Noordwijkerhouts Weekblad

8 januari 2019

Noordwijkerhouts Weekblad 8 januari 2019


Veel animo nieuwjaarsreceptie

Carnaval krijgt in het nieuwe Noordwijk natuurlijk ook een belangrijke rol. | Foto: Wim siemerink

receptie n De Noordwijkers zullen het weten. Carnavalsvereniging De Kaninefaaten met in het kielzog De Keienbijters, De Duinknijnen, De Noortukkers, De Tulpkabouters en hun jeugdgroepen maakten het op de eerste gemeentelijke nieuwjaarsreceptie al meer dan duidelijk. Carnaval wil ook in het nieuwe Noordwijk een belangrijke rol vervullen. De eerste goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente was in Congrescentrum Leeuwenhorst. (Lees het hele artikel op pagina 5)

Velen namen de gelegenheid te baat om kennis te maken met de waarnemend burgemeester Jon Hermans en de nieuwe wethouders. Bestuurder benutten de gelegenheid tevens om te netwerken, inwoners om wensen uit te wisselen. Maar zeker ook om de eerste Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hermans van zeer dichtbij aan te horen.


Hoempapa

Voor het zover was er het bezoek van genoemde carnavalsverenigingen. Zoals dit in Noordwijkerhout te doen gebruikelijk was. Met veel hoempapa en gezang. Een onderbreking die door de aanwezigen en ook door burgemeester Hermans zichtbaar gewaardeerd werd.
In haar officiële Nieuwjaarstoespraak was de burgemeester echter wel zeer serieus. Zij legde nadruk op veiligheid en in dat verband oogstten politie, ambulancepersoneel en brandweer veel lof. Speciaal voor hun professionele optreden in de Nieuwjaarsnacht in Noordwijk.


Nieuwe werken

'We zullen moeten wennen' hield burgemeester Hermans de aanwezigen voor. Aan elkaar, aan de situatie maar ook aan het nieuwe werken van zowel het ambtelijk als de gemeenteraad. We zijn nu met 43.000 inwoners en 300 ambtenaren die elkaar moeten vinden. Wij staan voor u klaar in de bestaande gemeentehuizen maar komen zo nodig gewoon naar u toe´.
En ook: 'de gemeente is in haar nieuwe rol niet meer de regisseur maar de gemeente maakt mogelijk. Het gaat er in de toekomst vooral om wat de inwoners samen van belang vinden'.

Tot slot benadrukte ook het thema 'Cultuur verbindt' dat werd gekozen voor 2019 en eindigde met de constatering: 'Noordwijk 2019, het wordt een succes'. Onder de aanwezigen waren hierop positieve reacties te beluisteren. Het glas werd geheven op een nieuwe toekomst voor inwoners en bestuurders.

Sportverkiezing Noordwijk

Sportgala n "We stevenen weer af op een bijzonder jaar met volgens ons hele goede sporters", stelt het Comité dat zich bezighoudt met de Noordwijkse Sportverkiezing enthousiast. "We hebben nu sporters uit Noordwijkerhout en Noordwijk, dus het wordt dubbel feest."

Het comité Sportverkiezingen heeft er zin in. Vrijdag 15 februari organiseren zij weer een feestelijke verkiezingsavond in de Wintertuin van de Hotels van Oranje. "Deze avond staat helemaal in het teken van onze sporters", licht Marcel Zwarts toe. "Het wordt echt een feestavond, die helemaal gericht is op onze sporters." De nominaties zijn inmiddels bekend en de genomineerden worden wekelijks via een speciale pagina in de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad bekend gemaakt. Vanaf deze week staan de diverse categorieën in beide kranten en kan iedereen meeleven met wat de sporters hebben gepresteerd. Er zijn vier hoofdcategorieën, te weten: Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg. Daarnaast zijn er dit jaar nog twee extra categorieën; de categorie sportprestatie voor mensen van 75+ en de Sportfoto van het jaar. Vrijdag 15 februari is de uitslag bekend. (zie ook pagina 13)

Uitwisseling studenten uit Hirado

Japan n In het kader van de stedenband met Hirado Japan vindt een uitwisseling plaats met Japanse studenten uit Hirado. In oktober 2018 gingen twaalf studenten van het Teylingen college Leeuwenhorst naar Hirado; 5 januari is het tegenbezoek gestart.

Dinsdag 8 januari (vanavond) is er een culturele presentatie om 19.00 uur in het Forum van Teylingen college Leeuwenhorst.

Woensdag 9 januari wordt koffie geschonken aan de senioren woonachtig in Munnekeweij en is er een Japanse dans om 10.30 uur. Aansluitend ontvangt burgemeester Jon Hermans om 11.45 uur de delegatie op het gemeentehuis in Noordwijk.

In verband met de fusie van de gemeenten Noordwijk/Noordwijkerhout, is dit voor de eerste keer op het gemeentehuis van Noordwijk.

The Final Presentation is woensdag 16 januari in het Forum, Teylingen College om 19.30 uur.

Deze wordt bijgewoond door onder meer een vertegenwoordiging van de Japanse ambassade in Den Haag, vertegenwoordiging van burgemeester en wethouders van gemeente Noordwijk, oud-burgemeester Gerrit Goedhart en het bestuur van de Nederland Japan vereniging.

Rustig oudjaar

streek n Het aantal incidenten met de jaarwisseling in de Bollenstreek is in elke gemeente minder dan vorig jaar. Wel raakte iemand zwaar gewond door vuurwerk in Hillegom. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt per woonplaats de volgende zaken:

Hillegom: 3 (container- en afvalbranden, vorig jaar 5), Lisse: geen (vorig jaar 2), Noordwijk: 5 (container- en kleine (afval)branden. Vorig jaar 6 incidenten), Noordwijkerhout: één melding (vorig jaar 2) en Teylingen: één melding buitenbrand (2 meldingen vorig jaar).

Richard de Groot klaar voor Dakar rally

racen n Noordwijkerhouter Richard de Groot en zijn Firemen Dakar team zijn klaar voor een nieuwe race.

Zondag startte in Lima in Peru de 41ste editie van de bekende rally. Deze keer worden de tien etappes gereden in Peru en moet De Groot met zijn vrachtwagen vooral door het zand. Het team is nieuwjaarsdag vroeg vertrokken. Het team dankt de naam aan hun achtergrond als brandweerman. Ook dit jaar schenken ze weer een oude brandweerwagen aan een lokaal korps in het land waar gereden worden. De Dakar Rally duurt nog tot 17 januari.

Nieuwe

wethouders leggen eed af

Zeven sterrenbeleid

losgelaten

Vrijwilligers bij Sjaan in de bloemen

Nieuwe jaar induiken, nog steeds populair

Uitgeweid n Er was eens .... een dominee

Haastige spoed is zelden goed. Een bekend gezegde dat, laten we hopen, niet opgaat voor de samenstelling van het coalitieakkoord en de samenstelling van het college voor de fusiegemeente Noordwijk.

De plaatselijke partij NZLokaal mocht als winnaar van de verkiezingen het voortouw nemen. In zetels werden NZLokaal, CDA en VVD even groot en mag Lijst Salman ook meedoen, nadat Dennis Salman toegaf misschien wat onhandig campagne had gevoerd. Zijn uitlatingen waren wat cru maar niet zo bedoeld, aldus Dennis. Nu maar hopen dat de nieuwe wethouder in het vervolg wel zegt wat hij bedoelt. Hij wordt het aanspreekpunt voor Noordwijk Binnen daarbij op zijn vingers gekeken door een tweede wethouder. En dat is iets nieuws, er van uitgaande dat vier ogen meer zien dan twee.

Ook nieuw zijn de rondetafelgesprekken: besprekingen met de betrokken wethouder, raadsleden en burgers waarna, tijdens de raadsvergaderingen, beslissingen worden genomen. Waar de rondetafelgesprekken plaatsvinden hangt af van de te behandelen onderwerpen. Het kan zelfs bij u thuis! De burgers meer betrekken bij het besturen van de gemeente. Gelet op de belangstelling voor de voormalige commissievergaderingen is het maar de vraag of de burger warm loopt voor de rondetafelgesprekken. Gelukkig krijgen we een burgemeester, die al eerder met het fusiebijltje heeft gehakt. En het is een vrouw. Aan Irma Günther, die tweemaal waarnemend burgemeester in Noordwijkerhout was, bewaren we prima herinneringen. Zij wist van wanten en was er zeker niet alleen om op 'de winkel te passen'.

