Noordwijkerhouts Weekblad

13 november 2018

Noordwijkerhouts Weekblad 13 november 2018


jeugd n Wijze woorden van de burgemeester aan kinderen van de jeugdgemeenteraad: Politiek is keuzes maken. Vorige week namen leerlingen van de groepen 8 van de Regenboog, St. Victorschool en de Egelantier deel aan het project dat ze laat kennismaken met lokale democratie. Tijdens de jeugdgemeenteraadsvergadering mochten ze in toaal 1.000 euro verdelen over vijf aanvragen. Dit jaar waren dat: De Zonnebloem, Munnekeweij, De Duinpan, De Speelakker en Stichting TaalLokaal. De Zonnebloem kreeg 500 euro waarmee ze een diner voor eenzame mensen bekostigen. Stichting Taallokaal kreeg 300 euro voor een open huis en de Speelakker koopt voor 200 euro drie nieuwe bomen. De Duinpan en Munnekeweij vielen buiten de boot.

Mark Rutte op bezoek

premier n Minister-president Mark Rutte is zaterdag 17 november van 10.00 tot 11.00 uur in het centrum van Noordwijkerhout aanwezig, evenals de rest van de lokale VVD.

Het centrum van Noordwijkerhout kan de nodige aandacht gebruiken. Er is veel leegstand en het is hoog nodig om het centrum weer bruisend en levendig te maken. Zo draait er een pilot om de straat autovrij te houden en recent is het plein rond de Witte Kerk opgeknapt. Ook wordt gekeken naar het toestaan van meer horeca en het verplaatsen van de bibliotheek naar het centrum om meer reuring overdag te creëren.

De lokale VVD heeft premier Rutte uitgenodigd om mee te komen luisteren naar de inwoners en hun oplossingen. Ook andere klachten, ideeën en problemen aangaande Noordwijkerhout als geheel, of voor de fusie, mogen aan de orde komen.

Kika Pubquiz

goeddoel n In café van der Geest is donderdag 22 november een Pubquiz in samenwerking met Team Kanjers met als doel het steunen van Kika.

De inleg van de Pubquiz komt geheel ten goede aan Kika. Team Kanjers is een bijzonder team wat zich ten doel heeft gesteld zoveel mogelijk geld in te zamelen voor dit doel. Door in januari 100 kilometer te gaan schaatsen op de Weissensee in Oostenrijk en proberen ze zo veel mogelijk geld op te halen. Ze organiseren veel leuke acties om dit doel te bereiken.

Het team bestaat uit Hadassa en Annemieke.

Deze meiden zetten zich graag in voor dit prachtige doel, omdat zij zelf kinderkanker hebben meegemaakt en daardoor extra betrokken zijn.

De quiz begint om 21.00 uur.

Meer info: www.schaatsvoorkika.nl/team-kanjers.

Prinsen en prinsessen

bekend

Prins Blackjack en prinses Red Velvet

Van Kampen vier maal goud

Broekhuyzen hofleverancier

Uitgeweid n La lingua più bella di vicario

'Transacties komen zeer zorgvuldig tot stand'

De Noordwijkse wethouder Hans Bakker. | Foto: pr

reactie n In een brief aan de gemeenteraad van Noordwijk stelt Paul Brandjes, directeur De Raad Bouwontwikkeling, dat het college, en meer specifiek wethouder Bakker, onoorbaar heeft gehandeld bij bouwprojecten die in ontwikkeling zijn op het Noordwijkse Rederijkersplein en in Offem-Zuid. Burgemeester Jan Rijpstra heeft in een reactie aangegeven dat deze aantijgingen nergens op zijn gebaseerd. Rijpstra benadrukte dat in een interview in een regionale krant: "De integriteit van het college en de ambtenaren worden in twijfel getrokken en dat neem ik heel zwaar op."

Bakker laat over de brief het volgende weten:
"Er wordt bij elke transactie en overeenkomst die de gemeente sluit met marktpartijen uiterst zorgvuldig geopereerd en gecontroleerd. Een bewijs hiervoor is onder meer een rapport van de onafhankelijke Rekenkamer van maart 2018 die op verzoek van het CDA een aantal transacties op rechtmatigheid heeft onderzocht.

De uitkomst is dat alle zes onderzochte transacties conform het beleid van de gemeente Noordwijk hebben plaatsgevonden en niet in strijd zijn met wettelijke regelgeving. Twee van de onderzochte transacties zijn Offem-Zuid (mee ingestemd door de gemeenteraad in april 2016) en Rederijkersplein (is uitvoering van een raadsbesluit van maart 2010). Zo is de overeenkomst tussen de gemeente en Sedos met betrekking tot het Rederijkersplein, naast interne toetsing door eigen juristen, tweemaal door externe juristen gecheckt."

"Grondprijzen zijn gebaseerd op onze grondprijzenbrief. Onderhandelingen over de grondprijs gebeurt zo nodig door externe bureaus. Ook de uitkomst van grondonderhandelingen laten we extern controleren. Zodat er geen sprake kan zijn van onjuiste uitgaven die inwoners onnodig geld kosten. Dit past bij de manier van werken van onze ambtenaren. Check, dubbel check en als ook maar enigszins nuttig en nodig is triple check. Dat is de standaardprocedure die nodig is omdat het bij veel transacties gaat om complexe situaties. Situaties waarbij vaak grote belangen spelen. Financieel en maatschappelijk. Gemeentelijke besluiten die ons allemaal raken en die dus in het belang zijn van alle inwoners vereisen uiterste zorgvuldigheid."


De lasterlijke aantijgingen zijn voor Bakker geen reden om juridische stappen te ondernemen. "Als wethouder weet je dat je 'de kop van jut' kunt zijn. Zeker met de portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling.

Daar spelen vaak grote en financiële belangen. Als je daar niet mee om kunt gaan moet je direct stoppen.

Natuurlijk zijn er grenzen. Het allerbelangrijkste is dat inwoners moeten kunnen vertrouwen op een eerlijke en transparante afweging van alle, soms ook tegenstrijdige belangen.

Dat je in zo'n proces niet iedereen tevreden kunt stellen is helaas een feit."

Verzamelaars tonen topstukken

kunstenkitch n Buiten informeerden politieke partijen het publiek over hun standpunten. In de Witte Kerk stond het zaterdag afgeladen vol met belangstellenden voor het verleden en oude spullen. Een keer per jaar organiseert de stichting Vrienden van de Witte Kerk de dag van de Witte Kerk. Dit jaar kon iedereen voor een euro, drie van zijn persoonlijke schatten laten taxeren. De opbrengst ging naar het onderhoud van de Witte kerk.

Foto en tekst door Piet de Boer

Voorzitter van de Vrienden, Jos van den Burg, verkoopt taxatiekaartjes bij de ingang. Hij schat dat rond elf uur al zo'n vijfhonderd mensen de weg naar het kerkje hebben gevonden. Ruim vijftig mensen hebben iets meegenomen om te laten taxeren. Van hangers met kleurige medaillons tot imposante zware bijbels met metalen sloten. Twee taxateurs van Heritage Auctions Europe zitten achter tafels met een stapel handboeken. Soms valt het bedrag wat tegen. Oud dat wel, maar niet zo waardevol als gehoopt. Beetje schoonmaken en dragen, adviseert taxateur Kuiper. Hij schrijft de taxatieresultaten van de ketting met medaillon op een briefje. Taxeren betekent ook geduldig op je beurt wachten. De belangstellenden zitten naast elkaar te wachten tot Janneke Wagenaar hun nummer omroept. ''Vierendertig.'' Een bezorgde dame komt naar haar toe. "Ik heb 440. Hoe lang duurt het nog?" "Alleen de laatste twee cijfers tellen, hoor", zegt Wagenaar.

