Noordwijkerhouts Weekblad

14 februari 2017

Noordwijkerhouts Weekblad 14 februari 2017


Bavo terrein te koop gezet

Het hoofdgebouw van de St Bavo. | Foto: Chris de Jong Foto: chris de jong

zogo n Op de site van zorgvastgoed platform Zogo is te lezen dat het grote bavo-terrein (exclusief het hoofdgebouw) te koop is voor projectontwikkelaars. Momenteel is het terrein nog eigendom van twee zorginstellingen: GGZ Rivierduinen en de Parnassia Groep. Het terrein is in totaal 30 ha (303.702 m²) groot. Op de staat dat het terrein geschikt is voor de ontwikkeling van maximaal 664 woningen, verdeeld over meerdere plangebieden. Het nieuwe bestemmingsplan is op dit moment in voorbereiding en wordt naar verwachting vastgesteld in januari 2018. (lees verder op pagina 5)

Directeur Paul Brouwer, Brouwer Company, overleden

Noordwijk n Vrijdag 10 februari 2017 is Paul Brouwer op 41-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn naasten overleden aan de gevolgen van een slopende ziekte. Het overlijden van Paul is door de familie bekendgemaakt.

Paul Brouwer vervulde bij het Noordwijkse familiebedrijf Brouwer Company sinds 2007 de functie van mededirecteur Taxi Brouwer, Brouwer Travel en Brouwer Tours.

Vanaf 2015 vervulde hij die rol ook voor Taxi Centrale Oegstgeest en De Jong's Taxicentrale.

Als zoon van Peter Brouwer was hij vanaf jonge leeftijd betrokken bij de bedrijfsvoering van het Noordwijkse familiebedrijf Brouwer Company.

Hij leerde het bedrijf door en door kennen en klom zelf regelmatig achter het stuur van touringcar of taxi.

Na het afronden van zijn studie (International Management) trad hij in 2001 in dienst bij het bedrijf aan de Keyserswey.

Van 2001 tot 2007 vervulde hij de rol van personeelsmanager, waarna hij zich in 2007 aansloot bij het directieteam en zich verder ontwikkelde als Algemeen Directeur in 2015.

Ook gedurende het verloop van zijn ziekte is Paul actief en positief betrokken gebleven bij het bedrijf

Paul Brouwer laat zijn vrouw Mariël en 2 jonge zonen na.

Woensdag 15 februari is er van 18.30 uur tot 20.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Paul en de familie te condoleren bij Brouwer Tours/Taxi Brouwer, Keyserswey 38-40 te Noordwijk.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 16 februari om 11.00 uur in de St. Jeroenskerk, Van Limburg Stirumstraat 24 te Noordwijk-Binnen, waarna wij Paul, na eerst een rondje boulevard, naar zijn laatste rustplaats begeleiden op de R.K. begraafplaats aan de Gooweg te Noordwijk-Binnen, waar u de gelegenheid krijgt om definitief afscheid van hem te nemen.

In plaats van bloemstukken graag een onverpakte witte roos. Deze roos kunt u bij het afscheid op de begraafplaats bij Paul achterlaten

Cross dreigt te stoppen wegens gebrek locatie

oproep n Sinds 52 jaar wordt in Noordwijkerhout tijdens de kermis de motorcross gehouden.

Al die jaren zijn de wedstrijden gehouden op bouwterreinen waar later, onder andere de wijken Victor 3, Zeeburg en Mossenest zijn gebouwd.

Ook werd een aantal jaren op de speelweide achter VVSB gecrost.

De wedstrijden worden al jaren door de Oranjevereniging Noordwijkerhout in samenwerking met Motorcross Fans Noordwijkerhout georganiseerd.

Het is helaas dit jaar nog niet gelukt om een geschikt terrein te vinden van ongeveer 2 ha waar de wedstrijden kunnen plaatsvinden en die goed bereikbaar zijn voor het publiek.

Behalve in Noordwijkerhout wordt in de omliggende dorpen al jaren geen kermiscross meer gehouden.

Het zou dus heel jammer zijn als deze unieke traditie verloren gaat.

Reageren kan via de mail van de Oranjevereniging: info@ovnwh.nl.

Gemeente trekt 140.000 euro uit voor 18de lokaal

onderwijs De gemeente Noordwijkerhout trekt 140.000 euro uit voor de bouw van een extra lokaal in RK basisschool De Prinsenhof.

De Sophia Stichting, de koepelorganisatie van basisscholen in de regio, heeft hiervoor een verzoek gedaan bij de gemeente.

Het lokaal wordt gemaakt op de zolderverdieping, die daarvoor moet worden verbouwd.

Met het nieuwe lokaal erbij heeft De Prinsenhof straks de beschikking over 18 lokalen.

De benodigde 140.000 euro komt uit de reservepot huisvesting onderwijs. (Brond: BO)

Nieuwe single voor Guusje Schuit

muziek n Een nieuwe single voor Guusje Schuit. "Dream along" is te beluisteren via spotify en youtube.

Guusje schreef zelf tekst en muziek, het arrangement is van Frans van Steijn. Bij haar teksten laat ze zich inspireren door dingen die in haar leven gebeuren. Dream along gaat over het nastreven van je dromen. Als je iets echt wilt, ga er dan voor. Guusje wil dit jaar nog drie singles uitbrengen.

De piepjonge Noordwijkerhoutse singer-songwriter timmert sinds 2013 flink aan de weg. Toen deed ze als 11-jarige mee aan The Voice Kids. Daarna ging het snel, met een eerste cd in 2014 en deelname aan het Junior Songfestival in 2015. Het leverde haar een vierde plaats op.

Foto: Caroline Spaans

Winters wit weekendje

eventjes tijd voor slee en sneeuwpop'

Emotioneel verhaal over 'hartekind' Evi

Opwarmbal met

de Lawineboys

column n De dominee is NIET boos

Economische Agenda moet Duin- en Bollenstreek versterken

Er was veel belangstelling voor de tussenstand van het economisch aanjagen van de Bollenstreek. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

regio n De economie van de Bollenstreek sukkelt ietwat en bungelt ergens onderaan de ranglijst. Ook een nieuwe peiling geeft niet echt een positieve diagnose dat het economische griepje is geslecht. Maar heling is onderweg. De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EADB) is in de laatste fase van wording. Ondernemers, onderwijs en overheid slaan daarin de handen ineen om als genezend medicijn de regio op te sterken en strijdvaardig het bed te verlaten.

Door Nico Kuyt

De EADB is opgesteld door Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout, met samenspraak met Katwijk en de ondernemers. Het moet de kwakkelende economische positie van de streek versterken, maar wel met behoud van de aantrekkelijkheid van het wonen. Daartoe zijn concrete business cases opgesteld. Vorige week donderdag hield namens de stuurgroep de Teylingse wethouder Bas Brekelmans, samen met de kwartiermakers Arjan Slobbe en Richard van de Merwe, een presentatie over de laatste stand van zaken. De raadzaal van het Bestuurscentrum in Voorhout liep vol met belangstellenden, vooral raadsleden en ondernemers. Diverse projecten passeerden daar de revue. Zoals 'Flower Attraction', waarvan een onderdeel is om de bollensector ook buiten het bloeiseizoen zichtbaar te maken. Hoe kan bijvoorbeeld de Keukenhof het seizoen verlengen en de streek een ware bloemenstreek laten zijn. Aandacht is vooral voor de regiomarketing om de streek te optimaal te promoten. Gelegenheid moet er zijn dat bedrijven kunnen groeien. De streek moet weer aantrekkelijk worden gemaakt, zoals door kavelruil.

Zeejachthaven

De waterrecreatie en de daarop gerichte bedrijven is een ander ingangspunt. Friesland heeft alleen zoet, Zeeland alleen zout, maar de Bollenstreek heeft zoet en zout water. Zo is de Leidsevaart onvoldoende benadrukt. Aanpassingen zijn nodig om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor het varen. Zoals, en daar is hij weer, ook een zeejachthaven in Katwijk. Maar ook wordt gedacht aan gezondheid, zorg en wellness. Noordwijk was vroeger een kuuroord. Hotels staan in de winter leeg. Waarom daar niet revalideren als je uit het ziekenhuis komt? En Esa/Estec wordt minder space en meer high-tech als het aan de kwartiermakers ligt.