Berichten over de kennismaking, tijdens enkele bijeenkomsten, met waarnemend burgemeester Jon Hermans, stemmen hoopvol, een dikke voldoende. Ze zal echter, met het vaststellen van vergaderingen en bijeenkomsten, nog even moeten wennen dat ze in Noordwijkerhout thuis warm eten tussen 18.00 en 19.00 uur.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente hield Jon Hermans een, jaren geleden door 'loco-burgemeester Cor van der Klaauw' gehouden, nieuwjaarsspeech in ere. Nu maar hopen dat komende jaren, vele tradities uit beide samengevoegde gemeenten, in ere zullen worden gehouden. Het zal dan allemaal best wel goed komen.

Jacques Looijestijn.

Zeven sterrenbeleid wordt helemaal losgelaten

Coalitieakkoord n In een 20 pagina's tellend document presenteerde woensdag 2 januari de coalitie, bestaand uit Lijst Salman Noordwijk, CDA,VVD en NZLokaal, hun coalitieakkoord. Woordvoerder Sjaak van den Berg, begon enthousiast met: 'Het is gelukt! .

Door Wim Siemerink

Van den Berg, nog wat onwennig in zijn rol, benadrukte direct dat er een nieuwe gemeente is met een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college. En ook dat er nieuwe regels gelden. Bovendien dat er een nieuwe werkwijze binnen de ambtelijke organisatie wordt ingevoerd.


Dienstverlening

Hij zei dat beoogd wordt om niet te besturen vanuit de portefeuilles maar dat men als een collegiaal bestuur wil werken vanuit collegestandpunten. Hij benadrukte dat zeker wel een aantal gesprekken nodig waren om tot zaken te kunnen komen, die volgens hem overwegend in goede sfeer waren gevoerd.

Hij zei ook dat er wel een paar heikele punten waren die hij niet met name noemde. Na wat aandringen bleken vooral parkeren, bouwen in Bronsgeest plus de sociale taken in de gesprekken met LSN de onderwerpen te zijn geweest. Van den Berg zei wel dat er op basis van de reeds bestaande visies zal worden gestuurd. Over de gemeentelijke organisatie was hij kort: "Er wordt nu al hard gewerkt maar we moeten even afwachten hoe dit verder zijn beslag krijgt."

De dienstverlening naar de inwoners moet wel hetzelfde blijven, mogelijk op onderdelen worden verbeterd. Dit gebeurt vanuit de bestaande gemeentehuizen,van een nieuw gemeentehuis is geen sprake. Wel komt er mogelijk een extra service van diensten op locatie zowel in huis als in het bedrijf. Die extra service komt er zeker met een 24-uurs digitaal loket.

De nieuwe coalitie wil een preventief en proactief beleid tegen o.a. woninginbraken maar vooral ook tegen vandalisme en hufterig gedrag. En de veel omstreden BOA's dienen zich anders gaan gedragen. Naast de rol als handhavers moet men meer zichtbaar zijn in de wijken. Bovendien is het naast deze handhaving noodzaak dat BOA's zich bewust worden van een rol als gastheer/vrouw alsmede een belangrijke rol als serviceverlener. Daarnaast blijft er in de wijken ook een belangrijke rol voor de wijkagent. Als aanspreekpunt maar indien nodig ook als degene die stevig wil optreden bij overlast .


Verkeer en vervoer

Het was voorspelbaar dat een nieuwe gemeentebestuur gaat inzetten op een betere bereikbaarheid. In de 4 kernen moeten het, door een goede bereikbaarheid, plezierig wonen, werken en recreëren zijn. Maar lokale mobiliteit houdt volgens het akkoord niet op bij de gemeentegrenzen. Doch er zullen, samen met buurgemeenten en provincie, plannen moeten worden aangepakt. Het verbeteren van het openbaar vervoer is een speerpuntje.

De ontsluitingen richting het binnenland moeten sterk verbeterd worden. Een snellere busverbinding met Leiden, den Haag via Katwijk en Esa/Estec moet door de provincie Zuid-Holland mogelijk worden gemaakt. Daarnaast wil men het gebruik van de fiets bevorderen met overdekte stallingen en snellere verbindingen met onder andere station Voorhout.

De coalitie stelt vast dat er in Noordwijk beperkte ruimte is om, aan de verleiding heel veel te bouwen, toe te geven. Te meer omdat men veel aandacht wil voor de natuur en de bollengronden. Er komt een masterplan met speerpunten en prestatieafspraken met de woningstichtingen. Zij betalen bij grondaankoop geen commerciële aankoopprijs maar een vaste 'sociale koopprijs'. Deze coalitie komt met een nieuwe omgevingsvisie voor het hele grondgebied van Noordwijk. Heel duidelijk wordt gesteld dat het huidige zogenaamde '7 sterren beleid' wordt losgelaten.

Het nieuwe Noordwijk onder grote belangstelling van start

Vanaf links de wethouders Dennis Salman, Henri de Jong, Roberto ter Hark en Sjaak van den Berg. | Foto: Piet de Boer Foto: piet de boer

inauguratie n De Jeroenskerk zat 2 januari stampvol. De tweehonderd stoelen waren bezet. De eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Noordwijk kreeg veel belangstelling. De lange tafels voor de raadsleden in spe stonden opgesteld in een V-vorm. Bij elke zitplaats een kleurige bloemen. Een feestelijke bijeenkomst met slecht twee kleine scheurtjes.

Door Piet de Boer

Foto: KROLFOTO 0622505508

De belangrijkste gebeurtenissen in de Jeroenskerk waren het installeren van raadsleden en wethouders en het aannemen van de verordeningen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de politiek en het ambtelijk apparaat.

De verordeningen waren hamerstukken die door de waarnemend burgemeester Jon Hermans-Vloedbled (PvdA) met een klap van de ivoren hamer gepasseerd werden.

De politici legden vooraf de eed af of deden de gelofte. Daarna volgde de benoeming van de vier wethouders. De raad moest daar vervolgens over stemmen. Geen van de wethouders kreeg alle 27 raadsleden achter zich. De oppositie van Puur, GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid (zeven zetels) had zich verenigd en stemde tegen of blanco (ongeldig). Voor de stemming gaf Jan Janson (PvdA) aan waarom. Het coalitieakkoord was laat aangeleverd en de oppositiepartijen hadden nauwelijks tijd gehad het door te nemen. Ook vond hij dat de oppositie onvoldoende tijd had om de geschiktheid van de wethouders te beoordelen.

Scheurtjes

Toch verwachtte iedereen in de kerk dat elke wethouder 19 stemmen van de nieuwe coalitie zou krijgen. Vijf zetels van NZLokaal, vijf van VVD, vijf van CDA en vier van Lijst Salman.

Het liep anders. Sjaak van de Berg kreeg onverwacht twintig stemmen. Een stem van de oppositie dus. Een scheurtje in het blok van de oppositie. Bij wethouder Henri Jong (CDA) was het beeld omgekeerd. Hij kreeg zeventien stemmen voor, zes tegen en vier ongeldige blanco stemmen.

Twee raadsleden van de gloednieuwe coalitie kozen nu al een eigen koers en stemden met de oppositie mee. Een onverwacht scheurtje in de coalitie. Toch was De Jong niet de wethouder met de meeste tegenstemmen. Dat bleek wethouder Dennis Salman te zijn. Hij had voor de onderhandelingen in het openbaar afstand moeten nemen van enkele van zijn uitspraken tijdens de campagne.

Zeven raadsleden waren blijkbaar niet overtuigd door deze publicatie en stemden tegen. Scheurtjes zijn het, maar geen echte schade.

Na afloop werden alle raadsleden en wethouders gefeliciteerd door collega's, raadsleden, vrienden en familie. Het bleef lang gezellig in de Jeroenskerk.

'We zullen moeten wennen'

bestewensen n (vervolg van de voorpagina) Velen namen de gelegenheid te baat om kennis te maken met de waarnemend burgemeester Jon Hermans en de nieuwe wethouders. Bestuurder benutten de gelegenheid tevens om te netwerken, inwoners om wensen uit te wisselen. Maar zeker ook om de eerste Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hermans van zeer dichtbij aan te horen.

Voor het zover was er het bezoek van genoemde carnavalsverenigingen. Zoals dit in Noordwijkerhout te doen gebruikelijk was. Met veel hoempapa en gezang. Een onderbreking die door de aanwezigen en ook door burgemeester Hermans zichtbaar gewaardeerd werd.

Veel lof en applaus voor hulpdiensten

In haar officiële nieuwjaarstoespraak was de burgemeester zeer serieus. Zij legde nadruk op veiligheid en in dat verband oogstten politie, ambulancepersoneel en brandweer veel lof. Speciaal voor hun professionele optreden in de Nieuwjaarsnacht in Noordwijk. "We zullen moeten wennen", hield Hermans de aanwezigen voor. "Aan elkaar, aan de situatie maar ook aan het nieuwe werken van zowel het ambtelijk als de gemeenteraad. We zijn nu met 43.000 inwoners en 300 ambtenaren die elkaar moeten vinden. Wij staan voor u klaar in de bestaande gemeentehuizen maar komen zo nodig gewoon naar u toe. De gemeente is in haar nieuwe rol niet meer de regisseur maar de gemeente maakt mogelijk. Het gaat er in de toekomst vooral om wat de inwoners samen van belang vinden."

