Noordwijkerhouts Weekblad

15 oktober 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 15 oktober 2019


'De Mantel van Sint Maarten'

De zorgvuldig geplantte bollen zijn inmiddels een bloembed rode tulpen in de kleur van de mantel. | Foto: pr

veiling n Tijdens de kerkenveiling van de St. Victorkerk in 2011 kwam een gaasbak tulpenbollen in handen van Pastoor Goumans. Een paar dagen na deze veiling gingen de bollen in de grond. De daaropvolgende jaren hielp hij met rooien en planten. Nu, in 2019, is de partij gegroeid tot een 150 meter lang bloembed rode tulpen. Tijdens de officiële opening van de Parochie Sint Maarten in 2012 is de bloem gedoopt tot De Mantel van Sint Maarten. De partij tulpen komt tijdens de komende kerkenveiling (1/11) onder de hamer (Lees verder op p7)

Inzameling voedselbank

Noordwijkerhout n De voedselbank heeft vorige week een inzameling gehouden bij de supermarkten AH en Lidl. Vrijwilligers ontvingen producten die door klanten van de supermarkten werden gedoneerd. Een mooi totaal van 39 kratten. Ook werd er contant geld gedoneerd, waarmee met name dagverse producten ingekocht worden op de dag dat de voedselpakketten worden uitgedeeld.

Met een bus zijn de producten naar het verdeelpunt van de voedselbank gebracht. Hier zijn de producten door vrijwilligers gesorteerd en in de schappen geplaatst. De aangevulde schappen zijn essentieel voor het vullen van de pakketten voor de cliënten. Op andere momenten kunnen ook producten aan de voedselbank worden gedoneerd. Dit kan altijd op donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur bij het verdeelpunt aan de Dr. Poelslaan 19. Voor andere tijdstippen bel: 0642681459.

Expositie schilderijen

Noordwijkerhout n Nog tot na de jaarwisseling hangt een aantal schilderijen van Carla Frijn in de gang van Zorgcentrum Munnekeweij, aan de Via Antiqua.

Frijn startte in 2001 met schilderlessen bij Marlies Korbee en vanaf 2003 bij Kees Putman. In al die jaren heeft zij veel verschillende werken gemaakt. Eerst met acrylverf en later met olieverf op waterbasis. Op zoek naar een eigen stijl heeft zij bekende schilderijen nageschilderd van onder meer Titiaan, Frans Hals, Picasso en Klimt. De expositie toont een beeld van alle verschillende onderwerpen en stijlen.

Kaninefaaten komen langs

carnaval n De komende weken brengen de Kaninefaaten weer hun jaarlijkse bezoek aan haar sponsoren, Club van 100 leden en donateurs.

Bezoeken die de leden doen uit grote dankbaarheid, want zonder deze financiële steun is het voor de Kaninefaaten onmogelijk om haar carnavalsevenementen te organiseren. Ook sponsor, CV100 lid of donateur van CV De Kaninefaaten worden? Aanmelden kan via het contactformulier op www.kaninefaaten.nl of mailen naar sponsors@kaninefaaten.nl.

Schermen voor Prinsenhof

Noordwijkerhout n Basisschool de Prinsenhof heeft gebruikte computerschermen van de gemeente Noordwijk gekregen.

Wethouder Dennis Salman overhandigde de schermen vorige week aan de Sophia Stichting, de overkoepelende organisatie van basisscholen in de Bollenstreek. Marloes de Vetten nam de schermen in ontvangst.

12-10-2019: Voetbal: VVSB v VVOG: NoordwijkerhoutSoccer Derde divisie season 2019-2020L-R: Richelo Fecunda van VVSB, Finn Kluiver van VVOG Foto: Hans van der Valk

VVSB pakt toch nog puntje

Meer dan een helft met tien man

Martien Meiland in nieuw tv programma

Nieuw voorstel voor wapen

fusiegemeente

puzzel n Doe mee en win bioscoopkaartjes!

Bestaande Omgevingsvisie 2030 gaat in het archief

Wethouder de Jong (links) kondigt het samenstellen van een actuele omgevingsvisie aan. | Foto: Wim Siemerink Foto: Picasa

Voorbarig n Per 2024 zal, op basis van de landelijke Omgevingswet 2021, een lokale Omgevingsvisie verplicht worden gesteld voor alle gemeenten. Voormalig Noordwijk stelde al in 2017, na een langdurig en zeer omvangrijk proces van raadplegingen, studies, onderzoeken en overleg, de Omgevingsvisie 2030 vast. Toen bepaald nog niet nodig maar volgens het toenmalige college wel heel verstandig.

Daarover wordt nu door betrokkenen wel iets anders gedacht. Ondernemers adviseerden in 2015 het college en de gemeenteraad 'Wees afwachtend en loop nu niet voor de muziek uit'. Maar het lokale bestuur ging door in een feestelijke tocht door de gemeente met vergaderingen, hoorzittingen, presentaties in representatieve accommodaties. Voor de vele thuisblijvers volgden er enquêtes.
De Omgevingsvisie 2030 werd daarop in 2017 vastgesteld en werd in de raadsvergadering van 8 november 2018 alweer geactualiseerd. Deze week wist wethouder Henry de Jong tijdens het maandelijkse persgesprek te melden dat er toch weer een compleet nieuwe visie gaat worden samengesteld.

Hoewel voormalig Noordwijk dus al beschikt over zo'n visie wil het college een compleet nieuw document samenstellen. Wethouder de Jong: 'Omdat er in Noordwijkerhout geen omgevingsvisie was moeten we nu als fusiegemeente, geheel volgens de landelijke richtlijnen, opnieuw een gemeentelijke omgevingsvisie vaststellen. Daartoe gaan we in de komende tijd in alle kernen de nodige informatie ophalen. Dat gaan we doen conform de Omgevingswet en de landelijk en provinciale omgevingsvisie'. De wethouder bevestigde dat dit voor de Noordwijkse kernen een herhaling van het langdurige traject zal zijn. Waarna de voorwaarden die inwoners gezamenlijk aan het leven en functioneren in deze gemeente stellen, in de Omgevingsvisie gaan worden verwerkt.


Opnieuw

Natuurlijk werd de vraag gesteld of het zeer langdurige en intensieve en zeer kostbare proces ook in het voormalige Noordwijk helemaal opnieuw gaat worden doorlopen. Dat bleek wel degelijk het geval. Aan de in de bestaande omgevingsvisie beschreven zinvolle zaken zal nog wel de nodige aandacht worden geschonken. Maar de nieuw te schrijven omgevingsvisie vraagt om actuele informatie en dat is volgens de wethouder de reden dat er een compleet nieuw proces zal worden uitgeschreven. De landelijke Omgevingswet gaat uit van vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Daarmee bedoelt de wetgever nadrukkelijk de directe deelname van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het besluitvormingsproces.
Het doel van zo'n omgevingsplan is vooral duidelijkheid scheppen. Het gaat echter om heel veel details en de vraag blijft toch hoe dit in de praktijk zijn nut gaat bewijzen.


Bestuurlijke afwegingen

De wet schrijft voor dat er een groot aantal basiselementen in worden verwerkt. Te denken aan: evenwichtige toedeling van functies aan locaties,functieaanduiding, regels over activiteiten, regels over bouwwerken, regels over exploitaties en gebruiksruimten van de regels. Daarnaast gaat het ook om de ondersteunende regels, de diverse thema's en de diverse bestuurlijke afwegingen.
Dat laatste acht de wethouder van groot belang: 'Uiteindelijk willen we toch ook weten, hoe kijken we naar de buitenwereld en misschien interessanter, hoe denken we dat de buitenwereld naar ons kijkt?'
Hoewel de wethouder beweerde dat wat al is opgeschreven niet in de prullenbak verdwijnt gaat hij toch in alle vier de kernen diverse bijeenkomsten organiseren. Het college streeft er naar om voor de verplichte datum 2024 de complete visie te kunnen presenteren. Voor het zover is zal er nog heel wat dienen te gebeuren. Daarbij moeten veel Noordwijkers, verenigingen en maatschappelijke organisaties op herhaling om de ideeën, standpunten, wensen en klachten te ventileren.

Krachtenbundeling in sociale woningbouw

samenwerking n De fusie tussen NWS, Stek en Vooruitgang gaat er, als het aan de Noordwijkse politiek, ligt snel komen. Zo kan er een krachtige woningcorporatie ontstaan die in staat moet zijn om de volkshuisvestelijke opgaven uit te voeren. Dat werd duidelijk gemaakt tijdens de NWS-presentatie die voor de gemeentelijke politieke vertegenwoordiger werd gegeven.

NWS-directeur Willem van Duin legde uit: 'Bundeling van krachten is nodig om voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen, te investeren in duurzaamheid en innovatie en de omgang met sociale problematiek'. Hij liet ook weten dat het besparing oplevert zonder dat er wordt bezuinigd op kwaliteit en benadrukte bij herhaling de noodzaak dat de gemeente dan ook voor betaalbare grond dient te zorgen.
De overgrote meerderheid van de politiek Noordwijkse politiek sprak bij herhaling grote verbazing uit over het feit dat de Woningstichting Sint Antonius van Padua geen reden zag om mee te doen.

'Wij zijn klein maar fijn', was het argument van directeur Welzijn. Op de verschillende vragen bleef zij steeds herhalen dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat samenwerken met de nieuwe stichting genoeg zou zijn. 'Wie zegt ons dat deze Bollengemeenten niet opnieuw tot een dan nog grotere fusie komen?'
Ze betoogde dat door de poging om samen te gaan met Katwijk er onrust was ontstaan in de organisatie en dat opnieuw praten over een fusie dit mogelijk zou versterken.

Wethouder Salman had namens het college nog wel wat vragen maar die bleken in de uitgebreide presentatie voornamelijk te zijn beantwoord. De politici drongen aan op doorpakken zodat de fusie , geheel naar de wens van Willem van Duin en de NWS, op 1 januari een feit kan zijn. De wens van dat er een Noordwijkse vertegenwoordiging in de raad van commissarissen moet komen werd ter plekke toegezegd.

Stikstof

Zonder dat we het willen raakt het ons allemaal. Ik bedoel natuurlijk de stikstofdiscussies. De kranten vullen hun teveel stikstof veroorzakende drukwerken er mee. De stikstofproducerende tv-zenders sturen hun reporters in de stikstofveroorzakende auto's op de demonstraties af. Boeren, in files vol stikstof spuitende landbouwvoertuigen en tractoren, degraderen voor even hun stikstof veroorzakende koeien, varkens kippen en lammeren tot bijzaak.

