Noordwijkerhouts Weekblad

1 oktober 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 1 oktober 2019


Weekmarkt op proef rond kerk

Wethouder Roberto ter Hark zorgt voor een officieel tintje op deze druilerige maandag. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen. Foto: ac

proef n Wethouder Roberto ter Hark opende maandag 30 september de weekmarkt op haar tijdelijke nieuwe stek rondom de Witte Kerk. De verhuizing van de markt vanaf het Marktplein naar deze mooie centrale plek is voorlopig voor drie maanden. Daarna zal bekeken worden of deze locatie blijvend is. Een officieel handeling was er niet, wel maakte de wethouder een rondje over de markt en maakte bij iedere marktkraam een praatje met de marktkoopman of -vrouw en de marktbezoekers. (Lees het hele artikel op pagina 9)

De marktkooplieden waren eenstemmig enthousiast over de nieuwe plek en het publiek, dat ook door de wethouder werd aangesproken eveneens. Volgens ter Hark zal na drie maanden worden geevalueerd en dan zal er een definitieve beslissing worden genomen over de locatie van de markt. Gekozen is om de marktkramen rondom de Witte Kerk te plaatsen omdat dit een centrale plek is waar veel ondernemers gevestigd zijn. "Dit soort voor een wisselwerking. Doordat er in dit gedeelte van het centrum meer loop komt, is dat voor de plaatselijke ondernemers natuurlijk ook goed. Zo versterk je elkaar en komt er ook nog eens reuring in het dorp". De wethouder vond het leuk om te zien dat er veel mensen op de markt liepen met ene boedschappenkarretje. "Dat betekent dat zij hier echt komen om iets te kopen en da tis natuurlijk de bedoeling ook. Ondanks het slechte weer zie ik nu al veel mensen lopen en daar doe je het ook voor". Op de weekmarkt staan nu 8 marktkoopliepen met onder andere bloemen, vis, aardappelen en kaas. Er is nog plek voor een marktkraam. Tijdens het rondje langs de marktkramen werd door de andere kooplieden alweer een beetje gespeculeerd met wat dit moet worden aangevuld. "Misschien wel stroopwafels". Sugereerde er een en dat leek de wethouder wel een goed idee. "Toch moeten we het nog even gaan bekijken. Er stond voorheen al iemand met stroopwafels, we moeten even kijken of deze terugkomt. Een ding is zeker we hebben een prachtige gezellige weekmarkt, middenin ons dorpshart en ik hoop dat wekelijks veel mensen de weg naar dit gebeuren zullen weten te vinden".

DOEN steunt Deltaplan Wonen

politiek n Tijdens het zomerreces werd bekend dat raadslid Astrid Warmerdam haar partij PUUR ging verlaten en dat zij samen met anderen een nieuwe lokale partij wilde oprichten. De Noordwijkse gemeenteraad kent nu niet minder dan negen partijen, waarvan er dus drie slechts met één zetel.

De kersverse lokale partij DOEN zou je in eerste instantie in een oppositierol verwachten.

Maar lijkt zich in de actuele dorpspolitiek heel snel te hebben gecommitteerd aan de coalitie van CDA, VVD, NZLokaal en Lijst Salman Noordwijk. Dat blijkt uit het gezamenlijk indienen met de coalitiepartijen van enkele moties tijdens de laatste raadsvergadering.

Twee belangrijke moties deze week hadden het onderwerp het bouwen in Bronsgeest.

De oppositie met daarin PUUR kwam met een motie die onder andere inhield dat het college het realiseren van circa honderd tijdelijke woningen in Bronsgeest op korte termijn snel mogelijk moet maken. Ook dat voorkomen moet worden dat de grondwaarde in Bronsgeest gaat worden afgeboekt. Deze motie kreeg geen steun van DOEN, maar DOEN gaf wel steun aan de motie van de coalitie. De motie riep op om snel in overleg te gaan en tot uitwerking en uitvoering van 'Deltaplan woningbouw en Bronsgeest' te komen. Wat dus inhoudt dat er maar heel beperkt gebouwd gaat worden in het gebied aan de Noord-oostelijke zijde van Noordwijk. De keuzes van DOEN en vertegenwoordigster Astrid Warmerdam zijn hierbij misschien opvallend, maar voor insiders niet verrassend.

De toch al stevige meerderheid van de coalitie is voor deze ras-Noordwijkerhoutse natuurlijk wel een veiliger omgeving dan de vooral uit Noordwijkers bestaande oppositie.

Warmerdam liet 11 augustus formeel aan de fractie en het bestuur weten dat ze uit PUUR stapte, een beslissing die haar zwaar viel. Ze liet weten 'de politieke partij Puur en haar standpunten nog steeds een warm hart toe te dragen'.

Martien Meiland genomineerd

Noordwijkerhout n De kurken mogen ploppen in Chateau Meiland. Het tv-programma rond het Franse kasteel van de markante kasteelheer Martien uit Noordwijkerhout is officieel genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.

Eén van de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen. 'Wat een giller', kraaide Martien Meiland dolgelukkig uit toen bekend werd dat de serie was doorgedrongen tot de laatste kwalificatieronde voor de ring. Bij de laatste stemronde mag het publiek stemmen, en dan blijven er drie programma's over. Het Chateau ziet zich geflankeerd door Expeditie Robinson (RTL 5) en Beste Zangers (AVROTROS). Op 9 oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.

Voor Martien is het de eerste nominatie. Hij is ook bekend van het programma Ik Vertrek.

Vorige maand was de inmiddels razend populaire BN-er nog in zijn geboortedorp om mee te doen met het jaarlijkse tonknuppelen.

Gooweg heropent

nieuw n De werkzaamheden aan de Gooweg zijn zo ver gevorderd dat sluiting niet meer nodig is.

Door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap wordt een nieuwe entree voor het landgoed gemaakt. De parkeerplaats komt te vervallen. De laanstructuren in het bos worden hersteld, er komt een vogelkijkscherm en een speelbos.

Beelden toch nog niet

gerepareerd

Wachten op droge dag en

aggregaat'

VVSB pakt

belangrijke zege op Hoek

Kaninefaaten kiezen hun nieuwe prins

puzzelen n Doe mee en win bioscoopkaartjes!

Ruiters en mountainbikers willen het strand op

strandgebruik n Het Noordwijkse strand is ieder jaar wel aanleiding tot politieke discussie. Voor wie is het strand en wat willen we er wel en niet toestaan? Er is een lange lijst van belanghebbenden; van hondenliefhebber tot paviljoenhouder en van toerist tot lokale bewoners. Deze keer ging het over het strand als recreatieterrein voor fietsers en ruiters.

Het college is druk bezig om alles rondom het gebruik van het strand in kaart te brengen en er beleid op te maken. In een opnieuw te schrijven strandnota moet het beleid worden vastgelegd. Maar de politiek bleek niet bereid om af te wachten. In de raadsvergadering kwamen de coalitiepartijen met een motie met de wens om een deel van het jaar afrit 27 bij de Langevelderslag open te stellen voor paarden met de ruiter erop. Daaraan gekoppeld een extra container waarin deze ruiters de achtergebleven paardenstront moeten gaan deponeren. Wethouder ter Hark drong aan op geduldig afwachten tot er een integraal strandbeleid wordt vastgesteld. Maar een meerderheid van de raad wil direct de APV hierop aanpassen. De ruiters zullen echter wel moeten wachten tot het moment waarop de wensen van de raad formeel zijn vastgelegd.

NZlokaal en CDA kwamen gezamenlijk met een motie om via een pilot tegemoet te komen aan de wensen van de mountainbikers. Hierdoor is het vanaf 1 oktober formeel toegestaan om op het strand te fietsen. Ook daarbij ging de raad voorbij aan de wensen van de wethouder, die hartstochtelijk bleef pleiten voor een integrale aanpak waarbij vooral ook de veiligheid voor wandelaars, vissers, kiters, hondeneigenaren en andere gebruikers van het strand kan worden gewaarborgd. Daarbij wijzend op de bedenkelijke mentaliteit van heel veel hobbywielrenners die in groepen en op veel plekken zorgen voor onveilige en ongewenste situaties. Het college gaat eerst nog uitzoeken of de wensen van de gemeenteraad wel daadwerkelijk kunnen worden ingewilligd.

Voorkeursrecht om bouwstroom te realiseren

wvg n Noordwijk wil de wet voorkeursrecht gebruiken om woningbouw te realiseren. Bij besluiten van 9 juli en 19 augustus zijn enkele percelen aan de Herenweg, langs de Achterweg, in de Nes en in Vinkeveld-Zuid door het college daartoe aangewezen.