Tot slot benadrukte Hermans het thema 'Cultuur verbindt' dat werd gekozen voor 2019 en eindigde met de constatering: "Noordwijk 2019, het wordt een succes."

Onder de aanwezigen waren hierop positieve reacties te beluisteren. Het glas werd geheven op een nieuwe toekomst voor inwoners en bestuurders.

| Foto: Willem Krol

Mechanisatie

Deze week, van 8 tot 10 januari, is de jaarlijkse mechanisatie-tentoonstelling in de Expo hallen te Vijfhuizen. Wie denkt dat het alleen maar een uitje is voor de kleinkinderen om een foto te maken op de grootste tractor die er staat, heeft het mis. Bollentelers kijken wel degelijk rond naar wat er nu weer aan nieuws te zien is.

Niet alleen voor loonwerkers maar wel degelijk voor de grote kwekers is er veel vernieuwd. Neem alleen al de plant-tractor, die zowel voor als achter op rupsen rijdt: veel minder verdichting van de grond, dus met ongunstiger weer kan er toch geplant worden. Ook bij de bolontsmetting is genoeg keuze. Je kunt je bollen een schuimbad geven. Wie denkt de het dievengilde niet op het erf komt, wordt uit de droom geholpen. Er valt genoeg te halen, tot een complete tractor aan toe. Leo Plak helpt u beveiligen. Zonnepanelen zijn hot; voorlichting te kust en te keur. Ook aan de energie-opslag wordt hard gewerkt: de eerste batterijen ervoor worden aangeboden. Het is de missing link in de stroomvoorziening. De zuurscheider wordt steeds verder verbeterd. Hoognodig, om bollen af te leveren met 0% ziek. Hoe lang zal het nog duren voordat deze machine door het 'nieuwe telen' overbodig is? Voor de snijhyacinten is een nieuwe ontboller ontwikkeld. Het kontje moet aan de steel blijven zitten anders komt de bloem niet goed open. Nobels heeft een nieuwe rooimachine ontwikkeld, waarbij de hellinghoek van de rooimat kan variëren. Kortom alle reden om een rondje over de show te lopen en natuurlijk ook vele bekenden van andere bedrijven de hand te schudden. Dan 2 uiterst treurige voorvallen in het bollenvak in korte tijd waarbij twee jonge ondernemers dodelijk verongelukt zijn. Of de toegenomen mechanisatie hier debet aan is of dat het domme pech is, ik weet het niet. Feit is wel dat het altijd oppassen is en dat alles wat ronkt en rijdt gevaarlijk is. Aad van Ruiten.

Een wandeling waar je stil van wordt

Een goed voornemen voor het nieuwe jaar: meer bewegen. | Foto: pr

voornemen n Veel mensen maken deze periode goede voornemens voor het nieuwe jaar. Vaker naar buiten, afvallen, meer samen zijn met vrienden en familie, meer rust…, Maar in de praktijk stranden de mooie plannen al na een paar weken. Daarom gaat Staatsbosbeheer iedereen heel 2019 helpen met het volhouden van die goede voornemens, want de natuur kan een mooie bijdrage hieraan leveren.

Elke maand staat een bijzonder natuurfenomeen centraal om zo iedereen uit te dagen de natuur in te gaan. Op 13 januari loopt de Staatsbosbeheer gids door de Blink: een normaal gesproken afgesloten duingebied. De wandeling wordt afgesloten in restaurant Langs Berg en Dal, met een verwarmend drankje en een gezond hapje.

In februari staat de rammeltijd van de haas centraal. Een bijzonder fenomeen om hazen met elkaar te zien boksen. In maart zijn de vroege vogelconcerten aan de beurt. En de maanden erna volgen wild spotten, bloemenpracht, eetbare natuur, de natuur bij nacht, reeënbronst, monumenten, paddenstoelen, werken in de natuur en tenslotte in december de roep van de bosuil. Deelnemers die ze aan het eind van het jaar allemaal af hebt weten te vinken, zijn erin geslaagd hun goede voornemens staande te houden en zijn zo een hoop ervaringen in de Nederlandse natuur rijker. Aanmelden: www.staatsbosbeheer.nl/groenevoornemenshollandsduin.

Innovatieplan biedt winkeliers kansen

ondernemen n Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma aangegeven dat zij leefbare kernen met aantrekkelijke winkelgebieden zeer belangrijk vinden. Dat heeft het Ondernemersfonds geïnspireerd om terstond de bestaande problemen rondom de retail te inventariseren.

Deze week werd een start gemaakt om samen met de ondernemers, de vastgoedeigenaren en natuurlijk de gemeente, bestaande problemen actief aan te pakken. Geen eenvoudige opgave en dit kost natuurlijk geld. Het Ondernemersfonds Noordwijk gaat daarom met een bedrag van 100.000 euro de detailhandel in het nieuwe Noordwijk een impuls geven. Dit gebeurt via deelname in de financiering van het project 'Retail Lab Nieuw Noordwijk'. Dat is een eigentijdse online en offline ontwikkel- en innovatie aanpak door en voor ondernemers. Alice Saat is de actieve voorzitter van het Ondernemersfonds Noordwijk. Zij vertelt uitgebreid over de plannen die zijn samengebundeld in dat project 'Retail Lab Nieuw Noordwijk. Ze zegt: "Het gaat om de winkels in de bestaande winkelgebieden in Noordwijk maar natuurlijk nemen wij graag ook het centrum van Noordwijkerhout en de winkels in De Zilk in dit plan mee." René Vijlbrief van Mix Mode in Noordwijkerhout: "Het is tijd om dit gezamenlijk aan te pakken. En we moeten vaart maken. Het moet anders en meer van deze tijd, er moet worden vernieuwd. Hoe zorgen we ervoor dat de gebieden en het winkelaanbod aantrekkelijk blijven, hoe voorkomen we leegstand en verpaupering." Maarten van den Berg: "Wij zien de fusie als een prima kans. Want er valt zeker veel van elkaar te leren. En als we willen overleven zullen we zeker met elkaar moeten samenwerken."

Subsidie natuurvriendelijke oevers

n Vraag hem aan vóór 1 mei 2019

bijdrage n Oevereigenaren kunnen vanaf 1 januari tot 1 mei 2019 subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar.

Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een subsidieregeling vastgesteld.

De regeling geldt voor iedereen die binnen het werkgebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt 30.000 euro. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met Rijnland.

Aanvragen kan nog tot 1 mei. Meer informatie: www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen.

Alzheimercafé Teylingen/NWhout

zorg n Het eerstvolgende Alzheimercafé is deze keer weer in Sassembourg.

Maandagavond 14 januari is het café geopend vanaf 19.00 uur.

Als de zorg voor je dierbare met dementie zwaarder wordt en je kunt het niet meer alleen dan kun je een beroep doen op professionele zorg.

Wat is er allemaal en waar en bij wie moet je zijn om de juiste zorg in te schakelen?

Yvonne Martens gaat over de verschillende mogelijkheden in gesprek met Marleen de Kok, verpleegkundig specialist en casemanager dementie bij Buurtzorg Nederland.

Het Alzheimer café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden.

Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Adres: Sassembourg, Jan van Brabantweg 1, Sassenheim.

Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Voor meer informatie: Carla van Noort, telefoonnummer: 06-10918151

column/nieuws

Gezondheid!

Rookt en drinkt u nog? Eet u wel eens ongezond? Foei! Waren rokers in de afgelopen dertig jaar sowieso getransformeerd van stoer tot loser: de overheidsdruk om bier en burgers van het menu te schrappen, wordt steeds meer opgevoerd. Nou, deze burger heeft het een beetje gehad met al die betutteling. Het moet niet gekker worden. Ik bepaal zelf wel wat en hoeveel ik verorber en no-way laat ik mijn wijn en bier staan onder het mom van een '30-dagen-zonder-challenge'.

Snappen doe ik het niet. Want diezelfde overheid strijkt jaarlijks zo'n 3,4 miljard euro aan belastingen op aan tabakswaren (accijns en btw). En zorgkosten van rokers zijn op jaarbasis 3,5 miljard euro hoger dan die van niet-rokers. Volle wachtkamers voor de oncologen. Een prima keuze denk ik dan, als je voor deze specialistische studierichting hebt gekozen. Stel je voor als we allemaal gezond gaan leven. Dan hebben zij toch een stuk minder werk en verliest de overheid haar miljardenaccijns. Of zie ik dat verkeerd?

