Noordwijkerhouts Weekblad

7 juli 2020

Noordwijkerhouts Weekblad 7 juli 2020


Diploma-uitreiking anno 2020

Noordwijkerhout n De scholen zijn lange tijd dicht geweest en leerlingen kregen virtueel les. Maar... dit bijzondere schooljaar is nu afgesloten.

Bijzonder was het ook hier, in de rotonde van het Leeuwenhorst congrescentrum bij het gelijknamige Teijlingencollege waar vrijdag onder andere de geslaagde Havo leerlingen het felbegeerde papiertje konden ophalen. "We doen het op het Leeuwenhorst met een klas per keer," laat teamleider 4 en 5 Havo, Syd Riko weten. "Alle leerlingen mogen twee gasten per persoon meenemen en zitten dan samen in drietallen met afstand van elkaar. In de rotonde is er genoeg ruimte. De avond is verdeeld in sprekers( met een prominente rol voor de mentor) over de klas en het tekenen van de diploma's. Dat gebeurt als vanouds op het podium met een getuige van de school erbij. We sluiten het moment af in een andere zaal met een drankje en de volgende groep start op hetzelfde moment met een eigen ceremonie. Het benadert het echte gevoel en veel ouders, leerlingen en collega's zijn heel enthousiast."

De slagingspercentages op het Leeuwenhorstcollege waren dit jaar uitzonderlijk hoog: 100% op mavo, 99% op de havo en 100% op het vwo.

>Politieke stoelendans college

portefeuille n De nieuwe wethouder Theo Alkemade gaat het programma woningbouw coördineren en wordt tevens bouwprojectenwethouder.

Opvallend is dat volkshuisvesting nu in zijn portefeuille wordt samengebracht met woningbouw. Tot slot krijgt Alkemade openbare werken en civiele zaken. De burgemeester wordt verantwoordelijk voor regionale samenwerking, P&O, ambtelijke huisvesting, communicatie en ICT. Dennis Salman krijgt sport en het sociale domein. Roberto ter Hark wordt nu projectwethouder van bouwprojecten in Noordwijk aan Zee en de ontwikkeling van bedrijventerreinen krijgt kunst en cultuur en arbeidsmigranten. Sjaak van den Berg had al strandzaken en horeca en krijgt nu ook de taken afval, bouw van tijdelijke woningen en de uitvoering Omgevingsvisie. Wel blijven de sportaccommodaties in zijn portefeuille.

Foto: Piet de Boer

Virtuele

oranjefeesten

Het wordt hoe dan ook een feestje

Leestips van

Hans

Portengen

Lekker weer samen fietsen in het duin

puzzel n Doe mee en win een bowlingarrangement

2 / 24

4 / 24

5 / 24

7 / 24

8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24