Terwijl ik dit schrijf besef ik dat, volgens de huidige jeugdige generaties, alles wat we vandaag aanraken er de oorzaak van is dat 'hun planeet' naar de knoppen gaat. Het laag overkomende vliegtuig, de langs zoevende cabriolet van de blonde hotelmedewerkster, de ronkende motor van de in opwindend leder gestoken schooljuffrouw, de stinkende terreinwagen van de jachtopziener, de Q-liner richting Schiphol en wat al niet meer.
Op straat liggende studenten maken zich niet meer druk over hun catastrofale studieschuld, hun angstaanjagende verslaving aan partydrugs of de huurachterstand bij de huisjesmelker. Ze maken zich geen zorgen over de chirurg die onderweg was naar het ziekenhuis voor een spoedoperatie, de ambulance die richting een hartstilstand wilde, de verontruste moeder die haar kind van school moest halen. Zogenaamd betrokken bij de aarde hebben lak aan de wereld. De wereld die hen de huidige welvaart bracht en hun theatrale protesten gelaten wil accepteren. Politieagenten en de Amsterdamse burgemeester treden schandalig tolerant op. Politici verdringen zich inmiddels rondom journalisten om hen te verleiden hun verhaal tot werkelijkheid te kunnen promoveren. Zij ventileren hun Nederlandse oplossingen alsof die de mensheid zullen redden. Symboolpolitiek en misleiding, want niemand, maar dan ook niemand, komt met een integrale oplossing.
Ik denk persoonlijk niet dat Moeder Aarde de dupe is. Deze aardkloot zal zijn reis door het heelal nog vele honderdduizenden miljarden jaren blijven voortzetten. Het is slechts de mensheid die het loodje moet leggen. Er komt een dag dat de mensachtigen, die ruim vier miljoen jaar geleden hun eerste voet op aarde zetten, er niet meer zullen zijn. Wij zullen eens, zoals eerder de onverwoestbaar lijkende dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden, van Moeder Aarde verdwenen zijn. De catastrofale overbevolking van deze wereld te lijf gaan is een onbegonnen strijd. Daar zijn ze in China ook achter. Een geboorteregeling biedt geen soelaas zodra een prettig leven uitgangspunt is.
Daarom moeten we, tijdens de laatste periode van de stikstof producerende mensheid op deze aarde, gewoon maar zorgen dat we het leuk hebben. En daarbij vervullende protesterende boeren, de zogenaamd ongeruste maar feitelijk op aandacht kickende nepstudenten en de professioneel misleidende politici elk hun rol gunnend. Ik laat me er gewoon door amuseren. Want zelfs ik kan geen oplossing verzinnen voor het wereldwijde stikstofprobleem.

Zoeken naar parkeeroplossingen opnieuw kostbaar

Motie n De parkeerproblemen in Noordwijk oplossen blijkt een tijdrovende en tegelijkertijd geldverslindende zaak. Hans Knapp (VVD) diende een motie in om snel €250.000,- aan het college beschikbaar te stellen om, zo staat er letterlijk,de oplossingsrichting met gezwinde spoed nader te verkennen en de uitkomsten van die verkenning aan de raad voor te leggen.

Hij reageerde hiermee op een eerdere presentatie van wethouder Ter Hark (VVD). Men wil dus opnieuw onderzoeken maar de motie noemt het verkennen. Mevrouw Maan (GroenLinks) zei een integrale visie te missen en zij wilde helemaal geen parkeeroplossingen. Om zo teveel bezoekers te weren en daarmee het stikstof probleem aan te pakken.
Gerben van Duin (PUUR) zei het belang van het parkeren nadrukkelijk in te zien. Maar vroeg toch de motie boven de markt te houden. Hij pleitte wel voor een snelle aanpak maar adviseerde de wethouder zich vooral niet te laten gijzelen door deze motie. PvdA en NZLokaal vonden de motie overbodig maar woordvoerder Jaap de Moor (NZL) wilde er als een steuntje in de rug wel voor zijn. Dat werd gewaardeerd door Ter Hark die dit steuntje in de rug heel graag accepteerde. Hij reageerde fel op de opmerkingen van GroenLinks. 'Met mijn 12-jarige ervaring als raadslid van Noordwijk weet ik zeker dat de integrale visie er wel degelijk is'. Ook het verwijt dat geen rekening wordt gehouden met de stikstof problemen voor volgende generatie wees hij resoluut van de hand. De motie werd tenslotte met grote meerderheid aangenomen.

Stilstaan bij veiligheid

Noordwijkerhout n Afgelopen week was het nationale week van de veiligheid. Woningstichting Sint Antonius van Padua gebruikte deze aanleiding om over aspecten van veiligheid te berichten.

Manager Vastgoed, Cock van Leeuwen: "Vanuit de corporatie zetten wij in op goed hang-, en sluitwerk en zorgen voor goede verlichting in de algemene ruimten van onze appartementsgebouwen. Aan de andere kant is het belangrijk dat onze huurders ook hun verantwoordelijkheid nemen. Het is een plicht van de huurder om onveilige situaties te voorkomen. (Lees verder op: www.noordwijkerhoutsweekblad.nl)

en als ze onverhoopt ontstaan, om ze te melden als reparatieverzoek. Wij komen dan graag langs." Padua heeft goed contact met haar huurders en krijgt daar ook goede waardering voor. Door die goede samenwerking tussen huurders en verhuurder is het onderhoud aan de woningen goed op orde. Van Leeuwen:" Er is wel iets waar ik graag aandacht voor vraag. Sinds 1 januari 2017 is er wetgeving die open verbrandingstoestellen verbiedt. Vanuit de woningstichting zetten wij al jaren in op vervanging van open geisers en oude cv ketels vanwege koolmonoxide gevaar. Wij kunnen huurders alleen niet dwingen om de deur voor ons open te doen. Graag roep ik onze huurders op, het zijn er gelukkig niet zo veel meer, om mee te werken aan het vervangen van hun open verbrandingstoestellen. Voor hun eigen veiligheid. De woningstichting ziet ook een sociale kant van veiligheid. Merlien Welzijn, bestuurder van de woningstichting:" Ja, dat gaat eigenlijk veel meer over een gevoel van veiligheid. Je kunt prima sloten op de deur hebben en je toch onveilig voelen omdat je bijvoorbeeld bang bent om in huis te vallen of omdat je je eenzaam voelt. Onze medewerkers hebben op dit vlak een signaleringsfunctie. Als zij bij onze huurders over de vloer komen om een kraan te repareren en ze merken dat de huurder problemen heeft op sociaal vlak dan bespreken zij op kantoor met de collega's van de afdeling Wonen wat ze hebben geconstateerd." Padua is een verhuurder en heeft zelf geen expertise in huis om sociale problematiek aan te pakken. De woningstichting werkt echter met veel partijen samen, zoals met zorg-, en welzijnsorganisaties en met de gemeente. Padua zorgt ervoor dat signalen over sociale veiligheid op de juiste plek terecht komen. Hannie van Doorn, manager Wonen: "Vanzelfsprekend is de huurder de eerste met wie we verder in gesprek gaan. Als er echt sprake is van een gevaarlijke situatie dan kunnen we ook zonder expliciete toestemming van de huurder zaken aankaarten in ons netwerk. Meestal is het niet zo acuut en spelen we signalen door met toestemming van de huurder. Wij zien op de afdeling dat mensen, doordat ze langer zelfstandig thuis moeten wonen, steeds vaker tegen problemen aan lopen. Wij voelen dan een plicht, richting de huurder en de buren, om zaken in het werk te zetten om overlast en onveiligheid te voorkomen of op te lossen." Ook op sociaal vlak herkent woonconsulent Marjan Lageman een eigen verantwoordelijkheid van huurders:' Vooral onze oudere huurders lichten we in over het binnen laten van mensen met name in seniorenwoningen met een intercom/videofoonfunctie). Bewoners doen soms te snel open voor mensen die ze niet kennen. Of ze laten mensen meelopen als ze naar binnen gaan. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Denk aan de zogenaamde babbeltrucs." Het belang van een goede samenwerking met de diverse partijen in het sociaal domein én met de huurder zelf is ontzettend belangrijk om verspilling van maatschappelijke middelen te voorkomen en vooral om ervoor te zorgen dat mensen een goede en veilige basis hebben voor hun leven. Vermoedt u als huurder een onveilige situatie op technisch of sociaal vlak, meldt het dan bij de woningstichting.

Vest

Bent u ook een liefhebber van de familie Meiland? Ik wel. Heerlijke tv vind ik het. Onderuitgezakt op de bank na een lange werkdag. Blik op oneindig, verstand op nul.

Toen ze de Televisier-Ring wonnen vorige week, was ik soort van trots. Noordwijk(erhout)s-trots. Die aflevering met dat tonknuppelen was toch geweldig? Ondanks de stromende regen iedereen tegen elkaar aan onder een tentzeil. Biertje erbij. De Witte Kerk nog even volop in beeld en dat stukje op de fiets door het dorp. Ik heb genoten.

Mijn lief kent Martien nog van vroeger. Gewoon 'van het dorp' zeg maar. Volgens hem is hij geen spat veranderd.

In zijn zaak in Noordwijk kocht hij een jaar of twee geleden zo'n zelfde gekleurd patchwork-vest als Martien pas droeg in een van de afleveringen van Chateau Meiland. Lekker voor op de scooter. Niemand vond het een leuk vest destijds. Vrienden en familie vonden het maar een 'verwijfde oma-outfit'. Mijn lief zal dat worst zijn. Die trekt aan wat hij zelf wil en mooi vindt. Gelijk heeft-ie.

Ik heb dat vest altijd mooi gevonden. Lekker warm ook. Ik leen het wel eens, wanneer ik ons viervoetertje uitlaat. Het is mij natuurlijk veel te groot, maar dat ziet geen hond, tijdens het laatste rondjes 's avonds. Mijn dochter leent het ook. Zij zwémt er zowat in. Maar voor filmpjes op Snapchat en Instagram maakt dat geen fluit uit. Het is herkenbaar 'Martien-Meiland's' zeg maar. Handig als ze is op social media, maakt ze eerst een filmpje van zichzelf in dat vest en zet er dan een stukje film bij waarin de kasteelheer rondloopt bij zijn chateau in hetzelfde vest, 'wijnen, wijnen!' kirrend naar zijn dochter Montana, of die andere, Maxime. Ik kan ze nooit uit elkaar houden.

Wel grappig trouwens hoe de smaak van mensen lijkt te veranderen, wanneer er sprake is van een successtory. Je zou denken: je vindt iets mooi of lelijk en daar blijft het bij, maar nee.

Sinds het stormachtige succes van de familie Meiland blijkt het vest van mijn lief ineens een collectors item. Want Martien draagt 'm ook. Het moet niet gekker worden.

