangePictures Foto: WJ Dijkdrent

Voetbal n Ingewijden wisten het al te voorspellen. Deze ploeg van Kees Zethof zou ook in de tweede divisie een belangrijke rol gaan spelen. Allereerst omdat de succesvolle selectie bijna volledig is gebleven. Maar bovendien omdat de combinatie Zethof/selectie nog voldoende potentie bezit om zich zowel technisch als tactisch nog te verbeteren.

Op de zonovergoten Duinwetering begonnen de rood-witten heel zichtbaar met het aftasten van mogelijkheden. Daardoor kon ASWH aanvankelijk een paar keer gevaarlijk zijn. Al snel werd duidelijk dat ASWH daardoor de Noordwijkse spelmaker Thomas Reynaers net dat beetje meer ruimte gunden dan wat in de wedstrijden tegen Quick Boys en HFC het geval was. Hierdoor kon de kleine middenvelder weer eens ouderwets excelleren, dartelend combineren en splijtende passes afleveren. Waardoor Noordwijk zich onder de aanvankelijke druk kon uitspelen.

Nadat de eerste mogelijkheden voor ASWH waren verdiende Noordwijk volgens veel supporters eigenlijk een penalty. Helaas zag arbiter Martijn Vos de door hen duidelijke waargenomen handsbal over het hoofd.
Op de tribune zagen de leden van de club van 100 dat Noordwijk de wedstrijd volledig naar zich toe trok. Na 20 minuten stond, twee keer kort na elkaar, de lat een eerste Noordwijkse treffer in de weg. Maar al in de volgende minuut was het Sabir Achefay die met een prachtige treffer de score toch wiste te openen:1-0. Nog voor rust werd het via doelpunten van Emiel Wendt en Nick van Staveren 3-0.
Zoals te verwachten kwam ASWH uit de kleedkamer met het doel een snelle goal te forceren en het was Wesdorp die de kans direct greep om een tegentreffer achter keeper van Vliet te werken:3-1. Gretig probeerde ASWH de aansluitingstreffer te forceren maar dat lukte niet. En aldra was het opnieuw Achefay die Noordwijk op 4-1 bracht. De wedstrijd bleek toen al gespeeld.


Wissels

Zethof kon zich permitteren om Emiel Wendt en Raies Rosnahali in te wisselen voor Martijn Le Congé en Fanuel Waandels. Deze laatste mocht kort hierna zijn eerste treffer in Noordwijkse dienst produceren. Zijn harde schuiver in de hoek liet keeper Kok kansloos: 5-1
Kort daarvoor had dezelfde speler keeper Kok al met een poging vlak langs de paal gewaarschuwd voor zijn schotkracht.
In de slotfase kreeg Sander Bosma zijn publiekswissel en mocht Axel Wendt nog even zijn kunnen vertonen. Zonder verdere hoogtepunten kwam het laatste fluitsignaal. Waarna de club van 100 zich snel tegoed ging doen aan de gebruikelijke drankje en een heerlijke, zilte en volvette nieuwe haring.
Zaterdag maakt Noordwijk de reis naar Tiel om daar tegen TEC de succesvolle competitiestart gevolg te geven. Gezien de overmacht waarmee ASWH aan de kant werd gezet mag worden aangenomen dat er ook in de Betuwe winst is te halen.

Sportcongres Bollenstreek

Foto: pr

sportief n De buurtsportcoaches uit de gemeentes Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen houden woensdag 9 oktober het jaarlijkse Sportcongres Bollenstreek.

Dit jaar vind het Sportcongres Bollenstreek plaats bij Sportpark Duinwetering in Noordwijk. Tijden de plenaire opening zullen André de Jeu (VSG) en Marcel Kamsteeg (Beweegmakelaar aangepast sporten) het thema Nationaal Sportakkoord aanhalen door in te gaan op de diverse aspecten van het akkoord. Na de plenaire opening heeft iedereen de mogelijkheid om één workshop te volgen. Er kan een keuze gemaakt worden uit vier workshops: Sport en autisme; geen probleem?!, Sponsoring, de open/nieuwe vereniging en de positieve sportcultuur. Na de workshop is er voldoende tijd om met de overige aanwezigen te netwerk en is er de mogelijkheid om een drankje te doen. Het Sportcongres Bollenstreek is voor bestuurders, commissieleden, vrijwilligers en technisch kader van sportverenigingen uit Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het programma begint om 19.00 uur en eindigt om 23.00 uur. Het Sportcongres is kosteloos voor de bezoekers. Inschrijven is mogelijk tot 2 oktober. Meer info: buurtsportcoach@sportbedrijfnoordwijk.nl.

Cursus: vogels in de winter en Vogeltrek

natuur n Ieder najaar gaan er miljoenen vogels op trek. Sommige vliegen wel duizenden kilometers naar hun overwinteringsgebied .

Een groot deel van onze broedvogels vertrekt naar zuidelijker oorden, terwijl miljoenen vogels zoals ganzen, eenden en zwanen uit hooggelegen noordelijke streken vooral in ons land overwinteren.

In deze cursus wordt getracht een tipje van de sluier over het mysterie van de vogeltrek op te lichten. Verder is er aandacht aan het herkennen van de overwinterende vogels in park en tuin maar ook de eenden, ganzen en zwanen komen aan bod.