Dit betekent dat de eigenaren van de percelen kunnen hun onroerende zaken niet meer vrij kunnen verkopen maar zij dienen deze eerst aan de gemeente aan te bieden. Met het bekend worden werd aanvankelijk door een groot aantal grondeigenaren met verbazing en vooral ongeloof en later via het indienen van zienswijzen gereageerd. In de raadsvergadering deed het college de raad het voorstel om hun besluit te bestendigen en de genoemde gronden definitief aan te wijzen.
Vanuit de oppositie kwamen hierop uiterst kritische reacties. Wethouder van den Berg zei dat het college handelt vanuit een visie op basis van ruimtelijke ontwikkeling. Hij erkende dat het lanceren van het idee geen schoonheidsprijs verdient. Maar dat er inmiddels goede gesprekken lopen via betrokkenen. Van den Berg:' het college is zich bewust dat dit een grote ingreep is'. Hij benadrukte dat planvorming in voorbereiding is en vroeg om steun van de gemeenteraad.
Wethouder de Jong betoogde dat aan het besluit een uitgebreide studie vooraf ging. Beschikbaarheid, maatschappelijke waarden en mogelijkheden zijn allemaal afgewogen. Hij zei ook dat de aangewezen gronden zeker niet voor 100% zullen worden bebouwd maar mede ten doel hebben om een continue bouwstroom te garanderen.

Het gelijk van Taetske

Trouwe lezers wisten het al. Ik heb de laatst gehouden raadsvergadering overgeslagen. Ik hoefde er even niet lijfelijk bij aanwezig te zijn. Ik koos voor iets anders op die dinsdagavond. Simpelweg vanwege de onaantrekkelijkheid van de huidige vergaderwijze van de Noordwijkse politiek.

Beginnend bij de parallelle sessies en de resultaatloze rondetafelgesprekken. En de gevolgen daarvan in de raadsvergaderingen met de besluiteloosheid, de traagheid, de overduidelijk onervarenheid, de vele schorsingsmomenten, het tijdrovend gedrentel van woordvoerders naar de diverse microfoons, de sfeerloze omgeving. Niet in de laatste plaats de eindeloosheid van besluitvorming en tot slot het systematisch ver na middernacht eindigen. Ik koos dus voor iets anders maar, zoals ook al aangekondigde, ik hield een eigentijds communicatievriendje stand-by om via livestream er half en half toch bij te zijn. Dat leverde aangename verrassingen op. Eén belangrijke mag ik u zeker niet onthouden. Louis Koppel verklaarde dat hij warme gevoelens koestert voor wethouder Roberto ter Hark. Maar belangrijker, ik hoorde ook Taetske Visser haar beklag doen over het ontbreken van het echte politieke debat bij uiterst belangrijke zaken. Mij uit het hart gegrepen.
De huidige politieke vergaderingen stellen politiek niets meer voor. Taetske heeft volkomen gelijk dat de Noordwijkse raadsvergaderingen anno 2019 zijn ontaard in een vraag en antwoordspelletje tussen oppositie en de vier wethouders. Van het onderlinge debat, het aandacht geven aan elkaars standpunten en daarmee aan de hele breedte van het politieke spectrum, in het belang van de inwoners, is helemaal geen sprake meer. Nauwelijks deskundige voorzitters aan ronde tafels hebben daar het politieke debat al helemaal monddood gemaakt. Er moet toch een veel betere manier zijn om op eigentijdse wijze lokale politiek te bedrijven. Want het gaat natuurlijk om de gemeenschap. Ik weet inmiddels ook wel dat ik moet accepteren dat deze gemeenteraad nog niet toe is aan, mogelijk niet deskundig genoeg is om, gemeentebrede politiek in praktijk te brengen. Ook deze livestream deed verslag van het ontelbare keren differentiëren van de kernen. 'In Noordwijkerhout deden we het zo'! Ik kan het niet meer horen! Ik wil net als Taetske het politieke debat terug in de gemeentepolitiek. Ik zie uit naar debat over zetelroof, debat over de nieuwe werkwijze, debat over het functioneren van diverse ambtelijke afdelingen zoals de postkamer, debat over de productiviteit van het ambtelijk apparaat inclusief de ODWH en natuurlijk debat over de door burgers te betalen lokale belastingen.
Ik zie uit naar het blootleggen van individuele en parate kennis betreffende de inhoud van de stukken, het wel of niet voorbereid zijn op vergaderingen en het kunnen selecteren van belangrijke zaken. Simpelweg pleit ik ervoor, gesteund door Taetske, dat dorpspolitiek ook echt politiek debat oplevert.

Inloopspreekuur bij CDA

politiek n Het CDA afdeling Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk houdt maandag 7 oktober een inloopspreekuur om zo van inwoners van de gemeente Noordwijk te horen wat hen bezighoudt en te luisteren naar adviezen van inwoners.

"Wij willen als partij dichtbij de inwoners staan en daarom willen wij een paar keer per jaar activiteiten organiseren waarbij we proberen op een laagdrempelige manier mensen bij de politiek te betrekken", laat Sebastiaan Duivenvoorde weten, de initiatiefnemer van dit inloopspreekuur. Onderwerpen als groenvoorziening, veiligheid, parkeren, maatschappelijke ondersteuning, geluidsoverlast, bestrating maar ook openbaar vervoer en verbindingswegen kunnen op deze avond aan de orde komen.

Op deze avond is iedereen vanaf 19.45 uur welkom in De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk. De CDA-raadsleden en wethouder namens het CDA, Henri de Jong zullen op deze avond aanwezig zijn.

Aanmelden voor deze avond met eventueel het opgeven van een gespreksonderwerp kan via het e mailadres: s.duivenvoorde@raadnoordwijk.nl Dit is echter niet noodzakelijk, gewoon aan komen lopen kan natuurlijk ook.

Tussentijdse inzameling Voedselbank

Noordwijkerhout n De Voedselbank Noordwijkerhout had de ijdele hoop om een nieuwe inzameling tot december 2019 te kunnen uitstellen. Helaas gaat dit niet lukken.

De afgelopen periode is er weer een aantal nieuwe cliënten bijgekomen, dus gaat het harder dan verwacht. De schappen raken leger en leger en is er een tekort aan specifieke producten.

Daarom is de organisatie genoodzaakt een tussen-inzameling te organiseren.

Deze staat gepland op zaterdag 5 oktober bij de Lidl en Albert Heijn. Er is een tekort ontstaan op producten als soepen, rijst, pasta's, vlees in blik, groenten in blik of pot, koffie, wasmiddelen, dranken, zoutjes, chocolade, koekjes, kaas en boter. De Voedselbank Noordwijkerhout doet weer heel graag een beroep op de Noordwijkerhoutse samenleving. "Graag willen we de lege schappen weer aangevuld zien," laat de organisatie weten. "Dit, om onze cliënten te ondersteunen en om hen dat 'extraatje' te kunnen bieden in een persoonlijke situatie die soms schrijnend te noemen is."

Vrijwilligers van de Voedselbank Noordwijkerhout zijn op 5 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur aanwezig in beide supermarkten. Bij binnenkomst worden bezoekers van de supermarkt ontvangen door een vrijwilliger van de Voedselbank en kunnen zij producten doneren aan de hand van een boodschappenlijstje.

Programma onderwijs en arbeidsmarkt

bollenstreek n De Economic Board Duin- en Bollenstreek heeft samen met Fioretti Teylingen en het Wellantcollege een overeenkomst getekend voor een uniek en nieuw programma: het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen.

Het bedrijfsleven in de Duin- en Bollenstreek staat momenteel onder druk door een tekort aan goed opgeleid personeel. Kees Vreugdenhil, voorzitter College van Bestuur van het Fioretti Teylingen, is binnen dit project de spreekbuis van alle aangesloten onderwijsinstellingen in de streek: "Helaas zien wij dat de huidige instroom van scholieren en studenten in het regionale bedrijfsleven achter blijft bij de behoefte. In dit project worden middelbare en hoger opgeleide jongeren gestimuleerd om in de regio te blijven werken. In deze streek is het middelbaar onderwijs weliswaar ruim vertegenwoordigd, maar het vervolgonderwijs daarentegen beperkt zich tot een enkele MBO instelling."

Hans de Koning, directie onderwijs, Wellantcollege: "Veel scholieren zijn zich nauwelijks bewust van de banen en bedrijvigheid in deze streek. We willen hen, in samenwerking met het bedrijfsleven, laten zien wat de Duin- en Bollenstreek te bieden heeft."

Lars Flinkerbusch van de Economic Board: "De snelheid van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om een nauwe verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vanuit het perspectief van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek wordt in dit programma gewerkt aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel voor de vier economische sectoren in deze streek: Greenport, Toerisme, Tech en Health."

Mariëla van der Meer is de programma manager van de business case 'onderwijs en arbeidsmarkt': "We willen scholieren uit het basis- en middelbaar onderwijs vooral dingen laten doen en laten ervaren. In dit project gaan we een stap verder. Wij willen vragen beantwoorden zoals: Wat vraagt het bedrijf van de medewerker van morgen? Welke uitdagingen komen op de ondernemer af? Hoe kan de sector jongeren inspireren tot werken in de Duin- en Bollenstreek? Dat betekent dat we echte input van bedrijven nodig hebben."