Zelfs stoere mannen reageren. Rechterarm gebogen en met een uit-de-kom-geschoten-polsbeweging: ''Meid, wat ééénig!" De een na de ander wil ineens weten waar dat vest vandaan komt. Die van ons is niet te koop. Wie weet ligt er nog eentje op een chateau ergens in Frankrijk!

Caroline Spaans

Redacteur Noordwijkerhouts Weekblad

Geniet van de herfst

Noordwijkerhout n De NSL (Noordwijkerhoutse Strand Lopers) houden zondag 20 oktober een herfstwandeling.

De route is ongeveer 15 kilometer. De start van de 15 kilometer lange tocht is om 9.00 uur vanaf Cooling Duin, het clubhuis van de NSL op de parkeerplaats Duindamseslag te Noordwijk. De kosten voor de wandeling bedragen 6 euro bij voor-inschrijving (tot 19 oktober 20.00 uur) online via de website av-nsl.nl.

Na-inschrijving kan op de dag zelf en kost 7 euro. De inschrijving is inclusief een kopje koffie of thee.

Vaker meewandelen kan ook: gedurende vier weken proefwandelen, iedere dinsdag en donderdag om 13.30 uur en zaterdag en zondag om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats Duindamseslag.

De NSL is een regionale vereniging voor hardlopen en sportief wandelen.

Meer informatie over de NSL: www.av-nsl.nl.

Gezellig ouder worden

Noordwijkerhout n Elly Zandwijk is gastspreker tijdens een infomiddag over het voorkomen van eenzaamheid.

In de grote zaal van Puyckendam geeft Zandwijk woensdag 16 oktober informatie voor alleenstaanden: "Als je alleen komt te staan, betekent dit niet dat je eenzaam-en-alleen wordt". Ook komen tips aan de orde om te voorkomen dat iemand in eenzaamheid belandt. Een belangrijk aspect is contact houden en maken met elkaar en gezellige dingen ondernemen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur, de grote zaal van Puyckendam is vanaf 13.30 uur open. De toegang is gratis en in de pauze is er een gratis kopje kopje koffie of thee, aangeboden door de KBO.

Tikkie komt met speciale musicalproductie

Noordwijkerhout n De Ad HOC-groep van Jeugdtheatergroep Tïkkie speelt 2 en 3 november in het Teylingen College locatie Leeuwenhorst de musical 'De Val'.

Jeugdtheatergroep Tïkkie staat al bijna 25 jaar bekend om haar musicals voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 en 12 tot 18 jaar. Vele oud-leden die vanwege hun leeftijd bij Tikkie zijn gestopt, misten Tikkie zo erg dat schrijver, componist en regisseur Peter Geurts speciaal voor deze oud-leden de musical 'De Val' heeft geschreven. Het afgelopen jaar hebben acht oud-leden onder zijn leiding, bijgestaan door regieassistente Ineke van Zelst en choreografe Lynn Duivenvoorden (tevens hoofdrolspeelster) deze productie ingestudeerd. Het verhaal over zangeres Amy wordt in 28 aaneengeschakelde liederen verteld. De cast is non-stop op het toneel en wisselt constant van ensemble naar rol en weer terug. Elke rol is herkenbaar door de kleur van de kleding. De kleding, het decor en de rekwisieten zijn bewust zeer simplistisch gehouden waardoor de dramatische sfeer van het verhaal beklemmend mooi overkomt. Ook het wisselen van decor en het pakken en terugleggen van de rekwisieten is zichtbaar, waardoor het publiek ook een keer 'een kijkje achter de schermen' krijgt. Dit is zo goed geïntegreerd in het spel dat dit het verhaal alleen maar sterker maakt. Musical 'De Val' is een grote muzikale uitdaging voor de cast. 28 liederen, allemaal 5- tot 8-stemmig, aangevuld met 8 choreografieën, meer dan 35 decorwisselingen en geen enkel moment om even in de coulissen bij te komen tijdens de voorstellingen.

Zaterdag 2 november 19.30 uur, zondag 3 november 13.30 en 19.30 uur in het Teylingen College locatie Leeuwenhorst. Kaarten via: www.tikkie.nl (9+)

Mantel van Sint Maarten

De partij van 2011 is gegroeid tot 150 meter lang rood bloembed. | Foto: pr

Noordwijkerhout n (vervolg voorpagina) Tijdens de kerkenveiling van de St. Victorkerk in Noordwijkerhout in 2011 kwam, na het nodige opbiedgeweld, een gaasbak vol tulpenbollen in handen van Pastoor Goumans. Deze tulp werd geschonken door tulpenveredelaar Cees van der Salm. Met precisie geselecteerd vanwege de mooie rode kleur, het late bloei-tijdstip, de grote bloem, de stevigheid en niet in het minst vanwege de ongevoeligheid voor zuur.

Een paar dagen na deze bewuste veiling ging Pastoor Goumans voor de tweede keer door zijn knieën voor deze mooie bolbloem, maar nu op het land. Samen met kweker en liefhebber Aad van Ruiten plantte de Pastoor gepassioneerd de bollen één voor één met de hand in de grond. De daaropvolgende jaren hielp hij als volleerd vakman in juni met het rooien en in het najaar opnieuw met planten. Dit allemaal om de partij uit te breiden. Nu, in 2019, is de partij gegroeid tot een 150 meter lang bloemenbed vol prachtig mooie rode tulpen. Tijdens de officiële opening van de Parochie Sint Maarten in het voorjaar van 2012 is de bloem gedoopt. De gepaste naam die aan deze rode tulp gegeven werd is "De Mantel van Sint Maarten". Mooie symboliek is dat ook het logo van de Parochie Sint Maarten een tulp laat zien.

Het comité van de kerkenveiling is trots dat deze partij tulpenbollen tijdens deze veiling, net als in 2011, als één partij onder de hamer komt. Het veilingcomité nodigt iedereen uit om de veiling mee te maken op vrijdag 1 november in het Victorhuis aan de Sporkenhout.

Nieuw wapen

| Foto: bollenstreekomroep.nl

Noordwijk(erhout) n De fusiegemeente Noordwijk krijgt een nieuw gemeentewapen.

De Hoge Raad van Adel wordt daarvoor ingezet en die heeft twee ontwerpen gemaakt.

Eén ontwerp dat de wapens van de voormalige gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout combineert in een gedeeld schild. De zwarte leeuw van Noordwijk is in dit ontwerp omgewend om te voldoen aan het hoffelijkheidsprincipe.

Het tweede ontwerp grijpt terug op het oude gemeenschappelijke wapen van de beide heerlijkheden Noordwijk en Noordwijkerhout. Aan beide ontwerpen kan een kroon worden toegevoegd.

De gemeenteraad maakt in november een keuze. Daarna wordt de Kroon verzocht een Koninklijk besluit te nemen voor toekenning van dit wapen.

De ontwerpen zijn voorgelegd aan de historische verenigingen van beide gemeenten. (Bron: BO)

column/nieuws

ZZP'er

Over werken zijn genoeg uitdrukkingen te vinden. Zo van: je moet werken voor de kost en wie niet werkt, zal niet eten tot: er gaat in werken wel heel veel vrije tijd zitten.

Je kunt werken voor jezelf, als ondernemer of voor een baas. Bazen zijn er genoeg.

Door de jaren heen is werk aan heel veel regeltjes gebonden. Geheel in stijl met ons landje. Werknemersverenigingen, de vakbonden, hebben heel wat weten te bereiken. Vaak terecht. Voor grote ondernemingen, maar vooral voor de kleinere zijn die regels echter steeds knellender geworden. Als je je bedrijf, soms noodgedwongen, wilt inkrimpen zijn de vaste arbeidscontracten een loden last. Ontslagvergunningen liegen er niet om. Nog maar kort geleden heeft de crisis in de bouw heel wat ondernemingen de kop gekost.

Nu de economie weer aantrekt, hebben vaste medewerkers plaats gemaakt voor de zzp'er. Medewerkers die nu als zelfstandige opereren. Ook in andere beroepen heeft het inhuren van zelfstandigen een grote vlucht genomen. Die bepalen nu zelf hun tarief. Zeer geholpen door de zelfstandigen-aftrek van hun belasting, is het zzp'erschap mateloos populair. Er zijn er nu zelfs 1.4 miljoen. Naar goed gebruik wil onze regering toch nog wel wat dingetjes regelen want ja, vroeger was er bescherming tegen verlies van werk, regeling van de vakantie en vooral bescherming tegen arbeidsongeschiktheid. Dat moeten ze nu zelf doen.

Vergeten wordt dat een echte zelfstandige dat al lang geleerd heeft. Die weet wat het betekent als zijn winkel niet meer loopt, een grote klant niet betaalt, de boer zijn koeien moet ruimen, de uien niets opbrengen of dat zelfs de tulpen goedkoop zijn!

De moraal van mijn verhaal: zzp'ers en zelfstandige ondernemers gaan steeds meer op elkaar lijken!

Aad van Ruiten

Professionele aanpak voor Sportverkiezingen

De volgende editie van de Sportverkiezingen gaat een heel andere aanpak krijgen. | Foto: Archief

sportgala n De traditionele Noordwijkse sportverkiezingen krijgen een andere aanpak. Na de fusie met Noordwijkerhout was er in de Sportraad geen draagvlak meer om dit evenement in zijn oorsprong te blijven organiseren. Wethouder van den Berg wilde het daarom laten organiseren door Sportbedrijf Noordwijk

De Noordwijkse sportverkiezingen is een unieke en niet meer weg te denken traditie. In het leven geroepen door Sportraad Noordwijk omdat er ieder jaar weer bijzondere sportprestaties werden geleverd. De jaarlijkse huldiging bracht altijd wel een Nederlands kampioen op het feestelijke podium

De Echo der Duinen kreeg alle sympathie en lof van de jury. | Foto: PR

In de Wintertuin van de Hotels van Oranje. Die unieke prestaties brachten ook met zich mee dat vele grote Nederlandse sportcoryfeeën naar Noordwijk kwamen om de sportprijzen uit te reiken. Mede hierdoor werd de Noordwijkse Sportverkiezing niet alleen een huldiging maar vooral ook een netwerkavond waar sport, bedrijfsleven en politiek elkaar maar al te graag ontmoette.

Omdat de Sportraad vrijwilligers tekort zouden komen kwam Sportbedrijf Noordwijk in beeld. Vorige week werden sponsoren officieel geïnformeerd dat Sportbedrijf Noordwijk de uitdaging aan gaat. Aan hen dus de bepaald niet gemakkelijke opdracht om de Noordwijkse Sportverkiezingen een nieuwe start te geven.

