Noordwijkerhouts Weekblad

14 januari 2020

Noordwijkerhouts Weekblad 14 januari 2020


Gerrit wint 28e editie Liedjesfestival

| Foto: Fred van der Bent. Foto: Fred van der Bent

Noordwijkerhout n Gerrit Heen-en-Weer is de winnaar geworden van het Liedjesfestival. In een bomvolle Schelft zong hij de sterren van de Noordwijkerhoutse hemel. Het liedjesfestival van carnavalsvereniging de Kaninefaaten was dit jaar gewijzigd van opzet. De optredens tijdens het liedjesfestival werden afgewisseld met optredens waar je lekker kon meezingen. Die optredens werden verzorgd door onder anderen Joke Brouwer, de Harpe Davids, Peter van den Berg en Peter van den Burg.

De jury bestond uit Anita van der Zon, Alex Duivenvoorde en Suzanne van Gelderen. Aan hen de taak om een winnaar te kiezen uit in totaal zes deelnemers. De derde prijs was voor De Powerboys en de tweede prijs ging naar De Leipe Zuipers. Gerrit Heen-en-Weer die voor de 28e keer deelnam, won dit keer met het lied Gerrit Heen en Weer die voor de 28e keer mee deed, nu met het lied: 'Ode aan Hop'.

Alle liedjes werden begeleid door de harmonie van De Harpe Davids onder leiding van dirigent Hendrik Jan Lindhout.

Nieuwe puzzelprijs voor winnaar

bowlen n Wekelijks staat in deze krant op de servicepagina een puzzel.

Leuk om in te vullen en nóg leuker om de oplossing in te sturen naar de redactie.

Voorheen werd onder de juiste inzendingen altijd een winnaar gekozen die de redactie mocht verblijden met bioscoopkaartjes. Dat is nu iets anders geworden: een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's bowling bij Dekker Warmond Sport en Party aan de Veerpolder 14 in Warmond. Iedere week wordt onder de goede inzendingen een winnaar gekozen. De naam van deze winnaar staat de daaropvolgende week in de krant onder de puzzel op de servicepagina.

De puzzel blijft iedere week anders, zoals u van ons gewend bent. Woordzoekers, Zweedse raadsels en 'gewone' kruiswoordpuzzels. De redactie wenst u veel puzzelplezier!

Richard van Riyad naar Wadi

ralley n Na de rustdag van zaterdag moest het Firemen Dakar Team zondag 546 kilometer afleggen van Riyad naar Wadi in Saudi-Arabie.

Het team met de Noordwijkerhoutse chauffeur Richard de Groot, Ralph van den Elshout en Jan Hulsebosch eindigde op de zeventiende plek in de zevende etappe van de Dakar rally.

Ze werden in de eerste etappe zestiende met 36.44 achterstand op de winnaar, de rus Anton Sjibalov. De finish is in Al Qiddiyah op 17 januari.

De achterstand op winnaar Andrey Karginov was 49.54. In het algemeen klassement staat het Firemen Dakar Team op een vijftiende plek.

Karginov staat eerste. | Bron: BO.


Claudia van Nobelen viert 25 jaar Harp

Al 25 jaar

lid en nog steeds actief

puzzel n Doe mee en win een bowlingarrangement!

Snippergroen doet de gemoederen hoog oplopen

Wethouder Sjaak van den Berg moet opnieuw uitleg geven over de strenge aanpak van snippergroen. | Foto: WS

rechtsongelijkheid n Snippergroen is een onderwerp wat in Noordwijk al heel wat stof heeft doen opwaaien. Het gebruik van gemeentegrond werd in het verleden vaak maar al te graag toegestaan omdat gebruikers ook de onderhoudskosten voor hun rekening moesten nemen. Daar kwam verandering in toen de politiek bereid bleek hier een voor de gemeente winstgevend project van te maken.

Onder snippergroen worden de stroken ongebruikte gemeentegrond verstaan, die grenzen aan percelen van bewoners. In de coalitiekoers 2014-2018 werd door de coalitie van PUUR, Groen Links, PvdA en D66 privaatrechtelijke handhaving van dit oneigenlijk grondgebruik als speerpunt aangemerkt.

De partijen wilden zogenaamd dit grondgebruik legaliseren. Daarbij volgens de eerste publicaties wel zo min mogelijk handhavend op te treden. Eigenlijk was de bedoeling om oneigenlijk in gebruik genomen grond waar mogelijk te formaliseren. Maar toen de uitvoering in handen werd gegeven aan een heel duur maar deskundig bureau bleek dat er in heel veel gevallen sprake werd van een conflictsituatie. In de Wilheminastraat, in de Zuid, in het Alexanderpark, in het Duinpark en op veel meer plaatsen liepen de gemoederen soms hoog op. De uitvoering gaf geen enkele ruimte voor praktisch realisme maar handhaven was uitgangspunt.


Keiharde aanpak

Deze week werd dit opnieuw duidelijk dat er een keiharde aanpak geldt voor mensen, in dit geval bewoners van de Zonnekant,die er anders over denken. In een brief met een 4tal vragen wil de fractie van PUUR nu weten wat is de reden dat wethouder Sjaak van den Berg een advocatenkantoor inschakelt bij handhaving in de wijk Grashoek terwijl genoemde bewoners van Zonnekant zouden hebben laten weten bereid te zijn om tot een gedragen oplossing te komen.
Een andere vraag die gesteld wordt is hoe het team Groen van de gemeente Noordwijk staat tegenover het toekomstig onderhoud van de strook groen. Ook al omdat die onderbroken zou kunnen gaan worden indien sommige bewoners besluiten de strook terug te geven en anderen gaan huren of kopen.

Dit soort vragen zijn aan de gemeente Noordwijk al veel eerder gesteld omdat er in veel gevallen sprake is van nauwelijks aan de praktijk getoetste ingrepen. Veel bewoners achten zich geen eigenaar maar wel rechthebbend gebruiker, waarbij het zeer onrechtvaardig lijkt om de vastgestelde grondprijs is € 210,00 per m2 plus kosten koper aan de goedwillende, vaak goedgelovige inwoner, in rekening te brengen. Het zomaar, zonder enige vergoeding voor het in de meeste gevallen zeer intensieve en kostbare onderhoud, teruggeven aan de gemeente Noordwijk voelt bij heel veel gebruikers als uiterst onrechtvaardig. Het uitvoerende bureau zou slechts de regels uitvoeren en geen enkele empathie tonen met de gebruikers. De door de gemeente gebruikte luchtfoto's stonden maar al te vaak in schril contrast met de werkelijke situaties. Veel Noordwijkers werden verspeend van enig begrip en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen werd nooit overwogen. Met de regels in de hand ging men over tot handhaven. Veel mensen gaven met grote tegenzin maar toe, veel mensen wilden niet zover gaan om naar de rechter te stappen. Maar veel bewoners vinden wel dat er onrecht is aangedaan.


