Noordwijkerhouts Weekblad

12 februari 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 12 februari 2019


Bijna doorrijden in het dorp

Op de Zilkerduinweg zijn de werkzaamheden in november hervat. | Foto: Piet de Boer Foto: pdb

wegwerkzaamheden n Dit najaar berichtte deze krant, dat op diverse plekken de wegen onder handen werden genomen. Voor de jaarwisseling zou alles zo'n beetje klaar moeten zijn. Hoe is de situatie nu? De Pilarenlaan is opnieuw ingericht en ligt er als nieuw bij. De bedoeling is voortaan de verkeersafwikkeling beter verloopt. Het aantal verkeersongelukkken was in deze straat een van de hoogste in Noordwijkerhout. De werkzaamheden aan de Victoriberg en de Zilkerduinweg zijn helaas nog niet afgerond. (lees verder op pagina 5)

Het zijn belangrijke verbindingswegen in deze kernen van nieuw Noordwijk die ook binnen afzienbare tijd afgerond worden.

Victoriberg

Vijf maanden geleden (10 september) werd de weg afgesloten voor alle verkeer. Na vijf maanden kunnen bewoners vannuit het centrum wel hun woning bereiken maar niet naar de rortonde rijdenn. Er staan daarom twee witrode hekken aan het begin en eind van de weg. Doorrijden naar de rotonde van de Schulpweg en Van der Weidenlaan is onmogelijk. De laatste tientallen meters meters zandgrond worden op dit moment met groot materieel onder handen genomen. De gemeente meldt dat waarschijnlijk gebruikt wordt om het project af te ronden.

Zilkerduinweg

Na een onderbreking in het najaar van 2018, zijn de werkzaamheden aan de Zilkerduinweg begin november hervat. Fietsers en bromfietsers kunnen inmiddels in beide richtingen gebruik maken van de weg. De bedrijven langs de Zilkerduinweg zijn ook bereikbaar. Voor het overige verkeer is de weg alleen toegankelijk vanaf de Tiltenberg. Komende uit De Zilk is bij net na de Regenvlietweg de weg afgesloten. Automobilisten voor Vogelenzang moeten rijden via de Regenvlietweg, Beeklaan en de Leidsevaart. Uiterlijk 1 januari 2019 moesten de werkzaamheden afgerond zijn. Op dit moment wordt nog druk gwerkt aan de laatste loodjes. Aan beide zijden van de weg komt een stenen pad.

Stemmen

Streek n Op de kieslijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart staan tweeëntwintig Bollenstrekers.

Het Centraal Stembureau heeft vrijdag de kandidatenlijsten vastgesteld van in totaal zeventien partijen.

Bij de eerste tien op de lijsten staan Noordwijker Ton van Rijnberk (D66,4), Rosalie Bedijn uit Noordwijk (PvdA, 5), Willem Bakx uit Hillegom (50plus,1) en Hans Cornet (50plus,3) en S.W.A. de Groot uit Voorhout (Forum voor Democratie,8). Verder valt op dat oud-burgemeester van Noordwijkerhout Gerrit Goedhart op plek 41 van het CDA staat en oud-wethouder Cees Ruigrok van Lisse op plaats 26 van Lokale Partijen Zuid-Holland.

De complete lijst:

VVD: 18. Sanneke Nulkes (Noordwijkerhout), 23. Aleid Ringelberg (Hillegom), 39. Bob Keeven (Sassenheim) D66: 4. Ton van Rijnberk (Noordwijk), 40. Geertjan Wenneker (Lisse), 46. Monique Bonsen-Lemmers (Hillegom) CDA: 14. Hans van Ek (Warmond), 41. Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) PvdA: 5. Rosalie Bedijn (Noordwijk), 34. Bas Meershoek (Teylingen) CU: 29. Mariette Hulsbergen-de Visser (Lisse) GroenLinks: 23. Winnifred Ferro (Noordwijk), 24. Dick van Egmond (Hillegom) 50plus: 1. Willem Bakx (Hillegom), 3. Hans Cornet (Hillegom) Lokale partijen Zuid Holland: 11. Cor de Groot (Lisse), 24. Rob Veldhoven (Lisse), 26. Cees Ruigrok (Lisse), 28.Kees Schrama (Lisse), 29. John de Bruin (Lisse) Forum voor Democratie: 8. S.W.A de Groot (Voorhout), 14. G.C. Hillebrand-de Vries (Lisse). | Bron: Bo

Beheer en onderhoud openbare verlichting

plannen n Aannemer Heijmans is na een aanbestedingsprocedure vorige maand gestart met het beheer en onderhoud van openbare verlichting in de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.

In de toetsing van de aanbesteding zijn naast prijs en kwaliteit ook technische- en veiligheidsaspecten en zaken in relatie tot duurzaamheid opgenomen. De aannemer heeft een plan ingediend met de beste prijs en kwaliteitsverhouding voor het beheren en onderhouden van de openbare verlichting. Er worden bij het beheer en onderhoud van openbare verlichting zoveel mogelijk duurzame materialen toegepast waaronder ledverlichting en aluminium masten die gerecycled worden. Ook worden afgeschreven lampen en armaturen aangeboden aan WeCycle, zodat componenten hieruit weer hergebruikt worden of als grondstof dienen voor nieuwe producten. Daarnaast levert het gebruik van hybride voertuigen ook een bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot en geeft dit minder geluidsoverlast. De gemeente werkt samen met de gemeenten Katwijk en Teylingen. Het samenwerkingsverband verbindt deze gemeenten al meerdere jaren op diverse vakgebieden waaronder inkopen van materialen en diensten, riool reinigen en inspecties.

VVSB: Geen sprake van spreekkoren

Voetbal n VVSB heeft zelf een onderzoek ingesteld na de staking van de wedstrijd VVSB-IJsselmeervogels van afgelopen zaterdag.

De wedstrijd werd kort door de scheidsrechter gestaakt.

Reden zou zijn dat er racistische opmerkingen zouden zijn gemaakt.

De club benadrukt dat het elke vorm van racisme afkeurt. VVSB heeft onder meer een gesprek gehad met de eigen supportersclub FC Bavone. Die zeggen er niets mee te maken te hebben en nemen er ook afstand van. De vijf eigen stewards hebben ook niets waargenomen. VVSB concludeert dat er geen sprake is van spreekkoren en dat waarschijnlijk een individu kwetsende opmerkingen heeft geplaatst.

Die is echter nog niet gevonden. VVSB moet afwachten wat de KNVB doet met het rapport over de kwestie. | Bron: Bo

Foto: Ron Jonker

VVSB treft

eindelijk weer doel

HHC delft onderspit: 2-5

Boeren

bruidspaar is

bekend

Bakkie met het koor

Uitgeweid n De dominee over de grens

Harmonisatie splijtzwam in nieuwe gemeente Noordwijk

De discussie over het ondernemersfonds met veel mensen op de publieke tribune. | Foto: WS

Ondernemersfonds n De harmonisatie van de lokale belastingen lijkt een splijtzwam te zijn. Met name de toeslag op OZB omdat daarmee het Ondernemersfonds wordt gevuld. In Noordwijk is dit in combinatie met het innovatiefonds 450.000 euro. Er zijn inmiddels ook voor 2019 al initiatieven genomen en plannen gemaakt om dit geld zinvol te besteden. Maar of dit Ondernemersfonds blijft voortbestaan is onzeker.

'In de nieuwe fusiegemeente is geen plaats voor een gemeentebreed ondernemersfonds'.

Dit is de ongezouten mening de actiegroep Vrije Ondernemers. Deze week was naast het bestuur van het Ondernemersfonds ook deze groep nadrukkelijk uitgenodigd voor het rondetafelgesprek over de harmonisatie van de OZB.

Tegenstanders

De voormalige gemeenteraad van Noordwijk ging in augustus 2016 in meerderheid akkoord om via een extra belasting op de 'OZB niet-woningen' het Ondernemingsfonds van jaarlijks budget te voorzien.

Het tot stand komen van het ondernemersfonds in Noordwijk ging niet zo maar. Omdat CDA en VVD met aan een aantal vastgoedeigenaren streden tegen een verhoging.
Het initiatief voor een Ondernemingsfonds werd genomen vanuit de Noordwijkse Ondernemersvereniging.

Waar men vond dat het bedrijfsleven niet alles aan het gemeentebestuur mag overlaten maar dat er ook vanuit het bedrijfsleven fondsen zouden moeten komen. Waarbij echter zogenaamde freeriders, mensen die wel profiteren maar niet willen mee betalen, ook hun steentje moesten bijdragen.