Een blik op de Slag om Arnhem bij NoVaTo

| Foto: Sylvia Steenbakkers. Foto: Sylvia Steenbakkers

Noordwijkerhout n De Stichting Noordwijkerhout van Toen houdt woensdag 23 oktober een lezing. Guus Versmissen, medewerker Educatie en museumgids in het Airborne Museum te Oosterbeek, vertelt over de Slag om Arnhem.

Op 6 juni 1944 achtten de geallieerde troepen, bestaande uit Amerikaanse, Britse en Canadese militairen, de tijd daar om in actie te komen om Europa te bevrijden van de Duitse bezetter. Onder leiding van generaal Eisenhower en veldmaarschalk Montgomery vond een aanval plaats op de Normandische stranden: D-Day, ook wel 'operatie Overlord' genoemd. Na een zware strijd volgde de bevrijding van Frankrijk op 25 augustus 1944. Vervolgens trekt het enorme geallieerde grondleger richting België en ook dat land viert de bevrijding. Daarna valt het optrekken van de geallieerden stil voor de grens van Nederland. Tijdens die pauze komt veldmaarschalk Montgomery met het plan Market Garden. Versmissen geeft in zijn presentatie uitleg over het plan Market Garden en hoe de operatie tenslotte mislukt tijdens de Slag om Arnhem, ook wel bekend onder de benaming 'a bridge too far'.

De lezing aan de Zeestraat 3a start om 19.30 uur; deuren open om 19.00 uur. Entree alleen met toegangsbewijs verkrijgbaar bij NoVaTo (woensdag, vrijdag, zaterdag 13.00 tot 16.00 uur) en kosten 5 euro. Sympathisanten betalen 3 euro op vertoon van hun pasje. Meer info: www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

Wie wordt de 60e prins der Kaninefaaten?

Foto: pr

carnaval n Nog maar een paar weken en dan is het zover. Op maandagavond 11-11 wordt de 60e prins der Kaninefaaten gepresenteerd. Precies om 11 minuten over 11.

Het belooft weer een spetterend gala te worden op de 11e van de 11e. De avond wordt begeleid door 'CrazyHouse' een jonge band met veel talent uit de streek. Daarnaast heeft de carnavalsvereniging de Kaninefaaten weer een aantal artiesten geboekt.

Tino Martin, die samen met Rene Froger de single 'Proost op het leven' uitbracht, komt het Nederlandstalig levenslied vertolken. Ook Elske DeWall staat op de bühne.

Alle voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. De dansmariekes, zowel de junioren als de senioren, trainen al maanden aan hun garde- en showdans. En natuurlijk wordt de 53e prins der Babyfaaten bekend gemaakt.

Het hoogtepunt van deze avond is de bekendmaking van de 60e prins der Kaninefaaten. Dit jaar moeten de kandidaten zich thuis voelen in de keuken. Want na het succesvolle programma 'Heel Holland Bakt' heeft de voorzitter van de Kaninefaaten een 'Heel het Kaninefaatenrijk bakt'- wedstrijd uitgeroepen. Er wordt gezocht naar een echte 'Keukenprins'.

De gala-avond begint om 20.00 uur in De Schelft. De deuren gaan om 19.00 uur open en iedereen vanaf 18 jaar is welkom.

Gepaste (nette) kleding is verplicht. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn binnenkort uitsluitend verkrijgbaar via de online ticketshop op www.kaninefaaten.nl.

De kaarten zijn niet meer verkrijgbaar via de verkoopadressen.

Markt tijdelijk verhuisd

Noordwijkerhout n Wethouder Roberto ter Hark opende maandag 30 september de weekmarkt op haar tijdelijke nieuwe stek rondom de Witte Kerk in Noordwijkerhout. De verhuizing van de markt vanaf het Marktplein is voorlopig voor drie maanden. Daarna wordt bekeken of deze locatie blijvend is. Een officieel handeling was er niet, wel maakte de wethouder een rondje over de markt en maakte bij iedere marktkraam een praatje met de standhouders en marktbezoekers.

Marktkooplieden en -bezoekers waren eenstemmig enthousiast over de nieuwe plek. Ter Hark zei dat na drie maanden een evaluatie plaatsvindt en er een definitieve beslissing volgt over de locatie. Er is tijdelijk voor deze plek gekozen, om haar centrale ligging in de buurt van andere winkels. "Dit soort voor een wisselwerking. Doordat er in dit gedeelte van het centrum meer loop komt, is dat voor de plaatselijke ondernemers natuurlijk ook goed. Zo versterk je elkaar en komt er ook nog eens reuring in het dorp."

De wethouder vond het leuk om te zien dat er veel mensen op de markt liepen met ene boodschappenkarretje. "Ondanks het slechte weer zie ik nu al veel mensen lopen en dat is belangrijk voor Noordwijkerhout." Op de weekmarkt staan nu acht marktkooplieden met onder andere bloemen, vis, aardappelen en kaas. Er is nog plek voor een marktkraam. Tijdens het rondje langs de kramen werd door de andere kooplieden alweer een beetje gespeculeerd met wat dit moet worden aangevuld. "Misschien wel stroopwafels", suggereerde er een en dat leek de wethouder wel een goed idee. "Een ding is zeker: we hebben een prachtige weekmarkt, middenin ons dorpshart en ik hoop dat wekelijks veel mensen de weg naar de markt weten te vinden."

Rommelen in De Schelft

gezellig n In sporthal De Schelft aan de Maandagsewetering 202 is zondag 13 oktober een rommelmarkt.

Snuffelplezier voor het hele gezin, langs de tientallen kramen boordevol gebruikte spullen. Werkelijk van alles wordt door particulieren, vaak voor een habbekrats, te koop aangeboden: te krappe schoenen, uitgelezen boeken en overbodig speelgoed.

Zelf deelnemen is ook mogelijk. Voor meer info kijk op: www.mikki.nl of bel: 0229-244739.

De vlooienmarkt is open van 09.30 tot 16.00 uur en de toegang is 2.50 euro per persoon (kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree).

Snorkelen bij de windmolens

Voor de kust van Noordwijk ligt het windmolenpark Luchterduinen. Op 23 kilometer vanaf het strand zijn 43 windmolens gezet met een hoogte van ongeveer 135 meter. Hun vermogen is 3 megawatt en zij zorgen voor stroom voor ongeveer 150.000 huishoudens.

Recentelijk heeft de minister de bouw goedgekeurd voor de bouw van nog eens een kleine 300 windmolens in park Hollands Kust Zuid Kavel 1-2-3-4. Ook zij komen te staan voor Noordwijk op een afstand variërend van 18 tot 22 kilometer. Dichterbij dus en ook veel hoger: zij hebben een wiek van 94 meter (= een voetbalveld) en een totale hoogte van ongeveer 220 meter. Hun vermogen is daardoor ook hoger: 10 megawatt per windmolen is de geschatte opbrengst en dat is door het hele park Hollandse Kust Zuid genoeg voor bijna 3 miljoen huishouders.
Doordat 150 windmolens op een afstand van 18 kilometer komen te staan en veel hoger zijn is de zichtbaarheid ook groter: de Luchterduinen-molens zijn 'slechts' 20% van de tijd zichtbaar, de hogere hoogte en de kortere afstand zullen ervoor zorgen dat de nieuwe molens vaker en duidelijker te zien zijn aan de horizon.
Beste respondenten: dat er wat moet gebeuren op het gebied van energievoorziening is duidelijk. Maar de vraag dringt zich op: hoe ver mag de overheid gaan in het goedkeuren van projecten die een zo duidelijke invloed (gaan) hebben op onze beleving van de kust?

Foto: Cor de Mooy

Energie voor 3 miljoen huishoudens door onze wind, wat een ontwikkelingen vinden er plaats op het gebied van energie! Willen wij niet afhankelijk blijven van olie uit het Midden-Oosten of gas uit Groningen of Rusland dan moeten wij heel hard aan de slag om andere energiebronnen aan te boren. Voorlopig zijn windenergie en zonne-energie goede alternatieven. Dat die windmolens nu voor onze kust staan en komen, is een zichtbaar bewijs dat er niet alleen gepraat maar ook daadkrachtig gehandeld wordt. Het is de hoogste tijd dat Noordwijk de windenergie omarmt. Laat zien dat je hotel gevoed wordt door windenergie van zee, dat je voetbalclub energie voor de hele wijk opwekt door de zonnepanelen op de kantine en rondom het veld, dat er energie-neutrale huizen gebouwd worden. Als Jo van der Lippe nog vaart is een tripje naar de windmolens een uitje, inclusief snorkelexcursie. De wereld verandert en onze kustbeleving idem dito. En dan kunnen de strandtent-schijnwerpers ook uit, de windmolens geven immers voldoende licht op zee!

