Noordwijkerhouts Weekblad

12 maart 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 12 maart 2019


Energiezuinige proefwoning

Wim Timmers legt de laatste hand aan energiezuinige huurwoning in De Zilk. | Foto en tekst: Piet de Boer

renovatie n ''Het is een proef'', zegt Philip van der Post, projectleider bij Anthonius van Padua. Hij legt uit dat de renovatie van Remmerswaalstraat vijftien een testcase is voor de woningstichting. De eerste bewoners nemen op 1 april hun intrek in dit optimaal geïsoleerde huis. Na een jaar worden de resultaten en de ervaringen van bewoners geëvalueerd. Wim Timmers van renovatiebedrijf Honcoop schroeft een brievenbus aan de buitenmuur. De brievenbus in de voordeur is weg. (Lees verder op pagina 9)

Teveel warmteverlies verklaart hij. Het zijn de laatste werkzaamheden aan deze energiezuinige huurwoning in De Zilk. De woning wordt binnenkortr officieel geopend. Dan kunnen omwonenden en andere belangstellenden het huis van binnen bekijken en ervaren hoe comfortabel een energiezuinige woning aanvoelt.

Plafond verwarmt en koelt

''Ik heb er veel van geleerd'', zegt Wim met een brede glimlach. Bijzonder vindt hij de klimaatbeheersing. Geen vloerverwarming zoals je misschien verwacht, maar plafondverwarming. Het is behaaglijk in de huiskamer. Je krijgt echt geen koude voeten, zegt hij. En in de zomer wordt de lucht met dezelfde intallatie gekoeld. Dan stoomt koud water door de verwarmingsbuizen. Koude lucht daalt van nature naar de vloer en zo blijft de woonkamer koel.

De investeringen in de woning zijn omvangrijk. Remmerswaalstraat vijftien heeft ongeveer 50.000 euro gekost. Het is een behoorlijke investering. ''Ik heb dat ook niet op de plank liggen'', geeft Van der Post toe. Vooral de bronboring van 120 meter diep en de warmtepomp om warme lucht te kunnen hergebruiken zijn kostbaar. Bovenaan de trap is een groot rooster in het plafond waar gebruikte warme lucht wordt opgezogen om koude verse lucht van buiten mee op te warmen.

Nog geen nul op de meter

Verder is de woning vanzelfsprekend losgekoppeld van het gasnet en op het dak liggen zonnepanelen. Het energiegebruik en onnodig warmteverlies is sterk gedaald. Maar ondanks alle maatregelen en investeringen is 'nul op de meter' niet gehaald. Door de kosten ligt het niet in de verwachting dat de woningstichting dit concept 'gaat uitrollen' voor alle woningen, voorspelt Van der Post. Daarvoor hebben we nog de tijd tot 2050.

Open dag energiezuinige woning Antonius van Padua op 25 maart van 14.00 tot 16.30 uur. Remmerswaalstraat 15 in de Zilk. Info: 0252-343100.

Onderschrift:

Vereniging Dorpsbehoud weer bij elkaar

samen n De Vereniging Dorpsbehoud houdt maandag 18 maart haar jaarvergadering.

Om 19.30 uur begint het huishoudelijk deel voor de leden. Om 20.30 uur zal de heer Koens, beleidsmedewerker van de (nieuwe) gemeente Noordwijk op het gebied van het groenbeheer, spreken over het groenbeleid in onze nieuwe fusiegemeente. Ook niet-leden zijn welkom bij zijn lezing. De jaarvergadering wordt gehouden in café van der Geest, Zeestraat 7a, Noordwijkerhout. Entree is vrij. Informatie op www.dorpsbehoud.nl of mailen naar herman.doornebal@dorpsbehoud.nl.

Infomiddag KBO

testament n De KBO houdt woensdag 20 maart een infomiddag met als thema: Wat kan een notaris voor senioren betekenen?

Kandidaat-notaris Noëlla van Dijk geeft een lezing waarin twee onderwerpen belicht worden: het testament en het levenstestament. Tijdens en na de lezing zal de kandidaat-notaris de tijd nemen om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst begint om 14.00 uur, in de grote zaal van Puyckendam (SOP, Pilarenlaan 4). De zaal is open van 13.30 uur. De toegang is gratis en in de pauze wordt een kopje koffie/thee aangeboden.

Vrijwilligers nodig voor SOP

gezellig n De Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (SOP) is op zoek naar nieuwe gastvrouwen-/heren om het team van vrijwilligers te versterken.

Momenteel bestaat het team uit zo'n twintig enthousiaste vrijwilligers die koffie schenken bij verschillende activiteiten, een bardienst draaien en andere hand- en spandiensten verrichten. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze een flexibele instelling hebben, tussen 9.00 en 17.00 uur én in de avonduren beschikbaar zijn. Vrijwilligers worden maandelijks ingeroosterd. Voor nu is er dringend behoefte aan iemand die één dag/-avonddeel (vier uur) mee zou kunnen draaien op de dinsdag- en/of de woensdagmiddag. Wat krijgt u er voor terug? Veel gezelligheid en nog meer waardering! Neem contact op met Toos van den Berg voor meer informatie: 06-55582015.

Hartstichting zoekt collectanten

goeddoel n De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting is van 7 tot en met 13 april.

Om deze week tot een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar zoveel mogelijk collectanten.

Met het collectegeld werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werkt de stichting aan een hartgezonde samenleving.

Dat doet zij samen met medewerkers, patiënten, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en business partners.

De ambitie van de Hartstichting is om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financiert zij wetenschappelijk onderzoek, geeft ze voorlichting en werkt ze aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening.

Ook meehelpen als collectant? Dat kan. De Hartstichting zoekt collectanten voor Noordwijkerhout en De Zilk. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via Rina van de Nouland, 0252- 373887 of via www.hartstichting.nl/wordcollectant. Bellen met: 070 - 315 56 95 kan ook.

De Nachtwacht van Natacha

Ik zou altijd met kunst bezig willen zijn

Plezier en

golfen gaan goed samen

VVSB wint van Maassluis

Uitgeweid n De dominee over Emma en Fatima

Noordwijks jongste raadslid kandidaat voor het Waterschap

Foto: Wim Siemerink

kiezen n De stembiljetten voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen vielen vorige week in de bus. Een vierjaarlijkse mogelijkheid om als burgers invloed uit te oefenen op zaken die gaan over regionale belangen, waarvan het belang van het Waterschap nogal wordt onderschat.

De provinciale verkiezingen en in het kielzog de Waterschapsverkiezingen zijn bepaald niet sexy te noemen.

Men ziet daarbij in zijn algemeenheid een beeld dat wordt bepaald door wat stoffig ogende oude mannen en vrouwen, die via hun partij een baantje krijgen aangeboden als dank voor bewezen diensten. Het is dan ook een algemene opvatting dat jongeren nauwelijks interesse hebben in dit soort daadwerkelijke dagelijkse politiek.

Dat geldt echter bepaald niet voor het Noordwijkse gemeenteraadslid Bas Knapp. De 20-jarige Noordwijkerhouter is de kleinzoon van Hans Knapp, voormalig Noordwijkerhoutse wethouder die eveneens in de Noordwijkse gemeenteraad is gekozen. De jonge politicus Bas Knapp blijkt opvallend ambitieus.

Plaats 4

We spreken met hem omdat hij zich kandidaat heeft gesteld voor de het algemeen bestuur van het waterschap. Hij bezet plaats 4 op de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 20 maart in het Hoogheemraadschap van Rijnland. En onze eerste vraag is of hij voldoende tijd heeft om dit naar behoren te doen naast zijn studie en het raadslidmaatschap. "Juist als student kan ik mijn tijd flexibel inzetten", zegt hij.

Bas legt uit dat er zes vergaderingen per jaar zijn en dat er 30 bestuursleden zijn waarvan er negen vertegenwoordigers zijn van de Kamer van Koophandel, de landbouworganisaties en de natuurterreinen.

De anderen zijn ingezetenen die op basis van politieke partijen worden gekozen.

Op de vraag waarom hij zich kandidaat wilde stellen antwoordt hij dat hij geïnteresseerd is in de drie kerntaken van het Waterschap en noemt naast de waterzuivering, de veiligheid en dijkbewaking en de peilbesluiten. Dat laatste omdat een belangrijk deel van het gebied Rijnland onder de zeespiegel ligt. En daarbij is bijvoorbeeld in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer de verzilting in toenemende mate een probleem.

Zakelijke aanpak

Bas Knapp zegt veel nadruk te willen leggen op de kerntaken van het waterschap, waarbij duurzaamheid een steeds belangrijke rol gaat spelen. Maar hij benadrukt: "Het gaat bij duurzaamheid natuurlijk om ambitie en die is er bij mij heel nadrukkelijk ook.