Dat roken slecht is, weet iedereen: in tabak zitten wel 4000 chemische stoffen, waarvan er zeker 40 kankerverwekkend zijn. Lange leve de teer, koolmonoxide en nicotine!

Dat drank meer kapot maakt dan je lief is, mag ook geen verrassing zijn. Van overmatig gebruik worden je hart, hersenen, lever en maag niet blij. Je geliefden trouwens ook niet.

Een patatje oorlog, frikadellen speciaal en burgers in allerlei soorten en maten. Tja. Obesitas is een groot maatschappelijk probleem: er zijn meer te dikke mensen dan verstokte rokers of probleemdrinkers. Er wordt al jaren gepleit om accijns te heffen op kroketten, burgers en cola. Wordt de staatskas straks ook nog door fastfoodjunkies gespekt! Als je de cijfers moet geloven, neemt het aantal rokers toe, beginnen we steeds jonger aan het nuttigen van (sterke!) drank en is er een enorme omzetgroei in de fastfoodformule. Ik denk dan: artsen en pillendraaiers staan handenwrijvend aan de zijlijn. Maar nog even en er staan overal verbodsborden. Niet roken, niet drinken, geen junkfood. Ik begrijp er niets meer van. En ik weet niet hoe het met u is, maar bij mij werkt dat averechts: hoe meer ik niet mag, hoe meer ik de behoefte voel om er tegenin te gaan. Misschien is juist dát de achterliggende gedachte van de overheid...

Ik houd van een goed glas gezelligheid (op zijn tijd) en hoewel ik gezond eet, loopt het water uit m'n mond als ik langs de etalage van Pierre in Hillegom loop, of voor de toonbank van Van Eeden sta. Toch maar een Bossche bol voor bij de koffie. Mmm.

Roken doe ik niet (meer), maar ik geef toe: ik ben verslaafd. alcohol, coffeïne, fastfood, suiker en oh... de liefde! Dat afrodisiacum neemt niemand mij af!

Caroline Spaans, redacteur

Uitslagen bridgedrives Gambri en Het Juiste Bod

kaarten n Van de Schelft is deze week geen uitslag ontvangen. Onderstaand de uitlagen van Gambri en HJB:

Gambri, Kleverlaan Toernooi Ronde 1 zitting 5, 3 januari

Lijn A

M. Duivenvoorde / J. Symanowski 59,38

N.vd Berg / J. Zandvliet 56,94

L. Aartman / R. vd Burg 56,94

Lijn B

B. Duivenvoorden / T. v Paridon 61,46

P. vd Burg / K. vd Slot 60,07

L. v Eeden / M. Rooyakkers 59,03

Lijn C

L. Vaessen / A. Warmerdam 65,28

A. Brama / W. Warmerdam 59,38

L. vd Putten / J. vd Ploeg 57.29

Lijn D

C. Duivenvoorden / R. vd Lans 58,75

W. Aartman / K. Duivenvoorden 56,67

P. Geerlings / B. Schrijver 55,42

HJB 2 januari

ROOD

Piet van den Berg/ Kees dan Hollander 65,25

Lenie Aartman/Greet Meeuwenoord 62,75

Jeanne Haket / Paul Haket 55,83

Lukia Dopper / Edmund Vaessen 67,08

B Aartman / M Duivenvoorde 60,42

Coby Caspers / Egbert Schut 55,42

BLAUW

M Bon / E v Waarden 40,67

P Goddijn / R Kamphues 37,58

M Brama /M Rooijakkers 36,08

H v.d. Lans / L v.d. Niet 58,75

C v.d. Lans / K Slot 57,50

L Aanhane / J Wijnands 56,25

GROEN

C Hogervorst / S v. Nes 41,25

S Geerlings / GJ Warmerdam 40,83

A vd Laan / J Meeuwenoord 40,42

K Hogervorst / R Koster 58,33

R vd Berg / J Wijnands 56,77

ORANGE

R Hoogkamer / W Hoogkamer 41,25

L v. Grieken / A Warmerdam 40,83

Optocht heeft nog ruimte voor deelnemers

carnaval n CV de Kaninefaaten houdt zaterdag 2 maart de traditionele grote optocht door Kokkerhout.

Ook vorig jaar deed een groot aantal deelnemers mee aan de grote optocht in Noordwijkerhout. | Foto: archief

Elk jaar trekt dit bijzonder schouwspel toeschouwers tot ver over de eigen gemeentegrenzen naar Noordwijkerhout. Ervaren deelnemers weten hoe leuk het is om het enthousiaste publiek te vermaken en al die vrolijke gezichten langs de kant te zien staan. Er is zeker ook ruimte voor nieuwe deelnemers. Aanmelden kan via www.kaninefaaten.nl. Via dit adres is het inschrijfformulier en reglement te vinden. Wagens dienen uiteraard in goede technische staat te verkeren. Van tevoren controleert de optochtcommissie van de Kaninefaaten of de wagens hieraan voldoen. Als wagenbouwers vragen hebben over deze voorschriften kunnen zij zich tot de Kaninefaaten wenden. Stuur een mail naar: optocht@kaninefaaten.nl.

Klaverjas mee met zesde Midwinter Oranjedrive van de Oranjevereniging

kaarten n De Oranjevereniging Noordwijkerhout houdt vrijdag 25 januari de zesde Midwinter Oranjedrive in de Schelft. Aanvang is 20.00 uur.

Onder de beste klaverjassers en de winnaars van de loterijen, worden verschillende prijzen weggegeven, waaronder slagroomtaarten, vleesbonnen en rookworsten. De leukste manier om mee te doen is met of in een team bestaande uit bijvoorbeeld familie of vrienden of vanuit een vereniging. Inschrijven kan met acht personen. Er wordt dan gespeeld om het Noordwijkerhouts teamkampioenschap. Individueel deelnemen kan uiteraard ook. Inschrijven kan via: www.ovnwh.nl of bij Ton sur Ton in de Havenstraat. Deelnamekosten: 5 euro per persoon. Meer informatie bij Huub Aanhane, 0252-372598.

Boeken voor volwassenen

DeZilk n Niet alleen kinderen zijn welkom in de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging De Zilk. Vanaf nu kunnen ook senioren daar terecht voor het lenen van een mooi boek. In een nieuwe boekenkast heeft de jeugdbibliotheek in de Zilk nu ook een kleine collectie voor volwassenen.

Collectiespecialist van de Bibliotheek Bollenstreek, Dorine Meijer, geeft regelmatig leestips aan bezoekers. Uit de nieuwe collectie in vestiging De Zilk tipt zij 'De schaduw van de wind' van Carlos Ruiz Zafon.

"De 10-jarige Daniel, zoon van een boekverkoper, komt in de ban van het boek 'De schaduw van de wind'. Hij gaat op onderzoek uit naar de identiteit van de schrijver en daarbij is het net alsof zijn leven steeds meer op dat van de schrijver gaat lijken. Het verhaal speelt zich af in Barcelona, ten tijde van de Burgeroorlog en Franco. Schaduw van de wind zit vol romantiek, spanning en ontroering.

Het mooie taalgebruik, de treffende metaforen en de humor zorgen ervoor dat je blijft doorlezen. Je kunt je gemakkelijk identificeren met de hoofdfiguur, die – zoals ieder mens – zijn goede eigenschappen heeft en zijn zwakke momenten.

Het boek bevat verschillende verhaallijnen, die soepel door elkaar lopen.

Het is een boek om van te genieten." aldus Meijer.

vrijwilligers n Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van muziekvereniging St. Jeanne d'Arc, op 4 januari, is het schoonmaakteam bestaande uit Margret Aanhane, Corrie de Bruin, Thea van Schooten en Ellen Voshart benoemd tot Vrijwilligers van het jaar 2018.

Voorzitter Dolf Hulspas verwelkomde de kersverse wethouder van de nieuwe gemeente Noordwijk, Sjaak van den Berg. Hulspas benadrukte dat de vereniging kan steunen op de inzet van vele vrijwilligers. Elk jaar wordt uit deze groep 'De Vrijwilliger van het Jaar' gekozen. Het verenigingsgebouw bestaat dit jaar 20 jaar. En al 20 jaar maakt houdt schoonmaakteam het gebouw spik en span. Vanwege het jubileumjaar heeft het bestuur besloten Henk de Bruin te benoemen tot 'Vrijwilliger van het Jaar'. De Bruin heeft zich de afgelopen 20 jaar als voorzitter van de beheercommissie enorm ingezet voor De Parade. Ook werden twee jubilarissen in de bloemen gezet: Nico Zoet (12,5 jaar lid Vrijetijdsorkest) en Diana Gans (in 12,5 jaar uitgegroeid tot Leading Lady Slagwerkgroep).

column/nieuws

Het zit 'm in de details

Wie wel eens een dagje in één van de archieven van ons land heeft doorgebracht weet dat je daar bijzondere vondsten kan doen. Geen zaken die de vaderlandse geschiedenis op zijn kop zullen zetten, maar kleine, bijna intieme inkijkjes in het leven van onze voorouders. Je krijgt een beeld bij de beschreven situatie. Zoals bij de twee Haarlemse broers De Grijse die eind 16e eeuw hun handtekening moeten zetten onder een notarisakte.