Het Sportbedrijf Noordwijk heeft ondersteuning gezocht bij evenementenbureau Hartslag en melden dat zij zullen gaan verrassen met een spectaculaire avond. Er wordt nu gezocht naar sponsoren die de nieuwe opzet van dit evenement mogelijk moeten maken.

Dag van de Mantelzorg

mantelzorgfeest n Welzijn Noordwijk houdt op zaterdag 9 november een middag van 14.00 tot 17.00 uur voor alle mantelzorgers uit de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk Zee.

Welzijn wil iedereen bedanken voor de inzet die ze het afgelopen jaar hebben geleverd. Met een feestelijk programma wordt er een gezellige middag van gemaakt in Huis ter Duin aan de Koningin Astridboulevard 5.

Mantelzorger zijn is niet altijd een keuze. Een dierbare in je omgeving wordt ziek en heeft je zorg nodig. Zorgen voor iemand uit de naaste omgeving kan veel invloed hebben op je dagelijks leven. Er is altijd een ander waar je rekening mee moet houden. Daarom willen we op deze dag alle mantelzorgers in het zonnetje zetten.
Het programma: 14.00 uur, start met kopje koffie of thee; 14.40 uur, welkomstwoordje Mantelzorgconsulent en Wethouder Salman; 15.00 uur, optreden van Theaterschool Teylingen; 16.00 uur, borrel.

Aanmelden kan tot 4 november via aanmelden@welzijnnoordwijk.nl o.v.v. naam, adres en telefoonnummer per deelnemer, of via Gerda van Kooten, tel. 06-40789048.

Echo der Duinen wint Betuwe Cup

harmonie n Zaterdag 12 oktober vertrokken de leden van De Echo der Duinen vroeg richting Geldermalsen om deel te nemen aan de Betuwe Cup.

De Betuwe Cup is een concertwedstrijd voor HaFaBra-orkesten. Van de tien deelnemende orkesten is De Echo der Duinen de winnaar met 90 punten.

Tijdens de wedstrijd speelde het orkest Alvamar Overture van James Barnes onder leiding van John Brouwer. Alvamar Overture is een werk met rijk georkestreerde thema's en staat hoog aangeschreven binnen het repertoire voor het moderne harmonieorkest. Iedere lijn is interessant en iedere speler wordt op gelijke wijze uitgedaagd om gezamenlijk dit machtige werk te vertolken. De jury was zeer verrast door de zeer goede uitvoering, de warme klankkleur, het prachtige kleurenspectrum en het hoge niveau van het orkest.

BadmintonKlub ontvangt cheque Schipholfonds

Foto: pr

Noordwijkerhout n Het Schipholfonds wil sportief bewegen in de omgeving van de luchthaven Schiphol stimuleren en daarom reikt het fonds jaarlijks geld uit aan verenigingen uit de omgeving van Schiphol.

Afgelopen week mocht een afvaardiging van de BadmintonKlub Noordwijkerhout, samen met 25 andere verenigingen en organisaties uit de omgeving van Schiphol, na een interessante rondleiding een cheque ontvangen van het Schipholfonds om te besteden aan de aanschaf van een mooie shuttlemachine met verschillende automatische programma's om te helpen bij de (jeugd)trainingen.

De lokale vereniging is erg dankbaar voor de steun van het Schipholfonds en is voornemens om goed gebruik te maken van de shuttlemachine die dankzij het Schipholfonds aangeschaft kan worden.

Presentatie over Slag om Arnhem

Noordwijkerhout n Guus Versmissen, medewerker Educatie en museumgids in het Airborne Museum te Oosterbeek, vertelt bij NoVato op woensdag 23 oktober om 19.30 uur over de Slag om Arnhem.

Versmissen geeft uitleg over het plan Market Garden en hoe de operatie tenslotte mislukt tijdens de Slag om Arnhem, ook wel bekend onder de benaming 'a bridge too far'. Liefhebbers zijn welkom vanaf 19.00 uur in de Zeestraat 3a. Entree alleen met toegangsbewijs, verkrijgbaar bij NoVaTo (woensdag, vrijdag, zaterdag 13.00 tot 16.00 uur) en kost 5 euro per persoon. Sympathisanten betalen 3 euro op vertoon van hun pasje. Meer info: www.noordwijkerhoutvantoen.nl.

Zoefroute voor snel fietsen

De mobiliteit lijkt aan het veranderen… hoe langer hoe meer mensen schaffen een speed pedelec aan, de snelle elektrische fiets waarmee je makkelijk snelheden kunt halen van 45 km/uur. De ondersteuning stopt niet bij 25 kilometer. Door zelf mee te trappen kan je die hogere snelheid makkelijk halen en er schijnt een mogelijkheid te zijn de fiets ook nog 'op te voeren'. De speed pedelec is sinds januari 2017 een bromfiets en daardoor moet je een helm dragen. Het veilig en gecontroleerd rijden op deze fietsen vereist wel een tijdje: je moet verder vooruit kijken en anticiperend rekening houden met medeweggebruikers. Dit nieuwe vervoermiddel is uitermate geschikt om snel grotere afstanden af te leggen. Daarmee komt milieu verantwoorde mobiliteit om de hoek kijken: zonder auto toch redelijk snel naar je werk of andere dingen doen en gebruik maken van de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te helpen verminderen. Maar… een snelle fiets vereist ook een ander soort fietspad. Veel mensen ervaren elke dag de recreatieve wielrenners die luid roepend de langzamere weggebruikers proberen te waarschuwen dat ze er aan komen. Bredere fietspaden met veel rechtere stukken en een strakke asfaltlaag kunnen de verkeersveiligheid sterk verbeteren.

Beste scribenten: wie zou bij wie moeten aankaarten dat er tussen Noordwijk en bijvoorbeeld Den Haag, Leiden, station Sassenheim en misschien ook Haarlem snelfietsroutes zouden moeten worden ontwikkeld om de nieuwe generatie een veilige en snelle route aan te bieden?

Toch meer woningbouw in Offem Zuid

Jan Janson (PvdA) is duidelijk: Het college heeft zich in het pak laten naaien. | Foto: Archief

n 'Het college heeft zich in het pak laten naaien'

woningbouw n De coalitie werkt er hard aan om compensatie te vinden voor het beperkt bouwen in Bronsgeest. Deze week kwamen de coalitiepartijen met steun van Doen met een amendement op het collegevoorstel om in te stemmen met het ontwerp exploitatieplan Offem Zuid.

Omdat het oorspronkelijke bestemmingsplan ruimte biedt aan 750 woningen wilde partijen aanvankelijk dat toch dit aantal zou worden gebouwd. In de vorige periode werd dit aantal teruggeschroefd naar 650 woningen. Critici noemden dit toen een politieke schijnbeweging om de ontwikkelaar van dienst te zijn en bovendien om de noodzaak van bouwen in Bronsgeest duidelijker aan te tonen. Uiteindelijk kwam nu het voorstel er 700 van te maken.

Het CDA liet als voorstander weten het surplus vooral voor extra sociale huurwoningen te willen benutten. Alkemade beweerde in het verleden niet alert te zijn geweest en wilde dit nu gaan herstellen. De VVD wilde ook graag meer woningen maar drukte het college wel op het hart dat dit zeker niet ten koste mocht gaan van de kwaliteit. Ook vroeg men nadrukkelijk aandacht voor het behouden van ruimte voor een aansluiting van de verlengde Beeklaan op de N206. En geld te reserveren voor een geluidswal. Mede-indiener en -ondertekenaar NZlokaal wilde wel voor meer woningen zijn, maar vestigde de aandacht op mogelijke problemen voor Hogewegbewoners door grondwater overlast.


Oppositie

Jan Janson (PvdA) nam geen blad voor de mond. 'Het college heeft zich in het pak laten naaien door de grondeigenaren', was zijn conclusie. Bovendien stelde hij zich ook op het standpunt dat hij veel meer waarde hecht aan de kwantiteit dan aan de kwaliteit in het beeldkwaliteitsplan.

Louis Koppel (GL) betoogde dat zijn partij vooral het behoud van een ecologische zone belangrijk vind. Zijn berekening was dat het amendement slechts 20 sociale woningen gaat opleveren. Waarvan hij nog vermoedde dat dit sociale koopwoningen zullen zijn. Koppel: 'Voor mijn partij bestaat sociale koop niet'.

Taetske Visser (PUUR) verzette zich hevig. Het is een voorstel van 5 partijen wat betekent dat wat ik zeg niet van invloed zal zijn. 'Waarom hebben we hier geen inhoudelijk debat met elkaar over', vroeg zij zich af. Ze stelde vast dat raadsleden allemaal leken zijn die bepaald niet weten waar ze nu 'ja' tegen zeggen. Ze kon zich wel vinden in simpelweg 20 sociale huurwoningen extra en verder het voorstel van het college te volgen. Maar het amendement werd wel aangenomen.

De huidige fietspaden zijn al lang niet meer berekend op het huidige verkeersaanbod. Al helemaal niet op scooters en fietsers die harder dan 45 km/u gaan. De provincie heeft een ambitieus plan om meer snelfietspaden aan te leggen maar op dit moment is er nog maar één; die tussen Leidschendam en Leiden. Het is de provincie die de verbindende rol op zich moet nemen maar onze gemeente kan binnen haar grenzen hier ook aandacht aan geven. Toch ligt daar niet alleen het probleem. Tolerantie en begrip is ook vaak ver te zoeken. Statistisch zijn mensen met een e-bike het meest betrokken bij ongevallen op het fietspad. Zij rijden veelal naast elkaar, de een links van de stippellijn en de ander rechts. Door het verkeerd inschatten van de snelheid van de tegenligger, is uitwijken vaak lastig. Ook omdat zij de fiets nauwelijks kunnen handelen. Laatst reed ik richting Katwijk, twee fietsers achterop naast elkaar op een e-bike. Een tegemoetkomende scooter kon net aan ontweken worden, de man reed immers helft van de tegenligger. Na mijn belletje om in te kunnen halen, werd mij nageroepen dat ik asociaal was… Zonder omkijken dacht ik aan het bijna ongeluk wat zojuist nog net voorkomen was.

