Noordwijkerhouts Weekblad

18 februari 2020

Noordwijkerhouts Weekblad 18 februari 2020


Fusie voor woningcorporaties

Stek bestuurder Hans Al (l) en Willem van Duin (Noordwijkse Woningstichting). | Foto: pr, tekst: Wim Siemerink

fusie n De eerder ingezette krachtenbundeling van woningcorporaties Stek Lisse, de Vooruitgang Teylingen en De Noordwijkse Woningstichting heeft geleid tot een feitelijke fusie. Dat werd maandag officieel bekend gemaakt.

Volgens bestuurders Hans Al en Willem van Duin was deze krachtenbundeling nodig om ook voor de toekomst voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen en de strijd aan te gaan met het huidige, zeer complexe, sociale woningbouw vraagstuk. Ook vanuit organisatorisch oogpunt is er winst te halen, want op bedrijfslasten en ITC alleen al, wordt 1,3 miljoen euro bespaard. De Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gingen akkoord met de gewenste fusie. Stek, Vooruitgang en Noordwijkse Woningstichting zijn na de fusie één woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert met de focus op goede, betaalbare huurwoningen en vooral voor mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Voorlopig blijft men op de bestaande vestigingen nog gewoon actief maar er wordt wel gezocht naar één centrale vestiging in de Bollenstreek, waarbij lokale steunpunten mogelijk in stand worden gehouden. De naam wordt Woningcorporatie Stek en er wordt een nieuwe huisstijl gelanceerd met de uiting: Je huis, je thuis. Tot de organisatorische fusie op 1 juli werkt de Noordwijkse Woningstichting nog onder deze naam vanuit het kantoor aan de Van Panhuysstraat in Noordwijk.

Van Duin zegt met nadruk: 'Het nieuwe Stek is meer dan een optelsom van het 'oude' Stek, aangevuld met Vooruitgang en de NWS. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een compleet nieuwe organisatie. Waarbij in het beleid en processen steeds is gekozen voor de beste werkwijze. Tot 1 juli blijft sprake van een overgangsperiode, waarin afdelingen worden samengevoegd en het nieuwe computersysteem wordt ingericht.' De vraag dient zich aan of deelnemen aan de fusie door het Noordwijkerhoutse Antonius van Padua niet beter was geweest. Van Duin benadrukt dat dit altijd al de voorkeur genoot en dat het zeker jammer is dat er geen 'Bollen 4' is ontstaan. Maar dat Padua, na aanvankelijk mee te hebben gedaan, onverwacht toch voor een eigen route koos. Hans Al vult aan dat de samenwerking wel erg goed is en dat daar waar nodig ook wordt samengewerkt.

Worstproeverij boerenkoolcommissie

carnaval n Het boerenbruidspaar ging zaterdag langs bij hofleverancier Klein om één van de 1600 worsten te proeven die op de Boerenbruiloft geserveerd worden.

Geheel in stijl kwamen ze met de tractor aanrijden en werden ze warm onthaald door de slager. Hij was blij verrast dat boer Jaap de worst het predicaat Boerenbruiloftwaardig gaf. Vervolgens reed het echtpaar per tractor naar de steeg voor de jaarlijkse strijd tegen het Prinsenpaar. Traditioneel bij de carnavals festiviteiten hoort ook een grote battle tussen het Boerenbruidspaar en het Prinsenpaar. De getuigen Margreetje van Goof Hoed van Wist ik 't maar en Dick van Don Leo de Skilder hadden een mooie strijd opgezet voor de rivalen. De grote uitdaging werd vooraf gegaan door vragen die alleen door de doorgewinterde carnavals paren beantwoord kunnen worden. Beide paren moesten de antwoorden op een groot papier schrijven. Deze werden vakkundig beoordeeld door de boerenkoolcommissie en het winnende paar mocht het spits afbijten in de tobbetjesteek strijd. Voor deze gelegenheid was de emmer rijkelijk gevuld met confetti.(Lees verder op pagina 9).

In een bakfiets mochten de paren proberen de ring die vervangen was door de boerenworst aan de stok te rijgen. Boer jaap, zo fanatiek als hij is, fietste de longen uit zijn lijf om deze battle te winnen en boerin Caatje was goed bedreven met de stok en wist de worst goed te vinden. Confetschie had meer moeite de bakfiets onder controle te houden en de confetti ging rijkelijk over de prins en prinses heen, hij deed zijn naam eer aan. Dit alles onder luid aanmoedigen van de adjudanten, getuigen, familie en vrienden van het prinsen-en boerenpaar. Na afloop werd onder het zingen van de enige echte Kokkerhoutse wals nog een klein pilsje genuttigd.

Laat je rijden

carnaval n De traditionele feestmiddag voor 55+ is vrijdag 21 februari in de Kokkerhoutse Schelft.

Net als voorgaande jaren kunnen bezoekers bij de deur worden afgezet. Parkeren kan deze middag op het terrein van de Schelft. Maar let op! Auto's mogen daar 's avonds niet meer staan in verband met de avondfeesten (er geldt een wegsleepregeling). Het bruggetje is trouwens gewoon overdag open.

Eerste paal In den Houte in april

nieuwbouw n De bouw van de eerste woningen op Landgoed in den Houte gaat van start. Op het terrein rond het Sint Bavo rijksmonument worden zo'n 700 woningen gebouwd.

Zodra de grond bouwrijp is gemaakt, zal naar verwachting in april gestart worden met de bouwwerkzaamheden van het eerste deelplan van 'De Lanen'. Dit deelplan omvat 82 koopwoningen, waaronder pakhuiswoningen, rijwoningen, starterswoningen en herenhuizen die allen nabij of aan het groengebied gelegen zijn. Als alles volgens planning verloopt, worden de eerste woningen aan het begin van 2021 opgeleverd. De Engelse en Franse tuin - door de ontwikkelaars 'de pareltjes' genoemd - worden net als het Sint Bavo gebouw in ere hersteld. Zo wordt de originele beplanting uit de vorige eeuw weer in de tuinen teruggebracht. Een brede groene as verbindt de tuinen met het Sint Bavo gebouw. Meer info: www.landgoedindenhoute.nl.

Foto: Picasa

Bezoek aan de boeren door burgemeester

'Date' met veel info voor Verkleij

Winst in de slotfase voor de elf van VVSB

Rechercheur achter de

tralies

puzzel n Doe mee en win een bowlingarrangement!

College wil meewerken aan verzoek Formule 1-organisaties

Roberto ter Hark: ‘We hebben gereageerd zoals de gemeenteraad van ons verwacht met ’Ja, mits’. | Foto: WS

Race n Een belangrijk deel van Nederland is al maanden in de ban van de naderende Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Een belangrijk autosportevenement dat wereldwijd heel veel aandacht genereert. Dit zal Nederland, Zandvoort en daarbij ook Noordwijk nadrukkelijk in de belangstelling zal plaatsen.

De Noordwijkse logiesvertrekkers gaan er hun voordeel mee halen. Want er zullen natuurlijk veel belangstellenden in Noordwijk willen overnachten. Zeker is op dit moment al dat er 3 deelnemende F1-teams hotelbedden hebben gereserveerd in de grote hotels.
Deze teams hebben de gemeente Noordwijk verzocht om van het Noordwijkse strand gebruik te mogen maken om zich veilig van Noordwijk naar Zandvoort te verplaatsten.


Ontheffing

Na dit verzoek heeft het college overleg gepleegd om te bezien of er via een ontheffing op de APV aan het verzoek kan worden voldaan. Verantwoordelijk wethouder Roberto ter Hark meldt daarover: 'We hebben gereageerd zoals de gemeenteraad van ons verwacht met 'Ja,mits'.' Hij zegt ook dat hij het natuurbelang van groot belang acht zoals hij in de F1-periode ook de verkeersveiligheid in en rondom Noordwijk en de bijbehorende politie-inzet van groot belang acht.
Hij streeft naar een oplossing door de lucht op donderdag en vrijdag. Op zaterdag en zondag moet verplaatsing per elektrische auto over het strand een oplossing bieden.


Tegenstand

Inmiddels stuit het college op grote tegenstand van de natuurbeschermers. Vanuit de politiek roert Groen Links zich uitdrukkelijk. Op de sociale media melden voormalig gemeenteraadsleden Schaap en Eys zich nadrukkelijk. De raadsfractie van Groen Links kondigde deze week aan met een motie te komen in de gemeenteraad om, zoals er staat vermeldt: 'dit onzalige plan een halt toe te roepen.'
Men spreekt van 'jaren lang en met man en macht werken aan een strandreservaat voor vogels en zeezoogdieren'. GroenLinks Noordwijk spreekt, met natuurorganisaties en heel veel inwoners, haar ontzetting en afgrijzen uit over dit voornemen 'om het miljardenbedrijf van de Formule 1 over een kwetsbaar natuurgebied te laten walsen.'

Deze week gaat de gemeenteraad zich er mogelijk over uitspreken en het algemeen belang van twee dagen bijzondere natuurbescherming afwegen tegenover de belangen van wereldwijde promotie, lokale werkgelegenheid en regionale verkeersveiligheid.

Woningen op terrein Admiraal de Witt

Er liggen plannen voor woningbouw op de plek van Admiraal-De Witt.

woningbouw n Bij de gemeente heeft Arsenal Vastgoed Investments een principeverzoek ingediend om te komen tot nieuwe bouwontwikkelingen op het terrein waar nu nog Haringhandel & Rokerij Admiraal-de Witt is gevestigd.

De ingediende plannen behelzen 5 forse gebouwen waarin studio's van 50 m2 en appartementen van 95 m2 zouden moeten komen. Het zou gaan om 2 bouwlagen plus een bewoonde kap. Onder het geheel een ondergrondse parkeerruimte voor de bewoners. De ontwikkelaar nam het initiatief om vooraf de omwonenden in kennis te stellen van de plannen. Daarbij waren veel reacties uit omliggende straten van het Oude Zeedorp. Daaruit bleek vooral verontwaardiging over volume en bouwhoogtes, die als buitenproportioneel werden beoordeeld. Wijkvereniging het Oude Zeedorp wilde nu nog niet met een standpunt naar buiten treden.
Wethouder Henri de Jong van Ruimtelijke ordening wel. Hij liet weten nog niet op de hoogte te zijn van de details en persoonlijk nog niet met de initiatiefnemer in contact te zijn geweest. Wel heeft hij kennis genomen van het principeverzoek en hij zegt positief aan te kijken tegen de toekomstige binnenstedelijke ontwikkelingen op die plek. Hij geeft ook aan dat de politiek zich zal moeten uitspreken of dit verzoek kan worden ingewilligd.
Desgevraagd reageerde ook wethouder Roberto ter Hark. Zijn parkeerbeleid komt naar zijn zeggen door deze ontwikkeling niet in gevaar. Eerder werd nog gedacht aan grootschalig ondergronds parkeren op die plek maar de eigenaar en de gemeente konden het niet eens worden over de grondprijs. Inmiddels richt de wethouder zich op ondergronds parkeren en het naastgelegen gebied.