De twee lolbroeken konden schrijven maar namen het begrip handtekening letterlijk. De één tekent de akte met een soort trekzaag, daarmee vermoedelijk verwijzend naar zijn beroep. De ander schrijft zijn naam op de buik van een trots paard, overduidelijk een hengst. Dat de akte werd ondertekend in een Haarlemse herberg verklaart misschien veel! Ook stukjes kleding of behang kom je tegen in notarisakten. Of een stiekem portretje van een pruikendrager. De landmeter van het Hoogheemraadschap tekent een Eenhoorn in het Noordwijkerhouts Morgenboek van 1542. Hij kon waarschijnlijk beter land opmeten dan tekenen want het dier lijkt meer op een geit. En dertig jaar later oefende de secretaris van de baljuw van ons dorp een volle bladzijde op de schrijfwijze van de letters a, o en f. Zo te zien kon hij die oefening ook wel gebruiken. Ongetwijfeld heeft u ook wel eens papier gezien waarop iemand talloze keren zijn handtekening plaatste. Dat is van alle tijden. En de kip die u in de uitspraken van de Hoge Raad tegenkomt is ongetwijfeld uit verveling getekend. Maar vaker is het de inhoud van documenten die opvalt. We pikken er één voorbeeld uit en gaan daarvoor terug naar het jaar 1703, naar Den Haag, naar de wijze heren van de Staten-Generaal. Zij vaardigen een besluit uit over de vergoedingen voor soldaten die in de strijd verminkt raken. Dat oogt sympathiek maar had ook een praktische achtergrond. Want de soldaten waren geen dienstplichtigen maar huurlingen. En deze zzp-soldaten waren ongetwijfeld makkelijker te werven als je hun beroepsrisico's afdekte met een vergoeding bij verminking. In de publicatie "Foulagement der Verminckten" stellen de Staten-Generaal "dat alle diegeenen die in 's landts dienst ten oorloge soodanig komen verminckt te worden" een vergoeding krijgen afhankelijk van de aard van hun verwonding. Het verlies van twee ogen of twee armen scoort hoog, de arme stakker die dit overkomt ontvangt 1500 gulden. Voor het verlies van één oog is dat slechts 350 gulden. Vreemd is dat je voor het verlies van een rechterarm 450 gulden krijgt maar een linkerarm 100 gulden minder oplevert. Je vraagt je af hoe de Statenleden tot dit verschil gekomen zijn. Er zal toch over nagedacht zijn. Net als over het feit dat twee verloren handen 1200 gulden tot troost en bijstand oplevert. Een rekensom leert dat twee armen zonder handen volgens de heren nog zo'n 300 gulden aan restwaarde hadden. Een rechterhand leverde 350 gulden uitkering op tegen 300 gulden voor een linker. Voor verloren benen zullen de arme verminkten toch wel extra gecompenseerd zijn redeneert de nuchtere 21e eeuwer. Dat valt dan weer tegen, want de uitkering ligt maar liefst 500 gulden lager dan bij twee armen. Zonder benen kan je nog wel op je handen lopen dachten de heren misschien? Overigens geen waardeverschil tussen linker en rechter been. Juist het ontbreken van een verklaring voor de gepubliceerde verschillen maakt het geheel komisch. Maar zijn het niet dit soort opmerkelijke details die duidelijk maken dat men al eeuwen geleden nadacht over hoe zwakkeren en gekwetsten te steunen? En werd daarmee niet gebouwd aan een fundament voor het nu zo waardevolle sociale stelsel?

Solidair vangnet

zzp n Vanwege grote belangstelling is in de Bollenstreek een nieuw Broodfonds in oprichting. In de Bollenstreek zijn inmiddels 2 Broodfondsen actief en wegens grote belangstelling wordt nu een 3e Broodfonds voorbereid. Een Broodfonds kan starten bij minimaal 25 ondernemers. De ervaring leert dat binnen 1 jaar na oprichting het Broodfonds 'vol' is.

Op 21 januari is er een informatieavond in De Oude Pastorie in Lisse, waar een vertegenwoordiger van het Broodfonds toelichting geeft. Deze avond is informatief en verplicht niet tot deelname. Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma begint 19.30 uur. Aanmelden kan via info@marliesnieuwmeijer.nl.

Een Broodfonds is een voorziening voor ZZP'ers die zich financieel willen beschermen tegen arbeidsongeschiktheid.

In een Broodfonds helpen deelnemers elkaar aan een inkomen wanneer het inkomen wegvalt vanwege arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie kijk op www.broodfonds.nl Een Broodfonds is een vereniging van minimaal twintig en maximaal vijftig zelfstandige ondernemers.

Zij zetten elke maand geld opzij op hun persoonlijke broodfondsrekening.

Zo bouwen ze gezamenlijk een buffer op. Bij langdurige arbeidsongeschikt ontvangt een deelnemer van de andere deelnemers in het Broodfonds maandelijkse schenkingen gedurende maximaal twee jaar. Een groeiend aantal ZZP'ers beschouwt het Broodfonds als een sociaal en betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nederland telt meer dan één miljoen zelfstandig ondernemers. Slechts één op de vijf zelfstandigen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, zo constateerde het CBS eerder dit jaar.

Lezing in de Maasgaarde

lezing n In de Maasgaarde aan de Herenweg 9a, geeft Sietske Damstra een lezing over Spiritueel en Bewust Ouderschap

"In deze sterk veranderende maatschappij, (denk aan snelheid, hoeveelheid informatie, bezigheden, netwerken) ontstaan er allerlei vragen over opvoeding. Bij ons komen opvallend veel ouders met vragen hoe om te gaan met en inzicht te krijgen in het gedrag van hun gevoelige kind," laat Damstra weten.

"Kinderen houden ouders een spiegel voor met hun gedrag.

Persoonlijke eigenaardigheden, opvoedkundige uitglijders, weggestopte emoties en nog veel meer, worden soms zeer confronterend onder de aandacht gebracht door wat kinderen zeggen en doen. Kinderen doen daarmee een beroep op de authenticiteit, zelfkennis en eerlijkheid en soms ook op het uithoudingsvermogen van hun ouders. Wij zijn ons bewust, als professionals (counselors en pedagoog), dat zelfkennis van ouders, juist nu in deze tijd, steeds belangrijker is. Daardoor kan de acceptatie van de eigenheid van het kind groter worden.

In onze training is de rode draad: Wie ben je en wie wil je zijn als ouder?."

De lezing is dinsdag 8 januari en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Info en aanmelden stdamstra@gmail.com. Deelname kost 7,50 euro.

Gezond genieten

ouderworden n De KBO-Noordwijkerhout houdt woensdag 16 januari een informatiemiddag met als thema: Gezond Genieten.

De inzet is om "gezond genieten" rond verantwoord alcoholgebruik te bevorderen en zo gezond ouder te worden en te blijven. Trudy Heldens geeft een diapresentatie.

De bijeenkomst is in de grote zaal van Puyckendam en begint om 14.00 uur.

De toegang is gratis.

Nieuwjaarsduik in de koude zilte zee

Foto: vasco

fris n De traditionele nieuwjaarsduik was voor vele stoere mannen vrouwen en kinderen weer aanleiding om fris en fruitig 2019 in te luiden.

Bij de Langevelderslag was Strandplaats Nederzandt als vanouds dé verzamelplek van Noordwijkerhout om hiervandaan de Noordzee in te lopen. Speciaal voor de minder vroege vogels startte de duik op 1 januari om 15.00 uur. Een kater was dus geen excuus. Honderden deelnemers gingen onder luid gegil net na drieën het ijskoude water in dat 7 graden koud was. Dus het bleef bij even dippen en er snel weer uit.

De nieuwjaarsduik aan de Langevelderslag heeft elk jaar een bijzonder Hollands Elfstedensfeertje, met muziek, kraampjes, een dj, koek en zopie en na afloop was het ook mogelijk voor de deelnemers om in de buiten opgestelde hottubs op de warmen.

| Foto: Vasco Montalvão

Genomineerden sportverkiezingen

De Sportraad heeft de nominaties voor de sportverkiezingen bekend gemaakt. De Noordwijker de genomineerden met hun prestaties in beeld. Deze week de sportmannen.

Barry Hazenoot – Lifesaving

De afgelopen jaren heeft Reddingsbrigade Nederland grote stappen gezet om Life Saving verder op de kaart te zetten.