Gerechtelijke stappen

In het specifieke geval van de Zonnekant bewoners gaat de gemeente over tot gerechtelijke stappen. Bewoners werden benaderd door een advocatenkantoor en geconfronteerd met de eis dat voor 1 februari door hen een keuze gemaakt moet zijn. Dit terwijl volgens de bewoners zij al 2 jaar lang en met veel inzet bezig zijn om tot een oplossing te komen. Zij vinden met nadruk dat de uitzonderlijke situatie aan de Zonnekant is niet te vergelijken met andere snippergroenprojecten in Noordwijk. Ze menen dat aan de Zonnekant maatwerk nodig is dat rechtsongelijkheid die is vastgesteld moet worden weggenomen.

Gezamenlijk

Het nieuwe jaar is begonnen en veel mensen gebruiken dit moment om terug te kijken naar het jaar waarin Noordwijk en Noordwijkerhout bestuurlijk werden samengevoegd. Het jaar waarin inwoners onder gezag van een democratisch gekozen gemeenteraad moesten toekijken hoe in en vanuit het gemeentehuis de aandacht voor het allergrootste deel uitging naar de ambtelijke organisatie. Het nieuwe werken, de herinrichting van de kantoor- en werkruimtes, de veranderende denkwijze en op veel plaatsen nieuwe personele bezetting. Het Oude Noordwijk achtte zich een 7 sterrengemeente. De politieke leiding in de fusiegemeente Noordwijk kwam al heel snel tot de conclusie dat er aan dit Noordwijk, in de nieuwe samenstelling, bepaald geen sterren konden worden toegekend.

Noordwijk is inmiddels een dorpje van ruim veertigduizend inwoners en met zijn allen zijn we aan 2020 begonnen. Het jaar waarin is gekozen voor het thema 'Vrijheid'. En ook het jaar waarin we een nieuwe leidinggevende gaan verwelkomen. Ik zie reikhalzend uit naar de komst van een nieuwe burgemeester, die hopelijk een bijdrage gaat leveren aan het een verdere eenwording van onze gemeente. Eén die college en gemeenteraad misschien kan overtuigen dat er niet al te stevig moet worden vastgehouden aan dat weerzinwekkende 4 kernenbeleid. Maar dat verbinden, zoals Noordwijk binnen en Noordwijk aan zee dit op allerlei gebieden in de afgelopen jaren wisten te realiseren, heel breed navolging verdient.
De winkeliers binnen het NOV en de Oranjevereniging zijn recente praktijkvoorbeelden waarbij Zee en Binnen niet meer van belang bleken te zijn. Het Retail Lab is een piepklein voorbeeld van slimme winkeliers die beseffen dat 'samen sterk', ook met Noordwijkerhout, nog steeds de voorkeur verdient.
Dat onze wethouders alvast oefenen om als eerste burger in kleine kernen actief te zijn, vind ik op zich wel amusant. Van mij mogen ze, maar het levert geen enkele bijdrage aan een betere samenleving. Het brengt de 13.420, de 2051, de 17.600 en de 9134 inwoners van respectievelijk Noordwijkerhout, De Zilk, Noordwijk binnen en Noordwijk aan Zee, bepaald niet dichter bij elkaar.
Als wethouders het zien als een bestuurlijke ervaring die hun leven verrijkt dan moeten zij vooral wijkwethoudertje spelen. Maar ik hoop dus van harte dat de nieuwe burgemeester geen voorstander zal blijken van dit '4 kernenbeleid'.
Maar we gaan het meemaken in 2020. Het jaar waarin ik overigens onverdroten door zal blijven gaan om als Binder tegenstellingen uit te lichten, verrassende standpunten positief of negatief te beoordelen en het doel om te verbinden, in ere zal blijven houden.
Een eerste kans tot gezamenlijkheid biedt het aanstaande Carnaval. In het Rijk der Zotten liggen kansen voor Prins Confetschie der Kaninefaten, Prins Altera Vita der Noortukkers en Prins Nounours der Keiebeiters om gezamenlijk en kernloos het carnaval te vieren.

Noodvoorziening parkeren op het Palaceplein

noodgarage n De realisering van een nieuwe supermarkt en de op handen zijnde reconstructie van de Parallelboulevard gaan de parkeerdruk in het toeristisch gebied onaanvaardbaar verhogen.

Structurele en daadkrachtige parkeeroplossingen zijn tot nu toe steeds uitgebleven. De politiek, met in hun kielzog het ambtelijk apparaat, blijkt daarin weinig creatief te zijn. In de praktijk wordt dan ook voornamelijk gekeken op welke manier andere gemeenten oplossingen realiseren. Maar de speciale omstandigheden van een toeristenplaats als Noordwijk kent geen talrijke voorbeelden. Met enige jaloezie kijken Noordwijkse politici naar buurgemeente Katwijk die de nodige creativiteit wel aan de dag konden leggen en een grootschalige parkeergarage in het toeristisch gebied hebben gerealiseerd.

De politiek doet voornamelijk aan noodverband leggen. Onlangs werd dubbelzijdig parkeren op de K.W. Boulevard toegestaan. Nu wil het college een tijdelijke en demontabele parkeervoorziening van enkele lagen bovengronds op het Palaceplein, die voor het strandseizoen van 2021 moet worden gerealiseerd. In een brief aan de gemeenteraad wordt melding gemaakt van de plannen en het uitwerken hiervan. Er blijkt een zeer omvangrijke aanpak noodzakelijk. Zo is er de stikstofproblematiek, de aanwezigheid van ondergrondse leidingen, het vergunningentraject, en niet in de laatste plaats de belangen van omwonende en de gebruikers plus de naburige bedrijven. Men denkt dat aan een capaciteit van ruim 110 parkeerplaatsen. Bovendien blijkt er de afhankelijkheid en de noodzaak tot samenwerken met Hoogheemraadschap Rijnland. Omdat het consequenties kan hebben voor de gezamenlijke uitvoering van de reconstructie van de Parallelboulevard. In een later stadium nog zal de gemeenteraad een akkoord moeten geven aan deze plannen.

Politieke steun onmisbaar bij aanpak winkelgebieden

Winkelen n Het aantrekkelijker maken van de diverse winkelgebieden in Noordwijk en Noordwijkerhout om daarmee de leegstand een halt toe te roepen, was een van de speerpunten binnen het voormalig Ondernemingsfonds. Inmiddels wordt dit ook door de politiek belangrijk gevonden.

Het oprichten van een Retail Lab kon aanvankelijk vanuit het potje Ondernemingsfonds geworden gefinancierd. Dit Lab gaf deze week de politiek uitleg over de diverse details. Een van de speerpunten is om vooral vastgoedeigenaren en winkeliers door middel van gezamenlijke doelen met elkaar te verbinden. De politieke keuze van de raad om het bestaande Ondernemersfonds te liquideren heeft wel voor vertragingen gezorgd. Maar werkgroepen zijn nu wel aan de slag gegaan. Er zijn snelle aanpassingen gerealiseerd en het winkelend publiek zou tevreden zijn over de 'beleving' binnen de winkelgebieden. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een strategische visie. Er wordt gezocht naar antwoorden op de vraag hoe leegstand en verpaupering te bestrijden. Daarbij zijn diversiteit, kwaliteit, bereikbaarheid, huisvestingskosten en de seizoensgebondenheid belangrijke onderwerpen. In Noordwijk en in Noordwijkerhout moeten de van elkaar verschillende details leiden tot verschillende aanpassingen. Daardoor kunnen meer bezoekers worden getrokken en dus meer omzet gerealiseerd. Na goedkeuring van die visie kunnen plannen worden uitgewerkt die uiteindelijk winkeliers en winkelend publiek tevreden moeten stellen.