Het Leidsch Dagblad meldde deze week dat de ontwikkelaar het bouwplan mogelijk toch aan de wensen van omwonenden zou willen aanpassen. Of dat betekent dat het totaal aan bouwvolume zal verminderen of dat bouwhoogtes anders worden toegepast is niet duidelijk gemaakt.

Uithuilen en opnieuw beginnen

Daar stond ik in de ondergrondse toiletruimte van het congrescentrum. In de spiegel tegenover mij zag ik een vertwijfeld gezicht, waarop tranen langzaam de weg van ooghoeken naar mondhoeken durfden afleggen. De helwit betegelde sanitaire omgeving deed al even kil aan als de vele honderden lege stoelen in de feestzaal een etage hoger.

Zojuist werden, in een tijdspanne van ruim een uur, de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. In mijn gedachten kwamen de jaren terug waarin 'De Noordwijkse sportverkiezingen' een terugkerend hoogtepunt was. Georganiseerd door een toen nog vitale Noordwijkse Sportraad. Met bestuursleden die niet alleen kans zagen de dreiging van sluiting van het Bollenbad af te wenden, de noodzaak van meer vloeroppervlak voor de binnensport te agenderen, het achterstallig onderhoud bij buitensportverenigingen te laten inlopen maar vooral ook veel Noordwijkse sporters wist te inspireren. Om mee te doen en initiatieven te nemen, waaronder het op de kaart zetten van de Sportverkiezingen, nu 30 jaar geleden. Ik herinnerde mij niet alleen de vele mooie edities in De Wintertuin van het 5 sterrenhotel, met gevarieerde en tot in de details georganiseerde avonden. Waarbij als hoogtepunten de Noordwijkse sportprestaties over het voetlicht werden gebracht. Waar in hun bijzijn vele lokale, nationale en soms internationale kampioenen werden gehuldigd. Waar bekende namen zoals Rinus Michels, Louis van Gaal, Floris Jan Bovelander, Prins Pieter Christiaan van Oranje, Leontien van Moorsel en nog vele anderen de prijzen kwamen uitreiken. Waar gewoon 'de spijkerbroek' als dresscode werd geadviseerd. Al prak de toenmalige nieuwe burgemeester direct al van'het Noordwijkse Sportgala', daarmee de waardering uitend voor de perfecte organisatie en het gevarieerde indrukwekkende programma in die dagen. Maar het was altijd net iets meer. Een dorpsfeest waar het bedrijfsleven, de sportbestuurders alsmede de lokale politici elkaar wilden ontmoeten en waaruit weer vruchtbare samenwerkingen ontstonden. Waarbij ook lokale verenigingen graag een extra steentje bijdroegen, zoals de wervelende demonstraties van turnvereniging DOS en optredens van leerlingen van Kleinkoor en Dansschool John de Boer. Inmiddels dreigt dus ook de Jaarlijkse Noordwijkse Sportverkiezing te verzuipen in de woeste golven van de fusie. De geharmoniseerde Sportraad Noordwijk gooide de handdoek in de ring. De door de oorspronkelijke initiatiefnemers aangeboden ondersteuning werd volkomen genegeerd. De organisatie werd nu in handen gegeven van professionals. Die kozen voor een ander locatie en een opzet die voor de burgemeester nauwelijks de moeite waard moet zijn geweest om vanuit Uitgeest naar Noordwijkerhout te komen. Kom op nieuwe Noordwijkers. Kom op professionals.

Dit moet echt veel en veel beter, want onze Noordwijkse sporters verdienen meer dan zo'n slap aftreksel van wat in de afgelopen 20 jaren door velen als een Sportgala werd betiteld.

Fractie CDA reageert fel op brief Van Rijnberk

Foto: Cor de Mooy

aantijgingen n Nadat er op persoonlijke titel fel werd gereageerd op het handelen van het Noordwijkse Provinciaal Statenlid Ton van Rijnberk heeft nu ook de raadsfractie van het CDA opvallend agressief gereageerd richting de Provinciale Staten, de Gedeputeerde Staten en ook naar de Commissaris van de Koning.

De ongebruikelijke reactie van het lokale CDA staat natuurlijk in het licht van de even ongebruikelijke en veel bekritiseerde manier van politiek bedrijven door het D66 Statenlid. Nadat eerst al reacties waren verzonden door Andries de Boer, Gerard Duindam en Victor Salman reageert nu fractievoorzitter Theo Alkemade. Hij maakt in een schrijven duidelijk dat er in Noordwijk op basis van inhoud en feiten en wordt gedebatteerd over de verschillen van politiek inzicht.

Het CDA schrijft dat zij de geuite beschuldigingen met kracht wenst af te wijzen. Opvallend genoeg vragen ze in de brief nadrukkelijk om sancties ten opzichte van Ton van Rijnberk als er staat te lezen: 'We hopen op passende reacties van de Staten betreffende de nare, twijfel en verwarring zaaiende brief zodat de lucht geklaard wordt. Het CDA houdt de instanties voor dat Van Rijnberk op basis van onwaarheden, insinuaties gecreëerde verbanden en gefabriceerde beweegreden het CDA zwart wenst te maken.


De fractie benut de gelegenheid om nog eens extra aandacht en steun te vragen voor het ingediende Deltaplan Woningbouw. Ze geven aan dat op 24 september, op basis van de democratie, een besluit tot uitvoeren is genomen met de steun van 19 voor en slechts 7 stemmen tegen.

Tulpen

Zelfs wereldwijd is de tulp onderwerp van gesprek. Niet in de laatste plaats vanwege de tulpenmanie; een zeepbel die in 1637 uiteen spatte. Het is een voorbeeld of waarschuwing dat goede dingen niet altijd goed blijven gaan. Één tulp, te koop voor een grachtenpand, was wel héél erg over de top.

Deze dagen speelt bij de tulpen toch weer iets soortgelijks. De tulpenteelt is de laatste jaren sterk uitgebreid. Door de komst van de teelt in netten is de beschikbaarheid van goede grond bijna oneindig. Je kunt ze nu zelfs op klei en veengrond telen. Gaat fantastisch! Prima groei. Dan de komst van de z.g. broeifabrieken die er voor gezorgd heeft, dat in de winter enorme aantallen tulpenbloemen beschikbaar kwamen. Ideaal voor de supermarkten. Het zijn goedkope lokkertjes voor hun klanten. So far so good. Nu er van die kleine tulpen ook enorme aantallen op de bloemenveilingen komen, zitten die de zware tulpen behoorlijk in de weg. Wat nu? Gemor alom. U moet weten dat de kwaliteit van bloemen niet meer bepaald wordt door de lengte van de stelen, maar door hun gewicht. Bovendien brengen op de veiling de vroegst geveilden het meeste op. Tulpen van 34 gr en meer worden nu dan ook het eerst geveild, gevolgd door de 24 gr en meer. Pas veel later de lichtertjes. Daar zit nu de huidige prijsmalaise in. Komt nog bij dat we vorig jaar een uitzonderlijk goede oogst hadden, dus veel bollen.

Jammer dat je tulpen niet, zoals narcissen, onder gras in bermen kan planten. Tegen de tijd dat ze in bloei staan, is het gras al te hoog. Ook geven ze maar één jaar een bloem. Niettegenstaande de donkere wolken, gaan er rond Valentijn en binnenkort met Vrouwendag enorme aantallen weg. De roosjes uit Kenia zijn er dit jaar wat minder: het regent er al maanden!

Tot slot nog weer een droevig bericht: onze vriend, Gé Warmerdam, boer uit het Langeveld, is plotseling overleden. De sneeuwklokjes uit zijn tuin bedekten de kist!

Aad van Ruiten

Evenemententerrein bij de schelft vernieuwd

carnaval n In samenwerking met Optisport De Schelft en de openbare diensten heeft carnavalsvereniging De Kaninefaaten besloten om het evenemententerrein bij De Schelft tijdens komend carnaval anders in te richten als voorgaande jaren.

Op zaterdagavond 22 februari, zondagavond 23 februari en maandagavond 24 februari zal het evenemententerrein aan het begin van de avond alleen aan de kant van de Maandagsewetering toegankelijk zijn (dit in verband met de digitale kaartverkoop en inrichting terrein).

Na afloop van het feest is het bruggetje aan de kant van het zwembad/Mossenest weer geopend. Tijdens de activiteiten overdag kan het terrein wel van beide kanten betreden worden.

Er geldt een parkeerverbod op het terrein van vrijdag- tot en met dinsdagochtend. Dit geldt dus ook voor bezoekers van de seniorenmiddag (er geldt zelfs een wegsleepregeling). Op het evenemententerrein staan lockers waar circa vier jassen in gelegd kunnen worden. Huurprijs is 5 euro per locker; Munten kunnen met ingang van het weekend van het carnavalsliedfestival gekocht worden en blijven geldig tot en met de carnavals 5-daagse.

Mochten bezoekers nog munten overhouden dan kunnen zij deze op woensdag 26 februari inleveren bij De Schelft, daarna vervalt de geldigheid.

Muntverkoop vindt tijdens het carnaval plaats in de theaterzaal van De Schelft. De fietsenstalling komt aan de kant van de Maandagsewetering. Voor meer informatie mail naar: info@kaninefaaten.nl.


Zilkse politierechercheur geboeid afgevoerd

Dezilk n (ingezonden) Leon Nederstigt is een Zilker die bekend staat om zijn geweldige speeches, mooie verhalen en goede grappen. Na een dienstverband van 45 jaar bij de Leidse Politie ging hij met pensioen en daaraan wilde hij liever geen ruchtbaarheid geven.