Maar daarnaast mogen we de realiteit niet uit het oog verliezen en moet vooral de doelmatigheid van genomen besluiten langs de meetlat worden gelegd."

Hij staat dus heel duidelijk voor een zakelijk aanpak bij de bestuurlijke opdrachten. En dat is niet vreemd als blijkt dat zijn beide ouders in het dagelijks leven, ieder met een eigen specialisme, als ondernemers actief zijn of zijn geweest.

Hij ziet ook de voordelen van de combinatie met het raadslidmaatschap. En zegt nooit overwogen te hebben om dit raadslidmaatschap op te zeggen. "Als je op een lijst gaat staan dan moeten mensen er van uit kunnen gaan dat je het ook gaat doen", zegt hij met overtuiging.

Betaalbaar

Over de reden om voor hem en dus voor de VVD te kiezen komt de uitleg al even overtuigend.

"De linkse partijen willen meer dan alleen de kerntaken van een waterschap gaan uitvoeren en dat heeft financiële consequenties. Ik wil die kerntaken waarbij we nadrukkelijk zoeken naar een duurzame oplossing. Die tegelijkertijd gewoon goed betaalbaar blijft. We geven namelijk jaarlijks al bijna 200 miljoen euro belastinggeld uit. Dat is veel geld en daar moeten we verantwoord mee omgaan."

Over de waterhuishouding zegt hij dat hij met veel belangstelling de discussie rond de Parallelboulevard volgt.

Omdat dit project voor een heel belangrijk deel door Hoogheemraadschap Rijnland wordt betaald. Het Noordwijkse raadslid hoopt op veel steun van uit Noordwijk en omgeving te kunnen rekenen omdat in onze mooie bollenstreek veel bedrijven afhankelijk zijn van een goed functionerend waterschap.

Het is zeker voor wethouder Henry de Jong wel even wennen. Was hij voor de fusie wethouder voor het CDA van de gemeente Noordwijkerhout, is hij nu in het college van de fusie gemeente Noordwijk eveneens wethouder voor het CDA.

Niet alleen de wijze van vergaderen is veranderd, maar voor wethouder De Jong zijn er plots agendapunten, waar bijna heel Noordwijk iets over te zeggen heeft. Zo heeft hij op zijn bordje een drietal problemen, die al vóór de fusie de Noordwijkse politiek bezig hielden. Er heerst grote onvrede onder de burgers over diverse bouwplannen. Zoals het uitblijven van bouwplannen op de hoek van de Kerkstraat , over die van Groot Hoogwaak en die van bewoners rond het Jan Kroosplein/Binnenweg. Zelfs kreeg De Jong het aan de stok met de oppositie over het onvoldoende, ja zelfs niet inlichten over agendapunten, die van de rol waren geschrapt zonder hen daarover in te lichten. Het moet allemaal anders en dat gaat niet zonder problemen.

In Noordwijkerhout was het jaren commissievergaderingen gevolgd door de raadsvergadering. Tijdens de commissievergadering kon je inspreken. Nu zijn er rondetafelgesprekken die gehouden worden op een locatie waarover gesproken gaat worden. Zo hoopt men de burgers meer bij de politiek te betrekken. Zo lijkt te lukken, overvolle zaaltjes en vergaderingen die uitliepen tot diep in de nacht.

Arme wethouder Henry de Jong, de te behandelen agendapunten met problemen lagen allemaal op zijn bordje. In Noordwijkerhout kende men het vergaderen met 'de voeten op tafel'. Wel allemaal serieus, maar gemoedelijk, zo van 'ons kent ons'. De Noordwijkers in de nieuwe raad moeten daar nog aan wennen, het op de man spelen sluipt in de discussies soms naar boven. Gelukkig is de waarnemend burgemeester daar niet van gediend en wijst de leden daar dan ook op. Het is allemaal wennen, maar of de veranderingen van vergaderen nu wel tot een succes zullen leiden.... het is waarschijnlijk een kwestie van tijd. Niet alleen dat we nu een 'grote' gemeente zijn geworden, maar de wethouders en raadsleden krijgen met 'miljoenen' kostende projecten te maken.

Dat past niet bij vergaderen met de voeten op tafel. Dat de vier kernen nu één gemeente vormen waar alle raadsleden voor moeten staan, moet nog even goed indalen. Kost tijd, maar komt goed.

Jacques Looijestijn

Lijsttrekkersdebat over Waterschap

regio n Op het hoofdkantoor van Holland Rijnland aan de Archimedesweg 1 in Leiden is woensdag 13 maart van 16.00 tot 18.00 uur een lijsttrekkersdebat.

Het programma: 16.25 uur kort welkom door dijkgraaf Rogier van der Sande, 16.30 uur: start debat onder leiding van Pauline de Wilde. Tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten, vinden 20 maart de waterschapsverkiezingen plaats. Wat valt er eigenlijk te kiezen bij deze verkiezingen? Dit wordt duidelijk tijdens het lijsttrekkersdebat waar negen lijsttrekkers van verschillende partijen een standpunt innemen.

Na zon en wind: wordt waterstof de toekomst?

duurzaam n Jaap Smit, commissaris van de Koning, nam vorige week het advies 'Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland; een visie voor 2030' in ontvangst.

Aansluitend kregen de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, namens het adviesteam tekst en uitleg van TU Delft-hoogleraar Ad van Wijk. De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Waterstof kan worden ingezet als energiedrager in de industrie, mobiliteit, in de gebouwde omgeving voor met name de piekvoorziening, glastuinbouw en voor balancering van het elektriciteitsnet. De aanleg van een transportnetwerk voor waterstof van productielocaties naar gebruikers is een publieke taak, vinden de adviseurs. Elektriciteit uit zon en wind wordt steeds goedkoper, komt in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar in binnen- en buitenland en laat zich moeilijk op grote schaal opslaan. Dat maakt de productie van waterstof met behulp van elektrolyse aangedreven door groene elektriciteit een interessante optie. Gedeputeerde Han Weber (Energie): "Het advies laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Na de verkiezingen, bij de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten, zal hier ongetwijfeld stevig over worden gediscussieerd."

Doe mee aan de laatste Scootmobielen Bloementoertocht

Hopelijk wordt het weer een tocht tijdens mooi weer, waarbij je extra kunt genieten van de bloeiende bollenvelden. Foto: pr

n De Bloemenslinger stopt met organisatie bijzondere rit

REGIO n Voor de tiende en laatste keer organiseert Stichting De Bloemenslinger de Scootmobielen Bloementoertocht. Deze vindt plaats op dinsdag 16 april. De organisatoren hebben moeten besluiten te stoppen met de jaarlijkse tocht, omdat al het regelwerk steeds moeizamer verliep en ook het aantal deelnemers is teruggelopen.

Foto: Sylvia Steenbakkers

Dit tot grote teleurstelling van de deelnemers die vanaf de allereerste keer hebben meegedaan. Uiteraard wordt nu alles uit de kast gehaald, zodat iedereen een onvergetelijke laatste Scootmobielen Bloementoertocht kan beleven.

Nieuwe route

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het belooft een memorabele en uiteraard bloemrijke tocht te worden met een geheel nieuwe route. Hierbij zullen ook weer alle hulptroepen present zijn, zoals de 'wegenwacht' van Welzorg voor pech onderweg, de verkeersregelaars, bezemwagens, EHBO, ADL-assistentie, muziek en catering.

Scootmobiel opgeladen en in goede conditie

Deelnemers hoeven alleen te zorgen voor eigen vervoer van en naar Munnekeweij en natuurlijk voor een opgeladen scootmobiel die in goede conditie is.

Gratis voor deelnemers

Opnieuw is de organisatie er, dankzij de medewerking van vele sponsoren, in geslaagd dit evenement voor alle deelnemers gratis te organiseren. Dat geldt ook voor het ophalen de avond ervoor van de scootmobielen en het 's avonds ook weer terugbrengen van de scootmobielen buiten Noordwijkerhout, maar binnen de Bollenstreek. En bovendien krijgt elke deelnemer een heerlijke lunch aangeboden en een tussenstop met fris, koffie of thee.

Record?

Grijp deze laatste kans en rijd mee op dinsdag 16 april. De Bloemenslinger zet in op een nieuw record en rekent op meer dan 150 deelnemers. De Scootmobielen Bloementoertocht op 16 april begint om 09.30 uur in het atrium van de Munnekeweij, Via Antiqua 25 in Noordwijkerhout. Daar zal rond 10.30 uur het startsein worden gegeven. Rond 16.30 uur zijn de deelnemers weer terug in Noordwijkerhout. Aanmelden om gratis mee te rijden, kan vanaf nu. Doe dit via Jaap Walen (tel: 06 538 372 62) of via het aanmeldformulier op de website van de stichting: www.debloemenslinger.nl.