Judo Team Bollenstreek pakt prijs op groot judotoernooi

Eva Hornsveld pakt bronzen medaille in sterk judoveld. | Foto: pr

streek n Het judoteam Bollenstreek van sportschool Kaizen deed 11 en 12 januari mee aan het Matsuru Dutch Open Espoir, in Eindhoven.

Aan dit toernooi deden ruim 1700 judoka's mee uit twintig verschillende landen. "Dat het pittig zou worden voor onze judoka's was natuurlijk al van te voren bekend. Er werd de laatste tijd vooral getraind op hardheid in het vastpakken, doorzetten bij worpen en conditioneel diep durven gaan. Dit was terug te zien bij onze deelnemers", laat hoofdtrainer Johan Zagers weten.

"Bij de heren -18 jaar kwamen onze judoka's net te kort. Ruben Naud Fernandez en Bas Verwer hadden de pech dat ze vrij licht in het gewicht zaten. Verwer: "Uiteraard mogen wij wel proberen op een bepaald gewicht te blijven, maar zodra onze trainer het kantje boord vindt, moeten we van hem doorgroeien in het gewicht. Dit brengt af en toe risico's met zich mee dat we te licht zijn." Zagers: "Ik wil dat kinderen in hun groei geen problemen ondervinden met voeding. Zij hebben alle energie nodig om te groeien en te presteren op zowel sportgebied als op school en daar past geen afvallen bij. Zeker niet als ze zes keer per week trainen."

Yannick Turk controleerde de wedstrijd goed, liet helaas een klein gaatje vallen en werd geworpen. Omdat de tegenstander niet in de halve finale kwam, was dit einde toernooi voor hem. Bij de dames -18 moesten Isa Russchenberg en Myrthe Dekker als eersten de mat op. Myrthe begon sterk met een prachtige overwinning. In haar tweede wedstrijd kwam ze in de problemen en werd al snel geworpen. In haar herkansing kwam ze sterk terug. Een onachtzaam moment bracht haar ten val en verloor ze haar partij. Isa begon heel sterk in het gevecht, zette helaas een worp net te vroeg in en kwam hierdoor verkeerd uit en werd direct afgestraft met een houdgreep. Eva Hornsveld trad pas later de mat op. Zagers: "Eva heeft vorige week een trainingstage in Linz gevolgd, waar we samen trainden op een nieuwe pakking. Die bleek succesvol." Zelfs zo succesvol dat Eva uiteindelijk de bronzen medaille pakte. Hornsveld weet zich hiermee ook te plaatsen voor het kwalificatietraject van de Judobond Nederland. Zij mag nu deelnemen aan European Cadet Cups: Europese toernooien waar alleen judoka's die, zich via de nationale selectie weten te plaatsen, aan mogen deelnemen.

Noffie actie

Noordwijkerhout n In de periode tussen de intocht van Sinterklaas en Oudjaar kreeg het winkelend publiek dubbele Noffie-zegels.

Daarnaast was het mogelijk om kanskaarten in te vullen en met 50 noffie-zegels erop geplakt in te leveren. Uit de bijna 3000 ingeleverde formulieren zijn 50 prijswinnaars getrokken, die dinsdag 7 januari werden uitgenodigd voor de loting en de prijsverdeling.

In de Wapenstaete stonden 50 Noffie-tassen te wachten met daarin Noffie-waardebonnen in de waarde van 25, 50, 75 en 100 euro. Door loting koos elke prijswinnaar zelf een tas. Aan het eind van de trekking van deze 50 tassen, bleef de trekking over van de vijf hoofdprijzen.

Door de aanwezigen zelf werd een greep gedaan uit de bak met daarin de gegevens van de 50 prijswinnaars. Vijf gelukkigen werden daaruit getrokken, die een waardecheque kregen met daar de bedragen van de hoofdprijzen.

Dit waren wederom Noffie-waardebonnen, nu twee maal de waarde 750 euro, twee maal de waarde van 1000 euro en de hoofdprijs met de waarde van 1500 euro. In 2019 bestond de Noffie-commissie twintig jaar en ontving iedereen die met een vol noffieboekje iets kocht, een mooie noffie-tas.

Verduidelijking in Japanse tuin

Foto: pr

Noordwijkerhout n Leerlingen van College Leeuwenhorst en Japanse studenten uit Hirado plaatsten vorige week een bordje in de 'Japanse tuin' naast het gemeentehuis.

Bart de Haas en Rick Borst van de Stichting Hirado en de organisatoren van de tweejaarlijkse bomenwandeling, Herman Doornebal en Carolinda van der Linden waren hier bij aanwezig. Op het bordje wordt uitgelegd wat er zo bijzonder is aan het Makiboompje. In Japan worden Azalea's gekweekt speciaal voor het project: Growing through flowers, uit Hirado. De bedoeling is dat de kleine Japanse tuin naast het gemeentehuis verder uitgebreid wordt. Van der Linden houdt twee maal per jaar een wandeling langs bijzondere bomen in Noordwijkerhout, waaronder dit Makiboompje (Podocarpus Macrophyllus). Velen weten niet dat deze boom is geschonken in 2016 door Koji Hayashi in het kader van dit Japanse project.

Rommelen

Noordwijkerhout n In de Schelft is zondag 19 januari weer een rommelmarkt.

Van 9.30 tot 16.00 uur bieden particulieren allerhande artikelen aan. Van boeken en cd's tot kleding en huishoudelijke artikelen. De toegang bedraagt 2.50 euro per persoon (kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree). Voor meer informatie: www.mikki.nl.

Extra plaats voor bassen, tenoren en sopranen

Regio n Pop- en rockkoor Pop4Shore! heeft weer plaats voor mannen en hoge sopranen.

"Wij zijn dan van oorsprong wel een Katwijks koor, maar inmiddels zijn de Katwijkers in de minderheid. Leden komen vooral uit Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout, Lisse en Hillegom. Echt een oproep voor de hele bollenstreek dus", laat de organisatie weten. "We zingen zowel golden-oldies als recente nummers. Niet alleen pop- en rocknummers, maar af en toe ook eens een a capella nummer of een gospel. Lekker divers dus. Onze optredens zijn geregisseerd en sommige nummers hebben mooie choreografieën of een achtergrondvideo. Bovendien hebben veel koorleden hier vrienden voor het leven gekregen. We doen dan ook best vaak 'na-koorse' activiteiten." Meer info via de mail: info@pop4shore.nl.