Maar het liep anders. Op zijn laatste werkdag, donderdag 11 februari werd hij door de Leidse politie met sirene en zwaailicht van huis opgehaald en naar Leiden vervoerd. Met een lugubere grap joeg hij daar voor de laatste keer zijn collega's de stuipen op het lijf. Bij thuiskomt was de voorkant van zijn huis voorzien was van een gevangenismuur met tralies en het opschrift: de Leidse boevenvanger krijgt 'levenslang' achter de geraniums. De vrijdag daaropvolgend vierde hij zijn pensionering in De Duinpan met onder meer een receptie. Maar vóór die tijd hadden zijn Shantykoor vrienden ook nog een verrassing voor hem. Zij zorgden dat Leon van huis werd gehaald met een ouderwetse arrestantenwagen van de Rijksveldwacht met twee paarden ervoor. De verraste Leon werd gearresteerd en ondanks tegenstribbelen, verplicht om in gevangeniskleding achter tralies een rit maken door De Zilk naar De Duinpan. Tijdens de speeches op de drukke receptie werden herinneringen opgehaald aan zijn tijd als rechercheur in Leiden. Hij heeft veel zaken opgelost, mede door met veel empathie en begrip met verdachten in gesprek te gaan. Hij wilde geen cadeaus, maar ook dat liep anders.

| Foto: Tonny de Rooij

Start reuma collecteweek

goeddoel n Reuma Nederland (Voorheen Reumafonds) houdt van 16 tot en met 21 maart de jaarlijkse, landelijke collecte.

Zo'n 60.000 vrijwilligers gaan door heel Nederland langs de deur om geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma en artrose.

Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Reuma heet ook wel de onzichtbare ziekte. Ruim 2,3 miljoen mensen in Nederland moeten rekening houden met hun ziekte bij alles wat zij doen.

En dat geldt niet alleen voor oudere mensen. 3.000 kinderen in Nederland hebben geen onbezorgde jeugd als gevolg van reuma. Zij kunnen niet vrijuit spelen met leeftijdsgenoten door pijn en beperkingen van hun bewegingsapparaat. Ook het vaak zware medicijngebruik met veel bijwerkingen, zoals misselijkheid, beperkt de levenskwaliteit. Tweederde van alle reumapatiënten is jonger dan 65 jaar en behoort tot de arbeidsbevolking. De lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de zorgverlening kosten zo'n 14 miljard euro per jaar. Kortom: reuma is een maatschappelijk probleem waarvan we ons nog te weinig bewust zijn.

Reuma zo snel mogelijk de wereld uit helpen is alleen mogelijk met voortdurend onderzoek naar medicijnen en behandelmethoden. Er is al veel bereikt, dankzij het hoge niveau van Nederlands Reumaonderzoek. Het Reumafonds financiert dit onderzoek, geeft voorlichting en vraagt maatschappelijke aandacht voor deze ziekte. Al ruim 85 jaar zet het Reumafonds zich hiervoor in en krijgt hiervoor geen overheidssubsidie. Daarom is het geld van de jaarlijkse collecte zo hard nodig.

Al heel lang bestaat er in De Zilk een trouwe groep van vrijwilligers.

De meesten lopen al bijna 25 jaar met de collectebus langs de deuren in dezelfde wijk. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Ouderen of jongeren, mannen of vrouwen. Dat maakt niet uit.

Als scholier is het zelfs mogelijk om dit te doen als onderdeel voor een maatschappelijke stage. Meer info via Janneke Zuiderduin, 0252-521397 of 06 – 51686271. Mailen mag ook: zuiderduin@snelnet.net.

Vergroening van de Bollenstreek

Voorbeeld van een 'groene' schuur. | Foto: pr

Noordwijkerhout n (ingezonden door Stichting Dorpsbehoud) De bollenvelden zijn wereldberoemd; er komen duizenden toeristen op af. En ja, in het voorjaar staan de velden er prachtig bij. De Bollenstreek wordt dan ook beschouwd als een mooi landschap met internationale bekendheid.

Kan de landschappelijke waarde van de Bollenstreek nog naar een hoger niveau? Vereniging Dorpsbehoud vindt dat daar mogelijkheden liggen. Fietsend door de streek vallen de vele grote bollenloodsen en kassen op die kaal,veelal zonder groen, in het landschap staan. Er zijn plekken die meer aan een bedrijventerrein doen denken dan aan een landelijk (bollen)gebied.

Is daar nu echt niets aan te doen, vragen wij van Dorpsbehoud ons af.

Je zou de schuren landschappelijk kunnen inpassen met bomen en struiken. Daardoor krijgt de Bollenstreek een hogere landschappelijke waarde en valt er nog meer van te genieten. Fijn voor de toeristen maar zeker ook voor de bewoners. En niet onbelangrijk: vergroening is ook nog goed voor het klimaat en de biodiversiteit.

Dit kost natuurlijk geld. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor het behoud en terugbrengen van groene landschapselementen.

Help ons met de aanvraag van deze subsidie door concrete voorbeelden te geven waar deze landschapselementen geplant kunnen worden.

Vereniging Dorpsbehoud heeft contact gezocht met de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV)Geestgrond en het Cultuurhistorisch Genootschap (CHG) en zij staan positief tegenover het idee van vergroening van de Bollenstreek. Dorpsbehoud zoekt met de gemeente naar mogelijkheden en roept de bollenkwekers alvast op om mee te helpen aan het jaarrond vergroenen van de Bollenstreek.

Reacties graag naar reactie@dorpsbehoud.nl

No Limits in de prijzen

Een trotse Daniëlle ter Beek en Caroline Dekker (rechts) met bloemen en prijs. | Foto: pr

Noordwijkerhout n Manege No Limits heeft vorige week de prijs voor het sportinitiatief van het jaar in de wacht gesleept.

Tijdens de Sportverkiezingen van het jaar van de gemeente Noordwijk vertelden eigenaresse Caroline Dekker en hoofd instructrice Daniëlle ter Beek op bevlogen wijze over manege No Limits; een plek waar iedereen welkom is. Een plek waar ruiters met een verstandelijke beperking met hulp van een 'buddy' paardrijlessen krijgen. Het publiek in de zaal mocht stemmen en de meeste stemmen waren voor manege No Limits. Na afloop maakten Dekker en Ter Beek duidelijk dat : 'zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om dit prachtige initiatief voort te zetten'.
Benieuwd naar manege No Limits? Vrijblijvend langskomen mag altijd: Schulpweg 129 of stuur een mailtje aan kantoor@nolimitsnoordwijk.nl.

Duinknijnen zijn er klaar voor

Dezilk n Na de carnavalsmis zijn de Duinknijnen klaar voor vijf dagen lang feest vanaf 21 februari.

Vrijdagavond is nagenoeg uitverkocht. Voor de zaterdagavond zijn nog kaarten voor het Proud to be Fout feest met dj Vlunder. Maandagavond rijdt The Disco Train samen met dj Berthil van Wijk. Kaarten zijn te koop op www.duinknijnen.nl. Zondag 23 februari is de carnavalsoptocht. Dit betekent dat de Zilk van 12.00 tot 16.00 uur is afgesloten.

Battlen op de bakfiets

carnaval n (vervolg van de voorpagina) In een bakfiets mochten de paren proberen de ring die vervangen was door de boerenworst aan de stok te rijgen.

Boer jaap fietste de longen uit zijn lijf en boerin Caatje was goed bedreven met de stok en wist de worst goed te vinden. Confetschie had meer moeite de bakfiets onder controle te houden en de confetti ging rijkelijk over de prins en prinses heen.

Boer Jaap mijn zijn boerin Caatje. | Foto: pr

Dit alles onder luid aanmoedigen van de adjudanten, getuigen, familie en vrienden van het prinsen-en boerenpaar.

Over het strand?

vragen n De Noordwijkse PvdA-fractie is niet tevreden met de antwoorden die zij eerder van het college kreeg op vragen over de Grand Prix in Zandvoort.

De partij wil meer details over het personenvervoer over het strand. Zo willen ze weten hoe de vergunningsaanvraag hiervoor wordt getoetst. Ook vragen ze om een overzicht van de partijen waarmee het college in overleg is, zoals NoordVoort en de politie. Daarnaast vraagt de PvdA het college om op korte termijn in gesprek te gaan met de omwonenden van de tijdelijke camping aan de Herenweg in Noordwijkerhout.

Tenslotte wil de partij weten of de ambtelijke begeleidingsuren in rekening worden gebracht bij de organisatie van de Grand Prix.

bollenpraat/nieuws

Tulpen

Zelfs wereldwijd is de tulp onderwerp van gesprek. Niet in de laatste plaats vanwege de tulpenmanie; een zeepbel die in 1637 uiteen spatte. Het is een voorbeeld of waarschuwing dat goede dingen niet altijd goed blijven gaan. Één tulp, te koop voor een grachtenpand, was wel héél erg over de top. Deze dagen speelt bij de tulpen toch weer iets soortgelijks.

De tulpenteelt is de laatste jaren sterk uitgebreid. Door de komst van de teelt in netten is de beschikbaarheid van goede grond bijna oneindig. Je kunt ze nu zelfs op klei en veengrond telen. Prima groei. Dan de komst van de broeifabrieken die gezorgd heeft, dat in de winter enorme aantallen tulpenbloemen beschikbaar kwamen. Ideaal voor de supermarkt: goedkope lokkertjes voor de klant. So far so good. Nu er van die kleine tulpen ook enorme aantallen op de bloemenveilingen komen, zitten die de zware tulpen behoorlijk in de weg. Gemor alom. U moet weten dat de kwaliteit van bloemen niet meer bepaald wordt door de lengte van de stelen, maar door hun gewicht. Bovendien brengen op de veiling de vroegst geveilden het meeste op. Tulpen van 34 gr en meer worden nu dan ook het eerst geveild, gevolgd door de 24 gr en meer. Pas veel later de lichtertjes. Daar zit nu de huidige prijsmalaise in. Komt nog bij dat we vorig jaar een uitzonderlijk goede oogst hadden, dus veel bollen. Jammer dat je tulpen niet, zoals narcissen, onder gras in bermen kan planten. Tegen de tijd dat ze in bloei staan, is het gras al te hoog. Ook geven ze maar 1 jaar een bloem. Niettegenstaande de donkere wolken, gaan er rond Valentijn en binnenkort met Vrouwendag enorme aantallen weg. De roosjes uit Kenia zijn er dit jaar wat minder: het regent er al maanden! Tot slot nog weer een droevig bericht: onze vriend, Gé Warmerdam, boer uit het Langeveld, is plotseling overleden. De sneeuwklokjes uit zijn tuin bedekten de kist!

Aad van Ruiten

Vergroening van de Bollenstreek

Voorbeeld van een 'groene' schuur. | Foto: pr

Noordwijkerhout n (ingezonden door Stichting Dorpsbehoud) De bollenvelden zijn wereldberoemd; er komen duizenden toeristen op af. En ja, in het voorjaar staan de velden er prachtig bij. De Bollenstreek wordt dan ook beschouwd als een mooi landschap met internationale bekendheid.

Kan de landschappelijke waarde van de Bollenstreek nog naar een hoger niveau?

Vereniging Dorpsbehoud vindt dat daar mogelijkheden liggen.

Fietsend door de streek vallen de vele grote bollenloodsen en kassen op die kaal,veelal zonder groen, in het landschap staan.