Foto: Cor de Mooy

Nog niet zo lang geleden werden in Noordwijk op grote schaal handtekeningen geworven onder een petitie aan de minister van Economische Zaken om geen windmolenpark te plaatsen voor de Noordwijkse kust. Daarin werd dat park dat horizonvervuiling genoemd. Luchterduinen is er desondanks gekomen. Als pleister op de wonde richtte energiemaatschappij Eneco een fonds op voor culturele projecten en activiteiten in kustgemeenten. Diverse Noordwijkse verenigingen hebben hiervan al geprofiteerd. Met die horizonvervuiling valt het eigenlijk best mee. En bovendien: we kijken toch niet de hele dag richting zee? In een tijd dat de kolencentrales gesloten moeten worden en de gaskraan wordt dichtgedraaid, valt het aanboren van nieuwe energiebronnen niet te vermijden. Met name zon- en windenergie. Daarbij is het onvermijdelijk dat we minder gewenste consequenties hiervan voor lief moeten nemen. Met die inbreuk op onze kustbeleving zal het in de praktijk best meevallen. Ooit noemden we de bouw van het REM-eiland ook kustvervuiling. Later groeide het eiland zelfs uit tot een attractie!' Het kan verkeren', zei Bredero al.

Noordwijks Boekenbal in Huis ter Duin

Sjaak van den Berg neemt de dichtbundel in ontvangst van Ina Roestenburg (taalmaatje), Marina, Yuliya en Eman. | Foto: Willem Krol

laaggeletterdheid n Het taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek organiseerde op vrijdag 27 september Het Noordwijkse Boekenbal in Grand Hotel Huis ter Duin. Tijdens deze benefietavond werd aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Het taalhuis organiseert tal van activiteiten voor mensen die beter Nederlands willen leren lezen, schrijven en spreken. Het taalhuis koppelt deze mensen aan een taalmaatje, organiseert taalcafés en inloop taalspreekuren.

Door Ina Verblaauw

De presentatie van de avond was in handen van Boris van der Ham. Als eerste kreeg locoburgemeester Sjaak van den Berg de dichtbundel 'Durf te dromen' aangeboden. Een boekje met gedichten samengesteld door inwoners van Noordwijk voor wie Nederlands niet hun eerste taal is en hun persoonlijke taalmaatje.

Van den Berg was verbaasd over het aantal laaggeletterden in Noordwijk: "ik weet dat het bestaat en ben bekend met jullie werk, maar ongeveer drieduizend in de gemeente Noordwijk is een hoog aantal". Gedurende de avond waren tal van sprekers. Marco Zeeman vertelde openhartig over hoe hij jarenlang kon verbloemen dat hij niet kon lezen en schrijven. Psychologe Irma van Steyn over de stress om laaggeletterdheid te verbergen en wat dat doet met het brein. Ellie Lust en Nico Dijkshoorn deden uit de doeken hoe zij met de Nederlandse taal omgaan.

Aan het eind van de avond kon Hans Portengen, directeur van Bibliotheek Bollenstreek, het bedrag bekendmaken dat deze benefietavond had opgebracht. "De inspanning om laaggeletterdheid terug te dringen is geen sprint, maar een marathon. Gelukkig heeft ons team heel veel doorzettingsvermogen. Het bedrag van € 14.990,00 gaat naar het project Taal Op De Werkvloer".

Meer informatie over het taalhuis en de activiteiten is te vinden op www.bibliotheekbollenstreek.nl/taalhuis. De dichtbundel kost € 7,50 en is verkrijgbaar in de bibliotheek en bij Boekhandel van der Meer.

Lezing over vriendschap

palliam n Op vrijdag 11 oktober komt de populaire filosoof en veelgevraagd spreker Lammert Kamphuis (36) naar Palliam voor een interactieve lezing over vriendschap. De paradox is dat vriendschap door de sociale media steeds belangrijker lijken, anderzijds worden ze ook steeds minder waard. Lammert vergelijkt vriendschappen door de eeuwen heen en analyseert met frisse blik vriendenkringen aan de hand van actuele filosofische ideeën. Vrijdag 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur bij Palliam, Nieuwe Zeeweg 75.

Vrienden willen Robert Zwaan weer laten golfen

Robert met zijn vrienden op het strand van Wijk aan Zee. | Foto: PR

fundraising n In juni van dit jaar sloeg het noodlot toe. Dakdekker Robert Zwaan (24) viel tijdens werkzaamheden vanaf zes meter hoog van een steiger. Hij liep daarbij een dwarslaesie op vanaf zijn navel. Sindsdien revalideert Robert naar verwachting tot eind dit jaar in Wijk aan Zee.

Door Ina Verblaauw

Foto: richard van egmond

Robert maakt deel uit van een hechte vriendenclub. Zij leerden elkaar vijf jaar geleden kennen bij de Action en de MacDonalds waar ze een centje bijverdienden. Deze vriendenclub laat zich niet onbetuigd.
Eva de Bakker is één van hen. "Robert had nog niet zolang voor het ongeluk kennis gemaakt met de golfsport. Op de golfbaan voelde hij zich helemaal in z'n element. Als vrienden hebben wij het plan opgevat om geld in te zamelen voor de aanschaf van een golf wheelchair, zodat Robert na zijn revalidatie toch kan blijven golfen".

Een golf wheelchair is een soort golfkarretje/scootmobiel met een mechaniek rond de benen en het onderlijf, zodat het lichaam tot in staande positie kan worden opgericht. De kosten voor een op maat gemaakte wheelchair bedragen ongeveer € 20.000,00.


Robert wil graag zo snel mogelijk weer onder de mensen komen. "Hij is een heel sociaal mens en mist de gezelligheid om zich heen. Onlangs nog namen we hem mee naar de kermis in Lisse waar hij zichtbaar van genoot". De vriendenclub gaat als het even kan ook met hem naar het strand van Wijk aan Zee. Binnenkort start Robert met autorijlessen in een aangepaste auto. "Het autorijden zal wel gaan, maar bij het in- en uitstappen zal hij hulp nodig hebben. Eén van ons, Jocelyn, heeft al toegezegd hem daarbij zoveel mogelijk te helpen.

Op www.helprobert.nl kunt u zien hoe u zien hoe de inzamelingsactie loopt en hoe u een steentje kunt bijdragen zodat de golf wheelchair voor Robert mogelijk kan worden gemaakt.

n 'Een lied heeft voor iedereen een eigen betekenis'

Ruby van Urk: Hollands uit het hart

muziek n Ingeleid door dwarsfluitmuziek betrad Ruby van Urk afgelopen vrijdag het podium van de Muze voor de première van haar muziek theater belevenis. Samen met pianist Rob Stoop en muzikant Robert de Kok wisselde Ruby hits van Nederlandse bodem af met verhalen uit haar eigen leven.

Maanden geleden deed de Noordwijkse een oproep op haar Facebook-pagina aan haar volgers en aan alle muziekliefhebbers. 'Welke hit van Nederlandse bodem heeft voor jou een bijzondere betekenis?' Van alle reacties stelde Ruby haar show samen. Ruby: "Een lied heeft voor iedereen een eigen betekenis. Het roept herinneringen op. Soms van blije momenten, soms van de minder mooie momenten uit het leven. Maar het roept emoties op en dat maakt muziek zo universeel." Ruby opende haar show met het nummer Music was my first love, maar dan uiteraard in het Nederlands vertaald.

Gasten

Uit alle reacties, vroeg Ruby ook twee mensen om zelf het verhaal rond hun favoriete of meest memorabele lied op het podium te vertellen. Haar eerste gast was Esther van der Voort. Zij vertelde over een vakantie met haar vier kinderen, waarbij haar liedje na een behoorlijk pittige reis precies op het juiste moment uit de speakers klonk: I save the day van Roberto Jacketti & the Scooters. Als tweede gast mocht Dennis Salman het podium op komen. Ruby interviewde hem over zijn passie voor Doe Maar, waarbij Dennis zijn spijkerjack met emblemen en buttons omhoog hield. Een jasje wat hij droeg op zijn 11de en wat hij nu nog koestert. Na het interview zong Ruby het nummer Is dit alles van Doe Maar.

Theatertour

De show in de Muze was voor Ruby de première en de start van haar theatertour door de streek. In Noordwijk was het vrijdag letterlijk en figuurlijk een thuiswedstrijd: veel familie, vrienden en bekenden zaten in het publiek.

Ook oud-klasgenoten van het Leeuwehorst College lieten zich horen, toen Ruby daar naar vroeg. Een bijzonder en intiem optreden, met mooie arrangementen. Meezingers en luisterliedjes wisselden elkaar in rap tempo af.

Op Facebook was de weg naar haar show te volgen, via livefilmpjes waarin Ruby steeds vertelt en laat zien hoe zij zich voorbereid op de show.

Herfst doet haar intrede

De vliegenzwam is minder giftig dan veel mensen denken, maar heeft wel een bedwelmend effect. | Foto: Peter van den Burg Foto: peter vd burg

Noordwijkerhout n De redactie ontving van een van haar trouwe lezers, Peter van den Burg, een mooi herfstplaatje.