Ook de verbinding met scholen is uiterst belangrijk. De jeugd moet geraakt worden met de passie voor het ondernemen. Elkaar leren kennen, een stage uitvoeren en later komen werken. Het in het hart raken van de jeugd. Wat houdt het in om timmerman te zijn in het bedrijf, dat is de vraag. Maar vooral de samenhang tussen al die projecten, daarin wordt veel voordeel gezien. "Het is heel belangrijk dat wij elkaar vinden en kunnen aanjagen. Dat dingen voor elkaar komen en we de economische agenda nog jaren kunnen volhouden,"besloot Brekelmans.

De agenda wordt binnenkort met zo concreet mogelijke aanbevelingen aan de gemeenteraden van de vijf gemeenten voorgelegd.

Bavo terrein te koop voor projectontwikkelaars

Noordwijkerhout n (vervolg van de voorpagina) De zorginstellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen zullen niet zelf risicodragend investeren in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Daarvoor zoeken zij een koper die het gehele plangebied overneemt en de woonwijk tot ontwikkeling brengt.

Verder is op de site van Zogo te lezen dat de opbrengsten uit de verkoop van grond investeren de zorginstellingen opnieuw ten behoeve van de zorg aan mensen met psychische problemen. De toekomstige woningen komen te staan in een groene omgeving, waar de historie van het gebied herkenbaar zal blijven. De Engelse Tuin wordt gerenoveerd en gaat deel uitmaken van de openbare ruimte. Kinderboerderij de Dierenhoeve verhuist naar een nieuwe locatie in de Engelse Tuin en het gemeentelijk monument Het Pesthuis krijgt een nieuwe bestemming. Op dit moment verblijven er nog negentig patiënten in beschermde woonvormen. In het terrein bevindt zich bovengrondse en ondergrondse infrastructuur. Verkopers hebben de milieukundige kwaliteit van de grond onderzocht. Uit deze onderzoeken blijkt dat de bodem geschikt geacht mag worden voor het toekomstig gebruik. De zorginstellingen bieden hiermee een zo goed als bouwrijp perceel grond ter verkoop aan. De zorginstellingen hebben in samenspraak met de Gemeente de randvoorwaarden voor toekomstige herontwikkeling in kaart gebracht aan de hand van een stedenbouwkundige visie en spelregelkaart. De aanleg van het openbaar gebied, het kostenverhaal, de ondergrondse infrastructuur en de hoofdinfrastructuur in het plan Bavo zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

Aterieure overeenkomst

Elke grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan is een anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Bij de anterieure overeenkomst hebben alle partijen veel onderhandelingsruimte. De afspraken in een anterieure overeenkomst moeten gaan over een concrete gebiedsontwikkeling en passen binnen een structuurvisie. Het vaststellen (door de gemeente Noordwijkerhout) van een bestemmingsplan voor de realisatie van 664 woningen is tevens in de anterieure overeenkomst vastgelegd. De gemeente heeft voor het gebied reeds een beeldkwaliteitsplan en een spelregelkaart vastgesteld. De spelregelkaart is de onderlegger voor het bestemmingsplan dat in de komende periode wordt opgesteld. Volgens planning gaat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage voor zienswijzen in april 2017. Definitieve vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor januari 2018. De verkoop van het voormalig instellingsterrein vindt plaats door middel van een niet-openbare tenderprocedure. De procedure start met een selectiefase waarin de meest geschikte partijen worden geselecteerd, die vervolgens worden toegelaten tot de biedingsronden. Partijen die overwegen deel te nemen aan de selectiefase dienen zich aan te melden via www.amgea.nl/ontwikkeling/bavo-terrein.

Strikt alcoholverbod bij jeugddisco carnaval

| Foto: www.alchoholdrugs.nl Foto: Caroline Spaans

carnaval n De gemeente en carnavalsvereniging De Kaninefaaten zetten zich in voor een alcoholvrije jeugddisco.

Alcohol is voor jongeren veel schadelijker dan voor volwassenen.

Toch leert de ervaring dat jongeren dit erg interessant vinden bij de jeugddisco. Om alcoholgebruik tegen te gaan, zijn de volgende maatregelen genomen: bezoekers moeten bij binnenkomst een blaastest afleggen; leden van CV De Kaninefaaten en BOA's lopen gedurende de avond door de hal en nemen bezoekers mee voor een blaastest mocht er een vermoeen bestaan dat zij gedronken hebben; steekproefsgewijs worden bezoekers gefouilleerd mocht er een vermoeden bestaan dat zij drank bij zich hebben; rondom De Schelft gaan leden van CV De Kaninefaaten surveilleren zodat verkopers van drank ontmoedigd worden om het daar te verkopen; de politie gaat dit surveilleren uitbreiden in de wijken rondom de Schelft; er worden grote containers bij de ingang geplaatst zodat bezoekers de kans krijgen om drank die zij bij zich hebben te deponeren in afvalbakken voordat zij de feesthal betreden.

Voor jongeren die in overtreding zijn, is de feestavond afgelopen. Zij worden aangemeld bij Bureau Halt.

Alcohol is een verdovend middel en kan schadelijk zijn voor de (ontwikkeling van de) hersenen. Voor jongeren is alcohol schadelijker dan voor volwassenen. Dit komt omdat ze nog in de groei zijn, minder wegen, maar ook omdat hun brein nog in ontwikkeling is.

De hersenen ontwikkelen zich tot gemiddeld het 24ste jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op het karakter en het gedrag van jongeren.

Ook is er kans op alcoholvergiftiging. Het zenuwstelsel raakt verdoofd, na bewusteloosheid kan een coma optreden met zelfs de dood tot gevolg.

Bij jongeren die regelmatig drinken is de kans op alcoholverslaving op latere leeftijd groter.

Onder invloed van alcohol durven jongeren meer en doen ze eerder dingen die ze zonder alcohol niet zouden doen.

De kans op (verkeers)ongelukken is hierdoor groter. Uit onderzoek blijkt tot slot dat jongeren die drinken tijdens het uitgaan vaker slachtoffer of dader zijn van agressief gedrag.

Voor jongeren onder de 18 jaar geldt: geen alcohol. Voor jongeren boven de 18 jaar is het advies afspraken te maken over hoeveel en op welke momenten ze mogen drinken. Meer weten over de risico's van alcohol via: www.uwkindenalcohol.nl/de-risicos-van-alcohol.

Na de 'boerenkoolstunt', die de carnavalsvierders enkele weken bezighield, verscheen er plots een bericht dat het Bavo terrein te koop werd aangeboden.

De zorginstellingen zouden niet zelf willen ontwikkelen maar zoeken nu een projectontwikkelaar, die de grond wil kopen. De opbrengst van de grond komt ten goede aan de 'gezondheidszorg. Prima toch. Maar wie koopt er nu een stuk grond waar van uitgegaan wordt dat je er een kleine 700 huizen op mag bouwen, maar nog geen definitief bestemmingsplan is goedgekeurd?

Er is tussen de gemeente en de zorginstellingen inderdaad een atirieure overeenkomst gesloten, maar het bestemmingsplan is nog in voorbereiding en zal als alles goed is in januari 2018 worden vastgesteld. Ook de ontsluitingsweg van het Bavo terrein is nog steeds niet definitief. Een stunt of werkelijkheid, of een pressiemiddel om de gemeente onder druk te zetten. Onder druk zetten gebeurt wel van hogerhand als het gaat over samenwerking of fusie tussen gemeenten.

Voor de bijeenkomsten met als onderwerp ambtelijke samenwerking tussen Noordwijkerhout en Noordwijk bleek maar weinig belangstelling.

Toch hebben de onderzoekers een resultaat van hun onderzoek kunnen samenvatten in een rapport en dat willen ze 14 februari in het Leewenhorst congrescentrum openbaar maken, aanvang 20.00 uur. Het gaat dan over de eerste onderzoeksuitkomsten naar een intensievere samenwerking tussen Noordwijk en Noordwijkerhout.

Nog geen afronding, want tijdens een volgende fase worden de voor- en nadelen in beeld gebracht waarna half maart het afrondingsrapport gereed is en mogen de gezamenlijke gemeenteraden antwoord geven op de vraag 'samen met de buren'.

Waar is de tijd gebleven dat we 'samen met de buren' op zondagmiddag naar het sportpark achter in de Zeestraat gingen? Vaste prik om de veertien dagen. Tijden veranderen en nu mogen we op zaterdagmiddag-/avond en soms op zondagmiddag naar de thuiswedstrijd van VVSB.