Het Economic Board Bollenstreek die de slechte economische situatie van de Bollenstreek wil aanpakken, gaf direct steun aan het initiatief.

De financiering van het Ondernemersfonds wordt volgens de AHRI-wetgeving meegenomen in de inboedel van Noordwijk bij de gemeentelijke fusie en daardoor diende de harmonisatie van de OZB zich aan. Bij deze noodzaak tot harmonisatie van belastingen zagen de tegenstanders in Noordwijkerhout hun kansen.

En ze benaderden een groot aantal ondernemers met de vraag of zij voor of tegen het ondernemersfond waren.

Tijdens het rondetafel gesprek deden zij daar verslag van en stelde vast dat het overgrote deel van de ondernemers als tegenstanders werden genoteerd. Zij hekelden de conclusies van het bureau Blaauwberg dat rapporteerde dat het ondernemingsfonds juist wel op draagvlak kon rekenen.

De politiek bleek aanvankelijk echter niet bereid om een publiekelijke presentatie van deze rapportage door Blaauwberg te agenderen en stuurde aan op uitstel.

Men wil nu eerst harmoniseren zonder opslag op de OZB voor een ondernemersfonds om daarna opnieuw zelf een onderzoek te doen naar mogelijke steun voor een gemeentelijk Ondernemingsfonds.
In het ronde tafelgesprek bleek dat de partijen nauwelijks in beweging te krijgen. Met als verschil de bereidheid om als bedrijfsleven mee te betalen aan ontwikkeling en innovatie. Hoewel de democratische beslissing nog moet worden genomen zal tijdens de raadsvergadering van 19 februari wel blijken dat er voor het Ondernemingsfonds geen politieke toekomst is.

Verantwoordelijk wethouder Roberto ter Hark stelde de politieke partijen voor om voor het college voorstel te steunen en op 19 februari voor een OZB-tarief zonder extra opslag te besluiten.

Splijtzwam

Naast de zeer tevreden aanwezige tegenstanders was de teleurstelling bij de voorstanders groot.

Men verweet de politiek vooral gebrek aan respect. Het feit dat de mening van de democratisch en breed georganiseerde ondernemers vanuit beide dorpen werd gelijk gesteld aan een actiegroep viel slecht bij het georganiseerde bedrijfsleven.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de NOV was hier en daar te beluisteren dat men de huidige polarisatie geen goede zaak vindt. Maar ook geluiden die het afschaffen van deze extra opslag een goede zaak is. Daarmee staat de gewenste eenheid behoorlijk onder druk.

Bijna weer doorrijden in het dorp

wegwerkzaamhden n Het zijn belangrijke verbindingswegen in deze kernen van nieuw Noordwijk die ook binnen afzienbare tijd afgerond worden.

Vijf maanden geleden (10 september) werd de weg afgesloten voor alle verkeer.

Na vijf maanden kunnen bewoners vannuit het centrum wel hun woning bereiken maar niet naar de rotonde rijden.

Er staan daarom twee wit-rode hekken aan het begin en eind van de weg.

Doorrijden naar de rotonde van de Schulpweg en Van der Weidenlaan is onmogelijk. De laatste tientallen meters meters zandgrond worden op dit moment met groot materieel onder handen genomen. De gemeente meldt dat waarschijnlijk gebruikt wordt om het project af te ronden.

Zilkerduinweg

Na een onderbreking in het najaar van 2018, zijn de werkzaamheden aan de Zilkerduinweg begin november hervat. Fietsers en bromfietsers kunnen inmiddels in beide richtingen gebruik maken van de weg. De bedrijven langs de Zilkerduinweg zijn ook bereikbaar. Voor het overige verkeer is de weg alleen toegankelijk vanaf de Tiltenberg.

Komende uit De Zilk is bij net na de Regenvlietweg de weg afgesloten.

Automobilisten voor Vogelenzang moeten rijden via de Regenvlietweg, Beeklaan en de Leidsevaart.

Uiterlijk 1 januari 2019 moesten de werkzaamheden afgerond zijn.

Op dit moment wordt nog druk gwerkt aan de laatste loodjes. Aan beide zijden van de weg komt een stenen pad.

Kijkje in de keuken

| Foto en tekst: met dank aan Bas van der Tang.

higtech n VVD Duin- en Bollenstreek organiseert een bezoek aan Cosine, dat plaatsvindt op woensdag 6 maart.

Cosine is in een internationaal high tech bedrijf. Zij ontwerpen en maken zeer precieze meetapparatuur die bijvoorbeeld in de ruimtevaart en voedseltechnologie wordt toegepast. Tijdens het bezoek zal het bedrijf ons vertellen waar ze allemaal mee bezig zijn en mogen we een kijkje in hun keuken nemen.

Het bezoek duurt van 19.30 en 21.30 uur. Aanmelden kan via de mail: kijkje.in.de.keuken.van@gmail.com en kan 1 maart.

Politiek betrokken zijn of lid zijn van een politieke partij is hierbij niet nodig. Na aanmelding wordt alle informatie rondom het bezoek toegezonden. Deelname is gratis.

De VVD Duin- en Bollenstreek zal het komende jaar verschillende bedrijfsbezoeken organiseren om een kijkje in de keuken te nemen. Het eerstvolgende kijkje in de keuken staat gepland op 11 april.

Voorspeelmiddag bij Harpe Davids

muziek n Muziekvereniging De Harpe Davids hield zondag 10 februari een voorspeelmiddag voor al haar leerlingen en de leerlingen Algemene Muzikale Vorming (AMV).

De opleiding HDMusic4Kids is een speelse AMV cursus voor kinderen en deze middag hebben de leerlingen voor het eerst van zich laten horen.

Het afgelopen jaar hebben zij kennis gemaakt met muziek en ook al veel geleerd.

Ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's waren hier getuige van.

De leerlingen konden deze middag hun talent laten horen en maakten daar gebruik van.

Dit leverde een zeer gevarieerd programma op. Allerlei muzikale interpretaties passeerden de revue. Er waren gezamenlijk optredens of er werd samen met hun docent gespeeld.

Voor meer informatie over HDMusic4Kids, kijk dan op: www.harpedavidsnwh.nl of de facebookpagina. Opgeven voor AMV of muzieklessen kan ook, neem dan contact op met Marit Hogervorst, marit@multiflora.nl.

politiek/nieuws

Ondernemersfonds

Al maanden gonst het in ondernemerskringen over de voors en tegens van een ondernemersfonds in de nieuwe gemeente Noordwijk. Wie dacht dat met het afstemmen ervan in de gemeenteraad van voormalig Noordwijkerhout de kous af was, heeft het mis.

Het nieuwe Noordwijk haalt alles uit de kast om het ook in de hele nieuwe gemeente door te voeren. Een overvolle zaal bij de inspreekavond, vorige week in 's Heeren Loo, met wel 23 insprekers laat zien dat het onderwerp hot is.

Na de opening trok Mariëtte Bergman, als eerste inspreker, fel van leer. Uiterst zorgvuldig gedocumenteerd gaf zij aan dat er totaal geen draagvlak is voor de invoering van een algemeen bindend ondernemersfonds.

Het fonds zou gevuld worden door, naar zeggen, 20 procent opslag op de OZB aanslag. dan wordt het bijna een miljoen euro. als bij de begrotingsbehandeling van de gemeente een partij zou voorstellen om de OZB met 20 procent te verhogen, werd zij weggehoond en besmeurd met pek en veren om zich in de hoek te gaan schamen! Niets minder is nu het geval. Een club zelfbenoemde notabelen wil een dergelijk groot fonds, waarvan de doelstellingen heel onduidelijk zijn, gaan beheren, met kreten als, wat goed is voor Noordwijk is vanzelf goed voor u. Ondernemers die vóór zijn denken dat het geld gratis is; het moet wel eerst opgebracht worden! Resultaten die geboekt zouden zijn, horen allemaal op het bordje van de gemeente te liggen, die int toeristenbelasting, OZB en parkeerbelasting.

Daar betalen ook de freeriders aan mee. Zijn er noden of wensen in het dorp: sta op de stoep van uw gemeentebestuur!

Dan het wel of niet meedoen van de agrariërs. Het corso wordt betaald, Flower Event in de Witte Kerk wordt betaald en voor noodgevallen is er het Toeristisch Platform, weliswaar met een bescheiden budget, maar toch. Daarbij is er Noordwijk Marketing met een reusachtig budget, dus wat wil een "ondernemer" nog meer?!

Aad van Ruiten

Chocolade en rode rozen favoriet

n Valentijn is liefdevol feest

liefde n Valentijnsdag in Noordwijkerhout. Hoort dat feest uit Amerika er inmiddels bij of is het 'overbodig'. Opgekomen in de jaren negentig van de vorige eeuw begint Valentijn al bijna al een gewoon feest te worden. Een feest met anonieme liefdesverklaringen, bedankjes of blijken van waardering. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes sturen elkaar een roos, een kaart, snoepgoed. Hoe beleeft Noordwijkerhout 14 februari?

Door Piet de Boer

In de bibliotheek liggen de boeken klaar over liefde, romantiek en romantische gedichten. Leesvoer voor inspiratiezoekers. Valentijn is elk jaar opnieuw een mogelijkheid je van je romantische kant te laten zien. De ingetogen bibliothecaresse van middelbare leeftijd zegt er echter ''niet zoveel mee te hebben.'' Volgens haar is het toch een beetje commercieel en ''eigenlijk overbodig''. Heeft u zelf wel eens een kaart gekregen? Ze glimlacht. ''Ja dat wel'', maar voegt ze er direct aan toe ''dat is heel lang geleden.''

Misschien is Valentijn ook meer voor de jeugd. Tieners die met de Italiaanse heilige schoorvoetend de eerste stappen op het pad van romantiek en liefde zetten. Op Leeuwenhorst regelt de ECL (Evenementen Commissie Leeuwenhorst) daarom elk jaar een Valentijnsfeest. Je kan een rode roos bestellen en een kaartje vol schrijven voor je Valentijn. De commissieleden zorgen dat het kaartjes aan de bloem komt en bij de juiste persoon afgeleverd wordt.

''Wij deden dat ook wel'', zegt Renske, ''maar vooral als vriendinnen onder elkaar.'' Ze staat achter de toonbank bij bakkerij Van Eeden. Renske heeft ooit een roos van haar toenmalige vriend gekregen op 14 februari. Er staat een groot bloemstuk met felrode rozen op toonbank. Daarbij ligt de Valentijn chocolade. Valentijnsdag is toch vooral een verwendag voor vrouwen.''De mannen moeten in actie komen'', bevestigt een dame achter de toonbank.

Roos met chocolade

Favoriet geschenk is deze dag chocolade met rozen. De roos voor Valentijn is natuurlijk rood en heeft een lange steel. ''Die komen gewoon uit het Westland'' , zegt Charles van Bloemensfeer en meer. ''We zitten in Nederland wel achter in de rij. De rozen voor Valentijn in Duitsland en Zwitserland zijn zaterdag al op reis gegaan''. Donderdag heeft Charles toch wel honderden rozen in de zaak. Elk jaar komen er veel vaste Valentijnsklanten, vertelt hij. ''Ja, mannen. Die kopen bloemen voor hun vriendin of vrouw.'' Altijd goed zou je denken, maar niet voor iedereen. ''Ik hou niet van rozen'', zeg bloembinder Manon. ''Je haalt je handen open aan die grote doornen.'' Rood is ook niet haar favoriete kleur. ''Liever witte'', zegt ze lachend. Sandra wordt liever verrast op andere dagen. Veertien februari is dan teveel gepland. Het is een liefdevol feest, vind ze.

Bij de boekhandel Van Halem staat een rek vol kaarten. Valentijn is voor de jeugd vinden de boekhandelaren. Kaarten sturen is nog actueel en nog niet lang geleden stonden ''groepjes jonge meiden te springen rond de kaartenmolen''. Het was in de jaren negentig echt iets nieuws. Een hype. Social media veranderde de gebruiken bij het feest. Ze sturen een mail, whatsapp en gebruiken Instagram of facebook. Maar er worden nog steeds veel kaarten verstuurd door jongeren. Toch romantischer.

Veel belangstelling commissievergadering nieuwe stijl

discussie-avond n Vorige week was de eerste commissievergadering nieuwe stijl. Waarbij een bijzonder groot aantal belangstellenden de weg naar het terrein van de Willem van den Bergh had weten te vinden. Vooral de ondernemersfondsdiscussie had veel mensen gelokt.


Maar er waren meer belangrijke zaken te bespreken zoals de Kadernota 2020 van de Omgevingsdienst West Holland en een rondetafelgesprek betreffende reconstructie van de Parallelboulevard.

Inspreken

Daarnaast twee presentaties waarvan er een de herontwikkeling door 's Heerenlooo van de zorglocatie op het terrein van de Willem van den Bergh betrof. Daarnaast meer ins en outs over de stand van zaken bij de groepsaanpak rond de problemen in de wijk Boerenburg.

Nieuw is dat inwoners kunnen inspreken over actuele zaken. Daarvan maakte een bewoonster van de Albert Verweijstraat als eerste dankbaar gebruik. Zij schetste aan de commissie de vreemde gang van zaken in het beleid betreffende een gewenste dakopbouw. De afhandeling was al even vreemd. Omdat het niet geagendeerd stond kwam er ook geen reactie van de commissie. En blijft het onduidelijk wat zo'n inspreekrecht kan opleveren.

De keuze van de politiek om opnieuw over te gaan tot het gelijktijdig organiseren van twee bijeenkomsten heeft tot gevolg dat belangstellenden een keuze moeten welke discussie of welk onderwerp men wil bijwonen. Voor de schrijvende pers en ook de andere media zorgt de keuze ook voor een duidelijke beperking in de objectieve nieuwsgaring. Ook al omdat het op locatie vergaderen maar al te vaak inhoud dat er geen na te beluisteren opnames worden gemaakt.

Praktische nadelen

Kortom, de keuze voor parallelle sessies op verschillende locaties kent een behoorlijk aantal beperkingen en het al blijken of de politieke voordelen opwegen tegen praktische nadelen.

Voor inwoners belangrijk om te weten dat er op 12 maart wederom rondetafelgesprekken op de kalender staan. Ook daar is de gelegenheid om vragen te stellen of aandacht te vragen. Wat er voor onderwerpen op die agenda komen is nog niet duidelijk. Mogelijk een aantal zaken die ook voor de debatraad van 19 maart staan geagendeerd.

Paard dankzij inzameling Fio-leerlingen

regio n Vlak voor de kerstvakantie vond op het Fioretti College in Lisse een kerstfair plaats, om geld in te zamelen voor een goed doel: Stichting Puntenburg.

Deze stichting traint paarden voor het rijplezier van speciale kinderen. Denk hierbij aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De paarden hebben een gunstige, revaliderende werking op de kinderen. Het betekent voor veel kinderen even bevrijd te zijn van hun rolstoel en beperkingen. Het rijden vraagt concentratie en een reactie van het hele lichaam, en de natuurlijke cadans van het paard biedt ontspanning en plezier. Sigrid Kunnen: "We hebben jullie donatie gebruikt voor de aanschaf van een nieuwe pony voor de stichting. Twee weken geleden is pony Happy aangeschaft. We hebben een keuring door de dierenarts laten uitvoeren om er zeker van te zijn dat Happy niets mankeert. Ook is het zadel nagekeken en aangepast, zodat hij goed past. Nu krijgt Happy een speciale training, zodat hij ook ingezet kan worden voor het paardrijden met kinderen met een beperking." Het opgehaalde bedrag bedroeg 3000 euro. Vrijdag 8 februari is de cheque op het Fio door klas 2M3 overhandigd aan de Stichting Puntenburg.

Kinderhulp-collecte dreigt niet door te gaan

collecte n Ruim 300.000 kinderen groeien in Nederland op in armoede. Nationaal Fonds Kinderhulp wil er zijn voor hen en daarvoor is veel geld nodig. Van 15 tot en met 20 april is de landelijke collecte, maar de kans bestaat dat deze in Noordwijk niet kan doorgaan. Er is namelijk een groot tekort aan collectevrijwilligers.

De Kinderhulp-collecte kan niet bestaan zonder collectanten en plaatselijk organisatoren van de collecte. Helaas is er de laatste jaren een daling zichtbaar in het aantal actieve collectevrijwilligers.

En dat terwijl de waardering van de collecte aan de geverskant juist gestegen is van 68% naar 72%, volgens onderzoek van GfK. Mensen geven graag, omdat de gift in de collectebus eenmalig en anoniem is.

De aanvragen voor simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop zijn met een gemiddelde van 1.600 aanvragen per maand bijna verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren.

"Kinderhulp staat voor een flinke uitdaging, maar die gaan we aan. Want alle kinderen moeten erbij kunnen horen!", aldus directeur Jan Wezendonk. "Zonder collectevrijwilligers geen collecte en dus ook een heleboel kinderen die we niet kunnen helpen.

Daarom is Kinderhulp dringend op zoek naar mensen die de collecte willen organiseren. Een collecte organisator helpt met het uitdelen van de collectebussen en het tellen en afstorten van de collecteopbrengst.

Het kost slechts een paar uur, verdeeld over de weken voor de collecte en nog een paar uur direct na de collecte in april."

Meer info mail: collecte@kinderhulp.nl of bel 0570 – 611899.

Jij blijven

Het woordje dat momenteel het snelst verdwijnt uit onze taal is het woordje 'u'. We jij-en en jou-en er op los tegenwoordig: op school, in de supermarkt, op social media en op de werkvloer. Juffrouw Van der Linden is ineens juf Mieke en directeur Visser is 'zeg maar Nico' geworden.

In een sms of app zal ik ook niet zo snel vousvoyeren, maar als ik een onbekende een mail stuur uiteraard wel. Ik vind dat heel normaal, u zeggen en schrijven. Ik zeg ook u tegen mensen die jonger zijn dan ik, en zei vroeger ook u tegen mijn opa en oma. Tegen mijn ouders mocht ik jij zeggen. Maar ze waren ook weer niet zo modern dat dat gevolgd werd door hun voornaam. Het bleef wel bij papa en mama. Van hen leerde ik ook dat alle grote mensen u waren: bedienend personeel, de dame bij de kassa en - uiteraard- de juf of meester op school.

Aber... das wahr einmahl. U verdwijnt. Ik vind dat jammer maar tegelijkertijd vind ik het óók weer jammer dat ik door de jaren heen zelf ben verworden tot u. En ik wil eigenlijk helemaal nog geen u zijn. Ik wil jij blijven.

Dat werd weer eens pijnlijk duidelijk toen ik met mijn dochter vorig jaar op een warme nazomermiddag door het dorpscentrum liep en we langs een bankje kwamen waarop een drietal, stoere, jonge mannen zaten.

Het was net na vijven en nog steeds bloedheet. De mannen hadden hun overalls half open, een zongebruind bovenlijf en twee van de sixpacks zichtbaar, en zaten achteroverleunend een boterhammetje te eten. Verfspetters nog in hun haren en op de handen, zó van de steiger.

Ik was onderweg naar een bruiloftsreceptie. Hoog gehakt en kortgerokt en verwachtte (lees: hoopte) op een reactie. #me too alsjeblieft. Ik wilde de mannen vóór zijn: "Zo heren!" riep ik opgewekt. "Dát ziet er lekker uit!". Ze keken me stuk voor stuk verbouwereerd aan. Eén van hen wees op de boterham. "Bedoelt u die?" "Nee natuurlijk niet," antwoordde ik. "Ik bedoel jullie, hier, zo in het zonnetje op de bank!"

Terwijl ik doorliep met een hoogrode dochter naast me ('Mam, doe normaal!' siste ze), riepen de mannen me gelukkig nog iets na.

"Dankuwel! U mag er trouwens ook nog best wel zijn hoor mevrouw!"

Oeps.

Caroline Spaans, redacteur

Noordwijkerhouts Nieuwsblad

Knitted knockers-club breidt borstprotheses

De gebreide protheses hebben een katoenen vulling, die makkelijk aan te passen is. | Foto: pr Foto: pr

creatief n In de bibliotheek aan de Herenweg komt vrijdag 15 februari de landelijke club: the Knitted Knockers weer bijeen.

Deze club stelt zich onder andere tot doel om in Nederland gezamenlijk de vrouwen die met borstkanker te maken krijgen zo goed mogelijk te helpen met gratis gebreide of gehaakte borstprotheses, door een zo groot mogelijk netwerk op te zetten van breisters, zodat iedere regio vertegenwoordigd is.

Ook willen ze informatie en kennis verzamelen op de website, ten dienste van breisters en draagsters.

Zo is het mogelijk om elkaar te helpen en te steunen en onderlinge contacten te stimuleren zodat Knitted Knockers een vast begrip wordt zolang borstkanker op deze grote schaal voorkomt.

Met een simpel, handgemaakt breiwerkje is het wellicht mogelijk om een beetje liefde en zachtheid te brengen in het leed.

Gebreide borstprotheses bieden uitkomst voor vrouwen die siliconen protheses te zwaar en/of te warm vinden.

De protheses zijn licht, nemen vocht op en de vorm is makkelijk aan te passen.

Door de vulling in de katoenen borst te verschuiven, is het mogelijk om elke gewenste vorm te creëren.

Meer info: www.knittedknockers.nl. De Bijeenkomst in de bieb duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Koffie+ over zorgpauze

Foto: Buro JP

welzijn n Zorgen voor een ander geeft vaak veel voldoening. Maar soms kan het net even te veel worden. Dan kan een adempauze fijn zijn om op krachten te komen.

Klaartje Passchier van het WMO adviescentrum uit Noordwijkerhout vertelt alles over de Zorgpauze tijdens Koffie+ op donderdag 21 februari in de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijkerhout. Koffie+ duurt van 10.30 tot 12.00 uur. Met de Zorgpauze krijgt de mantelzorger net dat belangrijke steuntje in de rug. De gemeente biedt zo aan mantelzorgers verschillende mogelijkheden om de zorg even aan een ander over te dragen. Voor de Zorgpauze wordt samengewerkt met professionele zorgaanbieders.

Tijdens de Koffie+ bijeenkomsten is iedereen welkom. Deze koffieochtend in de Bibliotheek is een ontmoetingsplek om met elkaar te praten aan de hand van een thema, workshop of andere activiteit. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis.

Tuk Tuk is jarig

taxi n Topaz Munnekeweij heeft inmiddels alweer een jaar lang driek tuk tuks in gebruik.

Het is een groot succes. Met de inzet van vrijwilligers kan de organisatie deze vervoersmiddelen gebruiken om cliënten/bewoners van Munnekeweij te vervoeren. Ook alle inwoners van Noordwijkerhout die in het bezit zijn van een regiotaxipas kunnen de tuk tuk aanvragen. Voor een ritje naar de kapper bijvoorbeeld, op bezoek bij iemand in Noordwijkerhout. Ruim van tevoren reserveren is wel noodzakelijk. Bel 0252-375544 voor meer informatie.

Expositie in Munnekeweij

Foto: Picasa

kunst n Bij Topaz Munnekeweij vond 5 februari de opening plaats van de expositie van Daniël Beijk geboren in Lisse.

Al jong was hij bezig met tekenen, dat zijn de zwart/wit tekeningen. Op ongeveer 19-jarige leeftijd werd hij opgeroepen voor militaire dienst, waarna hij voor 4 jaar bijtekende om (als kok) wat te verdienen en heeft daar een schriftelijke cursus tekenen en schilderen gedaan, maar door overplaatsingen niet af kunnen maken. Op zijn 61ste is Beijk door omstandigheden met vervroegd pensioen gegaan en is weer gaan schilderen omdat hij dit graag doet. Dit omdat hij in zijn werkbare periode daar weinig tijd voor had. De expositie is ongeveer 3 maanden tijdens kantoor uren te bezichtigen in Munnekeweij, Via Antiqua 25. Enkele van de schilderijen zijn te koop voor 25 euro per ingelijste en 15 euro voor een schilderij zonder lijst.

column/nieuws

44e Jubileum boerenpaar der Kaninefaaten bekend

Het trotse paar met hun getuigen. | Foto met dank aan Jan Passchier.

n Arjan Hogervorst en Charlotte Weijers

carnaval n Tijdens het Boerenmatinee, zondagmiddag in Café van der Geest heeft het 44ste jubileum Boerenpaar hun verloving aangekondigd.

Net als andere jaren was er een spectaculaire manier om het nieuwe Boerenpaar bekend te maken. Helemaal nu het een jubileumpaar betrof, is groots uitgepakt.

Bijzonder was dat niet één boer, maar een Boeren- en Boerinnenraad bekend werd gemaakt.

Kokkerhout is diverse carnavalsgroepen rijk en allemaal hebben zij dit jaar een eigen Boer of Boerin van hun groep kandidaat gesteld. Het betroffen:

Lia Raamsveld (Keilers): Aaltje van Co, van het Zilkse via Lis tot Kokkerhout, van groene vingers tot Keilervrouwtje, Arjan Hogervorst (Gexat):

Johannes van Bert en Nel van het Westeinde van Gexat en fan van de Koetillers!Miranda Vink (FF Gauw): Miran van (Vok) Hopeloos naar Wist ik het maar en van St Victorschool naar Jillzkoningin van FF GauwStephanie de Groot (Drinkerbroeders): Steef van Harry Duif en Rob de Groko van Alchemilla in de poep tot aan paardenpraat.

Nico Koomen (Koetillers): Nico van Piet van Cees van Victorwijk tot LangeveldSilvia Zuiderduin (Vriendinnengroep zonder naam):

Silke van Kees en Ria van Noortukse tot Kokkerhoutse.

Hieruit werd tijdens de stunt de uiteindelijke Boer bekend gemaakt, maar ook zullen alle Boeren en Boerinnen dit jaar door het leven gaan als Boer of Boerin van hun eigen carnavalsgroep. Hier gaan we vast nog meer over horen de komende tijd.

Spannende strijd met muziek- en lichtshow

Tijdens het Boerenmatinee werden alle kandidaat Boeren en Boerinnen uitgenodigd op het podium alwaar zij de strijd met elkaar aan gingen om te zien wie de meeste geschikte Boer of Boerin zou zijn. Na een spannende strijd werd uiteindelijk de Boer bekend gemaakt.

Vele Noordwijkerhouters konden niet wachten om te weten hoe dit af zou lopen en zijn daarom ook afgekomen op dit oergezellige matinee.

Live op het podium werd Arjan Hogervorst bekend gemaakt als nieuwe Boer der Kaninefaaten. En niet lang erna stelde hij zijn Boerin voor. Het bleek niemand minder dan Charlotte Weijers.

Samen maakten zij oertrots hun getuigen bekend:

Boer: Boer Arie Multiflora van Bert van Jan van Engel van Klaas van de BoerenkantAlias: Arjan Hogervorst

Boerin: Boerin Lot van Willem van Dieringerdurp tot Berry van de Schippersvaart. Alias: Charlotte Weijers

Getuige Boerin: Gerrit van Harry van bol op pot tot 't Langeveld

Alias: Gert Jan Hogervorst

Getuige Boer: Smiekie van De Harde Kern tot Gexat tot in 't Kockenhout

Alias: Annemieke Kocken

Noordwijkers strijken met de eer

bridgen n In ontmoetingscentrum Puyckendam werd zondag 3 februari gestreden om het Open Bridge Kampioenschap van Noordwijkerhout georganiseerd door Bridgeclub Het Juiste Bod. Dit evenement werd voor de 18de keer gehouden. 44 paren uit Noord- en Zuid-Holland en zelfs uit Spanje streden om de eer.

Noordwijkers Kees de Ridder en Henk Hiep werden eerste met een score van 68,21 procent. Eervol tweede werden Piet van den Berg en Her Geerlings uit Noordwijkerhout met 66,41 procent. Oud-Noordwijkerhouters Frans en Ellie Heeremans maar nu woonachtig in Abbekerk bij Medemblik werden derde met 60,44 procent. De overige uitslagen zijn te vinden op de website van HJB: www.nbbclubsites.nl/club/9008.

Uitslagen van de drive op 6 februari (viertallenstand, hoogste 5):

Lijn A

Team Haket 148

Team Szymanowski 142

Team Hollander 134

Team Bon 120

Team Schut 119

Lijn B

Team Schie 115

Team Aanhane 115

Team Laros 113

Team Laan 109

Team Lans 102

Gambri, 7 februari

Lijn A

J. Geerlings / K. Meeuwenoord 61,81

C. Roos / C.vdi Lans 59,38

Duivenvoorden / B. Wesseling 55,21

Lijn B

L. Aartman / R. vd Burg 70,49

R. Beljaars / A. v Eeden 58,33

A. Dijkstra / J. Wijnands 54,17

Lijn C

A. Brama / W. Warmerdam 60.42

W. Janssen / C. Janssen 57.64

D. Bod / JW.Bod 56.60

Lijn D

W. Aartman / K. Duivenvoorde 57.50

J. vd Berg / R. Bouwmeester 55.00

R. vd Berg / T. vd Klugt 54,58

BC De Schelft 4 februari

Lijn A

A. Broekhof/P. Broekhof 67,50

H. Geerlings/F. Warmerdam 60,42

R. vd Lans/M. Geerlings 52,08

S. vd Werf/H vd Zalm 52,08

Lijn B

A.v Eeden/A. Straathof 60,83

T. Hogervorst/R.v Wieringen 60,42

N. v Wieringen/A. Bader 58,75

Lijn C

H.Duivenvoorden/L.Straver 64,17

G.Dekker/B. Dubendorffer 53,33

I.Heemskerk/G. vd Geest 51,67

E. vd Meer/W. vd Meer 51,67

F. v Giesen/R. v Giesen 51,67

Lijn D

T. vd Burg/L. v Gils 65,42

T. Hulsebosch/J. Boogmans 56.67

JW. Bod/J. Pennings 55,00


Een bakkie met…

Het Kaninefaatenkoor bestaat 2x11 jaar. | Foto: vvv

vvv n Bij de VVV werken veel vrijwilligers die naast toeristen en andere bezoekers ook de lokale inwoners van Noordwijkerhout graag van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is.

In de deze rubriek doen verschillende mensen een bakkie bij de VVV en zijn zij aan het woord. Wat doen ze, wat houdt deze mensen bezig? Wat is er zo leuk aan Noordwijkerhout en wat moet je zeker nog een keer doen? Onder het genot van een bakkie koffie, vertellen zij het in deze rubriek. Deze week:

Het Kaninefaatenkoor

Wat doen jullie in het dagelijks leven?

Van alles, maar wat we gemeen hebben is dat we graag zingen.

Wat voor soort koor zijn jullie?

Wij zijn een gezelligheidskoor dat ontstaan is uit carnavalsvereniging De Kaninefaaten. Die gezelligheid stralen we uit tijdens onze optredens en die hebben we ook onder elkaar. Onze optredens, maar ook onze repetities zijn een feestje!

Zijn jullie echte Noordwijkerhouters?

De meesten van ons zijn echte Noordwijkerhouters en de rest vóelt zich een echte Noordwijkerhouter.

Hoelang bestaat het koor?

Dit jaar hebben we een carnavalsjubileum, want het Kaninefaatenkoor bestaat 2 x 11 jaar!

Wat is er allemaal zo leuk aan Noordwijkerhout?

Noordwijkerhout is een superdorp. Wat ons betreft is vooral het carnaval er-rug leuk.

Wat moet je toch zeker nog een keer doen of zien in Noordwijkerhout?

Wat iedereen hád moeten doen, was naar het carnavalsliedfestival komen op 12 januari. Want raad eens door wie dat werd gewonnen? Door ons! We gingen helemaal uit ons dak. Als je het gemist hebt, kom dan zeker volgend jaar. En voor dit jaar? Kom met ons carnavallen van 1 t/m 5 maart.

Wat wil je de lezers van het Noordwijkerhouts weekblad meegeven?

Dat lachen heel gezond is, zingen nog gezonder en zingen bij het Kaninefaatenkoor het allerbeste!

WANDELEN: KABOUTERPAD

Gezinswandeling in het Hollands Duin. Vertrek dagelijks vanaf restaurant Langs Berg en Dal. Deelname 5 euro per kind, inclusief knapzak en iets lekkers.

WANDELEN: KONIJNENROUTE

Gezinswandeling door het Nieuw Leeuwenhorstbos. Vertrek dagelijks vanaf de parkeerplaats, Gooweg 36.

ZEEMEERMIN ZWEMMEN

Leer ook zeemeermin zwemmen, elke woensdag om 14.00 uur in zwembad de Schelft. Aanmelden bij de receptie

PUBQUIZ

Test je kennis donderdag 14 februari om 21.00 uur in café van der Geest. Aanmelden aan de bar.

JUNIORBOER DIERENHOEVE

Boertjes vanaf 8 jaar gaan de dieren verwennen, zaterdag 16 februari van 9.00 tot 11.30 uur bij de Dierenhoeve. Deelname 3.50 euro en aanmelden bij Erika.

WORKSHOP STOFFIG STEL

Tule rokje maken, zaterdag 16 februari om 10.30 uur in de winkel, Dorpsstraat 48. Aanmelden via stoffigstel@gmail.com

VVSB - KATWIJK

Voetbalwedstrijd in de 2de divisie, zaterdag 16 februari Om 15.30 uur op sportpark de Boekhorst.

VALENTINE PARTY

Met muziek, eten en drinken, zaterdag 16 febr. om 20.00 uur bij restaurant Invitation, Duinschooten. Reserveren via info@india-invitation.nl

HELD OP SOKKENFEEST

Carnavalsfeest van de Tuinkabouters, met live-band, zaterdag 16 februari om 21.00 uur bij café van der Geest. Kaarten aan de bar

BOEREN CARNAVALSMIS

Thema: 44 jaar Boerenbruiloft. Zondag 17 februari om 10.00 uur in de St. Jozefkerk

GOLF: VALENTIJNSWEDSTRIJD

Zondag 17 februari om 13.30 uur op Golfbaan Tespelduyn. Aanmelden via www.tespelduyn.nl.

VAREN BLOEMENSTREEK

Rondvaart langs de bloeiende bollenvelden, dagelijks vanaf de opening Keukenhof, nu al te boeken via de winkel VVV Noordwijkerhout.

HELIVLIEGEN

Rondvlucht boven de bollenvelden, elke zaterdag in april, nu te boeken bij VVV, 0252 372096

VVV VRIJWILLIGER

De VVV heeft vrijwilligers nodig. Loop eens binnen bij de winkel in de Dorpsstraat en vraag naar Cilene!

De Tiende Penning

Het Nationaal Archief besteedt regelmatig aandacht aan bijzondere documenten uit onze vaderlandse geschiedenis. Zoals de Unie van Utrecht uit 1579 en de Acte van Verlatinghe van twee jaar later. Documenten waarin afstand genomen werd van de Spaanse koning omdat een vorst zijn volk hoort te dienen en niet andersom.

Zij getuigen van prachtige idealen en principes zoals de geloofsvrijheid. Principes die bekend klinken want in de visie op de samenleving verschilde men 450 jaar geleden weinig van de moderne mens. Maar de in fraaie volzinnen verpakte idealen sneuvelden allemaal in de weerbarstige realiteit van die tijd. Een ander bekend document is de Tiende Penning en wellicht doet deze extra belastingheffing uit midden 16e eeuw toch een belletje rinkelen. In de geschiedenisles wordt immers traditioneel veel aandacht besteed aan de 80-jarige oorlog. Het heffen van de Tiende Penning droeg bij aan de opstand tegen de Spaanse koning. Als aanjager, niet als oorzaak. Vanaf 1542 wordt de bevolking met tussenpozen een extra aanslag van tien procent belasting opgelegd. Van een viertal jaren zijn de details van de heffing in Noordwijkerhout bewaard gebleven. En wie van puzzelen houdt kan veel informatie uit de droge opsommingen halen. Zo leren we dat de grens met Noordwijk onduidelijk was omdat men geen rechte grenslijnen trok maar de vorm van landerijen volgde. Er werd onderscheid gemaakt in grondsoorten. De geestlanden op de oude binnenduinen en de veengronden waren minder waard dan weilanden die eeuwen eerder in cultuur waren gebracht. De percelen en woningen zijn per polder beschreven, hoewel dat begrip toen een andere inhoud had. Van de heffing op een woning kan je afleiden of het om een "huiske" ging of om een kapitale boerderij. Het overgrote deel van de grond was in die tijd eigendom van adellijke families en rijke burgerij. Die werden overigens regelmatig vrijgesteld van heffingen. De Haarlemse familie Van der Laen bezat de meeste grond en was eigenaar van bekende boerderijen zoals het Huis Ter Lucht en Erffoort. Ook de Kerk is rijk aan landbouwgrond, maar haar bezit betrof vooral kleine perceeltjes laagwaardig geestland. Waarschijnlijk giften van trouwe maar arme gelovigen. Van de veengronden ten oosten van de Maandagse Wetering is een opvallend groot deel eigendom van boeren. In dit veen was eerder turf gewonnen. De boeren die veenlanden "toemaken" (verbeteren) krijgen een hogere aanslag. Hun land was immers meer waard geworden volgens de dorpsbestuurders. Zij taxeerden in 1561 met de huurwaarde als uitgangspunt. Zij stelden die waarde zelf vast tenzij de belastingplichtige kon aantonen welke huur werkelijk betaald werd. Dat kon per eed of door een huurcontract te tonen. De Tiende Penning is ook waardevol voor zijn voorouders zoekt. Zoals Pieter Dirkszoon van de later Eijkendonk gedoopte boerderij aan de 's-Gravendam. Prominent voorvader in plaatselijke stambomen. Pieter heeft ongetwijfeld gemopperd over de Tiende Penning want hij betaalde al zoveel belasting over zijn bezit. Wat men meten of tellen kon werd belast. Zoals honden, vee, bier, wijn, turf, zout of het aantal schoorstenen op je huis. Inkomsten kon men immers niet vaststellen of controleren. Ondanks sofinummers, bankrekeningen en burgeradministratie lijken we meer en meer terug te gaan naar die tijd. Geen eerlijke verdeling van belasting over alle inwoners met een inkomen, maar over bezit. Eigenarenheffing heet dat. Lekker makkelijk, met één druk op de knop haal je alle belasting binnen. Hoef je ook geen "koppies" achter een voordeur meer te tellen en omzeil je het probleem van meeprofiterende inwoners die de computer niet kent. Pieter Dirkszoon zou verbaasd het hoofd schudden: "Waarom komen jullie niet in opstand zoals wij deden?" Tja.

Kegelen bij Munnekeweij

Foto: Picasa

sportief n Iedere dinsdagmiddag zijn drie vrijwilligers actief (Joke van de Berg, Jeanette van de Berg en Shirley Braat) die het kegelen en balspel organiseren bij Topaz Munnekeweij.

Ieder kwartaal gaat de winnaar met een beker naar huis. Deze keer was dat Jos van de Burg. Winnaar van het balspel is Anneke Reitsma.

Foto: Picasa

Een keer vrijblijvend meespelen is altijd mogelijk. Meedoen met de competitie kan natuurlijk ook.

Meer informatie aan de balie of bel: 0252-375544.

No Brexit optreden in Flora

regio n Jazzy Sunday Afternoon op 24 februari van 14.00 uur tot 17.00 uur in Villa Flora wordt opgeluisterd met de Brit Chris Dee als gastsolist op tenorsaxofoon.

Dee speelt een grote variëteit aan jazzstijlen; van ballads tot bebop in up-tempo en alles dat daar tussenin ligt met uitstapjes naar bossanova. Dit alles bijgestaan door het vaste Jazzy Sunday Afternoon trio met pianist Cees Diepeveen, Hans Brouwer op contrabas en drummer Rob Janse. Villa Flora is aan de Hoofdstraat 55 in Hillegom en in de nabije omgeving is voldoende gratis parkeergelegenheid te vinden. De entree is gratis.

Geen diner voor twee

anti-valentijn n Lucky's Bowling biedt op Valentijnsdag een plek voor iedereen die de zoetsappige activiteiten voor koppels wilt ontvluchten.

Geen roze champagne en chocolade aardbeien, maar bier, bites & strikes. De bowlingbaan heeft drie Anti-Valentijn combideals. De hele avond verzorgt dj Alankara de muziek en zal geen enkele plaat van Adèle draaien. Boeken kan via de mail: info@luckysbowling.nl.

Soul in de Buurtkerk

Concert n Leerlingen van de Great Wyrley High School (Staffordshire - GB) zijn te gast in Noordwijk.

Zij verzorgen zaterdag 16 februari een concert waarin de soul muziek van de jaren '60 en '70 centraal staat. De zaal gaat open om 19.00 uur, het concert begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis.

De Buurtkerk ligt aan de Hoofdstraat 10.

After Party van Maestro in de Witte Kerk

| Foto: met dank aan Wendy Weijers/Blik op Noordwijk. Foto: bon

muziek n De Maestro's en alle medewerkers waren vorige week nog één keer bij elkaar om het project Maestro 2018-2019 af te sluiten.

De Witte Kerk was maandag 2 juli 2018 de start van wat bleek een muzikaal feest.

Hier hebben de Maestro's via een tennisbal kennis gemaakt met de eerste beginselen van het dirigeren. Veel oefenen en doorzetten zorgde voor geweldige prestaties en na een halfjaar voor de uiteindelijke winnares: Ria Vink.

De onverwachte samenwerking met de Kaninefaaten op 12 januari bleek een groot succes en heeft gezorgd voor een mooie grande finale.

De Harpe Davids heeft gezorgd voor een blijvende herinnering in de vorm van een fotoboek. Deze werd op de avond uitgereikt aan de deelnemers.

Voorronde nationale voorleeswedstrijd

voorlezen n In de bibliotheek van Noordwijk werd zaterdag 8 februari de voorronde gehouden voor de nationale voorleeswedstrijd. De deelnemers aan deze voorronde waren via de voorleeswedstrijd op de eigen school geselecteerd.

Elf leerlingen van elf basisscholen uit Noordwijk, Lisse, Warmond, Voorhout, Noordwijkerhout en De Zilk streden voor een plaats in de kwartfinale die in maart in Leiden plaatsvindt. De deelnemers lazen ieder vijf minuten een passage voor uit een zelf gekozen boek.

De jury, bestaande uit de wethouders Arno van Kempen (Teylingen) en Sjaak van den Berg (Noordwijk) en Louky Crama hadden een aantal criteria opgesteld. Zoals oogcontact zoeken met publiek en jury, intonatie, boekkeuze en opbouw van de spanning, waarbij gekke stemmetjes vermeden moesten worden.

Alle deelnemers kregen een juryrapport, een oorkonde en een boek.

De twee winnaars Sterre van der Niet uit Warmond en Noa Straathof uit Voorhout ontvingen eveneens een oorkonde en een boek van 20 euro. Samen gaan zij in maart door naar de kwartfinale in Leiden.

regio/nieuws

Eindelijk winst voor VVSB

Richelo Fecunda en Sargon Gouriye. | Foto: Orange Pictures, Ron Jonker Foto: Ron Jonker

voetbal n In de 21e speelronde van de Tweede divisie is VVSB uit haar slof geschoten bij HHC Hardenberg. Tegen de oranjehemden wonnen de Noordwijkerhouters met maar liefst 2-5. VVSB stond al snel op 0-2 door doelpunten van Tommy Bekooij en Lulinho Martins. Na de rust zorgde opnieuw Bekooij voor de 0-3, waarna Derian Reinders voor een tegendoelpunt zorgde. VVSB overwon dit doelpunt en liep via twee doelpunten van Frank Tervoert verder uit. In de slotfase zorgde Kevin Görtz voor de 2-5 eindstand.

Door Stefan van den Burg

Net als vorige week tegen IJsselmeervogels begon VVSB weer sterk aan de wedstrijd. Deze sterke start resulteerde al binnen 10 minuten op een 0-2 voorsprong. Tommy Bekooij opende de score namens de Noordwijkerhouters. De buitenspeler van VVSB kreeg de bal op een presenteerblaadje van Lulinho Martins, nadat Martins profiteerde van het mistasten achterin van Ashwin Manuhutu. Een paar minuten later was het precies andersom. Dit keer ging Danny Bouws achterin de mist in en kwam de bal via Bekooij terecht bij Martins, die onder doelman Ramon Nijland voor de 0-2 zorgde.

Deksel op de Hardenbergse neus

VVSB kwam er hierna meermaals zeer gevaarlijk uit, maar miste de rust voor het doel om de wedstrijd nog voor rust helemaal in het slot te gooien. Met name Martins en Frank Tervoert hadden in de 35ste minuut een enorme mogelijkheid om voor 0-3 te zorgen.

Na de thee kwam HHC sterker uit de kleedkamer, maar was het opnieuw VVSB die de deksel op de Hardenbergse neus gooide. Na een vlot lopende aanval kwam de bal terecht bij Bekooij die na wat treuzelen toch de bal achter doelman Nijland kreeg. Trainer Gert Jan Karsten trachtte met een dubbele wissel nog voor enig oproer te zorgen op De Boshoek en slaagde hier slechts matig in. Invaller Derian Reinders zorgde uit de rebound voor de 1-3. Waar VVSB eerder dit seizoen zeer regelmatig het koppie liet hangen na een tegendoelpunt, trok de ploeg van Eric Meijers nu opnieuw ten strijde.

Counteren naar hartelust

Na een uur voetbal zorgde Frank Tervoert opnieuw voor een marge van 3. De panklare voorzet van Martins kwam op het hoofd van de spits van VVSB terecht, waarna doelman Nijland voor de vierde keer deze wedstrijd de bal uit het netje kon vissen. De Hardenbergse storm ging hierdoor weer liggen (figuurlijk weliswaar, want er stond aardig wat wind op De Boshoek). Ondanks de voetballend matige tweede helft werd er nauwelijks nog kansen weggegeven door VVSB, enkel Rob van der Leij mikte net over het doel van Ruben Valk.

In de slotfase kon VVSB naar hartenlust counteren naar meer. Waar Martins in de 81e minuut de eerste kans nog om zeep hielp, was hij enkele tellen later niet zelfzuchtig meer. Na een diepe bal was Tervoert met de razendsnelle buitenspeler meegelopen en kon hij met zijn 2e van de middag voor 1-5 zorgen. Het slotakkoord was voor invaller Kevin Görtz van HHC Hardenberg. In de 85e minuut zorgde hij uit een corner van Glenn Kobussen voor de 2-5. Enkele minuten later kon hij met een directe rode kaart weer van het veld vertrekken.

HHC Hardenberg – VVSB 2-5: 5. Bekooij 0-1, 8. Martins 0-2, 52. Bekooij 0-3, 54. Reinders 1-3, 60. Tervoert 1-4, 82. Tervoert 1-5, 85. Görtz 2-5.

VVSB: Valk; Fecunda, Ten Hoope, Zwart, Vijlbrief (14. Arroyo); Goeman, De Rijk, Bakker (77. Van Niel); Martins, Tervoert, Bekooij (85. Van der Wilden).


Van Nispen speelt gelijk

Van Nispen moest in de eerste helft veel verdedigend werk verrichten. | Foto: Trudy van den Berg

voetbal n Voor Van Nispen waren de drie behaalde punten afgelopen zondag nodig om zicht te houden op de zesde plaats in de eindrangschikking van deze halve competitie. ASC had genoeg aan een punt om zich voor de kampioenspoule te plaatsen.

Door Tino de Groot

Al snel werd duidelijk dat ASC een sterke opponent was. Doelman van Maris had deze middag een engeltje op de lat zitten. Tot tweemaal toe raakte de gasten uit Oegstgeest het houtwerk. Zelf moest de goalie ook een aantal maal in actie komen om de sterke voorhoede van de tegenstander van het scoren af te houden. Wat ASC niet deed, lukte Van Nispen wel. Een diepe bal werd door Brenn Zonneveld op juiste waarde geschat. Op prima wijze kreeg hij de bal onder controle en koelbloeding zette hij Van Nispen op voorsprong. ASC ging tot aan de rust door met het missen van kansen en met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg brak de rust aan. Direct na de rust maakte ASC wel de verdiende treffer. Gezien het spelbeeld uit de eerste helft dreigde nu een afstraffing, maar dit pakte anders uit. Van Nispen herpakte zich en leverde enorm veel energie. Zodoende bleven beide ploegen in de tweede helft in evenwicht. Een technisch beter ASC tegen een strijdend Van Nispen. Beide ploegen kregen in de slotfase nog twee mogelijkheden om te scoren, maar er kwam geen verandering meer in de 1-1 gelijke stand. Door dit resultaat is het slechts in theorie nog mogelijk om in de kampioenspoule te komen, maar dan is Van Nispen volgende week afhankelijk van de uitslagen bij drie andere wedstrijden. Zelf moet het in ieder geval winnen bij één der concurrenten WVC. De bus vertrekt om 12.30 uur.

Sportverkiezing Noordwijk

Sportgala n "We stevenen weer af op een bijzonder jaar met volgens ons hele goede sporters", stelt het Comité dat zich bezighoudt met de Noordwijkse Sportverkiezing enthousiast. "We hebben nu sporters uit Noordwijkerhout en Noordwijk, dus het wordt dubbel feest."

Vrijdag 15 februari organiseert het comité Sportverkiezingen weer een feestelijke verkiezingsavond in de Wintertuin van de Hotels van Oranje. "Deze avond staat helemaal in het teken van onze sporters", licht Marcel Zwarts toe.

"Het wordt echt een feestavond, die helemaal gericht is op onze sporters."

De nominaties zijn inmiddels bekend en de genomineerden zijn wekelijks via een speciale pagina in de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad bekend gemaakt.

De afgelopen weken stonden de diverse categorieën in beide kranten en kon iedereen meeleven met wat de sporters hebben gepresteerd.

Vier hoofdcategorieën

Er zijn vier hoofdcategorieën, te weten: Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg. Daarnaast zijn er dit jaar nog twee extra categorieën; de categorie sportprestatie voor mensen van 75+ en de Sportfoto van het jaar. Vrijdag 15 februari is de uitslag bekend.

Vanuit Noordwijkerhout en De Zilk is het mogelijk om gratis gebruik te maken van een touringcar die bezoekers brengt naar de Wintertuin van Hotels van Oranje, waar de Sportverkiezing 2018 plaatsvindt.

Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.

En omdat dit het eerste jaar is dat ook Noordwijkerhout en De Zilk hier aan deelnemen, rijden er drie gratis Touringcars van de Koninklijke Beuk van deze woonkernen naar Noordwijk.

Gratis meerijden naar de Wintertuin

De gratis vervoersbewijzen (maximaal twee per persoon) zijn op te halen bij:


Noordwijkerhout: VVV kantoor Dorpsstraat 8.
De Zilk: Trefcentrum De Duinpan Sportlaan 34 en bij M-Kappers P.J. Warmerdamstraat 23.