Tegenover de taxateurs hebben verzamelaars uit het dorp hun schatten uitgestald. 'Niet aanraken alstublieft', staat op de bordjes. Er is een kraam met sigarenblikjes, inktpotten en kroontjespennen, maar ook speldjes, poppen en 3D-boeken. Door het openklappen ontvouwt zich een vliegtuig tussen twee pagina's. Opvallend is de presentatie van Chantal van der Slot-Van Eeden. Een verzameling huishoudelijke voorwerpen uit de jaren '70. Ze staat trots bij haar oranje bussen. ''Ik ben 33 en heb de jaren '70 dus niet bewust meegemaakt. Maar ik vind de kleur oranje prachtig.'' Haar topstuk staat nog thuis: een oranje schemerlamp met hoge lampenkap. Zeldzaam omdat de kappen snel sleten en in de prullenbak verdwenen. Ze opent een boekje. Dit is mijn interieur. Een huis met een oranje gasfornuis en planten in macramé hangertjes voor het raam. ''Nee, ik verkoop niets.'' Bij de taxatietafels wordt het drukker en drukker. Een grote bijbel wordt open geslagen. ''Bijzonder dat u nog een compleet exemplaar heeft. Een kaart zoals deze brengt al gauw duizend euro op'', zegt Kuiper.

De eigenaar luistert aandachtig, maar denkt er niet aan om zijn boek van prenten te ontdoen. Uiteindelijk hebben de taxateurs van 84 mensen de (emotioneel) waardevolle spullen beoordeeld. Daarmee was deze Dag van de Witte kerk een groot succes te noemen. Deze en andere activiteiten van de Vrienden hebben dit jaar totaal 3000 euro opgebracht voor het onderhouw.

De cheque werd 's middags overhandigd aan de dominee.

Gezien het aantal kandidaten op de diverse lijsten van de acht8 politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Noordwijk, is er ondanks de berichten toch wel voldoende belangstelling voor een plaatsje op het pluche in de raadszaal.

In het verleden is het wel voorgekomen dat een kandidaat, die onverwacht, staande op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst, middels voorkeurstemmen toch recht had op een raadszetel. Die hij vervolgens niet innam. De meesten van de kandidaten op de kandidatenlijsten zijn zeker niet van plan hun mogelijke plaats in de raad in te nemen. Hun bekendheid, vrienden en familie, die hun stem op hen uitbrengen kunnen natuurlijk, omdat die ten goede komen aan hun partij, wel doorslaggevend zijn. In het verleden kwam de PvdA één stem tekort om recht te hebben op een restzetel. Dit geeft dus aan dat inderdaad, elke stem geldt. Stemmen dus op 21 november. Het vaststellen van de kandidatenlijst was dit keer niet eenvoudig. Duo-lijsttrekkers moet aangeven dat deze partij echt gaat voor alle 'sectoren in de nieuwe fusiegemeente Noordwijk. De plaatselijke partijen doen hun uiterste best om aan te geven, dat zij zich natuurlijk extra zullen inzetten voor de hele fusiegemeente, maar toch wel voorkeur hebben voor hun plaatselijke aanhang, behalve dan lijst Salman. Salman gaat duidelijk voor de Noordwijkers. Opvallend ook dat de lijsttrekker van 4 jaar geleden Astrid Warmerdam, van het CDA nu de vierde plaats inneemt op de kandidatenlijst van De Noordwijkse partij Puur.

Of Hans Knapp, 14de op de lijst van de VVD terugkomt in de raad is niet te verwachten. Hij zal wel zijn kleinzoon kunnen ondersteunen, Bas Knapp staat als 3de op de kandidatenlijs van de VVD. Huidig wethouders De Jong (CDA) en Gotink (D66) en raadslid Janson (PvdA) komen als lijsttrekkers zeker in de nieuwe raad, misschien zelfs als wethouder. Wethouder Bilars komen we tegen op plaats 9 van de VVD kandidatenlijst. Door de mix van Noordwijk- en Noordwijkerhoutse kandidaten zullen 'helaas' bekende 'politieke' Noordwijkerhoutse gezichten niet terugkeren in de raadzaal. Op de kandidatenlijst van het CDA op plaats 12 een bekende naam, Jan de Jong. Jan jaren lang raadslid voor het CDA, was enige tijd zelfstandig lid van de raad nadat het landelijk CDA samen ging met de PVV van Wilders. Een gedreven raadslid, die er weer zin in heeft.

Jacques Looijestijn

Jan Rijpstra (links) en Gerrit Goedhart. | Foto: Piet de Boer Foto: piet de boer

politiek n Afgelopen zaterdag kregen de vrijwilligers van D66 in Noordwijkerhout ondersteuning van Rob Jetten, de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.

Deze weken zijn de lokale Democraten met het oog op de aanstaande verkiezingen extra vaak op straat te vinden in de regio.

D66 weet dat veel onderwerpen gemeentegrenzen en bestuurslagen overstijgen en hecht dan ook aan goede contacten met andere afdelingen in de regio en fracties in de provincie en het parlement.

D66 is blij met de aandacht van diverse Staten- en Kamerleden voor de nieuwe gemeente Noordwijk en de enthousiaste reacties van de inwoners.

Tijdelijke ambtsketen met vijf bollen

gemeentewapen n Burgemeester Gerrit Goedhart en burgemeester Jan Rijpstra van Noordwijk hebben in verband met de fusie van beide gemeenten bij de Hoge Raad van Adel een nieuw gemeentewapen aangevraagd.

Het nieuwe gemeentewapen wordt ontworpen door de Hoge Raad van Adel. De ontwerpen worden op verzoek van de gemeenten voorgelegd aan de historische verenigingen van beide gemeenten.

Uiteindelijk beslist de Hoge Raad van Adel over welk ontwerp het wordt. De huidige wapens van Noordwijk en Noordwijkerhout zijn toegekend in 1816. Het wapen van Noordwijkerhout kreeg bij Koninklijk Besluit een kroon in 1976. Naar verwachting zal het nieuwe wapen in de zomer van 2019 toegekend zijn.

Als (tijdelijke) ambtsketen stellen zij voor de ambtsketen van Noordwijkerhout met de vijf bolbloemen te gebruiken met daaraan de penning van Noordwijk. De nog te benoemen waarnemend burgemeester zal deze ambtsketen als eerste gaan dragen.

Oproep aan alle Noordwijkerhouters

Sportverkiezingen begin dit jaar. | Foto: Archief

n Sportverkiezing al in het teken van nieuwe Noordwijk

uitreiking n In Hotels van Oranje staan 15 februari 2019 de Noordwijkse sportprestaties weer centraal tijdens de uitreiking van de jaarlijkse sportprijzen. Omdat op 1 januari 2019 de fusie een feit is, kunnen deze keer ook de sporters uit Noordwijkerhout en uit De Zilk worden genomineerd. Daarom nog een speciale oproep om kandidaten voor te dragen'die in aanmerking komen tot de verkiezing van sportman, sportvrouw of sportploeg van 2018.

Door Wim Siemerink

Dit moet echter wel op erg korte termijn want het sportjaar loopt van 1 november tot 1 november en al op 15 november sluit de gelegenheid tot aanmelden. Maar er is wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Individuele sporters moeten zijn ingeschreven als inwoner van Noordwijk of Noordwijkerhout.

De kandidaten moeten minimaal 18 jaar zijn en zijn aangesloten bij een sportvereniging of topsportorganisatie. De leden van een sportploeg moeten lid zijn van een lokale vereniging. Ook is er de verkiezing van sporttalent van 2018. En mogelijke kandidaten voor het Sporttalent januari moeten per 1 januari 2018 17 jaar of jonger zijn. Maar hier houdt het niet mee op: de organisatie wil ook graag de foto's die belangrijke sportmomenten hebben vastgelegd onder de aandacht brengen. Daarom is er ook een speciale prijs voor een onderscheidende sportfoto. Bestuurslid van Sportraad Noordwijk Marcel Zwarts vertelt hierover: "Foto's kunnen veelzeggend zijn als je wat meer informatie hebt. En daarom moet er wel een korte beschrijving van de foto en het moment van maken gegeven worden, zodat het verhaal erachter duidelijk wordt.