Theaterklassen Leeuwenhorst presenteren zich

Noordwijkerhout n Zestig leerlingen van de theaterklas Leeuwenhorst presenteren zich dinsdag 28 januari tijdens de jaarlijkse Revue.

De leerlingen uit de onderbouw zullen diverse scènes voor u spelen, van compleet hysterisch tot bloedserieus. Tijdens deze avond neemt u een kijkje in de keuken van de theaterklassen en ziet u waar de leerlingen tot nu toe aan gewerkt hebben. Kaartjes zijn te reserveren via www.lh-tickets.nl voor €3,50. Aanvang 19:30 uur, locatie Teylingen College Leeuwenhorst Noordwijkerhout.

Fake - of niet?

Van al het nieuws dat over ons wordt uitgestort, is een toenemend gedeelte fake. Hoewel dat weer niet Iedereen als zodanig ervaart.

- Vanwege de klimaatverandering bloeien de narcissen tegenwoordig al in januari.
- Mensen geloven dat je uit bollen wodka kan maken, er lijkt een gouden toekomst voor de telers weggelegd.
- Straks wordt de tuin rond de Witte Kerk als bollenveld bestempeld.
- Toeristen zijn gek op de bollen die ze op de Keukenhof-Boulevard kopen. Niks geen rotte bollen. Het zijn slechte verhalen, fake nieuws.
- Kwekers zette dit jaar geen prikkeldraad meer rond hun velden. Er staat WELKOM, neem een wodkaatje!
- Bij Floralis nu bollen op het hoofdmenu, 75 jaar na de hongerwinter.
- Buitenlandse bezoekers krijgen nu de "Hoge Nood"app in het Engels.
- Net als in Londen en New York, zitten nu ook in onze steden al die daklozen er alleen rond de Kerstdagen. Voor de warme soep en de mooie liederen.
- Stikstof- en Pfasproblemen worden opgelost. Koeien weg, auto's weg, vliegtuigen weg, kachel uit!
- Ook kwekers krijgen, in navolging van de onderwijzers, werkdrukverlagingsdagen.
- Nu de nieuwbouw begint, wonen er straks weer meer in de Bavo als daarbuiten!
- Met 2 nieuwe Noordwijkerhoutse partijen, Jaap en Astrid, in de raad komt de raadzaal zeker in de bieb.
- Komt u nog naar de Tonnepros? Ze staan nu met de voeten in het bier, werkt als lachgas.
- Enfin, fake-of-niet, ik ben het kwiet!

Aad van Ruiten

Bloemencorso zoekt figuranten

Figuranten op de corsowagen van omroep MAX in 2019. | Foto: pr

Noordwijkerhout n Altijd al gedroomd om te schitteren op een van de praalwagens tijdens het Bloemencorso Bollenstreek? Dan is het nu tijd om je aan te melden als corsofigurant!

De minimale leeftijd om deel te kunnen nemen aan het Bloemencorso Bollenstreek is 18 jaar en tijdens het corsoweekend zowel op vrijdagavond 24 april als zaterdag 25 april moet je beschikbaar zijn. Jong of oud, dat maakt niet uit: het is altijd je enthousiasme dat telt!

Onvergetelijke ervaring

Nóg meer entertainment en interactie met het publiek is de insteek en ben je lekker actief dan komt dat extra goed van pas, want dit jaar worden ook figuranten ingezet die rond de wagens lopen of fietsen. Dit maakt je ervaring als corsofigurant nog leuker!

Vrijdagavond 24 april is het verlichte corso in Noordwijkerhout en zaterdag 25 april is de grote optocht van Noordwijk naar Haarlem.

Lunch en diner op corsozaterdag

En voor degenen die hun ervaring als corsofigurant met een dagje willen verlengen is er de mogelijkheid ook op zondag 26 april van de partij te zijn als de praalwagens in het centrum van Haarlem te bewonderen zijn.

Vanuit de corso organisatie worden behalve de indeling van de figuranten op en rond de praalwagens ook alle kostuums en make-up geregeld. Een lunch en diner op corsozaterdag is inbegrepen, alsmede een onvergetelijke ervaring als corsofigurant!

Meer informatie of aanmelden? Mail dan naar entertainment@bloemencorso.info

Port of Call opent nieuwe expositie in Maria ter Zeekerk

expositie n Op zondag 19 januari zal de Rijnsburgse muzikant Port of Call een optreden verzorgen in de Maria ter Zeekerk aan de Nieuwe Zeeweg te Noordwijk. Het optreden is een onderdeel van de foto- en ikonenexpositie 'Met andere ogen: Een nieuwe kijk op hedendaagse Orthodoxie'. Bezoekers kunnen terecht vanaf 14.00 uur. Om 14.30 uur vindt de officiële opening plaats. De toegang is gratis.

Het optreden vindt plaats op de openingsdag van de nieuwe expositie in de Maria ter Zeekerk. De expositie biedt een bijzonder perspectief op de religieuze heropleving en vernieuwing in post-Sovjetlanden. Ze belicht 'traditionele' vormen van Oosters-Orthodoxe spiritualiteit – bedevaart en iconen – door de ogen van twee kunstenaars: de Britse fotografe Sandra Reddin en de Servische iconenschilder Borislav Prodanovic. Beide kunstenaars zullen bij de opening aanwezig zijn.

Van 2008 tot 2015 heeft Reddin deelgenomen aan bedevaarten door heel Rusland. Zij heeft de dynamiek vastgelegd in haar foto's, die een unieke kijk bieden in de diversiteit èn de menselijke kant van Orthodoxe bedevaart. Ikonenschilder Prodanovic brengt in zijn werk moderniteit en traditie bijeen. Karakteristiek voor zijn werk is een zekere eenvoud en lieflijkheid, gecombineerd met subtiele kleuren – elementen die vernieuwend zijn binnen de traditie.

De expositie is te zien tot en met zondag 8 maart. De expositie is een samenwerking van Palliam en het Institute for the Academic Study of Eastern Christianity (INaSEC, Vrije Universiteit Amsterdam). Meer informatie en actuele openingstijden staan op www.palliam.nl

ODI speelt Spokenspektakel in De Schelft voor de hele familie

toneel n Spook je al zo'n drie eeuwen lekker rond in je familiekasteel in de Schotse Hooglanden en dan word je opeens gestoord. Het ziet er niet best uit voor de geestenfamilie MacDonald. Gaat hun kasteel echt gesloopt worden? Kunnen zij de indringers verjagen? En hoe zit dat met hun spookdochter Davina de Dromer. Zal zij ooit een volwaardig spook worden?

De spelers van ODI, onder leiding van regisseuse Chantal Witteman, zijn er bijna klaar voor. De laatste puntjes worden op de I gezet. Er zitten tal van hilarische scènes in het stuk "Spokenspektakel". Een spannend toneelstuk geschreven door Rob Maayen. Een mooie uitdaging voor de (debutant) regisseuse en de spelers, waarvan er 4 nieuw zijn bij ODI. De adviesleeftijd is vanaf 4 à 5 jaar.

