Noordwijkerhouts Weekblad

15 januari 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 15 januari 2019


Lintje voor Marit Hogervorst

Luid applaus, ook van de presentator van de Maestroconcerten (en loco-burgemeester), Sjaak van den Berg. | Foto en tekst: Caroline Spaans Foto: cs

onderscheiding n In een bomvolle Schelft reikte burgemeester Jon Hermans zaterdag 12 januari een Koninklijke Onderscheiding uit aan Marit Hogervorst-Bierhoff. De uitreiking vond plaats tijdens de grand finale van het Maestroconcert. Hogervorst, zelf actief lid van muziekvereniging de Harpe Davids sinds 2001, werd tot haar grote verrassing - en onder luid applaus - door Hermans naar voren geroepen. De waarnemend burgemeester noemde het een hele eer dat zij de onderscheiding mocht uitreiken. Lees het vervolg op pagina 7.

"Om juist op deze avond dit te mogen doen, vind ik heel bijzonder. Ik ben zeer vereerd en zelfs wat gespannen. Ik ontmoet niet zomaar iemand: mensen die koninklijk worden onderscheiden, zijn vaak hele gepassioneerde vrijwilligers, die lang tijd en in het voorbijgaan van eigen belang zich inzetten voor de gemeenschap."

"Wat een verrassing, ik weet van niets!" reageerde Hogervorst verbaasd. Waarop de burgemeester lachte: "Dat is ook de bedoeling, dat het een verrassing is! En ik zal in vogelvlucht vertellen waarom u een lintje krijgt, ik heb alle stukken gelezen, maar dat is echt heel indrukwekkend. Want heeft u even? Van 2001 tot heden bent u vrijwilliger bij en bestuurslid van de Harpe Davids en bent u lid van de commissie kerstsamenzang, de feest- de jubileumcommissie. Momenteel bent u voorzitter van de muziekcommissie en actief in de lief-en leedcommissie en de Maestrocommissie, die de Maestroconcerten georganiseerd heeft in verband met de fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Wat is een mooiere manier om een fusie samen te vieren met muziek. Ik vind het geniaal bedacht!"

Hermans vervolgt: "Verder organiseert u de kerstsamenzang. En hebben we het dan gehad, nee! In het bestuur bent u verantwoordelijk voor de jeugdzaken en houdt u zich onder andere bezig met het maken van de lesroosters, de voorspeelmiddagen en de muziekexamens van de Muziekbond. Van 2008 tot 2018 was u vrijwilliger bij de Victorschool en lid van de oudervereniging en klassenvertegenwoordiger. Zijn we er dan? Nee, dan zijn we er nog niet: vanaf 2011 bent u actief lid van de corsogroep KAVB. En die afkorting heb ik natuurlijk moeten opzoeken, want ik kom niet uit de bollenstreek. Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur: dat vergeet ik uiteraard nooit meer. U bent verantwoordelijk voor de verslaglegging tijdens de vergaderingen, betrekt de nieuwe Noordwijkerhouters bij het bloemencorso en nodigt groep 8 van de Victorschool uit en begeleidt hen tijdens de opsteekdagen. Geen idee wat dat zijn, dus die wil ik heel graag meemaken! Verder gaat u op zoek naar mogelijke subsidies en zette u een crowdfundingactie op voor een nieuw onderstel van de praalwagen van de KAVB."

Hermans zei vervolgens dat er nog veel meer te vertellen is 'over deze fantastische vrouw', maar dat Hogervorst kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. "Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en betekenis van de activiteiten wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau."

"Wat ik dan altijd doe, is samen met degene die het lintje krijgt, checken of het echt klopt. Voor mij ligt de oorkonde van Zijne Majesteit waarop staat: 'Zijne Majesteit de Koning, Grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, heeft bij zijn besluit van 29 november 2018 Marit Elisabeth Hogervorst-Bierhoff benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Naussau. Het klopt! Het staat er echt."

Nadat zij de versierselen had opgespeld, vroeg echtgenoot Klaas Hogervorst of hij het toneel even op mocht om zijn vrouw te feliciteren. Waarop presentator Sjaak van den Berg grapte: "Ik zou het zeker doen! Marit is altijd bezig, dan zie je elkaar tenminste ook nog even!"


Kaarten Seniorenmiddag

carnaval n Hoewel het nog vroeg in het jaar is staat carnaval 2019 alweer voor de deur.

Vrijdag 1 maart 2019 barst het carnaval in Noordwijkerhout weer los met de Seniorenmiddag. In het verenigingsblad van de Kaninefaaten dat vorig weekend in heel Kokkerhout is verspreid, staat op bladzijde 45 een invulstrookje voor alle 55-plussers. Deze kan ingevuld ingeleverd worden bij een van de onderstaande adressen. Of stuur een mailtje naar seniorenmiddag@kaninefaaten.nl. Aanmelden kan nog vóór 20 februari bij: Willem Geerlings (bouwlust 19), Siem Nulkes (Korenbloem 1), Aad van den Berg (prof. v. Eijsingastraat 11) of Vink Multimedia (Dorpsstraat 19a). De kaarten worden dan op naam op tijd, thuis afgegeven.

Noffie actie

zegeltjes n In de periode tussen de intocht van Sinterklaas en Oudjaar was een kanskaarten-actie met noffie-zegels.

Uit de meer dan 2700 ingeleverde formulieren zijn 45 prijswinnaars getrokken, die dinsdag 8 januari werden uitgenodigd voor de loting en de prijsverdeling. In de Wapenstaete stonden 45 Noffie-bewaarblikken te wachten met daarin Noffie-waardebonnen in de waarde van 25, 50, 75 en 100 euro. Door loting koos elke prijswinnaar zelf een blik. Aan het eind van de trekking van deze 45 blikken, bleef de trekking over van de vijf hoofdprijzen. Door de aanwezigen zelf werd een greep gedaan uit de bak met daarin de gegevens van de 45 prijswinnaars. Vijf gelukkigen werden daaruit getrokken, die een koffer kregen met daarin de hoofdprijzen. Dit waren wederom Noffie-waardebonnen, nu twee maal de waarde van 750, twee maal de waarde van 1000 en de hoofdprijs ter waarde van 1500 euro.

In 2019 bestaat de Noffie-commissie 20 jaar en zal gedurende het jaar weer een leuke actie zijn.

Baby in beeld

opvoeding n Het CJG start 22 januari met de bijeenkomst 'Baby in beeld' voor ouders met hun eerste baby tussen de 0-4 maanden oud.

Aan bod komen o.a.: ontwikkeling van de baby, slapen en troosten. Ook is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. De bijeenkomst bestaat uit vier ochtenden en duurt van 10.00 tot 11.30 uur. Meer info: www.cjgcursus.nl.

Sportverkiezing Noordwijk

Sportgala n "We stevenen weer af op een bijzonder jaar met volgens ons hele goede sporters", stelt het Comité dat zich bezighoudt met de Noordwijkse Sportverkiezing enthousiast. "We hebben nu sporters uit Noordwijkerhout en Noordwijk, dus het wordt dubbel feest."

Vrijdag 15 februari organiseert het comité Sportverkiezingen weer een feestelijke verkiezingsavond in de Wintertuin van de Hotels van Oranje. "Deze avond staat helemaal in het teken van onze sporters", licht Marcel Zwarts toe. "Het wordt echt een feestavond, die helemaal gericht is op onze sporters." De nominaties zijn inmiddels bekend en de genomineerden worden wekelijks via een speciale pagina in de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad bekend gemaakt. Vanaf deze week staan de diverse categorieën in beide kranten en kan iedereen meeleven met wat de sporters hebben gepresteerd. Er zijn vier hoofdcategorieën, te weten: Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg. Daarnaast zijn er dit jaar nog twee extra categorieën; de categorie sportprestatie voor mensen van 75+ en de Sportfoto van het jaar. Vrijdag 15 februari is de uitslag bekend.

Ria Vink is beste maestro

Harp

bokaal voor de winnaar

Puntje voor VVSB

Interview met nieuwe

burgemeester

Uitgeweid n Koken met de dominee

Tijdens de nieuwjaars receptie van vorig jaar zong de toenmalige wethouder van de gemeente Noordwijk, Gerben van Duin, in het gemeentehuis van Noordwijkerhout, wat schuchter, 'Hoe schoon zijn de duinen in Noordwijkerhout' mee.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de fusiegemeente Noordwijk werd door de aanwezige carnavalsverenigingen, het 'Kokkerhoutse' volkslied wederom ingezet. Duidelijk dat de Noordwijkse aanwezigen nog wat schuchter meezongen. Helaas was niet het voltallige college aanwezig. Geplande vakanties bleken de oorzaak. Het ging dan ook allemaal zo snel. De oppositiepartijen konden dan ook niet instemmen met de voorgestelde wethouders.

Sjaak van den Berg beloofde echter dat hij met de oppositie in gesprek zal gaan. Wie weet zullen er dan nog wat wijzigingen in het coalitieakkoord worden aangebracht. Wijzigingen zeker ook in de standpunten van de politieke partijen. Zeker bij NZLokaal. Felle tegenstander van de fusie, maar ook van de massale bebouwing van het voormalige BAVO terrein.

De uitplaatsing van de firma Meeuwenoord blijft een heet hangijzer. Misschien dat de behandeling van dit 'hete hangijzer' tijdens de te houden 'ronde tafel gesprekken' wel tot een oplossing zal komen.

Blijft natuurlijk de vraag of deze nieuwe vorm van vergaderen nu wel zo efficiënt zal blijken. Om de burger mee te laten spreken, zullen eigen belangen zeker mee gaan spelen en zal ook opgaan: zoveel hoofden, zoveel zinnen. 'In'spreken wordt nu 'mee'spreken.

In de tijd van de commissievergaderingen bleef de publieke tribune meest leeg of matig bezet en kregen, van te voren aangemelde insprekers, 4 minuten spreektijd. Hoe zal dat gaan bij een massale opkomst tijdens een rond tafel gesprek? Lijkt me geen eenvoudige taak voor de voorzitter om een en ander in goede banen te leiden. Zo snel als het collegeprogramma was opgesteld en de wethouders benoemd, zo lang zal het best wel gaan duren, eer er een juiste oplossing is gevonden voor een degelijk en ordelijk avondje 'ronde tafel' gesprek. Het is afwachten, duidelijk is wel dat het, zo tijdens de nieuwjaarsreceptie werd gezongen: 'Goed is te wonen in NOORDWIJKerhout'.

Jaqcues Looijestijn

Onderzoek op de woningmarkt

Nieuwbouw in Mossenest 2. | Foto: Chris de Jong Foto: chris de jong

Bollenstreek n De Leeuw Groep uit Rijnsburg doet al jaren onderzoek naar de woningmarkt. Zij hebben nu een rapportage over het vierde kwartaal van 2018 uitgebracht. Over de Bollenstreek rapporteren ze het volgende.

In het vierde kwartaal nam het aanbod in Noordwijkerhout licht toe, vooral in het populaire segment van betaalbare eengezins- en tussenwoningen. De druk op de prijzen lijkt daarmee wat aan Noordwijkerhout voorbij te gaan. Vooral tussenwoningen zijn in dit dorp, in vergelijking met de rest van de Bollenstreek, zeer betaalbaar te noemen.

Noordwijk

Het woningaanbod lijkt zich dankzij de nieuwbouw in Noordwijk voorzichtig te verruimen, het aantal verkopen in de bestaande bouw daalde licht. Het aanbod sluit vrij goed aan bij de vraag, waardoor de krapte binnen de perken bleef. Alleen in het segment van vrijstaande woningen is nog sprake van een kopersmarkt. Ook Noordwijk is in toenemende mate populair bij kopers uit Amsterdam.

Lisse

Er zijn woningmarkten waar de volledige dynamiek draait rondom goedkopere appartementen en tussenwoningen. In Lisse zijn ook hoekwoningen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen gewild. De grote druk in het segment tussenwoningen leidde hier tot een record-verkoopprijs van 310.000 euro bij een record-meter-prijs van 2.800 euro. Omdat het aanbod voor 50 procent uit vrijstaande woningen bestaat en het aanbod de vraag hier royaal overtreft, blijft er in dit segment sprake van een zeer lage krapte (22), lange verkooptijden en dus een sterke kopersmarkt.

Hillegom

Hillegom is binnen de Bollenstreek de gemeente met het laagste prijsniveau, dit ondanks het feit dat in het vierde kwartaal een aantal prijsrecords werden verbroken voor tussen- en hoekwoningen. Kopers uit de duurdere woonplaatsen Haarlem en Haarlemmermeer zijn inmiddels goed voor 25 procent van het aantal verkochte woningen. Opvallend genoeg werden hoekwoningen in Hillegom het snelste verkocht. Verkopers van vrijstaande woningen moesten het meeste geduld hebben.

Sassenheim

In Sassenheim steeg het aanbod licht, vooral in de segmenten tussenwoningen, hoekwoningen en appartementen. Ondanks deze beperkte toename van het aanbod bleef de krapte groot en daarmee bleef de druk op de prijzen in stand. Er werden enkele prijsrecords verbroken en veel woningtypen stonden niet langer dan 3-4 weken op de markt.

Voorhout

Ondanks de toename van het aanbod aan tussenwoningen in Voorhout bleef er in dit segment sprake van grote krapte en daarmee druk op het prijsniveau. Er kwamen meer tussenwoningen in verkoop maar er werden er ook meer verkocht. De gemiddelde meterprijs van verkochte appartementen lag met 3.300 euro op het op één na hoogste niveau van de Bollenstreek (uitgezonderd Noordwijk). In de markt voor vrijstaande woningen is – met een krapte van bijna 29 – sprake van een extreme kopersmarkt.

Warmond

Watersportdorp Warmond is en blijft een nichemarkt met een voor de regio buitengewoon hoog prijsniveau. In het dorp worden elke maand hooguit enkele woningen verkocht en appartementen en tussenwoningen worden niet of nauwelijks aangeboden. De krapte voor deze woningtypen is groot, maar ook de krapte voor twee-onder-een-kappers is opmerkelijk. In het segment van vrijstaande woningen was echter, zelfs in Warmond, sprake van een kopersmarkt (krapte 13) met meer aanbod dan de vraag kon verwerken. | Bron Bo

College legt OZB-verordening voor

Foto: Picasa

belasting n Het college van de fusiegemeente gaat de gemeenteraad de geharmoniseerde verordeningen Onroerende-zaakbelastingen en Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten ter vastlegging voorleggen.

Naar verwachting worden deze behandeld in de debatraad van dinsdag 22 januari en vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van dinsdag 19 februari.

In de vergadering waarin is besloten tot fusie is door zowel de raad van Noordwijk als de raad van Noordwijkerhout een motie aangenomen, op grond waarvan de fusie voor de inwoners niet mocht leiden tot een lastenverhoging. In 2018 bleek dat vooral het OZB-tarief voor woningen tussen beide gemeenten erg verschilde en dat afstemming zou leiden tot een verschuiving in de belastingdruk. Ter compensatie hebben beide gemeenteraden ervoor gekozen de rioolheffing en de afvalstoffenheffing te harmoniseren. De raad van Noordwijkerhout heeft in december 2018 een rioolheffing van eigenaren ingevoerd. Gebruikers betalen alleen nog een bedrag als er meer dan 300 m³ afvalwater op de riolering wordt afgevoerd. Vooral huurders van woningen in de voormalige gemeente Noordwijkerhout zullen er daarom op vooruit gaan. Daarnaast gaan ook eigenaren betalen van panden die alleen op de riolering zijn aangesloten voor de afvoer van hemelwater. Getracht is zo min mogelijk belastingplichtigen nadeel te laten ondervinden van de harmonisatie van de belastingverordeningen. Toch kan het zijn dat een belastingplichtige meer (of minder) belasting gaat betalen. Dit is inherent aan het afstemmen van tarieven en tariefstelsels die sterk afwijken.

Burgemeesters van toen

tentoonstelling n Bij de stichting Noordwijkerhout van Toen aan de Zeestraat is de komende tijd een tentoonstelling te bekijken over alle burgemeesters van Noordwijkerhout.

Wat weet u van onze burgemeesters? Weet u bij voorbeeld wie de langstzittende burgemeester is geweest? Of de eerste burgemeester die niet van adel was? Voor wie werd de ambtswoning aan de Brink gebouwd? En wie was de enige vrouwelijke burgemeester? Op deze en nog veel meer vragen krijgen bezoekers antwoord. De expositieruimte van NoVaTo is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro per persoon. Sympathisanten en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Woningstichting deelt zorg coalitie-akkoord eerst met college

Noordwijk(erhout) n Ook woningstichting Sint Antonius van Padua heeft gereageerd op het coalitie-akkoord van de fusiegemeente Noordwijk.

Eerder deed de Noordwijkse Woningstichting dat en die uitte zorg over het nog niet concreet aanwijzen en invullen van locaties om te bouwen en het voorlopig uitstellen van bouw op Bronsgeest. Padua heeft ook zorgen, maar wil die liever eerst met het college van B & W bespreken. De Noordwijkerhoutse woningstichting meldt alleen zaken waar ze het wel mee eens zijn zoals het erkennen van de druk op de woningmarkt, bouwen voor maatschappelijke opvang, de aanpak via wijkplannen en duurzaamheid. Over een onderzoek van een mogelijke fusie met het Katwijkse Dunavie, waar Padua mee bezig is, wordt nauwelijks gerept. Daar was wel al politieke zorg over. | Bron: Bo.

Januari minst romantische maand

scheiding n Jaarlijks staat januari bij Nederlanders het minst in de teken van de liefde. Voor verliefde stellen is het namelijk de minst populaire maand om in het huwelijksbootje te stappen. Het is zelfs zo erg dat er in de maand januari al vanaf 2010 meer scheidingen zijn dan huwelijken. Dit blijkt uit de Nationale Echtscheidingsmonitor van Gecertificeerdemediators.nl die werd opgesteld met data van het CBS en Eurostat.

Nederlanders scheiden bovengemiddeld vaak. Gemiddeld worden er in Europa worden er per 100 afgesloten huwelijken 43,4 echtscheidingen ingediend. Nederlandse stellen blijken echter volgens de meest recente Europese data echter ver boven dit gemiddelde te liggen. Per 100 nieuwe huwelijken, scheiden er namelijk 51,2 Nederlandse koppels. In vergelijking met Europese koploper Portugal valt het echter nog mee. Voor elke honderd huwelijken die in Portugal werden afgesloten, werden er namelijk 69 beëindigd. Doordat er steeds meer scheidingen worden aangevraagd en mensen steeds minder snel (opnieuw) in het huwelijksbootje stappen, neemt in vrijwel elke gemeente het percentage gescheiden inwoners toe.

Winter

Als je de meteorologische winter neemt die over de maanden december, januari en februari gaat, dan zijn we nu al halverwege. Bovendien, als het onbewolkt is, kan je aan de zon al merken dat die in kracht toeneemt. Zeker als je in de kas werkt!

Bijna niemand weet waarom bollen de winter echt nodig hebben. Ze hebben hun reservevoedsel vorig jaar in de vorm van zetmeel in de bol opgeslagen en dat zetmeel moet eerst weer suiker worden voordat een bol überhaupt opkomt.

Dat proces gebeurt bij een lage, zeg maar wintertemperatuur. Daarom doen de meeste bollen het niet in tuinen met een warm klimaat. Een bevriende bollenkweker in Nieuw-Zeeland geeft aan de bollen voor het Noorder Eiland heet advies mee om ze eerst 6 weken in de "fridge" te bewaren alvorens ze te planten.

Tulpen die voor de bol in Zuid Frankrijk geteeld worden, krijgen daar bijna geen lengte: te weinig winterkou.

Tulpen, die door de vroege vorstinval van de winter '62-'63, niet meer geplant konden worden en warm bewaard werden, deden het later niet meer: tekort aan kou. Bol-op-pot-jongens hebben geen winter nodig, die bewaren alles in koelcellen, hetzelfde geldt voor de tulpenbroeiers die hun bollen heel lang koelen voordat ze ze op water zetten en na 4 weken al de bloemen oogsten.

Is mijn verhaaltje te technisch? Dit deden de bollenjongens vroeger in de winter: er werd gedolven, drie steken en een schuim diep. Ongelofelijk nu, dat toen eens per 4 jaar het hele veld omgekeerd werd. In het voorjaar ingemest en dan aardappelen of bloemkool erop. Begon het te vriezen dan was het s'middags vaak schaatsen, maar s'morgens moesten de ijzeren kruiwagens in de menie, de nietjes uit de gaasbakken of, bij de grote bollenbedrijven, de stellingen vegen.

Het stof was een besmettingsbron voor de volgende oogst.

Maar...jeuken dat het deed! Niet voor niets werd uitgekeken naar de vastenavond, dan was de winter voorbij!

Aad van Ruiten

Mozaïek Operette start repetities

muziek n Na het succes van de klassieke operette Der Vogelhändler, eind oktober, richt het Noordwijkse Operettegezelschap zich op een operette van de Hongaars-Oostenrijkse componist Franz Lehár: Der Graf von Luxemburg. Deze operette zal in het najaar van 2019 worden uitgevoerd in Theater De Muze.

De operette komt uit het grote repertoire van Lehár. Bekende werken van hem zijn onder andere Die lustige Witwe, Der Zarewitsch en Das Land des Lächelns. Der Graf von Luxemburg geeft een Weense kijk op het leven in Parijs aan het begin van de 20ste eeuw. Het verhaal draait om een verarmde aristocraat en een glamoureuze operazangeres die een schijnhuwelijk zijn aangegaan zonder elkaar ooit te hebben gezien en later verliefd worden, onbewust van het feit dat ze al man en vrouw zijn. De repetities starten woensdag 16 januari om 20.00 uur in De Muze in Noordwijk aan Zee. Iedereen die eens met operette wil kennismaken en eventueel meespelen en zingen, is welkom om vrijblijvend kennis te komen maken. Ook op projectbasis kunnen zangers en zangeressen zich aansluiten. Er wordt elke woensdag gerepeteerd. Meer info: www.mozaiek-operette.nl.

column/nieuws

Koud

Als je op internet bij de Dikke van Dale kijkt wat het woord asociaal betekent, geeft de DvD één omschrijving: zonder sociaal besef zich asociaal gedragen zonder rekening te houden met anderen. Duidelijke taal. Op andere sites staan wel 17 betekenissen, waaronder: maatschappelijk onaangepast en moeilijk opvoedbaar.

In de stad waar ik tot mijn 12de woonde, had je een straat waarin, zoals wij kinderen het ervoeren, alleen maar aso´s woonden. ´Zij uit de Zeehavenlaan´. Nou, dan wist je het wel. Tuig van de richel. En als je te maken had met de familie P. moest je helemaal uitkijken. Dat was de familie Flodder twee punt nul. We zagen ze wel eens in de speeltuin of op een vereniging, maar je liep met een grote boog om ze heen. Ik mocht er niet komen laat staan mee omgaan van mijn ouders, maar dat wilde ik ook helemaal niet. Ik was doodsbang van die gasten. Aso´s waren het. Een van hen zat ook bij ons op school. De ene na de andere onvoldoende, maar stelen en andermans spullen kapot maken daar was-ie heer en meester in.

Vandaag de dag is het niet anders: onlangs werden bij mijn favoriete restaurant in de Bollenstreek aan het Comomeer de ramen ingegooid en een deel van de buitenmeubels samen met de plantenbakken het water in gesmeten. Hatsikidee. Weg ermee. Wat bezielt zo iemand? Toen al, maar nu nog steeds, vraag ik me af: hoe word je 'zo'? Zit het in je genen, is het groepsdruk, je omgeving, nurture or nature? Dick Swaab schreef er ooit een mooi boek over: Wij zijn ons brein. Aanrader.

Het lezen van een ander boek, Judas, en het zien van de gelijknamige tv-serie over de ervaringen en bekentenissen van de doodsbange zussen Holleeder, reduceren mijn Flodder-asocialen tot een paar straatschoffies. Wat Astrid en Sonja hun hele leven hebben moeten doorstaan! Naast een zeer gewelddadige vader die het licht uit hén en hun moeder's ogen sloeg en de jarenlange terreur en doodsbedreiging van hun bloedeigen, kille broer. Brrrr. Over asociaal gesproken.

Asociaal heb je natuurlijk in allerlei vormen en maten. Wat de één asociaal vindt is voor de andere de dood normaalste zaak van de wereld. Zo vind ik het ook asociaal om tijdens het afrekenen van je boodschappen je mobiel op te nemen. Of je gesprek niet even te pauzeren. Hoewel sommige supermarkten een beetje social-talk met de kassière wel erg inperken: wisselgeld krijg je terug via een computer, in een bakje. En niet alleen bij de supermarkt worden sociale contacten beperkt tot beneden het vriespunt: probeer maar eens iemand aan de lijn te krijgen als je je bank belt. Of je telefoonprovider. Of bij het inchecken van je vlucht. Geen menselijk contact whatsoever.

Ik krijg het steeds kouder.

Caroline Spaans, redacteur

Vers bloed bij OpdeKoffie

Vanaf links: John van der Tol, Lisa de Blok en Paul van der Putten. | Foto: pr

regio n Met ingang van dit jaar organiseert Lisa de Blok samen met Paul van der Putten de bijeenkomsten Opdekoffie IndeBollenstreek. Zij vervangt daarmee John van der Tol, die na drie jaar afscheid neemt als medeorganisator. Als city manager van Teylingen en Lisse en vrijwilliger bij de Vrienden van het Bloemencorso Bollenstreek, heeft hij er geen tijd meer voor.

Opdekoffie IndeBollenstreek bestaat in de huidige vorm nu drie jaar. Het is een informeel concept waarbij ondernemers, managers en bestuurders uit de regio elkaar zes keer per jaar bij de koffie ontmoeten. Er zijn geen kosten of lidmaatschap aan verbonden. Het doel is om Bollenstrekers de gelegenheid te bieden elkaar en hun werk (beter) te leren kennen. Dat werkt op woensdagochtenden met netwerken tijdens de koffie, een presentatie of oproep op de zeepkist en de loterij. Daarbij verloten enkele ondernemers een product of dienst onder de aanwezigen. De eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 30 januari tussen 9.00 en 11.00 uur bij Stichting Cultuurbeleving Hillegom aan de Prinses Irenelaan 16. Meer informatie en aanmelden voor de zeepkist kan via de website www.opdekoffieindebollenstreek.nl.

De oorsprong van OpdeKoffie IndeBollenstreek ligt in 2011 toen Paul van der Putten (Pluslive-internet en bedrijfsfotografie) en John van der Tol het initiatief namen de Open Coffee Bollenstreek te organiseren. Van der Putten: "Ik ervaar dat dankzij deze bijeenkomsten ondernemers elkaar leren kennen, waarderen en gaan samenwerken."

Een wandeling waar je stil van wordt

voornemen n Veel mensen maken deze periode goede voornemens voor het nieuwe jaar. Vaker naar buiten, afvallen, meer samen zijn met vrienden en familie, meer rust…, Maar in de praktijk stranden de mooie plannen al na een paar weken. Daarom gaat Staatsbosbeheer iedereen heel 2019 helpen met het volhouden van die goede voornemens, want de natuur kan een mooie bijdrage hieraan leveren.

Elke maand staat een bijzonder natuurfenomeen centraal om zo iedereen uit te dagen de natuur in te gaan.

Op 13 januari loopt de Staatsbosbeheer gids door de Blink: een normaal gesproken afgesloten duingebied.

De wandeling wordt afgesloten in restaurant Langs Berg en Dal, met een verwarmend drankje en een gezond hapje.

In februari staat de rammeltijd van de haas centraal. Een bijzonder fenomeen om hazen met elkaar te zien boksen.

In maart zijn de vroege vogelconcerten aan de beurt. En de maanden erna volgen wild spotten, bloemenpracht, eetbare natuur, de natuur bij nacht, reeënbronst, monumenten, paddenstoelen, werken in de natuur en tenslotte in december de roep van de bosuil.

Deelnemers die ze aan het eind van het jaar allemaal af hebt weten te vinken, zijn erin geslaagd hun goede voornemens staande te houden en zijn zo een hoop ervaringen in de Nederlandse natuur rijker.

Aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/groenevoornemenshollandsduin.

Subsidie natuurvriendelijke oevers

bijdrage n Oevereigenaren kunnen vanaf 1 januari tot 1 mei 2019 subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar.

Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een subsidieregeling vastgesteld.

De regeling geldt voor iedereen die binnen het werkgebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen.

Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk.

De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt 30.000 euro. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met Rijnland.

Aanvragen kan nog tot 1 mei. Meer informatie: www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen.

Klaverjas mee met zesde Midwinter Oranjedrive

kaarten n De Oranjevereniging Noordwijkerhout houdt vrijdag 25 januari de zesde Midwinter Oranjedrive in de Schelft. Aanvang is 20.00 uur.

Onder de beste klaverjassers en de winnaars van de loterijen, worden verschillende prijzen weggegeven, waaronder slagroomtaarten, vleesbonnen en rookworsten. De leukste manier om mee te doen is met of in een team bestaande uit bijvoorbeeld familie of vrienden of vanuit een vereniging. Inschrijven kan met acht personen.

Er wordt dan gespeeld om het Noordwijkerhouts teamkampioenschap. Individueel deelnemen kan ook. Inschrijven via: www.ovnwh.nl of bij Ton sur Ton in de Havenstraat.

Deelnamekosten: 5 euro per persoon.

Meer info: Huub Aanhane, 0252-372598.

De winnaar van vorige jaar: Ard Zandbergen. | Foto: archief

prossen n CV De Kaninefaaten houdt vrijdag 25 januari het jaarlijks Tonneprossen.

'Residentie Van der Geest' is dan weer omgebouwd tot het jaarlijkse theater, waar standup-comedians het publiek de lachspiegel zullen voorhouden. Zij zullen hun pros mede opvoeren ten overstaan van het nieuwe Kokkerhoutse college van Burgemeester en Wethouders, die onder aanvoering van de loco-burgemeester en tevens wethouder van carnavalszaken, Sjaak van den Berg, aanwezig zijn. Dit jaar is de Master of Ceremonie Prins Veneto. Aan hem de eer om acht kandidaten aan te kondigen onder wie Leontien van der Klugt, Paul Jansen (Paultje Pils), Gerrit Rotteveel, Jeroen Damen, Gerard Kuipers en Dirk van der Voort. Samen met een nog onbekende achtste mystery-kandidaat gaan zij de strijd aan met de winnaar van 2018, Ard Zandbergen. Groot Kokkerhout is welkom vanaf 20.45 uur wanneer Prins Blackjack met zijn gevolg zijn entree maakt. De eerste pros is om 21.00 uur Tussendoor optredens van onder andere de Koetillers. Het theater is vanaf 20.00 uur open en de entree is gratis.

NSL trailt weer door Hollands Duin

hardlopen n De Atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers (NSL) organiseert 20 januari weer een Trailrun in de duinen bij de Duindamseslag.

De afgelopen jaren is dit een succesvolle loop gebleken. De Trailrun is een wedstrijd voor hardlopers en kenmerkt zich door een gemarkeerde route, die door de lopers zelf gevonden dient te worden. Een soort van speurtocht op tempo waarvan geen kaart met parcours wordt vrijgegeven tevoren. Alle deelnemers starten tegelijkertijd. Er is een korte afstand (8 km) en een lange afstand (16 km). Beide afstanden bestaan uit een uniek parcours.

Inschrijven

Wel is er een limiet op het aantal deelnemers. Voorinschrijving kan tot zaterdag 19 januari 18.00 uur via: www.av-nsl.nl en kost 7 euro (beide afstanden). Na-inschrijving kost 10 euro. Het ophalen van startnummers kan voor de wedstrijd vanaf 9.30 uur in het Piet Florisdal.

Er wordt gebruik gemaakt van elektronisch tijdwaarneming.

Op de locatie zijn toiletten aanwezig en is er gelegenheid tot omkleden en er is een tassenberging (onbewaakt). Parkeren van fietsen kan in de directe omgeving van de inschrijflocatie. Alle lopers krijgen bij de finish een appeltje voor de dorst en na afloop is er koffie en thee. Voor de drie snelste mannen en vrouwen (korte en lange afstand) zijn er leuke prijzen.

De finishtijden zijn na afloop op www.av-nsl.nl te zien.De NSL is een regionale vereniging voor hardlopen en sportief wandelen, aangesloten bij de Atletiekunie.

Nieuwjaarsconcert van Jeanne d'Arc

Het vrijetijdsorkest kan altijd nieuwe leden gebruiken. | Foto: pr

muziek n Het vrijetijdsorkest van muziekvereniging St. Jeanne d'Arc geeft zondag 20 januari zijn traditionele nieuwjaarsconcert.

Deze uitvoering vindt plaats in het verenigingsgebouw De Parade aan de Van der Weijdenlaan 2a en start om 14.30 uur. De zaal is open om 14.00 uur en de toegang is gratis.

Het Vrijetijdsorkest staat onder leiding van Dominic Sierat en is volop aan het repeteren voor de komende uitvoeringen. Naast een aantal concerten in verzorgingstehuizen en instellingen in het voorjaar speelt het orkest zondag de 20ste een thuiswedstrijd.

De muziekcommissie heeft samen met de dirigent voor dit concert weer een heel gevarieerd programma samengesteld.

In het programma is ook een gastoptreden opgenomen van het saxofoonkwintet Les Saxes de Cécile onder leiding van Sjef Weijers, oud-dirigent van het Vrijetijdsorkest.

Als muzikant geïnteresseerd om mee te spelen?

Kom dan een keer op maandag tussen 14.30 en 16.30 uur geheel vrijblijvend binnenlopen bij de wekelijkse repetitie in De Parade.

Boerenbruidspaar trapt af met ouderwets jubileum boerenfeest

carnaval n Wie zal dit jaar het boerenbruidspaar zijn? Het lukt ze amper hun prille geluk geheim te houden. Iedereen kent dit stel namelijk maar al te goed. Nog een paar weken moeten ze proberen hun mond te houden.

De verliefde boer en boerin houden zich geheim tot op het Boerenmatinee. Op dit boeren gezinsfeest, zondag 10 februari vanaf 14.30 uur, maken zij zich bekend en kondigen hun verloving aan. Het grote jubileumfeest is in 'boerencafé' Van der Geest. De voorbereidingen zijn in volle gang om er een gezellig boerenfeest van te maken. Feestganger zijn welkom in hun mooiste boerenkloffie! De kleine boertjes en boerinnetjes zijn ook welkom en de toegang is gratis.

Het Boerenmatinee is het opstapje voor de Boerenbruiloft op 4 maart. Ook hier is heel Kokkerhout weer uitgenodigd om het bruiloftsfeest mee te vieren. Van jong tot oud, voor iedereen is er weer een traditioneel bord vol boerenkool met worst.

Voor de boerenbruiloft zijn kaarten verkrijgbaar.

Deze kosten 7 euro in de voorverkoop van de Kaninefaaten.

Dorine Meijer

Foto: Picasa

Tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari gaat het om het stimuleren van voorlezen aan jonge kinderen. Voorlezen bevordert de taalvaardigheid, stimuleert de fantasie en vergroot de kennis. En het is ook vooral leuk! Deze keer tipt Dorine Meijer, collectiespecialist bij de Bibliotheek Bollenstreek, daarom boeken die je met veel plezier kunt voorlezen aan je (klein)kind of broertje of zusje. En wil je eens een kijkje nemen in één van deze boeken? Kom dan spelen en ontdekken in de bibliotheek, want in elke bibliotheek stap je nu in de wereld van een ander boek.

Max Velthuijs

Kikker-boeken

Dat vind ik moeilijk, een boek uitkiezen over Kikker. Of Kikker het nu koud heeft of verliefd is, in bijna alle verhalen herkennen lezers en luisteraars hoe Kikker zich voelt. Dat geldt ook voor mijn dochter, aan wie ik de boeken veel heb voorgelezen. 'Kikker en een heel bijzondere dag' is haar favoriet. Max Velthuijs schreef de verhalen en schilderde de illustraties zelf. Het zijn kleurrijke platen waar je samen naar kunt kijken en waarmee je lekker over het verhaal kunt praten.

Hervé Tullet

Een boek

Een (prenten)boek is bedoeld om in te kijken, (voor) te lezen en over te praten.

Met 'Een boek' van Tullet leer je over kleuren.

En wat het boek helemaal bijzonder maakt, is dat je er ook iets mee kunt doèn.

Ik ga hier niet verklappen wat het is, want het is leuker om dat, liefst samen met een kind, zelf te ontdekken.

En mocht 'Een boek' zijn uitgeleend, neem dan gerust een ander boek van Tullet, want ook zijn andere boeken lees je actief!

Janosch

O, wat mooi is Panama

In dit kroonjuweel onder de prentenboeken gaan Kleine Beer en Kleine Tijger op zoek naar Panama, waar zij hun droomland hopen te vinden. Na een flinke reis komen ze op een heel bijzondere plek… Het is een mooi verhaal om voor te lezen. En ook de illustraties vertellen het verhaal, met grappige details. Het is naast een leesboek een echt kijkboek. Janosch maakte het al een tijdje geleden, maar het is nog steeds een heerlijk boek om lekker voor te lezen.

Yvette van Hout

Olivier Dunrea, Gonnie & Gijs

Verhalen over gansje Gonnie doen het goed bij de kleine bezoekers van de bibliotheek. De favoriet van mijn 3-jarige zoontje is het boekje waarin de gansjes Gonnie en Gijsje dikke vriendinnen zijn en altijd samen optrekken, totdat Gijsje ineens haar eigen weg gaat. Een lief en eigenwijs verhaaltje met eenvoudige tekeningen.

leestips/uitgaan

Genomineerden sportverkiezingen

De Sportraad heeft de nominaties voor de sportverkiezingen bekend gemaakt. De Noordwijker de genomineerden met hun prestaties in beeld. Deze week de sportvrouwen.

Lobke Scheuder – Basketbal

Binnen een jaar is Lobke Schreuder doorgestroomd van rayon basketbalscheidsrechter naar het niveau van de Landelijke Basketbal Eredivisie.

Lobke is dit seizoen o.a. actief geweest bij de Scania Cup, een prestigieus jeugdtoernooi met deelname van clubteams uit alle Scandinavische landen. Behalve het fluiten van wedstrijden volgde zij in het Zweedse Södertälje voor en tijdens het toernooi ook clinics. Deze zomer is Lobke uitgezonden geweest naar een FIBA-kamp als enige Nederlandse scheidsrechter. Dit is een Europese clinic voor 34 landen voor vrouwelijke scheidsrechters en speelsters. Hier is ze, na veel wedstrijden daar te hebben gefloten, uitgekozen om de finale te fluiten. Dit is alleen weggelegd voor de allerbesten! Tijdens dit toernooi waren maar drie kandidaten die hiervoor in aanmerking kwamen. Lobke fluit nu de basketbal Dames Eredivisie en hoopt aan het einde van het seizoen ook bij de heren te mogen gaan fluiten. Voor iedere wedstrijd weet Lobke zich weer optimaal voor te bereiden middels pre-game gesprekken met collega's en tijdens de warming-up focust zij zich op de komende wedstrijd. Lobke heeft nog een grote wens: volgende zomer gevraagd worden om bij de EK's voor de jeugd te mogen fluiten.

Diny Entrop – Van Nispen

Diny Entrop, geboren in 1937, begon als 10-jarige 2 keer in de week te turnen bij gymnastiekvereniging Blijdorp.

In 1962 verhuisde Diny naar De Zilk. Daar was op dat moment niets op het gebied van turnen. Maar gelukkig startte mw. de Graaf een ritmisch gymnastiekclubje in de schuur bij Van Haaster. Hieruit ontstond later de gymnastiekvereniging Van Nispen. Daar heeft Diny jaren geturnd en toen daar ook een tennisvereniging werd opgericht, werd Diny daar meteen lid van. Zij ging later ook hardlopen en surfen op het Comomeer. Met haar echtgenoot ontdekte zij in de bergen haar nieuwe grote passie: lange wandeltochten maken door de bergen. Jaren heeft zij met haar echtgenoot met volle bepakking gezworven over vele bergen in vele landen over de hele wereld. Daarnaast ontdekte Diny ook nog het kanoën, rolskiën en volgt ze gymnastiek- en yogalessen bij Van Nispen. In de zomer kanoot zij bij een kanovereniging in Lisse. Eens per week een trainingstocht en 1 keer in de maand een tocht ergens in Nederland van zo'n 20 km. In januari en maart 2019 gaat zij langlaufen. Met de NKBV maakt Diny 3 maal per maand wandelingen van minimaal 18 km. Diny beleeft nog steeds heel veel plezier aan het sporten, bewegen houdt haar fit en soepel tot op hoge leeftijd.

Monique Hulsbosch-Pisart – Paardensport

Dit najaar zette Monique Hulsbosch-Pisart met haar paard Winston het koningsnummer van de paardensport, de Grand Prix, op haar naam.

Naast de Grand Prix heeft zij dit jaar nog meerdere prachtig resultaten gereden. Er heeft zelfs een stukje over haar in De Hoefslag en de paardenkrant gestaan. Dressuur is één van de meest populaire disciplines. Bij dressuurwedstrijden wordt gekeken naar de mate van gymnastiseren en beheersing van het paard. De Grand Prix valt onder de subtopwedstrijden. De subtop bestaat uit de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour waar de Grand Prix onder valt. Monique was 18 toen zij Winston als veulentje kocht als opvolger voor haar toenmalige Grand Prix-paard Pablo. Winston kon als veulen al lekker los bewegen en hij kwam uit een goede lijn. Monique wilde een lekker bloederig paard, niet eentje die halverwege afslaat. De aanschaf van Winston was een beetje een gok, hij was een echte hengst, maar jaren later bleek dit een goede gok. Met hulp van instructeur Ed van der Meij leidde ze Winston op tot het hoogste niveau. Naast het wedstrijdrijden geeft zij ook clinics.

Gelijkspel VVSB

voetbal n De degradatiekraker tussen FC Lienden en VVSB is geëindigd zoals het begon. VVSB kwam een stuk beter voor de dag dan voor de winterstop, maar kon het vernieuwde FC Lienden niet over de knie leggen. Door dit gelijke spel blijft het gat tussen de onderste twee plaatsen, vier punten.

Nieuweling Wesley Goeman kon direct rekenen op een basisplaats van trainer Eric Meijers. Ook het centrale duo was in zijn geheel anders dan voor de winterstop. Door blessures bij Tomas Arroyo en Sven Verlaan, stonden Sonny ten Hoope en Jordy Zwart samen in het hart van de verdediging. De openingsfase was qua kansen voor VVSB met afstandsschoten van Frans van Niel en Goeman. Echter schoot de thuisploeg ook verrassend goed uit de startblokken. Na een kwartier voetbal moest Ten Hoope dan ook reddend optreden bij een scrimmage op de openingstreffer te voorkomen. Naar mate de eerste helft vorderde nam VVSB wel het initiatief over, maar werd het nauwelijks gevaarlijk. In de eindfase van de aanval kwam de bal net niet helemaal lekker voor de voeten waardoor FC Lienden soms met kunst- en vliegwerk kon uitverdedigen.

Ook in de tweede helft was FC Lienden enkele malen gevaarlijk vanuit de omschakeling, maar het vizier stond niet op scherp. Bij VVSB moest het gevaar vooral komen van Tommy Bekooij. Met nog een kwartier te gaan, dacht invaller Loyd van der Wilden de openingstreffer te hebben gescoord, maar hij deed dit in buitenspelpositie.

Bridgeuitslagen Gambri, HJB en De Schelft

kaarten n Na het kerstreces is BC de Schelft op 7 januari gestart met de reguliere competitie. De derde zitting van alweer de derde ronde.

A Lijn

A Broekhof / P Broekhof 59,44                

P Hogervorst / H v Schie 56,11

S vd Werf / H vd Zalm 52,50 55,83

B Lijn

I Heshof / A Hogervorst 58,75

R vd Lans / M Geerlings 58,19

N v Wieringen / A Bader 55,69

C lijn

T Wdam /A v.Paridon/T Vink 60,83

N Jongerius / L vd Niet 54,58

J vd Berg / R Bouwmeester 52,36

D lijn

P Meegdes / J Meegdes 57,19

E vd Meer / W vd Meer 57,03

F v Giesen / R v Giesen 56,81

Het Juiste Bod, 9 januari

Lijn A

Team Szymanowski 32

Team Hoogkamer 31

Team Haket 24

Lijn B

Team Aanhane 30

Team Schie 29

Team Laan 25

Gambri 10 januari

Lijn A

N. vd Berg / J. Zandvliet 60,07

J. Geerlings/K. Meeuwenoord 59,38

C. Duivenv. / M. Verlinden 55,56

Lijn B

L. Aartman / R. vd Burg 64,58

R. Koster / C. Caspers 57,64

R. Geerlings / H. vd Lans 55,90

Lijn C

C. Duivenvoorden / R. vd Lans 60,76

A. en T. Duivenvoorde 55,90

M. Kaptein / N. v Paridon55,21

Lijn D

K. / A. Hogervorst 60,76

Q. Furrer/ C. Meijer 60,42

J. vd Berg / R. Bouwmeester 59,38

Mysterie opgelost

scouting n Scouting Bosgeest had dit weekend, zaterdag 12 januari, een bijzondere activiteit voor alle vrijwilligers (40 personen): een moordspel waarbij de moordenaar moet gevonden worden.

Alle leiding en andere vrijwilligers van Scouting Bosgeest werden met dit spel bedankt voor hun inzet.

Zij kregen de opdracht om een moordmysterie op te lossen. Uiteraard kregen zij hierbij aanwijzingen van de moordverdachten. Dit Cluedospel was een groot succes. Aan het eind van de avond werden enkele mensen, die gestopt zijn met leiding geven, extra in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet.

nieuws/sport

Niet achter een bureau maar tussen de mensen

Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld: 'Ik hoop echt veel in contact te zijn met inwoners en ondernemers.' | Foto: Wim Siemerink

Jon Hermans is per 1 januari de waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Noordwijk. Een ervaren bestuurster en politica namens de VVD, maar voor de Noordwijker(houter) een totaal onbekende. Ze was al snel bereid om met ons in gesprek te gaan zodat we haar beter leren kennen.

Het interview met Jon Hermans-Vloedbeld werd een inspirerend gesprek. Uit haar mond geen grote woorden, maar een duidelijk en gedreven verhaal met daarin zakelijke en duidelijke standpunten. Zij heeft, ook als waarnemend burgemeester, recentelijk de gemeente Hoeksche Waard naar een fusie begeleid. Ze toont veel ambitie en laat weten dat zij de daarbij opgedane kennis en ervaring graag inzet voor Noordwijk.
Wanneer wij een foto willen maken terwijl ze pontificaal achter het bureau zit, protesteert ze. 'Ik wil niet de burgemeester zijn die vanachter een bureau bestuurt.' Ze ziet het als taak om heel veel tussen de mensen te zijn.


Twee prachtige gemeenten

'Verbinden vind ik juist nu mijn rol'

De ontvangst is in het historische deel van het gemeentehuis in Noordwijk, waar het bestuurscentrum en het bestuurssecretariaat gevestigd blijven. Hermans heeft de beschikking over de prachtige aloude burgemeesterskamer.
Als de vers gezette koffie staat te dampen is onze vraag: "Wat dacht u toen de Commissaris van de Koning Jaap Smit u vroeg om als waarnemend burgemeester aan de slag te gaan in Noordwijk?" "Ik heb er heel goed over nagedacht", antwoordt ze. "Ik kwam al gauw tot het inzicht dat Noordwijk en Noordwijkerhout twee prachtige gemeenten waren, met een fantastische ligging. Hier zal ik zeker kunnen gaan houden van mijn eigen plek tussen de mensen."
Met nadruk: "Ik ben een dienend burgemeester. Ik weet de opdracht om wettelijke taken uit te voeren, altijd in het belang van mensen. Hierbij vind ik bijvoorbeeld artikel 1 van de grondwet, over gelijke behandeling, heel belangrijk."


Twente

Hermans is geboren op 30 januari 1954 in Hengelo en groeide op een typisch rooms-katholiek gezin met vijf kinderen. In januari 2015 overleed haar echtgenoot Frits met wie zij drie zoons heeft opgevoed. Inmiddels is zij de trotse oma van vijf kleinkinderen.
Hermans heeft een aantal nevenfuncties. Zo is zij lid van Auditteam Voetbal en Veiligheid. Dit adviseert organisaties over de aanpak van voetbalvandalisme en voetbalgeweld. Ze spreekt daarbij niet zonder trots over Heracles, de eredivisieclub van haar voormalige standplaats Almelo. Zij is ook lid van de raad van toezicht van het Orkest van het Oosten. Een eigentijds symfonieorkest met een sterke verankering in de provincie Overijssel. In haar geboortestreek is het vieren van carnaval een jaarlijks terugkerend groot festijn. Ze kent inmiddels de reputatie van het Noordwijkerhouts carnaval, maakte tijdens de nieuwjaarsreceptie kennis met alle carnavalsgroepen en zegt nu al uit te kijken naar dit dorpsfestijn.


Nieuwe toekomst

De burgemeester geeft er blijk van dat zij veel zin in heeft om in de totale gemeentelijke organisatie, maar vooral in de samenleving, haar steentje bij te dragen. "Ik hoop veel in contact te zijn met inwoners en ondernemers." Binnen de gemeentelijke organisatie is er voor haar ook een belangrijke rol. Zij spreekt van een totaal nieuwe situatie met nieuwe mensen, een nieuw verhaal, een nieuwe manier van werken en een nieuwe toekomst. We zijn nieuwsgierig naar haar bestuurlijke inbreng. "Er ligt nu een coalitieprogramma waarin partijen hebben opgeschreven hoe het de komende tijd zal moeten gaan. U zult nog even moeten wachten op het collegewerkprogramma, waarin duidelijk moet worden hoe het college bestuurlijk over de toekomst denkt." Omdat in het recente verleden het invullen van de rol van voorzitter van de raad, naast de rol van voorzitter van het college, ter discussie kwam, vragen wij haar hoe zij dit zal gaan uitvoeren. "Ik weet dat dit soms lastig kan zijn. Soms beland je in een spagaat. Maar daar zie ik niet tegenop. Kijk, ik heb ervaring als turnster waarbij ik veel heb getraind op de spagaat, waarbij je centraal blijft en nadrukkelijk de twee uitersten gecontroleerd verbindt. Dat verbinden vind ik nu juist mijn rol."

CvK Smit heeft volgens haar zeggen de verwachting uitgesproken dat haar taak er pas na een klein jaar op zit. De burgemeester zal dus geen huis in Noordwijk betrekken. Dat is voor een waarnemend burgemeester niet verplicht. Maar zij zegt wel degelijk 24 uur per dag en 7 dagen per week burgemeester te zullen zijn en daarom zoveel mogelijk in Noordwijk aanwezig. Dat lijkt met de huidige communicatiemiddelen voldoende om op de juiste manier te communiceerden en te functioneren. Op de vraag of ze straks gaat solliciteren naar de functie van kroonbenoemde burgemeester van Noordwijk reageert ze beslist: "De ambitie om hier burgemeester te worden is er echt niet. Ik ben nu vol ambitie begonnen aan deze opdracht, die inhoudt dat ik als waarnemend burgemeester leiding moet geven op de weg naar het samensmelten van de twee voormalige gemeenten tot een stabiele eenheid. Dat doe ik met passie en daar stop ik al mijn energie in. Ik ben bepaald nog niet bezig met wat daarna kan komen." 22 januari is de eerste raadsvergadering. Met een nieuwe gekozen raad, in een nieuwe omgeving, onder leiding van de nieuwe, ervaren voorzitter. Voorlopig gekenmerkt als benaderbaar, inspirerend, menselijk, gedreven en niet te vergeten: ambitieus.

Recept

Alles wat je bakt en brouwt staat of valt met het juiste recept. De nieuwjaarsrolletjes bijvoorbeeld, die echte Drenten/Groningers/Sallanders/Twenten bakken ter gelegenheid van de jaarwisseling.

Ik maakte ze voorheen van het deeg van de oudejaarskoeken (de platte knieperties). Je rolt dan de pasgebakken wafel razendsnel op, waarbij je traditiegetrouw je vingers brandt. De rolletjes lukten nooit zo goed. Aan dat verbranden is weinig te doen – maar het gaat, heb ik gemerkt, aanzienlijk beter wanneer je toch een iets ander samengesteld deeg gebruikt. Een beetje meer water, suiker en meel in een andere verhouding en de rolletjes werden krokanter, brosser èn beter rolbaar. Ze waren lekker, lief dat u daarnaar vraagt. Ik til nu meteen dit hele stukje een niveau hoger: een gesprek wordt dieper en beter wanneer je niet alleen met woorden maar ook met je ogen en je hart contact zoekt met de ander. De dingen van geloof en kerk worden onnoemelijk veel warmer en echter wanneer je naast kilo's ernst ook een paar ons humor gebruikt. Een kerkdienst wordt opgewekter van Nashville-muziek. Dat helpt beter dan een Nashville-verklaring… Al met al aanleiding genoeg om op zoek te gaan naar het recept voor een betere samenleving. Onze minister-president overweegt 'er op los te slaan'. Daar ga ik niet in mee. De president van de VS denkt dat een sterke muur helpen kan. Ook de regering van Israël zet dat middel in. Onverteerbaar, wat mij betreft. Met nog meer geweld, verdeeldheid en haat erin wordt de soep nog heter gegeten dan ze wordt opgediend. Van zure commentaren, grove verwensingen en al dan niet gemeende bedreigingen wordt het ook al niet smakelijker. Over de drollen die allerlei mensen op facebook gebruiken om aan te geven dat hen iets niet aanstaat wil ik het niet eens hebben. Wat dan wel, Egbert? zult u vragen. Welnu, ik geloof in een beetje water bij de wijn. Ik geloof in soep-met-lettervermicelli die alleen bestaat uit de lettertjes l, i, e, f, d en nogmaals e. Een probaat bindmiddel! De puntjes hoeven niet op de i. Liever niet zelfs. En ik heb me zelf heilig voorgenomen dit jaar door alles wat ik doe en denk en zeg en schrijf een paar druppeltjes vriendelijkheid extra te roeren. U mag me er aan houden.

egbert van der weide

St. Jozefkerk

zondag 20 januari

10.00 uur

presentatieviering 1e communicanten met De Schalmei

voorganger: diaken B. Prins

zaterdag 26 januari

19.00 uur

eucharistieviering met Cadans

voorganger: pastoor Goumans

St. Victorkerk

zaterdag 19 januari

19.00 uur

mmv koor Joy

voorganger: pastor Claassens

zondag 27 januari

10.00 uur

voorganger: pastor Owel

mmv Kinderkoor St. Victor

voorstelviering communicanten 2019

Heilig Hartkerk De Zilk

zondag 20 januari

9.30 uur

celebrant: pastor T. van Eijk

mmv dames- en herenkoor

Derde Zondag door het jaar

celebrant: kapelaan S. Kuik

met samenzang

Witte kerk

zondag 20 januari

10.00 uur

Ds. E. Mandemaker Noordwijkerhout

zondag 27 januari

10.00 uur

Ds. N.K. Mos Voorschoten

Internetcursus voor beginners

surfen n In de bieb in Noordwijk begint woensdag 16 januari de cursus Klik & Tik. Deze cursus is voor iedereen die meer met internet wil doen, maar nog niet weet hoe dat werkt.

Deelnemers van deze cursus leren in vijf lessen van twee uur hoe zij: informatie zoeken en vinden via Google, websites via de adresbalk herkennen, een reis plannen met openbaar vervoer, tweedehands koopjes vinden via Marktplaats en informatie op te zoeken over bijvoorbeeld een hobby.

De cursusdagen zijn 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari.

De cursus wordt gegeven van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek.

Voor leden zijn de kosten 15 euro en voor niet-leden 20 euro.

Inschrijven kan in de Bibliotheek bij een van de medewerkers en via www.bibliotheekbollenstreek.nl

Prijspuzzel!

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 20 januari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. De oplossing van week 2: WATERKOUD. De winnaar: Daniëlle van Rhoon