Piet Keizer is overleden. Hij speelde zijn hele loopbaan bij Ajax.

Club liefde, kom er nu eens om, gelet op de soms waanzinnige transfers is er nu meer sprake van 'geldliefde'.

Jacques Looijestijn

Het verhaal moeder Marjolein over Evi

De 3,5 jarig Evi is een vrolijke meid met een eigen willetje! | Foto: Marjolein Mulder Foto: Caroline Spaans

n Week van de Hartekinderen

aangrijpend n Dagelijks worden er in Nederland vier kinderen geboren met een hartafwijking. Dagelijks krijgen er drie kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er in Nederland nog elke twee dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking. Stichting Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: "Kind zijn, hart nodig!" In de week van 13 tot 18 februari is het de week van het Hartekind.

Marjolein en Erik zijn de ouders van de 3,5 jarig Evi. Zij is geboren met een hartafwijking: Transpositie van de grote vaten.Dit is het exclusieve verhaal van Marjolein over hun dochter:

"Dinsdag 12 februari 2013 was een dag om nooit te vergeten; de 20-wekenecho. Zo'n echo hoort een bijzonder moment te zijn, dat wisten we van twee eerdere zwangerschappen. Ook deze keer was het bijzonder, maar op een heel andere manier. We werden naar huis gestuurd met de mededeling dat er 'iets niet goed' was met het hart van ons kindje. Wat er niet goed was, dat wisten we nog niet.

Ernstige hartafwijking

Er werd meteen een afspraak ingepland in het LUMC in Leiden. Het wachten op deze afspraak was vreselijk. Het spookte voortdurend door ons hoofd dat ons kindje misschien niet levensvatbaar zou kunnen zijn.

Na een aantal echo's en verschillende artsen die hadden meegekeken kregen we eindelijk de uitslag. Ik vergeet nooit meer dat de gynaecoloog mij ter geruststelling een tikje op mijn knie gaf en zei: "Jullie kindje heeft een ernstige hartafwijking, transpositie van de grote vaten, maar het is voor 95 procent operabel". Wat waren wij opgelucht! Wij hoefden dus geen keuze te maken en kregen niet te horen dat het kindje niet levensvatbaar was.

Natuurlijk, het klinkt raar om opgelucht te zijn als je te horen krijgt dat je een kindje een hartafwijking heeft. Dat wil je natuurlijk niet en wens je je ergste vijand niet toe. Maar, wij waren positief en wisten vanaf dat moment dat ons kindje sterk zou zijn en dit zou overleven.

Gedurende de zwangerschap was er weinig aan de hand. Er waren geen extra risico's en de controles werden gewoon uitgevoerd door de verloskundige. Rond de 36ste week werd ik overgedragen aan de gynaecoloog in het LUMC.

Beademen

Op 30 juni 2013 is onze dochter Evi in een recordtempo ter wereld gekomen. We wisten dat ze vrijwel meteen na de geboorte zou worden meegenomen naar de afdeling neonatologie. Ze had medicijnen nodig en zou misschien zelfs moeten worden beademd. Erik, de vader van Evi, heeft haar geen seconde uit het oog verloren. In de tussentijd kon ik niets anders dan wachten tot hij weer terugkwam.

Gelukkig ging het goed met haar. Ze hadden haar wel direct een aantal medicijnen toegediend, maar ademen deed Evi zelfstandig. Op het moment dat ik Evi voor het eerst ging bewonderen, vergat ze helaas een aantal keer te ademen (door het medicijn Prostin dat ze kreeg toegediend). Er ontstond paniek, ik dacht dat ik haar kwijt zou raken. Ze was nog maar net op deze wereld! De artsen besloten haar toch te gaan beademen.

Vanaf dat moment begon het gevecht, de strijd, de onzekerheid. Maar, Evi was een vechter! Ze had steeds minder medicijnen nodig en mocht zelfs van de beademing af.

Operatie

Maandag 8 juli 2013 was de grote dag van de operatie. Het was een erg spannende dag, want je weet niet hoe lang de operatie gaat duren en je weet al helemaal niet of de operatie slaagt. Er is altijd een kans dat het misgaat. Ze leggen toch het hart stil bij een baby'tje van 9 dagen oud. Dat is een grote ingreep bij zo'n klein lijfje.

Het wachten duurde lang, heel lang. Om een uur of twee kwam daar dan toch eindelijk het verlossende telefoontje van de chirurg. De operatie was geslaagd! We mochten meteen naar Evi toe.

En daar lag ze, weer helemaal terug bij af, aan allerlei medicijnen die ze voor de operatie juist allemaal had afgebouwd. Ze lag aan de beademing, werd in slaap gehouden en had een flinke wond op haar borst. De chirurg had de wond opengelaten, omdat de druk nog te groot was de wond te sluiten. Misschien vond ik dat nog wel het ergste. Evi is nu dan wel 'gezond', maar is wel voor de rest van haar leven getekend met een enorm litteken.

Naar huis

Gelukkig is Evi nog steeds een vechter en een enorm sterk meisje. Langzaamaan werden de medicijnen afgebouwd, ging ze weer zelfstandig ademen en mocht ze na acht dagen naar de baby-afdeling. Na zeven dagen op de afdeling was eindelijk het moment daar, waar we zo naar uit hadden gekeken. Evi mocht naar huis! De eerste tijd thuis hebben we heel veel geknuffeld met Evi. Dat hebben we zo weinig kunnen doen in het ziekenhuis. Ze lag daar aan allerlei toeters en bellen en werd door bepaalde medicijnen erg onrustig. In de hele ziekenhuisperiode zijn we eigenlijk nooit bang geweest. We hebben altijd vertrouwen in Evi gehad.

Eigen willetje

Evi is inmiddels 3,5 jaar oud. Ze is een vrolijk meisje, met een enorm eigen willetje. Soms denken wij dat dit komt, omdat ze vanaf de eerste minuut van haar leven heeft moeten vechten voor haar leven.De controles zijn elke keer goed. Zo goed, dat we nu zelfs langer dan een jaar weg mogen blijven!"

Over de stichting

Stichting Hartekind is het enige goede doel in Nederland die zich uitsluitend inzet voor wetenschappelijk onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. De doelstellingen zijn betere overlevingskansen voor hartekinderen en het verbeteren van de dagelijkse kwaliteit van leven.

Dit wil de stichting bereiken door het stimuleren en financieren van relevant wetenschappelijk onderzoek en het ondersteunen van projecten en initiatieven zoals de PacePro en de Hartpas. Tenslotte willen ze dat het grote publiek bekend wordt met de impact van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen. Meer info staat op: www.hartekind.nl.

Zoete Koek

Vergeeft u mij dat ik vooral deze dagen cynisch kijk naar wat ons, via krantenberichten, wordt voorgeschoteld. Allemaal aan te nemen als zoete koek!.

Politici die om de hete brei heendraaien en toch vooral niet kwijt willen wat ze echt menen. De Groningers weten er alles van. Die zitten met hun schuddende huizen, waarvan de NAM, als veroorzaker, zegt alleen de schade te betalen als de schadelijder het kan bewijzen.

Als zoete koek moeten we allemaal slikken dat er zoveel mogelijk belasting geheven wordt. Heb je een eigen bedrijf, dan weet je er alles van. Hoeveel miljarden sluizen de "grote jongens" weg? Ik ben geen fan van Zembla, toch was de laatste reportage onthullend en stuitend.

Op milieugebied wordt ook genoeg als zoete koek verkocht. Onderbelicht is wat de windenergie ons kost. Die molens draaien geheel op subsidie! Alles wat bio heet is heilig. Wist u dat de biologische slager geen vlees verkoopt! En dat de biologische groenten hetzelfde zijn als andere groenten? Natuurlijk wel duurder. En dat biobrandstof voor de energiecentrales gewoon brandhout is? Aangevoerd uit de bossen van Canada en Amerika. Bio-eieren: van kippen die een groot deel van het jaar in de modder lopen. Nu even niet vanwege de wilde-vogelpest. Slikken we voor zoete koek dat je bio-bollen kunt telen? We doen als kweker onze stinkende best, maar we zijn er nog lang niet. De spagaat tussen de productie en de eisen die onze afnemers stellen, is nog heel groot. Die willen schone, ziektevrije, insectenvrije en grote bollen. Goed te bewaren en te transporteren. Moeten in het buitenland ook goed bloeien! Nu mijn stokpaardje: moeten we als zoete koek slikken dat we, als Noordwijkerhouters, weggegeven aan Noordwijk, zoveel beter af zijn!