Hij schreef erbi: "Je weet dat ik nogal veel met de fiets op pad ga, zo ook vanmiddag. Ik reed langs de Boekhorsterweg over het wandelpaadje. Daar zag ik zeker vijftig stuks rood met witte paddenstoelen! Ik heb er maar een foto van genomen; nu kan je aan de natuur zien dat echt herfst is geworden. De Hollandse naam is Vliegenzwam en de wetenschappelijke naam is Amanita Muscaria."

Wikipedia waarschuwt voor het toxische effect bij kleine honden: 'Het opeten van een hele paddenstoel kan voor een kleine hond in enkele uren fataal zijn!'

Leef! Welzijn Noordwijk voortaan in alle kernen

magazine n Het heeft even geduurd (21 edities om precies te zijn), maar eindelijk verschijnt het magazine Leef! Welzijn Noordwijk in álle kernen van de gemeente Noordwijk.

De 22ste editie, helemaal in het teken 'Samen voor geluk', werd vrijdag gepresenteerd in de Parade. Grafisch vormgever en bedenker van het blad Thomas Steenvoorden overhandigde de nieuwe editie aan Jan Laan. Voorheen heette het blad Leef! Welzijn Senioren Noordwijk, maar de 'S' van senioren is besloten voortaan weg te laten. Met de nieuwe naam Welzijn Noordwijk wil de redactie niet alleen de senioren bereiken, maar een bredere doelgroep. Voor Noordwijk was de input altijd al zeer talrijk, maar met de aanvulling van De Zilk en Noordwijkerhout kunnen thema's nog uitgebreider worden opgepakt. Het magazine verschijnt gratis, huis-aan-huis.

Bollenbeelden toch nog niet gerepareerd

Frans van der Veld en de bronsgieter. | Foto: Ina Verblaauw

reparatie n Ruim een half jaar gelden werden twee bollenbeelden, de Planter en de Ziekzoeker in Noordwijkerhout vernield.

Door Ina Verblaauw

Beeldend kunstenaars Frans en Truus van der Veld, de makers van de beelden, vertellen het in het kort. "De kunstwacht Delft constateerde dat beide beelden waren vernield en namen contact met ons op. De vernielde delen, de riek van de Planter en de paraplu van de Ziekzoeker werden door onbekenden teruggevonden en gebracht bij Gemeentewerken Katwijk, waar wij deze stukken ophaalden en vervolgens brachten bij hun vaste Bronsgieterij Volkers in Geldermalsen ter reparatie".

Woensdag 25 september kwamen de bronsgieters naar Noordwijkerhout om beide beelden weer te herstellen, waarbij de riek een stukje was ingekort. Begonnen werd bij de Planter. Vrij direct nadat aan de reparatie was begonnen, begaf de aggregaat het. Er werd van alles geprobeerd om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Er werden zelfs bedrijven in de omgeving gebeld met de vraag of er een aggregaat beschikbaar was. Helaas leidde dit niet tot een oplossing. De bronsgieters gingen teleurgesteld terug naar huis en het echtpaar Frans en Truus van der Veld hoopt dat er snel een nieuwe poging zal worden ondernomen. Daarbij is het van belang dat het in ieder geval een droge dag moet zijn.

Inzameling voor SAM's Kledingactie

dezilk n Dit jaar wordt de najaars-inzameling gehouden van Sam's Kledingactie op zaterdag 12 oktober tussen 9.30 en 11.30 uur bij speeltuin De Duinrand in De Zilk.

De opbrengst is bestemd voor noodhulp in Jemen. Nu de situatie ontzettend verslechterd is, moet er gezorgd worden dat mensen in ieder geval toegang krijgen tot de basiszorg. Daartoe wordt 'n levensreddend Gezondheidsproject opgezet.
Aanlevering van (schone) kleding, schoenen en textiel (handdoeken, lakens, dekbedovertrekken) in gesloten plastic zakken. Ook baby- en kinderkleding wordt bijzonder op prijs gesteld. Wie niet zelf kan brengen, kan contact opnemen met Truus van Steijn, tel. 0252-531359 of Joke Zonneveld, tel. 06-13096656.

Noordwijk is een maand lang 'the Space to be'

Wethouder Roberto ter Hark wil Noordwijk meer laten profiteren van de ruimtevaart. | Foto: Wim Siemerink

ruimtevaart n Er liggen voor Noordwijk nog volop kansen op het gebied van de ruimtevaart. 'Maar', zegt Wethouder Roberto ter Hark, 'we staan daarbij als gemeente Noordwijk toch nog onvoldoende op de kaart. Dat willen we, in samenwerking met de streekgemeenten plus Leiden Delft en Den Haag, met speciale activiteiten nog verder gaan verbeteren.

In 2004 al deed ESA een verzoek richting het ministerie om de locatie te mogen uitbreiden. Vervolgens maakte de lokale politiek de keuze om nabij ESA Estec een bedrijventerrein te ontwikkelen bedoeld om bedrijven aan te trekken die gerelateerd kunnen worden aan ruimtevaart.

De huidige verantwoordelijk wethouder Roberto ter Hark wil echter dat er meer dan alleen bedrijven zich in Noordwijk vestigen. Hij zet nadrukkelijker in op een veel bredere ontwikkeling van het gebied in de vorm van een Space Campus. Waar plaats is voor industrie, kennisontwikkeling en scholing en daarbij de wetenschap. Waar bovendien, via interactie met de gehele Europese industrie, de gemeente Noordwijk dus nog nadrukkelijker op de kaart moet komen te staan. Ook de provinciale en de landelijke politiek zien dus de meerwaarde van het Noordwijkse initiatief.

Ruimtevaart draagt bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen

'ESTEC Noordwijk heeft Nederland inmiddels al grote voordelen opgeleverd. Want de ruimtevaart draagt bij aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen op het gebied van digitalisering, klimaat, waterbeheer, landbouw en mobiliteit'. Dat is de duidelijke mening namens het kabinet van staatssecretaris Mona Keijzer. Die al eerder ook financiële steun vanuit de regering toezegde.

Space Experience

Wethouder Roberto ter Hark geeft inmiddels leiding aan de discussie over hoe in het gebied nabij ESTEC te komen tot het vergroten van de genoemde voordelen en het verbinden van ESA Estec met de regionale economie. Daarbij is er logisch gezien een belangrijke rol voor het regionale bedrijfsleven. Maar ook voor de gemeente, voor Noordwijk Marketing en Economic Board Bollenstreek.
Een haalbaarheidsonderzoek naar de rol van Space Expo als een nieuw en modern 'Space Experience' centrum, is op dit moment actueel. Dat zou ook moeten leiden tot een vestiging op deze Space Campus in Noordwijk.

Roberto ter Hark benadrukt nog eens het belang van ruimtevaart voor ons dagelijkse leven. En hij kijkt samen met velen met grote belangstelling naar de toekomst waarbij innoveren, inspireren en ontwikkelen de sleutelwoorden zijn. Zo is er op het terrein van Estec de proef met de zelfrijdende shuttles waarnaar door veel partijen met grote belangstelling wordt gekeken.


Space to be

De wethouder is al even enthousiast over komende maand oktober, die gelanceerd wordt als de maand van 'the space to be'. Met name 'het weekend van de wetenschap' vervult hierbij een belangrijke rol. Inmiddels hebben zich vanuit het land al het maximale aantal van tienduizend belangstellenden aangemeld om op zondag 6 oktober de open dag bij ESTEC te bezoeken. Zaterdag 5 oktober is er op de K.W. Boulevard de onthulling van een nieuw informatiebord en het plaatsen van nieuwe tegels in 'Walk of Space. Maar er is veel meer op het gebied van de ruimtevaart. Space Expo heeft extra bijzondere activiteiten en daar neemt astronoom Marc van der Sluys bezoekers mee op een ontdekkingsreis langs sterrenstelsels.

In de Muze organiseert de gemeente Noordwijk in nauwe samenwerking met ESA ESTEC en HE Space vanaf 19.30 uur een speciaal en zeer inspirerend symposium over de ruimtevaart met de titel 'Apollo Inspiring the future'.
André Kuipers zal daar bij zijn, samen met de Apollo-astronauten Rusty Schweickart en Walter Cunningham Russell . Alsmede ESA atronaut Alexander Gerst. Ook daar aanwezig zijn, naast de wetenschappers James Carpente en Erik Kuulkes, astronautentrainer Scott Millican en space-journalist Norman Heeney. Let wel, Deze avond is alleen te beluisteren in de Engelse taal en entreekaarten kosten €16.50 inclusief een pauzedrankje. Deze kaarten zijn verkrijgbaar via de website van De Muze.