Foto: Cor de Mooy

We zijn nauwelijks bekomen van de invoering van elektrisch fietsen of er is alweer een andere nog snellere vorm van fietsen geïntroduceerd. De speed pedelec, de fiets waarmee je de auto rustig kan laten staan om C02-uitstoot te verminderen. Welke vorm van fietsen moet straks de voorrang krijgen. Op de huidige fietspaden is het al behoorlijk druk, je wordt er op je gewone fiets aan alle kanten ingehaald. En als je met je kleinkinderen een stukje wil fietsen is het op verschillende plekken bijna niet te doen. De scooters zijn al naar de rijweg verwezen en de snorfietsen moeten ook al een plekje vinden om de gewone fietsers rustig te kunnen laten gaan. Noordwijk heeft alleen maar Oost West verbindingen die heel misschien door de provincie kunnen worden verbeterd. De Noord Zuid verbindingen zijn de nu nog toeristische fietspaden die de kustplaatsen door de duinen met elkaar verbindt. Om een veilige en snelle route te ontwikkelen voor alleen maar de nieuwe generatie snelle verkeersdeelnemers gaat me een beetje te ver. Investeer in veilige fietspaden voor iedereen!

Foto: Cor de Mooy

Er wordt gefietst! Naar het werk, in het dorp, door de duinen, naar school. Op elektrische fietsen, speed pedelecs, mountainbikes en gewone fietsen, die elkaar danig in de weg kunnen rijden. De huidige verkeerscirculatieplannen zijn vooral gericht op auto's, maar waar blijft het fietscirculatieplan?
De Velostrada ligt al tussen Leiden en Den Haag. Katwijk heeft vergevorderde plannen voor de fietssnelweg naar Leiden. Het is dus de hoogste tijd dat Noordwijk fietsvisie ontwikkelt, fietsplannen maakt en vooral uitvoert.
Door wie? De eerste verantwoordelijken zijn de wethouders van bereikbaarheid en duurzaamheid. De provincie Zuid-Holland en het ministerie investeren in fietssnelwegen en werken samen met de Fietsersbond, de ANWB en gemeenten. De Economic Board Duin- en Bollenstreek heeft als businesscase een gezonde en energieke regio. En Groen Links Noordwijk heeft fietssnelwegen naar de stations in haar verkiezingsprogramma staan.
Dus begin met een 'zoefroute' naar station Voorhout en dubbele fietspaden door de duinen voor snel- en langzaam fietsverkeer!

Van der Slot Beheer krijgt predicaat koninklijk

Directeur Alex van der Slot toont trots de oorkonde met het predicaat. | Foto: Piet van Kampen

noordwijkerhout n Vorige week vrijdag bracht Jaap Smit, de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland een bezoek aan Royal Flora Holland. Niet vanwege een bedrijfsbezoek maar om namens koning Willem Alexander een Koninklijk predicaat toe te kennen aan een onderneming die 100 jaar geleden simpel en kleinschalig begon.

Door Piet van Kampen

Bij het officiële moment waren ook de burgemeesters Cornelis Visser van Katwijk en Jon Hermans van Noordwijk aanwezig. Visser omdat Van der Slot in Rijnsburg is gevestigd en Hermans omdat het een Noordwijkerhouts bedrijf is. Ook gaf ex-burgemeester Gerrit Goedhart van Noordwijkerhout acte de présence. Al met al een select gezelschap in de kring van familieleden en een aantal medewerkers dat de kantine bevolkte.

Er werd een bedrijfsfilm vertoond alvorens Commissaris van de koning Jaap Smit het woord nam en vervolgens de oorkonde aan directeur Alex van der Slot overhandigde. De commissaris roemde de goede naam en faam die het familiebedrijf heeft en schetste in korte lijnen de geschiedenis van het bedrijf. Opgericht door Quirinus van der Slot die met paard en wagen de eerste vrachtjes in de regio deed. Later nam zoon Krijn het bedrijf over en in 1993 werd Alex, de derde generatie de nieuwe eigenaar. In 2012 werd het bedrijf in twee takken opgesplitst: van der Slot Transport B.V. en Van der Slot Logistiek B.V. In 1998 werd begonnen met KOA (Kopen Op Afstand) en dit is nu het grootste onderdeel geworden met vestigingen op de 3 grote exportveilingen van Royal Flora Holland.

Van der Slot Beheer biedt werkgelegenheid voor 210 mensen. Vanaf 1985 verzorgt de transporteur het transport van de bloemen naar het Vaticaan als de Paus zijn jaarlijkse toespraak op het Sint Pietersplein houdt.

Commissaris Jaap Smit tot slot: 'Een prachtig bedrijf dat geheel klaar is voor de toekomst'.

Linnaeushof biedt extra indooractiviteiten

binnen n Tijdens de herfstvakantie, van zaterdag 19 t/m zondag 27 oktober, biedt Linnaeushof een aantal extra indooractiviteiten aan. Hiermee wil de grootste speeltuin van Europa er voor zorgen dat er ook op dagen met minder mooi weer voldoende te beleven is.

De extra activiteiten, waaronder een stormbaan, een labyrint, verschillende shows en een kinderdisco, zijn inbegrepen in de entreeprijs.
Het speelseizoen van Linnaeushof loopt bijna ten einde. In het najaar merkt de speeltuin dat het weer steeds meer invloed heeft op de keuze van mensen van om een dagje uit te gaan. Hoewel de vooruitzichten voor de herfstvakantie goed zijn, zet Linnaeushof ook in op meer indoor speelplezier.
Naast het grote aanbod aan speeltoestellen en attracties in de buitenlucht beschikt Linnaeushof over een binnenspeeltuin, waarin kinderen zich prima kunnen vermaken als er even een buitje valt. Toch erkent het park dat dit niet voldoende is om een langere tijd lekker te kunnen spelen. Daarom heeft het management besloten om dit jaar, als experiment, tijdens de herfstvakantie meer overdekt speelplezier aan te bieden.

De extra activiteiten worden geplaatst en gehouden in de Wortelberg en onder de overkapping van het restaurant, waar een heus speelparadijs zal ontstaan. De activiteiten bestaan uit een stormbaan van 13 meter, een opblaasbaar labyrint van ruim 6 bij 6 meter, een interactief reactiespel, een 3 in 1 springkussen, een ballenbad, dagelijks drie verschillende shows van speeltuin mascotte Bennie Broek en een kinderdisco als afsluiting.

Meer informatie over openingstijden en ticketprijzen zijn te vinden op www.linnaeushof.nl

Een achternaam

Een luchtfoto van de bouw van Victor I. De boerderij staat er niet meer, maar is met een cirkel aangegeven. | Foto: NoVaTo. Foto: Picasa

Elke vrijdagochtend zijn de vrijwilligers van NoVaTo aan het werk. Ook wordt er, op zijn Noordwijkerhouts gezegd, een bakkie gedaan. Daar komt de vraag ter tafel: De achternaam Oostdam komt van een dam uit het verleden. Waar lag de oostdam eigenlijk?

De herkomst van namen

(Achter)Namen zijn een hulpmiddel om mensen te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Zo is het gemakkelijker om te weten wie je bent, bij wie je hoort en van wie je er een bent. Een vraag die in Noordwijkerhout heel regelmatig aan een onbekende gesteld wordt, dan wel iemand met een bekende Noordwijkerhoutse achternaam.

Zo zijn er achternamen die verwijzen naar het beroep, zoals: Molenaar of Bakker. Andere vormen zijn een verwijzing naar een dorp of stad waar men van komt, zoals Van Velsen, Stiphout, Van Amsterdam, etc. Weer anderen duiden op een bepaalde locatie: Van Dijk, Van der Meer, Duivenvoorden, etc. Onder deze laatste categorie vallen ook namen als Duijndam, Oostdam, Westdam, Opdam, in feite straat aanduidingen.

Achternamen zijn al eeuwenlang in gebruik. Op 18 augustus 1811 is door Napoleon bepaald dat achternamen bij wet verplicht worden. Iedereen moet met achternaam geregistreerd worden. In de Zuidelijke Nederlanden is dit al langer de gewoonte en verandert er door de wet weinig. Voor ons deel van Nederland wel.

Dat niet iedereen dat erg nodig vindt, moge blijken uit excentrieke voorbeelden die toen zijn ontstaan, zoals Naaktgeboren, Liefhebber en Borrel.

De namen op dam

Noordwijkerhout, Noordwijk en De Zilk liggen op de tweede strandwal. Hillegom, Lisse en Sassenheim liggen op de eerste strandwal. Op de derde strandwal liggen onze huidige duinen. De strandwallen lopen van noord naar zuid. Daar tussenin liggen lagergelegen, natte bijna moerasachtige gebieden. Verplaatsingen tussen die strandwallen, van oost naar west, loopt via hoger aangelegde wegen, die vaak de benaming –dam krijgen. Een voorbeeld hiervan is de 's Gravendamseweg.

In Warmond lopen de Dorpstraat en de Herestraat min of meer noord-zuid en de zijstraatjes hebben heel vaak een naam die eindigt op –dam. Dam heeft dan de betekenis van (verhoogde) weg of pad. Je stelt je dan voor dat op zo'n plek mensen zijn gaan wonen die door anderen wordt aangeduid "als die van de –dam". Zo ontstaat op den duur hun achternaam.

Oostdam

Wat Oostdam betreft, zou dat zo gebeurd kunnen zijn. De eerste vermelding van deze naam, als achternaam, dateert -vooralsnog bekend- uit 1630. Daarvoor werden zij steeds aangeduid met hun patroniem, zoals Pieter Dirkzoon. Zij waren toen pachters van de Abdij Leeuwenhorst, op boerderij Eicken Donk. De oprijlaan naar deze boerderij vanaf de Kerkstraat, het huidige Eicken Donck zou zomaar die bewuste weg/dam geweest kunnen zijn. Op de foto staat ongeveer de plek van de boerderij met een cirkel aangegeven.

God en de moraal

Leerhuis n De eminente oud-hoogleraar Rochus Zuurmond mag dan wel oud zijn, dat weerhoudt hem niet een heel eigen opvatting te hebben over het onderwerp 'God en de moraal'.

In zijn laatst verschenen boek gaat hij op frisse en nieuwe manier in op vragen over moraal, 'gebod als toezegging' en 'de ethische vraag als machtsvraag'. Hoe verhoudt hetgeen in de in de oude Bijbelboeken naar voren komt zich tot onze tijd? Zijn wij nu zo anders als toen?

In het Leerhuis wordt gepraat en gediscussieerd n.a.v. inleidingen over verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.
Dit Leerhuis wordt gehouden op donderdag 17 oktober in De Vinkenhof, Achterzeeweg. Aanvang 20.00 uur. Entree € 7,00.

Nieuwbouw voor senioren

Willem n In klein comité werd op maandag 7 oktober de bouw van vijf seniorenwoningen op Woonzorgpark 's Heeren Loo met daarin plek voor 40 ernstig meervoudig beperkte ouderen gevierd. Dat gebeurde door twee bouwdoeken te onthullen waarop een impressie van de woningen te zien is.