Met vertederende mini's of pupillen of teleurstelling na een degradatie. Maar natuurlijk is ook de euforie na een kampioenschap een prachtig moment. De commissie heeft geen professionele fotografische kennis zodat kwaliteit ondergeschikt zal zijn aan de veelzeggendheid van het gepresenteerde beeld." Zwarts: "De commissie selecteert uit de binnengekomen aanmeldingen per categorie drie genomineerden. De besturen van de vereniging kiezen de uiteindelijke winnaars in de diverse categorieën.

Dit jaar komt de traditionele 'sportquiz met verenigingsvoorzitters' niet meer in het programma voor. In plaats daarvan zijn er twee vrijwilligerscheques beschikbaar, elk van 500 euro. De sportclubs worden uitgedaagd om een filmpje van maximaal 1 minuut in te sturen, waarin ze laten zien waarom hun vereniging in aanmerking moet komen. E zijn dus twee cheques beschikbaar voor de twee beste filmpjes. Maar het accent ligt nu even op de aanmeldingen, opdat er een juiste keuze kan worden gemaakt waarbij de Noordwijkerhouters voor een mooie uitdaging komen te staan."

Predicaat Hofleverancier voor 100-jarig bedrijf Broekhuyzen Horecagroothandel

eer n Broekhuyzen Horecagroothandel, ofwel Horecaservice B.V., gevestigd op het industrieterrein Gravendam aan de Walserij, bestaat 100 jaar. Dat is gevierd op maandag 12 november.

Het feest kreeg een koninklijk tintje toen de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, het bedrijf binnen kwam om het recht tot het voeren van het Koninklijk wapen met de toevoeging "Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier" aan de directieleden Rick en Joyce de Heij uit te reiken.

De oprichter van het familiebedrijf Maljard Broekhuizen, is begonnen met het telen en verhandelen van aardappelen. Zijn zonen Simon en Cees zijn daarnaast in de jaren '60 een fritesvoorbakkerij begonnen: 'Broekhuyzen' frites en aardappelproducten. Regionaal heeft het familiebedrijf hiermee zijn naam en faam verworven. In de jaren '70 kwam Maljart, de zoon van Simon in de zaak. Hij zorgde in de jaren '80 en '90 voor de introductie van snacks, ijs, frituurvetten en sauzen die samen met de frites aan de horeca in de regio werden bezorgd. De basis voor de horecagroothandel was gelegd. In 1992 is de fritesvoorbakkerij afgestoten en werd de Broekhuyzen frites vervolgens door een speciaal geselecteerde partner in België geproduceerd. Inmiddels zijn Rick en Joyce de Heij, schoonzoon en dochter van Maljart, de eigenaren. Zij hebben op hun beurt het familiebedrijf in alle opzichten verder ontwikkelt.

"Een geschiedenis waarin iedere generatie zijn eigen bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van ons familiebedrijf", zegt Rick de Heij. "Dan is het ergens midden 2017 en bestaan we bijna 100 jaar. Een enorme mijlpaal en denk je er samen over na wat we daarmee gaan doen. Ineens werden we enorm gestimuleerd om het predicaat tot 'Hofleverancier bij Koninklijke beschikking' aan te vragen. Een strenge procedure van zeker een jaar waarvan de uitkomst allerminst zeker is. Je wordt als bedrijf op veel vlakken echt heel kritisch onder de loep genomen. De aanvraag moet aan bepaalde harde voorwaarden voldoen en diverse instanties komen over de vloer voor controles. De eerste stap in de procedure is de aanvraag indienen bij de gemeente waarin je gevestigd bent. Hierna is het afwachten. Gelukkig kregen wij het verlossende antwoord ongeveer 4 weken van te voren en konden we ons volledig storten op de viering met de eretitel 'Hofleverancier bij Koninklijke beschikking'. Fantastisch!"

Gisteren, 12 november hebben zij het jubileum en het verkrijgen van de eretitel, ontvangen uit handen van Commissaris van de Koning Jaap Smit en is dit groots gevierd met medewerkers, klanten, leveranciers en natuurlijk familie en vrienden. De Heij: "Zonder hen hadden wij deze mijlpaal nooit kunnen bereiken. Wij zijn trotse ondernemers! Na zo'n geschiedenis, van aardappelhandelaar tot fritesvoorbakkerij, van fritesvoorbakkerij naar horecagroothandel. Beloont met deze eretitel! Dit motiveert enorm en onderstreept dat we als echt familiebedrijf regionaal onderscheidend zijn en van grote toegevoegde waarde zijn voor onze klanten."

Trade Fair

Hoewel het natuurlijk mosterd na de maaltijd is, wil ik u toch wat vertellen over de jaarlijkse handelsbeurs, vorige week in de bloemenveiling van Aalsmeer. Oorspronkelijk hielden veilingleden er een bloemenshow en een presentatie van hun producten. Toen Aalsmeer fuseerde met de andere veilingen in Nederland en bovendien buitenlandse producenten er gingen showen, werd het een

onhandelbaar groot evenement. De buitenlanders met hun leveranciers en handelaren werden er uitgeknikkerd en vonden een plek in Vijfhuizen: ieder tevreden. Wat de kwekers showen in Aalsmeer grenst aan het ongelofelijke. Bloemen en planten in opperbeste conditie. Rozen, groot en donker van kleur en met dikke stelen. Vroeger was de rode Baccara een begrip, daar zijn nu veel betere soorten voor in de plaats gekomen. Nu moet je Aleia hebben. Ook de witte en gevlamde soorten zijn in. De chrysanten vallen vooral op door hun vele kleuren en variaties in de vorm, tot spinachtigen aan toe. Dan de gerbera's: de kleinbloemige soorten zijn zo productief dat ze deze zomer massaal doordraaiden. Toch zijn ze altijd een gewilde bloem in een boeket. Anjers moet je met een kaarsje zoeken, heel langzaam komen ze weer terug. De tulpenjongens presenteerden zich nadrukkelijk! Vooruitlopend op de miljarden-golf die gaat komen. Wel een apart gezicht: tulpen in november. Verfjongens kleurden ze zelfs in drie verschillende tinten: opgetrokken uit water- met kleurstof. Bij de plantenkwekers is het vooral de orchidee wat de klok slaat. Naast de spierwitte ook alle denkbare kleuren. Ook de kwekers uit de Bollenstreek toonden er hun waar, alles nog wat kort. Duidelijk te zien dat het nog vroeg in het seizoen is voor bollen. De beurs trekt bezoekers uit de hele wereld die zowel de Hollandse als de internationale teelt en handel in één klap konden bezoeken. Aad van Ruiten

Anne

In het dorp waar ik ben opgegroeid, deed mijn moeder boodschappen bij de groenteboer, de slager en de bakker. Dat 'boodschappen doen bij de middenstander' doe ik ook. Hoewel ik houd van de grootgrutter, loop ik vaak binnen bij de kleine zelfstandigen. Gewoon. Omdat ik vind dat dat zo hoort.

De bakker in ons dorp was echt zo'n ouderwetse Otje-bakker. Kent u die? Van Annie M.G.? Een grote, forse man die, zichtbaar, geniet van zijn eigen taart met slagroom, rode ronde wangen, een blauw-geruite broek, wit jasje met grote knopen en een witte koksmuts op. Hij had altijd vegen meel op zijn theedoek, die óf over zijn schouder, óf aan zijn broeksriem hing.

Hij had een zware basstem, onze bakker. Anne heette hij. Zijn familie kwam uit Friesland. Hij was getrouwd en had drie kinderen. Anne rookte zware shag en die zelfgerolde sigaret bungelde altijd in een van zijn mondhoeken als hij door de winkel heen moest, om iets zwaars te tillen waar hij beide handen voor nodig had. Beresterk was hij!