De uitvoeringen zijn op zaterdagmiddag 18 en zondagmiddag 19 januari in De Schelft. En op zaterdagmiddag 25 januari in De Duinpan. Aanvang: 14.00 uur, zaal open: 13.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar voor € 5,00 bij Boekhandel Wagenaar & van Halem, of Suzanne's Feestshop beide in de Havenstraat te Noordwijkerhout. M-Kappers in de PJ Warmerdagstraat 23, De Zilk en Drogisterij Letschert, Hoofdstraat 37 te Hillegom. Ook kunnen kaarten via de website gereserveerd worden en afgehaald en betaald worden aan de verenigingstafel bij de zaal.

Er hoort weer een leuke kleurplaat bij waarmee je kans maakt op een prijsje. Deze kleurplaat kan je ook downloaden van de ODI-website.

Claudia van Nobelen 25 jaar bij 'De Harp'

Bloemen en confetti voor Claudia. | Foto en tekst: met dank aan Bas van der Tang.

Noordwijkerhout n Tijdens het Liedjesfestival in De Schelft, 8 januari, is Claudia van Nobelen gehuldigd: ze is 25 jaar lid van muziekvereniging de Harpe Davids.

De cast van Spokenspektakel. | Foto: PR

Van Nobelen kijkt ook terug op meer dan tien jaar bestuurslidmaatschap. Haar activiteiten voor de Harp zijn zeer gevarieerd en ze is nog altijd enorm actief binnen de vereniging.
Vanuit de Zuid Hollandse Bond van Muziekverenigingen kreeg Van Nobelen een onderscheiding voor haar zilveren jubileum. Het bestuur en de leden van 'De Harp' bedankte haar voor haar inzet. Naast bloemen kreeg ze nog een fotoboek met een terugblik over de afgelopen 25 jaar.

Een heus kasteel

Elke maand stelt Kees Verweij voor het Genootschap Oud Noordwijk een stukje samen over oud en nieuw Noordwijk onder de naam Van Dam tot Wurft. In het Museum Noordwijk is t/m 26 aprIL 2020 de tentoonstelling "Nieuwe Meesters " , het werk van enige hedendaagse Noordwijkse kunstenaars te zien. Verder is de expositie 'Wie de schoen past...' te zien.

Omstreeks de 18e eeuw sprak de kroniekschrijver Cornelis van Alkemade over een kasteel binnen de kern van Noordwijk, maar bewijzen van het bestaan van zo'n kasteel zijn nooit gevonden. In de buurt van de voormalige grens van Noordwijk en Noordwijkerhout ter hoogte van het landgoed Sancta Maria aan de Langevelderweg lag vroeger wel een kasteel te midden van een groot bos. Dit kasteel heette De Boekhorst, vernoemd naar de vele grote beuken, die hier om heen stonden.

De oorsprong lag bij een zekere Boudewijn van Northeke. De heren van Northeke waren de bestuurders van de Ambachtsheerlijkheid van Northeke. Op 4 september 1252 ontving deze Boudewijn van Northeke het beheer over het landgoed, dat rondom Boekhorst was gelegen. Het was Otto III, de bisschop van Utrecht, die een natuurlijke dochter Aleidis had, die werd uitgehuwelijkt aan Boudewijn van Northeke. Otto III was een der familieleden van het Hollandse gravenhuis en dit zal dankzij het huwelijk met Aleidis zeker hebben meegespeeld voor het verwerven van het landgoed. De kinderen van Boudewijn en Aleidis namen de geslachtsnaam Van de Boeckhorst aan. Dit geslacht Van der Boekhorst is nauw met de geschiedenis van Noordwijk verbonden. Leden van deze familie vervulden vele ambten zoals bijvoorbeeld van baljuw en schout. Tevens hadden zij het beheer van de Ambachtsheerlijkheid Noordwijk, die vanaf 1439 onafgebroken in handen van deze familie was. In de zestiende eeuw kreeg de familie Van der Does, die de familie Van der Boekhorst in de vrouwelijke lijn opvolgde, de heerlijkheid in leen. Het kasteel werd in opdracht van Boudewijn Van de Boekhorst in 1273 gebouwd. Het slot was omgeven door een buitengracht met ophaalbrug en een overdekte poort. Via de ophaalbrug kwam men op een ruim binnenhof, waar in de Middeleeuwen de stallen en de verblijfplaatsen van het dienstvolk waren gevestigd. Midden op het terrein, van alle zijden door en breed en diep water omgeven, stond het hoge kasteel, waarin men toegang kreeg door middel van een tweede poort en ophaalbrug. Het kasteel was drie verdiepingen hoog en opgetrokken uit zeer dikke muren. Er waren geen steunberen, zodat de buitenwaartse druk alleen door deze zeer solide muren moest worden opgevangen. Rond 1580 werd het kasteel door Jhr. Andries van Bronckhorst uitgebreid en verfraaid met het doel zijn jonge echtgenote Anna van Woerden van Vliet in een mooi huis te laten wonen. Even verderop was een kerk gebouwd, gewijd aan het heilige Kruis, maar daarover is maar weinig bekend. Sedert 1642 kwam het landgoed in het bezit van de Belgische familie der graven van Bourgoigne, vervolgens in 1712 van de douairière prinses van Rubempré en daarna kwam het door huwelijk en vererving onder beheer van de Graven de Merode. De Belgische families maakten niet al te veel gebruik van het kasteel. Zij bleven liever in het zuiden wonen en in de loop van de 18e eeuw verviel het kasteel tot een ruïne. Begin 19e eeuw werd op de poort na alles gesloopt. Deze poort werd pas in 1895 gesloopt vanwege de vestiging van het woonhuis van de firma Pennings. In 1971 kwam door grondverzet nog een deel van de fundering tevoorschijn, maar sindsdien bleef er slechts een kaal stuk bollenland over.

NOV-voorzitter Arjan van den Akker: 'Na het zuur komt het zoet'

Voormalig voorzitter Cees van Wijk brengt samen met NOV-voorzitter Arjan van den Akker een toast uit op 2020. | Foto: Wim Siemerink

nieuwjaarsreceptie n De Noordwijkse Ondernemersvereniging hield deze week haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Traditioneel een moment waarop de ondernemers hun voorzitter openhartig horen spreken over verleden, heden en toekomst van ondernemend Noordwijk in relatie tot de lokale politiek. De kersverse voorzitter Arjan van den Akker zette deze traditie op zijn eigen manier voort. Waarbij loftuitingen aan het college en gemeenteraad werden afgewisseld met kritische soms zelfs wat cynische kanttekeningen.

De voorzitter gaf eerst het woord aan Linda Janmaat van NOV-Events. De Noordwijkse NOV wil meer zijn dan een vergaderingscollege en organiseert daarom leerzame en inspirerende netwerkbijeenkomsten voor alle NOV-leden. Om bestaande onderlinge contacten te versterken en nieuwe contacten mogelijk te maken.