Deze doeken werden onthuld door directeur Fleur Drexhage, cliënt Patrick, medewerker Jessie van KBM en Ellen Gouweleeuw, manager zorg van de toekomstige bewoners.
De woningen worden in een hofje gebouwd, met drie woningen aan de ene kant van de binnentuin en twee woningen aan de andere kant. Iedere woning biedt plaats aan acht bewoners. De deuren bevinden zich aan de buitenkant van het hofje, zodat de bewoners makkelijk in verbinding staan met wat er buiten de woning gebeurt. Aan de binnenzijde van de woningen bevindt zich het hofje, waarin het knusse en samenzijn ervaren wordt in de belevingstuin.
De woningen worden in het najaar van 2020 opgeleverd.

Weer een gemiste kans?

ingezonden n Van Jan Duivenvoorden uit Noordwijkerhout ontving de redactie onderstaande ingezonden mail:

"Heraldiek, je moet er van houden. Maar wie zich er in verdiept merkt dat het een wetenschap is. De symbolen in familie- of gemeentewapens hebben een betekenis, een vaststaande betekenis, eigen uitleg is uit den boze. Onze fusiegemeente heeft om het belang van het samengaan te onderstrepen voorgesteld een nieuw gemeentewapen te hanteren. Daarvoor heeft men de deskundige Raad van de Adel geraadpleegd en die schoven twee ontwerpen naar voren. In het ene zijn de oorspronkelijke wapens van de fuserende gemeentes terug te vinden. Het andere lijkt sterk op het bestaande gemeentewapen van Noordwijk, maar dan voorzien van een kroontje en een facelift voor de leeuw.

Dat kroontje had men er overigens al eerder op kunnen zetten zou de Raad fijntjes opgemerkt hebben. Dit voorstel heeft een historische achtergrond, zou herinneren aan de tijd dat de twee dorpen onder dezelfde adellijke familie vielen, 800 jaar terug. Bij het leeuwenpaar is de uitleg van de Raad uitgebreider. De gouden en zwarte leeuw staan tegenover elkaar, tegen de eigen blauwe of zilveren achtergrond. De Noordwijkse leeuw is afgeslankt tot Noordwijkerhoutse proporties. Op elkaar gericht staan symboliseert hoffelijkheid, een principe dat vastgelegd is in de heraldiek maar ook herkenbaar is in de kunst. Marten en Oopjen van Rembrandt kijken in het Rijksmuseum naar elkaar als symbool van liefde. Zo'n liefdevolle hoffelijke pose sluit volgens de Raad aan bij het samengaan in de fusiegemeente. Het college van BenW stelt niettemin het minimaal aangepaste Noordwijkse wapen met kroontje voor als nieuw gemeentewapen. Dat wekt vooral verbazing vanwege het argument dat de twee tegenover elkaar staande leeuwen uitgelegd zouden kunnen worden als ruzie makende partijen. Wat de regels van de heraldiek erover zeggen doet er dus eigenlijk niet toe. En was er een andere opstelling mogelijk? Want twee leeuwen met de rug tegen elkaar, dat zijn ook ruziezoekers. En bij twee leeuwen die achter elkaar staan, kijkt de ene leeuw de andere leeuw in de k...., juist ja.

Daar valt ook vast een negatieve interpretatie aan te geven, daar hoef je geen burgemeester of wethouder voor te zijn. Kortom: waarom negeert BenW de regels van de heraldiek en laat men zich leiden door mogelijke negatieve interpretaties. Daar hoor je boven te staan, net als bij kroegpraat of goedkope columnretoriek. Waarom niet gewoon kiezen voor een wapen dat het sentiment van elke inwoner verbeeldt, in symbolen vertaalt. Na het hanteren van het "grote merk Noordwijk" als argument voor de nieuwe naam van de gemeente is dit een tweede gemiste kans om alle inwoners mee te nemen in een symbool van verbinding. Want historische namen, wapens, logo's en vlaggen lijken onbetekenend, maar zij hebben een verbindende functie! En als interpretaties dan belangrijker gevonden worden dan heraldische regels dan heb ik er ook eentje: een mooie gouden leeuw tegen het hemelse blauw zal dat depressief ogende zwarte leeuwtje tegenover hem beslist opfleuren en past veel beter bij het veelkleurige gemeentelogo!"

Martien Meiland en Pieter-Gerrit Binkhorst samen in SBS 6-programma

Televisierring-winnaar Martien Meiland, met zijn nieuwe SBS-6 collega's. | Foto: pr

n Regionale ondernemers nemen objecten onder de loep

regio n De komende weken schitteren twee bekende regionale ondernemers op de nationale zender SBS6 in het splinternieuwe programma 'Cash or Trash'. Televizier-Ring winnaar Martien Meiland, bekend van televisieprogramma Chateau Meiland, tevens oprichter van interieurwinkel Montana in Noordwijk en Pieter-Gerrit Binkhorst, de bekende Oegstgeester veilingmeester met kantoor in Leiden verzorgen een deskundige taxatie van bijzondere objecten uit het hele land.

In het programma Cash or Trash dat vanaf maandag 23 oktober wekelijks om 21.30 uur te zien is, worden mensen uit het hele land ontvangen die allemaal een ding gemeen hebben: ze willen een interessant object verkopen. Of het nou gaat om oude speelgoedautootjes van zolder, een waardevol erfstuk of een unieke verzameling.

De Noordwijker Martien Meiland ontvangt in een prachtig fort in het midden van het land mensen uit alle windstreken die hun spullen willen verkopen. De verkopers vertellen vervolgens over hun bijzondere objecten, waarna een taxatie volgt bij een van de drie experts, waaronder veilingmeester Binkhorst. Na de waardebepaling komen de verkopers bij vijf handelaren.

'Ik verbaas me wat er van zolder komt'

Deze handelaren hebben geen idee wie ze ontvangen en stappen dus blanco elke mogelijke onderhandeling in. Daarbij is de competitie tussen hen groot en troeven ze elkaar maar wat graag af bij de items die ze interessant vinden. Sluit de verkoper een deal met een van de handelaren? Dan wordt er meteen afgerekend. Binkhorst: "In mijn dagelijkse werkzaamheden gaan er dagelijks al veel verschillende objecten door mijn handen en zelfs na 25 jaar blijf ik mij regelmatig verbazen wat er van zolders of uit kelders komt.. Ook in dit programma kwamen weer de meest interessante items langs: van schoolposters tot jeneverkruiken en Dinky Toys. Maar ook een gokkast en een mini-scooter."

"Samen met Martien in een entertainmentprogramma optreden is een bijzondere ervaring. Het vreemdste wat ik bijvoorbeeld ooit heb mogen taxeren is bijvoorbeeld een middeleeuws beenprothese. In mijn dagelijkse praktijk is het wel de bedoeling dat je professioneel blijft. Je kunt je echter voorstellen dat als er map met oude handgetekende pornografische afbeeldingen aan Martien wordt voorgelegd er geestige momenten op nationale tv te beleven zijn."

High tea voor Zonnebloem

uitje n Op donderdag 10 oktober brachten 48 gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling De Zilk, een bezoek aan Grand Café Graaf Jan in Sassenheim.

In het Grand Cafe genoten de gasten van een heerlijke high tea. Er werd uiteraard begonnen met een kopje thee. Er stonden doosjes met verschillende smaken thee op tafel, zodat iedereen zelf kon kiezen. Ondertussen werd er veel en gezellig gekletst. Na een heerlijk kopje tomatensoep waren er diverse luxe belegde broodjes en tot slot huisgemaakte zoetigheden.
Alle gasten hebben lekker gegeten en genoten van een gezellige middag.

Kerkenveiling Sint Jeroen

noordwijk n Op vrijdag 25 oktober vindt In Hotel Royal weer de jaarlijkse kerkenveiling plaats, waarbij talloze mooie en ook lekkere zaken worden aangeboden.

Ook nu zijn deze weer door een groot aantal trouwe schenkers ter beschikking gesteld. Een gezellige avond met later op de avond traditie getrouw weer in gezelschap van leden van de Carnavalsvereniging De Noortukkers.
De veiling 2018 was met een bruto-opbrengst van ruim 35.000 euro een succes.
Iedere koper dingt ook dit jaar weer mee in de verloting van een fiets

Vanaf 20.00 uur is een ieder welkom in Royal aan de Voorstraat. Aanvang 20.30 uur.

Ook op spekglad veld blijft Fluks winnen

Wouter Westgeest was 6 maal trefzeker. | Foto: PR

Korfbal n Fluks probeerde zaterdag de winnende lijn door te zetten tegen Oranje Zwart uit Westmaas. Door een aantal blessures begon Fluks niet in de sterkste opstelling. De aanhoudende regen veranderde het veld in een modderpoel. Menig speler had hier last van.

Ondanks het slechte veld kwamen de Noordwijkers snel op een 0-4 voorsprong door 4 mooie afstandsschoten. Na de snelle en gemakkelijke voorsprong was de focus even weg en kwam Oranje Zwart terug naar 3-4. Door de scherpe coaching van Enrico Mud werd Fluks wakker geschud en maakte Joost Passchier de 3-5, waarna Fluks weer op gang kwam en bij rust met 5-9 leidde.

Door het steeds slechter wordende speelveld werd het steeds moeilijker om door loopacties en schijnbewegingen vrij te komen. Het inbrengen van rebounder Mark van Eeden in de aanval stelde topscorer Wouter Westgeest in staat twee keer kort achter elkaar te scoren. Tijdens de daarop volgende vakwisseling kwam de goed verdedigende Martijn van Leeuwen weer terug het veld in. De overwinning kwam niet meer in gevaar, en na nog vele valpartijen won Fluks de wedstrijd met 9-18. Een prima resultaat, gelet op het lastig bespeelbare veld en de afwezigheid van 3 basisspelers. Het goede gevoel werd nog beter toen na afloop bleek dat concurrent ESDO zijn wedstrijd verloren had. Hierdoor is Fluks nu mede koploper.

Volgende week zaterdag speelt Fluks de thuiswedstrijd tegen Eureka uit Rotterdam. Aanvang 15.30 uur.

SJC maakt indruk met winst op Leonidas

Uitblinker Mostava Frederik legt hier aan om de 2-0 voorsprong te verzilveren. | Foto: Johanna Oskam

voetbal n SJC gedijt goed in de hoofdklasse. Met 15 punten uit 6 wedstrijden blijven de zwartwitten op koers. Tegen het Rotterdamse Leonidas bleek dat dit SJC weer stappen heeft gemaakt. Men name met de persoonlijke duels maakte de ploeg van trainer Florian Wolf veel indruk. Drie fraaie treffers toonden aan dat het scorend vermogen er ook is.