Aad van Ruiten

Diner voor Reuring

Foto: Caroline Spaans

benefietdiner n Lionsclub Noordwijk houdt op vrijdag 24 maart samen met De Baak een diner waarvan de netto-opbrengst is bestemd voor 'Reuring in de samenleving'.

Reuring in de samenleving is in 2015 opgericht voor inwoners van Noordwijk die vanwege baanverlies, een burn-out, een partner die is weggevallen of willekeurig welke andere persoonlijke reden ook, voornamelijk thuis zitten. Voor hen biedt Reuring in de accommodatie op het sportcomplex van V.v. Noordwijk enkele middagen per week een laagdrempelige plek van samenkomst.

Voor het bekostigen van de geboden activiteiten en hulpmiddelen is Reuring geheel afhankelijk van bijdragen van sponsoren en derden. Reden waarom Lions Club Noordwijk op vrijdag 24 maart in samenwerking met De Baak Seaside een diner in De Baak organiseert om fondsen te werven voor de aanschaf van een oven, computerapparatuur en spelmateriaal. Deelname aan dit viergangendiner kost € 55,- p.p. Nadere informatie staat op Facebook. Aanmelden kan tot 11 maart bij Patrick Damen, pdamen@me.com, tel. 06-53421484.

Presentaties praalwagens bloemencorso in zand

corso n In hotel Van der Valk Sassemheim vond maandagavond 13 februari de presentatie plaats van het 70ste Bloemencorso van de Bollenstreek

Zandprinses Rosa van der Vijver, dochter van de Zandtovenaar heeft de hele presentatie verwerkt in een presentatie van zand, licht en muziek. Tot nu toe rijden er zestien praalwagens mee en de schooiwagen. Het corsothema is Dutch Design.

Van der Valk Hotels & Restaurants neemt zelf ook deel aan Bloemencorso. Stichting Bloemencorso Bollenstreek heeft eerder laten weten blij te zijn met deelname van deze nieuwe praalwagendeelnemer. Corsovoorzitter Leo van der Zon zei hierover: "Van der Valk Hotel Sassenheim-Leiden is voor de komende drie jaar tevens onze hospitalitypartner. Dit betekent dat naast onze presentatieavond van de praalwagenontwerpen en andere corso-bijeenkomsten in die periode hier plaatsvinden." De Corsoweek vindt plaats van 19 tot en met 23 april

Wit winters weekend

Foto: Caroline Spaans

sneeuwpret n Voor de liefhebbers was het even heel fijn: zowel zaterdag als zondag genieten geblazen met sneeuwpoppen maken en sleetje rijden. Maar de temperaturen kwamen snel boven nul. En maandag was alles weer (bijna) weg...

Foto: Caroline Spaans
Foto: Caroline Spaans
Foto: Caroline Spaans
Foto: Caroline Spaans
Foto: Caroline Spaans
Foto: Caroline Spaans

historie/nieuws

sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw

Week van de liefde

Foto: Caroline Spaans

Regio n Jaarlijks organiseert GGD Hollands Midden rondom de Valentijnsdag de Week van de Liefde. Tijdens deze week wordt extra aandacht geven aan het onderwerp relaties en seksualiteit bij jongeren, want dat blijkt nog steeds van groot belang.

Momenteel vindt een groot landelijk onderzoek plaats naar de seksuele gezondheid van jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Deze gegevens zijn van belang, aangezien de laatste landelijke gegevens dateren uit 2015. Het onderzoek wordt uitgevoerd door GGD'en, Soa Aids Nederland en Rutgers in samenwerking met het Ministerie van VWS, het RIVM en het CBS. Later dit jaar zullen de eerste uitkomsten bekend gemaakt worden

Praten over seks

Tijdens de Week van de Liefde wordt in de regio op verschillende plekken en op verschillende manieren aandacht besteed aan relaties en seksualiteit bij jongeren. Meerdere organisaties zetten zich in om met jongeren in gesprek te gaan over dit onderwerp. Zo krijgen jongeren in het voortgezet onderwijs extra informatie tijdens hun gesprek met de jeugdverpleegkundige, kunnen MBO's een speciale gastles over seksualiteit aanvragen bij de GGD en gaat het jeugd- en jongerenwerk ermee aan de slag, op verschillende manieren.

Een mooi voorbeeld van zo'n actie is die van Expose Your, een onderdeel van het jeugd en jongerenwerk in Leiden. Zij houden op donderdag 16 februari een uitgebreide straatactie, waarbij zij verschillende locaties van het voortgezet onderwijs en het MBO bezoeken. Tijdens deze actie wordt het tweewekelijkse SENSE spreekuur gepromoot. Dit is een gratis en anoniem seksualiteitsspreekuur voor jongeren tot 25 jaar, waar zij terecht kunnen voor al hun vragen over relaties en seksualiteit en waar ze eventueel een soatest kunnen laten uitvoeren. De verpleegkundigen van het Team Seksuele gezondheid van de GGD Hollands Midden voeren het spreekuur uit op de locatie van Expose Your.

Voor meer informatie over SENSE kunt u terecht bij www.sense.info.

Sodom

Foto: Caroline Spaans

Bij het schrijven van een verhaal over een gebeurtenis uit de Noordwijkerhoutse archieven kom je wel eens voor een dilemma te staan. Mag je iemand die ruim 250 jaar geleden voor ontucht is veroordeeld met volledige naam noemen? In onze tijd wordt een verdachte van een misdrijf aangeduid met voornaam en de eerste letter van de achternaam.

We zullen daarom de 18e eeuwse dorpeling in kwestie maar Hendrik S. noemen. Met als details dat hij koster, schoolmeester, dorpsbestuurder en lid van de Vierschaar was, het rechtscollege. Hoe baljuw Elbert Testart het misdrijf van Hendrik S. heeft ontdekt vertelt het archief ons niet maar feit is dat hij in 1755 de mannen van de Vierschaar vraagt Hendrik op te mogen pakken. De aanklacht liegt er niet om want Hendrik was benoemd in "de publijcque bedieninge van het schoolampt in den dorpe van Noortwijkerhout en toevertrouwt zijnde de educatie en bestieringe van de jeugd" en had hij zich "voorbeeldig, eerbaar en stigtelijk te comporteren (gedragen)", maar de gedaagde was geworden "een voorbeeld van ontugtigheijd en ergenisse in opsigte van diverse jonge, onhuwbare meijsjens bij hem ter school gegaan hebbende, voor de welke hij sig niet alleen meermalen op een schandaleuse wijse heeft ontbloot, maar ook op onnatuurlijke wijse aan zijn execrable driften heeft voldaan". Dit citaat uit het rechtsverslag is wat lastig te begrijpen, maar met de termen "ontugtigheijd, ontbloot, onnatuurlijke wijse en driften" zult u begrijpen waar Hendrik schuldig aan was. Misbruik is helaas van alle tijden. Baljuw Testart vindt dat Hendrik "rigoureus" moet worden gestraft. Voor de rechtsprekende dorpelingen was het een schok dat zij hun collega moesten veroordelen, hoewel zij hem niet in de ogen hoefden te kijken want Hendrik was gevlucht. De mannen van de Vierschaar zijn mild, Hendrik S. wordt voor slechts 100 jaar verbannen uit het gewest Holland en West-Friesland. Een vergelijkbare straf maar dan voor sodomie ontving 20 jaar eerder Huibert H. uit een bekende boerenfamilie. Hij woonde op de grens met Noordwijk en zou ontuchtige handelingen hebben gepleegd met een zekere Maarten C. die bij hem als boerenknecht in dienst was. Deze Maarten zou ook andere mannen tot "tegennatuurlijke handelingen" hebben aangezet op de buitenplaats Dijckenburg. Het beschreven gedrag van de mannen komt over als een situatie waar zij uit nieuwsgierigheid en naïviteit in terecht gekomen waren. De verdachten slaan op twee na op de vlucht. Zij weten wat hen te wachten staat want twee jaar eerder, in 1730, hebben de Staten van Holland voor sodomie de doodstraf ingesteld. Met als gruwelijk detail dat lichamen na de terechtstelling niet begraven maar verbrand moesten worden. De opgepakte betrokkenen wacht de dood na een vonnis met letterlijke citaten uit de nieuwe wet. De baljuw en rechters wilden blijkbaar punten scoren. De gevluchte Huibert wordt bij verstek veroordeeld tot eeuwige verbanning. Echtgenote Lijsbeth heeft het die jaren zwaar te verduren. Huibert is rond de geboorte van hun vierde kind in oktober 1732 gevlucht en heeft veelzeggend zijn testament alvast op laten maken. Tot overmaat van ramp wordt hun dochtertje een jaar later op het Westeinde aangerand. En na de uitspraak van de rechters weet Lijsbeth dat zij haar man nooit meer terug zal zien. Huibert zou in 1737 overleden zijn, een document meldt dat hij "uitlandig" was. Lijsbeth hertrouwt, als weduwe met boerenbezit was zij een aantrekkelijke partij. De 18e eeuw staat bekend om haar vele harde wetten en regels. En dat is niet meer dan een zucht van Vadertje Tijd geleden.