Het Nederlandse mannen en vrouwen team is al meer dan 10 jaar een leverancier van medailles op WK, EK en World Games. Sinds 2012 beoefent Barry de sport lifesaving, in eerste jaren als recreant, sinds 2014 als topsporter. Barry maakt al enkele jaren deel uit van de selecties van de nationale ploeg en het lifesaving Team van defensie. Hiervoor moet hij veel opofferen hoewel Barry zelf het liever ziet als 'investeren'. Week in week uit, jaar op jaar, besteedt hij minimaal 35 uur per week in de vorm van trainingen aan zijn sport. Daarnaast draait het om een leefstijl. Niet alleen de actieve uren zijn belangrijk, maar ook zijn rust, eetgedrag en bijvoorbeeld het niet drinken van alcohol. Ook in de kanosport blijkt dat Barry de potentie heeft om tot de top van de kanosport in Nederland door te groeien. Barry won ook in 2018 weer meerdere (inter)nationale wedstrijden waaronder?Nederlands kampioen Teams, 100 m. manikin tow with fins (Lifesaver), Oceanman en Skirace. Bij Internationale wedstrijden won hij 6x goud, 5x zilver en 2x brons. Ook in de kanosport heeft Barry dit seizoen al vele medailles gewonnen.

Robert Hendriks – Lifesaving

Foto: SHe Fotografie | Suzanne Heikoop, Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Robert Hendriks (34) is sinds 2000 opgenomen in de Nationale Ploeg Life Saving en is één van de grondleggers van de Ocean-tak van deze sport.

Dit jaar nam de regerend Europees Kampioen voor de negende keer met succes voor Nederland deel aan een wereldkampioenschap. In 18 jaar tijd heeft hij bewezen dat hij bij 's werelds besten hoort in deze relatief onbekende sport en hij verbetert zichzelf nog steeds ieder jaar. Zijn beste onderdelen zijn Beach sprint, Beach flags, Beach Relay en Manikin Relay (pool). Zijn werk (in zwembad Binnenzee) is om de sport heen gevouwen en zijn inkomsten gaan naar levensonderhoud, training (zo'n 20 uur/week) en wedstrijden. Zijn ijzersterke sportwil en zachte karakter maken hem een goede teamspeler en motivatie voor zijn omgeving. In 2018 heeft hij weer heel veel (inter)nationale wedstrijden gewonnen waaronder het Europees Kampioen Beach Flags en Beach Flags Masters, European Beach Flags Tour Overall en finale plaatsen bij de Wereldkampioenschappen in Adelaide, Zilver Beach Relay. Zelf is hij zeer bescheiden, pronken met zijn prestaties en kwaliteiten doet hij eigenlijk nooit. Een medaille is pas 'goed' als hij zelf het gevoel heeft dat hij er vol voor gevochten heeft en er echt niets meer uit te halen was.

Michel Koster – Basketbal

Michel Koster besteedt een groot deel van zijn vrije tijd als vrijwilliger bij The Jump Basketball in Noordwijkerhout.

Op meerdere gebieden is hij actief binnen de vereniging maar met name wordt zijn trainingsskill voor het training van de U12 teams worden zeer op waarde geschat. Michel heeft veel werk verricht in het trainen van U12. De kinderen vinden het allemaal erg leuk, zijn dankzij Michel enorm gemotiveerd en zonder Michel zou er nu dit jaar geen twee U12 teams zijn.
Naast de trainingen die hij voor de jeugd verzorgt, tafelt Michel bij meerdere teams en treedt hij ook vaak op als scheidsrechter bij diverse wedstrijden. Dit jaar organiseert Michel samen met zijn team van andere enthousiaste vrijwilligers op 29 december al weer voor de 41ste keer het basketbaltoernooi voor basisscholen uit Noordwijkerhout en De Zilk. Gelukkig weet Michel naast zijn werk als vrijwilliger ook tijd vrij te maken om zelf ook te basketballen in het heren team van The Jump. Zelfs op zijn vakantie is hij op een basketbal court te vinden om nog even lekker te ballen. Hij zit nooit stil, is super enthousiast over zijn sport en zonder hem zou basketbal vereniging The Jump niet de club zijn die het nu is.

Gerard van der Voort (links) en Hans van Mullekom. | Foto: met dank aan Arie van den Burg

biljarten n Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Biljartvereniging Puyckendam op vrijdag 21 december 2018 is er afscheid genomen van Gerard van der Voort als wedstrijdleider en materiaalman.

Van der Voort kwam eind 2002 in het bestuur als opvolger van Piet Muilwijk en werd secretaris. Enkele jaren terug heeft Arie van den Burg deze taak overgenomen en werd Van der Voort wedstrijdleider. Van der Voort blijft nog wel biljarten: als een van de beste spelers van het district. Het bestuur van Puyckendam bestond uit vijf leden, maar omdat de werkzaamheden het toelaten, is tijdens de ledenvergadering besloten het bestuur in te krimpen naar vier leden: Hans van Mullekom (voorzitter), Hans Postman (penningmeester), Arie van den Burg (secretaris, wedstrijdleider en materiaalman) en Arnold Derksen (algemene zaken). Van der Voort blijft nog wel hand- en spandiensten verrichten tijdens de onderlinge toernooien die regelmatig worden georganiseerd. Ook interesse in de biljartsport? Kom vrijblijvend langs in Puyckendam om te kijken, of om zelf te spelen.

Tennistoernooi

indoor n In Tenniscentrum Frijlink was van zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 een indoor tennistoernooi.

Vrijdag 28 december heeft Pure tennis namens De Boekhorst het ROGG toernooi voor de jeugdige spelers gehouden. Met 54 inschrijvingen was dit een succesvol toernooi. Bij de 50-plussers waren dit jaar 62 inschrijvingen en het kersttoernooi had een record aantal inschrijvingen: 456. Op dit moment is 'de Frylink' het grootste indoor tennistoernooi van de Duin- en Bollenstreek. De partijen konden rekenen op grote publieke belangstelling. Vrijdagavond 4 januari was een feestavond en zondag 6 januari is het toernooi afgesloten met spannende finalepartijen in zowel het 50 plus als het open toernooi. In de hoogste categorie was de finale tussen de duo's vd Bor/v Dam en vd Meer/de Ru. Na een spannende driesetter trok het duo van der Meer/de Ru aan het langste eind.

Maestro dubbelfeest: Harp meets Kaninefaaten

muziek n De grande finale van het Maestro spektakel vindt zaterdag 12 januari plaats in de Schelft.

Het evenement, dat muziekvereniging de Harpe Davids heeft georganiseerd ter gelegenheid van de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout heeft nog twee overgebleven maestro's: Ria Vink en Ton van den Burg.

Zij zullen deze avond de batons met elkaar kruisen. Op dezelfde datum en locatie is aansluitend het jaarlijkse Liedjesfestival van de Noordwijkerhoutse carnavalsverenging de Kaninefaaten. Een unieke oplossing, die getuigt van het oecumenische karakter van Noordwijk en Noordwijkerhout. De (vanouds protestantse) Harp en de (van oorsprong katholieke) carnavalsvereniging slaan de handen ineen.

De Maestrofinale begint om 19.30 uur. Carin Meijland, Herma van Piekeren en Peter van den Berg blijven als jury onverminderd kritisch in hun oordeel. Rond 22.15 uur begint het Liedjesfestival. Daar wordt de jury gevormd door Michiel de Haas (oud-dirigent van 'de Sjaan'), Suzanne van Gelderen (Suzannes Feestshop) en Anita van der zon (De Passie).

In de pauze tussen beide festiviteiten is er gelegenheid de winnaars van de Maestro's 1 en 2 te feliciteren en met hen het glas te heffen. Daarmee is de toon gezet en gaat de muzikale feestavond verder.

De laatste kaarten (er zijn er nu, begin januari, nog ongeveer 100) kunnen gratis worden afgehaald bij Bakkerij Pompe (De Zilk), Music All Inn (Noordwijk), Boekhandel Van der Meer (Noordwijk), VVV (Noordwijkerhout) en Boekhandel Wagenaar (Noordwijkerhout).

Volleybal mee

sportief n In de gymzaal van basisschool De Regenboog wordt elke maandagavond gevolleybald.

Er is ruimte voor nieuwe spelers, die zijn uitgenodigd om een keer per week met deze 'krasse knarren' te sparren. Bel of mail voor meer info naar Taco Paulides: 0252-374794 of taco.paulides@gmail.com.

nieuws/sport

Koffie+ met muziek van Hoed en de Rand

muziek n De Bibliotheek Bollenstreek heeft donderdag 10 januari om 10.30 uur een muzikaal programma tijdens de Koffie+ bijeenkomst.