Er zijn plekken die meer aan een bedrijventerrein doen denken dan aan een landelijk (bollen)gebied.

Is daar nu echt niets aan te doen?

Je zou de schuren landschappelijk kunnen inpassen met bomen en struiken.

Daardoor krijgt de Bollenstreek een hogere landschappelijke waarde en valt er nog meer van te genieten. Fijn voor de toeristen maar zeker ook voor de bewoners. En niet onbelangrijk: vergroening is ook nog goed voor het klimaat en de biodiversiteit.

Dit kost natuurlijk geld. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor het behoud en terugbrengen van groene landschapselementen.

Help ons met de aanvraag van deze subsidie door concrete voorbeelden te geven waar deze landschapselementen geplant kunnen worden.

Positief ten opzichte van het idee van vergroening

Vereniging Dorpsbehoud heeft contact gezocht met de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV)Geestgrond en het Cultuurhistorisch Genootschap (CHG) en zij staan positief tegenover het idee van vergroening van de Bollenstreek. Dorpsbehoud zoekt met de gemeente naar mogelijkheden en roept de bollenkwekers alvast op om mee te helpen aan het jaarrond vergroenen van de Bollenstreek.

Reageren? Dat kan.

Stuur een reactie via de mail naar:

reactie@dorpsbehoud.nl

Burgemeester Wendy Verkleij te gast bij regionale agrariërs

Vanaf links: Klaas Hogervorst, Jan Willem Rotteveel, Eric Bisschops, Dimitri Hogervorst en Leonie Hogervorst | Foto: Wim Siemerink. Foto: Picasa

Noordwijkerhout n Diverse landelijke organisaties van boeren en tuinders namen gezamenlijk deel aan het initiatief van 'Boeren Nederland' om juist op Valentijndag buiten de boerenbubbel te treden en een date aan te gaan met de lokale burgemeester. Om met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijkheden en onmogelijkheden rondom de bedrijfsvoering.

Door Wim Siemerink

Tien nieuwe EHBO-ers zijn aan de sterkte toegevoegd in Noordwijk. | Foto: PR

Vooraf was er voor de deelnemers de ondersteuning van 'Valentijn actietrainingen' en andere handvatten zoals een speciale 'date-toolkit' om maximaal resultaat te genereren. En tijdens de lunchpauze op het bedrijf van Dimitri en Leonie Hogervorst bleek die voorbereiding geslaagd. Want 'de date', in de persoon van de Noordwijkse burgemeester Verkleij, vond welbespraakte agrariërs tegenover zich, die haar zichtbaar wisten te boeien.

Naast het gastvrije echtpaar Hogervorst waren er meer gasten zoals Erik Bisschops Van Bisschops Dahlia's en Narcissen namens LTO Noord. Ook, namens de KAVB aangeschoven, Klaas Hogervorst, de vijfde generatie van E.J. Hogervorst en Zn bv de specialist van Hyacint Multiflora op pot. Bovendien waren de vaste plantenkwekers vertegenwoordigd door Jan Willem Rotteveel van vastenplantenkwekerij Gebr. Rotteveel.

Interesse

Te midden van miljoenen hyacinten op pot luisterde Verkleij met interesse naar het relaas van Dimitri Hogervorst, die met passie de technische kant van het produceren van bloeibare hyacinten op pot tot in detail uitlegde. Zoals de eerste fase met een maximale temperatuur van 9 graden gedurende negen tot twaalf tot weken in enorme cellen. En daarna de doorgroei in kassen met voldoende licht en de juiste temperatuur.

Hij wees erop dat binnen het bedrijf nog steeds de houten stapelbak de voorkeur geniet boven de plastic variant die vaak wordt gebruikt.

Verkleij bleek heel geïnteresseerd en kreeg te horen dat de concurrentie uitermate groot is, dat de noodzakelijke wisselteelt met plantgoed wordt gerealiseerd in samenwerkingsverband met andere bollenkwekers en dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van biologische gewasbescherming.

Gezamenlijke lunch

Het gesprek werd voortgezet tijdens de gezamenlijk lunch, waar ook de andere vertegenwoordiger ruim gebruik maakten van de gelegenheid om de burgemeester te informeren. Elk op hun specialistische gebied.

Alle EHBO-cursisten 2020 geslaagd

noordwijk n Op Sportpark Duinwetering te Noordwijk hebben in totaal 10 cursisten van EHBO vereniging Noordwijk met goed gevolg examen gedaan voor het diploma EHBO Eerste Hulp van het Oranje Kruis.

In vijftien avonden werd de cursisten de theorie en de praktijk aangeleerd door de nieuwe kaderinstructeur Erik van Hooven,Ook voor hem was dit een spannende nieuwe uitdaging, aangezien het zijn eerste volledige basiscursus was die hij aan cursisten mocht geven.

De cursisten moesten laten zien aan twee examinatoren en twee lotusslachtoffers dat zij de levensreddende handelingen beheersen en nog vele andere vaardigheden.

Dat ze rustig blijven in een noodsituatie, veiligheid in acht nemen, goed rondkijken en rondvragen wat er gebeurd is en na beoordeling zo nodig, deskundige hulp inroepen en tot actie overgaan.

Na twee examenavonden konden daarbij alle cursisten en de kaderdocent gefeliciteerd worden.

Extra inzet

EHBO Vereniging Noordwijk is verheugd dat ze wederom tien extra EHBO-ers hebben binnen Gemeente Noordwijk. Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht hoe belangrijk het is dat er goede hulpverleners zijn binnen een gemeente. De aanvragen voor assistentie bij evenementen neemt de laatste jaren flink toe en ook thuis en op het werk is het erg fijn dat er kundige EHBO-ers in de buurt zijn. In het afgelopen jaar is Noordwijk 100% Hartveilig gemaakt, waarbij er een AED beschikbaar is binnen 500 meter.van elke plek binnen de bebouwde kom.

Aanmelden

Natuurlijk is het daarbij van groot belang dat we zoveel mogelijk mensen hebben, die ook weten hoe ze hiermee om moeten gaan. EHBO vereniging Noordwijk kan nog elk jaar een volle cursus starten, waaruit ook blijkt dat onze inwoners ook graag weten wat ze moeten doen in een noodsituatie. Mocht u overwegen om ook een cursus te gaan volgen of andere informatie willen, kunt u daarvoor contact opnemen via www.ehbonoordwijk.nl

bollenpraat/nieuws

Groene vingers

De gemeente is nou niet bepaald te betichten van het hebben van 'groene vingers'…

De bewoners van onder andere de Zonnekant in de Grashoek hebben (vele) jaren lang een aan hun huis grenzende groenstrook onderhouden omdat dat door de gemeentelijke groendienst niet of nauwelijks werd gedaan. Een extern bureau werd ingeschakeld omdat de gemeente de gronden weer in eigen gebruik wilde gaan nemen tenzij de bewoners/gebruikers tegen een 'speciaal' tarief het stuk grond wilde aankopen. Dat de gemeente daar een extra financiële slag mee sloeg was duidelijk.

In de Groene Long (gelegen in het Duinpark) werd flink gerooid. Het mooie groen dat daar in de loop van vele jaren was ontstaan werd in 2 weken weggevaagd. Er was aangekondigd dat er 7 bomen zouden worden gerooid. Dit gebeurde in overleg met de Duinparkbewoners. In de praktijk kwam het neer op ongeveer 200 stuks. De uitdunwerkzaamheden waren zelfs door de gemeente verschoven zodat broedende vogels rustig hun jongen konden uitbroeden.

Het snoeien en uitdunnen zoals de gemeente het noemde ontaarde in vele boze reacties. Ook het CDA stelde vragen over deze actie.

Best respondenten: hoe groen zijn jullie vingers en wat vinden jullie van deze rigoureuze snoeimethodes?

Foto: PR

Wat mij verbaast is dat bomen altijd sneller worden gerooid dan dat er nieuwe worden (bij)geplaatst. Als bomen worden gerooid, omdat ze bv. dreigen om te vallen, dan blijven de stronken vaak jaren staan als trieste herinnering aan wat eens een mooie boom is geweest. Er lijkt geen automatisme te bestaan om de stronken weg te halen en nieuwe bomen aan te planten, laat staan extra bomen. Wat verder opvalt is dat er geen inheemse boomsoorten voor terugkomen maar van die ielige exoten. Ik noem het altijd 'architectenbomen'. Ze staan mooi in de glossy folders van projectontwikkelaars maar dieren hebben er niets aan. Nu nagenoeg alle bomen in de Groene Long zijn gerooid wordt er opeens gesproken over een park met veel natuurwaarde waar vogels en insecten zich thuis kunnen voelen. Ronkende volzinnen maar de werkelijkheid ziet er heel anders uit. Bomen worden gedoogd zolang ze maar geen onderhoud vergen of overlast geven. Vreemd als je weet dan men op grote schaal bomen wil aanplanten in de strijd tegen de klimaatverandering. Een bomengroen "Kuuroord" zou ons dorp voor gasten én inwoners nog aantrekkelijker maken en bovendien gezonder.

Noordwijks strand als filmdecor

Freek Donkers (2e van links) met medestudenten die helpen bij de tot stand koming van de film. | Foto: Ïna Verblaauw Foto: Ïna Verblaauw

film n De 21-jarige Freek Donkers, vierdejaarsstudent Audio Visuele Media aan de HKU Utrecht, is momenteel druk bezig met het realiseren van zijn afstudeerfilm.

Door Ina Verblaauw

"Een komische film van 25 minuten met een diepere laag. Het gaat over ontdekkingsreizigers, kolonialisme en de geforceerde zoektocht naar jezelf in het buitenland. In vergelijking met Columbus die dacht naar India te gaan en uiteindelijk Amerika ontdekte, ga ik een film maken over de 19-jarige Korneel, die zichzelf wil ontdekken in India, maar per ongeluk op het schip van de Nederlandse versie van Columbus terechtkomt en niet in India, echter op Vlieland belandt". Dit alles speelt zich ook af in de 15e eeuw.

Voor de opname van de film in april wordt momenteel gezocht naar locaties, die passen in de tijd. In Volendam ligt een geschikt schip en in de Zaanse Schans een geschikte woning. Voor de buitenopnames is gekozen voor Noordwijk als achtergronddecor. De producente van de film, Brenda Narvaez, woont in Noordwijk en denkt hier de juiste locaties te kunnen vinden op het strand, in de duinen en de bossen.

Het script voor de film heeft Donkers zelf geschreven, met een enkele aanpassing door zijn docent. In maart volgen audities. "Voor de audities zijn ook een aantal bekende acteurs uitgenodigd. Zij doen vaak mee om ons beginnelingen in het vak te helpen". In mei wordt de film gemonteerd, in juni op school gedraaid en daarna volgen de filmfestivals, te beginnen in Utrecht. "Ik hoop dat mijn film wordt uitgekozen en voor een groter publiek wordt getoond. Misschien ook in Noordwijk".

Voor het bekostigen van de film is een budget van € 8.000,-- nodig. "Deels hopen we dit te krijgen uit cultuurfondsen en deels door crowdfunding. We kunnen alle hulp goed gebruiken. Op www.cinecrowd.com/chriftoffel-ko-hummus meer informatie over de voortgang van de film.

Foto: PR

Operatie snippergroen is door de gemeente fors ingezet. In de Volkskrant stond een artikel over deze materie. "In de Nederlandse gemeenten ligt 1 miljard aan illegaal snippergroen voor het oprapen. Niet allemaal verkoopbaar, maar toch € 300 miljoen te verdienen door het wel verkoopbare groen van de hand te doen". Tel uit je winst. De teneur is dat de burger de verliezer is. Voor Noordwijk zou dit een goede reden kunnen zijn om te leren van deze vaststelling en het verdiende geld te investeren in gemeentegroen. Daar lijkt het niet op als je de realisatie ziet in bijvoorbeeld het Duinpark. Complete kaalslag in de groene long nu en langs de Duinweg vorig jaar. Desastreus voor de vogels. Onderhoudsvrije planten voeren de boventoon. Veel van hetzelfde. Aan de Duinweg naast wat schoffelaars nog geen extra beplanting gezien. Geen overbodige luxe na een hele droge zomer vorig jaar. Een bijproduct van deze kaalslag is het feit dat sommige burgers schuttingen plaatsen voor een beetje privacy. Een rommelig beeld als je over de Duinweg wandelt of rijdt ter hoogte van de Nes. Geen lust voor het oog. Benieuwd hoe het straks eruit ziet in de groene long. Gemeente, aan de slag om er toch nog wat moois van te maken!

Foto: Ruud van Drunen

Wat ontzettend jammer dat er steeds minder groene stukjes grond in Noordwijk komen en de stukjes die er zijn op last van de gemeente worden uitgedund. Het moet voor de omwonenden een hard gelach zijn om zonder dat ze op de hoogte zijn gebracht, te ontdekken dat er rigoureus gesnoeid wordt in hun directe omgeving. Na opwinding en uitleg van de gemeente wordt duidelijk wat en waarom die actie is ondernomen. In dit geval was het een kwestie van goede voorlichting die ieder geval ruim op tijd met de burgers zou moeten worden gedeeld.
En dan de kwestie van het snippergroen. De stukjes snippergroen zijn door de huidige of vroegere bewoners prachtig onderhouden. Ook hebben ze behoorlijk geïnvesteerd (ophoging en aanplant). Nu staan ze met hun rug tegen de muur! Wel of niet betalen? Stel nu dat er wisselend op gereageerd wordt, hoe gaat de gemeente dan de stukjes die ze versnipperd terug krijgen onderhouden? De kost gaat voor de baat, gaat hier niet op. Het wordt alleen maar duurder voor de gemeente om die stukjes fatsoenlijk te onderhouden!

Spelmiddag bij boekhandel Van der Meer

games n Al vaker organiseerde boekhandel van der MEER een spelletjesmiddag in samenwerking met 999 Games. Zondag 23 februari is er weer zover. Dan is er weer de mogelijkheid nieuwe spellen uit te proberen.

Wil je meer weten van de spellen Taveernen van de Oude stad, Kwakzalvers van Kakelenburg en Agricola & Hoogspanning? Kom op deze laatste zondag van februari dan zeker even langs en speel gezellig mee!

Boekhandel van der MEER. Zondag 23 februari, tussen 13.00 –16.30 uur. Je kunt vrij inlopen.

Kledingcafé in Buurtkerk

Esther Plug (rechts) en Margreet Dingemanse bij twee paspoppen met tweede kans kleding. | Foto: PR

kledingbeurs n Voor het eerst zal er in Noordwijk een kledingcafé met tweede kans-kleding worden georganiseerd. Dit is een initiatief van de Roemeniëwerkgroep in Noordwijk in samenwerking met de diaconie van de Protestantse Gemeente Noordwijk. De voortrekkers zijn Esther Plug en Margreet Dingemanse. Als we Esther en Margreet vragen naar het waarom van dit initiatief, dan komt er een scala aan antwoorden.

Esther: "Als Roemeniëwerkgroep organiseren we elk jaar diverse activiteiten om het Pici-huis in Roemenië financieel te ondersteunen. Dit huis vangt straatkinderen en kinderen uit arme gezinnen op vóór en na schooltijd. De opbrengst van het kledingcafé gaat daar naar toe. Maar dat is niet de enige reden."

Margreet: "Het komt steeds meer in de mode om goede gebruikte kleding een tweede kans te geven. Veel mensen gebruiken niet meer dan 30% van de garderobe in hun kledingkast en dragen de rest van hun kleding niet of nauwelijks. Met dit kledingcafé bevorderen we de kringloopeconomie en dat is goed voor het milieu, te meer omdat de productie van kleding vaak erg vervuilend is."
Esther vult aan: "Wat ook een mooi effect is, is dat je op deze manier mensen met elkaar in verbinding brengt. Eerst lever je kleding in en op de dag van het kledingcafé ga je kijken of je voor een zacht prijsje iets moois voor jezelf kunt aanschaffen. Je ontmoet andere mensen en je kunt gezellig koffie of thee drinken met iets lekkers in de koffiehoek.

"Er lopen ook mensen rond die kunnen meekijken of iets goed staat en daarnaast is er iemand aanwezig die kleuradvies kan geven", vertelt Margreet. "We beperken ons tot dameskleding, omdat het ons anders misschien boven het hoofd groeit bij een eerste keer."

Margreet en Esther benadrukken dat het moet gaan om voorjaars- en zomerkleding voor dames en dat ondergoed en sokken zijn uitgesloten. Vanzelfsprekend moet het gaan om kleding die heel, schoon en eigentijds is en niet verwassen. Schoenen, tassen, riemen, sieraden en hoeden zijn ook welkom.
Of ze verwachten dat er voldoende toeloop zal zijn? "Jazeker. Het kan haast niet anders of ook in Noordwijk en omgeving zijn er voldoende vrouwen die op deze manier hun kleding een tweede kans willen geven en het leuk vinden om zelf ook op deze wijze iets moois te scoren voor een klein bedrag."

Inzamelavond

De dameskleding kan ingeleverd worden van 17 tot 21 februari van 14.00 tot 19.00 uur bij de familie Dingemanse, Oranje Nassaustraat 34 en op donderdagavond 5 maart en dinsdagavond 10 maart van 19.00 tot 21.00 uur in het Windkrachthuis, Hoofdstraat 8.

Het kledingcafé is op zaterdag 14 maart van 10.00 tot 15.00 uur in de Buurtkerk, Hoofdstraat 10. Vrij entree.

Waarom in hemelsnaam?

reactie n 'De column van 'Binder' van vorige week ging over de schriftelijke vragen aan het provinciebestuur van Statenlid Ton van Rijnberk (D66). Het leek te gaan over Bronsgeest maar er waren vooral heel veel aantijgingen jegens ondergetekenden. Wij hebben daarop gereageerd met een brief en een officiële klacht. 'Binder' vroeg aan het eind van zijn column aan "de hoofdpersonen, Ton, Andries, Victor en Gerard: waarom in hemelsnaam?" Dat leggen wij graag uit.

Vanuit het niets en zonder dat ondergetekenden daarvoor enige aanleiding hebben gegeven kwam Ton van Rijnberk met vragen, maar vooral met veel insinuaties en leugens over zaken die 20 jaar geleden hebben gespeeld. Oude koeien, veel modder en vooral spelen op de man in plaats van op de bal, zoals hij wel vaker heeft gedaan.
Waarom hij dat doet? Frustratie of arrogantie? Een afleidingsmanoeuvre? Het zich niet neer kunnen leggen bij een democratisch genomen besluit door de meerderheid van de gemeenteraad? Wij weten het niet en wij begrijpen het al evenmin.

Wij reageren zelden op zijn aanvallen. Wij zijn ook nooit begonnen. Zijn laatste brief overschrijdt echter heel veel grenzen en fatsoensnormen. Hij legt mensen – bewijsbaar – compleet verkeerde citaten in de mond, insinueert, laat cruciale informatie weg en maakt misbruik van zijn positie als Statenlid van D66. Er worden door hem bewust onwaarheden verkondigd met geen ander doel dan schade toebrengen aan personen, het CDA en andere partijen.

Stelt ú zich als lezer van deze brief eens voor dat u rustig in de supermarkt loopt. En opeens begint iemand volkomen ten onrechte te roepen dat u artikelen steelt. Laat u het dan ook maar gaan? Of reageert u ook om uzelf te verdedigen..? Juist!

Het is daarom voor ons bijna onmogelijk om niet te reageren. Wij vinden dat het ook een keer afgelopen moet zijn met allerlei verdachtmakingen zonder enig bewijs. Dat schaadt Noordwijk. Maar ook ondergetekenden in ons werk en bij de verenigingen waarin wij actief zijn berokkent het aantoonbaar schade.
Daarom hebben wij een keurige inhoudelijke reactie geschreven met vooral veel feiten, mede onderschreven door twee voormalige raadsleden uit die periode, Enrico Hazenoot en Jan de Ridder. Gevolgd door een officiële klacht bij het provinciebestuur over het niet integere gedrag van Van Rijnberk, zodat de Commissaris van de Koning hopelijk gepaste maatregelen kan nemen.
Onze brieven kunt u vinden op de lijst van ingekomen stukken van Provinciale Staten en de Gemeenteraad van Noordwijk.'

Andries de Boer
Gerard Duijndam
Victor Salman

Koffierecord voor de Voedselbanken

bakkie n Het publiek in Noordwijk kent de actie steeds beter en doneert de DE-koffiepunten ruimhartig. Daardoor kan de Voedselbank op maar liefst 432 pakken koffie rekenen.

Vorige week is een recordaantal pakken koffie aangeboden aan Voedselbanken Nederland. In de decembermaand zamelden de Nederlandse Lionsclubs DE-waardepunten in, die door Douwe Egberts werden verzilverd voor pakken koffie. Nog nooit moest de koffiebrander zoveel pakken koffie leveren!

Als blijk van waardering verhoogde Douwe Egberts het aantal pakken koffie nog eens met 20%. De oer-Nederlandse koffiebrander bood maar liefst 134.000 pakken koffie aan. Wederom symbolisch aan René Froger, ambassadeur van Voedselbanken Nederland.

Lionsclub Noordwijk stroopte ook de mouwen weer op om zoveel mogelijk punten in te zamelen. Dit jaar geholpen door de inzamelpunten van Albert Heijn, Dirk en de Bibliotheek.

De Voedselbank in Noordwijk mag rekenen op maar liefst 432 pakken koffie. Concreet betekent het dat iedere cliënt van de Voedselbank minstens eenmaal per maand een pak koffie in het pakket mag verwachten.

Kamers gezocht voor schilders

logies n Schilderfestival Noordwijk zoekt in de week van 15 tot en met 21 juni kamers voor schilders uit binnen- en buitenland. Er worden zo'n 40-50 schilders verwacht. Noordwijker(houter)s kunnen hen geen groter plezier doen dan een bed aanbieden. Ze komen 15 juni in de loop van de dag aan en gaan op 21 juni weer terug naar huis. Overdag zijn ze buiten aan het schilderen.

Aanmeldingen bij angela@schilderfestival.nl

Grootste carnavalsoptocht boven de Grote Rivieren in Kokkerhout

feest n Als Prins ConfetSchie op zaterdag 22 februari om 12.45 uur de sleutel van het gemeentehuis heeft weten te bemachtigen zal hij het starsein geven voor de grootste Carnavalsoptocht van boven de Grote Rivieren.

Een bonte stoet van wagens, groepen, individuelen en paren zal dan, op de voet gevolgd door de Prins en zijn Prinses met het konijn, door het dorp trekken.

De stoet vertrekt om exact elf minuten over één in de middag na de sleuteloverdracht vanaf de Brink. De route van de optocht loopt vanaf de Brink via de Herenweg langs het gemeentehuis, Victoriberg, Kerkeland, Dorpstraat, De Steeg, Havenstraat, Koninginneweg, Viaductweg, Wildlaan, Fazantlaan naar de Meeuwenlaan. Aan het einde van de Meeuwenlaan wordt de optocht ontbonden en kunnen de wagens naar links of rechts de Maandagsewetering op. Hun deelnemers kunnen linksaf naar De Schelft voor de prijsuitreiking.

Aan de toeschouwers wordt gevraagd om geen spuitbus-serpentines mee te nemen. Het is niet toegestaan om die op de deelnemers te richten. Help daarom de optocht spuitbusvrij te krijgen. De deelnemers hebben veel last van de spuitbussen. Het is gevaarlijk voor neus, keel en ogen. Het vernielt de kleding en de wagens van de deelnemers.

Winnaars loterij jarige Bouckaert Slaapcomfort kunnen lekker slapen

Noordwijkerhout n Na ruim dertig jaar ervaring in het vak, knoopten Rob en Miriam Bouckaert eind november 2018 de knoop door en begonnen hun eigen zaak aan de Smederij 2. Zaterdag 11 januari vierden ze dit eenjarig bestaan

Miriam: "Natuurlijk hebben we onze eerste verjaardag niet ongemerkt voorbij laten gaan. We hebben het uitgebreid gevierd met bestaande en potentiële klanten, vrienden en familie.

Onze gasten mochten een bed uitproberen en wanneer ze dat wilden, poseren voor een fotograaf. Bovendien kon iedereen meedoen aan een loterij."

De winnaars en de prijzen van de loterij:

het donzen dekbed van Cassenz is gewonnen door Petra van der Slot; het hoofdkussen latex met dons van AM Products is gewonnen door Sonja en Ferry Duivenvoorde en de dekbedovertrekken van BeddingHouse zijn gewonnen door Leo en Jetty Duijndam.

Groenteveiling De Eendracht te Noordwijkerhout

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam in onze streek de bollenteelt geleidelijk op gang. Volgens Dirk de Boer stond er in 1860 in Noordwijkerhout nog niemand te boek als tuinder. Voor die tijd was de belangrijkste bron van inkomsten voor het platteland het houden van vee. Verder werd er groenten geteeld.

Rond 1900 werd er duin afgegraven ("afgezand") en weiland geschikt gemaakt voor tuinbouw ("scheuren"). In Noordwijkerhout ging het vooral om sperziebonen ("herenbonen"), erwten en later ook aardbeien. De producten werden per schip, per paard en wagen en spoor vervoerd naar steden als Leiden en Amsterdam. Onder het motto "samen sterk" werden tuindersverenigingen op gericht, zoals in Halfweg (Lisse) "De Eendracht" en in Noordwijkerhout "De Eensgezindheid" (1910).

Er waren ook veel halftuinders, bijv. bollenkwekers, die een deel van hun land braak lieten liggen vanwege teeltwisseling en dan of zelf groenten gingen telen of hun land verhuurden aan groentetelers.

In de Eerste Wereldoorlog kwam daarbij dat de bollenexport sterk terugviel en de prijzen van groenten beter waren. Vooral vanuit Duitsland was er een grote vraag naar voedsel. Dus gingen veel bollenkwekers, al dan niet georganiseerd (CODRO), over op het telen van groente.

Tijdens de periode tussen de beide wereldoorlogen waren de groenteprijzen weer lager, de bollenexport ging beter en er werden weer meer bollen geteeld. Dit maakte het nodig dat de eerdergenoemde tuindersverenigingen een fusie aangingen, onder de naam "De Eendracht". Het doel van de vereniging was: het houden van veilingen ter bevordering van de afzet van tuinbouwproducten van haar leden. De veiling werd gevestigd in Noordwijkerhout, aan de Leidsevaart, dicht bij Piet Gijzenbrug. Noordwijkerhouters die destijds actief in het bestuur waren, waren o.a. Koos de Groot, Piet Warmerdam, Engel Oostdam Hzn, Nardus van Noort, Manus Geerlings Gzn en Lau Heemskerk. In 1939 had de veiling een omzet van meer dan 88.000 gulden en waren de verwachtingen voor 1940 gunstig. Er werd besloten over te gaan op de aankoop van de grond van de veiling.

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de groenteprijzen goed. Na 1945 ging men weer over op de bollen en de bloementeelt. Deze maakten een grote ontwikkeling door. De vraag naar groente zakte weer in. Het arsenaal aan telers nam af. In 1950, bij het veertigjarig bestaan van de veiling, waarschuwde het bestuur dat de tuinders zich niet blind moesten staren op de bloembollen, vanwege de conjunctuur gevoeligheid ervan. In hun ogen moest er plaats blijven voor groententeelt. Deze wens bleek niet vervuld te worden. In 1955 was de aanvoer van groenten voor de veiling zodanig afgenomen dat besloten werd om de veilingen te stoppen. De overblijvende groentetelers weken uit naar de veiling in Katwijk.

Pas in 1973 werd "de Eendracht" formeel ontbonden. Na gesteggel werden de gebouwen en terreinen verkocht en de baten verdeeld onder de leden.

Breek de week

Vasten n Op woensdag 26 februari is er bij Palliam van 10.15 tot 11.30 uur een Breek-de-Week bijeenkomst. Dit keer kan je er onder leiding van Marije Groenewoud in gesprek gaan over het thema 'Vasten als Reinigingskuur'.

Na de carnaval begint de vastentijd. Dat lijkt ouderwets, maar het is weer helemaal terug. Vroeger was vasten typisch katholiek, nu heeft het voor veel mensen niet meer perse iets met geloof te maken. Vasten betekent dat je even afziet van bepaald eten waar je aan gewend bent en wat je als prettig ervaart. In de periode dat je niet eet, krijgen je organen als het ware weer even de tijd om op adem te komen. Het is een manier om je lichaam te reinigen van afvalstoffen. Iedereen is welkom om alleen te luisteren of om mee te discussiëren. Palliam, Nieuwe Zeeweg 75 in Noordwijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Walk & Talk

bieb n Tijdens de Walk & Talk op dinsdag 25 februari is iedereen die op zoek is naar (ander) werk welkom. Monica Bunnik komt vandaag voor een luchtige bijeenkomst van de DISC Quiz.

De DISC Quiz is een luchtige bijeenkomst waarin spelenderwijs geleerd wordt. Theorie over het DISC communicatiemodel wordt afgewisseld met quizvragen. De winnaars krijgen een prijsje.
Het DISC communicatie model wordt door veel organisaties ingezet om samenwerking binnen teams te verbeteren. Ieder persoon heeft een hoofdkleur. Meerdere kleuren in een team zorgt voor een goede balans en dus meer productiviteit. Het nadeel is dat personen met verschillende hoofdkleuren in elkaars allergie kunnen zitten. Ze 'snappen' het gedrag van de ander niet. Type rood kan zich bijvoorbeeld ergeren aan het besluiteloze van de groene. Terwijl de groene de rode drammerig kan vinden. Door inzicht te krijgen in je eigen en andermans valkuilen, ontstaat er meer begrip voor een ander. Dit maakt het samenwerken met anderen een stuk makkelijker.

(oud) nieuws

VVSB pakt belangrijke punten bij VVOG

Bert Steltenpool in actie tijdens de wedstrijd tegen Ter Leede (8/2) scoorde zaterdag 2x. | Foto: OP, Rob Romer Foto: Rob Romer

Noordwijkerhout n Na de nederlaag in de derby tegen Ter Leede heeft VVSB bij VVOG de belangrijke drie punten mee kunnen nemen. De Harderwijkers blijven op deze manier op een ruime afstand van VVSB. Bert Steltenpool was met 2 goals de grote man van de middag. Tussen deze goals had Harrie Kersten de spanning alweer terug gebracht. In de slotfase was het Peter Verhoeve die vanaf de strafschopstip voor de beslissing zorgde.

NOVO was goed op dreef en won van Shot. | Foto: Frans Overdijk

Door Stefan van den Burg

VVSB kende een hoop wijzigingen in de basiself ten opzichte van vorige week tegen Ter Leede (3-4). Zo stonden Justin Valk, Peter Verhoeve, Gino Demon en Felitciano Zschusschen weer in de opstelling van trainer Richard Plug.

De Noordwijkerhouters kende een furieuze start van de wedstrijd. Al na 6 minuten stond de 0-1 op het scorebord. Een voorzet van Richelo Fecunda werd bij de tweede paal ingetikt door Bert Steltenpool.

Na de openingstreffer kreeg VVSB nog een aantal goede kansen om al snel de score uit te breiden.

Zo schoot Mo el Osrouti op de paal en was doelman Paul Eppink de sta-in-de-weg van Rob Zandbergen en opnieuw Steltenpool.

Na een minuut of twintig nam VVOG langzaam de regie van de wedstrijd over. De eerste kans van de thuisploeg was hierna dan ook direct raak. Harrie Kersten verschalkte doelman Ruben Valk met een schuiver in de lange hoek. VVSB bleef ook gevaarlijk via de omschakeling. Doelman Eppink moest zodoende handelend optreden op het schot van Zschusschen, maar was kansloos toen Steltenpool in de 35e minuut voor hem opdook. De voorzet van Zschusschen werd door de van Quick Boys overgekomen spits van dichtbij ingetikt.

In de tweede helft was doelman Valk een aantal keer belangrijk voor zijn ploeg. De aanvoerder van VVSB pareerde de poging van Jaime Bruinier en tot tweemaal toe van Mike Ahrens. Met nog een kwartier op de klok kwamen beide doelmannen echt tot hun recht. Diverse pogingen aan weerszijde werden katachtig gered door Eppink en Valk.

In de 84e minuut leek Steltenpool te profiteren van een verkeerde terugspeelbal in de verdediging van VVOG. Echter werd de spits van VVSB ondersteboven gelopen door een VVOG'er waarna scheidsrechter Sander de Brito Roque niet anders kon besluiten dan een strafschop aan VVSB te geven. Peter Verhoeve ging achter de bal staan en stuurde doelman Eppink de verkeerde hoek in. Een bevrijdende 1-3 voor de Noordwijkerhouters.

Het had zelfs nog 1-4 kunnen worden als de lat niet in de weg had gestaan. De kopbal van Steltenpool raakte het houtwerk en zorgde dus niet voor zijn hattrick tegen VVOG.

VVOG – VVSB 1-3: 6. Steltenpool 0-1, 28. Kersten 1-1, 35. Steltenpool 1-2, 84. Verhoeve (p) 1-3.

Van Nispen verliest nipt

Koen van der Linden in duel met Job van Saase van Alliance. | Foto: Trudy van den Berg.

Dezilk n Op een zeer zwaar bespeelbaar veld had Van Nispen in de slotfase weinig geluk tegen het hoger geplaatste Alliance'22 uit Haarlem. In de uitwedstrijd aan het begin van het seizoen had Van Nispen het geluk aan haar kant en won Van Nispen 3 minuten voor tijd met 0-1. Nu was het Alliance die er met de punten vandoor ging.

Van Nispen begon slecht aan de wedstrijd en al in de tweede minuut was het, de zoon van oud Van Nispen-speler Rob van Saase, Job van Saase die met een machtige kopbal de gasten op een 1-0 voorsprong zette. Van Nispen had weinig in te brengen in de beginfase van de wedstrijd en na twaalf minuten spelen stond de 0-2 op het scorebord.

Hierna liet Alliance de teugels wat vieren en kwam Van Nispen beter in de wedstrijd. In de 26ste minuut gaf Stan van Maris een mooie pass op Cody Zonneveld en via de kluts kon hij zijn weg vervolgen naar het vijandelijke doel. Cody omspeelde de keeper en schoot onberispelijk binnen 1-2.

Van Nispen bleef aanzette en vlak voor rust had de gelijkmaker moeten vallen. Stan Damen kwam oog in oog met de keeper en kwam net niet goed uit om af te kunnen ronden. In de rebound had Stijn van Saase twee keer de kans om alsnog zijn ploeg langszij te brengen maar tot twee keer toe werd er redding gebracht door de keeper en verdediger van Alliance.

De rust brak aan met 1-2.

Na de rust ging het spel op en neer en op een lage schuiver over het speknatte veld had keeper Rien de Jong niet voldoende vat. Hij kreeg de bal niet onder controle en de aanstormende spits van Alliance liet de

1-3 aantekenen. Van Nispen schoot nog op de paal en na 70 minuten kreeg Koen van der Linden een rode kaart voorgeschoteld. Koen was enigszins te laat met zijn actie en raakte de speler van Alliance van achteren en kon met direct rood vertrekken. Van Nispen wisselde meteen aanvallend en rechte de rug. Dorus van der Voort kwam de moe gestreden Stijn van Saase vervangen en liet meteen van zich spreken. Met een mooie actie legde hij op snelheid wat spelers in de luren en ronde bekwaam af 2-3. Hierna was Van Nispen met 10 man de bovenliggende partij en had het de pech dat een snoeiharde kopbal van Joost Riel op de paal belandde. Zo gingen de punten mee naar Haarlem en bleef Van Nispen met een kater achter.

Volgende week zijn de mannen vrij en kunnen genieten van het carnaval. Op 1 maart staat de wedstrijd uit tegen WVC op het programma. Aanvang 14.00 uur. De bus vertrekt om 12.30 uur.

NOVO weet weer wat winnen is

volleybal n Shot uit Culemborg is de laatste jaren een geduchte tegenstander gebleken. Zaterdag bleek NOVO weer de sterkste van beide. Dit maal in een spannende vijfsetter.

NOVO kwam met een geweldige serviceserie met 8 punten van Jeroen van Eijk. Daarmee werd Shot direct onder druk gezet, maar Shot wist zich te hervatten in de set. NOVO speelde met veel bravoure en veel combinaties verraste de heren van Shot. Met 25-18 verlies had Shot zich toch warm gedraaid voor de tweede set. Waarin een serviceserie halverwege de set Shot op 5 punten voorsprong bracht. NOVO wist deze achterstand weg te werken, maar verloor de set in een spannende eindstrijd met 25-27. De derde set viel weer met 25-18 ten prooi aan NOVO in een gelijklopende strijd. Een achterstand in de vierde set kon NOVO helaas niet herpakken. Met 17-25 moesten beide teams de beslissende vijfde set spelen.

In de vijfde set gaf beide teams alles en werd het publiek vermaakt. NOVO kwam geregeld langs het blok door met combinaties. NOVO overwon met 15-12 en kon genieten van een heerlijke overwinning van een mooie geduchte tegenstanders. De Noordwijkers hebben een paar weken rust en komen pas 14 maart weer ten tonele op Sportpark Duinwetering tegen ZVH.

Fluks in slotfase onderuit tegen Thor

korfbal n Na de winst van vorige week op concurent Nikantes was het team van Enrico Mud gedreven om een goed resultaat te halen in Rotterdam tegen ongeslagen koploper Thor. De vorige ontmoeting werd nipt verloren met 15-16. Het beloofde een leuke krachtmeting te worden voor de ploeg uit Noordwijk.

De wedstrijd was beladen en er was een hoop kabaal in de sporthal in Rotterdam. Thor schoot uit de startblokken door na twee aanvallen direct op 2-0 voorsprong te komen. Beide teams waren gemotiveerd en nerveus tegelijkertijd en dit resulteerde in een aantal fysieke duels. De scheidsrechter had moeite om de fysieke en snelle acties van beide ploegen goed in te schatten.

De eerste tien minuten was het voor de ploeg uit Noordwijk dan ook erg wennen. Thor speelde met meer ervaring en Fluks moest het hoofd koel zien te houden. De broers Jan en Joost Passchier zorgden samen met Sebastiaan Mud in deze fase voor de doelputen aan de kant van Fluks.

Om en om stonden beide ploegen een punt voor maar ze wisten beiden geen gat te slaan. Het was Thor dat voor rust aanzette en bij rust met 10-8 aan de leiding ging.

In de tweede helft zou het spelbeeld niet veranderen. Thor speelde veel over de heren door traag en eentonig de dames onder de paal te zetten. Fluks wist dit de eerste 15 minuten goed tegen te houden en kreeg langzaam de overhand. De achterstand van 2 punten werd weggepoetst door scores van Marlou Passchier, Sebastiaan Mud en Wouter Westgeest. Beide ploegen lieten het niet gebeuren dat de ander ver uit zou lopen op het scorebord. Na een aantal goede onderscheppingen en wissels zag Enrico Mud zijn ploeg de leiding pakken.

De ploeg uit Noordwijk kwam via de ingevallen Willemiek van Duijn, en Jan en Joost Passchier op een 12-14 voorsprong. Helaas wist de ploeg deze voorsprong niet uit te bouwen naar een meer comfortabelere score. Fluks miste in deze fase veel afstandschoten. Thor wist te profiteren en kwam op een 14-14 gelijke stand.

Aan het einde van de wedstrijd drukte de ploeg uit Rotterdam door voor de winst. Fluks raakte hier en daar wat gefrustreerd en wist geen weerwoord meer te geven op de meer ervaren ploeg uit Rotterdam. Joek Kwakernaak viel nog in en pakte zijn doelpunt mee via een vrije bal. De wedstrijd eindigde in een 18-15 nederlaag voor Fluks.

Fluks heeft ondanks dit verlies genoten van de intensiteit van deze wedstrijd. Het steeds beter spelende team heeft waardevolle ervaring opgedaan en blijft zich verder ontwikkelen. Daarnaast was het positief dat Joella van Baren na maanden blessureleed voor het eerst dit zaalseizoen in de basis kon starten.

Teleurstellend gelijkspel van SJC in Oldenzaal

Stef van der Zalm gaat komend seizoen spelen bij V.v. Noordwijk. | Foto: Johanna Oskam

Voetbal n In Oldenzaal moesten de SJC-supporters 2 tegenslagen incasseren. Allereerst werd in de slotminuten van de wedstrijd tegen Quick '20 een zeker lijkende overwinning een teleurstellend gelijkspel. Bovendien meldde clubtalent Stef van der Zalm in de microfoon van radioverslaggever John Groot dat hij zijn voetbalcarrière volgend seizoen aan de Duinwetering zal gaan voort zetten.

Daarvoor speelde zich een steeds aantrekkelijker wordende wedstrijd af. Waarbij SJC opnieuw de inmiddels opgebouwde reputatie van 'de club met een overdonderende start', wist waar te maken.
Nadat de eerste grote mogelijkheden aan Quick '20 waren gegund kwam SJC via de elfmeterstip op voorsprong. De snelheid van Lucas Coopmans dwong een Quick-verdediger tot een overtreding binnen het beruchte gebied. Jordy Groot nam zijn verantwoordelijkheid en de voorsprong was al na 8 minuten een feit: 1-0. Direct werd door de Oldenzalers de druk op de SJC-verdediging verhoogd .

Geholpen door de stormachtige wind in de rug plaatste Quick steeds opnieuw snelle counters. Terwijl men bij balbezit wel zo snel mogelijk de organisatie met veel mensen achter de bal, herstelden. SJC bleef daarbij ook behoorlijk gevaarlijk, zeker wanneer Timo Ruigrok kans zag om Lucas Coopmans of Stef van der Zalm in de diepte aan te spelen. Een vermeende handsbal en bijbehorende penalty werd door de scheidsrechter weggewuifd. En na ruim 31 minuten spelen viel de gevreesde gelijkmaker: 1-1.