Apenkooien

Janmaat presenteerde de plannen voor 2020 van NOV-Events aan de aanwezigen. Een Solextoer, Apenkooien in de gymzaal Duinwetering, een muzikale workshop, een kookworkshop en een voetgolftoernooi zijn voor komend jaar de recreatieve activiteiten. En daarnaast het houden van de jaarlijkse haringparty, wat meer een sociaal gericht evenement is. NOV-Events wil heel graag ruimte geven aan deelname door introducés maar Janmaat benadrukte dat dit zeker niet vrijblijvend is.


Verkiezingsbeloften

Toen debuterend voorzitter Arjan van den Akker toe was aan zijn nieuwjaarstoespraak bleek dat hij openlijk wilde toetsen of de politiek alle verkiezingsbeloften aan het waarmaken is. Hij merkte op dat hij niet anders dan kon vaststellen dat er van echte daadkracht nauwelijks sprake is. Enigszins cynisch kwam hij terug op de nieuwjaarsrede van de, overigens opvallend genoeg niet aanwezige, burgemeester Hermans. Daarin werd door haar uitgesproken dat het allemaal zou goed zou zijn in de fusiegemeente Noordwijk. En bijvoorbeeld het harde werken aan het nieuwe werken van de ambtelijke organisatie als belangrijke ontwikkeling werd genoemd. 'Maar', zo sprak de voorzitter met overtuiging, 'na het zuur komt het zoet.


Badstatus

De voorzitter keek halsreikend uit naar de status van Bad Noordwijk wat een heilzame impuls moet geven aan de toeristische markt.
Al even ongeduldig keek hij naar de komst van een nieuwe burgemeester. Van den Akker: 'Indien het iemand is die volledig aan de door de politiek gelanceerde profielschets voldoet dan krijgen we in Noordwijk wel een hele bijzonder burgemeester.
Voor een goede luisteraar klonken er ook zorgen door. Zoals betreffende de vertegenwoordiging van de diverse ondernemersbelangen die het nieuwe Noordwijk rijk is. Van den Akker geruststellend: 'We zijn steeds in constructief overleg met andere ondernemersorganisaties.


Uitdagingen

De voorzitter benadrukte daarbij dat het geen doel op zich is om te komen tot een samensmelting van alle bestaande belangenorganisaties. Maar noemde het raadzaam om snel te komen tot één en door alle partijen geaccepteerde belangenbehartiger in de gesprekken en overleggen met het Noordwijkse college van B&W. De voorzitter benadrukte nog, voordat samen met voormalig voorzitter Cees van Wijk en de bijbehorende nieuwjaarswensen de glazen werden geheven, dat er voor de Noordwijkse NOV in 2020 een behoorlijk aantal uitdagingen in het verschiet liggen.

VVSB begint 2020 met nederlaag bij Jong Almere City

Richelo Fecunda in actie tegen Finn Kluiver van VVOG in de wedstrijd van 12 november. | Foto: archief, OP, Hans vd Valk. Foto: Hans van der Valk

Noordwijkerhout n Ook in 2020 heeft VVSB de negatieve spiraal niet weten te doorbreken. Met bij vlagen prima spel ontbrak het geluk voorin. Tot tweemaal toe werd de lat geraakt door Frans van Niel en nieuwkomer Bert Steltenpool. In de slotfase profiteerde Jong Almere optimaal van onoplettendheid bij VVSB en scoorde invaller Joshua Zimmerman de enige treffer van de middag.

Door Stefan van den Burg

Bij VVSB stond nieuwkomer Bert Steltenpool direct in de basiself als diepste spits. Ook Danny Bakker stond in de basis opgesteld. Na zijn blessure vorig seizoen tegen Quick Boys, maakte hij dus weer zijn rentree.

VVSB startte sterk aan de wedstrijd en had Felitciano Zschusschen tot tweemaal toe de kans op de score te openen. De eerste poging van de topscorer van VVSB ging rakelings langs het doel van Jong Almere. De tweede poging was een stuk lastiger, de volley ging net over. Ook Jong Almere liet bij vlagen goede kansen zien, maar de pogingen van Jelle Goselink en Kenneth Aninkora waren een simpele prooi voor doelman Ruben Valk.

Vlak voor rust had VVSB wellicht op voorsprong moeten komen. Eerst was het Richelo Fecunda die zijn schot in het zijnet zag belanden. Even later schoot Frans van Niel nog net naast, maar de grootste kans was voor Zschusschen. De aanvaller van VVSB besloot echter van dichtbij te schieten in plaats van af te geven op de geheel vrijstaande Steltenpool.

In de tweede helft bleef VVSB aandringen en kwamen Zschusschen en Mo el Osrouti niet tot scoren door goed werk van doelman Stijn Keller. Met nog 20 minuten op de klok mocht VVSB een vrije trap nemen op een zeer mooie positie. Aanvoerder Van Niel pakte zijn verantwoordelijkheid en nam de vrije trap zeer fraai. De bal werd nog net beroerd door de muur van Jong Almere waardoor de poging op de lat terecht kwam.

Vijf minuten voor tijd kreeg VVSB de grootste kans van de wedstrijd. Na een vloeiende aanval gaf Jelmer Vijlbrief de bal voor op Steltenpool, die van dichtbij kiezelhard op de lat schoot. De al oude voetbalwet trad hierna weer op. VVSB vergat te scoren en Jong Almere deed dit wel. Na balverlies op het middenveld werd de bal de diepte ingestuurd. Na een scrimmage voor het doel van VVSB, kwam de bal voor de voeten van Joshua Zimmerman die van dichtbij de enige treffer van de middag produceerde.

Scoreverloop en opstelling

Jong Almere City FC – VVSB 1-0: 87. Zimmerman 1-0.

VVSB: Ruben Valk; Richelo Fecunda, Tomas Arroyo, Rob Zandbergen, Jelmer Vijlbrief; Ties Evers, Frans van Niel, Danny Bakker (70. Tim de Rijk); Mo el Osrouti (71. Lulinho Martins), Bert Steltenpool, Felitciano Zschusschen.

Goede herstart van V.v. Noordwijk met winst

Dylan Rietveld in actie. | Foto: OrangePictures

Voetbal n Het leek aanvankelijk een moeilijk potje te worden. Want Scheveningen was in de beginfase simpelweg de betere ploeg. Maar uiteindelijk toonde Noordwijk aan toch wat verder te zijn dan de selectie van trainer John Block. Aan de uiteindelijke 1-4 overwinning viel dan ook niets af te dingen.

Nick van Staveren, de eerste seizoenshelft nog geen enkele keer echt in zijn normale doen, werd tegen Scheveningen wel degelijk 'man of the match'. Met twee goals en twee keer een assist, maakte hij zijn belangrijke rol in de elf van Kees Zethof weer volledig waar.
De eerste grote kans was voor Noordwijk. Waarbij James koos voor eigen succes en Wendt over het hoofd zag. Daarbij vloog de bal maar net over. Al na ruim 5 minuten viel het doelpunt wel aan de andere kant. Invaller doelman Wolsheimer was kansloos bij een inzet van Winter: 1-0.