Mijn moeder kocht er dagelijks vers brood, waardoor het snel opviel toen de bakker een tijdje uit beeld was. "Hij zal toch niets mankeren?", vroeg ze tijdens het eten aan mijn vader. Volgens mijn vader zat er veel meer achter zijn afwezigheid. Hij had van horen zeggen dat Anne in vrouwenkleren was gespot. Als 9-jarig meisje wist ik niet wat ik hoorde. Een man in vrouwenkleren? Ondenkbaar! Maar het 'ergste' moest nog komen: de bakker had zich 'laten ombouwen'. Daarom was hij zo lang weggeweest. Zijn rentree was er eentje die het dorp deed schudden op haar grondvesten. Boodschappen doen was ineens heel spannend: met open mond hebben mijn kinderogen hem aangestaard. Mijn Otje-bakker. Met lippenstift, ogenschaduw en een permanentje in zijn donkerrood geverfde haren. Z'n koksmuts was verleden tijd. Alsmede zijn geruite broek en witte jas. Hij droeg een jurk met een schort er over en schoenen met een sleehak. In zijn oren hingen gouden hangers. "Dag dames", begroette hij ons met diezelfde basstem. Ik schrok er van. Hij tilde, ietwat wijdbeens, een zware oven van de vloer. In zijn mondhoek een sjekkie. Hij/zij was lange tijd dé bezienswaardigheid van het dorp. Heel verdrietig eigenlijk, maar Anne ging daar goed mee om. Zijn naam heeft hij niet hoeven veranderen, zijn vrouw heeft hem nooit verlaten en zijn kinderen hoefde ook geen mama te zeggen ineens. Dat vertelde hij iedereen die het horen wilde.

Mijn meiden vinden dit verhaal niet zo bijzonder. Homo, bi, transgender, whatever. Ze groeien, wat dat aan gaat, op in een tolerante maatschappij en denken niet in hokjes blauw/roze en man/vrouw. Als ik terugdenk aan Anne weet ik het zeker: hij zat in het verkeerde lijf.

Caroline Spaans, redacteur

Poolse werknemers voor de politiek onzichtbaar

politiek n Veel politici en weinig Polen. Dat was het resultaat van de bijeenkomst in de Witte kerk over deze belangrijke groep bewoners in de fusiegemeente Noordwijk. Hoe betrek je deze doelgroep bij de politiek en wat willen zij veranderd zien door politici? De vragen bleven onbeantwoord op deze thema avond van de Partij van de Arbeid. Er werd nauwelijks Pools gesproken in de Witte kerk.

Door Piet de Boer

Hoe groot de groep Poolse werknemers is, blijft gissen. Velen blijven een paar maanden tot een half jaar. Tuinbouw en bollenteelt is seizoensarbeid velen gaan na het seizoen terug. Toch groeit het aantal Poolse kinderen op de lagere scholen in de streek.

Seizoen

Groot probleem is de huisvesting. Bedrijven die de noodzakelijke extra werkkrachten regelen, willen flexibele mogelijkheden om Polen te huisvesten. Zoals op de Trompet, waar seizoensarbeiders tijdelijk huisvesting kunnen krijgen. Een complex met tijdelijke woningen is gebouwd aan de aan de Schippersvaartweg vlak bij de Leidsevaart. Flexibel Human Services van Nico Geerlings staat te springen om meer van deze woningen. Net als Dennis van Wieringen van NWH jobs.

De bollenbedrijven hebben deze Europeanen nodig om bollen te planten, oogsten en verwerken. De meeste Polen werken en verblijven tijdelijk in de Bollenstreek. ''Je kan toch niet verwachten dat een arbeider voor de paar maanden de taal gaat leren?'' zei een verbaasde Geerlings. Taallessen zijn wel belangrijk voor gezinnen die zich permanent vestigen.

Die moeten hun weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving. De stichting Kreda uit Lisse maakt zich daar sterk voor. Kreda ontwikkelt activiteiten voor migranten voor hun school of loopbaan. Kreda wil integratie en zelfredzaamheid bevorderen. Poolse migranten moeten zich beter thuis voelen in Nederland, vindt Kreda

Polen houden van eigen land

Poolse mensen zoeken elkaar wel op. Ook in de bollenstreek. Zo stroomt elke zondagmiddag de katholieke Sint Jozef en Martinuskerk kerk in Hillegom vol met Poolse mannen en vrouwen. Op 11 november werd honderd jaar Poolse onafhankelijkheid herdacht in de Maasgaarde. Maar veel Polen zijn hier in eerste plaats om te werken. "Leven doen we het liefst in Polen zelf", zegt de Poolse Christov die werkt voor het FNV. Hij komt op voor de belangen van de Poolse werkkrachten.

Tijdelijk werk in Nederland is noodzakelijk. De polen zijn hier niet als toerist. ''Bent u gelukkig in Nederland?'' Christov glimlacht zonder een woord te zeggen. De politieke partijen hebben wel hun best gedaan de Polen te betrekken bij de verkiezingen. Zowel PvdA, CDA en Puur hebben verkiezingsfolders in het Pools. Het CDA heeft zelfs een Poolse kandidate op de lijst staan.

Slagerij Jan van Kampen bekroond met 4x goud

Guus van Kampen voor de zaak in de Havenstraat. | Foto: pr Foto: pr

lekker n Tijdens de slagersvakwedstrijden in Utrecht heeft Guus van Kampen namens slagerij van Kampen 4x goud in de wacht gesleept. De vakwedstrijd vindt om de drie jaar plaats waarbij een vakjury de ingezonden producten proeft en beoordeelt. "Het is altijd spannend wanneer de jury jouw producten proeft," laat Van Kampen weten.

Hij vervolgt: "Sinds een jaar werken wij met zout waar minder natrium in zit, dit is beter voor het lichaam. We hebben wel even moeten zoeken naar de juiste verhouding om de smaak hetzelfde te houden. Uiteindelijk waren wij tevreden en de klant ook! Nu onze leverworst en gekookte worst door de vakjury ook bekroond zijn met goud, geeft dat natuurlijk helemaal een kick." Naast de lever- en gekookte worst zijn de in Noordwijkerhout beroemde erwtensoep en huzarensalade ook gekeurd door de jury. Deze producten wisten de maximaal haalbare punten te halen en zijn bekroond met 'Goud met Ster'.

Korting gouden producten

"We willen natuurlijk dat iedereen onze gouden producten komt proeven. Daarom zijn de leverworst, gekookte worst, huzarensalade en erwtensoep komende twee weken met korting te verkrijgen."

Nog even en de Goedheiligman is weer in het land.| Foto: archief

intocht n Sinterklaas en zijn Pieten komen zondag 18 november aan in De Zilk. Om 14.00 uur zal Sinterklaas per paard en koets via de Zilkerbinneweg het dorp binnenrijden; natuurlijk weer onder begeleiding van Drumfanfare Altesa. Daarna maakt Sinterklaas een rondrit door De Zilk; de exacte route van de intocht is te vinden op: www.jeugdwerkdezilk.nl.

Om ongeveer 14.:45 uur zal de Goedheiligman aankomen bij De Duinpan. Daar wordt hij welkom worden geheten door de burgemeester Gerrit Goedhart.

Uiteraard begeleidt Altesa het feest met bekende sinterklaasliedjes. De kinderen krijgen de gelegenheid om Sinterklaas de hand te schudden, een tekening te geven of een liedje te zingen in de microfoon met de Hoofdpiet. Om ongeveer 16.00 uur is het feest voorbij: Dag Sinterklaasje!

Munnekeweij bedankt 200 vrijwilligers met Alpenfest

Foto: Picasa

gezellig n Ruim 125 vrijwilligers waren aanwezig tijdens een Alpenfest bij Munnekeweij afgelopen week. De meeste daarvan gekleed in Beierse outfit.