'Hoed en de Rand' bestaat uit het duo Peter van der Steen (zang, gitaar) en Jelle van der Meulen (zang, accordeon). De heren zingen Nederlandstalige poëzie en luisterliedjes. In het programma 'Zwervers' zingen zij eigen liedjes en vooral gedichten van een aantal meer of minder bekende Nederlandse dichters. De liedjes en gedichten gaan over diverse onderwerpen, met de nadruk op het Nederlandse landschap en vooral de zee.

Bij Koffie+ is iedereen welkom. Tijdens deze koffieochtend in de bibliotheek ontmoeten mensen elkaar en raken in gesprek aan de hand van een thema, workshop of andere activiteit. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis.

Raadslid helpt met opruimen

troep n GroenLinks-raadslid Siemen van Berkum heeft donderdag geholpen met het opruimen van rotzooi aangespoeld op Terschelling.

De rotzooi was afkomstig uit containers die dinsdag overboord waren geslagen van een Italiaans vrachtschip. Van Berkum viert al jaren oud en nieuw op Terschelling. Woensdag had hij zijn vakantie onderbroken om in Noordwijk geïnstalleerd te worden als raadslid. Op de weg terug naar Terschelling hoorde hij van de containers die in zee terecht waren gekomen en waarvan de inhoud op stranden terecht kwam. Met familie en vrienden zijn ze donderdag naar het strand gegaan om daar de gehele dag te helpen met opruimen. Van Berkum trof vooral piepschuim en verpakkingsmateriaal aan. Een dag later zat de vakantie er op en ging hij weer huiswaarts. (Bron: BO)

Bosgeest draait door

Aan tafel in de DBDD studio wordt heel wat afgelachen. | Foto: pr

scouting n Voor de avond voorafgaand aan de traditionele boerenkoolmaaltijd van de eerste opkomst in het nieuwe jaar, hadden de Explorers (jongens en meiden tussen de 15-19 jaar) iets bijzonders georganiseerd.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leiders, vrijwilligers en bestuursleden van Scouting Bosgeest hadden ze een exacte kopie van de DWDD studio gemaakt. De talkshow heette nu: DBDD, De Bosgeest Draait Door. Met de nodige humor werd het een hilarische avond. Zaterdag 5 januari aten de scouts gezamenlijk de boerenkoolmaaltijd in het clubhuis aan de van der Weijdenlaan en opende de voorzitter het nieuwe jaar met een terugblik op het afgelopen jubileumjaar.

n Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek 2019 dit jaar weer stapje groter

Winnaars 2018: Sebastiaan Bos en juryleden Tom Otte, John Mijnders, Willem Heemskerk, Jacco Knape en Anke Schüttemeyer. | Foto: Martine Goulmy Foto: Martine Goulmy

Bollenstreekgemeenten: 'Wij zoeken een winnaar!'

onderscheiding n "Zij doen het al, bewust of onbewust," de wethouders Hoekstra, Van der Laan, Ten Boden, Van den Berg en Knape hóeven 'duurzaam werken' niet meer toe te lichten. "Ondernemers in onze streek doen dat al lang. Sterker nog, ze lopen vaak voorop in hun bedrijfstak. Wij zien in ons werk veel ondernemers in de (sier)teelt, bedrijfsmechanica, dienstverlening of transport met het juiste oog voor Mens, Milieu en Maatschappij. De Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek is ons evenement om hun goede werk in het zonnetje te zetten."

"Ondernemers innoveren door beter om te gaan met mensen, slimmer om te gaan met grondstoffen en zuiniger om te gaan met energie. "Dat vinden de gemeentebesturen bewonderenswaardig. Daarom reiken wij jaarlijks de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek uit aan de onderneming die dat het beste doet. Maar het evenement levert jaarlijks ook een hele serie voorbeelden van duurzaam werken op. Tientallen ondernemers melden zich met concrete plannen. Allemaal werkwijzen die andere ondernemers weer op ideeën brengt. "Daarom doen wij dit jaar twee voorrondes om nog meer ruimte te bieden aan presentaties van goede verhalen."

Superzuinig bollen drogen, bijvoorbeeld

De broers Jan en Frans van der Slot uit Voorhout legden vorig jaar haarfijn uit wat zij hebben uitgevonden om de bollen die van het land komen goed en goedkoop te drogen. Frans van der Slot: "Kom vooral bij ons kijken hoe dat werkt. Dat delen wij graag met iedereen." Bollenstreekhout wil met iedereen samenwerken zolang het maar oplevert dat in de Bollenstreek gekapt hout daar ook blijft.

Gemeenten ondersteunen waar mogelijk

Joris Putman kan voor zijn bollen-vodka alleen biologisch geteelde bollen gebruiken. Daarmee biedt hij telers daarvan een extra afzetmogelijkheid. En winnaar Kievit combineert toewijding aan biologisch geteelde groente aan een ruimhartige omgang met medewerkers. In de gemeenten in de Bollenstreek werken minstens vijftien ambtenaren direct voor ondernemers. Die ondernemers kunnen bij hen terecht voor vragen over vergunningen, overheidsprojecten of inkooptrajecten. En zij kijken goed hoe ze lessen van het ene geval ook weer bij andere gevallen kunnen toepassen.

Álle ondernemers kunnen zich aanmelden. Op www.duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl kunnen zij het aanmeldformulier invullen. En iedereen die vindt dat een ander de prijs verdient kan op diezelfde site een ondernemer voordragen. De sluitingsdatum voor aanmelding is 14 maart.

KOFFIE+ BIJEENKOMST

Muzikaal programma met het duo Hoed en de Rand, donderdag 10 jan. om 10.30 uur in de bibliotheek. De toegang is vrij!

PUBQUIZ

Pubquiz, donderdag 10 jan. in café van der Geest. Aanvang 21.00 uur, aanmelden aan de bar.

WINTERFEEST 2.0

Carnavalsfestijn voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, vrijdag 11 jan. vanaf 19.00 uur in de Schelft

CONCERT MAESTRO

Grande Finale op zaterdag 12 januari in de Schelft. De aanvang is 19.30 uur en kaarten zijn af te halen in de VVV winkel.

CARNAVALSLIEDFESTIVAL

Wat wordt de carnavalsschlager van 2019? Zaterdag 12 januari staat deze muzikale avond gepland in de Schelft vanaf 21.45 uur en de toegang is gratis!

GOEDE VOORNEMENS WANDELING

Met de boswachter op pad door natuurgebied de Blink, zondag 13 jan. Vertrek om 10.00 uur vanaf Stayokay. Aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/hollands-duin

DANSMARIEKE FESTIVAL

Mega gezinsspektakel in de Schelft, op zondag 13 januari vanaf 12.00 uur. De toegang is gratis!

BRIDGEDRIVE TESPELDUYN

Bridgen op Landgoed Tespelduyn dinsdag 15 jan. Aanvang 13.30 uur en inschrijven via www.tespelduyn.nl.

VVV INFOBOEKJE 2019

Voor een gratis vermelding van uw evenement in de info boekje "Voel je thuis" kunt u deze activiteit – per direct – aanmelden via media@vvvnoordwijkerhout.nl

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS

VVV Noordwijkerhout zoekt Noordwijkerhouters die "houden van Noordwijkerhout", ter versterking van het VVV Vrijwilligersteam. Kom voor informatie langs in de winkel aan de Dorpsstraat en vraag naar Cilene!

Prinsenhof scoort goed op toernooi voor basischolen

basketbal n Tijdens de kerstvakantie organiseerde basketbalverenging The Jump weer haar jaarlijkse basketbaltoernooi voor basisscholen uit Noordwijkerhout en De Zilk in sporthal de Schelft.

De kinderen waren per leeftijd in poules ingedeeld waarbij de kinderen uit groep 3 en 4 op een klein veld drie tegen drie speelden. De groepen 5 tot en met 8 speelden over een heel veld vijf tegen vijf. Luid aangemoedigd door ouders, opa's, oma's en andere bekenden werd met grote inzet gestreden om de eer. Voor de nummers 1 tot en met 3 van elke poule was er een beker.

Na afloop mochten alle kinderen ook vrije worpen nemen waarvan de winnaar van elke poule met een originele basketbalbeker naar huis ging. Na afloop kregen alle deelnemers wat te drinken en een tegoedbon waarmee zij een paar keer gratis en vrijblijvend mogen meetrainen bij basketbalvereniging The Jump.

Ook kinderen die niet aanwezig konden zijn, zijn welkom om een keer mee te doen. De trainingen zijn op maandag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur in de Schelft. Vooraf aanmelden is niet nodig. Op www.bvthejump.com staan nog foto's van het toernooi.

De eindstanden:

Poule 1A, groep 3 meisjes/jongens

1. De Smileys (Pr)

2. De Kersttoppers (Vi)

3. Unicorn (Pr)

Winnaar vrije worp: Brian de Moor.