Noordwijk leek in die periode geen antwoord te weten op de aanvalsdrift van de Scheveningers. Maar dat werd na de eerste 20 minuten wel anders. Langzaam maar zeker veroverde Noordwijk een overwicht en drong de tegenstander ver terug. Na een half uur viel dan ook de verdiende gelijkmaker toen Van Staveren, na onzeker ingrijpen van de Scheveningers, zijn omhaal pardoes in het net zag verdwijnen: 1-1. Niet veel later liet Roshanali met een enorme knal het aluminium naast de doelman Wesley Zonneveld trillen. Waardoor de rust aanbrak met een gelijke stand.


Na rust werd het direct duidelijk dat Noordwijk op jacht zou gaan naar de overwinning. Er veranderde niets aan het spelbeeld waarbij Noordwijk de betere ploeg was. De rood-witten kregen kansen en James mocht op nieuw van dichtbij uithalen. Maar het was de hardwerkende Bosma die Noordwijk aan de voorsprong hielp: 1-2.

Scheveningen probeerde wat het kon, kwam af en toe gevaarlijk door maar de tweede treffer van Nick van Staveren luide de definitieve nederlaag in. Uit een vrije trap van Reynaers en opnieuw matig verdedigen van Scheveningen,vond de Hillegommer met een fraaie kopbal opnieuw het net: 1-3. En na ruim 70 minuten viel ook de 1-4. Ditmaal was het aanvoerder Emiel Wendt, die met zijn negende treffer van het seizoen, na aangeven van Brian Bröcker, aan alle illusies van Scheveningen een einde maakte: 1-4.
Met Westdijk en De Kruijs voor Wendt en James en even later Le Congé voor Roshanali maakte Zethof duidelijk dat ook wat hem betrof de overwinning een feit was. Op de automatische piloot werd de wedstrijd door Noordwijk uitgespeeld.
Zaterdag wacht voor Noordwijk aan de Duinwetering de derby tegen Rijnsburgse Boys. De Rijnsburgers versloegen Jong Sparta met 2-1. De geel-zwarten zijn op papier de favoriet maar het huidige Noordwijk moet in staat worden geacht om de uien goed partij te bieden en een kleine overwinning te gaan boeken.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 16 januari

Sneeuwpop decoreren op hout. Meedoen kost € 2,50.

Dinsdag 21 januari

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: maaltijd: macaroni.
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 20 januari

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: plantenhanger macrameeën. Meedoen kost € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 21 januari

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: plantenhanger macrameeën. Meedoen kost € 1,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Fluks wint in spannende thriller van Thor

Joost Passchier legt aan voor een schot. Zijn broer Jan positioneert zich onder de paal. | Foto: PR

korfbal n De rustperiode tijdens de feestdagen is door Fluks goed benut om te herstellen van de vele blessures. Desondanks kon coach Enrico Mud nog steeds niet beschikken over een volledige en fitte selectie voor de wedstrijd tegen het lager geplaatste Thor uit Harmelen. In de wetenschap dat er gewonnen moest worden om in het spoor van de koplopers te blijven flitste

Fluks uit de startblokken met na 10 seconden al de eerste score van Willemiek van Duijn. Thor kwam al snel weer op gelijke hoogte, maar daarna nam Fluks een 4-1 voorsprong en leek het een gemakkelijke middag te worden. De gasten uit Harmelen trokken de stand echter weer gelijk. Fluks kreeg de zaken verdedigend op orde, en liep daarna uit naar 10-6. Thor wist toch weer aan te sluiten, en kwam vlak voor rust op 13-12.

De tweede helft zou uitdraaien op een ware thriller. Het spel werd fysieker maar nooit onsportief. Bij beide ploegen werd veel over de heren gespeeld, terwijl namens Fluks ook Demi van Duin trefzeker was. Op 18-15 leken de Noordwijkers het beslissende gat geslagen te hebben, maar niets was minder waar. Aanvallend kreeg Fluks moeite om de goede paalpositie te pakken, waardoor er weinig geschoten kon worden, en verdedigend konden de Thor heren niet van scoren gehouden worden. Daardoor kwam Thor op 18-18 weer langszij, en met nog 2 minuten te spelen namen zij voor het eerst in de wedstrijd zelfs een 18-19 voorsprong.

Na te vroeg inlopen op een vrije bal door een Thor heer kreeg Fluks vervolgens een strafworp. In een poging Fluks uit de concentratie te halen vroeg (en kreeg) de Thor coach een time-out. Joost Passchier liet zich echter niet van de wijs brengen en verzilverde de strafworp. In de daaropvolgende aanval wist Thor niet te scoren, waarna Maurits van der Vos wel trefzeker was en Fluks naar de overwinning schoot.

Het publiek had genoten van een spannende wedstrijd met een enerverend slot, en zij werden na de zwaarbevochten overwinning door de spelers van Fluks bedankt voor hun steun.

Volgende week komt Fluks niet in actie. De volgende wedstrijd voor Fluks is op 25 januari, in Ridderkerk tegen Eureka.

Scores namens Fluks: Demi van Duin, Joek Kwakernaak, Maurits van der Vos en Joost Passchier (allen 4), Willemiek van Duijn (2), en Minzi van Mackelenberg en Wouter Westgeest (beiden 1).

Collectiespecialist Dorine Meijer

Foto: Picasa

Januari staat in het teken van de Nationale Voorleesdagen.

Er wordt natuurlijk voorgelezen en er zijn workshops in de bibliotheek voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Mijn leestips deze week gaan over boeken die - interactief - voorgelezen kunnen worden aan jonge kinderen.

En voor wie graag meer wil weten over hoe je dat doet, volgt er een inspirerend boek met praktische voorbeelden.

Lekker (voor)lezen dus!

Cedric Ramalier & Vincent Burgeau

Het boek is verliefd

Het boek is somber. Wat is er aan de hand? Het boek is verliefd. Maar op wie? Dat durft het niet te vertellen. Toch kom je er al (voor)lezend achter op wie het boek verliefd is.

Dit hard kartonnen boek is eenvoudig vormgegeven en nodigt uit om interactief voor te lezen. De jonge luisteraar wordt aangemoedigd iets te doen en daar 'reageert' het boek op. Het blijkt wel dat boeken lezers nodig hebben.

Geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf 2 jaar.

Dita Breebaart, e.a.

Interactief voorlezen met baby's, dreumesen, peuters en kleuters

Interactief voorlezen gaat een stapje verder dan 'gewoon' voorlezen. Dat komt vooral door de voorbereiding, de nadruk op begrip van inhoud en verhaal en door aanvullende activiteiten. Dit boek geeft op een toegankelijke manier inzicht in de vier stappen van interactief voorlezen. Daarnaast komen uitgewerkte voorbeelden voor diverse leeftijdsgroepen aan bod. Het boek biedt inspiratie om met interactief voorlezen aan de slag te gaan en meer verdieping en voldoening te halen uit voorlezen aan jonge kinderen

Elvira Vis

M?Weightman

Welkom thuis, bever!?