Dat Quick '20 na de rust zou gaan aandringen was redelijk voorspelbaar. Maar nu SJC de stormachtige wind in de rug had, waren de tegenaanvallen ook meer dan hoopgevend.
Al met dus een aantrekkelijke wedstrijd waarin SJC de betere ploeg was maar waar Quick gevaarlijk ogende tegenaanvallen tegenover plaatste.
Nadat verdediger Wijdenbosch het opportunistische denken van SJC had duidelijk gemaakt door steeds mee te doen in de aanval en daarbij op de lat wist te schieten, werd de 1-2 een feit. Nu was het Stef van der Zalm die, tot opluchting van SJC, zijn geplaatste schot wel in het net zag verdwijnen.
Inmiddels was Nick Lim tegen geel aangelopen , werd middenvelder Melvin van Stijn vervangen door de snelle aanvaller Nigel Harden en werd de verdediging gereorganiseerd met het vervangen van Jordy Groot door Puck Postma.

Naar mate de wedstrijd vorderde werd het verdedigen van de voorsprong toch belangrijk. En dat lukte behoorlijk tot de 90 minuten waren verstreken. In de toegevoegde tijd koos Quick '20 voor alles of niks. Met hun doelman zo mogelijk mee in de aanval werd jacht gemaakt op de gelijkmaker. En de scheidsrechter leek te willen wachten tot die gelijkmaker zou vallen. De wel erg lange toegevoegde tijd werd SJC noodlottig. Nadat eerst een vrije trap vanaf 30 meter tot corner kon worden verwerkt viel uit diezelfde hoekschop de genadeslag: 2-2 .

Volgende week moet SJC, in de inhaalwedstrijd thuis tegen Alcides uit Meppel, zich revancheren. Zij bezetten na een 1-2 verlies tegen het Rotterdamse Leonidas de voorlaatste plaats. Met de 21 gemaakte doelpunten in de 18 gespeelde wedstrijden lijken zij aanvallend niet in staat te zijn om het de SJC-verdediging lastig te maken. Een overwinning moet dan ook zeker haalbaar zijn.

Noordwijk pikt de punten van Excelsior M

Fanny Waandels scoort het enige en winnende doelpunt. | Foto: OP/Rob Romer

Voetbal n In de slotfase toch nog de winst pakken was een sportieve meevaller. De ernstig lijkende knieblessure van spelmaker Thomas Reynaers natuurlijk een forse tegenvaller. Want over het laatste en de gevolgen daarvan, werd na afloop natuurlijk nog lang nagepraat. Maar per saldo wist Noordwijk zich toch te revancheren op de smadelijke nederlaag tegen Excelsior Maasluis, in de thuiswedstrijd eerder dit seizoen.

Het gaat niet goed en het gaat niet slecht, het gaat er tussen in. Deze songtekst van Rob de Nijs is dit seizoen van toepassing op de prestaties van V.v. Noordwijk. En dat was ook van toepassing in de wedstrijd tegen de ploeg van voormalig Noordwijk-trainer Dogan Corneille.

Nadat de scheidsrechter, met de exotisch klinkende naam Lorenzo Cairo, het beginsignaal had gefloten, ontspon zich in feite een matige strijd.

In de beginfase kleine mogelijkheden over en weer. Waarbij de kans voor Emiel Went, via een knal op de keeper en een uit de rebound rollende mogelijkheid voor Van Staveren, het vermelden waard zijn. Maar de counters van Excelsior oogden behoorlijk gevaarlijker. En voortreffelijke redding van Wolsheimer voorkwam een vroege achterstand. Inmiddels was de ongelukkige Thomas Reynaers al per brancard van het veld gedragen. Hij verdraaide, in een situatie wat nauwelijks een duel kon worden genoemd, zijn knie. Direct was duidelijk dat dit ernstig was en niet met een natte spons te verhelpen. Zodat Sander Bosma de opdracht kreeg om zijn plaats en Roshanali zijn rol, op het middenveld in te vullen.


Nauwelijks boeiend

Met slechts speldenprikjes over en weer sukkelde de wedstrijd richting de rust. Na de rust werd de wedstrijd er als kijkspel niet fraaier op. Even leek Westdijk raak te schieten maar keeper Van Leeuwen stond juist in de baan van zijn keiharde schot. Na een uur besloot Zethof om James te vervangen door de De Kruijs. De stond nog maar nauwelijks binnen de lijnen of hij zag dat Wolsheimer een zeker lijkende treffer net naast wist te tikken. Zoals al opgemerkt, de wedstrijd boeide verder nauwelijks en kon zelfs niet eens als spannend worden betiteld.

Toen kwam in 84e minuut de wedstrijdbepalende wissel. Met Waandels in de slotfase op de plek van Westdijk viel de winnende treffer feitelijk uit het niets. Het was aanvankelijk De Kruijs die doelman Van Leeuwen testte en Waandels werkte de terugkaatsende bal in het net: 0-1.
De buit bleek, nadat Wolsheimer nog 2 keer kordaat moest optreden, binnen en Noordwijk mocht 3 punten toevoegen aan het totaal.

Volgende week een inhaalprogramma en voor Noordwijk geen verplichtingen. Op 29 februari komt GVVV op bezoek aan de Duinwetering.

Kaizen twee zwarte banden rijker

regio n Nina Bakker en Wessel van Velzen moesten zaterdag samen op voor het examen zwarte band judo in Spijkenisse.

Beiden judoka's begonnen ruim 13 jaar geleden met judo. Onder het oog van een driekoppig examencommissie moesten zij een verplichte demonstratie (kata) laten zien. Hierna werd hun kennis en kunde getest met betrekking tot de werptechnieken en controle technieken op de grond. Geen moment kwamen ze in de problemen. Ze slaagden ruim voor hun uitvoering van het kata. Ook voor de werptechnieken als voor de grondtechnieken kregen ze een hoog cijfer en dragen nu trots de zwarte band.

NOORDWIJK

Protestantse Gemeente

Vrijdag 21 februari

WZC Groot Hoogwaak

16.00 uur: ds. S.J.Dingemanse

Zondag 23 februari

Oude Jeroenskerk

10.00 uur: ds. P.van der Burg, HA

Buurtkerk

10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse

Ichthuskerk

10.00 uur: ds. F. van Roest, Zeist

17.00 uur: ds. J.T. Maas, Vinkeveen

't Kruispunt (W.v.d.Bergh)

11.00 uur: dhr. M.van der Linden

Gereformeerde Kerk Noordwijk (voortgezet) Trefpunt, Schoolstraat 2

Zondag 23 februari

10.00 uur: ds J. Maliepaard

Rooms-Katholieke kerk

Woensdag 19 februari

Maria ter Zeekerk

09.00 uur: Viering, Th. Blokland

Groot Hoogwaak

19.00 uur: viering

Vrijdag 21 februari

WZC Jeroen

18.30 uur: Viering, Th. Blokland

Zaterdag 22 februari

Maria ter Zeekerk

19.00 uur: ZAAZ viering

Zondag 23 februari

Sint Jeroenskerk

10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland

Dinsdag 25 februari

Kapel RK begraafplaats

10.00 uur: Viering, Th. Blokland

Centrum De Ark

Zondag 23 februari

10.00 uur: Br N.Hogenhout

NOORDWIJKERHOUT

Protestantse Gemeente

Witte Kerk

Zondag 23 februari

10.00 uur: drs R. Schultheiss

St. Victorkerk

Zondag 23 februari

10.00 uur: woord- en communieviering

Voorganger: Diaken J. Lamberts
Zang: dameskoor Sint Victor

Zondag 8 maart

10.00 uur: manna

Voorganger: Diaken B. Prins


St. Jozefkerk

Woensdag 26 februari

19.00 uur: Aswoensdag

Voorganger: J. Lamberts
Zang: dameskoor

DE ZILK

Rooms-Katholieke kerk

Heilig Hart van Jezuskerk

Zondag 23 februari

09.30 uur: Kapelaan Kuik, Carnavalsmis

NOORDWIJK

19 februari
• Schrijfcafé: schrijven is echt van mij; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Deelname € 10,00.
• Magic & Mystery Tour; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 17.00 - 18.00 uur. Entree gratis (een vrijgevige bijdrage is welkom).
• Filmhuisavond met 'Left Luggage'; De Vinkenhof, Achterzeeweg 1. Tijd: 20.00 uur. Entree: gratis.
• De liefde begraven; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 26,50.

20 februari
• Joris Linssen & Caramba – RAAK!; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree vanaf € 18,50.

21 februari
• Verlichte Carnavals Optocht; route door Noordwijk-Binnen. Tijd: 19.00 – 21.00 uur. Entree gratis. (kijk voor meer info over de route op www.noordwijk.info/uitagenda).

28 februari
• Lezing Wilde bijen; Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Entree gratis.

1 maart
• NSL Nederstrandloop; St(r)andplaats Nederzandt, Langevelderslag 36. Tijd: 11.00 uur. Deelname € 7,50 (voorinschrijving) € 10,00 (ter plaatse)
• In het ritme van Iona; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 19.00 - 20:00 uur. Entree gratis (vrijgevige bijdrage welkom).

22 maart

Magische Speelochtend; Brainstorm voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders. De Wieken, Wassenaarsestraat 5. Tijd 10.00-12.00 uur.

Exposities

t/m 13 maart
• Expositie 'Met andere ogen'; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: op werkdagen geopend van 9.30 - 11.30 uur. Entree gratis (een vrijgevige bijdrage wordt op prijs gesteld).

t/m 28 maart
• Expositie antieke schaatsen en arrensleeën bij museum Noordwijkerhout Van Toen aan de Zeestraat 3A. De expositieruimte is geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Entree 2 euro voor niet-donateurs. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis een kijkje nemen.

t/m 26 april
• Expositie Nieuwe Meesters; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: dindag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Zondag 11.00 - 16.00 uur. Entree: € 5,00 (volwassenen) € 2,00 (kinderen).

NOORDWIJKERHOUT / DE ZILK

22 februari
• De Grote Carnavalsoptocht; Dorpstraat e.o. Noordwijkerhout. Tijd: start optocht 13.11 uur. Entree gratis. (kijk voor meer info over de route op www.noordwijk.info/uitagenda).

23 februari
• Carnavalsoptocht der Duinknijnenrijk; Sportlaan e.o. De Zilk.Tijd: start optocht om 13.11 uur. Entree gratis. (kijk voor meer info over de route op www.noordwijk.info/uitagenda).

28 februari
• Workshop Chunky Col haken; Stoffig stel, Dorpsstraat 48. Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Deelname € 19,95.

29 februari
• Workshop Knutselclub voor Kinderen; Stoffig stel, Dorpsstraat 48. Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Deelname € 7,50.

Puzzel mee!

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 1 maaert binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl.

Winnaar week 7

Dick Stomp

De oplossing: dwaalspoor