Leonidas werd voor aanvang van de competitie nadrukkelijk aangekondigd als een van de kanshebbers op het kampioenschap. SJC oogde in de eerste fase van de wedstrijd zich enigszins onrustig en probeerde Leonidas van zich af te houden door compact te staan. Maar de Rotterdammers gaven SJC weinig gelegenheid om de bal rustig rond te spelen of een aanval op te bouwen. De eerste 15 minuten kwamen er voor beide ploegen ook nauwelijks mogelijkheden.

Pas na dat eerste kwartier kwamen die er wel. De eerste was voor Levi van Nispen maar zij poging was een prooi voor de keeper. Aan de andere kant werd keeper Haggerty door Assad Harti getest.
SJC kwam meer onder druk te staan en leek zelfs een achterstand op te lopen. Maar er was buitenspel geconstateerd. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak.
Het was Frederik die na een vrije schop van Strojil met een strak schot de 1-0 liet aantekenen.
Hierna werd de wedstrijd aantrekkelijker met mogelijkheden over en weer. De supporters veerden op toen een schot van Melvin van Stijn net naast de paal vloog.

Na rust drong SJC wat meer aan en poogde met enkele afstandschoten een tweede treffer te forceren. Die kwam er uiteindelijk wel uit een vlot lopende aanval over rechts. Van Nispen gaf de voorzet , Hardenberg kon er net niet bij maar Mostava Frederik greep de niet te missen kans: 2-0.
Zoals te verwachten ging Leonidas nog nadrukkelijker op zoek naar het Noordwijkse doel. En na zo'n aanval moest de ver uit zijn doel gekomen Haggerty toe zien dat Wijdenbosch de bal nog net voor de doellijn wist weg te werken. De Rotterdammers wilden SJC pijn doen en ze schuwden daarbij de stevige overtredingen niet. Wat uiteindelijk voor hen resulteerde in een drietal gele kaarten.

Terwijl de Noordwijkse supporters een tegendoelpunt vreesden was het opnieuw SJC wat to scoren kwam. Na een stevige overtreding op Jordy Groot nam Timo Ruigrok pijlsnel de vrije trap. De bal kwam op het hoofd van de mee opgestoomde Wijdenbosch die sierlijk voor 3-0 zorgde. De overwinning was veilig gesteld en bovendien werd door een aantal fraaie reddende acties van Haggerty ook de nul gehouden. Zondag speelt SJC in Bussem de belangrijke inhaalwedstrijd tegen SDO. Opnieuw een tegenstander waarvan veel werd verwacht. Waarbij SJC gezien de ranglijst de favorietenrol met zich meeneemt. Opnieuw een overwinning lijkt haalbaar maar gemakkelijk zal het zeker niet zijn.

Excelsior benut kansen wel en Noordwijk niet

De Noordwijkse spitsen zagen geen kans de overmacht van verdedigers het echt moeilijk te maken. | Foto: WS

Voetbal n Na afloop noemde Kees Zethof het de wet van Murphy. Supporters mopperden over falende aanvallers. De neutrale toeschouwer zag echter een technisch vaardig Excelsior Maassluis uiteindelijk een verdiende overwinning behalen. Simpelweg omdat scoren een belangrijk onderdeel is van het voetbalspel.

Direct na het begin werd al duidelijk dat er druk lag op de Noordwijkers. Het ontbrak aan de nodige rust in de opbouw en onzorgvuldigheid werd een gevolg van die onrust. Terwijl Kees Zethof nog wel de nodige rust uitstraalt wachten supporters en sponsoren ongeduldig, na 3 nederlagen op rij, op weer eens een overwinning.

Na dus eerst wat aftasten van beide kanten ging Noordwijk op zoek naar een openingstreffer. Reynaers leek te kunnen scoren maar Excelsior wist dit net te voorkomen. Aan de andere kant legde arbiter Smit de bal net buiten de 16 na een onbehoorlijke tackle van Overvliet.


Op de lat

Na bijna 20 minuten kon Van Staveren inkomen richting het doel maar ook hij vond het net niet.
Vijf minuten later klonk er geweldige knal toen een schot van Reynaers door de lat werd gekeerd. Dat was voor Noordwijk kennelijk het sein om nog meer naar voren te schuiven. Maar al heel snel maakte Excelsior gebruik van de op de rechtervleugel ontstane ruimte. Waar Bröcker geen kans zag tijdig in te grijpen. Jamie den Hartog deed waarvoor hij is aangetrokken en tekende voor de 0-1.
Het laatste kwartier van de eerste helft begon met een vrije trap voor Noordwijk. Daar waar Reynaers nogal eens trefzeker was schoot hij nu strak in de muur. En met de kleinst mogelijke achterstand moest Noordwijk richting de thee.

Na rust was het spelbeeld niet veel anders. Noordwijk speelde het vertrouwde spel en er kwamen wat mogelijkheden maar Excelsior stond verdedigend als een huis. Individueel bleken een aantal roodwitten niet in staat hun vertrouwde niveau te halen. Kees Zethof greep in met een dubbele wissel. Van Staveren en Westdijk moesten naar de kant voor Denzel James en Martijn Le Congé. De laatste leek even later, na een perfect uitgevoerde aanval, te kunnen gaan scoren. Maar zijn schot trof geen doel.


Opportunistisch

Noordwijk zwoegde en opportunistisch zocht de ploeg naar de gelijkmaker. Maar plots lag de bal, na een snelle counter en een perfecte lob, aan de andere kant wel in het net:0-2. Met nog 10 minuten te gaan bracht Zethof nog een aanvaller in de persoon van Waandels in het veld. Het leek een wanhoopwissel en veel verandering bracht dit niet. In blessuretijd was er nog even van alles te noteren. Een gemiste, zeker niet terecht gegeven penalty van Maassluis, de 1-2 van Wendt en tot slot een eigen doelpunt van Le Congé: 1-3. Een pessimistische conclusie zou kunnen zijn dat voor Noordwijk het rechterrijtje het hoogst haalbare is. In de nabije toekomst kan Noordwijk aantonen dat pessimisten ongelijk hebben.

Na eerst een weekje najaarsvakantie kan Noordwijk op 26 oktober uit bij GVVV laten zien dat er alle reden is voor optimisme.

Rouwen tussen eb en vloed bij Palliam

palliam n Op vrijdag 18 oktober zal rouwtherapeut Anne Remijn bij Palliam een avond verzorgen waarin ze gedichten gaat voorlezen uit haar nieuwe bundel 'Rouwen tussen eb en vloed'.

In deze gedichten staan de getijden metafoor voor allerlei gevoelens bij rouw. Herinneringen langs de vloedlijn, overspoelende emoties, afdrukken in het zand. Anne Remijn schrijft gedichten geïnspireerd door haar werk als rouwtherapeut en verwoordt hierin gevoelens die voor iedereen herkenbaar zijn.

Tijdens deze avond zal ze worden begeleid door cellist Ruud Meester en pianiste Irina Bodrenkova. Hun intense muziek geeft alle ruimte om de tekst te beleven zoals die op dat moment past. Een bijzondere avond in opmaat naar Allerheiligen en Allerzielen waarin we onze dierbaren herinneren.

De avond begint om 19.30 uur, inschrijven kan via www.palliam.nl en de bijdrage is € 10,00. Palliam, Nieuwe Zeeweg 75, Noordwijk.

Met man minder toch een punt

Richelo Fecunda van VVSB en Finn Kluiver van VVOG. | Foto: Hans van der Valk, Orange Pictures.

Noordwijkerhout n VVSB voetbalde meer dan een helft met 10 man, maar heeft toch een punt weten te bemachtigen. Tegenstander VVOG kon het overtal lange tijd niet uitspelen. VVSB stond met nog enkele minuten op de klok zelfs op een voorsprong, maar kon deze niet over de streep trekken. Met nog een onderbreking van ruim vijf minuten vanwege het licht dat uitviel, was er weer een hoop te beleven bij het 'avondje VVSB'.

NOVO herpakte zich en won van Thor | Foto: Rick van Wijnen

Door Stefan van den Burg

Ondanks de matige pot en het gelijkspel tegen Ajax stonden dezelfde elf spelers aan de start van de wedstrijd tegen VVOG. De ploeg uit Harderwijk mistte onder andere smaakmaker Caifano Latupeirissa, maar had binnen een minuut al een goede mogelijkheid op de openingstreffer. Rihairo Meulens schoot echter een metertje naast het doel van VVSB. Diezelfde Meulens schoot even later een vrije trap die door de regen matig werd verwerkt door doelman Ruben Valk. Echter bleef de stand op 0-0 staan.

Naar mate de eerste helft vorderde nam VVSB het initiatief in de wedstrijd over en begon het met name over de rechterkant beter te voetballen. Met de snelle impulsen van Richelo Fecunda en Lulinho Martins werd de verdediging van VVOG diverse malen getest. Kansen waren er voor Felitciano Zschusschen, Ties Evers en diezelfde Martins, maar telkens eindigde de bal net aan de verkeerde kant van de paal.

Met nog een paar minuten voor de rust ontsnapte Mike Ahrens aan de aandacht van de verdediging van VVSB. Peter Verhoeve begon hierdoor ook een overtreding, waardoor de bal op de stip werd gelegd. Verhoeve kreeg de gele kaart te zien van scheidsrechter Shukrula, maar had dit enkele minuten eerder ook al gezien. De verdediger van VVSB mocht dus met zijn tweede gele kaart vertrekken. VVOG benutte de toegekende strafschop en kwam zo op een 0-1 voorsprong.

Toch liet VVSB niet het kaas van haar brood eten en vocht het zich terug in de wedstrijd. In de blessuretijd van de eerste helft kwam de bal nog een keer voor de voeten van Felitciano Zschusschen. De spits van VVSB haalde uit en liet doelman Paul Eppink kansloos.

In de tweede helft speelde VVSB dus nog wel met een man minder, maar echt lastig werd het niet voor de Noordwijkerhouters. VVOG had moeite om te kansen te komen en de spaarzame mogelijkheden waren een prooi voor Valk. In de 65e minuut viel plots het licht uit op Sportpark de Boekhorst. Na een onderbreking van ruim vijf minuten waren de lampen weer opgewarmd en konden beide ploegen het spel weer hervatten.

De kansen werden na de onderbreking voor VVSB weer groter. Zo schoot Zschusschen in het zijnet en werd de poging van Fecunda gered door doelman Eppink. Met nog tien minuten op de klok kwam Frans van Niel in kansrijke positie net buiten het strafschopgebied. De aanvoerder van VVSB kapte naar zijn linkerbeen en schoot de bal laag richting het doel van VVOG. De schuiver was doelman Eppink te machtig waardoor VVSB met 10 man op voorsprong kwam. In de slotfase waar nog vele minuten extra tijd werden toegevoegd kwam VVOG nog langzij. De lange bal van achteruit werd via een fraaie volley van Henri Kersten achter doelman Valk geschoten. Kansen waren er nog wel voor beide ploegen, maar doelpunten vielen er niet meer.