Opstapplekken:
De Zilk: parkeerterrein VV Van Nispen (1 Touringcar)

Noordwijkerhout: parkeerterrein Brink (2 Touringcars)

Verzamelen om 19.00 uur, de bussen vertrekken om 19.15 rijden naar Noordwijk aan Zee.

Om 24.00 uur is het mogelijk om weer op te stappen voor de terugreis bij Hotels van Oranje richting Noordwijkerhout en De Zilk. De bussen vertrekken om 00.15 rijden en brengen iedereen weer terug waar hij of zij is opgestapt.

De zaal is open om 19.30 uur en de happening begint om 20.00 uur.


De avond zal feestelijk ondersteund worden door de Koetillers en afgesloten met een gezellig feest onder begeleiding van Coverband Nightlife.


Vrijwilligers gezocht

senioren n Het Sportbedrijf Noordwijk is, in opdracht van de gemeente Noordwijk, gestart met het project Max Vitaal. Max Vitaal is een project dat uit twee aspecten bestaat: een vitaliteitstest en een boekje waarin het aanbod op het gebied van sport, bewegen en culturele activiteiten in de gemeente is opgenomen. Met dit project willen de gemeente Noordwijk en het Sportbedrijf Noordwijk senioren motiveren om gezond te leven en hun gezondheid op peil te houden.

Voor de vitaliteitstest ontvangen senioren in de leeftijd van 65 tot en met 75 jaar, woonachtig in de gemeente Noordwijk, een persoonlijke uitnodiging. Bij het uitvoeren van de vitaliteitstest zijn vrijwilligers nodig die het leuk vinden om senioren te begeleiden tijdens de testen. Deze vrijwilligers motiveren de senioren voor de test, geven uitleg en begeleiden de senioren bij de uitvoering. Natuurlijk krijgen de vrijwilligers vooraf een instructie hoe dit in zijn werk gaat. De testen zijn gemakkelijk uit te voeren, dus iedereen kan als vrijwilliger meehelpen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de buurtsportcoaches van het Sportbedrijf Noordwijk via 06-45645980 of buurtsportcoach@sportbedrijfnoordwijk.nl.

Bruidspaar

rectificatie n In het artikel dat vorige week in deze krant stond over het diamanten bruidspaar Kees en Tiny is een tweetal storende fouten geslopen.

Voordat Tiny met Kees de Kan trouwde, heette ze Tiny Uitendaal: het is dus niet bruidspaar Uitendaal, maar bruidspaar De Kan-Uitendaal. Bovendien is Kees niet 27 maar 49 jaar seizoenkaarthouder bij Feyenoord. Excuses aan het bruidspaar namens de redactie.

Nieuwe jas van de sponsor

vannispen n Hoofdsponsor Ed Keijzers werd zondag bedankt voor het sponsoren van nieuwe coachjassen voor alle leiders en trainers van Van Nispen.

Een bijzondere geste van het Endema, waarvan Keijzers de directeur is, is al tien jaar hoofdsponsor van Van Nispen. Op de foto de elftalleider van zondag 1 Roel Verhoeven, met rechts Ed Keijzers.

sport/nieuws

Weg

Wij waren zomaar even een paar dagen weg. We waren buitenlands – nou ja, dat is overigens zeer betrekkelijk. Misschien hebben we per ongeluk een paar stappen op Duits grond gebied gezet, in ieder geval geschiedde zulks aan de Belgische kant. Maar voor de rest bleven we keurig binnen de perken van het vaderland.

Maar we waren wel in ons eigenste buitenland: Zuid-Limburg. Hoe eigen dat is zie je wanneer je alsnog over de grens gaat: Limburg is sterk verhollandst, vergeleken bij België en Duitsland. Maar hoe buitenlands het is, zie je wanneer je rechtstreeks uit Holland daar naar toe rijdt. Bij Geleen begint het: ons deel van de Noord-Europese laagvlakte strekt zich niet verder uit dan tot waar Limburg op z'n smalst is (een paar bulten in Gelderland en Overijsel daargelaten). Dan begint het heuvelland. Er staan andere huizen. Er wonen andere mensen. Ze spreken daar een andere taal. En er lag nog sneeuw, toen we aankwamen. Wat voor ons als ex-Noordwijkerhouters dan wel weer vertrouwd aanvoelde waren de talloze tekenen van het naderend carnaval. De rood-groen-gele versiering in Mestreech. Het bord met 'Hier woont prinses Karin d'n Iersten' in Lemiesj, of 'Welkom in het Sjavelerrerijk'. Maar ook 10 jaren Kokkerhout hebben ons niet helemaal kunnen vervreemden van wie we in de aard zijn: protestanten van boven de Moerdijk. Bourgondische protestanten, dat dan weer wel. Dus was er vlaai en gateau bij de koffie, een lekker biertje, een goed glas wijn, een heerlijk diner na een mooie film. En tussen die dingen door een heerlijk zalig nietsdoen. Nou ja, niets doen is natuurlijk betrekkelijk. We lazen een boek (ik las er drie), we deden een spelletje, vrouwlief legde een puzzle, we hebben een royale en grensoverschrijdende wandeling gemaakt. Maar dat was het dan ook wel. Het calvinistische stemmetje in mij dat zachtjes roept 'ledigheid is des duivels oorkussen' heb ik het zwijgen opgelegd met woorden uit Prediker: 'er is een tijd om tussen je vingers door te laten glijden'. Van een Bijbeltekst heeft een calvinist niet terug. Kortom, we waren even helemaal weg. En het leuke van zulk weggaan is dat je ook weer terugkomt.

egbert van der weide

St. Jozefkerk

zondag 17 februari

10.00 uur

Stampotviering met zang van Revoice

Voorgangers: pastoor Goumans en diaken Prins

zaterdag 23 februari

19.00 uur Eucharistieviering met Joy

voorganger: pastor P. Owel

St. Victorkerk

zaterdag 16 februari

19.00 uur

dameskoor St. Victor

voorganger pastor Prins

zondag 24 februari

10.00 uur

herenkoor St. Caecilia

voorganger diaken Prins

Witte kerk

zondag 17 februari

10.00 uur Ds. E. Mandemaker Noordwijkerhout

zondag 24 februari

10.00 uur Drs. R Schultheiss Sassenheim

Heilig Hartkerk De Zilk

donderdag 9.00 uur

eucharistie, derde donderdag van de maand: koffie na afloop van viering)

zondag 9.30 uur (eerste zondag van de maand: koffie na afloop van viering)

zondag 3 maart

9.30 uur

herdenkingsviering

celebrant: pastor M. Kuipers

assistentie: diaken I. Osseweijer

met medewerking van dames- en herenkoor

woensdag 6 maart

19.00 uur

Aswoensdag

celebrant: pastoor R. Franken

met medewerking van dames- en herenkoor

Valentijn met de Kletskop

creabea n Elke maand organiseert De Kletskop een themamiddag in het Victorhuis aan het Sporkenhout 12 naast de St. Victorkerk.

De bijeenkomsten worden gehouden van 13.30 uur tot 16.00 uur en zijn bedoeld voor iedereen en hebben als doel mensen uit de gemeente Noordwijkerhout en omgeving bij elkaar te brengen en onder het genot van een kop koffie of thee met een kletskop om samen een gezellige themamiddag te beleven.

Deze keer is er een Valentijns-Workshop op 13 februari. Het thema Liefde, lief zijn voor jezelf en lief zijn voor elkaar staat centraal. Leerlingen van de K.T.S. helpen mee. Meedoen kost 12,50 euro; aanmelden bij: Adri Verhart, 0252-375185, adriverhart@casema.nl of Maria Beelen, 0252-370735, mariaencees@tele2.nl.

Kaarten Seniorenmiddag

carnaval n Hoewel het nog vroeg in het jaar is staat carnaval 2019 alweer voor de deur.

Vrijdag 1 maart 2019 barst het carnaval in Noordwijkerhout weer los met de Seniorenmiddag.

In het verenigingsblad van de Kaninefaaten dat vorig weekend in heel Kokkerhout is verspreid, staat op bladzijde 45 een invulstrookje voor alle 55-plussers. Deze kan ingevuld ingeleverd worden bij een van de onderstaande adressen. Of mail naar seniorenmiddag@kaninefaaten.nl. Aanmelden vóór 20 februari bij: Willem Geerlings (Bouwlust 19), Siem Nulkes (Korenbloem 1), Aad van den Berg (Professor van Eijsingastraat 11) of Vink Multimedia (Dorpsstraat 19a). De kaarten worden dan op naam op tijd, thuis afgegeven.

Prijspuzzel!

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 10 februari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. De oplossing van week 6: VRIESKOU

De winnaar: Susan vd Ploeg