Foute Nederlanders

vroeger n De stichting NoVaTo (Noordwijkerhout Van Toen) houdt maandag 25 maart een lezing over Bijzondere Rechtspleging bij foute Nederlanders ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Vrijwel iedereen kent die term 'foute Nederlanders'.

Na de Tweede Wereldoorlog werd iedereen die verdacht werd van collaboratie met de Duitse bezetter gearresteerd en geïnterneerd.

In juli 1945 waren ongeveer 120.000 mensen gearresteerd, van NSB-er tot oorlogsmisdadiger. Iedereen werd onder de term 'foute Nederlander' weggezet.

Verschillende vormen van NSB-er tot oorlogsmisdadiger

Al deze mannen, vrouwen en kinderen werden beoordeeld, berecht, en -in vele gevallen- veroordeeld via de Bijzondere Rechtspleging.

Deze Bijzondere Rechtspleging was, naast het bestaande strafrecht, speciaal opgezet om degenen te berechten en te bestraffen die met de Duitsers hadden gecollaboreerd.

Bijzondere Rechtpleging

De lezing, gegeven door Mieke Meiland, gaat over de verschillende vormen van deze Bijzondere Rechtspleging en de problemen en misstanden die daarbij zijn opgetreden.

De lezing begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur in de Zeestraat 3A met een geldig toegangsbewijs.

Deze zijn verkrijgbaar voor 2 euro bij de winkel van Noordwijkerhout Van Toen in de Zeestraat p woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Meer informatie over NoVaTo is te lezen op: www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

Foto: Caroline Spaans

heiligekoe n Zoals ieder jaar vindt ook dit jaar weer een oldtimerrit plaats door de streek.

De rit met de 'heilige koe' is gepland op zaterdag 6 april. De voertuigen verzamelen vanaf 10.30 uur op de Brink in Noordwijkerhout. Om 11.30 uur volgt het startsein voor een rit van pakweg 60 kilometer richting de beide boulevards van Noordwijk. Via de Voorstraat van Noordwijk-Binnen rijden ze dwars door de wijk Boechorst waar ze tussen 12.00 en 12.30 uur in de Boechorsthof even stilhouden.

Liefhebbers krijgen dan de mogelijkheid om de voertuigen te bewonderen. De rit vervolgt zijn weg via de boulevard van Katwijk. Het einddoel is Rijnsburg. Bij het kassengebied Kloosterschuur worden de voertuigen rond 13:30 uur ontvangen door de organisatie van Kom in de Kas waar ze, naast de opengestelde kassen en bedrijven, nogmaals bekeken kunnen worden.

Opgeven voor deelname aan de rit kan bij René van Houten via: alkemadekruiden@planet.nl of bel: 071–36 25 344. Meer info: www.liefdesopleeftijd.nl.

Natuurvriendelijke oevers

subsidie n De Vereniging Dorpsbehoud, die onder meer als doelstelling heeft de leefbaarheid van ons dorp te vergroten met zo veel mogelijk groen roept oeverbezitters op (waaronder de gemeente) om gebruik te maken van subsidieregelingen voor natuurvriendelijke oevers die Rijnland aanbiedt.

Eigenaren van een (stuk) oever van een sloot kunnen bij het hoogheemraadschap Rijnland tot 1 mei subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Dorpsbehoud: "Het is belangrijk om de biodiversiteit te vergroten, zeker na de verontrustende berichten over de dramatische achteruitgang van het aantal insecten. Denk aan Operatie Steenbreek. Deze actie beoogt tegeltuinen om te zetten in plantentuinen. Meer informatie: www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen.

column/nieuws

Mensch en Dier: 'Ik ben een stier'

Natacha bij 'haar' Nachtwacht. | Foto: pr

interview n In haar atelier aan de dorpsstraat speek ik Natacha Hulsebosch. Aanleiding is de tentoonstelling 'Mensch en dier' in Hoofddorp/Amsterdam. De Noordwijkerhoutse kunstenares en grafisch vormgeefster combineert enthousiasme en gedrevenheid met ontwapenende openhartigheid en vriendschappelijkheid. De uitdaging ligt voor haar in de ''kunst van het weglaten'' en ''de essentie van het beeld alle ruimte te geven''.

Door Piet de Boer

Foto: Picasa

Het leven van Natacha is turbulent en niet een leven van dertien in een dozijn. Ze is zestien als ze moeder wordt. Het lukt haar desondanks om de middelbare school af te maken. Dat vergde veel doorzettingsvermogen. Nadat ze bij toneelgroepen in Noordwijkerhout en Wassenaar actief is, begint Natacha met het ontwerpen van drukwerk, het bouwen van websites en het produceren van ander grafisch werk. Voor een opleiding is weinig ruimte. ''Ik ben autodidact.'' Ze heeft durf en voelt zich vrij. ''Ik spring vaak in het diepe en ben niet beperkt door aangeleerde kennis''. Wat dat betreft vindt ze zichzelf een gevoelsmens die meer vertrouwt op intuïtie dan kennis uit boeken. In 2001 begint ze Ontwerpstudio Pixit.

Keerpunt

Haar vader overleed in 2005 en een jaar later haar moeder. Een belangrijk keerpunt in haar leven van Natacha. Ouders zijn belangrijk. Haar moeder hielp haar snel zelfstandig te worden. Ik moest het vooral zelf regelen. Toen haar ouders wegvielen, stond haar leven op z'n kop. "Je gaat alles opnieuw bekijken. Je gaat voorwerpen in je omgeving opnieuw in je handen houden. Opnieuw op waarde schatten."

Ze had haar bedrijf maar besloot ''Ik ga wat anders. Ik ga wat voor mezelf doen.'' Natacha ging kunst maken. Ze schreef zich in voor de prijsvraag bij de 75ste verjaardag van koningin Beatrix (2013).

Beatrix

Natascha maakte een close-up van het gezicht van de vorstin. Het was voor haar de doorbraak naar het kunstenaarsleven. Het succes kwam onverwachts. De jury belde op dat haar werk gekozen was voor een plek op de tentoonstelling. Ze herinnert zich de emoties. ''Ik (.....) in mijn broek,'' schatert ze. De landelijke, regionale en plaatselijke pers besteedde veel aandacht aan haar succes. De expositie in het Loo en Soestdijk was het explosieve begin van haar kunstenaarschap. Jan des Bouvrie kocht haar werk. Maar Natacha behield wel het beeldrecht. ''Het moet geen massaproduct worden.''

Ze heeft daarna tentoonstellingen gehad in binnen- en buitenland. Haar bijzondere kunstwerken sloegen aan. Het zijn duidelijke, kleurrijke afbeeldingen. Natascha Hulsebosch heeft een bijzondere werkwijze en gebruikt acrylplaat als drager voor haar afbeeldingen. Vaak zijn dat bewerkte foto's. Voor de tentoonstelling 'Mensch en dier' maakte ze bij voorbeeld het 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer en haar eigen Nachtwacht van Rembrandt. De kleuren passen verrassend goed bij het hout van de lobby in het Novotel, vindt ze.

Naast de Gouden Eeuw is ook de Amerikaans Pop-art een inspiratiebron voor de kunstenares. ''Als ik niet hoefde te werken zou ik het liefst alleen maar dit doen. Alleen maar creëren.'' Ze laat de afbeelding uit de tentoonstelling in Hoofddorp zien. Het melkmeisje naar Vermeer, De Zwaan naar het werk van Jan Asselijn, Foreverland en Zelfportret stier. Natacha somt de herkenbare eigenschappen van dit sterrenbeeld op: onder andere liefdevol, vriendschappelijk en een doorzetter. Een doorzetter dat zeker.

Expositie Mensch en Dier tot augustus 2019 in Novotel Schiphol Airport, Taurusavenue 12, Hoofddorp.

Sluiting bureau overvalt Noordwijkers

politie n Het nieuws dat het Noordwijkse politiebureau op de nominatie staat om te worden gesloten roept veel vragen op. Niet alleen vanuit de politiek maar ook vanuit de bevolking, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hierbij ongerustheid door over diverse belangrijke lokale taken van de politie zoals optimale dienstverlening.

Een badplaats, zoals Noordwijk met een internationaal karakter, zonder een eigen politiebureau is voor velen zeer onwenselijke en onverkoopbaar. Bovendien is er politieke ongerustheid en dringt de vraag zich op of lokale bestuurlijk politieke wensen kunnen blijven aansluiten bij de koers die door de bestuurders van de politieorganisatie wordt uitgezet. De reorganisatie bij de politie is in volle gang, inclusief personele onzekerheden, interne spanningen en personele verschuivingen. Regionale basisteams in heel het land krijgen steeds meer te maken met de reorganisatie. Daardoor dreigt de Noordwijkse politiepost te verdwijnen en de organisatie richting het Katwijkse en niet richting de Bollenstreek te worden verlegd. (Lees verder op www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)

Op de sociale media reageren de inwoners massaal waarbij soms ongeloof en boosheid maar vooral berusting door klinkt. Wat we in Noordwijk wenselijk achten zal volgens velen nauwelijks invloed hebben op beslissingen die door de nationale politie gaan worden genomen. Dat de Noordwijkse politiek sterk genoeg zal zijn om sluiting alsnog te voorkomen wordt in twijfel getrokken. Toch legt de politiek zich nog niet bij de dreigende sluiting neer.


Dienstverlening en veiligheid

Vanuit de politiek stelden de VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk vragen aan het college. De laatste vindt dat Noordwijk een eigen politiebureau dient te behouden om goede dienstverlening en veiligheid te waarborgen. Verder willen zij weten wanneer het college op de hoogte was en of er overleg over is geweest.

De VVD heeft vragen van gelijke strekking maar voegt daar vragen aan toe over de rol van voormalig burgemeester Rijpstra. Die naar aanleiding van eerdere geruchten en vervolgens mondelinge vragen hierover in juni 2018 nog de verzekering gaf dat Noordwijk ten alle tijden een eigen politiebureau zou houden.

Rijpstra verklaarde toen staalhard: 'Het is ondenkbaar dat de nieuwe gemeente Noordwijk, met 45.000 inwoners, geen eigen bureau zou hebben'.

De VVD-fractie wil nu weten wanneer het college op de hoogte was van de voorgenomen sluiting. Bovendien of er al pogingen zijn gedaan om deze sluiting alsnog te voorkomen. De liberalen zijn bovendien verbolgen over het feit dat de politiek dit bijzonder belangrijke nieuws uit de pers moest vernemen.

Dat laatste is ook een ergernis bij het CDA, dat bovendien vragen heeft over de procedures betreffende aanstelling van wijkagenten. De partij maakt zich daarnaast zorgen over mogelijke gevolgen voor de Noordwijkse brandweer die op dezelfde locatie actief is. Tot slot wil het CDA ook meer weten over de consequenties voor de strandpolitie en de plaats waar een gewenst meldpunt zou moeten worden gevestigd.

Energiezuinige woning: omvangrijke investering

renovatie n (vervolg voorpagina) Teveel warmteverlies verklaart hij. Het zijn de laatste werkzaamheden aan deze energiezuinige huurwoning in De Zilk. De woning wordt binnenkortr officieel geopend. Dan kunnen omwonenden en andere belangstellenden het huis van binnen bekijken en ervaren hoe comfortabel een energiezuinige woning aanvoelt.

''Ik heb er veel van geleerd'', zegt Timmers met een brede glimlach. Bijzonder vindt hij de klimaatbeheersing. Geen vloerverwarming zoals je misschien verwacht, maar plafondverwarming. Het is behaaglijk in de huiskamer. Je krijgt echt geen koude voeten, zegt hij. En in de zomer wordt de lucht met dezelfde installatie gekoeld. Dan stroomt koud water door de verwarmingsbuizen. Koude lucht daalt van nature naar de vloer en zo blijft de woonkamer koel. De investeringen in de woning zijn omvangrijk. Remmerswaalstraat 15 heeft ongeveer 50.000 euro gekost. Het is een behoorlijke investering. ''Ik heb dat ook niet op de plank liggen'', geeft Van der Post toe. Vooral de bronboring van 120 meter diep en de warmtepomp om warme lucht te kunnen hergebruiken zijn kostbaar. Bovenaan de trap is een groot rooster in het plafond waar gebruikte warme lucht wordt opgezogen om koude verse lucht van buiten mee op te warmen.

Nog geen nul op de meter

Verder is de woning vanzelfsprekend losgekoppeld van het gasnet en op het dak liggen zonnepanelen. Het energiegebruik en onnodig warmteverlies is sterk gedaald. Maar ondanks alle maatregelen en investeringen is 'nul op de meter' niet gehaald. Door de kosten ligt het niet in de verwachting dat de woningstichting dit concept 'gaat uitrollen' voor alle woningen, voorspelt Van der Post. Daarvoor hebben we nog de tijd tot 2050.

PUUR is kritisch over handelswijze college

vragen n In deze raadsperiode neemt PUUR de rol van oppositiepartij serieus. Dat is al eerder gebleken tijdens de debatten in de raadsvergaderingen. Dat blijkt deze week opnieuw bij de schriftelijke vragen die werden ingediend

De fractie van PUUR wil meer weten over een ingediende zienswijze bij de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Dat is een gemeenschappelijke regeling waaraan Noordwijk zich heeft verbonden en die uitvoering geven aan diverse wettelijke taken zoals o.a. Volksgezondheid, ambulancevervoer geneeskundige hulpverlening en kinderopvang. De genoemde organisatie bracht een kadernota 2020 uit waarop het college, zonder de raad hierover in te lichten en zonder de zienswijze aan de raad voor te leggen, deze zou hebben ingestuurd. Met daarin geuite zorgen van financiële aard. Bovendien zou de zienswijze al zijn verstuurd voordat hier een collegebesluit over werd genomen.

PUUR vraagt zich bij monde van fractievoorzitter Taetske Visser af hoe het mogelijk is dat het voor het college niet haalbaar was om binnen 3 maanden de bedoelde kadernota aan de gemeenteraad voor te leggen. En een belangrijke vraag is tevens waarom de verantwoordelijk portefeuillehouder Salman niet de regie heeft gevoerd bij de behandeling ervan. En ook waarom hij niet in staat bleek het collegevoorstel met betrekking tot de zienswijze, wel op tijd ter kennisneming aan de raad toe te sturen. Dat aan deze kritiek grote politieke consequenties verbonden worden lijkt vooralsnog wat erg ver te gaan.

Politieke agenda met veel onderwerpen

raadsagenda n De Noordwijkse politiek moet deze week flink aan de bak met een groot aantal belangrijke ontwikkelingen op de agenda. Met de verandering van het politieke spectrum zijn nieuwe prioriteiten aangekaart. Al eerder genomen besluiten behouden hun politieke status. Zoals de verregaande besluiten rond de ontwikkeling van de Maarten Kruytstraat.

Maar ook over het Noordwijkse strand wordt weer eens gepraat. Het voorstel ligt er om de Nota van Beantwoording inspraak- en vooroverlegreacties met betrekking tot het voorontwerp-bestemmingsplan vast te stellen. Waarna het ter inzage leggen van dit ontwerpbestemmingsplan kan plaatsvinden. Om de vele belanghebbende de gelegenheid te geven hun zienswijze in te dienen. Uiteindelijk gaat het om het ruimtelijk vertalen van het gemeentelijk beleid dat al werd vastgelegd in de Strandnota 2015-2020 inclusief noodzakelijk aangebrachte wijzigingen. De politiek spreekt zich hierover, na de commissievergadering van 12 maart, in de raadsvergadering van 19 maart, er definitief over uit.


Offem Zuid

Een totaal ander onderwerp is het beeldkwaliteitplan van Offem Zuid. Niet over het deel waar nu al zichtbaar bebouwing wordt gerealiseerd. Het gaat nu om dat braakliggend deel wat is gelegen tussen de Achterweg de verlengde Beeklaan en de N206.
Er is een uitwerkingsplan in voorbereiding waarbij hele bijzondere ideeën en eigentijdse interpretaties.

De historie zou de basis zijn om te komen tot een eigentijdse vertaling van de eerdere aanwezigheid van boerderijen en bijbehorende bijgebouwen en het boerenerf. En men wil vooral de verkaveling baseren op de oorspronkelijke historie verkaveling van dit gebied. Het wordt een heel theoretische uitwerking van de historie waarbij voormalige strandwallen en strandvlakten ook een rol moeten spelen.

Kroegentocht

Ruim honderd jaar geleden beschrijft een wandelaar in een Leidse krant een tocht door Noordwijkerhout. Het was hem opgevallen dat het kleine dorp zoveel horeca kende.

Vanaf station Piet Gijs zeven locaties inclusief zijn eindbestemming, het Rechthuis bij de Witte Kerk. We zullen zijn tocht overdoen en de cafés uit de late 19e eeuw bezoeken. Daarbij ter inspiratie een denkbeeldig biertje drinkend. Noordwijkerhout groeide in die periode snel maar telde in 1900 nog altijd maar 2085 inwoners. Niet bepaald een aantal dat zoveel concurrentie lijkt te rechtvaardigen. Mogelijk is de opbloei van cultuur en verenigingsleven een verklaring. Er wordt driftig vergaderd, van landarbeiders en geitenhouders tot tuinderscollectieven. Onze wandelaar stapte uit op station Piet Gijs. Dat dankt haar naam aan Pieter Gijsbertszoon van der Mij die hier in 1668 een woning bouwde op een klein perceel grond. De locatie was lang in gebruik als koffiehuis onder de naam Vaart- en Spoorzicht, maar in de volksmond wordt het nog altijd Piet Gijs genoemd. Richting het dorp lopen we aan de Vlashoven het gelijknamige café binnen. Vaak omschreven als "het café van de weduwe Heemskerk". Wilhelmina was weduwe van Jan van der Slot. Zijn vader Gerrit kocht het pand aan in 1857. Het was dat jaar al een winkel met koffiehuis, opgezet door Mathijs Walkers. Die moet een vooruitziende blik gehad hebben want aan de Vlashoven ontstond na 1860 een buurtschap bij de toen pas gebouwde Victorkerk. Na een lange wandeling over de Kerkstraat komen we aan op de kruising bij de Havenstraat. De uit Münster afkomstige Johannes Hermanus Geerlings kocht in 1843 de boerderij op het Kerkeland, dicht bij de Schippersvaart. Zoon Hendrik teelde hier bollen als één van de eersten in het dorp en zijn broer Piet opende aan de rand van dit Kerkeland een café. Het denkbeeldig bier begint te werken en we zijn nog niet eens in het dorpscentrum. We stomen op naar de Steeg waar Harry nu elke dag Feest viert. Het café op dit kruispunt van winkelstraten is erg klein, daarom wordt de omzet via feesten in de openbare ruimte van de Steeg aangevuld.

Vreemd want andere organisatoren en verenigingen worden voor dergelijke feesten verwezen naar de Schelft. Alcohol op straat werkt intimiderend op de winkelende medemens. Een eeuw geleden kon je op de Steeg terecht bij Pieter Heemskerk in zijn koffiehuis de Concurrent. En ook dat was niet de eerste horeca op deze locatie want eind 17e eeuw werd in De Prins al drank geschonken. Met als verrassende kroegeigenaar de familie Trigland, landelijk bekende predikanten en kerkgeleerden. De Dorpsstraat overstekend komen we bij café Brama, ook bekend als De Zwaan, maar begonnen als Het Zwaantje. Piet Brama kocht het gebouw in gedeelten vanaf 1871. Hij was niet de eerste kastelein binnen zijn familie want vader Arie was al in 1822 tapper. Zijn inkomen verdiende hij op ons volgende bezoekadres, het Wapen van Noordwijkerhout. Onze Leidse wandelaar heeft mogelijk Pieter Warmerdam nog begroet, eigenaar van dit "koffiehuis met vergunning tot verkoop van sterke drank in het klein".

Na een brand in 1898 ontstond het pand dat we nu kennen. Zes koffiehuizen of kroegen afgewerkt, nog één te gaan. Voor die laatste strijken we neer in de tuin van de Gouden Leeuw, beter bekend als het Rechthuis. Vanaf 1600 lange tijd de dominante dorpsherberg. Het laatste deel van de eens zo grote tuinruimte werd kort geleden opgeofferd om "de Bouwmeester" direct grenzend aan de Dorpsringweg te kunnen bouwen. Gecombineerd met de komst van terrassen werd het daarmee erg benauwd voor het oude kerkje, maar gelukkig stond er nog een muurtje…..

Hond aan de lijn in 't duin

Foto: Mark Kras

voorjaar n Het broedseizoen start 15 maart: deze maand beginnen veel dieren met het bouwen van nesten en krijgen hun jongen.

Om de prille ouders en hun pasgeboren kroost niet te verstoren, gelden er in de Zuid-Hollandse duingebieden van Staatsbosbeheer voor korte tijd andere regels. Vanaf woensdag 15 maart moeten honden weer worden aangelijnd.

Vanaf die datum wordt het beschermd natuurmonument Coepelduynen zelfs geheel afgesloten voor publiek.

Op 15 augustus mag de hond weer los en gaan de hekken van Coepelduynen weer open.

In de duinen van Noordwijk gaat een educatief struinpad definitief dicht om meer ruimte te bieden aan een bijzonder soort als de tapuit.

Ook kwetsbare reekalfjes komen in het voorjaar ter wereld.

Als de dieren rust krijgen, hebben ze voldoende kans om hun jongen groot te brengen.

Meer dan een decennium geleden werd de educatieve wandelroute de Stoere Stuiver bedacht. Een opdrachtenboekje dat kinderen vanaf de Stayokay door het duin voerde en over een paadje dat alleen herkenbaar was doordat er een stukje draad ontbrak langs de Duindoornweg.

Maar zoals vaak met kleine kindergeheimen: er komen er al gauw grote mensen achter. En hiermee nam ook de zorg voor verstoring bij de boswachters steeds meer toe.

Ieder jaar worden reeën slachtoffer het slachtoffer van loslopende honden. Meestal zonder dat eigenaren het merken. Om die reden moeten vanaf 15 maart de honden weer aan de lijn. De boswachters van Staatsbosbeheer zullen hier toezicht op houden. De eerste dagen volgt een waarschuwing, daarna een bekeuring van van 100 euro. Mocht de hond achter een wild dier aangaan kan de bekeuring zelfs hoger zijn.

De hond mag wel los op sommige delen van het strand.

Zoals ook buiten het broedseizoen, is wandelen, fietsen en paardrijden alleen toegestaan op de daarvoor bestemde paden en gemarkeerde routes.

Het beschermd natuurgebied Coepelduynen (tussen Noordwijk en Katwijk), waar buiten het broedseizoen vrij gestruind mag worden, wordt van 15 maart tot 15 augustus helemaal afgesloten voor bezoek vanwege de vele kwetsbare plant- en diersoorten.

Het fietspad aan de zeekant en de wandelroute rondom Coepelduynen blijven wel open voor publiek. Honden mogen hier ook loslopen.

Samenwerken

Op de borden bij de ingangen van Staatsbosbeheerterreinen zijn voor iedereen de toegangsregels lezen. Staatsbosbeheer wil mensen zoveel mogelijk laten genieten van de mooie natuurgebieden.

Om tegelijkertijd de natuur de benodigde rust te kunnen geven, is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Deze samenwerking zorgt voor de mooie natuur van Hollands Duin: nú en in de toekomst.

Senioren Salon Orkest viert jublieum

Foto: Thea ter Heide - Vrolijk

muziek n Voor de bewoners van Munnekewey houdt het Senioren Salon Orkest zondag 17 maart hun 30-jarig jubileum met een bijzonder optreden.

Op 17 maart 1989 werd in overleg met de toenmalige Stichting Coördinatie Ouderenwerk Noordwijk (SCON) het Senioren Salon Orkest Noordwijk opgericht. Aanvankelijk werd er gestart met vijf personen, vandaar de naam Salon-orkest, maar al snel groeide dat aantal. Inmiddels bestaat het orkest al jaren uit 22 enthousiaste muzikanten; dames en heren in de leeftijd van 52 tot en met 86 jaar uit de hele bollenstreek. Iedere week, het hele jaar door, wordt gerepeteerd op vrijdag van 9.45 tot 11.45 uur onder leiding van dirigente Ilma Steenhoek.

| Foto: pr

In de loop van tijd is een zeer gevarieerd repertoire opgebouwd van licht klassiek tot gezellige meezingers. Het orkest tracht uit te stralen dat mensen nooit te oud zijn om muziek te maken en dat samen musiceren een heerlijke bezigheid is. Het orkest houdt regelmatig optredens in verzorgings, verpleeg- en ziekenhuizen, tijdens ouderenmiddagen en kerst- en nieuwjaarsvieringen. De muzikale bijeenkomst op 17 maart duurt van 14.30 tot 16.15 waarna het orkest haar festiviteit nog elders voortzet.

Gezellige halfvastenwandeling

sportief n De carnavalsverenigingen in Noordwijkerhout zetten op een ludieke wijze bewegen op de agenda.

De Keiebijters en Av-NSL organiseren de vierde editie Half Vasten Wandeling, een wandeling in de periode tussen Carnaval en Pasen. Av-NSL heeft de routes uitgezet in en om Noordwijkerhout, een afstand van 5 km voor recreanten, deze is zeer geschikt voor gezinnen met kinderen en een afstand van 10 km voor gevorderden. De tocht is dit jaar op zondag 31 maart en start om 11.11 uur. Deelname is gratis.

10.45 uur: welkom in de Keiebijters verenigingsruimte aan de Langevelderweg 27 (voormalige keuken van BAVO Hoofdgebouw), 11.11 uur start met een gezamenlijke opwarming, samen met de dansmariekes en de Keietoeters.

De Keiebijters, Kaninefaaten, Duinknijnen, Tulpkabouters en Av-NSL staan op de route met stempelposten. Na afloop is er een Ski - Hut afterparty in de verenigingsruimte van de Keiebijters.

Plezier, vriendschap en golfen gaan goed samen

| Foto: pr

n Jubileumtrip naar Turkije

golf n Barry en Floris van Dam uit Voorhout konden 10 jaar geleden ook niet bedenken dat zomaar een golfweekendje weg met vrienden zou uitgroeien tot een terugkerend golfmoment waar de deelnemers jaarlijks reikhalzend naar uitkijken.

Beide Voorhoutse neven zijn de initiatiefnemers van het jaarlijkse Heerengolf weekend, een naam die origineler klinkt dan vriendengolf. In 2008 startten zij samen met een groep vrienden, in hoofdzaak ondernemers, het golfen door eerst het golf vaardigheidsbewijs (GVB) te gaan halen. De golfsport heeft ten opzichte van 20 jaar terug aanzienlijk terrein gewonnen.

Heerengolf

"Na het zien van een groot Amerikaans golftoernooi ontstond het idee plezier en vriendschap te combineren met hun interesse voor golfen", vertelt John van der Tol. "In Amerika prijken traditioneel de namen van de winnaars op de wisseltrofee en ontvangen zij een speciale blazer van de betreffende golfclub.

Heerengolf heeft ook haar eigen groene blazer voorzien van een eigen logo en een mooie grote wisseltrofee.

Inmiddels is de Heerengolf groene blazer al zeven keer van eigenaar verwisseld en staan ook de namen van alle zeven verschillende winnaars op de wisseltrofee.

Twee Heeren wonnen het toernooi twee maal."

Nadat Barry en Floris diverse jaren het weekend hadden georganiseerd, werd de organisatie overgedragen aan Maarten Benschop en John van der Tol. Beide Heeren geven het stokje weer door aan andere Heeren.

Zesdaagse trip naar Belek

Het uitgangspunt van de mix van gezelligheid, vriendschap en golfen is al die jaren gelijk gebleven.

Na golfweekenden in Limburg, Brabant, Gelderland en Duitsland wordt 10-jarig jubileum in Turkije gevierd met een zesdaagse trip.

Het idee voor Belek in Turkije ontstond nadat Barry en John er met hun gezinnen op vakantie waren.

Mooi weer, gastvrijheid hoog in het vaandel, vele tophotels gecombineerd met elf fantastische golfbanen die pal naast elkaar liggen maken Belek ook bij uitstek een speciale plaats voor golfliefhebbers.

Dit deed hen besluiten om voor een keer af te wijken van een weekend en eenmalig speciaal voor het jubileum over te stappen naar een zesdaagse golftrip. De samenstelling is in de loop der jaren enigszins veranderd, de vriendschap bleef.

Zo komt het grootste deel van de golfvrienden, ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek. Heerengolf 2019 vindt plaats van 15 tot en met 20 maart.

Op de foto van links naar rechts: Floris van Dam, Paul Nederstigt, Rolf Duindam, Harry Graman, Maarten Benschop, Willem Kralt, Jaap van Duivenbode, Ken Koehler, Barry van Dam, Mark Voss, Nico Geerlings, Roel van Iersel, Sjaak Geerlings, Bert Pilaszek, Peter Tetteroo, Peter Engels en John van der Tol

WANDELEN: KONIJNENROUTE

Gezinswandeling door het Nieuw Leeuwenhorstbos. Vertrek dagelijks vanaf de parkeerplaats, ingang Gooweg 36

WANDELEN: KABOUTERPAD

Gezinswandeling door het Hollands Duin. Vertrek dagelijks vanaf restaurant Langs Berg en Dal. Deelname € 5.00 per kind, incl. knapzak en iets lekkers.

ZEEMEERMIN ZWEMMEN

Elke woensdag in de Schelft om 14.00 uur, aanmelden bij de receptie.

TAALCAFE

Ontmoetingsplek voor iedereen die bezig is met taal, donderdag 14 maart om 10.30 uur in de bibliotheek, Herenweg. De toegang is vrij!

PUBQUIZ

Test je kennis en speel mee, donderdag 14 maart om 21.00 uur in café van der Geest. Aanmelden aan de bar.

WILD SPOTTEN LANGEVELD

Excursie op zoek naar wild, neem verrekijker mee en draag stevige schoenen en donkere kleding. Vertrek vanaf Vogelaarsdreef ( nabij zweefvliegveld ) op vrijdag 15 maart om 18.00 uur. Aanmelden via www.zuidhollandslandschap.nl

NATIONALE STERREN KIJKDAGEN

Sterrenwacht Foucault, Hoogduinweg 44 in de Zilk, is op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart open van 19.30 tot 22.00 uur. De toegang is vrij!

CONCERT "HEAR MY VOICE"

Een muziekproductie, begeleid door het Nederlands Symfonisch Kamerorkest UITVERKOCHT. Extra voorstelling op zaterdag 16 maart om 15.00 uur. Kaarten via Noordwijk Ticket en via VVV Noordwijkerhout.

JUNIORBOER DIERENHOEVE

Boertjes vanaf 8 jaar mogen de dieren op zorgboerderij de Dierenhoeve verwennen, zaterdag 16 maart van 9.00 tot 11.30 uur. Deelname € 3.50, aanmelden bij Erika.

VVSB- Kon. HFC

Voetbalwedstrijd in de 2e divisie, zaterdag 16 maart om 18.00 uur op sportpark de Boekhorst. Na afloop "de derde helft".

OPEN PODIUM

Akoestisch Open Podium in café van der Geest op zondag 17 maart van 15.00 tot 18.30 uur. De toegang is vrij!

VAREN BLOEMENSTREEK

Rondvaart langs bloeiende bollenvelden, dagelijks vanaf 1 april en nu te boeken in de VVV winkel, Dorpsstraat 8, tel. 252 372096

HELICOPTERVLUCHT

Rondvlucht boven de boeiende bollenvelden, elke zaterdag in april en nu te boeken in de VVV winkel, Dorpsstraat 8, tel. 0252 372096

ZIN IN VRIJWILLIGERSWEERK

Versterk het VVV team, loop gerust even binnen voor informatie!

Nieuw site voor woningen in Holland Rijnland

digitaal n De 17 corporaties, verenigd in Holland Rijnland Wonen, gaan eind maart 2019 over naar een nieuwe website: www.hureninhollandrijnland.nl. De leden van Holland Rijnland Wonen hebben gekozen voor het systeem van Zig, de grootste aanbieder van woonruimteverdeelsystemen in Nederland. 'Hureninhollandrijnland' wordt dé digitale plek waar woningzoekenden het aanbod van sociale huurwoningen in de regio straks kunnen vinden.

Op de nieuwe website staat de woningzoekende centraal. Het zoekproces is in logische stappen opgebouwd en begeleidt woningzoekenden soepel door het proces. Van uitnodiging voor bezichtiging tot acceptatie van de woning is de status makkelijk te volgen. Het nieuwe systeem is goedkoper, waardoor de inschrijfkosten dalen van 10 naar 7,50 euro per jaar. Ook is het loten, de nieuwe manier van toewijzen die in de huisvestingsverordening staat en vanaf 1 juli ingaat, meegenomen in het systeem. De regels omtrent de toewijzing van woningen en het huidige zoekgebied blijven ongewijzigd.

Op dit moment staan ongeveer 103.000 woningzoekenden in de regio Holland Rijnland ingeschreven bij WoningNet. Zij behouden allemaal de in het verleden opgebouwde inschrijftijd. De inschrijfgegevens van alle woningzoekenden worden automatisch van WoningNet overgezet naar 'Huren in Holland Rijnland'. Het is belangrijk straks in ieder geval één keer inloggen op de nieuwe website om hun bestaande inschrijving binnen het nieuwe systeem te activeren.

Binnenkort ontvangen alle ingeschreven woningzoekenden hiervoor een inlogcode en wachtwoord per e-mail. Woningzoekenden waarvan geen e-mail adres bekend is, ontvangen een brief of sms. Alle woningzoekenden krijgen minimaal een jaar de tijd om hun inschrijving te activeren op de nieuwe website en de opgebouwde rechten en inschrijftijd te behouden.

Tijdelijk geen woningaanbod

Een week voor de livegang wordt er tijdelijk geen woningaanbod geadverteerd.

Dit heeft te maken met de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe website.

Om de corporaties te ondersteunen is de eerste vier maanden vanaf de livegang een speciale servicedesk operationeel waar woningzoekenden terecht kunnen met hun vragen over het nieuwe systeem.

Op het bankie met…

vvv n Bij de VVV werken veel vrijwilligers die naast toeristen/bezoekers ook de lokale inwoners van Noordwijkerhout graag van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is. In deze rubriek nemen bezoekers plaats op 'het bankie' en beantwoorden een aantal vragen.

Deze week: Niels Bouwmeester

Waarom ben je hier?

Als solist ben ik verbonden aan de Noordwijkse Stichting 'Kunstklank', waarbinnen een grote groep mensen hard aan het repeteren is voor de concertenreeks van 'Hear my voice', die opgevoerd wordt in de kerk van het heropende landgoed 'Sancta Maria'!

Wat doe je in het dagelijks leven?

Helaas woon ik in mijn dagelijkse leven niet meer in Noordwijkerhout in verband met mijn studie. Ik studeer Muziektheater aan het conservatorium in Tilburg en woon daar dus ook. Daar zit ik alweer in mijn derde jaar. Ik moet nog één jaar hard studeren en dan mag ik eindelijk het (musical)werkveld in. Dit maakt voor mij mijn deelname aan 'Hear my voice' zo leuk en bijzonder. Ik ben weer even lekker thuis in Noordwijkerhout bij mijn familie én professioneel bezig met mijn vak. Zingen met een groot orkest, een prachtig koor en bekende solisten is voor mij iets magisch.

Ben je een echte Noordwijkerhouter?

Ja. Maar als een echte Noordwijkerhouter inhoudt dat je voorop loopt bij de carnaval dan is het antwoord nee, haha. Helaas zijn ze in Tilburg ook verzot op de carnaval dus vluchten naar het Zuiden zit er voor mij ook niet in. Ondanks dat voel ik mij wel echt een Noordwijkerhouter. Als ik bijvoorbeeld lang op vakantie ben geweest ben ik altijd weer erg blij als ik het witte kerkje kan zien.

Wat is hier allemaal zo leuk?

Ik vind het leuk om te zien dat er zoveel georganiseerd wordt in Noordwijkerhout. Zo had je laatst de Maestro-wedstrijden met de Harpe Davids georganiseerd door mijn lieve nicht Marit Hogervorst. En elke zomer het bekende Loungefest bij het Comomeer.

Met wie zou je een bakkie willen doen?

Als ik mag dromen zou ik zeggen: Simone Kleinsma. Ik bewonder haar ontzettend om haar vakmanschap. Mijn droom is om later een (musical-)zanger/acteur te worden. Ik zou haar vooral om tips willen vragen maar ook lekker met haar willen kletsen zoals wij dat nu doen.

Sterren kijken bij Foucault

DeZilk n Tijdens de landelijke sterrenkijkdagen beweegt de maan voor ruim de helft verlicht tussen de sterrenbeelden Tweelingen en Kreeft. In het zuidwesten staat de jager Orion gevolgd door zijn twee honden. De Planeet Mars is vroeg op de avond te zien.

Sterrenwacht Foucault opent haar deuren voor het publiek op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart van 19.30 tot 22.00 uur. Daarbij is het mogelijk bij helder weer door verschillende telescopen naar de maan en sterrenbeelden te kijken. Ook worden er presentaties gegeven over wat er door de kijker te zien is.

VVSB boekt zwaarbevochte zege op Excelsior Maassluis

Danny Bakker (r): verantwoordelijk voor de 3-1. | Foto: OP, Marcel van den Bos Foto: Marcel van den Bos

voetbal n VVSB heeft de eerste wedstrijd na de carnaval direct in een zege omgezet.

Jelle Vleugel scoorde de 0-1 voor Van Nispen. | Foto: Trudy van den Berg

Door Stefan van den Burg

Vincent van den Berg zorgde voor de snelle openingstreffer namens Excelsior Maassluis, waarna VVSB haar rug rechtte. Tommy Bekooij zorgde nog binnen het kwartier voor de gelijkmaker, waarna in de tweede helft Tim de Rijk voor de voorsprong zorgde. Lange tijd bleef het spannend door de toenemende druk van de gasten, maar Danny Bakker maakte daar een einde aan door in de slotminuten voor de bevrijdende 3-1 te zorgen.

Met een extra slot op de deur trachtte coach Eric Meijers de defensieve wanorde van de laatste wedstrijd (6-1 tegen Scheveningen) tegen te gaan. Echter kon dit plan al na 64 seconden de prullenbak in. Het was Milan van Ewijk die langs alles en iedereen over de rechterflank snelde en de bal laag voor gaf op de meegelopen Vincent van den Berg. Voor de geheel vrijstaande spits van Excelsior Maassluis was het een koud kunstje om de bal in het doel te tikken en zo zijn ploeg al vroeg op voorsprong te zetten.

VVSB keek nu dus eens vanaf het begin al tegen een achterstand aan, waardoor er nog meer moraal in de ploeg kwam om dit om te zetten. Frans van Niel gaf in de 5e minuut al het startschot van een reeks aanvallen van de paarsgelen, maar doelman Jean-Paul van Leeuwen stond in de weg voor de gelijkmaker. Niet veel later zat de doelman van Excelsior Maassluis wel mis waardoor de gelijkmaker binnen viel. Uit een corner van Danny Bakker kwam Tommy Bekooij voor de doelman uit en kopte VVSB naar de 1-1. In een verder gelijk opgaande wedstrijd creëerde beide ploegen diverse kansen.

Ook na de rust gaf Excelsior Maassluis veel druk naar voren en had het diverse mogelijkheden om opnieuw op voorsprong te komen. VVSB kwam enkele malen goed weg doordat ballen net naast of over het doel vlogen. Ook doelman Ruben Valk had enkele malen een goede parade op de pogingen van Daan Smith en Sefa Kurt.

Nadat de storm van Excelsior Maassluis ietwat ging liggen, kroop VVSB meer uit haar schulp. Dit resulteerde dan ook in een voorsprong van VVSB. De vrije trap van Van Niel tikte doelman Van Leeuwen nog op de lat, waarna Tim de Rijk er als de kippen bij was om de rebound binnen te koppen.

In de slotfase kon VVSB naar hartenlust counteren en was het Tommy Bekooij die voor de bevrijdende 3-1 kon zorgen. Echter stuiterde de bal net op toen hij wilde schieten waardoor de poging hoog over ging. Toch kon Sportpark de Boekhorst nogmaals gaan juichen. Het was Danny Bakker die een vrije trap schitterend over de muur en achter de doelman schoot en er zo voor zorgde dat VVSB eindelijk weer eens in eigen huis een overwinning kon vieren.

Van Nispen pakt belangrijk punt

DeZilk n Op een zeer winderig, koud en regenachtig sportpark werd de wedstrijd tegen SJZ gespeeld.

De thuisploeg kwam sterk uit de startblokken. En dat nog wel tegen de wind in. Al in de 2e minuut schoot de centrumspits een snel dalend schot van binnen de zestien op het doel. Tom van Maris was attent en met een uiterste krachtsinspanning tikte hij de bal keurig via de lat de doelmond uit. Langzamerhand kreeg Van Nispen het overwicht geholpen door de strakke wind.

Twee keer had Jelle Vleugel nog om zijn vizier op scherp te stellen. Het derde schot van 20 meter afstand plofte in de 21e minuut prachtig in de linkerhoek. Enkele minuten later had Ted Duivenvoorde voor 2 tegen 0 kunnen zorgen.

Een lekker lopende aanval eindigde bij Ted op zijn hoofd, maar hij kon niet genoeg richting geven aan de bal.

In de tweede helft stopte het met rustig regenen want nu kwam de regen met bakken uit de lucht. SJZ nam met twee harde schoten vanuit de 3e lijn (zeker 35 meter) het doel van Van Nispen onder vuur. Maar Tom van Maris had alle onder controle. In een spaarzame uitbraak van Van Nispen leek Philip Mossel alleen op de keeper af te gaan. Maar de laatste man van SJZ tikte de bal net met zijn hand weg. De scheidsrechter kon dit niet zien en er volgde dus geen straf. Van Nispen leek de 3 punten mee naar de Zilk te nemen. Maar in de 82e minuut sloeg het noodlot toe. En schotje vanaf de zestien meter zou naast het doel belanden maar werd ongelukkig getoucheerd door een speler van Van Nispen. Tergend langzaam glipte de bal over de lijn. Beide teams gingen in de laatste 10 minuten nog vol in de aanval maar echte kansen bleven uit.

Volgende Van Nispen thuis tegen Toofan, om 14.00 uur.

Bridge uitslagen

Foto: Cor de Mooy

kaarten n De drives zijn weer gespeeld. Onderstaand de uitslagen:

Gambri, 7 maart

Lijn A

T. Vink / G. d Winter 68,33

L. Aartman / R. vd Burg 60,83

N. vd Berg / J. Zandvliet 55,00

Lijn B

R. Koster / C. Caspers 62,15

L. v Eeden / M. Rooyakkers 59,38

L. v Dam / T. Laros 56,60

Lijn C

W. Janssen / J. Willemse 63,54

G. Geerlings / S. Geerlings 61,46

A. Warmerdam / N. d Winter 57,64

Lijn D

C. d Groof / F. Hartzuiker 64.58

T. Duivenvoorde / N. v Ruiten 58,33

K. Hogervorst / A. Hogervorst 54,58

H.J.B. 3 maart

Rood

M. v.d. Berg / N. v.d. Berg 62,08

P. v.d. Berg / K. den Hollander 60,42

L. v Oostrum/H. vd Zalm 54,58

F. Duivenv. /K. Meeuwenoord 54,58

Blauw

Sj. Geerlings /G. Warmerdam 62,92

R. Hoogkamer / W. Hoogkamer 57,08

C. v.d. Lans / K. v.d. Slot 55,00

Groen

A. v.d. Laan / J. Meeuwenoord 63,75

L. Aanhane / J. Wijnands 56,67

H, Bouter / C. Nulkes 55,83

Oranje

T. van Gijlswijk / N. de Winter 59,90

R. Geerlings / H. v.d. Lans 56,25

E. v. Ketren / B. Schrijver 53,65

HJB houdt zondag 7 april de 72e Bloemendrive bij de SOP aan de Pilarenlaan 4. Inschrijven kan via Coby Caspers, 0252-376488.

Eerst keer digitaal examen

| Foto: met dank aan Linda Slagboom

onderwijs n 42 leerlingen van het Leeuwenhorst hadden zich ingeschreven voor het examen Elementair Boekouden van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

Het is de eerste keer dat dit examen digitaal gemaakt is en dit is in alle opzichten goed bevallen! Het was een mooi gezicht om alle leerlingen in het Forum aan het werk te zien achter hun chromebook. En het resultaat mag er ook zijn! Alle deelnemers zijn geslaagd en mogen binnenkort hun officieel erkend diploma in ontvangst nemen.

Wie weet een goede naam voor een tunnelboor?

wedstrijd n In juni dit jaar start de Tunnelboormachine (TBM), van 100 meter lang en 11 meter hoog, ter hoogte van het recreatiegebied Vlietland met het boren van de eerste tunnel voor de RijnlandRoute.

Voordat deze tunnelboormachine de eerste meters aflegt, wordt zij ingezegend. Dit is een oude traditie ter bescherming van mijnwerkers en tunnelbouwers. Volgens de traditie krijgt de boor ook een naam, anders kan er niet worden gestart met boren. Daarom organiseert de provincie Zuid-Holland in samenwerking met aannemerscombinatie Comol5 een naamwedstrijd. Aan een aantal vooraf geselecteerde scholen langs het tracé van de RijnlandRoute is gevraagd om mee te doen. Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland en jurylid, richt zich daarvoor tot de leerlingen uit groep 6, 7 en 8. Een jury met vertegenwoordigers van de provincie en aannemerscombinatie Comol5 beoordeelt alle inzendingen en kiest maximaal vijf namen uit. Vanaf 8 april zijn de beste namen op www.rijnlandroute.nl te vinden en dan mag iedereen via de site of in het informatiecentrum RijnlandRoute zijn of haar voorkeur aangeven.

De naam met de meeste stemmen wordt dan de definitieve naam van de TBM.

Scholen langs het tracé van de toekomstige RijnlandRoute krijgen - als de wedstrijd loopt - de kans om deel te nemen aan de speciale Tunnelboordagen in het informatiecentrum RijnlandRoute. De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. Meer informatie: www.rijnlandroute.nl.

Blonde Greetje

Ze heet allang geen Greetje meer. Die naam is verdwenen. Net als Janny en Betsy. Greetje heet Chantal of Kimberley of, als ze van jonger datum is, Emma of Julia. Wie weet klinkt haar naam exotisch: Fatima of Maryam. Blond is ze ook niet altijd: bruin mag ook, of rood – erg hip. Misschien spuit ze elke ochtend heur haar blauw. Of ze draagt een hoofddoekje.

Ze woont nog wel altijd in de polder. Niet de polder met een slootje en kleine huisjes en een molentje – die polders bestaan ook al niet meer. Volgebouwd. Nee, de polder van Julia of Maryam is 'bij wijze van spreken'. Heel dit land is één grote polder waarin we met z'n allen wonen. Het is samen pompen of allemaal verzuipen. Wanneer Emma en Fatima niet door hebben dat ze samen dit land moeten runnen, zullen ze allebei verzuipen. Niet meteen in water, maar wel in onoverbrugbare tegenstellingen, domheid en onbegrip. Dit land heeft eeuwenlang boven het almaar stijgende en steeds weer dreigende water uit kunnen blijven bestaan door consensus, coöperatie en compromissen. Maar het gebouwtje waar sinds 200 jaar de belangrijkste compromissen werden gesloten is veranderd in een apenrots waar mini-alphamannetjes elkaar te slim af proberen te zijn. Ze komen met kreten, hebben vaak maar één issue en kennen alleen hun eigen belang – vaak niet eens dat van hun achterban. Blonde Greetje en Shirley met het kroeshaar hielden de voeten droog dankzij een welbegrepen gezamenlijk belang. Ze wisten zich ondanks allerlei verschillen deel van een groter geheel. Maar door al die haantjes met hun ge-ik zijn ze danig in verwarring gebracht. De verkiezingen voor de Provinciale Staten worden vertrompetterd als een anti-Rutte-referendum. Zelfs de waterschappen (bij uitstek meer de plaats van deskundigheid en kennis dan van kreten) zijn verpolitiekt. Toch denk ik dat er onder die hoofddoeken en Volendamse mutsjes en modern gestylede kapsels genoeg gezond verstand steekt om al die mallotigheid achteloos terzijde te schuiven. Beste heren en dames politici, dit land redden we samen of we redden het niet. Ik stel me voor dat Greetje en Maryam tegelijk gaan stemmen en dan samen koffie drinken. Met gebak. Leve de gezonde democratie.

egbert van der weide

Moeder de vrouw

thema n De Koffie+ bijeenkomst in de bibliotheek aan de Herenweg staat donderdag 21 maart in het teken van Moeder De Vrouw.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur.

De Boekenweek staat centraal deze keer.

Collectiespecialist bij de Bibliotheek Bollenstreek, Dorine Meijer, leest gedichten voor binnen het thema en geeft leestips.

Natuurlijk is er ook tijd om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

Bij Koffie+ is iedereen welkom.

Tijdens een gezellige koffieochtend in de bibliotheek ontmoeten mensen elkaar en raken in gesprek aan de hand van een thema, workshop of andere activiteit.

Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis.

NZRB zoekt instructie-assistenten

zwemmen n De instructeurs van de NZRB geven elke woensdagavond zwemles aan kinderen vanaf 4,5 jaar. De vrijwilligers leren de kinderen zwemslagen en reddingstechnieken aan. Zij zoeken vrijwilligers die de vereniging willen komen helpen.

Als assistent instructielid wordt onder toezicht van een gediplomeerde instructeur, zwemles gegeven aan de leerlingen. De instructieleden krijgen lesmateriaal en voeren andere hand- en spandiensten uit. In overleg met de instructeur krijgen ze bijvoorbeeld taken zoals het 1 op 1 begeleiden van een leerling, slagen voordoen en de opening van de les verzorgen. Aanmelden vanaf 14 jaar en beschikbaar op de woensdag van 19.00 tot 21.00 uur. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar: administratie@nzrb.nl.

St. Jozefkerk

zondag 17 maart

10.00 uur

Eucharistieviering met Cadans

Voorganger: pastoor A. Goumans

zaterdag 23 maart

19.00 uur

Eucharistieviering met De Schalmei

Voorganger: pastoor A. Goumans

St. Victorkerk

zaterdag 16 maart

19.00 uur

voorganger: diaken Prins

mmv koor Joy

zondag 24 maart

10.00 uur

voorganger: pastoor Goumans

mmv koor Revoice

zaterdag 30 maart

19.00 uur

voorganger: Pastoor Goumans

mmw herenkoor st Caecilia

Witte kerk

zondag 17 maart

10.00 uur

Ds. Mandemaker

woensdag 20 maart

19.30 uur

Vesper in de veertigdagentijd

Ds. E Mandemaker

zondag 24 maart

10.00 uur

Ds .A. van Houwelingen

Heilig Hartkerk De Zilk

zondag 17 maart

9.30 uur

celebrant: pastor T. van Eijk

mmv dames- en herenhkoor

zondag 24 maart

9.30 uur

celebrant: pastoor R. Franken

met samenzang

zondag 31 maart

9.30 uur

celebrant: pastor M. Kuipers

assistentie: diaken I. Osseweijer

mmv dames- en herenkoor

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 10 maart bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Per post naar: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 10:

koopjesjager.

De winaar: J.P.M van Duin-Alkemade