Wonen in Vogelenveld

Detail getekende kaart AWD door F.P. van den Berg. | Foto: Oud de Zilck

In uitbreidingsplan Het Zilt in De Zilk ontstaan drie nieuwe straten. De straatnamencommissie van de gemeente Noordwijk heeft ervoor gekozen de trend in de bestaande wijk Wassenaar door te trekken. In deze wijk zijn de straten voornamelijk genoemd naar boerderijen die in De Zilk hebben bestaan. De nieuwe straatnamen zijn afgeleid van drie boerderijen die stonden in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Vogelenveld en Haasveld op Noordwijks grondgebied. Boerderij Sasbergen op Noordwijkerhouts grondgebied. Deze drie boerderijen zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw afgebroken. In deze rubriek ditmaal de verklaring van de derde straatnaam Vogelenveld.

Gelderse boerderij

In 1821 werd in de vallei Vogelenveld in de duinen bij de Zilk, een boerderij naar Gelderse trant gebouwd in opdracht van Jonkheer Willem Philip Barnaart, die eigenaar was van het Vogelenveld.

Behalve het woongedeelte was er ook een jachtkamer en een tuighuis voor de paarden van de jonkheer. Volgens Van der Aa had de vallei een oppervlakte van 550 bunder, maar daarvan is maar een klein gedeelte werkelijk ontgonnen.

Ten behoeve van de ontginning werd de vallei voor een deel geëgaliseerd en door greppels in akkers verdeeld. Ook andere gasten kwamen vaak op het Vogelenveld, zoals de jagers en de drijvers, die er tijdens het jachtseizoen kwamen eten en een borrel drinken. Naast de boerderij stonden twee stallen. Soms overnachten er ongenode gasten in de hooiberg, met name de vermaarde vakman-stroper ''lange'' Willem van der Zwet deed er wel eens een dutje nadat hij zijn strikken had uitgezet.

De boer van het Vogelenveld en de inwoners van de Zilk hadden teelhoeken in de vallei. De eerste boer was Jan Meiland, in 1835 opgevolgd door zijn zoon Arie Jansz. Meiland (1798-1872) Arie was twee keer getrouwd. Met zijn eerste vrouw Marijtje Zwanenburg (1808-1845) kreeg hij vijf kinderen. Met zijn tweede echtgenote Jansje van Zomeren (1823-1879), dochter van Bancras van Zomeren afkomstig van het Haasveld, kreeg hij negen kinderen. In 1900 kwam Arie Hulsebosch op het Vogelenveld, maar dat duurde maar kort, omdat zijn vrouw niet tegen de eenzaamheid kon.

Zijn broer Gerrit betrok in 1902 de boerderij en hij bleef er tot 1925, toen de landerijen en de teelhoeken verdroogden na het graven van het Oosterkanaal. De voorheen zo statige, met iepen beplante, laan richting Vogelenzang, werd de Laan van Gerrit Hulsebosch genoemd. In het verlengde daarvan lag de Kerklaan, waarlangs de bewoners van het Vogelenveld en het Haasveld 's zondags naar de kerk in Vogelenzang gingen. De boerderij is in 1928 gesloopt.

Contactgegevens

Secretariaat genootschap Oud De Zilck, Regenvlietweg 3, 2191 BB De Zilk

Email: info@ouddezilck.nl, of surf naar: www.ouddezilck.nl

Soep-Kom-Café

MANTELZORg n Op maandag 7 oktober is bij Palliam het allereerste Soep-Kom-Café voor mantelzorgers uit de Duin- en Bollenstreek.

Men kan hier - onder het genot van een kopje soep - terecht voor advies, informatie of ondersteuning over mantelzorg.

Tijdens de avond is er met ervaringsdeskundige/loopbaancoach Mirjam Hölscher een luisterend oor voor je verhaal en voor al je vragen. Diaken Bertijn Prins, zelf ook mantelzorger, zal ervaringen delen over hoe plezierig het kan zijn om soms ook zelf ondersteund te worden. Op zo'n moment ervaar je als vanzelf meer zingeving en waardering. Je krijgt dan meer zelfvertrouwen, een betere relatie met degene die hulp nodig heeft en een uitbreiding van je sociale netwerk. Allemaal positieve zaken die je als mantelzorger verder kunnen helpen.

Het Soep-Kom-Café is open vanaf 18.00 uur met soep en brood, om 19.00 uur start het informatie programma. Het café wordt gehouden bij Palliam, Nieuwe Zeeweg 73, Noordwijk.

Digitaal inloopspreekuur

bibliotheek n In de Bibliotheek van Noordwijk en Noordwijkerhout vindt iedere week een digitaal inloopspreekuur plaats.

Hier kan iedereen terecht met vragen over het gebruik van internet, laptop of andere digitale vragen. Er is deskundige begeleiding aanwezig en zij helpen bezoekers graag verder, ook kan er uitleg gegeven worden over bijvoorbeeld e-readers, smartphones of tablets. Het inloopspreekuur is gratis toegankelijk en je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Vooraf aanmelden is niet nodig. In de bibliotheek Noordwijk op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en in Noordwijkerhout op dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Reis mee in de Bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek

lezen n De Kinderboekenweek loopt dit jaar van 2 oktober tot en met 13 oktober en staat in het teken van vervoer. De bibliotheek heeft een spectaculair programma waarin kinderen worden meegenomen door een tijdreiziger en er is een spannende voorstelling van het Marnicktheater.

Tijdens de Kinderboekenweek neemt een tijdreiziger de kinderen mee in een verhaal waarbij de tijdmachine een belangrijke rol speelt. Hij neemt de kinderen mee naar zijn wereld in de toekomst, maar hij is ook geïnteresseerd in de wereld waarin de kinderen leven. Namelijk het verre verleden.

Theatervoorstelling

Een zoektocht op zolder leidt tot een onverwachte gebeurtenis waarbij Ezel & Leeuw elkaar kwijt raken in de tijd. En elkaar weer terug vinden is nog niet zo makkelijk... Ezel & Leeuw kwijt in de tijd wordt gespeeld door Het Marnicktheater. Het is een interactieve spannende voorstelling met spelletjes en (meezing) liedjes voor kinderen van 5-8 jaar.

De tijdreiziger | Reis mee… in de tijd! wordt getoond in Noordwijk op dinsdag 8 oktober en in Noordwijkerhout op donderdag 3 oktober van 16.00 tot 17.00 uur. Theatervoorstelling Ezel & Leeuw kwijt in de tijd speelt in Noordwijk op vrijdag 4 oktober van 15.15 tot 15.45 uur. In Noordwijkerhout op zaterdag 12 oktober van 11.30 tot 12.00 uur.
Kaarten voor de theatervoorstelling kosten € 2,50 voor leden en € 3,00 voor niet-leden. De kaarten zijn te bestellen via www.bibliotheekbollenstreek.nl of in de bibliotheek. De toegang voor de Tijdreiziger is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

VVSB pakt belangrijke overwinning op Hoek

Fabian Wilson en Lulinho Martins in gevecht om de bal. | Foto: Kees Kuijt, Orange Pictures Foto: Kees Kuijt

voetbal n VVSB beleefde op een ouderwets avondje Boekhorst weer een bizarre wedstrijd. In de eerste helft wervelde de ploeg van Eric Meijers over tegenstander Hoek heen en ging het rusten met een 3-0 stand. Na de thee kwamen de Zeeuwen weer terug in de wedstrijd, maar bleef de stand op 3-2 hangen. Hierdoor stijgt VVSB naar de vijfde plaats op de ranglijst.

Door Stefan van den Burg

Met Glenn van Geldorp die zijn basisdebuut maakte in plaats van de geblesseerde Tim de Rijk trapte VVSB furieus van start. Binnen twee minuten stonden de Noordwijkerhouters al op voorsprong. Een zeer fijne steekbal van Ties Evers kwam bij Lulinho Martins terecht. De aanvaller van VVSB wist wel raad met het buitenkansje en verschalkte doelman Jordi de Jonghe in de lange hoek.

Lang stond deze score niet op het bord, want vijf minuten later was het al 2-0. Felitciano Zschusschen stuitte op doelman De Jonghe, waarna de rebound voor de voeten van opnieuw Martins kwam. Ook dit buitenkansje werd vrolijk uitgepakt en zo werd de score verdubbeld. De thuisploeg combineerde er lustig op los en lieten bij tijd en wijle geen spaan heel van de tegenstander.

In de 21e minuut had de score aan beide kanten veranderd kunnen worden. Uit een lage voorzet van Jelmer Vijlbrief schoot Martins niet zijn hattrick binnen, hij schoot op de lat. De counter die hier uit volgde kwam uiteindelijk voor de voeten van Rik Impens, maar de aanvoerder van Hoek schoot de bal net naast het doel van VVSB.

VVSB bleef de aanval opzoeken en kreeg in de 27e minuut opnieuw loon na werken. Een mooie combinatie tussen jubilaris Frans van Niel (300 wedstrijden in VVSB 1) en Zschusschen werd binnen geschoten door de spits van VVSB. De laatste kans van de eerste helft was ook weer voor Zschusschen, maar zijn poging ging net langs de verkeerde kant van de paal.