De mooist verklede vrouwen waren Nel van de Berg en Wil van der Star. Peter Houtman was de mooist verklede man. Door een gift van de familie Geerlings was het mogelijk om het Kaninefaatenkoor te laten optreden. Hierna was het tijd voor een Wienerschnitzel. Voorafgaand aan het toetje vond nog een jodelworkshop plaats. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar, het maakt het voor de cliënten van Munnekeweij een stuk aangenamer: vrijwilligers wandelen met ze, assisteren bij het ontbijt en of diner. Rijden de tuk tuk, bezoeken de bewoners, brengen koffie rond en nog veel meer. 200 vrijwilligers lijken er heel veel, maar Munnekeweij is nog steeds op zoek naar extra vrijwilligers. Meer info: m.den.elzen-heemskerk@topaz.nl, of bel: 0252-375544.

Foto: Picasa

column/nieuws

Bridgeuitslagen

kaarten n De kaarten zijn weer geschud en de bridgers hebben de drives weer achter de rug. Zondagmiddag 18 november is er weer de Unicefdrive van BC De Schelft. Aanmelden kan nog via Ton sur Ton of via de mail: terheide-vrolijk@ziggo.nl.

BC De Schelft, 5 november

A lijn

A Broekhof / P Broekhof 57,71

F / G Duivenvoorde 56,32

S vd Werf / H van der Zalm 56,11

B-lijn

P Hogervorst / H van Schie 56,11

I Belt / A Hoffmans 55,14

W Janssen / A Brama 53,19

C-lijn

I Heshof / A Hogervorst 56,94

I Heemskerk / G vd Geest 56,81

R vd Lans / M Geerlings 52,22

N Jongerius /L vd Niet 52,22

D-lijn

P vd Burg / K van der Slot 62,61

P Meegdes / J Meegdes 60,31

A v Velthoven/G v Kampen 59,11

Gambri, 8 november

Lijn A

A. vd Laan / A. Brama 59,58

J. Geerlings / K. Meeuwenoord 59,17

N. vd Berg / J. Zandvliet 57,92

Lijn B

D. Heemskerk/R Warmerdam 60,07

H. Bouter / J. Voorn 58,68

L. v Eeden / M. Rooyakkers 55,56

Lijn C

R. Koster / C. Caspers 70,49

L. v Dam / T. Laros 57,99

E. v Schoor / E. v Vliet 55,21

Lijn D

N. vd Hoorn / A. v Dongen 62, 92

J. Bonfrere / L. Kerkvliet 55,00

K. Hogervorst / A. Hogervorst 55,00

Het Juiste Bod, 7 november

ROOD

F Duivenv./K Meeuwenoord 56,25

J Haket/P Haket 55,42

M v.d. Berg/N v.d. Berg 53,75

BLAUW

J Zandvliet/R Kamphues 58,33

C Caspers/S van der Werf 57,50

A Brama/W Janssen 57,08

GROEN

H Duivenvoorden/A Pennings 63,02

R Komijn/P v. Schie 61,46

D Bod/P v.d. Lans 54,17

ORANGE

R van den Berg/J Wijnands 58,85

H v.d. Haak/T v.d. Klugt 58,33

K v. Grieken/F Warmerdan 57,81

EXPOSITIE NoVaTo

Noordwijkerhoutse kunstenaar Hendrik jan van den Hoonaard exposeert in winkel NoVaTo aan de Zeestraat, op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur.

PIETENHUIS

Op woensdag 14 nov. gaat het Pietenhuis, Dorpsstraat 3 open: zittingen zijn om 14.00 uur, om 15.00 uur en om 16.00 uur. Thema: Pietenmutsen knutselen. Kaarten € 1.00 verkrijgbaar in de VVV winkel.

KRANSWORKSHOP

Herfstworkshop bij "Bloemensfeer en meer", op woensdag 14 en donderdag 15 nov. om 19.30 uur. Aanmelden in de winkel, Havenstraat.

PUBQUIZ

Test je kennis en speel mee, donderdag 15 november om 21.00 uur in café van der Geest. Aanmelden aan de bar.

ODI: BINGO OP DE CAMPING

Blijspel van toneelvereniging ODI op vrijdag 16 en zaterdag 17 nov. om 20.00 uur in de Schelft. Kaarten € 10.00 via www.toneelverenigingodi.nl

INTOCHT SINTERKLAAS

Op zaterdag 17 nov. komt de Sint aan om 13.15 uur in de Haven, om 14.15 uur op het gemeentehuis, daarna spelletjes in het centrum tot 16.00 uur. ( stempelkaart af te halen in het Pietenhuis.)

VVSB – SCHEVENINGEN

Voetbalwedstrijd in de 2e divisie, zaterdag 17 nov. om 15.30 uur op sportpark de Boekhorst.

PRINSVERKIEZING DE KEIJEBIJTERS

Carnavalsmiddag van de Keijebijters in café van der Geest, zondag 18 nov. om 14.00 uur.

INTOCHT SINT IN DE ZILK

Op zondag 18 nov. maakt Sinterklaas vanaf 14.00 uur een rondrit door de Zilk en komt om 14.45 uur aan in de Duinpan.

BITTERBALLENWEDSTRIJD

Golf je nog niet? Speel dan mee met iemand die wel golft, zondag 18 nov. vanaf 15.00 uur op Golfbaan Tespelduyn. Aanmelden via www.tespelduyn.nl.

CADEAU IDEE

VVV cadeaucard – VVV Dinercheque – Bioscoopbon – Theaterbon – Bongobon – Bol.com, - Fashioncheque – Boiekenbon , allemaal verkrijgbaar in de VVV winkel.

VVV INFOBOEKJE "VOEL JE THUIS 2019"

Voor een gratis vermelding van uw evenement ( vanaf 1 april 2019 ), mail de gegevens naar info@vvvnoordwijkerhout.nl

Op het bankie met...

vvv n Bij de VVV werken veel vrijwilligers die naast toeristen en bezoekers of toeristen, maar ook de lokale inwoners van de gemeente graag van informatie voorzien over wat er in en om Noordwijkerhout te doen is.

In de wekelijkse rubriek Op het bankie met, nemen bezoekers plaats op het bankje dat voor het VVV in de Dorpsstraat staat en beantwoorden een aantal vragen.

Deze week: Vrijwilligers van muziekvereniging St Jeanne d'Arc. Vlnr op de foto: (achter) Gerard Noppe, Lidia Noppe, Angela van der Togt, (voor) Thea van Schooten, Silvia Peschier, Jacqueline van der Klis, Piet Duivenvoorde en Peter van der Togt.

Waarom zitten jullie hier?

Wij willen de 'kerst- snuffelmarkt' van 7 en 8 december onder de aandacht brengen: een mooie markt met nieuwe en tweedehands spullen, kerststukjes, -kaarten en nog vele andere leuke hebbedingetjes. We kunnen nog spullen gebruiken, dus vandaar deze oproep: Breng spullen die in aanmerking komen naar de Parade, aan de v.d. Weijdenlaan 2a, iedere avond zijn we daar aanwezig! Gerard kan het eventueel op komen halen bij u thuis, even bellen naar: 0627525636.

Allemaal 'van hier'?

Niet allemaal 'echte' Noordwijkerhouters, maar in middels wel vele jaren verbonden aan St. Jeanne d'Arc en wie kent De Sjaan niet? Een grote muziekvereniging met majorettes, een harmonie, een marchingband, een slagwerkgroep, een 'seniorenorkest' en een leerlingenorkest.

Wat vinden jullie van het bankie?

Het bankie is super gaaf, en leuk voor de toeristen, maar…. wel een beetje hard, maar gelukkig is het maken van een foto zo gedaan.

Wat doen jullie in het dagelijks leven?

Naast gewoon werken zijn wij zijn nu druk bezig met het inzamelen en sorteren van tweedehandsspullen en tevens proberen we op alle mogelijke manieren om de kerst-snuffelmarkt goed onder de aandacht te brengen. De kerst-snuffelmarkt is op vrijdag 7 december van 18.30 tot 21.30 uur en zaterdag 8 december van 09.00 tot 16.00 uur in De Parade.

Wat maakt het dorp aantrekkelijker?

Dat de dorpskern weer snel op orde is en de winkels weer een beetje bezet gaan worden.

Foto: pr

muziek n Drumfanfare Altesa uit De Zilk nam vorige deel aan de 28ste editie van het landelijk muziekconcours. Met een bus vol spelende leden, leerlingen en andere supporters reden zij richting Schiedam.

Voor het eerst in de geschiedenis kwam het korps uit in de eerste divisie. De muzikanten het nummer Gibraltar, dat doorgaans wordt gespeeld door de "Band her Majesty's Royal Marines" uit Engeland. Met de gedurfde keuze kregen ze van de jury werden 75 punten: een prachtig resultaat, waarmee de drumfanfare voor de komende jaren de basis heeft gelegd voor een mooie muzikale toekomst, met optredens in binnen- en buitenland.

n Woningbouw op Bavo-terrein weer een stapje dichterbij

Foto: Willem Krol Foto: KROLFOTO 0622505508

tekenen n De gemeente heeft ingestemd met de contractovername van Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen naar ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe. Afspraken die de gemeente eerder maakte met de zorgpartijen, zijn nu dus overgegaan naar de ontwikkelingscombinatie. De transformatie van het Bavo-terrein naar een eigentijdse woonwijk komt daarmee in al zijn facetten in handen van Novaform-Trebbe.

Om de overdracht te formaliseren werd vrijdag 9 november een akte van contractoverneming getekend door wethouder Henri de Jong, Frits Verschoor (Parnassia Groep), Ernst Hoette (GGZ Rivierduinen), Edwin Kolkhuis Tanke (Novaform) en Hein Trebbe jr. (Trebbe).

Op het Bavo-terrein, dat sinds kort de naam 'Landgoed in den Houte' draagt, is ruimte voor 700 woningen.

Bij de bouw wordt met alle doelgroepen rekening gehouden. Er komen enkele zorgwoningen en diverse woningen in de sociale, middeldure en dure koop- en huursector. De verkoop start begin 2019.

Om op de hoogte te blijven kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het project via: www.landgoedindenhoute.nl.

Foto: Fred van der Bent

carnaval n De prinsen en prinsessen van de Kaninefaaten zijn ook bekend. In de Schelft werden zij op de elfde van de elfde om 23.11 uur bekend gemaakt: Prins Blackjack en prinses Red Velvet gaan het komende carnaval Kokkerhout aanvoeren.

Prins en prinses heten in het dagelijks leven Jacco Aartman en Jacquelien Oor. Jacco, financieel medewerker, begon in 1982 als Babyfaat. Jacquelien werkt bij een bloemenexporteur in Aalsmeer en woont sinds 1996 in Noordwijkerhout. Samen hebben ze twee dochters, die beiden lid zijn van de Dansmariekes. Blackjack en Red Velvet zijn het 59-ste prinsenpaar. Het 52-ste Babyfaatenpaar wordt gevormd door Kane Heemskerk (15) en Daantje van der Poel (16). | Foto: Fred van der Bent

zingen n Alle 77 plussers waren zaterdag 10 november uitgenodigd voor het jaarlijkse seniorenfeest van de Victor. Dit jaar werd dit feest voor de 17de keer georganiseerd.

De middag werd gevuld met sketches, gezellige liedjes en dans.

Uiteraard werd de wals 'Noordwijkerhout de bloem van ons land', niet vergeten, waarmee deze feestelijke middag werd afgesloten.

Op naar volgend jaar: voor velen is deze tradities er eentje om in stand te houden.

week in beeld

TaalLokaal krijgt 300 euro van Jeugdraad

gift n 'Mensen verbinden door onze gezamenlijke taal'. Dat is de doelstelling van Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout. Een mooi streven dat wat extra aandacht goed kan gebruiken. Dit was dan ook de reden dat Richard Brouwers van NZ Lokaal donderdagavond 8 november namens hen het woord richtte tot de plaatselijke jeugdraad. Hierin pleitte hij voor een subsidie van 300 euro welke ten goede zou komen aan de organisatie van een open dag. Na enkele kritische vragen van de jonge raadsleden is deze hen tot grote vreugde van Sanne Boswinkel, bestuurslid en oprichtster van TaalLokaal, ook daadwerkelijk toegekend.

"Wij zijn bijzonder dankbaar dat de heer Brouwers deze belangrijke taak op zich heeft willen nemen", laat Boswinkel weten. "Ondanks het feit dat hij last minute voor ons in de bres is gesprongen, heeft hij ons pleidooi effectief voor het voetlicht gebracht. Wij kunnen namelijk heel veel met dit mooie bedrag. In de regio zijn wij bijvoorbeeld de enige die één op één huiswerkbegeleiding verzorgen aan anderstalige (middelbare) scholieren. Met het oog op de aanstaande fusie met Noordwijk is het daarom van het grootste belang dat mensen hiervan op de hoogte zijn en ons daarvoor weten te vinden. Wij denken hiermee een mooie aanvulling te kunnen bieden op het dienstenpakket dat vanuit die gemeente aangeboden wordt. Daarom willen we de aankomende periode gebruiken om onze naamsbekendheid te vergroten. Behalve dit subsidiebedrag komen al onze activiteiten namelijk uit de vrijwillige(rs) hoek en verzamelen we elke euro zelf. Hulp van de Noordwijkerhoutse gemeenschap en daarbuiten is dus meer dan welkom.

Met dit geld gaan we een mooie open dag organiseren met een hapje en een drankje voor onze bezoekers maar natuurlijk ook voor onze onmisbare vrijwilligers. Op dit moment denken we aan een datum in begin 2019 en uiteraard zullen we van ons laten horen zodra er meer bekend is."

Oude stropers (3)

We eindigden de vorige aflevering met het opmerkelijke verschijnsel dat duinmeiers elkaar regelmatig voor de Houtvester op slot Teijlingen sleepten. De jachtwet speelde op dit punt een dubieuze rol. Zij eiste namelijk dat duinmeiers naast betaling van pacht een eed moesten afleggen.

Daarbij zweerden zij alle overtreders van de jachtwet ongeacht de persoon aan te klagen. Voldeed men niet dan kon men de broodwinning kwijtraken. In 1621 wordt Jan Hendrikszoon, duinmeier op de Hooge Boekhorst, aangeklaagd wegens het ontduiken van deze verplichting. Jan heeft vermoedelijk ruzie met zijn stropende buurman Cornelis Jacobszoon willen vermijden. Toen het verzaken van zijn eed duidelijk werd heeft hij Cornelis alsnog aangehouden. Te laat, de Houtvester rekent dit Jan zwaar aan, zijn pacht behoudt hij maar net. De duinmeierseed dwong dus tot aangifte van je buurman, oom of beste vriend. Toch had dit wetsonderdeel ook een goede keerzijde want iedereen kon worden aangepakt. Zo wordt notaris Pieter Boers, nota bene schout van Noordwijkerhout en Katwijk twee keer door duinmeiers betrapt op stroperij, maar lacht hij de mannen hard uit. De Houtvester maakt daar korte metten mee en deelt een boete uit waarbij de arrogantie van de schout meegewogen wordt. Het klinkt heel democratisch, maar we moeten aantekenen dat welgestelden meestal over goede juridische bijstand beschikten. Sommigen vochten hun zaak principieel uit tot aan de Hoge Raad. Dat was niet weggelegd voor de gemiddelde stroper die regelmatig onder een lachwekkende bijnaam staat aangeduid. We noteren onder andere Schout Quaatbeleyt, Slimme Pietje, Jan Appelmoes en Adriaan Strooppotje. Maar van een verkeerde naam of vormfoutje in de aanklacht lag de Houtvester niet wakker, er volgde hooguit uitstel van straf.

Vangst van wild op eigen grond is ook een aparte bepaling uit de jachtwet. Bestraffing komt regelmatig voor. De kinderen van Jacob Claeszoon stellen eind 16e eeuw op het erf van hun ouders een net op en vangen daarin enkele konijnen uit het naastgelegen Stelduin. Boete voor vader Jacob: veertig gouden Carolus guldens, een klein vermogen. Het bezit of het dragen van strikken "op de man" kon al beboet worden, hoewel er ook voorbeelden van vrijspraak te vinden zijn. Vanaf 1661 probeert men de uit de hand gelopen konijnenstand onder controle te krijgen door het diertje uit bepaalde gebieden te weren. Er ontstonden konijnloze en konijnrijke gebieden. Het konijn hield zich uiteraard niet aan grenzen. Niettemin lijkt het aantal mensen dat legaal van de konijnenvangst leeft te dalen, met name in het Langeveld. Maar stropers en andere overtreders van de jachtwet blijven er genoeg. De inhoud van aanklachten verandert met de komst van de snaphaan, het jachtgeweer van die tijd. Lang beboette de Houtvester alleen stropers van konijnen gevangen met de strik, met de fret of het net. Maar ook delvers van konijnenholen en zelfs boogschutters. De komst van het betaalbare jachtgeweer maakt dat ook gevogelte illegaal geschoten wordt. Daarnaast worden ook meer gevallen van vissen in andermans water bestraft. De Houtvester en zijn Meesterknapen hadden het er maar druk mee. Zij hielden maar een paar keer per jaar zitting maar streken dan veel boetes op, tot wel duizenden guldens. Niet gek voor een dagje werk. En mooi dat je daarnaast ook nog betaald werd in natura, want zij hadden recht op regelmatige ontvangst van een koppel konijnen. Zouden die altijd legaal gevangen zijn? Tot slot: ook 400 jaar geleden waren de strikken van koper en ook toen verscheen een stroper die "de Spijker" genoemd werd voor het gerecht. Als uw oude buurman deze laatste zin kan toelichten verraadt hij zichzelf als voormalig lid van het stropersgilde. Alsnog betrapt bij deze!

Tekst: Jan Duivenvoorden.

Pijpenkoppen in de grond

Foto: Sylvia Steenbakkers

lezing n Iedereen heeft vast wel eens een pijpenkop aangetroffen bij het rooien of pellen van bollen. Maar hoe zijn ze daar terechtgekomen? Door wie? Waar zijn ze gemaakt en hoe oud zijn ze eigenlijk?

Op deze en nog meer geeft Chris van der Klugt antwoord tijdens een lezing op woensdag 28 november. Oud-Noordwijkerhouter Van der Klugt heeft er vanaf zijn jeugd een hobby van gemaakt pijpenkoppen te verzamelen en hun oorsprong zo veel mogelijk te achterhalen. Zijn verzameling omvat zo'n 1500 stuks waarvan sommigen wel 400 jaar oud zijn. De verzameling is ruwweg gevonden in een gebied tussen Hillegom, Voorburg en Alphen aan den Rijn. De lezing vindt plaats bij de stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) aan de Zeestraat 3A. Entree: 2 euro per persoon voor niet-sympathisanten. De lezing begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Duinpolderweg: hoe nu verder?

regio n GroenLinks organiseert vrijdag 16 november een bijeenkomst over de Duinpolderweg.

In september hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om de zogenaamde Middenvariant verder te onderzoeken. Deze bestaat uit drie onderdelen: een wegverbinding tussen de A4 en de N208, door Zwaanshoek en de Hillegomse Oosteindepolder, een randweg aan de noordkant van Zwaanshoek en een verbinding tussen de N208 en de A44 ten zuiden van Lisse en Lisserbroek.

Op 16 november wil GroenLinks met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek over de inhoud van het besluit en over de mogelijkheden om de verdere besluitvorming nog te beïnvloeden.

Belangstellenden zijn welkom in dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5 in Beinsdorp. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

La plus belle langue

Zo heette het boek waarmee men mij in de brugklas inwijdde in de eerste beginselen van de Franse taal. Er klinkt het ronkende chauvinisme uit waarmee we onze beneden-benedenburen doorgaans plagen. Eerlijk gezegd is het Frans ook mooier dan het harde en hoekige Hollands. Maar de mooiste taal? Is dat niet het Drents?

Onvervalste Zeeuwen zullen nu roepen dat de Zeeuwse taele de mooiste taele is van allemaele… Friese, Groningse en Limburgse lezers staan vast ook op hun achterste benen bij het lezen van dit stukje. Volgende week allemaal ingezonden brieven. Ik raad het u af. Beauty is in the eye of the beholder, nietwaar. Alles is relatief. En daarbij: wie is hier nou de stukjesschrijver, u of ik? Ik schrijf iets en u mag ervoor kiezen dat voor kennisgeving aan te nemen. Of u van harte instemt met wat ik schrijf of dat u briesend van woede uw abonnement opzegt, dat mag u zelf weten.

Hier komt-ie dan: de mooiste taal is in mijn ogen en oren… het Italiaans. Wie Italianen hoort praten, krijgt onherroepelijk de indruk dat-ie in een opera-scene beland geraakt is.

Men praat daar alsof het leven zelf ervan af hangt. De meest onbenullige en dagelijkse dingen worden met zo'n pathos te berde gebracht dat je onwillekeurig denkt dat er iets Heel Groots En Belangrijks in het geding is. Terwijl het maar (pak 'm beet) over een boodschappenbriefje gaat. Afgelopen zomer waren mijn vrouw en ik een dag of wat in dat land. Ik ben er ondertussen vaak genoeg geweest om iets van dat opgewonden parlando te begrijpen. Maar echt verstaan doe ik het niet – om over actief spreken maar te zwijgen. Toen we thuis waren, heb ik dan ook prompt besloten een cursus Italiaans te volgen. Nu fiets ik al wekenlang elke maandagavond door steeds Hollandser wordend najaarsweer naar Leiden, om daar met 15 anderen in meer of mindere mate onze tongen te breken over allerlei nieuwe klanken. Niet eenvoudig – m'n oude hoofd neemt niet alles zo makkelijk meer op. Ma carino. Molto carino!

egbert van der weide

St. Jozefkerk

zaterdag 17 november

19.00 uur

woord- en communiedienst met Cadans

voorganger: pastor M. Claassens

zondag 25 november

voorganger: pastoor A. Goumans

10.00 uur

eucharistieviering met gemengd koor Sancta Maria

Witte Kerk

zondag 18 november

9.30 uur

voorganger: Ds. E. Mandemaker

zondag 25 november

9.30 uur

voorganger: Ds. E Mandemaker

zondag voleinding

Heilig Hart kerk De Zilk

zondag 18 november

11.00 uur

celebrant: kapelaan S. Kuik

mmv dames- en herenkoor

zondag 25 november

11.00 uur

celebrant: kapelaan S. Kuik

met samenzang

St Victorkerk

zondag 18 november

10.00 uur

Manna

voorganger: pastor Claassens

zaterdag 24 november

19.00 uur

voorganger: pastoor Goumans

mmv herenkoor St. Caecilia

Nieuwe brug voor busbaan Schiphol

ov n Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben hun voorkeur uitgesproken voor een lage beweegbare brug over de Ringvaart tussen Lisse en Lisserbroek. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de geplande hoogwaardige busverbinding (HOV) tussen Noordwijk en Schiphol. Met de aanleg van de HOV-verbinding werken de overheden aan een oplossing om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

De nieuwe brug is gepland ter hoogte van de Sportlaan in Lisse. Via een lage brugverbinding over de Ringvaart wordt Lisserbroek met Lisse verbonden. Naast de busbaan is er een fiets- en voetpad op de brug voorzien.