Er zijn drie theorieavonden: donderdag 17 oktober, donderdag 7 en 21 november van 20.00 tot 22.15 uur, de zaal is open vanaf 19.45 uur.

De cursus is in het Jan Verweij Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk (bij de bibliotheek). Aansluitend aan de theorieavonden zijn er drie ochtendexcursies op zondag 20 oktober: vogeltrek in de duinen van Noordwijk, zondag 10 november: eenden/ wintervogels in de Starrevaart en zondag 24 november: ganzen/wilde zwanen/eenden, naar Durgerdam/Waterland. De excursies starten om 8.30, de eerste en tweede zijn tot circa 11.00 uur en de derde excursie duurt tot circa 14.00 uur. Ze staan onder leiding van ervaren gidsen. Meer informatie: www.strandloper.nl. 071 3612219 of per mail: dkistemaker@planet.nl.

| Foto: boomklever, gefotografeerd door Dineke Kistemaker.

sport / varia

NOORDWIJK

18 september
• Wie zichzelf kent, is vrij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Entree € 5,00.

19 september
• Lezing door Hugo Borst; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 19:30 tot 21:30 uur. Entree € 5,00 (leden) € 6,50 (niet-leden).

21 september
• World Cleanup Day Noordwijk; organisatie door Rabobank Bollenstreek, start vanaf Duinwetering 103. Tijd: 11.00 - 16.00 uur. Entree gratis.
• Yoga voor Ouder & Kind; YOGA-Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 13.30 - 14.15 uur. Deelname € 13,00 (samen).
• Zing Nederlands Met Me; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 - 15.00 uur. Entree gratis.
• Yoga voor Kinderen; YOGA-Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 14.30 - 15.30 uur. Deelname € 8,50 per kind.

22 september
• Muziek in Jeroen - Louise Wehr en Natsuma Ohno; Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44. Tijd: 15.00 uur. Entree € 15,00 (Vrienden van Jeroen en hun introducés betalen € 10,00).
• Ruby van Urk - Hollands Uit 't Hart; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: € 16,50.

23 september
• Geloof in jezelf; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Entree € 10,00.


25 september
• Schrijfcafé, schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Deelname € 10,00.

27 september
• De Verlanglijst; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Entree € 29,00.


ERHOUT / DE ZILK

Dagelijks
• Kabouterpad, gezinswandeling door het Hollands Duin, vertrek vanaf restaurant"Langs Berg en Dal"
• Konijnenroute, gezinswandeling door het Nieuw Leeuwenhorstbos, start vanaf parkeerterrein, Gooweg 36.
• Pluktuin Noordwijkerhout, open van 10.00 tot 20.00 uur aan de Leeweg 8.

17 september
• Prinsjesdag, kom verkleed als Prins of Prinses naar indoorspeeltuin KidsZoo, Pletterij, en je krijgt korting op de entreeprijs.

18 september
• Zeemeermin zwemmen, vanaf 14.00 uur in zwembad de Schelft, Maandagse Wetering 202, aanmelden bij de receptie.

19 september
• Koffie+ bijeenkomst, lezing met als thema "Noordwijk dementvriendelijk", van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek, Herenweg 2, de toegang is vrij!
• Pubquiz, test je kennis, vanaf 21.00 uur in café van der Geest, aanmelden aan de bar.

20 september
• Op zoek naar vleermuizen, kom "vleerluisteren" in het Nieuw Leeuwenhorstbos, vertrek om 20.00 uur vanaf parkeerplaats Gooweg 36, aanmelden via www.zuidhollandslandschap.nl/activiteiten
• Creatieve workshop Stoffig Stel, haken/breien van 19.00 tot 21.00 uur in de winkel Dorpsstraat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com

21 september
• Code Oranje, bestemming Engeland, een theatraal en muzikaal programma voor jong en oud, om 12.00 – 13.30 en 15.00 uur i de Duinpan, de Zilk, kaarten o.a verkrijgbaar via VVV Noordwijkerhout.

24 september
• Recreatieve fietstocht, 30-35 km. door Bollenstreek, vertrek om 10.30 uur vanaf café de Ruigenhoek, Herenweg 444.

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 20 september

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: geen opgave

Zondag 22 september

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: geen opgave

Buurtkerk

10.00 uur: Oecumenische viering, P. v.d. Burg & J. Lamberts

Ichthuskerk

10.00 uur: geen opgave

17.00 uur: geen opgave

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: geen opgave

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 22 september

10.00 uur: ds. J. Maliepaard

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 18 september

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland
Groot Hoogwaak
19.00 uur: Viering

Vrijdag 20 september

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 21 september

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: geen viering

Zondag 22 september

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, M. Straathof

Dinsdag 17 september
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 22 september

10.00 uur: dhr. E. van der Plas

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 22 september

10.00 uur: geen opgave

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zondag 22 september
19.00 uur: geen opgave

St. Victorkerk

Zondag 22 september
10.00 uur: Pastor P. Owel

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 22 september
11.00 uur: geen opgave

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 22 september samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk.

Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 37:

SLINGERPLANT

De winnaar: Nely Sparnaaij