Poule 2A Groep 4 meisjes/jongens

1. De stoere Jordans (Pr)

2. Regenboogmeiden (Rg)

3. De basketballers (Pr)

4. De vallende sterren (Vi)

5. Snoepjes (Pr)

Vrije worp: Anna Geerlings.

Poule 2C Groep 3/4 Jongens

1. Regenboogspringers (Rg)

2. Fortnite Club (Pr)

3. FC Kerstboom (Vi)

4. De Topscoorders (Pr)

5. De Bliksemballen (Pr)

Vrije worp: Timo Huybrechts.

Poule 3A Groep 5/6 meisjes/jongens

Energie (Pr)

Marsmannetjes (Pr)

De Sneeuwvlokjes (Vi)

Vliegende Hamburgers (Rg)

Vrije worp: Chrisje vd Berg.

Poule 3B Groep 5/6 jongens/meisjes

1. Regenboog6 (Rg)

2. BC Knak (Rg)

3. De Sneeuwballen (Vi)

4. De Elfjes (Vi)

Vrije worp: Jesper Menema.

Poule 3C Groep 7/8 meisjes/jongens

1. BC Bamiballen (Rg)

2. Positief (Pr)

3. De pro's (Rg)

4. Bumbabroekjes (Pr)

5. De bandana's (Pr)

Vrije worp: Guido vd Poel.


Een bakkie met...

Hannie, Inke en Sarine van het Taalhuis. | Foto: vvv

vvv n Bij de VVV werken veel vrijwilligers die naast toeristen en bezoekers ook de lokale inwoners van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is.

In deze rubriek drinken bezoekers 'een bakkie' in het mooie pand van de VVV in de Dorpsstraat. Natuurlijk gaan ze op de foto en bovendien beantwoorden ze een aantal vragen.

Deze week medewerkers van de Bibliotheek Bollenstreek.

Van links naar rechts op de foto: Hannie Hupkes, Ineke Mooren en Sarine Alders.

Wat doen jullie in het dagelijks leven?

Hannie en Ineke zijn gepensioneerd, ze zijn beide actief vrijwilliger bij de Bibliotheek in Noordwijkerhout. Ineke oefent ook nog iedere week met haar eigen taalmaatje. Sarine is werkzaam bij Bibliotheek Bollenstreek, in verschillende functies waaronder Taalpunt coördinator Noordwijkerhout.

Waarom doe je mee aan deze rubriek?

Wij willen graag het Taalcafé en Taalpunt op de kaart zetten in Noordwijkerhout. Sinds 1 januari 2019 zijn onze tijden veranderd. Wij zijn iedere donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur te vinden in de Bibliotheek van Noordwijkerhout.

Wat doet het Taalhuis?

In ons Taalcafé ontmoet je nieuwe mensen. Je praat met elkaar in het Nederlands. Het is een gezellige ochtend waar iedereen welkom is. Sarine zit deze ochtend bij het Taalpuntspreekuur om iedereen die een Taalcoach zoekt, te ontvangen. Zij zoekt vrijwilligers die graag Taalcoach willen worden. Een Taalcoach oefent iedere week een uurtje met een taalmaatje die graag Nederlands wil leren.

Zijn jullie echte Noordwijkerhouters?

Ineke wel, en Sarine ook een beetje: haar oma's zijn echte Noordwijkerhouters. Zelf woont ze in Noordwijk. Hannie is een Teylingse maar komt wekelijks in Noordwijkerhout.

Wat is er hier zo leuk?

Het is gezellig, met een eigen karakter! Een gastvrij dorp, waar veel activiteiten georganiseerd worden. Ook worden hier veel nieuwe woningen gebouwd, waardoor er steeds meer mensen kunnen komen wonen.

Met wie zou je het liefst een bakkie willen doen?

Uiteraard met zoveel mogelijk taalvragers bij het Taalcafé.

Klimaatsprookje

Er stond eens een huis in brand. Niet zo'n beetje ook: aan alle hoeken brandde het. Het was een aangestoken brand, dat was wel duidelijk. De daders waren ook in beeld: alle bewoners van dat huis hadden er de hand in gehad dat de boel nu flink in de hens stond.

Er viel nog wat te blussen en te redden, maar daar kwam het niet van. Want de bewoners hadden ruzie over het blussen.

De een riep dat dat te duur was. De ander riep dat hij minder schuld had aan de brand dan de ander. Dat klopte ergens wel: de een had in zijn hoekje van het huis een klein beetje brand gesticht met wat lucifers en kaarsen. Verderop was een brand ontstaan door kerosine en ergens in de kelder waren ze bezig geweest met een heuse vlammenwerper. De lucifermensen riepen om het hardst dat de vlammenwerpers veel meer schade veroorzaakt hadden dan zij met hun zwavelstokjes. Hetgeen objectief gezien wel waar was – maar voor het behoud van het huis was dat een non-argument. Want ondertussen fikte het eens zo mooie huis helemaal af. Er waren er die riepen dat het hun tijd wel zou duren: na ons de zondvloed. Ze vergaten dat er ook kinderen in het huis woonden.

Wat voor toekomst hadden die? Er was voor de mensen geen ander onderkomen dan dit bedreigde huis. De man die zichzelf de Belangrijkste Man Van Het Allerbelangrijkste Land Ter Wereld noemde dacht aan zijn eigen belangen en zei dat het met de temperatuur van de brand nog wel meeviel.

Sommigen waren zich beter bewust van de ernst van de situatie en deden wat ze konden: ze scheidden hun afval, reden minder met hun auto (of helemaal niet) en probeerden wat duurzamer te leven.

Anderen wezen nogmaals op grotere boosdoeners en zeiden dat wat zijzelf konden doen hooguit een druppel in een oceaan was. Daar hadden ze misschien wel gelijk aan.

Maar wat is een oceaan anders dan een heleboel druppels bij elkaar?

egbert van der weide

St. Jozefkerk

zaterdag 12 januari

Geen viering

zondag 20 januari

10.00 uur

presentatieviering 1e communicanten met De Schalmei

voorganger: diaken B. Prins

zaterdag 26 januari

19.00 uur

eucharistieviering met Cadans

voorganger: pastoor Goumans

St. Victorkerk

zondag 13 januari

10.00 uur

Revoice

voorganger diaken Prins

Doop van de Heer

zaterdag 19 januari

19.00 uur

mmv koor Joy

voorganger: pastor Claassens

zondag 27 januari

10.00 uur

voorganger: pastor Owel

mmv Kinderkoor St. Victor

voorstelviering communicanten 2019

Heilig Hartkerk De Zilk

zondag 13 januari

9.30 uur

celebrant: kapelaan S. Kuik

met samenzang

Tweede Zondag door het jaar

zondag 20 januari

9.30 uur

celebrant: pastor T. van Eijk

mmv dames- en herenkoor

Derde Zondag door het jaar

celebrant: kapelaan S. Kuik

met samenzang

Witte Kerk

geen opgave

Internetcursus voor beginners

surfen n In de bieb in Noordwijk begint woensdag 16 januari de cursus Klik & Tik. Deze cursus is voor iedereen die meer met internet wil doen, maar nog niet weet hoe dat werkt.

Deelnemers van deze cursus leren in vijf lessen van twee uur hoe zij: informatie zoeken en vinden via Google, websites via de adresbalk herkennen, een reis plannen met openbaar vervoer, tweedehands koopjes vinden via Marktplaats en informatie op te zoeken over bijvoorbeeld een hobby.

De cursusdagen zijn 16, 23, 30 januari, 6 en 13 februari.

De cursus wordt gegeven van 10.00 tot 12.00 uur in de Bibliotheek.

Voor leden zijn de kosten 15 euro en voor niet-leden 20 euro. Inschrijven kan in de Bibliotheek bij een van de medewerkers en via www.bibliotheekbollenstreek.nl

Inloop bij Oud De Zilck

vroeger n Het genootschap Oud De Zilck houdt woensdag 9 januari haar tweemaandelijkse inloopochtend.

Iedereen die belangstelling heeft voor de historie van De Zilk kan kennismaken met het genootschap. Er liggen fotoboeken van De Zilk met klassenfoto's van de H. Hartschool/Mariaschool en van voetbalvereniging Van Nispen. Eigen foto's of albums zijn ook welkom: het genootschap wil deze graag inscannen. Vrijwilligers zij aanwezig om vragen te beantwoorde. Oud De Zilck heeft ook belangstelling voor foto's, en ander beeldmateriaal, die met de geschiedenis van De Zilk te maken heeft. De inloop is in De Duinpan aan de Sportlaan 34 en duurt van 9.30 tot 12.00 uur.

Prijspuzzel!

Doe mee en win twee bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis in Lisse. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 13 januari bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

De oplossing van week 1: ORKAANKRACHT.

De winnaar: Ada Otte