VVSB – VVOG 2-2: 39. Ahrens (p) 0-1, 45. Zschusschen 1-1, 82. Van Niel 2-1, 90. Kersten 2-2.

VVSB: Ruben Valk; Richelo Fecunda, Peter Verhoeve, Tomas Arroyo, Rob Zandbergen, Jelmer Vijlbrief; Ties Evers, Glenn van Geldorp, Frans van Niel; Lulinho Martins (41. Loyd van der Wilden), Felitciano Zschusschen (80. Yannick Bouw).

Agenda Reuring

| Foto: Ina Verblaauw

reuring n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor alle inwoners. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Meer informatie en aanmelden voor de maaltijden via reuringnoordwijk.nl of bel: 06-50610135. Aanschuiven kost 3 euro.

Sportcafé Duinwetering

| Foto: Ina Verblaauw Foto: Foto:

Donderdag 17 oktober

Workshop vrij schilderen. Kosten € 1,50.

Dinsdag 22 oktober

10.00-13.00 uur: Budgetcoach.
12.30 uur: Chili con carne
14.00 uur: Wandelen met Reuring. Open voor koffie.

Elke vrijdag • 10.00-14.00 uur

10.00-12.00 uur: creatief café en biljarten.
12.00-13.00 uur: samen sporten.
13.00 uur: soep met brood: mee eten kost € 2,00.

Nu ook in De Zilk

Achter de Duinpan, Honk, Sportlaan 34a in De Zilk. Iedere maandag, 10.00-14.00 uur.

Maandag 21 oktober

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: pompoen uitsnijden. Kosten € 2,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Nu ook in Noordwijkerhout

Maasgaarde, Dr. Poelslaan 21. Iedere dinsdag, 10.00-14.00 uur.

Dinsdag 22 oktober

10.00-11.00 uur: Gratis sporten met de buurtsportcoach.

11.00-13.00 uur: Creatief café: pompoen uitsnijden. Kosten € 2,50.

13.00-14.00 uur: Soep met brood. Kosten € 2,00.

Novo heeft zich herpakt tegen Thor

volleybal n Afgelopen zaterdag moest Thor uit Bergambacht als oude bekende het onderspit delven in Noordwijk. Na een paar jaar afwezigheid in de 3e divisie waren het bekende gezichten die tegenover elkaar in het veld stonden.

Novo wist vanaf het begin de scherpte in de services te krijgen en daarmee uit te lopen naar 12-7, daarna bracht Thor weerstand met harde services. Desalniettemin wist NOVO de draad op te pakken en de set naar zich toe te trekken met 25-20. Daarna raakten de Noordwijkers in een dipje en kon Thor gelijk oplopen en uiteindelijk een voorsprong nemen naar 19-23. Aan het einde van de set klonk het gezang van NOVO luidkeels door Sportpark Duinwetering. Maar Thor liet zich niet van de wijs brengen en hield de set in eigen hand met 21-25. Het gezang luidde wel het vervolg van de wedstrijd in. De 3e en 4e gingen beide met 25-21 naar NOVO. Het spel was niet hoogstaand, maar de Noordwijkers waren toe aan een gewonnen wedstrijd en beleefden er veel plezier aan.

Zaterdag om 15.30 uur mogen de heren Waterlanders ontvangen.

Van Nispen - WVC eindigt zoals het begint

Joost Verwer houdt achterin het hoofd koel. | Foto en tekst: Trudy van den Berg. Foto: trudy vd berg

DeZilk n In de eerste helft was het zondag WVC die de toon zette en had Van Nispen weinig in te brengen.

De gasten uit Oude Wetering vergaten echter te scoren maar waren wel de betere op het veld. Van Nispen kreeg nog wel een vrije trap in het strafschopgebied na een terugspeelbal die de keeper van WVC in zijn handen nam.

De vrije trap leverde echter niets op. De rust brak aan bij een 0-0 stand.

Na de rust kwamen de geelhemden beter uit de kleedkamer dan hun opponenten.

Van Nispen speelde wat feller en was minder slordig in de passing dan in het eerste bedrijf.

Halverwege de tweede helft kreeg Dorus van der Voort de bal over rechts en was hij sneller dan zijn tegenstander. Oog in oog met de keeper van WVC wist hij helaas niet af te ronden. Vlak voor tijd kreeg Van Nispen nogmaals de kans om de wedstrijd te beslissen maar de kopbal vloog over het doel. Beide ploegen moesten met een puntje genoegen nemen. Het was en bleef 0-0.

Volgende week speelt Van Nispen uit bij VVH/Velserbroek. Aanvang 14.00 uur de bus vertrek om uiterlijk 12.30 uur. Verzamelen om 12.15 in de Sportlaan.

Noordwijkerhout ook Fairtrade Gemeente

Noordwijkerhout n Sinds dit jaar wappert de fairtrade-vlag ook voor Noordwijkerhout en De Zilk.

Dit betekent dat zowel de gemeente als (een substantieel deel van) de bedrijven, verenigingen en organisaties in de gemeente fairtrade producten gebruiken of verkopen en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

In Noordwijkerhout zijn onder meer de Wereldwinkel, 'Brownies for Downies' en kledingwinkel Takko Fashion voorbeelden voor fairtrade. Deze ondernemers laten zien hoe ze op een verantwoorde manier ondernemen én betaalbare kwaliteitsartikelen aanbieden.

NOORDWIJK

t/m 27 oktober
• Herfstvakantie bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Entree € 12,50 (volwassenen) € 8,50 (kinderen).

18 t/m 27 oktober
• Herfstbioscoop De Muze; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: dagelijks diverse films. Filmoverzicht & (online) reserveren via www.demuzenoordwijk.nl

24 t/m 27 oktober
• Theatervoorstelling Tsjechov at Sea - Zeep aan Zee; Grand Hotel Huis ter Duin, Kon. Astrid Boulevard 5. Tijd: 24 en 25 oktober 20.00 uur, 26 oktober 14.00 uur en 20.00 uur en 27 oktober 14.00 uur. Entree € 25,00.

17 oktober
• Arie en Silvester - Wie? Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree: vanaf € 21,50.
• Tijdloos Tsjechov Theater College; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.00 - 17.00 uur. Entree gratis.

18 oktober
• Rouwen tussen eb & vloed; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.30 - 21.30 uur. Entree € 10,00.

19 oktober
• Najaarsmarkt - Noordwijk Shopping Centre; Hoofdstraat e.o. Tijd: 10.00 - 17.00 uur. Entree gratis.
• Yoga voor Ouder & Kind; YOGA Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 13.30 - 14.15 uur. Deelname € 13,00 (samen).
• Zing Nederlands met Me; Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 - 15.00 uur. Entree gratis.
• Yoga voor Kinderen; YOGA Puur, Hoogwakersbosstraat 12. Tijd: 14.30 - 15.30 uur. Deelname € 8,50 per kind.

20 oktober
• Meet & Greet met Janneke de Bijl en Tex de Wit; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.00 uur. Toegang gratis.

ERHOUT / DE ZILK

16 oktober
• Herfstpracht en Bronsttijd: Met paard en wagen door de Amsterdamse Waterleidingduinen, vertrek om 15.30 uur vanaf ingang Joppewegfde Zilk, aanmelden via www.awd.waternet.nl
• Zeemeermin zwemmen, on 14.00 uur in zwembad de Schelft, aanmelden bij de receptie.


17 oktober
• Koffie+ bijeenkomst, lezing thema "Erfrecht", om 10.30 uur in de bibliotheek, Herenweg, de toegang is vrij!
• Jaarconcert Seniorenkoor, om 19.30 uur in de Witte Kerk, kaarten € 7.50, verkrijgbaar bij Wagenaar & van Halem, Havenstraat.
• Pubquiz, test je kennis en speel mee, om 21.00 uur bij café Van der Geest, Zeestraat 7a, aanmelden aan de bar.


18 oktober
• Herfstpracht en Bronsttijd, met paard en wagen door de Amsterdamse Waterleidingduinen, vertrek om 15.30 uur vanaf ingang Joppeweg, de Zilk, aanmelden via www.awd.waternet.nl


19 oktober
• indoorspeeltuin KidsZoo, deze herfstvakantie alle dagen de beest uithangen van 9.00 tot 18.00 uur, met extra activiteiten. www.kidszoo.nl
• Jubileumconcert, 40 jaar rockband Fuse, om 22.00 uur in café Van der Geest, de toegang is vrij!


20 oktober
• Herfstwandeling NSL, heerlijke wandeltocht van 15 km. door bos en duin, vertrek om 9.00 uur vanaf parkeerplaats Duindamse Slag, Randweg. Inschrijven kan ter plekke.
• Presentatieshow 2020, van 9.00 tot 17.00 uur bij kampeercentrum de Jong, Beeklaan De Zilk.


21 oktober
• Zwem4daagse Noordwijkerhout, voor jong en oud, dagelijks t/m. 25 okt. vanaf 18.00 uur in zwembad de Schelft, met div. activiteiten

Doe mee en win 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 20 oktober samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2200 AH te Katwijk.

Of mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 41:

NIEUWSGIERIG

De winnaar: COCKY VAN DEE

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 18 oktober

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: dhr. D. Barnhoorn

Zondag 20 oktober

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. P. van der Burg, HA

Buurtkerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. G. Herwig, Nunspeet

17.00 uur: ds. J.A.J. Pater

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. R. van Dijk

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 20 oktober

10.00 uur: dhr. R.W. Baas

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 16 oktober

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland
WZC Groot Hoogwaak
19.00 uur: Viering

Vrijdag 18 oktober

WZC Jeroen

18.30 uur: Mozesviering

Zaterdag 19 oktober

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: Rozenkransviering

Zondag 20 oktober

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Mozesviering

Dinsdag 22 oktober
Kerkhofkapel

9.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 20 oktober

10.00 uur: dhr. L. Akkerman

NOORDWIJKERHOUT

PROTESTANTSE GEMEENTE

Witte Kerk

Zondag 20 oktober

10.00 uur: ds. A. Van Houwelingen, Noordwijk

Rooms-Katholieke kerk

St. Jozefkerk
Zondag 20 oktober
19.00 uur: J. Lamberts, Woord & Communie

St. Victorkerk

Zondag 20 oktober
10.00 uur: Gebedsleider L. Spiegeler

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hartkerk

Zondag 20 oktober
11.00 uur: Mevrouw M. Lommerse, Gehandicaptenviering