Groter contrast van de sodomiewet met het beeld van de vrolijke verzameling mensen die zomers de Gaypride viert is er niet.

Engelse muzikanten te gast in Witte Kerk

concert n Het Exmouth Community College uit Devon gaf zaterdag 11 februari een gastoptreden in de Witte Kerk.

Diverse bekende en minder bekende nummers passeerden de revue. Violen, drums, klarinetten en andere instrumenten én natuurlijk de eigen stem; alles werd uit de kast gehaald om het concert naar behoren uit te voeren. Het 26-koppig jeugdorkest in de leeftijd van 14 tot 16 jaar wordt begeleid door vier docenten van het Exmouth Community College. De reis werd wederom geboekt via NST Group en bestaat uit een concerttour van enkele dagen langs de westkant van Nederland. Nu werd naast Amsterdam, Haarlem en Noordwijkerhout ook nog de Efteling bezocht voor een concert. Zaterdag 15 juli komt opnieuw via de NST Group een groep jongeren van een Engelse college naar Noordwijkerhout. Dan is het concert in de St. Victorkerk.

Bernadette Wösten vertelt over kastelen

Kasteel Groot Leeuwenhorst. | Foto: NoVaTo Foto: pr

lezing n De stichting Noordwijkerhout Van Toen houdt maandag 20 februari een lezing over kastelen in Nederland.

Bernadette Wösten vertelt over een aantal kastelen en buitenplaatsen in de directe omgeving, die ieder hun eigen verhaal en een andere structuur hebben.

De lezing maakt een virtuele fietstocht langs deze monumenten in volgorde van de tijd waarin ze ontstaan zijn. Aanwezigen leren over het hoe en waarom, waarbij gelet wordt op belangwekkende details van onder andere de Burcht, Teylingen, Dever en Boeckenroode.

Daarbij wordt ook gekeken naar voorbeelden die uit de route liggen maar die wellicht uitnodigen tot een autotocht. Zoals voor veel dingen geldt: meer weten is meer zien. Natuurlijk wordt tijdens deze virtuele tocht ook Noordwijkerhout aangedaan, al zijn helaas hier de kastelen verloren gegaan.

De lezing is in gebouw De Zeestroom aan de Hoogstraat 58a en begint om 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige donatie is natuurlijk altijd welkom. Meer informatie over NoVaTo: www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

Oranje Fonds zoekt vrijwilligers

vrijwilligersactie Nederland steekt vrijdag 10 en zaterdag 11 maart de handen weer uit de mouwen tijdens de dertiende editie van de grootste vrijwilligersactie van het land: NLdoet.

Het Oranje Fonds is in alle gemeenten van Nederland op zoek naar vrijwilligers die zich tijdens NLdoet in willen zetten voor sociale organisaties. Een leuke vrijwilligersklus uitzoeken kan op www.nldoet.nl. Ieder jaar verzetten honderdduizenden vrijwilligers tijdens NLdoet bergen werk. Dat is niet alleen leuk om te doen, maar organisaties hebben er naderhand nog maandenlang plezier van. Met al bijna 8.500 klussen in alle uithoeken van het land, kunnen overal mensen aan de slag. De klussen zijn zo divers dat er voor ieder wat wils is: van het verzorgen van een high tea voor senioren, het meehelpen in een groentetuintje of het aan de slag gaan met een verfroller in een buurthuis.

Het fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het steunt jaarlijks met zo'n 30 miljoen euro duizenden initiatieven die ervoor zorgen dat mensen zich inzetten voor een ander. De Nationale Postcode Loterij is partner van NLdoet. Het Oranje Fonds wordt verder o.a. gesteund door De Lotto en door Vrienden en bedrijven.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

historie/nieuws

Swingende musical Prima Donna! met Hakuna Matata

De acteurs zijn druk bezig met de repetities. | Foto: pr Foto: pr

n liefdesverhaal over dromen, liefde, vriendschap en familie

uitgaan n Stichting Hakuna Matata uit De Zilk is bekend van de vele musicals die zij in kerken van de Duin- en Bollenstreek al vanaf 1995 opvoeren. De bekendste daarvan zijn onder meer de musicals Jesus Christ Superstar, Hair, Anatevka, The sound of music en Jozefs Droomjas.

Na een voorbereiding van bijna een jaar, is vanaf vorig jaar september Stichting Hakuna Matata met een grote groep enthousiaste deelnemers druk aan het repeteren voor de musical Prima Donna! welke in de Heilig Hartkerk in De Zilk wordt opgevoerd.

zestig spelers, waaronder zes kinderen en een 7-koppige live band

De groep bestaat uit zestig deelnemers verspreid uit de hele Bollenstreek, waaronder negen kinderen. Ze zijn samen met een 7-koppige live band, bezig om de uitvoering van deze musical op de planken te zetten.

Dit keer geen traditionele musical zoals Hakuna Matata normaliter opvoert, maar een musical die zich afspeelt in de tijd van nu. De musical is tot stand gekomen met regisseur Jasja Bühler, muziek en arrangementen van Berry van den Bercken en Heidi Meiland en de choreografie van Judith Smit.

betekenis van het verleden voor het geluk van de toekomst

Prima Donna! is een onweerstaanbaar liefdesverhaal over het verwezenlijken van dromen, liefde, vriendschap, familie en de betekenis van het verleden voor het geluk van de toekomst. Ingrediënten voor een swingende, komische maar soms ook emotionele musical waarbij het voor het publiek lastig zal zijn om stil te blijven zitten.

De uitvoeringen vinden plaats in de Heilig Hartkerk van De Zilk op donderdag 30 maart, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april.

De voorstellingen in de avond beginnen om 20.15 uur.

Op zaterdagmiddag 1 april is er een speciale matineevoorstelling voor senioren.

Er is dan een gereduceerd matineetarief voor elke senior van 65 jaar of ouder, waarbij dit tarief ook geldt voor één bezoeker die deze senior begeleidt of vergezelt.

De kaarten kosten 15 euro per stuk (gereduceerd tarief 7,50 euro) inclusief één consumptie in de pauze.

De kaarten zijn verkrijgbaar op Wassenaarseweg 10 en Lijsterbesstraat 9 in De Zilk (maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur).

De kaarten zijn ook online te bestellen op www.hakunamatata-dezilk.nl.

Bakkie met...

Wiebren Wijnia. | Foto: vvv Foto: vvv

vvv n Bij de VVV werken veel vrijwilligers die naast toeristen/bezoekers ook de lokale inwoners van Noordwijkerhout graag van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is. In deze rubriek doen bezoekers een bakkie bij de VVV en zijn zij aan het woord. Wat is er zo leuk aan Noordwijkerhout en wat moet je zeker nog een keer doen? Deze week:


Wiebren Wijnia (de Hardloopwinkel)

Hoe lang bent u hier al ondernemer?

In 2011 heeft de Hardloopwinkel' voormalig sporthuis van Gerven overgenomen. Zelf ben ik sinds 1 april vorig jaar werkzaam bij De Hardloopwinkel.

Wat is er allemaal zo leuk aan Noordwijkerhout?

Als buitenstaander (afkomstig uit Friesland en woonachtig in Leiderdorp) vind ik meerdere dingen wel prettig aan het dorp, waaronder de gemoedelijkheid van de inwoners en iedereen kent elkaar ook. Verder is er veel te doen in en om het dorp heen, je zit in het voorjaar midden tussen de bollenvelden en het strand en de duinen zijn op een steenworp afstand.

Wat is uw favoriete plek in het dorpscentrum?

Dat zal rondom de witte kerk zijn, daar is het toch het drukst, en alle activiteiten die worden georganiseerd in het dorp, vinden daar plaats.

Wat is de leukste activiteit in het dorp?

Het dorp heeft natuurlijk meerdere leuke activiteiten, zoals binnenkort natuurlijk het carnaval, waarbij de inwoners weer lekkers los gaan. Wat ik vorig jaar voor het eerst heb meegemaakt, is de feestweek met op de dinsdagavond het SPOC kermisloopje waar we met de winkel nauw bij betrokken waren. Dat was echt een supergezellig!

Wat moet je hier toch zeker nog een keer doen of zien?

Één van mijn hobby's is mountainbiken, en dat kan in Noordwijkerhout ook erg goed. In de duinen is tussen Noordwijk en Noordwijkerhout is een officieel mountainbikeparcours aangelegd, daarnaast liggen er in de buurt van Noordwijkerhout nog een aantal leuke (legale) paden die je stuurmanskunsten op de proef stellen. Ik kan je zeker aanraden dit eens te proberen.

Koffie+ bijeenkomst

16/2 thema ochtend over ADHD in de bieb van 10.30 tot 11.30 uur. De toegang is vrij.

Pubquiz

17/2: kennisquiz bij café Van der Geest, elke donderdag vanaf 21.00 uur. Aanmelden aan de bar.

FC de Rebellen

17/2 vanaf 19.30 uur in kantine VVSB: lachen, gieren, brullen met FC de Rebellen (bekende voetballers leuke anekdotes). Aanmelden via andre@ageerlings.nl

Carnaval: Punk en Funk Disco

17/1 van 20.11 tot 23.11 uur: carnavalsfeest voor de jeugd tot 16 jaar in de Schelft, toegang 2 euro. Verkleed komen is verplicht!

Rommelmarkt de Keijebijters

18/2 van 10.00 tot 16.00 uur in de feesttent. Gratis toegang.

Carnaval: Opwarmbal

18/2 in de Prinsenzaal van de Schelft: feestavond voor de jeugd vanaf 16 jaar met de Lawineboys. Toegang 10.00 euro.

Top 2000 Live in Concert

18/2: feest in de tent van de Keijebijters. Van 20.00 tot 22.00 uur concert van St. Jeanne d'Arc, met Noordwijkerhoutse zangtalenten en van 22.00 tot 01.00 uur the Abba Fever XL Tributeband.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de winkel van de VVV en kosten 10 euro.

NSL: Nederzandtloop

19/2 Strandloop over 7.7 of 15.5 km bij St(r)andplaats Nederzandt, Langevelderslag. Start 10.30 uur, aanmelden via www.av-nsl.nl

Familiemiddag Keijebijters

19/2: Speciaal voor de kinderen ( en pa en ma, opa en oma ) in de feesttent, met o.a poppentheater Fritsie Duikelaar. Aanvang 14.00 uur.

Carnaval: Zumba Work Out

20/2 is er bij Optisport de Schelft een "Zumba Work Out". Aanvang 20.30 uur, de deelname is gratis, verkleden hoeft niet maar zou wel gaaf zijn: geef je nu op bij de receptie.

Bridgedrive@Tespelduyn

21/2 is er een bridgedrive voor zowel clubbridgers als voor thuisbridgers om 13.30 uur op Landgoed Tespelduyn.

Aanmelden via bridge.haket@gmail.com

Carnaval de Keijebijters

Kaartverkoop van alle feesten van de Keijebijters: VVV winkel, Dorpsstraat 8.

Evenementen

Aanmelden van uw activiteit voor gratis plaatsing, kan via info@vvvnoordwijkerhout.nl

Twirlen met de Sjaan

Foto: Caroline Spaans

Majoretten n Na een succesvolle promotie op de Regenboogschool en de Prinsenhofschool in voorgaande jaren is woensdag 15 en donderdag 16 februari de St. Jeanne d'Arc vereniging actief geweest op de St. Victorschool. Tijdens de gymlessen van groep 3, 4, 5 en 6 werd het twirlen gepromoot.

Op 9 maart start de vereniging met lessen voor een speciaal tarief in clubgebouw de Parade van 17.00 tot 18.00uur. Iedereen vanaf 6 jaar kan inschrijven. Onder leiding van onze docent, Mirella Walen, krijgen de kinderen basistechnieken en een kleine show aangeleerd. Deze show wordt tijdens de Try-out in de Schelft op vrijdagavond 7 april uitgevoerd. Alle groepen en solisten treden dan op en krijgen ouders, familieleden en vriendinnetjes de gelegenheid om alle kinderen te zien twirlen en er is een optreden van het jeugdorkest. Meer info staat op: www.stjeannedarc.nl of stuur een mail voor meer info naar: majorettes@stjeannedarc.nl.

Bloemendrive bij HJB

bridgen n Bridgeclub Het Juiste Bode houdt zondag 9 april de 70ste Bloemendrive in de Schelft.

Er wordt in vier lijnen gespeeld en meesterpunten worden toegekend indien bridgers een NBB-nummer bij de wedstrijdleiding bekend maken.

De zaal is om 12.00uur open, de drive begint om 13.00 uur.

Vooraf inschrijven via Coby Caspers: 0252-376488 of mail: jhcaspers@kpnmail.nl.

Sport en Spel 55+

bewegen n Sport en Spel is een sportstimuleringsproject voor 55-plussers.

Kennismaking met sport en spel staat centraal en elke week komt er een andere sport aanbod: badminton, hockey, volleybal, basketbal, tennis en andere balspelen. Men kan doorstromen naar één van deze sporten, maar ook bij deze groep blijven. De les vindt elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur plaats in de sportzaal in de Stijntjesduinstraat in Noordwijk.

Iedere week komt de groep, met op dit moment 10 enthousiaste mannen en vrouwen, bij elkaar om te sporten. De les begint met een warming-up gevolgd door een sport of spel en als afsluiting een cooling-down. Iedereen kan op zijn eigen niveau deelnemen aan de les. Op deze manier kunnen ouderen toch blijven bewegen. Meer informatie te verkrijgen via Eveline Anthonissen tel.06-30572591.

vvv/uitgaan

Opwarmbal 'Een weekie vooraf' met de Lawineboys

Foto: Caroline Spaans

carnaval n Het grootste carnavalsfeest voorafgaande aan het carnaval vindt zaterdag 18 februari plaats in de Schelft.

Deze avond hebben de Kaninefaaten speciaal georganiseerd om iedereen opgewarmd aan het carnaval te laten beginnen.

De Lawineboys zijn gestrikt om deze avond met zijn allen een groot feest te vieren. De Lawineboys zijn in Nederland een populaire party act.

Zij hebben grote carnavalhits op hun naam staan zoals 'Sex met die Kale', 'Joost', 'Als We Gaan' en 'Laat Maar Waaien'. Momenteel hebben ze een grote hit met "Marianne'. Op de site van carnavalsvereniging De Kaninefaaten staat meer info. Een toegangskaartje kost 10 euro en is verkrijgbaar bij Ton sur Ton aan de Havenstraat 21.

Voorproeven boerenworst

carnaval n Nu bekend is dat de boerenbruiloft doorgaat en ook gewoon boerenkool gegeten wordt, is het nieuwe boerenpaar onder begeleiding van Prins Music, Prinses Passie en de Kaninefaaten de bijbehorende rookworst gaan voorgeproeven bij 'hofleverancier' slagerij Kleijn.

De Boerenbruiloft vindt plaats op maandag 27 februari om 12.00 uur in van der Geest, 13.30 bij het Gemeentehuis of natuurlijk tijdens het grote feest in de Schelft vanaf 14.25 uur.

Wegcijferen

Medium. Raar woord, ik moet denken aan een vrouw in een roze jurk die met een hand op je voorhoofd al je kwalen laat verdwijnen. Medium betekent ook communicatiemiddel. Het meervoud 'media' is bekender.

Ik hang aan media of medium ook altijd het label tussenpersoon of organisatie die communicatie mogelijk maakt. Niets meer en niets minder. Je haalt informatie/amusement/nieuws op en je brengt het bij de luisteraar/kijker/bezoeker. Ik zeg het wel eens in het bijzijn van omroepvrijwilligers: het maakt de kijker of luisteraar niet uit wie het brengt, als het maar goede radio en tv is. Dat betekent dat je jezelf meestal kan en vaak moet wegcijferen. De wedstrijd waar je verslag van doet, degene die je een interview afneemt, de foto die je neemt. Daar gaat het om, niet om wie het doet. Dat is best lastig. Niet alleen bij vrijwilligers, maar ook op professioneel niveau kom je ze tegen: omroepmedewerkers die zichzelf te belangrijk vinden. Die zichzelf op een voetstuk plaatsen. Die zichzelf graag horen praten. Die willen laten blijken dat ze er ook verstand van hebben. Die zelf het antwoord geven om dat door een geïnterviewde te laten bevestigen. Ik word er af en toe doodziek van.

Er is sprake van onkunde, maar ook van: kijk mij eens belangrijk zijn, dat soort types. Als je jezelf wel wegcijfert, levert dat vaak betere radio en tv op. Ik vergelijk het weleens met een scheidsrechter. Als je na afloop van de wedstrijd niet meer weet wie er gefloten heeft, dan is het meestal een goede scheidsrechter geweest. En laten we eerlijk zijn: pochers, uitslovers, over het paard getilden, zelfkickers, wie heeft er geen hekel aan? Hoe kan ik het nou oplossen bij mijn eigen omroep? Nou, niet. Ik moet er zelfs aan mee doen. Als er een vrijwilliger van een komma weer een punt maakt omdat het zijn eigen, belangrijke komma is, dan hoor ik mezelf zeggen: goed gedaan. Goed van jou. Leuk om te horen. En soms zou ik willen zeggen: niet zo overdrijven, zo goed was het nou ook weer niet, de geïnterviewde zag er na afloop wel heel erg teleurgesteld uit. Degene die zichzelf op de voorgrond plaatst, zorgt ervoor dat andere, vaak belangrijkere zaken, niet te zien of te horen zijn. Is dit nou alleen een probleem bij vrijwilligers of lokale omroepmedewerkers? Welnee, bezoek een willekeurige netwerkbijeenkomst, een schoolplein, een verjaardag. En wat te denken van politici? Breek me de bek niet open. Het zou goed zijn voor de wereld als er wat meer aan wegcijferen wordt gedaan. En wie zegt dat? Een of andere pannenkoek bij een omroep die toevallig een column in een krant mag schrijven. Loser.

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

Kris Verburgh vertelt over gezond oud worden

bieb n Bibliotheek Bollenstreek houdt jaarlijks de Bollenstreek Betogen: een reeks met populairwetenschappelijke lezingen om jou te informeren en inspireren.

Dit jaar is het thema gezond oud worden. In verschillende vestigingen van Bibliotheek Bollenstreek worden deze maand lezingen georganiseerd rondom ouder worden. In Noordwijk is het op 21 februari de beurt aan Kris Verburgh. Hij schreef het goed verkochte en populaire boek De Voedselzandloper, met daarin voedingsrichtlijnen voor een betere gezondheid en een minder snelle veroudering. Hierop volgden ook een Voedselzandloper Kookboek en het boek Veroudering Vertragen.

Arts en onderzoeker Kris Verburgh is van jongs af aan gefascineerd door het verouderingsproces en het belang van voeding bij het voorkomen van ziektes. Hij is opgeleid als arts, is onderzoeker en publicist en zijn adviezen zijn dan ook wetenschappelijk onderbouwd. Het boek zorgde er mede voor dat de verouderde voedingsrichtlijnen in België en Nederland werden herzien.
Op 21 februari komt hij uitleg geven over de invloed van voeding op de gezondheid en hoe voeding het verouderingsproces kan vertragen. Voor meer informatie en het bestellen van kaartjes kijk op www.bibliotheekbollenstreek.nl. Kaartjes kosten 5 euro voor leden en de lezing begint om 20.00 uur. De vestiging in Noordwijk ligt aan de Akkerwinde 1a.

Oude bandjes kijken

NoVaTo n Bij Stichting Noordwijkerhout van Toen in de Zeestroom is een kleine tentoonstelling te bekijken over Noordwijkerhoutse muziekbandjes. Heel wat jonge Noordwijkerhouters en Zilkers zetten in muziekschool Van Munsteren hun eerste muzikale stappen.

Zo ook de Sky Devils. Dit bandje begon rond 1964 met zes jongens die vooral uit het country & western-repertoire putten. De van oorsprong zes man tellende groep bestond ook wel eens uit vier of vijf man. Uiteindelijk kwam de bezetting in wat rustiger vaarwater en werd de naam gewijzigd in Berry and his Sky Devils. Elke eerste zondag van de maand speelde de groep een tijd lang om in de St. Jozefkerk. En zo nu en dan steken ze de kop weer op. Zoals bij nu bij NoVaTo waar zij het hoofdonderwerp zijn van de NoVaTo-bode die op 15 februari uit komt. Vanaf die datum tot en met 13 mei is er een kleine tentoonstelling te bekijken over deze en andere Noordwijkerhoutse bandjes. De expositieruimten van NoVaTo in gebouw de Zeestroom aan de Hoogstraat 58a zijn open op woensdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. (25 februari gesloten in verband met de carnavalsoptocht.)

Carnaval in aantocht

feest n De voorverkoop van de carnavalsmunten is donderdag 23 februari in café Van der Geest om 20.00 uur.

Bij aankoop krijg iedereen deze avond 5 procent korting op de gekochte munten.

Bij alle feesten blijft het tonen van id verplicht. Vrijdag 24 februari is er een seniorenmiddag in de prinsenzaal van De Schelft.

Het feest begint om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Aanmelden kan via: seniorenmiddag@kaninefaaten.nl.

Zevende Nederstrandloop

Foto: pr

hardlopen n De atletiekvereniging Noordwijkerhoutse Strandlopers houdt zondag 19 februari de zevende editie van de Nederstrandloop.

Deze wedstrijd gaat door duin, bos en over strand. Er zijn afstanden van 7,7 en 15,5 km. De route is afhankelijk van de windrichting, zodat op het strand met de wind in de rug wordt. De finish is bij Strandplaats Nederzandt. Tijdens deze wedstrijd wordt door leden van de vereniging gestreden om het clubkampioenschap van de NSL. Inschrijven kan bij Strandplaats Nederzandt. Voorinschrijving kost 6 euro, inschrijving op de dag zelf (tot 12.00 uur) kost 7 euro.

column/uitgaan

Bridge-uitslagen

bridge n In de competitie van bridgeclub De Schelft werd 6 februari de hoogste score behaald door het paar Henk Duivenvoorden en Wim Warmerdam. De beste drie van de bridgeverenigingen staan hieronder vermeld, de overige uitslagen staan op www.noordwijkerhoutsweekblad.nl.

A Lijn

Truus en Fred Warmerdam 59,58

Ria vd Burg/Ans Verdegaal 57,92

Sjoerd vd Werf/Hennie vd Zalm 53,75

B lijn

Willem Janssen/Arie Brama 59,58

Agnes v Eeden/Amy Straathof 53,75

Henk Duivenvoorden/Wim Warmerdam 62,08

C lijn

Riek vd Berg/Lidwien Heemskerk 56,39

Fred v Giesen/Ria van Giesen 54,58

Cock Janssen/Agnes Dijkstra 54,44

HJB 7/2

Lijn rood

Henk Heemkerk/Sjaak Hiep 58,33

Willem Janssen/Joas Szymanowski 57,08

Fien Duivenvoorden/Karin Meeuwenoord 55,83

Lijn blauw

Henk Tulen/Hennie vd Zalm 65,00

Aad Broekhof/Jopie d Elzen 56,25

Hennie vd Burg/Fetje vd Steen 53,33

Lijn groen

Riny Laros/Fonny Tulen 64,58

Corrie Hogervorst/Thea Kortekaas 60,42

Jan Bakker/Leo Voorham 56,67

Lijn oranje

Lineke Aalberts/Jopie Warmerdam 66,67

Henk Duivervoorden/Ada Pennings 65,42

Nel Duivenvoorde/Cor Nulkes 52,08

Lijn geel

Ellen v Kesteren/Bertien Schrijver 58,85

Kees v Grieken/Fer Warmerdam 54,17

Lia v Grieken/Ans Warmerdam 53,65

Kleverlaantoernooi, deel 2, zitting 2, 9/2

Lijn A

J. Geerlings/K. Meeuwenoord 67,67

A. vd Laan/A. Brama 59,23

M. Duivenvoorde/J. Symanowsky 57.14

Lijn B

T. vd Heiden/N. v. Paridon 69,79

B. v Schie/B. Schrijver 57,29

W. Janssen/C. Janssen 54,86

Lijn C

C. Bakker/B. Duivenvoorden 62,50

C. Duivenvoorden/R. vd Lans 61,81

T. vd Burg/C. v Haaster 59,38

Lijn D

C. en H. Duivenvoorden 61,81

L. en B vd Putten 61,11

R. Bon/F. Hartzuiker 59,72

Boze mensen

Boze witte mannen kennen we allemaal. Hun boosheid delen we, de een iets genuanceerder dan de ander. Wat je er aan kunt doen? Ga stemmen op 15 maart. Ons politieke stelsel is niet ideaal, maar al het andere is erger. Stemmen dus. En dan niet op kandidaten die in boosheid blijven steken. Daar heb je niks aan. Zoek er een die verder kijkt. En hoop maar dat hij of zij het beter doet. Maar er is ook boosheid waar u en ik zelf wat aan kunnen. Blanke boosheid van beiderlei kunnen in het gemoedelijke Noordwijkerhout.

Voorbeeld 1: je wandelt rustig over het paadje achter de voetbal. Luid roepend wil een mountainbiker je passeren, en hoewel je netjes opzij stapt scheldt hij je verrot omdat je daar loopt. Ik mag daar lopen. Hij mag daar niet fietsen. Maar met z'n lange tenen is hij al te ver bij mij vandaan gefietst om daarover in discussie te gaan. Trouwens, toch zinloos.

Voorbeeld 2: je loopt met je aangelijnde hond op het Bavoterrein. Iemand maakt je op niet mis te verstane wijze, aan de hand van allerlei ernstige ziektes duidelijk dat je op moet donderen want zijn hond (die losloopt) is vals. Let wel: de zijne is vals, de mijne heet Kobus. Ik bedoel: Kobus! – da's geen hond maar een levende knuffel. Voorbeeld 3: een heetgebakerde vrouw rijdt veel te hard de Dorpsstraat in met haar bolide.

Er loopt een oudere dame met haar rollator blijkbaar in de weg. 'Opzouten oma!', roept de chauffeuse boos, en alsof dat nog niet duidelijk genoeg is drukt ze de claxon in. Ik hoor de oude dame zachtjes maar dapper zeggen 'ik ben je oma niet en ik blijf hier lopen'- waartoe ze het volste recht heeft, want de Dorpstraat c.a. is een woonerf. In een woonerf, zeggen de regels, 'hebben de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten enzovoorts) prioriteit boven de verkeersfunctie van de weg. Je mag er alleen stapvoets rijden (maximaal 15 km per uur'- hetgeen ik voor stapvoets nog een redelijk hoog tempo vindt. Maar los daarvan, en zelfs los van wie er gelijk heeft: waarom zo onbeschoft? Waarom zo boos?

erhvanderweide

Kleine autootjes

Foto: Caroline Spaans

verzameling n Bij de stichting Noordwijkerhout van Toen krijgen dorpsgenoten de gelegenheid om hun verzameling aan bezoekers te tonen.

Gedurende de maanden februari en maart is de verzameling miniatuurauto's van Johan van Egmond te zien. Van Egmond verzamelt al ruim 20 jaar alles van het merk Mercedes-Benz. Een deel van zijn modellen staat op zijn kamer binnen het Raamwerk. De rest staat thuis bij zijn ouders. Hij is geïnteresseerd geraakt in deze auto's omdat hij altijd met een taxi van dit merk meereed. Zijn verzameling is nog lang niet compleet, dus foto's, modellen, afbeeldingen, posters of emblemen van dit merk zijn zeer welkom.

De tentoonstelling is in de Zeestroom aan de Hoogstraat 58a. Openingstijden: woensdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. (Op 25 februari gesloten vanwege de optocht.)

Meer informatie over NoVaTo staat op www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

Minibieb bij Topaz

lezen n In het atrium bij Topaz Munnekeweij staat tegenwoordig een minibieb.

Iedereen die een boek wil lenen, ruilen, doorgeven, of houden kan bij deze mooi mini bieb terecht. Het is ook mogelijk om eigen boeken hierin plaatsen, zodat andere hiervan gebruik kunnen maken. Kijk voor meer info op: www.minibieb.nl.

Stuiterballen zijn niet altijd jongens

adhd n Vraag een willekeurig iemand over ADHD bij kinderen en men denkt aan drukke kinderen, stuiterballen en dan met name aan jongens.

Ook bij meisjes komt AD(H)D veelvuldig voor, alleen is het minder zichtbaar. Daardoor kan het zijn dat ze langer zonder goede hulp doorsukkelen. Meisjes met AD(H)D hebben wel een vol hoofd, maar dat merk je vaak minder aan ze, omdat ze vaak wat meer teruggetrokken functioneren. In april spreekt Mildred van het Schip, ADHD Coach / Onderwijscoach bij Coaching Lisse en ADHD-centrum Nederland, op een congres in Utrecht over AD(H)D in het primair onderwijs en is donderdag 16 februari in Noordwijkerhout om over dit onderwerp te praten. Vragen die aan de orde komen zijn: Hoe herkent u AD(H)D bij meisjes? En waarom worden de symptomen van AD(H)D bij meisjes vaak niet (h)erkend? Welke problemen ervaren meisjes met AD(H)D anders dan jongens? De bijeenkomst vindt plaats in de bieb aan de Herenweg 2 en duurt van 10.15 tot 12.00 uur. Deelname is gratis.

Carnavalsmis in Heilig Hartkerk luidt carnaval van de Duinknijnen in

Een bijzondere mis in de kerk van De Zilk. | Foto: pr Foto: pr

mis n Als goede gewoonte beginnen de Duinknijnen het weekend vóór het grote carnaval met een carnavalsmis.

Deze 23ste carnavalsmis staat gepland op zondag 19 februari om 11.00 uur in Heilig Hartkerk in De Zilk. In samenspraak met het bestuur van de Duinknijnen is de viering voorbereid en hebben zij - na lang beraad en wikken en wegen - gekozen voor het thema keuzes maken. Een mooi thema dat heel breed gebracht kan worden in dit bijzondere jaar en dat dan ook uitstekend past bij de Duinknijnen. Natuurlijk zullen ook prins Sparkle & prinses Shine der Dwergknijnen hun medewerking verlenen aan deze viering. Het carnavals-gelegenheidskoor bestaande uit diverse dames en heren van de carnavalsvereniging staat onder leiding van Ied van Lierop en Joop Slijkerman. Er is ook nog een instrumentaal intermezzo.

Praten over levenseinde

kbo n KBO afdeling Noordwijkerhout houdt een themamiddag over levenseinde.

Mogelijke onderwerpen die ter sprake komen: sterven is diep menselijk; ondersteuning voor zieken en verzorgers; drie misverstanden over het levenseinde; medische beslissingen op het sterfbed; palliatieve sedatie; pijnbestrijding; zelf beslissen over het einde; praktische tips en hulpmiddelen.

datum en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 februari in Zorgcentrum Puyckendam om 14.00 uur.

De zaal gaat open om 13.30 uur.

In de pauze is er voor iedereen een gratis kopje koffie of thee.

St Victorkerk

zaterdag 18 februari

19.00 uur

eucharistieviering met koor Joy

voorganger: pastoor Goumans

zondag 26 februari

10.00 uur

eucharistieviering met herenkoor St. Ceacilia

voorganger: pastoor Blokland

woensdag 1 maart

19.00 uur

Aswoensdag viering met dameskoor St Victor

voorganger: pastoor Goumans

Witte Kerk

zondag 19 februari

10.00 uur

voorganger ds A van Houwelingen (Noordwijk)

zondag 26 februari

voorganger P. Ravensbergen (predikant in opleiding)

St Jozefkerk

zondag 19 februari

10.00 uur

woord- en communieviering

met gemengd koor Sancta Maria

voorganger: diaken B. Prins

zaterdag 25 februari

19.00 uur

eucharistieviering met koor Cadans

voorganger: pastoor A. Goumans

Heilig Hartkerk De Zilk

zondag 19 februari

11.00 uur

Carnavalsmis

m.m.v. Carnavalskoor

celebrant: Pastoor R. Franken

zondag 26 februari – 09.30 uur

Eucharistieviering

m.m.v. Dames- en Herenkoor

celebrant: Kapelaan S. Kuik