Een verhaal van Bever die op pad gaat en de weg kwijtraakt. Akita de hond neemt hem mee in haar luchtballon om van bovenaf naar het huis van Bever te zoeken. De prachtige illustraties van dit verhaal nemen je mee langs verschillende landschappen en jaargetijden en geven inkijk in de architectuur van dierenwoningen. Voor 4+ kids.

Digitaal Inloopspreekuur

bieb n In de Bibliotheek van Noordwijk en Noordwijkerhout vindt iedere week een digitaal inloopspreekuur plaats. Hier kan iedereen terecht met vragen over het gebruik van internet, laptop of andere digitale vragen.

Er is deskundige begeleiding aanwezig en zij helpen bezoekers graag verder, ook kan er uitleg gegeven worden over bijvoorbeeld e-readers, smartphones of tablets.

Het inloopspreekuur is gratis toegankelijk en je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Vooraf aanmelden is niet nodig. Loop gerust eens binnen. Op www.bibliotheekbollenstreeek.nl staat een compleet overzicht van alle digitale cursussen bij de Bibliotheek Bollenstreek.

Digitaal inloopspreekuur in de bibliotheek Noordwijk op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en in de bibliotheek Noordwijkerhout op dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur

Speel en dans mee met Moppereend

bieb n De Nationale Voorleesdagen zijn dit jaar van 22 januari tot en met 1 februari.

Naast voorlezen is er voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar in elke vestiging van de Bibliotheek Bollenstreek een interactieve workshop te volgen rondom het verhaal van Moppereend. Het boek Moppereend is door een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen gekozen tot het Prentenboek van het Jaar 2020.

Ook is er een dans- en theaterworkshop. Tijdens de dansworkshops wordt er gerold, gehuppeld en geklapperd met vleugels. De kinderen leren een kleine choreografie. Er wordt gespeeld met gevoel van zwaar en licht.

Tijdens de theaterworkshops wordt het verhaal van Moppereend door een theaterdocent en door de kinderen al spelend tot leven gebracht. De kinderen verbeelden wat de dieren uit het verhaal leuk vinden om te doen, maar ook waar ze blij en boos van worden.

Dansen met de Moppereend op zaterdag 25 januari in Noordwijk en 28 januari in Noordwijkerhout, en meespelen op maandag 27 januari in Noordwijk. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl, Deelname kost 2,50 euro.

nieuws / sport

27 / 28

NOORDWIJK

15 januari
• Filmhuisavond - If Beale street could talk; De Vinkenhof, Achterzeeweg 1. Tijd: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur). Entree gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).

17 januari
• Queen The music - staconcert; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 29,50.


18 januari
• Theatervoorstelling Dolfje Weerwolfje & Foeksia de miniheks; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 13.30 uur. Entree: vanaf € 24,50.


18 en 19 januari
• Film André Rieu - 70 Years Young; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 18 januari 19.00 uur en 19 januari 15.00 uur. Entree: vanaf € 20,00.


19 januari
• NSL Trailrun; Piet Florisdal Duindamselag, Randweg. Tijd: 11.00 uur. Voorinschrijving € 7,00, na-inschrijving € 10,00.
• Feestelijke opening expositie 'Met andere ogen'; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis (een vrijgevige bijdrage wordt op prijs gesteld).

22 januari
• Schrijfcafé: Schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 – 12.00 uur. Deelname: € 10,00.
• Fred Delfgaauw - Paradijsvogels; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 en 20.15 uur. Entree: vanaf € 17,50.


23 januari
• Koffie+ Susan Smit; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Entree gratis.
• Bram van der Vlugt e.a. - Enkele Reis; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 26,50.


24 januari
• Lezing & miniworkshop: Schrijf je boek met Jacqueline Zirkzee; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1.
Tijd: 15.00 – 17.00 uur. Deelname € 5,00 (graag vooraf reserveren).

ERHOUT / DE ZILK

14 t/m 21 januari
• Wandelen: Duinkabouterpad, gezinswandeling door het Hollands Duin, vertrek vanaf restaurant Langs Berg en Dal, Langevelderlaan.
• Wandelen: Konijnenroute, gezinswandeling door Landgoed Nieuw Leeuwenhorst, start vanaf het Koetshuis, Gooweg 36.

16 januari
• Pubquiz, test je kennis en speel mee vanaf 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, aanmelden aan de bar.

17 januari
• Workshop "Haken" Stoffig Stel, van 19.00 tot 21.00 uur in de winkel, Dorpsstraat 48, aanmelden via stoffigstel@gmail.com
• Tonneprossen, de lokale politiek wordt op de hak genomen, vanaf 21.00 uur in café van der Geest, Zeestraat 7a, de toegang is gratis!

18 januari
• Toneelstuk "Spokenspektakel", voor kinderen basisschool, om 14.00 uur in de Schelft, kaarten € 5.00 verkrijgbaar bij Suzanne's Feestshop.
• VVSB – Excelsior'31, voetbalwedstrijd op sportpark de Boekhorst, Dr. Schaepmanlaan 2, aanvang 18.00 uur.
• 22 jaar Blaaskapel "Nis Dus", feest met alle blaaskapellen uit Noordwijk, in café va der Geest om 21.00 uur, kaarten gratis af te halen in de VVV winkel.

19 januari
• NSL Trailrun, loop over 8 of 16 km. door Hollands Duin, vertrek om 11.00 uur vanaf Piet Florisdal, Duindamse Slag
• Toneelstuk "Spokenspektakel", voor kinderen basisschool, om 14.00 uur in de Schelft, kaarten € 5.00 verkrijgbaar bij Suzanne's Feestshop.

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 17 januari

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. J.A.J. Pater

Zondag 19 januari

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse en RK voorganger

Buurtkerk

10.00 uur: geen dienst, zie Oude Jeroenskerk

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. C. Noort

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 19 januari

10.00 uur: ds. G.J. Loor

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 15 januari

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 17 januari

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zaterdag 18 januari

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Geen viering

Zondag 19 januari

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Oecumenische viering, J. Lamberts

Dinsdag 21 januari

Kapel RK begraafplaats

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 19 januari

10.00 uur: br. E. van der Plas

NOORDWIJKERHOUT

Protestantse Gemeente

Witte Kerk

Zondag 19 januari

10.00 uur: geen opgave

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk

Zondag 19 januari

10.00 uur: pastoor M. Straathof, Presentatieviering 1e communicanten met De Schalmei

St. Victorkerk

Zaterdag 18 januari

10.00 uur: pastoor M. Straathof,

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hart van Jezuskerk
Zondag 19 januari

09.30 uur: Pastor van Eijk

Vorige week hadden we geen winnaar, omdat de prijs nog niet bekend was. Die hebben we inmiddels! Doe mee en win een uur bowlen met een lucky's bites small bittergarnituur (geserveerd tijdens het bowlen) bij Lucky's bowling in Warmond. Stuur de oplossing uiterlijk zondag 19 januari met uw naam en adres naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl