Noordwijkerhouts Weekblad

23 juni 2020

Noordwijkerhouts Weekblad 23 juni 2020


Lekker knuffelen zonder afstand

Foto: FRANS VAN STEIJN

Noordwijkerhout n Bij de Dierenhoeve wordt dagelijks enorm geknuffeld met de dieren. En die zijn er volop! Voorzitter Astrid Warmerdam laat weten dat er veel jonge dieren zijn momenteel: "Eenden, geitjes en zelfs jonge pauwen! We hebben ook een nieuw speeltoestel, dat tevens geschikt is voor kinderen met een beperking." Er is overigens nog geen groen licht voor nieuwbouw. "We hopen dit najaar meer zaken concreet te krijgen en verhuizen hopelijk medio 2022." Het Koffiehuis is ook weer open en de dieren mogen dagelijks geknuffeld worden tussen 9.00 en 17.00 uur.


Foto: FRANS VAN STEIJNSenioren met de tuktuk van A naar B

seniorenvervoer n Deze week kwam het college bij monde van wethouder Salman met nieuws over het georganiseerd vervoer voor senioren. Het college wil met name de individuele mobiliteit een extra ondersteuning verlenen.

Steeds langer blijven senioren zelfstandig wonen, maar daarbij dreigt wel het gevaar dat ze moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. Deze dreigende vereenzaming zou voorkomen kunnen worden door vooral het lokale persoonlijke vervoer op een aantal punten te faciliteren. In de komende tijd wil het college daarom gaan investeren in een elektrische vervoersvoorziening. Waarbij een beroep wordt gedaan op inwoners om daarbij als vrijwilliger als chauffeur op te treden. Bovendien komt er met samenwerking van ondernemers, zorginstellingen en gemeente een zogenaamde Tuktukdienst. In Noordwijkerhout heeft Topaz Munnekeweij overigens sinds 2018 twee tuktuks in gebruik voor het vervoer van cliënten van Munnekeweij. Ook zal het bestaande concept Automaatje leven worden ingeblazen. Dat houdt in dat vrijwilligers met een eigen auto zich beschikbaar stellen om mensen die om vervoer verlegen zitten op zijn tijd die service te verlenen. Overigens worden beide bovenstaande initiatieven voorlopig in een proefperiode uitgeprobeerd. Tot slot denkt het college ook de bezwaren en klachten rondom Regiotaxi te kunnen wegnemen. Door het aanpassen van de beleidsregels zou kunnen worden gestuurd op kwaliteitsverbetering. Het college zegt het plan te hebben opgevat om van nu af scherp te gaan toezien op de prestaties van Regiotaxi. Dit allemaal met het gemeenschappelijke doel om eenzaamheid te voorkomen en zelfredzaamheid en mobiliteit van een positieve impuls te voorzien. De gemeenteraad krijgt het voorstel om hiervoor een bedrag van 140.000 euro te reserveren.

>Heropening Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam

sop n Het Ontmoetingscentrum aan de Pilarenlaan (SOP) is ook weer open voor bezoekers

Zij zijn welkom van maandag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. In verband met de van overheidswege opgelegde regels om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, waren ook de deuren van de SOP sinds half maart op slot. Alle geplande activiteiten werden tijdelijk gecanceld. Gelukkig komt alles weer langzaam op gang. SOP is een voorziening voor alle bewoners van Puyckendam en de Victorwijk, maar ook daarbuiten en voor alle leeftijden, gezindten en niet-commerciële clubs en verenigingen. Uiteraard worden de RIVM-regels gehandhaafd.

Het college waarschuwde dat in te nemen standpunten mogelijk tot enige maatschappelijke onrust gaat leiden. | Foto: WS

Zonnepaneel

en

windmolens

Haalbaar en

duidelijk standpunt'

Harpe Davids maakt muziek op 1,5 meter

Familie Elion duikt onder

puzzel n Doe mee en win een bowlingarrangement

2 / 24

3 / 24

4 / 24

5 / 24

7 / 24

8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

23 / 24

24 / 24