Trainer Lieven Geveart van Hoek was zeer resoluut in de rust en wisselde maar liefst drie keer. Met de verse krachten kwam de uitploeg beter voor de dag in de tweede helft. Dit leverde ook meer kansen op dan in het eerste bedrijf. In de 62e minuut was het dan raak voor de gasten. Erwin Franse was er aan de rechterkant van het veld vandoor, bediende invaller Robin Nelis waardoor de 3-1 op het formulier kwam. Enkele minuten later zorgde diezelfde Nelis voor de 3-2. Door deze aansluitingstreffer was de spanning weer volledig terug op Sportpark de Boekhorst.

Met enkele scrimmages voor het doel van Ruben Valk bleef de spanning tot aan het laatste fluitsignaal aanwezig. Nadat scheidsrechter Thom Winkel na 94 minuten floot voor het einde van de wedstrijd slaakte er een zucht van opluchting en vreugde over De Boekhorst. VVSB klimt door deze overwinning naar plaats 5 en blijft in het spoor van de bovenste ploegen. Volgende week mogen de Noordwijkerhouters naar de hoofdstad van Nederland. Op Sportpark de Toekomst wachten dan de amateurs van Ajax.

De Vijf Margen fêteert haar vrijwilligers

golf n Het is een jaarlijkse traditie dat eind september de ene groep vrijwilligers van golfclub De Vijf Margen (bestuur) de andere groep vrijwilligers (wedstrijdleiders en leden die diverse hand- en spandiensten verlenen) fêteert op een gezelligheidswedstrijd gevolgd door een drankje en hapje.

De Vijf Margen zette haar vrijwilligers in het zonnetje. | Foto: PR

Voor alle vrijwilligers startte de middag met een 18 holes shotgun Stableford wedstrijd op onze Par 3 baan. De weergoden waren ons goed gezind met een tiental druppels en zelfs nog wat zonnestralen. Rond vijf uur druppelden de flights en niet meespelende vrijwilligers binnen om in de serre van Pitch een drankje te drinken. Natuurlijk werden de vrijwilligers door de voorzitter Erik van der Meer hartelijk bedankt voor al hun inzet gedurende het jaar. Immers zonder hen zou de club niet zo floreren in al zijn activiteiten. Er was een dames en herenprijs, die respectievelijk met 37 en 36 Stablefordpunten gewonnen werden ondanks windkracht 5.

Daarna werd door Pitch een voortreffelijke BBQ met bijbehorend buffet geserveerd. Het was een gezellig samenzijn. Tot slot werd er nog koffie en thee door Pitch aangeboden.

Het bestuur zoekt nieuwe leden die actief een bijdrage willen leveren aan de club. Nog geen lid? Wij kennen geen wachtlijst en willen u graag omarmen als nieuw lid. Golfclub de Vijf Margen speelt op Golfcentrum Noordwijk, Van Berckelweg 38, Noordwijk voor nadere informatie kunt u terecht bij Golf Club de Vijf Margen via info@devijfmargen.nl

Recordbedrag opgehaald tijdens Hoek tot Helder

kitesurfen n Afgelopen zaterdag is er op het strand van Den Helder 375.524 euro voor de Hartstichting opgehaald tijdens de derde editie van Hoek tot Helder. 258 (inter)nationale kiters hebben zich ingezet om dit recordbedrag bij elkaar te kiten door een immense tocht van 130 kilometer langs de Nederlandse kust af te leggen. Onder deze kiters deden ook sportfanaten Beau van Erven Dorens en Mark Tuitert mee. Recruitmentspecialist YoungCapital was dit jaar hoofdsponsor van de 'tocht der tochten'.

"Hoek tot Helder is de langste kitesurftocht van de wereld, die in één dag wordt afgelegd", zegt organisator Martijn van Dijk. Na zo'n 10 uur behaalden de eerste kiters de finish, na de ruwe Noordzee via de stranden van Scheveningen, Noordwijk, IJmuiden, Camperduin en Den Helder getrotseerd te hebben. Ruud Nobbenhuis is een van de deelnemers die al twee keer eerder heeft meegedaan, maar dit jaar voor het eerst is gefinisht: "Eindelijk de finish gehaald! Man, wat een dag was het. Ik ben nu helemaal gesloopt en heb een enorme spierpijn."

Alle deelnemers hebben hard getraind om het gevecht met de elementen aan te kunnen gaan voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. In Nederland leven zo'n 1,4 miljoen mensen met hart- en vaatziekten, waarvan zo'n 100.000 onder de 35 jaar. "Het is nu al het derde jaar dat we het evenement organiseren met Stichting Kite 4 Charity. Dat we met zijn allen zo'n onbeschrijfelijk groot bedrag hebben kunnen ophalen voor de Hartstichting, is fantastisch!"

Doneren kan nog steeds via www.hoektothelder.nl

Noordwijk ontspoort tegen Kozakken Boys: 2-5

Roshanali wordt via een overtreding neergelegd. De roep om een strafschop werd niet gehonoreerd. | Foto: WS

Voetbal n Het optimisme was er vooraf,het realisme was er direct na afloop al. Zelfs de meest chauvinistische supporter moest toegeven dat Noordwijk technisch en tactisch werd afgetroefd. Het na afloop uitgesproken 'wat als' ging over 3 momenten vlak voor rust bij de stand 0-2. Wat als de strafschoppen, een wegens hands en de ander na een duidelijke overtreding wel waren gegeven? Wat als de treffer van Nick van Staveren niet was afgekeurd?

Maar uiteindelijk won het realisme het bij vriend en vijand. Noordwijk kreeg van het fanatiek ogende Kozakken Boys in de openingsfase geen enkele ruimte om het vertrouwde spelletje te spelen. De harde wind, voor Noordwijk voor rust tegen, maakte het voor de roodwitten niet eenvoudiger.

Noordwijk deed waartoe het in staat was en dat bleek behoorlijk veel minder dan wat de ploeg uit Werkendam demonstreerde. Noordwijk zag in de eerste 35 minuten letterlijk geen enkele kans om voetballend over de middellijn te komen. Het veel te vaak vertwijfelde uitverdedigen resulteerde steeds in een verre trap richting niemand. De anders betrouwbare verdedigers Overvliet en Bröcker lieten te vaak steekjes vallen. Op het middenveld werden Reynaers, Roshanali en Bosma het spelen van het eigen spel onmogelijk gemaakt. De 0-2 na ruim 20 minuten was terecht. Yassin Ouja tekende voor beide treffers. De tweede via een perfect genomen vrije trap vanaf de 20 meter.


Hoop

Het allerlaatste deel van de eerste helft nam Kozakken Boys wat gas terug wat direct resulteerde in enkele aanvallende acties van de roodwitten. Met de eerder genoemde mogelijkheden als gevolg.
In de tweede helft kon Noordwijk, ondanks het windvoordeel, opnieuw geen indruk maken. Zeker niet nadat er op nieuw door de Boys werd gescoord. Ook op de 0-3 van Conraad was niets af te dingen. Natuurlijk groeide er hoop in de harten van de Noordwijkse supporters nadat Rietveld in een rommelige situatie wel doeltreffend was: 1-3.
Een opportunistische Kees Zethof bracht direct zijn 3 wisselspelers. Kennelijk met het doel om alles op de aanval en het forceren van doelpunten te gooien. Met Westdijk, Waandels en Achefay voor Bröcker ,Bosma en James werd de wanhoopspoging al snel beloond met een doelpunt. Thomas Reynaers zorgde met een kopie van de vrije trap van Yassin Ojua voor de aansluitingstreffer: 2-3.


Logica

Maar de Kozakken raakten geen moment in paniek, zette gewoon weer even een tandje bij en Jordie van der Laan tekende al snel voor de 2-4. Geheel volgens de logica strafte Kozakken Boys even later zwak verdedigen genadeloos af. Met nog 8 minuten te gaan werd het ook nog 2-5. Na de bekernederlaag tegen Rijnsburgse Boys een tweede domper voor Kees Zethof en zijn ploeg.
Nadat het eerst bij Noordwijk liep als een trein lijkt er nu wel werk aan de winkel voor Zethof. Die zijn inmiddels ontspoorde ploeg weer snel op de rails moet zien te krijgen.

Zaterdag is er de reis naar Spakenburg om de Blauwen te bekampen. De Spakenburgers stellen dit seizoen nadrukkelijk teleur en tegen Jong Volendam wisten zij slechts een gelijkspel te behalen. Noordwijk in normale doen lijkt kansrijk maar winnen op de Westmaat is nooit een gemakkelijke opgave.

Fluks wint voor de tweede keer op rij

Joek Kwakernaak was goed op schot. | Foto: PR

Korfbal n Na de overwinning van vorige week op eigen terrein ging Fluks op bezoek bij 't Capproen in Hellevoetsluis. Het beloofde een winderige en natte uitdaging te worden op ouderwets natuurgras.