De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2022 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.

Prijspuzzel!

Doe mee en win twee 2 bioscoopkaartjes voor Cinema Floralis. Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 18 november bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl. De oplossing van week 45 was: detective. De winnaar: Johanne van Elten

Eline de Visser taalheld van Zuid-Holland

prijs n TaalHeld 2018 van de provincie Zuid-Holland. Die eretitel heeft Eline de Visser, projectleider Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek, afgelopen weekend ontvangen vanwege haar tomeloze inzet voor laaggeletterden in de Bollenstreek. In januari strijdt De Visser met winnaars uit andere provincies om de landelijke TaalHeldenprijs.

De Visser is verkozen tot provinciale TaalHeld in de categorie Bruggenbouwer. "Dankzij haar tomeloze energie en daadkracht heeft ze de afgelopen twee jaar het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek echt op de kaart gezet", zegt Ester van der Wiel, Rayoncoördinator Zuid West van Stichting Lezen en Schrijven, tijdens de regionale verkiezingsdag in Rotterdam. De Visser zelf was blij verrast door haar uitverkiezing. "Ik had het niet verwacht. Ik doe gewoon mijn werk en word daarbij geholpen door mijn collega's en vele taalvrijwilligers. Maar volgens de jury krijg ik dingen voor elkaar die anderen niet lukken. Dat is mooi om te horen."

Actieve rol

Met de regionale TaalHeldenverkiezingen vraagt Stichting Lezen & Schrijven aandacht voor de 2,5 miljoen volwassenen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. "Zeker de mensen die geboren en getogen zijn in Nederland schamen zich vaak voor het feit dat ze moeite hebben met taal", vertelt Eline de Visser. "Hen bereiken is moeilijk, omdat ze niet uit zichzelf hulp zoeken. Daarom ga ik zelf de boer op. Zo bezoek ik bedrijven om te kijken wat we kunnen doen om de taal- en/of digitale vaardigheden van werknemers te vergroten. Dat wordt gewaardeerd."

Landelijke finale

De Visser mag net als de Zuid-Hollandse TaalHelden in de categorieën Taalcursist en Taalbegeleider meedoen aan de landelijke TaalHeldenverkiezing in januari 2019. De drie winnaars ontvangen van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden de landelijke TaalHeldenprijs.

Opleiding voor jongeren met een uitdaging bij KookSaam

regio n Sinds de verbouwing van de monumentale wagenschuur op het perceel van Stichting SterkSaam is afgerond, wordt er nog altijd hard gewerkt aan de Heereweg in Lisse.

De eerste groep studenten gaat 7 januari van start gaan in de Kookacademie KookSaam. Voordat het zover is moet er nog het een en ander gebeuren; zo worden de laatste werkplekken in de keuken gecreëerd, wordt er lesmateriaal op maat gemaakt en zal er bekendheid worden gegeven aan de mogelijkheden om in de RaadSaam zolder te vergaderen.

Op die manier kunnen de studenten hun vers gemaakte producten tijdens de lunch serveren aan de vergadergroepen. Een smakelijke en maatschappelijke break in de vergaderdag en voor de studenten een duidelijke taak. Een win-win situatie. De gasten kunnen genieten van een vers bereide lunch waarbij het aantal gasten en tijdstip van tevoren bekend is. Op die manier ontstaat er geen werkdruk of onverwachte situatie hetgeen voor onze doelgroep een fijne manier van werken is.

Stichting al 3 jaar begrip in Lisse en wil meer bekendheid in de streek

KookSaam is een aanvulling op de reeds bestaande zorgwoning en reguliere dagbesteding van stichting SterkSaam die inmiddels alweer bijna 3 jaar een begrip is in Lisse. Nu is het streven om in de gehele Bollenstreek wat meer bekendheid te krijgen en minstens zo belangrijk onze doelgroepen te bereiken.

Jongeren met een uitdaging die hun middelbare school afgerond hebben en graag verder willen leren met een gezonde dosis enthousiasme en belangstelling voor het werken in de keuken / horeca is voldoende om in aanmerking te komen. Vergoeding vanuit PGB, ZIN, WLZ of de WMO behoort tot de mogelijkheden. Zowel in de opleidingsgroep als de dagbesteding zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. In de ruime en professionele ingerichte keuken is in principe alles mogelijk, zeker met de hulp van kookpedagoge Rachel van der Kwaak die zowel in de horeca als het speciaal onderwijs ontzettend veel ervaring heeft. Meer weten; ingrid@stichtingsterksaam.nl / 06-11864112 / Ingrid Bekkering www.kooksaam.nl of kijk op FaceBook.

Kerst Open Dagen bij Green House

Inspiratie n In de kassen van Greenhouse op de Heerenweg zijn vrijdag 16 en zaterdag 17 november de 'Kerst Open Dagen'.

De Kerst Open Dagen zijn een jarenlange traditie voor Greenhouse: ieder jaar worden de kassen omgetoverd tot een inspiratievolle kerstwereld. De Kerst Open Dagen zijn op: Vrijdagavond 16 november van 19.00 tot 21.00 uur, Zaterdag 17 november van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Rachel Bright

De leeuw in de muis

Schitterend prentenboek over gevoelens en beeldvorming. De muis en de leeuw worden tegenover elkaar geplaatst in een verhaal waarin de één zich klein, bedeesd en onopvallend voelt en de ander door alle dieren wordt geacht en bewonderd. Muis denkt dat het zal helpen als hij ook leert brullen en grommen en besluit om zich groter te schreeuwen. Een heerlijk prentenboek met een grote pedagogische waarde, voor thuis, school of kinderopvang voor kinderen vanaf ca. 5 jaar.

Janneke Schotveld

Superjuffie !

Als er een dier in nood is, verandert juf Josje in Superjuffie. Haar leerlingen houden het geheim. Maar dan gebeuren er heel vreemde dingen in de stadsdierentuin. Zal Superjuffie ook hier redding brengen? Spannend verhaal vol fantasierijke wendingen en hilarische momenten. Pluim van de Kinderjury 2012. Voor kinderen vanaf ca. 8 jaar, voorlezen vanaf ca. 7 jaar.

Evelien de Vlieger

Gibbe en de maandagman

Op een maandagmorgen wordt Gibbe niet wakker in zijn eigen bed, maar in het Vondelingenpark. Het wordt een bijzonder vreemde dag, vol bizarre avonturen. Gibbe maakt kennis met de mysterieuze, eenarmige Maandagman, zijn vader belegert de school, zijn chaotische moeder vergeet van alles en Gibbes hahahondje komt terecht in het riool. Lukt het Gibbe om de weg naar huis te vinden en zal alles weer normaal worden? Een leuk, raar, eigenwijs verhaal. Ook aantrekkelijk voor kinderen die moeite hebben met lezen. Vanaf ca. 9 jaar.

Brigitte Kerkhoven

Enne Koens, Ik ben Vincent en ik ben niet bang

Vincent wordt op school gepest. Hij heeft echter een survivalhandboek gelezen en is daardoor in zijn fantasie een held. Maar tijdens het schoolkamp gaat het mis. Vincent vlucht en probeert onder te duiken in het bos. Al snel wordt een zoektocht gestart. Een bijzonder boek, prachtig geïllustreerd en heel mooi vormgegeven. Vanaf ca. 9 jaar.

Annemieke Hermsen

Annemieke is manager frontoffice bij de Bibliotheek Bollenstreek. Deze keer geeft zij verschillende kinderboekentips: "De Kinderboekenweek is voorbij, maar gelukkig kun je ook daarna lekker blijven lezen. Daarom deze week boekentips met mooie kinderboeken voor verschillende leeftijden.

leestips/nieuws