Fluks opende de score met Joek Kwakernaak die ondanks de stevige wind gelijk raak schoot van afstand (0-1). Na de snelle 0-1 probeerde Fluks gelijk het eerste gat te slaan, maar door de hevige wind en het missen van opgelegde kansen kwam Fluks maar moeilijk tot scoren. Joek kwakernaak, die uiteindelijk topscoorder werd, tekende na 15 minuten droog te staan voor de 0-2.

Verdedigend had Fluks zijn zaakjes goed op orde. De tegenstander werd gedwongen met tegenwind te schieten en in de rebound wonnen de Noordwijkers veel duels. Marlou Passchier en Joella van Baren die naast elkaar speelden legden in verdedigend opzicht hun tegenstander volledig aan de ketting. Sebastiaan Mud en Wouter Westgeest kwamen beiden met een kort schot tot scoren 0-4. Na 23 minuten spelen was het 't Capproen dat zich meldde op het scorebord doormiddel van een vrijebal (1-4). Joek Kwakernaak had direct het antwoord in de daaropvolgende aanval en schoot raak van afstand en bepaalde de ruststand op 1-5.

In de tweede helft ging Fluks op zoek naar meer doelpunten. Wouter Westgeest tekende voor zijn tweede treffer en zette Fluks op een 1-6 voorsprong. Door goede ondersteuning van Willemiek van Duijn en Demi van Duin maakte Sebastiaan Mud een fraaie doorloop bal (1-7). 't Capproen liet vervolgens van zich spreken door te scoren van afstand (2-7). Fluks wilde de tegenstander in deze fase niet dichterbij laten komen. Joek Kwakernaak werd in stelling gebracht en scoorde zijn 4e doelpunt voor Fluks. In het andere vak werd veel geschoten maar ook veel gemist. Demi van Duin zag haar kans schoon om aan te zetten naar binnen en scoorde wel een mooie doorloopbal voor Fluks (2-9). Fluks begon langzaam de score uit te breiden naar een mooi resultaat. Beide ploegen mochten nog een paar keer aanleggen vanaf de strafworp stip. Het slotakkoord kwam van Sebastiaan Mud en Maurits Vos die beiden wisten te scoren van afstand (4-13).

Met 6 punten staat Fluks tweede op de ranglijst. Volgende week komt Focus op bezoek in Noordwijk (aanvang 15:30). Fluks zal er alles aan doen om thuis de ongeslagen status, en daarmee de aansluiting met koploper ESDO te behouden.

Agenda Reuring

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

Donderdag 3 oktober

3 oktoberfeest: hartige hapjes en muziek van Chris van der Meer op accordeon.

Dinsdag 8 oktober

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: Maaltijdsoep van Erik met broodjes.
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 7 oktober

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: krans maken met dennenappels. Kosten € 2,00.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 8 oktober

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: krans maken met dennenappels. Kosten € 2,00.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Sportief met 10.000 stappen wandeling

wandelen n Zaterdag 5 oktober is weer de maandelijkse 10.000 stappen wandeling door Noordwijkerhout. Spannend nu de herfst is ingetreden of er gelopen zal worden met een fijn nazomer-zonnetje of dat de herfst zich van haar minder goede kant laat zien. Maar weer of geen weer, gewandeld wordt er.

Om 09.00 uur start de wandeling bij schoenenspeciaalzaak Schouten Schoenen op Dorpsstraat 13 in Noordwijkerhout.

Na het traditionele rondje om de Witte Kerk zal in 10.000 stappen, ongeveer 8 kilometer, sportief en gezellig gewandeld worden door Noordwijkerhout en omgeving.

De deelnamekosten zijn 3 euro en dat is inclusief de koffie of thee onderweg bij Hotel-restaurant De Witte Raaf.

Rond 11.30 uur eindigt de wandeling weer in het centrum.

Voor meer informatie bel Debby Schouten via 0252 - 372 814 of www.schoutenschoenen.nl

NOORDWIJK

2 oktober
• Cabarestafette – ontdek 3 aanstormende talenten; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 17,00.

3 oktober
• Bijbel in de leven van alledag; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.30 - 12.00 uur. Vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
• Petra Berger & Amici - Passione Italiana; Theater De Muze Noordwijk, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 20,50.


4 oktober
• Theater van het leven; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Entree € 10,00.
• Broeders - Zet Aan; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 19,50.


4 t/m 6 oktober
• Europe Youth Top 10 Table Tennis; Sportpark Duinwetering, Duinwetering 105. Tijd: dagelijks: 10.00 - 20.00 uur. Entree gratis.


5 oktober
• Kitesurf Safetydag 2019 - Zeilvereniging Noordwijk; ZVN, Kon. Wilhelminaboulevard 101, strandafrit 10. Tijd: 9.30 - 23.00 uur. Gratis.
• 11Strandentocht - een tocht mét en vóór het hart; start Strandpaviljoen De Zeemeeuw, Kon. Wilhelmina Boulevard 108, afrit 18. Tijd: starttijden in Noordwijk voor 40 km wandelen tussen 8.00 en 10.00 uur en voor 40 km hardlopen tussen 10.00 en 11.00 uur. Deelname € 30,00.
• 4e editie Open NK par 3 - Golfclub De Vijf Margen; Golfbaan de Vijf Margen, Van Berckelweg. Tijd: 10.00 - 22.00 uur. Deelname € 20,00 (volwassenen) € 10,00 (jeugd).
• Rupsje Nooitgenoeg; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 13.30 uur. Entree € 16,00.
• Apollo - Inspiring the future; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Entree € 16,50 (incl. pauzedrankje).


6 oktober
• Beach Cleanup; Strandpaviljoen Koele Costa; Zeereep 21. Tijd: 12.00 - 16.00 uur. Entree gratis.
• Raponsel & Louis Bouwmeester - De Pannenkoekenmix;Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 uur en 16.00 uur. Entree € 10,00.
• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.00 - 20.00 uur. Entree gratis, vrijwillige bijdrage welkom.
ERHOUT / DE ZILK

2 oktober
• Voorlezen, aan kinderen van 4 tot 7 jaar om 14.30 uur in de bibliotheek, Herenweg 4. Kinderboekenweek, thema "reis je mee?" De toegang is vrij!
• Zeemeermin zwemmen, om 14.00 uur in zwembad de Schelft, Maandagse Wetering 202, aanmelden bij de receptie.

3 oktober
• Koffie+ bijeenkomst, thema "Langer zelfstandig thuis", van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek, Herenweg 4, de toegang is vrij!
• Kinderboekenweek: Voorstelling "Reis me…in de tijd" van 16.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek, de toegang is gratis
• Musical "Beauty and the Beast", 20.00 uur in Teylingen College, Langelaan 1, kaarten via www.lh.tickets.nl
• Pubquiz, test je kennis en speel mee, om 21.00 uur bij café van der Geest, Zeestraat 7a, Aanmelden aan de bar!

4 oktober
• KidsZoo Dierendag, ieder kind met een dieren vóór- en/of achternaam wordt in het zonnetje gezet, van 9.00 tot 18.00 uur bij indoorspeeltuin KidsZoo.
• Musical "Beauty ad the Beast", 20.00 uur Teylingen College, Langelaan1, kaarten via www.lh.tickets.nl
• Wibi Soerjadi in Concert, sfeervol concert van pianovirtuoos in Fletcher Hotel "De Witte Raaf", Duinweg, voor tickets/arrangementen kijk op www.fletcherevents.nl

5 oktober
• 10.000 Stappenwandeling, stevige wandeltocht rondom Noordwijkerhout, vertrek om 9.00 uur vanaf Schouten Schoenen, Dorpsstraat 15.
• Herfstwandeling, natuurwandeling om 9.30 uur met gids op Landgoed Tespelduyn, aanmelden via www.tespelduyn.nl
• Musical "Beauty and the Beast", 20.00 uur Teylingen College Leeuwenhorst, Langelaan 1, kaarten via www.lh.tickets.nl

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 13 oktober samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk.

Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 39:

LICHTKRANT

De winnaar: Janine Lamers

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 4 oktober

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. R.C.G. Schultheiss

Zondag 6 oktober

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. S. J. Dingemanse, Kerk- en Schoolviering met de Hoffenneschool

Buurtkerk

10.00 uur: ds. E. Ezinga

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. J.A.J. Pater

17.00 uur: ds. J.P. Ouwehand

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: ds. P. van Dijk

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 6 oktober

10.00 uur: dr. A. van Harten

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 2 oktober

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Vrijdag 4 oktober

WZC Jeroen

18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: rozenkrans bidden

Zaterdag 5 oktober

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Zondag 6 oktober

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Fransciscusviering, J. Lamberts

Dinsdag 8 oktober
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 6 oktober

10.00 uur: dhr. J. van der Wiel

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 6 oktober

10.00 uur: geen opgave

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zondag 6 oktober
19.00 uur: geen opgave

St. Victorkerk

Zondag 6 oktober
10.00 uur: Pastor P. Owel, Victorfeest

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 6 oktober
11.00 uur: kapelaan S. Kuik